/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2130-V от 21.12.2007

№2130-V от 21.12.2007

О рассмотрение протеста прокурора г. Одессы на решение Одесского городского совета №1842-V от 05.10.2007г. «Об утверждении технической документации по землеустройству относительно установления границ земельных участков в натуре (на местности) и передачу в частную собственность гр. Прокофьеву Анатолию земельного участка площадью 0,0510 га, для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных строений и в аренду земельного участка площадью 0,0148 га, для обслуживания жилого дома и хозяйственных строений, по адресу: г. Одесса, Фонтанска дорога, 104»

Рішення
Одеської міської ради
№ 2130-V від 21.12.2007

Про розгляд протесту прокурора м. Одеси на рішення Одеської міської ради №1842-V від 05.10.2007р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у приватну власність гр. Прокоф'єву Анатолію земельної ділянки площею 0,0510 га, для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель та в оренду земельної ділянки площею 0,0148 га, для обслуговування жилого будинку і господарських будівель, за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 104»


Прокурором м. Одеси внесено протест на рішення Одеської міської ради №1842-V від 05.10.2007р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у приватну власність гр. Прокоф'єву Анатолію земельної ділянки площею 0,0510 га для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель та в оренду земельної ділянки площею 0,0148 га, для обслуговування жилого будинку і господарських будівель, за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 104».
Прокурор'вважає, що рішення є незаконним та підлягає скасуванню з таких підстав.
Як вбачається із проектної документації, земельна ділянка площею 0,0510 га за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 104, що надана гр. Прокоф'єву А. в оренду для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель згідно зі «Схемою функціонально-планувальної організації територій», затвердженої рішенням Одеської міської ради №122-ІІ віднесена до земель рекреації (висновок управління архітектури та містобудування Одеської міської ради №379пр-к/1391 від 11.04.2007 року).
Згідно зі ст. 20 Земельного кодексу України віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.
Одеською міською радою рішення про зміну цільового призначення вказаної земельної ділянки не приймалось.
Згідно зі ст. 16 Закону України «Про оренду землі» у разі зміни цільового призначення земельної ділянки надання її в оренду здійснюється за проектом відведення в порядку, встановленому законодавством.
В порушення цієї норми проект відведення вказаної земельної ділянки у встановленому законодавством порядку не розроблявся, а міською радою затверджено лише технічну документацію із землеустрою про встановлення меж земельних ділянок в натурі.
Крім того, у зазначеному рішенні міститься посилання на рішення Одеської міської ради №16-ХП від 15.12.1994 року «Про затвердження проекту «Схеми приватизації міських земель м. Одеси», як на підставу для надання вказаних земляних ділянок у власність та користування.
Проте, вказане рішення не £ чинним, так як скасоване рішенням Одеської міської ради №4424-ІV від 29.09.2005р. за наслідками розгляду протесту прокуратури міста від 24.04.2005 року. Вказані обставини підтверджуються також листами юридичного управління Одеської міської ради від 07.02.2007 р. №605 вих., від 25.04.2007р. №5220 та відповіддю першого заступника Одеського міського голови від 09.10.2007 року №03-33/6310 на подання прокуратури міста від 22.08.2007 року.
Таким чином, Одеською міською радою при прийнятті вказаного рішення порушені вимоги ст. 19 Конституції України, згідно з якою органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.
Здійснивши перевірку матеріалів, на підставі яких було прийняте рішення Одеської міської ради №1842-V від 05.10.2007р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у приватну власність гр. Прокоф'єву Анатолію земельної ділянки площею 0,0510 га для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель та в оренду земельної ділянки площею 0,0148 га, для обслуговування жилого будинку і господарських будівель, за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 104», встановлено.
Згідно з документацією та матеріалами, що стали підставою для прийняття вказаного рішення Одеської міської ради, 26.10.1953 року рішенням виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих № 1184 «О результатах обмера земель по строительному кварталу № 36 г. Одессы» за домоволодінням гр. Ободовськой Т.А. та гр. Куркан В.М. за адресою: м. Одеса, вул. Перекопської дивізії, 102 (на теперішній час – Фонтанська дорога, 104) була закріплена земельна ділянка, площею 1310 кв.м.
Рішенням виконкому Київської райради народних депутатів від 23.03.1990 року № 204, за домоволодінням № 104 на вул. Перекопської дивізії було закріплено у тимчасове користування земельну ділянку площею 458 кв.м.
Відповідно до висновків УАМ ОМР про можливість надання у власність та в оренду земельних ділянок за вказаною адресою від 13.06.2005р № 1087 пр-к/25, від 11.04.2007 року № 379пр-к/1391, земельні ділянки на Фонтанській дорозі, 104 згідно зі «Схемой функционально-планированной организации приморских территорий», затвердженої рішенням Одеської міської ради № 122-II від 27.02.1997 року, а також відповідно до «Містобудівного обґрунтування розробки правил використання та забудови території III рекреаційного комплексу», затвердженого рішенням Одеської міської ради № 1971-ІII від 26.01.2001р., розташовані в рекреаційно-курортній зоні, в якій не передбачається житлове будівництво.
Необхідно зауважити, що у додатку № 1 до рішення Одеської міської ради від 27.02.1997 року № 122-П зазначено, що не підлягають приватизації території санаторіїв, території функціонуючих будинків та баз відпочинку, пансіонатів, дитячих та спортивних таборів. Враховуючи, що земельна ділянка, розташована за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 104, не належить до вищевказаних територій, при прийнятті рішення 27.02.1997 року № 122-ІІ Одеська міська рада не порушила вимог цього рішення.
До того ж, з урахуванням того, що земельна ділянка була закріплена в 1953 році, а домоволодіння за вказаною адресою збудоване до 1953 року, до прийняття рішень про «Містобудівне обґрунтування розробки правил використання та забудови території III рекреаційного комплексу», УАМ ОМР погодило передачу вищезазначених земельних ділянок у власність та в оренду.
Посилання прокурора міста Одеси на те, що у преамбулі вищевказаного рішення Одеської міської ради, вказується рішення Одеської міської ради №16-ІІ від 15.12.1994 року «Про затвердження проекту «Схеми приватизації міських земель м. Одеси», що скасоване рішенням Одеської міської ради №4424-ІV від 29.09.2005р., не є підставою для скасування рішення Одеської міської ради №1842-V від 05.10.2007р.
На підставі викладеного, керуючись ст. 21 Закону України «Про прокуратуру», ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Відхилити протест прокурора м. Одеси на рішення Одеської міської ради №1842-V від 05.10.2007р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у приватну власність гр. Прокоф'єву Анатолію земельної ділянки площею 0,0510 га для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель та в оренду земельної ділянки площею 0,0148 га, для обслуговування жилого будинку і господарських будівель, за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 104».


2. Про прийняте рішення повідомити прокурора міста Одеси.


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з землеустрою та земельних правовідносин.Міський голова                                              Е. ГурвіцСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
17.03.2008 09:28

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/council/13144/