11:10:34   |   17 апреля 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2147-V от 22.01.2008г.

№2147-V от 22.01.2008г.

Про бюджет города Одессы на 2008 год
внесено зміни

ВНЕСЕНО ЗМІНИ рішенням Одеської міської ради №2888-V від 10.07.2008р.

ВНЕСЕНО ЗМІНИ рішенням Одеської міської ради №2463-V від 05.04.2008р.

ВНЕСЕНО ЗМІНИ рішенням Одеської міської ради №2447-V від 29.02.2008р.

 

ВНЕСЕНО ЗМІНИ рішенням Одеської міської ради №3745-V від 25.12.2008р. 

 

Рішення
Одеської міської ради
№2147-V від 22.01.2008р.

Про бюджет міста Одеси
на 2008 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», Бюджетного регламенту м. Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 04.09.2002 р. № 409-IV та Пріоритетних напрямів бюджетної політики м. Одеси на 2008 рік, затверджених рішенням Одеської міської ради від 05.10.2007 р. №1757-V, рішення Одеської обласної ради від 14.01.2008 року №431-V «Про обласний бюджет Одеської області на 2008 рік», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:
 
І. Загальні положення
 
1. Установити загальний обсяг доходів бюджету міста Одеси на 2008 рік у сумі 2 423 312,098 тис. грн. (додатки 1,2 ), у тому числі:
обсяг доходів загального фонду бюджету м. Одеси визначити у сумі 1 870 855,198 тис. грн., у тому числі:
• доходи, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів - 906 323,2 тис. грн;
• доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів – 615 000,0 тис.грн.;
• міжбюджетні трансферти – 349 531,998 тис.грн.
Обсяг доходів спеціального фонду визначити у сумі 552 456,9 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку – 466 594,0 тис. грн.
Затвердити загальний обсяг видатків бюджету м. Одеси на 2008 рік у сумі 2 345 859,098 тис.грн. (у тому числі загальний фонд – 1 869 555,198 тис. грн.; спеціальний фонд – 476 303,9 тис. грн. (додатки 3-5).
2. Установити профіцит спеціального фонду бюджету м. Одеси у сумі 76 153,0 тис.грн. з метою погашення основної суми боргу.
3. Затвердити обсяг надання кредитів у сумі 1 352,3 тис.грн (у тому числі загальний фонд – 1 300,0 тис. грн.; спеціальний фонд – 52,3 тис.грн.) та погашення кредитів у сумі 52,3 тис.грн (додаток 6).
4. Установити розмір оборотної касової готівки бюджету м. Одеси у сумі 2 000,0 тис. грн., у т.ч.:
міський – 1 800,0 тис.грн.;
Київський район – 50,0 тис.грн.;
Малиновський район – 50,0 тис.грн.;
Приморський район – 50,0 тис.грн.;
Суворовський район – 50,0 тис.грн.
 
ІІ. Доходи бюджету
 
5. Установити, що до доходів загального фонду бюджету міста Одеси у 2008 році належать:
- 75,0 відсотків податку з доходів фізичних осіб;
- 75,0 відсотків фіксованого податку на доходи від підприємницької діяльності (без відрахувань 10 відсотків до Пенсійного фонду);
- 100,0 відсотків податку на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Одеська міська рада;
- 75,0 відсотків плати за землю.
Місцеві податки та збори, у тому числі:
* податок з реклами,
* комунальний податок,
* збір за припаркування автотранспорту,
* ринковий збір,
* курортний збір,
* збір за право використання місцевої символіки,
* збір за видачу ордера на квартиру,
* збір за виграш на бігах на іподромі,
* збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі,
* збір з власників собак,
* збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу
і лотерей.
* збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг.
- податок на промисел;
- 100,0 відсотків плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності;
- плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);
- 43,0 відсотка єдиного податку з юридичних та фізичних осіб;
- частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету;
- 100,0 відсотків плати за оренду цілісних майнових комплексів;
- 80 відсотків плати за оренду майна, приміщень, що знаходяться в комунальній власності та передаються в оренду Представництвом по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради;
- 70 відсотків плати за оренду окремого, індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м. Одеси, для установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі та літніх майданчиків у м. Одесі;
- 100,0 відсотків плати за оренду окремого, індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м. Одеси та використовується для паркування автотранспорту;
- 100 відсотків плати за оренду берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу;
- 50 відсотків плати за оренду майна, що знаходиться на балансі комунальних підприємств, засновником яких виступає Одеська міська рада;
- 100 відсотків залучених коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Одеси згідно з договорами про пайову участь;
- державне мито в тій частині, що відповідно до закону зараховується до місцевого бюджету;
- адміністративні штрафи, що накладаються виконавчими органами Одеської міської ради або утвореними в установленому порядку адміністративними комісіями;
- штрафні санкції, внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод із суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів; штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;
- 85 відсотків коштів плати за тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами спеціальних рекламних конструкцій, що перебувають у комунальній власності, (без ПДВ);
- відсотки банків за користування тимчасово вільними коштами;
- відсотки за користування кредитом отриманим ТОВ "Інфокс" згідно з договором оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал»;
- надходження від продажу нематеріальних активів;
- дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України, «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об’єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв).

6. Установити, що до доходів спеціального фонду бюджету міста Одеси у 2008 році належать:
- 10,0 відсотків збору за забруднення природного навколишнього середовища і грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
- 70 відсотків податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів;
- власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Одеси, крім плати за оренду берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу;
- надходження до цільових фондів, утворених Одеською міською радою;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи щодо оплати громадянами електричної і теплової енергії, природного газу, твердого палива, послуг водопостачання і водовідведення, квартирної плати в рахунок часткової компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв);
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів.
Бюджет розвитку, у тому числі:
• 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, 10 відсотків від продажу яких зараховуються до відповідних бюджетів місцевого самоврядування); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності)
• 100,0 відсотків коштів від приватизації та відчуження нерухомого та іншого майна Представництвом по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради (без ПДВ),
• надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності територіальної громади,
• кошти, що передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням Одеської міської ради,
• запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством,
• субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів.
Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.
У разі відсутності у місті вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт, кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням Одеської міської ради на ремонт і утримання доріг.
 
7. Встановити, що у 2008 році обсяг міського бюджету та бюджетів районів міста регулюються за рахунок податків та зборів, що сплачуються всіма суб’єктами підприємницької діяльності, крім тих, що обслуговуються в спеціалізованій державній податковій інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі, згідно з затвердженими нормативами відрахувань доходів бюджету м. Одеса, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 2008 рік (додаток 7).
Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, в повному обсязі передаються до доходів міського бюджету.
 
8. Встановити, що всі податки та збори, що є джерелами доходної частини бюджету міста Одеси, (крім збору за видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг та збору за припаркування автотранспорту) зараховуються підприємствами, які обслуговуються в спеціалізованій державній податковій інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі, на рахунки Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкриті для виконання міського бюджету.
 
ІІІ. Фінансування та борг бюджету
 
9. Затвердити фінансування бюджету міста Одеси (додаток 8).

10. Встановити, що у бюджеті міста Одеси за рахунок коштів бюджету розвитку передбачені витрати на погашення основної суми боргу:
- облігацій міської позики 2005 року у сумі 70 000,0 тис. грн.;
- зобов’язань зі сплати боргів комунального підприємства „Одеські теплові мережі» ВАТ „Одесагаз” відповідно до рішення Одеської міської ради від 20.04.2004 р. № 2420-ІV „Про доручення Одеському міському голові на підписання угоди”;
- облігацій міської позики 1997 року.
Визначити головним розпорядником бюджетних коштів за зазначеними витратами управління фінансів Одеської міської ради.

11. Встановити, що у бюджеті міста Одеси за рахунок коштів загального фонду бюджету передбачені видатки на оплату процентного доходу за облігаціями міських позик 1997року та 2005 року у сумі 10 336,9 тис.грн. (КТКВ 230100 «Обслуговування внутрішнього боргу») та погашення відсотків по зовнішньому запозиченню у сумі 20 000,0 тис.грн (КТКВ 230200 «Обслуговування зовнішнього боргу»).

ІV. Видатки бюджету
12. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядниками бюджетних коштів у розрізі кодів тимчасової класифікації місцевих бюджетів (далі – КТКВ) (додаток 9).

13. Затвердити перелік витрат, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 10). Визначити витрати депутатського фонду у сумі 12 000,0 тис.грн.

14. Затвердити в складі видатків бюджету міста Одеси кошти на реалізацію цільових програм Одеської міської ради (додаток 11).

15. Встановити розмір резервного фонду бюджету міста Одеси на 2008 рік у сумі 3 255,0 тис. грн.

16. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету м. Одеси за економічною структурою видатків:
• оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
• нарахування на заробітну плату (код 1120);
• придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);
• забезпечення продуктами харчування (код 1133);
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160);
• виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями (код 1200);
• трансферти населенню (код 1340);
• трансферти іншим бюджетам (код 1320).

17. Головним розпорядникам бюджетних коштів встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичному і вартісному обсязі за видами енергоносіїв, у розрізі постачальників, по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягу призначень, затверджених за КЕКВ 1160 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”.
У місячний термін надати ці дані для узагальнення до управління фінансів Одеської міської ради.
Управлінню фінансів Одеської міської ради підготувати рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про встановлення лімітів споживання енергоносіїв бюджетними установами у 2008 році.
Доручити головним розпорядникам бюджетних коштів довести до відома підприємств - енергопостачальників встановлені ліміти споживання енергоносіїв.

18. Розпорядникам коштів бюджету міста Одеси (далі – розпорядникам) при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг. Розпорядникам забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником обґрунтованих лімітів споживання, з урахуванням зменшення обсягу споживання, енергоносіїв щонайменш як на 10 відсотків.

19. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.
Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.
При цьому зобов’язання стосовно виплати субсидій, допомоги, пільг з оплати за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного казначейства України, незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.
Зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань (крім витрат, що здійснюються відповідно до абзацу третього цього пункту), не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.
Будь-які видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати (грошового забезпечення), а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.
20. Якщо обсяг власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені у цьому рішенні, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум, у першу чергу, на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.
У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:
50 відсотків коштів  на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;
50 відсотків коштів  на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).
При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягу взятих бюджетних зобов’язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків за цими зобов’язаннями із спеціального фонду бюджету.
21. Установити, що допущення нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулих роках має наслідком:
для розпорядників бюджетних коштів  зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням;
для одержувачів бюджетних коштів  повернення коштів у сумі, що витрачена не за цільовим призначенням, до доходу бюджету.

22. Встановити, що за бюджетними установами, що фінансуються з бюджету міста Одеси, розташованими в одній будівлі, оплату за комунальні послуги та енергоносії проводить розпорядник бюджетних коштів, на балансі якого знаходиться ця будівля або передана йому в оперативне управління (оренду) Представництвом по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради.
 
23. Встановити, що у бюджеті м. Одеси враховані видатки на:
• надання фінансової підтримки Одеському обласному благодійному фонду реабілітації дітей-інвалідів „Майбутнє” у сумі 355,0 тис.грн. (управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради);
• функціонування департаменту з організації роботи Одеської міської ради у сумі 886,7 тис. грн (виконавчий комітет Одеської міської ради);
• проведення обов’язкових медичних оглядів працівників, які працюють у бюджетних установах, що фінансуються з бюджету міста Одеси, за КТКВ 080000 „Охорона здоров’я” (управління охорони здоров’я Одеської міської ради);
• проведення заходів із запобігання спалаху небезпечних вірусних та інфекційних хвороб (управління охорони здоров’я Одеської міської ради);
• проведення вакцинопрофілактики (управління освіти та науки Одеської міської ради, управління охорони здоров’я Одеської міської ради, управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради);
• надання фінансової підтримки КП «Теплопостачання міста Одеси» у сумі 50 000,0 тис.грн. (управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради). Кошти використовуються на погашення заборгованості по кредитах згідно з планом використання бюджетних коштів, погодженого з постійною комісією з житлово-комунального господарства та тарифної політики Одеської міської ради, постійною комісією з розвитку паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради та постійною комісією з планування, бюджету та фінансів Одеської міської ради;
• проведення капітальних видатків по комунальній установі «Міська клінічна інфекційна лікарня» у сумі 13 514,1 тис.грн (управління капітального будівництва Одеської міської ради );
• поточне утримання доріг у сумі 32 706,4 тис.грн, з них 2 189,4 тис.грн на заходи щодо ліквідації снігових наметів та ожеледиці згідно рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 01.11.2007р. №1178;
• проведення робіт з проектування, будівництва та капітального ремонту берегозахісних споруд в районі пляжу «Отрада» у сумі 2200,0 тис.грн за КТКВ 100207 «Берегоукріплювальні роботи» (управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради);
• фінансування міської програми «Рівність» (2008-2011 рр.) по районам міста у сумі 1140,0 тис.грн за КТКВ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади», у т.ч. Київська райадміністрація Одеської міської ради – 270,0 тис.грн, Малиновська райадміністрація Одеської міської ради – 270,0 тис.грн, Приморська райадміністрація Одеської міської ради - 270,0 тис.грн, Суворовська райадміністрація Одеської міської ради – 330,0 тис.грн.

24. Встановити, що комунальні підприємства «ЖКС» у першу чергу спрямовують кошти дотації з бюджету м. Одеси на оплату праці та розрахунки за спожиті енергоносії. Плани використання коштів комунальних підприємств «ЖСК» затверджуються головним розпорядником бюджетних коштів за погодженням з управлінням житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради.

25. Встановити, що при відсутності затверджених центральним органом виконавчої влади типових штатних нормативів по установах соціально-культурної сфери, розпорядники бюджетних коштів утримують штатну чисельність в межах, затверджених виконавчим комітетом Одеської міської ради.

26. Встановити, що виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду та ліфтів, капітального ремонту доріг здійснюється згідно з затвердженим головним розпорядником бюджетних коштів титульним списком, погодженим з відповідним заступником Одеського міського голови, постійною комісією Одеської міської ради з житлово-комунального господарства та тарифної політики та постійною комісією Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.

27. Встановити, що із загальної суми видатків, затверджених у бюджеті міста Одеси на капітальний ремонт житлового фонду, 15 відсотків до 01.07.2008 року резервується на виконання непередбачених робіт.

28. Встановити, що із загальної суми видатків, затверджених у бюджеті міста Одеси на проведення капітального ремонту житлового фонду, до 15 відсотків спрямовується на виконання заходів з проведення санацій жилих будинків відповідно до міської цільової програми «Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 рр.».

29. Встановити, що діяльність КП «Авто-сервіс», КП «Міжнародний аеропорт Одеса», «КП «Одесміськелектротранс», КП «Парксервіс Малиновський», КП «Парксервіс Приморський», КП «Парксервіс Суворовський», КП «СМЕП», КП «Міський інформаційно-аналітичний центр», пов’язана з використанням бюджетних коштів , здійснюється згідно з планом, затвердженим головним розпорядником бюджетних коштів, погодженим з постійною комісією з транспорту, зв’язку та морегосподарського комплексу Одеської міської ради.
 
V. Взаємовідносини бюджету м. Одеси
з бюджетами іншого рівня
 
30. Затвердити на 2008 рік обсяг міжбюджетних трансфертів (додаток 12).
 
VІ. Особливі положення
 
31. Внести зміни до всіх положень про місцеві податки та збори (крім положення про ринковий збір, збір за припаркування автотранспорту та комунальний податок) у тій частині, що стосується визначення термінів сплати до бюджету та подання звітності, а саме:
місцеві податки та збори щомісяця перераховуються на рахунки Головного Управління державного казначейства України в Одеській області, відкриті для виконання бюджету міста Одеси, до 10 числа місяця, наступного за звітним. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного терміну, передбаченого для надання розрахунку;
розрахунки місцевих податків та зборів за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу, подається платниками до податкових інспекцій за місцем реєстрації (крім збору за припаркування автотранспорту та ринкового збору) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;
своєчасно не внесені до бюджету суми цих платежів вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.

32. Пункт 5.3 Положення про ринковий збір, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 26.03.2003 року № 1074-IV викласти в редакції:
“5.3.Адміністрації ринків, незалежно від форм власності, щодекадно до 10, 20, 30 числа кожного місяця перераховують збір в повному обсязі на рахунки Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкриті для виконання районних бюджетів міста, за кодом бюджетної класифікації 16010500 “Ринковий збір” з остаточним розрахунком з бюджетом на протязі 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного терміну, передбаченого для надання розрахунку”.

33. Встановити, що у разі, коли орендодавцем майна є комунальні підприємства, засновником яких виступає Одеська міська рада, орендна плата спрямовується:
- 50 відсотків плати за оренду майна, що знаходиться на балансі комунальних підприємств, до бюджету м. Одеса;
- 50 відсотків орендної плати є джерело доходів комунального підприємства та використовується на поповнення власних обігових коштів.
Кошти орендної плати перераховуються щомісяця на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що є у комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10 календарних днів, місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується до державного бюджету у порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування комунальними підприємствами орендної плати до бюджету м. Одеси здійснює Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради.
 
34. Встановити, що кошти за оренду майна, приміщень, що знаходяться в комунальній власності, (крім майна та приміщень, що знаходяться на балансі комунальних підприємств, засновником яких виступає Одеська міська рада), в тому числі податок на додану вартість, орендарі перераховують на рахунок Представництва по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державного казначейства в місті Одеса. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради, без ПДВ та коштів на покриття своїх витрат, перераховує на рахунки Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкриті для виконання районних та міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що є у комунальній власності”. Установити, що перерахування коштів до районних бюджетів здійснюється Представництвом по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради за рахунок фактичних надходжень орендної плати згідно з сумами платежів, визначених у додатку №1 до цього рішення та помісячними сумами, установленими розписом бюджету м. Одеси на 2008 рік. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10 календарних днів місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується Представництвом по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради до державного бюджету у порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
Кошти в розмірі 20 відсотків, але не більше 7 292,9 тис. грн. з суми коштів, що фактично надійдуть від оренди майна, приміщень та 100 відсотків штрафних санкцій у вигляді пені за договорами оренди та страхового відшкодування при настанні страхового випадку від орендованого майна, спрямовуються на: покриття витрат Представництва по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради, пов’язаних з виконанням функцій орендодавця та витрат на приватизацію та відчуження об’єктів комунальної власності; на страхування об’єктів комунальної власності, орендованих бюджетними установами та страхування об’єктів комунальної власності, що передаються під заставу для забезпечення банківських кредитів; оплату проведення експертних оцінок та послуг комунального підприємства «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості»; утримання Дому прийомів; для погашення зобов’язань з податку на додану вартість за операціями по безкоштовній передачі будівель у власність юридичних та фізичних осіб згідно з чинним законодавством України; інші видатки згідно з затвердженим кошторисом. Зміни до спеціального фонду кошторису на суму залишку коштів на рахунку Представництва по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради станом на 01.01.2008р. вносяться за попереднім погодженням з управлінням фінансів Одеської міської ради та у разі, коли загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з обсягом залишків коштів на його рахунках на початок року буде більший ніж відповідні надходження, враховані у кошторисі на 2008 рік.
 
35. Встановити, що кошти за тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами спеціальних рекламних конструкцій, у тому числі податок на додану вартість, зараховуються на рахунок Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами без ПДВ та коштів на покриття своїх витрат перераховує на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24060300 “Інші надходження”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10 календарних днів, місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами до державного бюджету у порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
Кошти в розмірі 15 відсотків, але не більше 2 154,8 тис.грн. з суми коштів, що фактично надійдуть за тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами, спеціальних рекламних конструкцій та 100% реєстраційних внесків на проведення конкурсу на розробку комплексного дизайн-проекту з улаштування об’єктів міського середовища та надання права на його реалізацію, направляються на покриття витрат, пов’язаних з виконанням функцій з видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м. Одесі, підготовкою, реєстрацією та обліком договорів про тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами, забезпеченням контролю за дотриманням підприємствами умов договорів про розміщення зовнішньої реклами, видачею дозволів на використання місцевої символіки м. Одеси, організацію виставки конкурсних матеріалів, інші видатки згідно з фінансовим планом на рік, погодженим з управлінням фінансів Одеської міської ради.

36. Встановити, що кошти від оренди окремого, індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м. Одеси, для установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі та літніх майданчиків в м. Одесі, в тому числі податок на додану вартість перераховуються орендарями на рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державного казначейства в місті Одеса. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради без ПДВ та коштів на покриття витрат відділу дозволів та узгоджень управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради перераховує на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що є у комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10 календарних днів, місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради до державного бюджету у порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
Кошти в розмірі 30 відсотків, але не більше 873,9 тис. грн. з суми коштів, що фактично надійдуть за оренду твердого покриття під об’єктами торгівлі, направляються на покриття витрат відділу дозволів та узгоджень управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, пов’язаних з виконанням функцій орендодавця окремого, індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м. Одеси, яке використовується для паркування автотранспорту, для установки і експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі та літніх майданчиків в м. Одесі та інші видатки згідно з затвердженим кошторисом.

37. Встановити, що кошти від оренди твердого покриття на місцях паркування, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державного казначейства в місті Одеса. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради без ПДВ перераховує на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що є у комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10 календарних днів місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради Одеської міської ради до державного бюджету у порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.

38. Встановити, що кошти від оренди берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу, в тому числі податок на додану вартість перераховуються орендарями на рахунок управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, відкритий в Управлінні Державного казначейства у м. Одеса. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради без ПДВ перераховує на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що є у комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10 календарних днів, місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради до державного бюджету у порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.

39. Встановити, що кошти замовників, залучені на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Одеси згідно з договорами пайової участі, перераховуються забудовниками на рахунок управління капітального будівництва Одеської міської ради, відкритий в Управлінні Державного казначейства у м. Одеса. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління капітального будівництва Одеської міської ради перераховує 100 відсотків фактично отриманих коштів на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету Малиновського району за кодом бюджетної класифікації 24060300 “Інші надходження”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10 календарних днів, місяця, наступного за звітним. Встановити, що зазначені кошти є джерелом доходів загального фонду міського бюджету.

40. Встановити, що кошти, одержані від приватизації та відчуження комунального майна, є джерелом доходів бюджету розвитку м. Одеси. Зазначені кошти, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються покупцями на рахунок Представництва по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державного казначейства в місті Одеса. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради кошти без ПДВ перераховує на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10 календарних днів, місяця, наступного за звітним, в межах бюджетного року, який закінчується 31 грудня. Податок на додану вартість перераховується Представництвом по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради до державного бюджету у порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.

41. У разі зміни юридичної адреси суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків, сплата визначених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

42. Державній податковій адміністрації в Одеській області, відповідно до вимог пункту 5 статті 78 Бюджетного кодексу України, забезпечити своєчасне та в повному обсязі надходження до бюджету міста Одеси затверджених Законом України „Про Державний бюджет України на 2008 рік” планових показників доходів бюджету міста, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, в обсязі 906 323,2 тис. грн.

43. Внести до рішення Одеської міської ради від 26.09.2003р. № 1717-ІV «Про нову редакцію «Положення про збір за припаркування автотранспорту» такі зміни: слова «управління транспортного комплексу міста» замінити словами «районні адміністрації міста».

44. Внести до рішення Одеської міської ради від 09.11.2005р. № 4840-ІV «Про нову редакцію Методики розрахунку граничних розмірів орендної плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Одеси» такі зміни:
абзац 6 пункту 3 викласти в редакції: «Окреме, індивідуально визначене майно у вигляді твердого покриття, що є об’єктом комунальної власності територіальної громади м. Одеси та використовується для паркування автотранспорту (за винятком твердого покриття, розташованого на землях, переданих у постійне користування орендодавцю), передається в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради»;
призупинити дію абзацу 7 пункту 3;
абзац 2 пункту 9 викласти в редакції: «Щомісячний розмір орендної плати за окреме, індивідуально визначене, майно комунальної власності територіальної громади м. Одеси у вигляді твердого покриття, що є об’єктом комунальної власності територіальної громади м. Одеси та використовується для паркування автотранспорту, визначається у розмірі 5% від експертної оцінки».

45. Встановити, що кошти, які у 2008 році зараховуватимуться до міського бюджету від комунальних підприємств за кодом бюджетної класифікації 21010300 «Частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету» у сумі 2 920,0 тис. грн., передаються до бюджету розвитку.

46. Створити цільовий фонд Одеської міської ради. Затвердити положення про цільовий фонд Одеської міської ради (додаток 13).

47. Дозволити управлінню фінансів Одеської міської ради щомісячно за результатами виконання бюджету м. Одеси отримувати в:
• Міністерстві фінансів України середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку в обсязі невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів бюджету м. Одеса на 2008 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку №6 до Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік”;
• Головному управлінню Державного казначейства в Одеській області короткотермінові позички на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу, на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами;
• фінансових установах короткотермінові позички на термін до трьох місяців, але в межах 2008 бюджетного року та за погодженням з Одеським головним фінансовим управлінням обласної державної адміністрації на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду бюджету м. Одеса. Затвердити обсяг позичок на покриття тимчасових касових розривів у сумі 80 000,0 тис. грн. Видатки на обслуговування позичок здійснювати за рахунок коштів загального фонду бюджету.

48. Встановити, що за умови перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету м. Одеси на 2008 рік, без урахування міжбюджетних трансфертів, не менше ніж на 5 відсотків за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів поточного бюджетного періоду та при умові перевиконання доходної частини спеціального фонду бюджету м. Одеси в частині бюджету розвитку, зміни до бюджету м. Одеси на 2008 рік вносяться рішенням Одеської міської ради.

49. Дозволити Одеському міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями Одеської міської ради, за поданням управління фінансів Одеської міської ради та за погодженням з постійною комісією з планування, бюджету та фінансів коригувати бюджет м. Одеси на 2008 рік з подальшим затвердженням Одеською міською радою, крім випадків, зазначених у пункті 48 .

50. Дозволити управлінню фінансів Одеської міської ради:
- здійснювати протягом 2008 року коригування бюджету в частині міжбюджетних трансфертів з подальшим затвердженням Одеською міською радою;
- за наявності тимчасово вільних коштів на рахунках загального та спеціального фондів бюджету розміщувати їх на вклад (депозит) у комерційних банках за погодженням з постійною комісією з планування, бюджету та фінансів та постійною комісією з економічної, інвестиційної політики та банківської діяльності.

51. Затвердити рішенням Одеської міської ради:
- дефіцит загального фонду бюджету м. Одеси на 2008 рік за результатами річного звіту про виконання бюджету м. Одеси за 2007 рік виключно на суму вільного залишку бюджетних коштів, передбачивши видатки на надання допомоги ветеранам війни – 6 000,0 тис.грн та на компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію, що постачається населенню КП «Теплопостачання міста Одеси» - 25 000,0 тис.грн;
- дефіцит спеціального фонду бюджету міста Одеси на 2008 рік за результатами річного звіту виключно на суму залишку коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища міста Одеси та відповідно до програми соціально-економічного розвитку м.Одеси на 2008 рік;
- за підсумками моніторингу та оцінки бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом за 2007 рік, розподіл видатків бюджету міста Одеси на 2008 рік за бюджетними програмами та в середньостроковій перспективі на 2009-2010 роки у форматі бюджету, складеного за програмно-цільовим методом.

52. Затвердити у 2008 році структуру виконавчих органів Одеської міської ради та загальну чисельність апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів у кількості 1806 осіб на підставі рішення Одеської міської ради від 05.10.07 р. №1751-V „Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 р. №20-V „Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання”.
Оплата праці працівників посадових осіб органів місцевого самоврядування здійснюються згідно з рішеннями Одеської міської ради від 27.06.06р. №21-V «Про упорядкування умов оплати праці працівників органів місцевого самоврядування», від 04.07.07р. №1378-V „Про упорядкування умов оплати праці" та відповідними розпорядженнями міського голови.

53. Виконавчим органам Одеської міської ради привести у відповідність до чинного законодавства надання платних послуг та встановлення їх вартості.

54. При розподілі коштів бюджету розвитку врахувати витрати на:
- під’їзди до шляхопроводу «Поїзний» (від вулиці Щорса до шляхопроводу) - 620,0 тис. грн;
- розробку проекту реконструкції схеми газопостачання Малиновського району – 300,0 тис. грн;
- ремонт контактної мережі освітлення дошкільних установ – 2200,0 тис.грн.

55. При розподілі коштів міського фонду охорони навколишнього середовища міста Одеси врахувати видатки на:
- проектування та будівництво зливного колектору по вул. Промислова – 660,0 тис.грн;
- розробку робочого проекту водозниження мкр. «Крива Балка»- 1500,0 тис.грн;
- напірний трубопровід КНС-8 (Аркадія) до КНС-6Б – 800,0 тис.грн;
- розробку проекту будівництва берегозахісних споруд – 1200,0 тис.грн.
 
VІІ. Прикінцеві положення
 
56. Рішення набирає чинності з 01 січня 2008 року.

57. Додатки № 1-13 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

58. Привести розпорядження Одеського міського голови та рішення виконавчого комітету Одеської міської ради у відповідність з рішенням міської ради “Про бюджет міста Одеси на 2008 рік”.

59. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з планування, бюджету та фінансів.

Міський голова                                       Е. Гурвіц
 
Додаток 13
до рішення Одеської міської ради
№2147-V від 22.01.2008р.
ПОЛОЖЕННЯ про цільовий фонд Одеської міської ради
1. Загальні положення.
1.1. Цільовий фонд міста Одеси (далі фонд) створюється рішенням Одеської міської ради відповідно до пункту 25 частини 1 статті 26, пункту 7 частини 1 статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7 статті 52 Закону України “ Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України ”, Закону України «Про охорону культурної спадщини».
1.2. Фонд міста складається з коштів фонду міського бюджету та коштів фондів бюджетів районів.
1.3. Кошти фонду концентруються на рахунках міського бюджету та бюджетів районів.
2. Джерела формування фонду:
2.1. Фонди районів міста створюються за рахунок залучення на добровільних засадах коштів фізичних та юридичних осіб.
2.2. Фонд міського бюджету створюється за рахунок:
• залучення на добровільних засадах коштів фізичних та юридичних осіб;
• надходження коштів від застосування управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини;
• надходження коштів в якості благодійних внесків на розвиток інженерних систем водопостачання і водовідведення міста відповідно до договорів, укладених управлінням житлово-комунального та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради;
• надходження коштів в якості благодійних внесків на здійснення заходів з благоустрою міста відповідно до договорів, укладених інспекцією з благоустрою міста Одеської міської ради.
3. Порядок використання коштів фонду:
3.1. Кошти, що надійшли до фонду міського бюджету, згідно з розпорядженнями Одеського міського голови, в яких визначається розпорядник цих коштів, витрачаються:
• на будь-які цілі соціально–побутового значення, виконання програм соціально–економічного і культурного розвитку міста та районів, інші видатки, що здійснюються з місцевих бюджетів;
• кошти від застосування управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини використовуються виключно на фінансування охорони культурної спадщини.
3.2. Кошти, що надійшли до фондів районів, витрачаються згідно з розпорядженнями голів районних адміністрацій Одеської міської ради.
3.3. Головними розпорядниками коштів фондів районів міста визначити районні адміністрації Одеської міської ради.
3.4. Невикористані кошти фонду на протязі поточного року вилученню не підлягають і є джерелом фінансування видатків бюджету міста.

Секретар ради О.А. Прокопенко 
 
Додатки 3-4-5-6-8-9-10-11
---------------------------------------------------
 
ДОДАТКИ згідно з ОСТАННІМИ ЗМІНАМИ (рішення міськради №2888-V від 10.07.2008р.)
ДОДАТКИ 1, 2, 3, 6
Додаток 1 – Бюджет м. Одеса на 2008 рік за доходами в розрізі міського та районних бюджетів
Додаток 2 - Доходи бюджету м. Одеса на 2008 рік
Додаток 3 - Нормативи відрахувань доходів бюджету м. Одеса, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 2008 рік
Додаток 6 - Показники міжбюджетних трансфертів між бюджетом міста Одеси та іншими бюджетами на 2008 рік 
 

ДОДАТКИ 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12
Додаток 4 - Фінансування бюджету міста Одеси на 2008 рік
Додаток 5 - Видатки бюджету м. Одеси на реалізацію цільових програм Одеської міської ради на 2008 рік
Додаток 7 - Перелік видатків на виконання природоохоронних заходів на 2008 рік
Додаток 8 - Зміни до розподілу видатків бюджету м. Одеси на 2008 рік за функціональною структурою (РАЗОМ)
Додаток 9 - Зміни до розподілу видатків бюджету м. Одеси на 2008 рік за функціональною структурою (ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД)
Додаток 10 - Зміни до розподілу видатків бюджету м. Одеси на 2008 рік за функціональною структурою (СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД)
Додаток 12 - Зміни переліку витрат, фінансування яких у 2008 році здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету розвитку

 

ДОДАТКИ 11-12
Додаток 11 - Зміни до розподілу видатків бюджету м. Одеси на 2008 рік за головними розпорядниками бюджетних коштів
Додаток 12 - Зміни переліку витрат, фінансування яких у 2008 році здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету розвиткуСтраница создана: 15.02.2008 16:18
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее