14:19:11   |   10 августа 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2198-V от 22.01.2008г.

№2198-V от 22.01.2008г.

Об утверждении городской программы поддержки деятельности общественных организаций - защитников животных города Одессы на 2008 год

Рішення
Одеської міської ради
№2198-V від 22.01.2008р.

Про затвердження міської
програми підтримки діяльності
громадських організацій – захисників тварин
міста Одеси на 2008 рік

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підтримки діяльності громадських організацій – захисників тварин щодо розвитку притулків для безпритульних тварин, Одеська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську програму підтримки діяльності громадських організацій – захисників тварин міста Одеси на 2008 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з соціальної політики та праці.

Міський голова                              Е. Гурвіц

 

Додаток
до рішення
Одеської міської ради
від 22.01.2008р.  
№ 2198-V
  
МІСЬКА ПРОГРАМА
підтримки діяльності громадських організацій – захисників тварин
міста Одеси на 2008 рік
       Розділ І. Проект паспорту
міської Програми підтримки діяльності громадських організацій– захисників тварин міста Одеси на 2008 рік
 
 
1. 090412       Управління внутрішньої політики Одеської міської ради
        (КФКВ)                                                  (найменування головного розпорядника)
 
2. 090412       Управління внутрішньої політики Одеської міської ради
        (КФКВ)                                                 (найменування відповідального виконавця)
 
3. 090412      Міська програма підтримки діяльності громадських 
     (КФКВ)         організацій – захисників тварин міста Одеси на 2008 рік
(далі - Програма)
                                                (найменування бюджетної програми)
 
4. Обсяг бюджетного призначення – 120 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 120 тис. грн. та із спеціального фонду –      -     тис. грн. тис. грн. 
 
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про об'єднання громадян», «Про захист тварин від жорстокого поводження», Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 р. № 1604 «Про затвердження Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки», рішення Одеської міської ради від 15.06.2004 р. № 2634-ІV «Про паспорти бюджетних програм», від 26.07.2002 р. № 200-ІV «Про затвердження Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 року», від 15.10.2002 р. № 414-ІV «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2010 року»,  від 11.10.2004 р. № 3156-ІV «Про затвердження основних напрямків соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки», Розпорядження міського голови від 08.02.2006 р. № 73-01р «Про порядок розробки, фінансування і моніторингу міських програм та їх включення до щорічних програм соціально-економічного розвитку м. Одеси».
 
6. Мета бюджетної програми:
 
Міська програма націлена на підтримку діяльності громадських організацій -захисників тварин для розвитку притулків для безпритульних тварин та захисту тварин від жорстокого поводження.
 
7. Напрями діяльності: 

№ п/п
Напрями діяльності
1.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету м. Одеси
 
1.1.
Захист тварин від жорстокого поводження
1.2.
Утримання безпритульних тварин
1.3.
Захист населення від нападів безпритульних тварин шляхом відлову тварин та переміщення їх до притулку
2.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси
 
                                                                    -

 
 8. Категорія економічної класифікації: 

КЕКВ
Найменування
1310
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 
9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми: 

№ п/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
1.
Затрат
 
 
 
 
 
 
Фінансова підтримка діяльності громадських організацій – захисників тварин
Тис. грн.
Програма
120,0
-
120,0
2.
Продукту
 
 
 
 
 
 
Кількість громадських організацій – захисників тварин, яким надається фінансова підтримка
Од.
Програма
 
1
 
 
 
-
 
1
3.
Ефективності
 
 
 
 
 
 
Середній річний розмір фінансової підтримки однієї громадської організації – захисника тварин
Тис. грн.
Програма
120, 0
-
120, 0
4.
Якості
 
 
 
 
 

 
Розділ ІІ. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом
 
          Об'єднання громадян створюються і діють на основі добровільності, рівноправності їх членів, самоврядування, законності та гласності. Вони вільні у виборі напрямів своєї діяльності.
         Останнім часом збільшилась кількість людей, які постраждали від нападів безпритульних тварин. Також є проблема збільшення чисельності безпритульних тварин.
         Програмою передбачено надання фінансової підтримки громадським організаціям захисників тварин, які сприяють зменшенню кількості безпритульних тварин на вулицям міста шляхом переміщення їх до притулку безпритульних тварин.
 
Розділ ІІІ. Мета програми
 
         Головною метою програми є надання фінансової підтримки громадським організаціям – захисників тварин для розвитку притулків для безпритульних тварин та захисту тварин від жорстокого поводження.
        
Розділ IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем. Перелік заходів і завдань програми. Строки та етапи виконання програми
 
Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» заборонені жорсткі методи умертвіння тварин, пропаганда жорстокого поводження з тваринами та заклики до жорстокого поводження з ними. Жорстке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині.
Відповідно до розділу ІІ Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» передбачено загальні правила утримання тварин, що виключають жорстокість.
Одним із способів утримання безпритульних тварин є притулки для тварин, які можуть створюватися органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими і благодійними організаціями та фізичними особами.
Щодо масштабів проблеми слід зазначити, що популяція безпритульних тварин зростає з кожним роком. Інститут врегулювання цієї проблеми на території міста Одеси не достатньо розвинений.
         Розбудова органами виконавчої влади та місцевого самоврядування притулків для безпритульних тварин, а також підтримка діяльності громадських організацій-захисників тварин є гуманним та моральним шляхом у вирішенні даної проблеми.
         Місцевої чи регіональної програми щодо побудови притулку для безпритульних тварин не існує.
Кошти, передбачені даною програмою як підтримка діяльності громадських організацій-захисників тварин спрямовуються на утримання притулку для безпритульних тварин, переміщення до нього безпритульних тварин та надання послуг з відлову тварин для їх подальшої стерилізації.
Завданнями програми є:
1. Захист тварин від жорстокого поводження.
2. Утримання безпритульних тварин.
3. Захист населення від нападів безпритульних тварин шляхом відлову тварин та переміщення їх до притулку.
        
Витрати включають:
- придбання ветеринарних та медичних препаратів;
- послуги з відлову та стерилізації тварин;
- послуги з утримання тварин (лікування, харчування тощо)
- оплата послуг з утримання притулку.
Фінансова підтримка діяльності громадських організацій – захисників тварин здійснюється згідно з планом використання коштів окремо взятої організації.
Виконання програми передбачено здійснити протягом 2008 року.
 
Розділ V. Ресурсне забезпечення програми 

Джерело фінансування
Сума (тис. грн.)
Бюджет міста Одеси
120, 0
ВСЬОГО
120, 0

 

№ з/п
Потреби по даній цільовій програмі
Напрями використання коштів:
Сума
(тис. грн.)
1.
Надання фінансової підтримки
ГО «Спілка захисту тварин»
придбання
предметів постачання і
матеріалів, обладнання
та інвентарю.
 
120, 0
                                                                                            РАЗОМ:
120, 0

 
         Фінансування програми здійснюється в межах коштів, затверджених в бюджеті м. Одеси на зазначені цілі на відповідний рік.
Використання коштів на фінансову підтримку діяльності громадських організацій – захисників тварин здійснюється за порядком, визначеним розпорядженням Одеського міського голови.
 
Розділ VI. Організація управління та контролю за ходом виконання програми. Очікувані кінцеві результати виконання програми.
        
Контроль за виконанням заходів програми та використанням бюджетних коштів здійснює управління внутрішньої політики Одеської міської ради.
         Очікуваними кінцевими результатами виконання програми є підтримка діяльності громадських організацій – захисників тварин з метою вирішення проблеми зменшення кількості безпритульних тварин на вулицях міста шляхом переміщення їх до притулку безпритульних тварин.
         Програма набирає чинності з 01 січня 2008 року.
         До програми можуть бути внесені зміни та доповнення у встановленому чинним законодавством України порядку.
 
Секретар ради                                          О.А. Прокопенко Страница создана: 09.02.2008 09:16
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее