05:00:49   |   15 августа 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2479-V от 05.04.2008

№2479-V от 05.04.2008

Об утверждении Программы развития КУ «Одесский муниципальный музей личных коллекций им. О.В. Блещунова» на 2009-2011 годы

Рішення
Одеської міської ради
№ 2479-V від 05.04.2008

Про затвердження Програми розвитку комунальної установи «Одеський муніципальний музей особистих колекцій ім. О.В. Блещунова» на 2009-2011 роки

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму розвитку комунальної установи «Одеський муніципальний музей особистих колекцій ім. О.В. Блещунова» на 2009-2011 роки (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з культури та духовності.

 

 

 

Міський голова                                                   Е.Гурвіц

 

 

Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№ 2479-V від 05.04.2008

Програма розвитку
комунальної установи

«Одеський муніципальний музей особистих колекцій імені О. В. Блещунова»

на 2009-2011 роки.


Загальні положення
Комунальна установа «Одеський муніципальний музей особистих колекцій ім. О.В. Блещунова» (далі – музей, або ММОК) на сьогоднішній день є єдиним в країні новим, перспективним типом музею, що забезпечує надходження художніх цінностей до державної частини музейного фонду України, і тим самим рятує від розпилювання і витоку за кордон істинні раритети.
Програма розвитку музею (далі – Програма) розроблена, враховуючи важливість задач, що стоять перед музеєм, та на підставі Законів України:
- «Про музеї та музейну справу» ;
- «Про охорону культурної спадщини», Постанови Кабінету Міністрів від 20 липня 2000 р. № 1447 “Про затвердження Положення про музейний фонд України”, а також висновків комісії Міністерства культури і мистецтв України за результатами перевірки стану обліку і зберігання пам'яток музейного фонду України, що зберігаються в музеї.
Програма дасть можливість здійснити один із приоритетних напрямків державної культурної політики, націленої на охорону та зберігання культурної спадщини України, забезпечити подальший всебічний розвиток музею, що гідно представляє Одесу, як в Україні, так і далеко за її межами.

1. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом
Для здійснення в Одесі плідної ідеї загальнодержавного масштабу про створення на базі зібрання О.В. Блещунова музею багатьох особистих колекцій необхідно провести повну музеєфікацію будівлі за адресою вул. Польська, 19 (пам’ятник архітектури 1832 року, збудований за проектом відомого архітектора Ф. Боффо). У 1997 році Одеською міською радою було прийняте рішення «Про розширення експозиційної площі Муніципального музею особистих колекцій ім. О. В. Блещунова», але виконане воно не було. Відселення мешканців другого поверху будівлі (1 квартира) у новий житловий фонд, який надається місту Одеса фірмами –забудовниками відповідно до визначених квот, надало б можливість повної музеєфікації будівлі (вул. Польська,19), та збереження цього будинку як пам’ятника архітектури ХІХ століття. Повна музеєфікація будівлі надасть можливість постійного експонування нових дарів (зібрань та колекцій), впровадження сучасної ролі музею, шляхом залучення музейного потенціалу до ініціювання та безпосередньої участі в міських соціальних програмах (музейно-освітній центр “Співтворчість”, міський музейний медіа-центр тощо).
Кожний з блоку заходів, поданих у Програмі, таких, як: музеєфікація будівлі, створення системи “Відкриті фонди”, реставрація експонатів, забезпечення стабільного функціонування музейно-освітнього центру, Медіа-Центру та ін. передбачає низку або цикл підзаходів, для здійснення яких необхідна виважена програмна послідовність. Часткове або безсистемне фінансування не допоможе у вирішенні поставлених завдань.

2. Мета та основні завдання Програми
Двоповерховий будинок, в якому знаходиться музей – є пам’яткою архітектури. Він збудований у 1832 році за проектом відомого архітектора Ф. Боффо. Музеєфікація другого поверху будівлі сприятиме як збереженню самого будинку як пам’ятника, так і надасть можливість розширення експозиційної площі музею. Завдяки цьому стане можливим перенесення постійної експозиції з цокольного поверху та ввести в постійну експозицію колекцію Е.А. Шистер (1997 р.) та зібрання сім’ї Мінкус-Нудельман (2004 р.), також створити інтерактивну експозицію, яка б відповідала найсучаснішим музейним вимогам.
Для збільшення пропускної спроможності вестибулю та гардеробу необхідно здійснити заплановані Програмою заходи з реконструкції парадного музею, що також сприятиме посиленню безпеки музею у тому числі протипожежної.
Створення системи “Відкрите фондосховище” пов’язане з дефіцитом експозиційної площі музею і передбачає зберігання експонатів у висувних шухлядах, що надає можливість доступу та ознайомлення відвідувачів з музейними фондами.
Не відповідає музейним вимогам і потребує заміни застаріла система опалювання музею. Упровадження системи “Музейний клімат” надасть змогу створювати, контролювати та підтримувати температурно-вологісний режим найбільш сприятливий для умов зберігання експонатів.
При створенні музею у 1989 р. було одержане обладнання, яке багато років знаходилося в експлуатації в Одеському музеї західного та східного мистецтва. Тому є необхідним придбання нових спеціальних сучасних вітрин з висувними заскленими шухлядами для експонування творів декоративно-ужиткового мистецтва на заміну застарілому та зношеному обладнанню.
В музеї зберігаються унікальні експонати та колекції, які вимагають планової або термінової реставрації. Такий експонат, як ширма коромандельського лаку (Китай, ХУП ст.) – єдина в Україні, потребує порятунку. Всього на цей час в музеях світу зберігається не більше 10 ширм коромандельського лаку (Лондонський музей Вікторії та Альберта, Вашингтонська галерея Фриру, Пекінський Історичний музей, Державний Ермітаж та ін.). Стан їхнього збереження не викликає побоювань, а умови зберігання наближені до ідеальних. Тоді як старіша в СНД ширма коромандельського лаку з колекції музею потребує негайної професійної допомоги.
З року в рік музей здійснює соціально-спрямовані освітні проекти по залученню до музею дітей та підлітків, у тому числі з соціально-незахищених верств суспільства і надає їм можливості для творчості, підвищує їхній культурний та освітній рівень. Створення міського музейного Медіа-центру “Інші ігри” стане одним з нових, пріоритетних напрямів діяльності музею, що формує позитивний інформаційний простір взаємодії і спілкування для молоді.
В плані наукової діяльності музею на 2009 рік планується підготувати та провести міжнародну конференцію “Доля особистих колекцій в державі” до 20-річчя музею. Проведення міжнародної конференції сприятиме іміджу Одеси як міста, що успішно інтегрується в європейський простір, буде сприяти дослідженню вітчизняного і зарубіжного досвіду взаємостосунків держави і власників особистих збірок (колекцій), зростанню наукового авторитету єдиного в країні музею особистих колекцій.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
Здійснення музеєфікації будівлі за адресою вул. Польська, 19 дасть можливість розширити площу музею, що в свою чергу призведе до переміщення постійної експозиції з цокольного поверху, який не відповідає необхідним нормам музейного зберігання, а також до введення в постійну експозицію нових дарів. Реконструкція парадного та вестибулю надасть музею сучасного і гідного вигляду.
Створення системи “Відкрите фондосховище” є новітньою тенденцією в міжнародній музейній практиці. Впровадження такої системи надасть можливість зберігання експонатів відповідно до музейних норм, а також забезпечить відкритий доступ відвідувачів до музейних фондів.
Проведення необхідних заходів щодо порятунку єдиної в Україні ширми коромандельського лаку (Китай, XYII ст.) можливе лише за умови участі фахівців Національного науково-дослідницького центру України, а також консультативної допомоги провідного фахівця у цій галузі з Науково-дослідного реставраційного центру ім. І.Е. Грабаря (Росія). Завдяки цієї реставрації експонат світового рівня буде збережено для наступних поколінь.
Повноцінне функціонування музейно-освітнього центру “Співтворчість” можливе лише за умов оздоблення його спеціальним обладнанням та матеріалами, до складу яких входять: мольберти, муфельна піч для обжигу керамічних творів та спеціальні фарби, прилади для роботи з текстилем та відповідні матеріали, створення спеціальних бібліотечних фондів, меблі, тощо.
Міжнародна конференція “Доля особистих колекцій в державі”, яку планується провести у січні 2009 року, має намір привернути увагу до актуальних проблем, пов’язаних з колекціонуванням та збереженням культурної спадщини держави.

4. Ресурсне забезпечення програми за рахунок усіх джерел фінансування, в тому числі за рахунок коштів бюджету м. Одеси
Реалізація заходів Програми має здійснюватися за рахунок коштів бюджету м. Одеси, інших джерел, не заборонених законодавством. Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, затверджених бюджетом м. Одеси головному розпоряднику бюджетних коштів –управлінню з питань культури та мистецтв Одеської міської ради на зазначені цілі.

Орієнтовний обсяг видатків

Джерела
фінансування
2009 рік
2010 рік
2011 рік
Всього витрат
(тис. грн)
    бюджет
    м. Одеси
370.0
372.0
241.0
983.0
Залучені кошти
4.0
5.5
5.0
14.5

 

5. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням Програми здійснює управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради, постійна комісія Одеської міської ради з культури та духовності.

6. Очікувані кінцеві результати Програми
Виконання Програми надасть можливість:
- збільшення пропускної спроможності вестибулю та гардеробу;
- збереження експонатів відповідно до музейних норм;
- здійснення ММОК соціальної функції по залученню до музею дітей, у тому числі з малозабезпечених сімей і надання їм можливості для творчості, підвищення їхнього культурного і освітнього рівня;
Реалізація проекту “Інші ігри” стане одним з нових, пріоритетних напрямів діяльності музею, що формує якісний сучасний простір взаємодії і спілкування для молоді;
Проведення міжнародної конференції сприятиме іміджу Одеси як міста, що успішно інтегрується в наукову європейську спільноту, буде сприяти дослідженню вітчизняного і зарубіжного досвіду взаємостосунків держави і власників особистих збірок (колекцій).

7. Строки та етапи виконання Програми
Етапи здійснення заходів цієї Програми відбуватимуться відповідно до Переліку (п.8 Програми) строком з 2009 по 2011 роки.


8. Перелік основних заходів Програми розвитку
Одеського муніципального музею особистих колекцій ім. О.В. Блещунова на 2009-2011роки

п/п
Назва заходу
Строки та етапи
виконання
заходу
Відповідальні
виконавці
Джерела
та обсяг фінансування
(тис. грн.)
2009р.
2010р.
2011р.
Бюджет м.Одеси
Залу-чені кошти
Бюд-жет м.
Одеси
Залу-
чені
кошти
Бюд-жет  м.Одеси
Залу-чені кошти
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Капітальний ремонт:
- реконструкція парадного, ганку
- посилення освітлення фасаду музею
 
2010 рік ІІ кв.
2009-2011рр
щорічно ІІ-ІІІ кв.
Управління з питань культури та мистецтв деської міської ради,
музей
 
5.0
 
50.0
7.0
 
 
9.0
 
2.
Створення системи «Відкрите фондосховище»:
- зміцнення і гідроізоляція фундаменту будівлі;
- реконструкція приміщення в цокольному поверсі із заміною системи опалювання;
2009 рік ІІІ кв.
2009 рік
ІІ-ІІІ кв.
Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради,
музей
120.0
 
 
90.0
 
 
 
 
- упровадження системи «Музейний клімат»;
2009; 2011 роки
щорічно
ІІ-ІІІ кв.
 
40.0
 
 
 
50.0
 
- оснащення ММОК музейним обладнанням
 2010, 2011 роки
щорічно серпень-вересень
 
 
 
55.0
 
45.0
 
3.
Планова реставрація експонатів,потребуючих термінових
консерваційних та реставраційних заходів
  
Проведення необхідних заходів з порятунку єдиної в Україні ширми коромандельського лаку (Китай, ХVІІ ст.)
2009-2011 роки
щорічно січень-жовтень
  
2009-2011 роки по 2 створи на рік , щорічно І-ІІ кв.
Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради,
музей
15.0
 
 
 
 
 
45.0
 
1.0
 
 
 
 
 
2.0
20.0
 
 
 
 
 
30.0
1.0
 
 
 
 
 
2.0
20.0
 
 
 
 
 
55.0
1.0
 
 
 
 
 
2.0
4.
Організація роботи музейно-освітнього центру “Співтворчість: музей і діти” (на 80 дітей, у тому числі з малозабезпечених сімей):
- придбання спеціального обладнання і матеріалів;
2009 рік
жовтень
Управління з питань культури та мистецтв Одеської іської ради,
музей
35.0
 
 
 
 
 
 
- організація і проведення виставкових проектів, фестивалів і конкурсів.
Щорічно протягом року
 
20.0
1.0
5.0
1.5
7.0
1.0
5.
Організація роботи міського музейного медіа-центру
Інші ігри”:
- оснащення меблями;
2010 рік
ІІІ кв.
Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради,
музей
 
 
15.0
1.0
 
 
- придбання комп’ютерів;
2010 рік
ІІІ кв.
 
5.0
 
10.0
 
5.0
 
- придбання ліцензійного програмного забезпечення;
2010 рік
жовтень
 
 
 
20.0
 
 
 
- організація і проведення масових заходів (семінарів, свят, фестивалів, презентацій виставкових проектів, тощо).
2011 рік
Протягом року
 
 
 
 
 
10.0
1.0
6.
Науково-видавнича діяльність:
- підготовка і проведення міжнародної конференції “Доля особистих колекцій в державі” до 20-річчя музею;
- видання збірки матеріалів конференції “Доля особистих колекцій в державі”.
Проведення конференції у 2009 році- до 20- річчя музею
січень
 
 
2009 рік
лютий
Управління  з питань культури та мистецтв Одеської міської ради,
музей
30.0
 
 
 
 
 
 
 
15.0
 
 
 
 
 
- Видання каталогів:
а) зібрання ікон – готовність у стадії оригінал-макету;
2009 рік
червень
 
40.0
 
 
 
 
 
б) колекція віял;
2010 рік
травень
 
 
 
30.0
 
 
 
в) зібрання емалей.
2011 рік
серпень
 
 
 
 
 
40.0
 
- Видання інтерактивного путівника музеєм для батьків з дітьми.
2010 рік
І півріччя
 
 
 
15.0
 
 
 
- Поповнення рекламного пакету музею (альбом, буклети, флаери, сувенірна продукція).
2010 рік
І півріччя
 
 
 
25.0
 
 
 


РАЗОМ:

Джерела фінансування
2009 рік
2010 рік
2011 рік
Всього витрат
(тис. грн.)
Бюджет м. Одеси
370.0
372.0
241.0
983.0
Залучені кошти
4.0
5.5
5.0
14.5

Секретар ради                                                  О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 17.04.2008 07:59
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее