05:16:42   |   15 августа 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2460-V от 05.04.2008г.

№2460-V от 05.04.2008г.

Об изменении наименования постоянной комиссии Одесского горсовета по транспорту, связи и морехозяйственному комплексу и утверждении Положения о ней

Рішення
Одеської міської ради
№2460-V від 05.04.2008р.

Про зміну найменування
постійної комісії Одеської міської ради з транспорту, зв’язку та
морегосподарського комплексу та затвердження Положення про неїВідповідно до статей 25, 26, 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, Регламенту Одеської міської ради V скликання, Положення про постійні комісії Одеської міської ради V скликання, Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до пункту 1 рішення Одеської міської ради від 25.04.2006р. № 5-V „Об образовании постоянных комиссий Одесского городского совета V созыва”:
- комиссию „ - по транспорту, связи и морехозяйственному комплексу” изложить в следующей редакции „- по транспорту, дорожному хозяйству, связи и морехозяйственному комплексу”.

2. Затвердити Положення про постійну комісію Одеської міської ради з транспорту, дорожнього господарства, зв’язку та морегосподарського комплексу (додається).

Міський голова Е. Гурвіц

Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№2460-V  від 05.04.2008р. 
 
ПОЛОЖЕННЯ
 про постійну комісію Одеської міської ради
 з транспорту, дорожнього господарства, зв’язку
 та морегосподарського комплексу.
 
1. Загальні засади. 
     Положення про постійну комісію Одеської міської ради з транспорту, дорожнього господарства, зв’язку та морегосподарського комплексу. (далі Комісія) розроблено відповідно до Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, Регламенту Одеської міської ради V скликання та Положення про постійні комісії Одеської міської ради V скликання.
     Комісія є органом Одеської міської ради (далі Ради), який обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що належать до відання Ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, виконавчого комітету.
     Постійна Комісія підзвітна Раді та відповідальна перед нею.
 
 
2. Функціональна спрямованість Комісії. 
      Постійна Комісія попередньо розглядає, вивчає, надає висновки та рекомендації, бере участь у підготовці проектів рішень Ради з питань:         
-       внесення на розгляд Ради цільових програм з питань самоврядування з висновками та рекомендаціями Комісії,
-       розробки проектів програм соціально-економічного розвитку, економічного зростання, розвитку транспортної та дорожньої інфраструктури міста,
-       галузевих схем розвитку та створення соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури території міста,
-       підготовки проектів детального планування територій, схем планування територій адміністративних районів міста, проектів розподілу територій, галузевих схем, планів зонування та іншої містобудівної документації в частині розвитку транспортно-дорожньої  інфраструктури,
-       затвердження містобудівних програм стратегічної та комплексної забудови (реконструкції) територій,
-       контролю за раціональним використанням бюджетних коштів та коштів позабюджетного фонду комунальними підприємствами та відповідними виконавчими органами місцевого самоврядування,
-       встановлення вартості послуг, розробки пропозицій щодо раціонального використання потенціалу структур та підрозділів транспортно-дорожнього комплексу,
-       створення нормативної бази щодо упорядкування тарифної системи на підприємствах і організаціях міського транспортно-дорожнього комплексу,
-       розробки проектів планів та встановлення для підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Одеси, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету м. Одеси,
-       звітності відповідних структурних підрозділів виконавчого органу Ради, комунальних підприємств, установ та організацій,
-       моніторингу підприємств зв’язку та транспортно-дорожнього комплексу,
-       розробки цільових програм розвитку міського транспорту, дорожнього господарства, зв’язку та морегосподарського комплексу, науково-технічних програм та інноваційних проектів, спрямованих на розв’язання проблем загальноміського значення,
-       проектів рішень щодо надання підприємствам транспорту, зв’язку та морегосподарського комплексу пільг по місцевих податках і зборах,
-       розробки проектів рішень підзвітних і підконтрольних Раді органів щодо встановлення тарифів оплати транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності територіальної громади м. Одеси, погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності, в порядку та в межах, визначених законодавством,
-       розгляду пропозицій щодо відчуження та надання під заставу об’єктів транспортно-дорожнього комплексу та зв’язку, які знаходяться у комунальній власності територіальної громади м. Одеси,
-       погодження фінансових планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Одеси, та належать до сфери повноважень Комісії,
-       розгляду пропозицій щодо відшкодування розмірів компенсаційних виплат відповідним підприємствам на покриття витрат, пов’язаних з перевезенням пільгових категорій громадян,
-       розгляду та погодження розміщення об’єктів зв’язку на території міста та планів розміщення інженерної інфраструктури систем зв’язку, та морегосподарського комплексу.
 
3. Права постійної Комісії. 
     Комісія з питань, які належать до її відання, отримує всі проекти та рішення Ради, розпорядження міського голови, рішення виконавчого комітету Ради.
     На запит Комісії, підписаний головою Комісії, заступником голови Комісії або секретарем Комісії, керівники органів, підприємств, установ і організацій, підзвітних чи підконтрольних Раді, зобов’язані у термін, визначений у запиті, надати інформацію чи відповідь про суть запиту. Запит Комісії реєструється у апараті Ради і може надсилатися поштою, через апарат Ради або іншим чином, визначеним Комісією.
     При зверненні до керівників органів, підприємств, установ і організацій члена Комісії (особисто чи листом) з питання, яке готується ним за дорученням Комісії, відповідні керівники зобов’язані у п’ятнадцятиденний термін надати інформацію або відповідь по суті звернення.
     Комісія, діючи в межах своїх повноважень, запрошує, у разі необхідності, посадових осіб, представників комунальних підприємств, фахівців, представників політичних партій, засобів масової інформації для участі у роботі Комісії.
 
4. Висновки і рекомендації Комісії.
      За результатами вивчення і розгляду питань постійна Комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу Комісії і підписуються головою Комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем Комісії.
     Протоколи засідань Комісії підписуються головою і секретарем Комісії.
     Рекомендації постійної Комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.
     Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено Комісії у встановлений строк.
 
 
Секретар ради                                                                О.А. Прокопенко
Страница создана: 09.04.2008 10:54
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее