10:18:08   |   30 ноября 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2153-V от 22.01.2008г.

№2153-V от 22.01.2008г.

Об утверждении Правил благоустройства территории города Одессы (текстовой части) (утратило силу)

ЗВІТ
про базове відстеження регуляторного акта – рішення Одеської міської ради від 22.01.2008р. № 2153-V

Втратило чинність рішенням Одеської міської ради №1631-VI від 23.12.2011р.

Внесены дополнения решением Одесского горсовета №38-VI від 04.01.2011р. - скасовано
Внесены дополнения решением Одесского горсовета №2726-V от 16.04.2008г.
Внесены изменения и дополнения решением Одесского горсовета №5647-V от 14.04.2010г.
Внесены изменения решением Одесского горсовета №1251-VI от 20.09.2011г.
 
 
РішенняОдеської міської ради
№2153-V від 22.01.2008р.
 
Про затвердження
Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)
 
Відповідно до підпункту 44 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 5, 10, 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Правила благоустрою території міста Одеси (текстову  частину) (додається).
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Одеської міської ради від 20 квітня 2004 року № 2376-ІV «Про нову редакцію Правил благоустрою території міста Одеси, забезпечення в ньому чистоти і порядку».
3. Інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради, після закінчення  одного року із набуття чинності цього рішення, здійснити заходи з відстеження його результативності.
4. Інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради забезпечити тиражування Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) для безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам.
5. Управлінню інформації Одеської міської ради оприлюднити Правила благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у встановленому порядку.
6. Це рішення набуває чинності через три місяці з дня його прийняття, але не раніше його офіційного оприлюднення.  
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Одеської міської ради з житлового-комунального господарства та тарифної політики, з законності та правопорядку.
 
Міський голова                                                              Е. Гурвіц
 
Додаток до рішення
Одеської міської ради
№2153-V від 22.01.2008р. 
 
ПРАВИЛА
благоустрою території міста Одеси
(текстова частина)
 
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Правила благоустрою території міста Одеси (текстова частина) (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання об'єктів благоустрою міста Одеси, визначаються правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні основи благоустрою.
1.2. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності  людини, і є обов’язковими для виконання на території міста Одеси всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.
1.3. Об'єкти благоустрою міста Одеси використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.
1.4. Організацію благоустрою міста Одеси забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, установлених законодавством.  Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території міста Одеси.
1.5. Повноваження Одеської міської ради та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами.  
1.6. Одеська міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.
1.7. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.
1.8. Правила розроблені та діють на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про рекламу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про планування та забудову території», «Про дорожній рух», кодексів України, інших нормативно-правових актів і нормативних документів, що регулюють відносини в сфері благоустрою.
1.9. Правила містять загальнообов'язкові на території міста Одеси норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законодавством України.
Розділ 2. Визначення термінів
2.1. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
Балансоутримувач- власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу, передбачену законодавством, звітність; здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законодавством.
Відтворення будинків та споруд, їх фасадів – комплекс заходів з відбудови втрачених пам’яток архітектури та історії за достовірними науковими даними і первинними проектними матеріалами.
Користувачі дорожніх об'єктів - учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, що знаходяться в межах «червоних ліній» міських вулиць і   доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм комерційного призначення, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.
Мала архітектурна форма комерційного призначення - невелика споруда для здійснення підприємницької діяльності торговельно-побутового призначення, що виконується з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування заглиблених у ґрунт фундаментів.
Мала архітектурна форма некомерційного призначення – штучний архітектурно-об’ємний елемент (лави, урни, зупинки громадського транспорту, паркани, огорожі, альтанки, декоративні скульптури та композиції, пам’ятники, меморіальні дошки, обладнання дитячих та спортивних майданчиків, вази для квітів, фонтани та декоративні басейни, вуличні телефонні апарати, покажчики найменування вулиць, вуличні годинники, інформаційні колони та інш.)
Об'єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їх частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти, незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.
Пам'ятка - об'єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.
 
Паспорт зовнішнього оздоблення фасаду – складова частина проектної документації, в якій визначається матеріал оздоблення, кольорові рішення фарбування фасадів та їх елементів, що окремо погоджується органами архітектури.
Прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку.
Реконструкція будинків та споруд, їх фасадів – комплекс будівельних робіт, пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.
Ремонт будинків та споруд:
а) поточний - комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаний зі зміною її техніко-економічних показників;
б) капітальний - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращанням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.
Рекламний засіб - засіб, що використовуються для доведення реклами до її споживача.
Утримання будинків і прибудинкових територій - діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи із забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.
2.2. Інші терміни у цих Правилах вживаються в значенні, що визначені кодексами України, Законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону культурної спадщини», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про планування і забудову територій»», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про поховання та похоронну справу»,«Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами.
 
Розділ 3. Права та обов'язки громадян
у сфері благоустрою міста Одеси
3.1. Громадяни у сфері благоустрою міста мають право:
3.1.1. Користуватись об'єктами благоустрою міста.
3.1.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території міста.
3.1.3. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою міста.
3.1.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про   затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту.
3.1.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою.
3.1.6. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою міста в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян.
3.1.7. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.
3.2. Громадяни   у   сфері   благоустрою   міста зобов'язані:
3.2.1. Утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території.
3.2.2. Дотримуватися вимог цих Правил.
3.2.3. Не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів у сфері благоустрою міста.
3.2.4. Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів.
3.2.5. Укладати самостійно або разом з іншими громадянами договори на вивезення твердих побутових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм (за винятком випадків, коли плата за вивезення відходів є у складі квартплати або плати за утримання будинку та прибудинкової території).
3.2.6. Дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами.  
3.2.7. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами в сфері благоустрою. 
 
Розділ 4.   Права та обов'язки підприємств, установ та організацій,
фізичних осіб підприємців у сфері благоустрою міста Одеси
4.1. Підприємства, установи та організації, фізичні особи підприємці у сфері благоустрою міста мають право:
4.1.1. Брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку міста Одеси в тій частині, що стосується заходів з благоустрою території міста.
4.1.2. Брати участь в обговоренні проектів нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері благоустрою.
4.1.3. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням цих Правил або призводять до нецільового використання території міста.
4.1.4. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров'ю громадян, їх майну, майну юридичної особи, фізичної особи-підприємця.
4.1.5. Брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів благоустрою.
4.1.6. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою міста.
  
4.2. Підприємства, установи та організації, фізичні особи підприємці у сфері благоустрою міста зобов'язані:
4.2.1. Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкти або їх частини.
4.2.2. Здійснювати благоустрій території житлової та громадської забудови з урахуванням вимог до використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, місцевих правил забудови, а також встановлених державних стандартів, норм і правил.
4.2.3. Постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд, не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних композицій без погодження з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради, управлінням з питань охорони культурної спадщини Одеської міської ради та дозволу відповідного державного органу охорони культурної спадщини (у разі, якщо об’єкт відноситься до історичної забудови).
4.2.4. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою або їх частинах за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.
4.2.5. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою або їх частинах наслідки надзвичайних ситуацій природного характеру, а техногенного характеру - якщо вони сталися з їх вини.
4.2.6. Проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою або їх частин.
4.2.7. У процесі утримання об'єктів благоустрою або їх частин дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування.
4.2.8. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдані ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства.
4.2.9. На підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами забезпечувати вивезення сміття, відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних, харчових та інших), вторинної сировини згідно з вимогами діючих санітарних норм.
4.2.10. Забезпечувати розміщення та функціонування сміттєзбірників (урн, контейнерів) для роздільного збору сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами.
4.2.11. Проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм некомерційного призначення згідно з паспортами, забезпечувати утримання та збереження зелених насаджень.
4.2.12. Розташовувати об`єкти торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та розваг, рекламоносіїв на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку та біля пам’яток культурної спадщини з обов’язковим погодженням з управлінням з питань охорони культурної спадщини Одеської міської ради, органом охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації, балансоутримувачем.
4.2.13. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.
 
Розділ 5. Порядок здійснення благоустрою та утримання території міста Одеси
5.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.
5.1.1. Балансоутримувач забезпечує утримання у належному стані та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших державних норм та правил.
5.1.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах повноважень визначають на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів об'єктів благоустрою державної та комунальної форм власності.
5.1.3. Балансоутримувача об'єктів благоустрою, що перебувають у приватній власності, визначають їх власники.
5.1.4. Власник об'єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об'єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. План заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою затверджується в інспекції з благоустрою Одеської міської ради до 15 грудня поточного року на наступний.
Балансоутримувач об'єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.
5.1.5. Порядок розподілу обов'язків між підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями і громадянами з організації робіт по утриманню належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на тому, що кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якою їй надано законом або правочином або обов’язок по утриманню якої закріплено відповідним правочином. Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору.
5.1.6. На території об'єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення за умови отримання всіх необхідних узгоджень та дотримання природоохоронних заходів, затверджених у встановленому порядку.
5.1.7. Власники, користувачі цих будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою. Межі закріпленої території та обсяг пайової участі визначає власник об'єкта благоустрою.
5.1.8. У разі доручення утримання об’єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.
5.1.9. Договори відшкодувального користування об’єктами благоустрою (їх частинами) укладає уповноважена особа, якій делеговані відповідні повноваження та покладено обов’язок здійснювати технічне забезпечення об’єктів благоустрою (електрична енергія, водозабезпечення та водовідведення, санітарний стан). Договори укладаються на підставі висновків про можливість, доцільність та строки користування, які надаються галузевими управліннями, постійними комісіями Одеської міської ради та районними адміністраціями Одеської міської ради (надалі – районна адміністрація)
5.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування:
5.2.1. Парків (гідропарків, парків культури і відпочинку, парків – пам'яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (надалі - парків), рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку.
Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативно-правових актів. 
Благоустрій території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно до затверджених планів. До затвердження відповідних планів благоустрій вказаних об’єктів благоустрою здійснюється з додержанням цих Правил в порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю з додержанням природоохоронного законодавства.
Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:
санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне та по мірі наповнення очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення договорів на їх вивезення;
освітлення територій;
озеленення, збереження зелених насаджень;
відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;
утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд та їх фасадів, розташованих на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку, пішохідних доріжок, проїздів, алей;
встановлення та утримання у належному стані обладнання, приладів  освітлення, садових лав, таблиць планів території, меморіальних дошок, пам’ятників та інших елементів благоустрою; 
забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;
забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків для дозвілля та  відпочинку.
З метою підвищення природоохоронних, естетичних, рекреаційних та інших корисних властивостей і забезпечення належного санітарного стану на території парків землекористувачі (або підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці), у віддані яких перебувають ці об’єкти, здійснюють:
забезпечення режиму парків і встановлення інформаційно-охоронних, межових охоронних щитів за зразками, затвердженими в установленому порядку, для інформування їх відвідувачів про межі, режим і правила поведінки;
догляд за територією та насадженнями, забезпечення їх належного санітарного стану і рекреаційного благоустрою та проведення санітарних рубок, рубок реконструкції і догляду;
посадку цінних порід дерев і чагарників, сприяння збереженню їх самосіву та композиції із дерев, чагарників, квітів та трав’яних газонів, а також боротьбу із бур’янами;
охорону, збереження, раціональне використання природних комплексів, об’єктів парків та природних ресурсів в його межах згідно з вимогами чинного природоохоронного законодавства
На територіях головних алей парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку встановлюються урни для сміття на відстані не більш ніж 40 метрів одна від одної. Кількість урн встановлюється з розрахунку одна урна на 800 кв. метрів зазначених територій.
Господарська зона з ділянками, що відведені для встановлення контейнерів для сміття, повинна бути розташована не ближче 50 метрів від місць масового накопичення відпочиваючих (танцмайданчиків, естради, фонтанів, головних алей, видовищних павільйонів тощо). Визначення кількості контейнерів для господарських ділянок встановлюється з розрахунку середнього накопичення відходів за 3 дні.
Громадські туалети необхідно влаштовувати на відстані не ближче 50 метрів від місць масового накопичення відпочиваючих, виходячи з розрахунку одне місце на 500 відвідувачів.
Збір листя на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, для їх подальшого вивезення та утилізації, здійснюється тільки на головних алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, партерних газонах, галявинах, квітниках. Збирати листя з-під угруповань дерев та чагарників у лісопарках, парках, скверах, садах, зелених зонах забороняється, оскільки це призводить до винесення органічних добрив, зменшення ізоляційного шару для ґрунту. Спалювати листя забороняється.
Утримання в належному стані зелених насаджень парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури, та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 р. № 105, інших нормативно-правових актів.
Благоустрій території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно до затверджених планів. До затвердження відповідних планів благоустрій вказаних об’єктів благоустрою здійснюється з додержанням цих Правил та в обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю і в порядку, передбаченому пунктом 5.1.4 цих Правил.
Пошкодження зелених насаджень в межах рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, парків, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку, а також збір квітів, грибів, насіння рослин тощо на газонах, квітниках, штучних галявинах забороняється.
Догляд за садовими (парковими) урнами включає: видалення сміття, прибирання бруду, миття, фарбування. Періодичність догляду визначається залежно від інтенсивності експлуатації.
Поливальні пристрої повинні бути в справному стані, регулярно оглядатися і ремонтуватися.
Літні поверхневі і заглиблені поливальні мережі водопроводу на зиму підлягають консервації згідно із встановленими правилами.
Полив територій зазначених у цьому пункті, проводиться з квітня по жовтень щоденно з 5.00 до 8.00, за винятком наявності опадів.
На територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється будь-яка діяльність, що не пов’язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує збереженню цих територій, а саме:
- проведення господарської і підприємницької діяльності без погодження документації в установленому порядку;
- незаконна вирубка і пошкодження дерев та чагарників, а також знищення і пошкодження природного трав’яного покриву, газонів, квітників;
- їзда верхи, в’їзд і проїзд всіх видів транспортних засобів, крім спеціалізованого автотранспорту та випадків проведення господарських заходів, пов’язаних з забезпеченням функціонування зазначених об’єктів і здійснення природоохоронних заходів;
- вигул собак за межами  встановлених для цього місць;
- самовільне встановлення мангалів, випалювання сухої рослинності або її залишків, а також спалювання чи захоронення деревини та інших матеріалів;
- знищення або пошкодження інформаційно-охоронних щитів, межових, охоронних і господарських знаків, пошкодження алей, стежок, рекреаційних об’єктів і паркової меблі;
- невжиття заходів з попередження або ліквідації негативних наслідків господарської і рекреаційної діяльності, аварій, несприятливих природних явищ та іншого шкідливого впливу на збереження природних комплексів і ландшафтів парку;
- застосування пестицидів, псування та забруднення земель хімічними і радіоактивними речовинами, паливно-мастильними матеріалами, неочищеними стічними водами та іншими відходами, влаштування сміттєзвалищ, а також складування ґрунту, листя та інших будь-яких матеріалів, посипання льоду і снігу сіллю на алеях парку;
- розміщення на деревах рекламних щитів, електропроводів та електрогірлянд, добування з дерев соку і живиці, нанесення їм механічних пошкоджень;
- залишення дерев та гілок з механічними пошкодженнями, буреломних дерев, а також деревини та порубкових залишків на термін більш 3 днів після проведення догляду за зеленими насадженнями;
- будь-яка діяльність, що може негативно вплинути на стан збереження природних комплексів.
5.2.2. Пам’яток культурної спадщини.
Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати пам’ятки культурної спадщини в належному стані за власний рахунок, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення, відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» та охоронного договору, укладеного з органом охорони культурної спадщини.
Використання пам’яток культурної спадщини, пам’яток повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони культурної спадщини, у такий спосіб, що потребує якомога найменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоблення тощо.
Власники, балансоутримувачі, користувачі пам’яток або їхніх частин, або уповноважені ними органи, незалежно від форм власності на ці пам’ятки, зобов’язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.
Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно із загальним порядком санітарного очищення територій. 
 
5.2.3. Майданів, площ, бульварів, проспектів, набережних.
Благоустрій та утримання майданів, площ, бульварів, проспектів міста здійснюється відповідно до порядку, встановленого для благоустрою та утримання доріг, вулиць, цих Правил, інших нормативно-правових актів.
5.2.4. Доріг, вулиць, провулків, узвозів, проїздів.
Власники доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання та мають право вимагати від користувачів дотримання чинних нормативно-правових актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.
Використовувати дороги не за їх призначенням, встановлювати засоби організації дорожнього руху, засоби примусового обмеження швидкості («лежачих поліцейських») дозволяється лише за узгодженими з Державною автомобільною інспекцією МВС України та , управлінням транспортного комплексу міста Одеської міської ради, управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради  , рішеннями власників доріг або уповноважених ними органів.
Власники, користувачі дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов'язані:
- своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;
- постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об'єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити – невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;
- контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;
- вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об'єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об'єктів, аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом із спеціалізованими службами організації дорожнього руху, за погодженням з Державною автомобільною інспекцією МВС України та управлінням транспортного комплексу міста Одеської міської ради оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;
- аналізувати стан аварійності на дорожніх об'єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи з вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння; 
- разом з Державною автомобільною інспекцією МВС України брати участь в огляді місць дорожньо-транспортних пригод для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки. Нести в межах чинного законодавства відповідальність за дорожньо-транспортні пригоди, якщо вони відбулися в наслідок неналежного виконання вимог п. 5.2.4 цих Правил.
- сповіщати районні адміністрації та учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, про погодно-кліматичні та інші умови, що ускладнюють рух та роблять його небезпечним;
- утримувати та прибирати дороги та прилеглі території на відстані до 5 метрів уздовж доріг;
- забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.
Власники транспортних засобів зобов'язані виключати можливість винесення на дорожні об'єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.
Забороняється заправляти транспортні засоби пально-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею пально-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об'єктів, узбіччі та тротуарах.
Забороняється перевезення будівельного сміття та сипучих матеріалів відкритим способом.
Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники та користувачі малих архітектурних форм комерційного та некомерційного призначення, інженерних комунікацій, що розташовані в межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг, зобов'язані:
- у місцях розміщення споруд побутово-торговельного призначення та інших будинків і споруд масового відвідування, влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об'єкти за погодженням з районною адміністрацією, Державною автомобільною інспекцією МВС України, управлінням транспортного комплексу міста Одеської міської ради, управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради та інспекцію з благоустрою міста Одеської міської ради;
- утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об'єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;
- установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об'єкти;
- утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів, трамвайне полотно та інші елементи дорожніх об'єктів;
- забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі необхідності проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами; 
- забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об'єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;
- у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об'єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, а також Державну автомобільну інспекцію МВС України;
- дотримувати вимог діючих норм і правил охорони дорожніх об'єктів.
У межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг забороняється:
- розміщувати гаражі, голубники та інші споруди й об'єкти, крім об’єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами;
- розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових і харчових відходів;
- скидати на проїзну частину дороги сніг (за винятком випадків зазначених у підпункті 2 пункту 5.6.10 цих Правил), смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;
- спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;
- скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку;
- встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;
- виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу у власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу та погодження з Державною автомобільною інспекцією МВС України.
 
При виконанні робіт по ремонту і утриманню автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки дорожнього руху на основі обліку і аналізу дорожньо-транспортних подій, результатів обстежень і огляду автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів і, передусім, на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях концентрації дорожньо-транспортних подій.   
Власники, користувачі дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об'єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов'язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об'єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об'єктів, забрудненню навколишнього середовища, здійснювати інші заходи відповідно до вимог чинного законодавства.
Всі дорожні об'єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об'єктів або уповноваженими ними органами.
Ремонт і утримання дорожніх об'єктів повинні виконуватися відповідно до Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони затверджених Постановою Кабінета Міністрів України від 30.03.1994 р. № 198, а також Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України П-Г.1-218-113-97 затверджених наказом Української державної корпорації по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг «Укравтодор» від 26.09.1997 р. № 190, інших будівельних та санітарних норм та правил. Якість робіт з ремонту та утриманню об'єктів повинна відповідати вимогам комфортності, економічності та безпеки дорожнього руху.
Закриття вулиць і шляхів для руху транспорту здійснюється за розпорядженням Одеського міського голови.    
 5.2.5. Пляжів.
Порядок утримання територій пляжів затверджується рішенням Одеської міської ради.
Території пляжів зобов’язані утримувати у належному стані їх балансоутримувачі або особи, яким вони передані на підставі цивільно-правових угод, відповідно до Санітарних правил утримання територій населених пунктів, затверджених Головним державним санітарним лікарем СРСР 05.08.1998 р.          № 4690-88, умов цих Правил, Правил устаткування та експлуатації пляжів міста Одеси, затверджених рішенням Одеської міської ради від 05.04.2007 р.  № 1133-V інших нормативно-правових актів. Території пляжів, що не передані у користування, утримують у належному стані районні адміністрації, як безхазяйні території.
Території пляжів повинні бути обладнані приладами освітлення, переважно енергозберігаючими. Кількість та потужність освітлювальних засобів повинна забезпечувати достатнє освітлення для забезпечення безпечного перебування на території пляжів громадян у вечірні та нічні часи.
Утримання територій пляжів включає санітарне очищення, вжиття заходів із  запобігання забрудненню морського узбережжя, охорону зелених насаджень, відгородження відповідної території, у тому числі декоративне, вільний доступ на територію пляжів. 
Балансоутримувачі або особи, які утримують пляжі:
- забезпечують громадян питною водою шляхом влаштування питних фонтанчиків. Відстань між фонтанчиками не повинна перевищувати 200 метрів;
- забезпечують встановлення та належний санітарно-технічний стан туалетів;
- встановлюють урни, контейнери для сміття які необхідно очищувати по мірі наповнення. Урни необхідно розміщувати на відстані 3-5 метрів від смуги зелених насаджень і не менш за 10 метрів від краю води з розрахунку не менш однієї урни на 800 кв. метрів території пляжу. Відстань між урнами не повинна перевищувати 40 метрів. Контейнери для сміття встановлюються з розрахунку один контейнер на 3500 кв. метрів території пляжу;
- забезпечують належний санітарний стан території пляжу;
- забезпечують наявність та належний технічний стан лавок для відпочинку, забезпечують наявність дитячих майданчиків;
- забезпечують роботу приладів освітлення у темний час доби;
- особи, які утримують пляжі, зобов’язані укладати договори про вивезення, утилізацію побутового сміття та вторинної сировини, забезпечити установку контейнерів для збору ПЕТ- посуду.
На території пляжів в обов’язковому порядку організовуються рятувальні станції, санітарні пункти, інші об’єкти відповідно до вимог законодавства.
5.2.6. Кладовищ.
Утримання кладовищ, військових кладовищ, військових ділянок на кладовищах, військових братських та одиночних могил; земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян; померлих осіб без певного місця проживання; померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» за рахунок коштів бюджету міста.
Утримання військових кладовищ, військових ділянок на цивільних кладовищах, військових братських та одиночних могил забезпечують виконавчі органи міської ради, органи виконавчої влади із залученням органів охорони культурної спадщини відповідно до їх повноважень.
Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, колумбарних ніш, намогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.
Утримання кладовищ, а також інших місць поховання забезпечує КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування».
Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил.
Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха. Місця невідомих поховань, віднесені в установленому законодавством порядку до об'єктів культурної спадщини, беруть на державний облік і утримують органи охорони культурної спадщини.
Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічних норм і правил.
Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.
5.2.7. Місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування транспорту).
На територіях місць для стоянки транспортних засобів забезпечується додержання Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 115, загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.
Утримання у належному санітарно-екологічному стані територій місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у користування на підставі цивільно-правових угод, або особи, на яких обов’язок з утримання  відповідної території покладений договором або актом органу місцевого самоврядування.
У випадку розміщення місць для паркування на проїзної частині дороги санітарне очищення території здійснюють особи, на яких покладено обов’язок з прибирання такої дороги, або особи, на яких обов’язок з утримання відповідної території покладено договором або актом органу місцевого самоврядування.
У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється:
- засмічувати територію, а також мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях;
- розпалювати вогнища;
- торгівля без дозволу власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу та без погодження з Державною автомобільною інспекцією МВС України;
- зливати відпрацьовані мастила на землю, дорожнє покриття;
- псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.
Місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування) використовуються виключно за цільовим призначенням. Не допускається завалювання території місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо.
Майданчик для паркування, стоянки транспортних засобів повинен бути розміченим по місцях стоянки й пронумерованим відповідно до схеми  розміщення транспортних засобів.
Схема розміщення транспортних засобів погоджується з Державною автомобільною інспекцією МВС України, районними адміністраціями, управлінням транспортного комплексу Одеської міської ради, а у випадку будівництва або реконструкції місць паркування, стоянки транспортних засобів також погоджується з інспекцією з благоустрою міста Одеської міської ради, управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради.
Балансоутримувачі або особи, яким передано території для стоянки транспортних засобів, зобов’язані укладати договори на вивезення та утилізацію відходів.
5.2.8. Майданчиків для дозвілля та відпочинку.
Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені вказані майданчики відповідно до цивільно-правових угод.
Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. 
Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.
5.2.9. Місць для організації ярмарків та майданчиків сезонної торгівлі, ринків.
Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі, ринки утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів.
Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі, ринків має відповідати санітарним, протипожежним нормам і правилам.
Особи, яким дозволяється організація ярмарків та/або сезонної торгівлі, ринків зобов’язані:
- забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення відповідно до Санітарних правил утримання територій населених пунктів, затверджених Головним державним санітарним лікарем СРСР 05.08.1998 р.         № 4690-88, Ветеринарно-санітарних правил для ринків, затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від   04.06.1996 р. № 23, Правил торгівлі на ринках, затверджених рішенням Одеської міської ради від 15.07.2005 р. № 4221-IV;
- укласти договір на вивезення твердих побутових відходів та вторинної сировини;
- встановити сміттєзбірники, урни для збирання відходів та сміття;
- забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень на наданій території;
- встановити громадські санітарні вузли (тимчасові туалети) на відстані не ближче ніж 50 метрів від місць торгівлі харчовою продукцією у кількості, відповідно до державних санітарних норм і правил.
Контроль за порядком організації ярмарків та сезонної торгівлі, ринків  здійснює управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради інші уповноважені органи державної влади та місцевого самоврядування в межах своїх повноважень. 
5.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, територій житлової та громадської забудови
5.3.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до «Правил утримання жилих будинків та при будинкових територій», затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства України від 17.05.2005 р. № 76, затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил. 
5.3.2. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного жилого будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.
5.3.3. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки зобов’язані на умовах договору, укладеного зі спеціалізованим підприємством або самостійно, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.
5.3.4. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені жилі будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться районною адміністрацією.
5.3.5. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності,  фізичним особам-підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття за межами відведених для цього місць.
5.3.6. Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови по над строки проведення будівельних та інших ремонтних робіт але не більш 2-х годин без відповідного погодження з інспекцією з благоустрою міста Одеської міської ради.
5.3.7. Забороняється складати та/або спалювати опале листя на прибудинкових територіях.
5.3.8. Власники приватних, користувачі орендованих будинків повинні прибирати прилеглу територію від паркану домоволодіння до краю проїзної частини дороги.
5.4. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців та закріплених за ними територій
5.4.1. Підприємства, установи, організації,фізичні особи-підприємці  забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.
5.4.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть передавати об'єкти благоустрою на баланс підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам-підприємцям  відповідно до вимог закону.
5.4.3. Балансоутримувач об'єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього інші підприємства, установи, організації, фізичних осіб-підприємців .
5.4.4. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями,фізичними особами-підприємцями території визначають районні адміністрації.
5.4.5. Посадові особи підприємств, установ, організацій,фізичні особи-підприємці несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян на власних та закріплених за ними територіях, відповідно до закону.
5.5. Порядок здійснення благоустрою, утримання територій будівель та споруд інженерного захисту, санітарних споруд
5.5.1. Утримання в належному стані територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до законодавства, цих Правил та інших нормативно-правових актів.
5.5.2. Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд зобов’язані своєчасно здійснювати обстеження, паспортизацію, поточний, капітальний ремонти вказаних будівель, споруд, забезпечувати їх належну та безпечну роботу.
5.6. Порядок санітарного очищення території міста Одеси
5.6.1. Санітарне очищення території міста Одеси включає механізоване та ручне прибирання об’єктів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території міставідповідно до вимог чинного законодавства, цих Правил, санітарних норм та правил, рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
5.6.2 Обов’язок по механізованому та ручному прибиранню територій, вчинення протиожеледних заходів: 
1) покриття проїзної частини міських проспектів, вулиць, провулків, а також покриття тротуарів, набережних, бульварів, площ, прилеглих до житлового фонду територіальної громади, дворів, – покладається на управління житлово-комунального господарства та паливно енергетичного комплексу Одеської міської ради відповідно до плану-схеми закріплених територій;
2) тротуарів, територій, суміжних (прилеглих) з приватними домоволодіннями, – покладається на власників домоволодінь, комітети самоорганізації населення, а контроль за виконанням цього обов’язку - на районні адміністрації;
3) дворів, тротуарів, покриття проїзної частини, територій, прилеглих до будівель громадської забудови, прибудинкової території, у тому числі будівель, що утримуються товариством власників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним кооперативом – покладається на балансоутримувача будівель, товариства власників багатоквартирного будинку, житлово-будівельні кооперативи;
4) дворів, тротуарів, майданчиків, інших суміжних (прилеглих) територій з земельними ділянками, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам, – покладається на відповідні підприємства, установи, організації, фізичних осіб-підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;
5) тротуарів, територій, у тому числі зелених зон, прилеглих до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків та інших суб’єктів на відстані 15 метрів навколо них, а також палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів виносної/вуличної торгівлі на відстані 5 метрів навколо них – покладається на суб’єктів господарювання, які  експлуатують вказані об’єкти;
6) охоронних зон залізничної колії, ліній електропередач – покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;
7) прилеглих до автозаправних станцій, на відстані 15 метрів навколо них – покладається на суб’єктів господарювання, які експлуатують вказані об’єкти;
8) прилеглих до гаражів на відстані 10 метрів – покладається на гаражно-будівельні кооперативи;
власників (користувачів, якщо такий обов’язок покладений на них відповідно до договору) індивідуальних гаражів – на відстані 5 метрів з обов’язковим пофарбуванням у сірий колір із вказівкою у правому верхньому куті воріт, номеру та дати дозволу на встановлення гаражу;
9) прилеглих до центрально–теплових, трансформаторних, газорозподільних та інших підстанцій у радіусі 5 метрів – покладається на підприємства, установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;
10) кінцевих зупинок і стоянок (місць відстою) маршрутних автобусних транспортних засобів – покладається на відповідні підприємства, що експлуатують вказані кінцеві зупинки (далі – підприємства транспорту) у радіусі 15 метрів від облаштування зупинки, стоянки.
11) При наявності прилеглих до зупинок маршрутних автобусних транспортних засобів торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків та інших об’єктів торгівлі на відстані 15 метрів навколо них, а також палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів виносної вуличної торгівлі на відстані 5 метрів навколо них, покладається на суб’єктів господарювання, які експлуатують вказані об’єкти відповідно до планів-схем  закріплених територій, затверджених районними адміністраціями;
У разі відсутності прилеглих до зупинок маршрутних автобусних транспортних засобів торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків та інших об’єктів торгівлі на відстані 15 метрів навколо них, а також палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів виносної вуличної торгівлі обов’язок по механізованому та ручному прибиранню територій, вчинення протиожеледних заходів покладається на підприємства, організації, установи за визначенням районних адміністрацій.
12) трамвайних колій та колійних споруд, прибирання пасажирських майданчиків та догляд за прилеглими територіями покладаються на міські комунальні служби та КП «Одесміськелектротранс» з розподілом меж відповідальності відповідно до планів-схем закріплених територій,  затверджених районними адміністраціями.
13) парковок та автостоянок на відстані 10 м – покладається на осіб, які є їх балансоутримувачами, та осіб, яким вказані території надані у користування згідно з договором;  
14) зелених насаджень парків, гідропарків, парків культури та відпочинку, парків – пам'яток садово-паркового мистецтва, спортивних дитячих, меморіальних та інших, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку – покладається на їх балансоутримувачів;
15) вокзалів – покладається на відповідні підприємства, що утримують майно вокзалів на балансі;
16) ринків – покладається на відповідні підприємства, фізичних осіб – підприємців, які утримують майно ринків на балансі;
17) мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів – покладається на їх балансоутримувачів;
Рішеннями районних адміністрацій за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах міста.
Контроль за виконанням цих обов’язків покладається на районні адміністрації, інспекцію з благоустрою міста Одеської міської ради.
5.6.3. На територіях, які належить прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:
1) регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності), до бордюрного каменю;
2) забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або міське сміттєзвалище. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами;
3) регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити;
4) регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд;
5) вивозити сміття з території загального користування, ринків та будинків державного та громадського житлового фонду, один раз на день, а з домоволодінь приватного житлового фонду - згідно з укладеними договорами, але не менше ніж два рази на тиждень. Вивезення великогабаритних (негабаритних) відходів проводити не рідше одного разу на тиждень; 
6) утримувати приміщення громадських туалетів, у тому числі дворових та туалетів на кінцевих зупинках маршрутних транспортних засобів, у належному санітарному та технічному стані;
7) встановлювати на території загального користування урни для сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивезення сміття шляхом укладення відповідних договорів зі спеціалізованими підприємствами;
8) очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об'яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;
9) контролювати стан водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це організації, які їх експлуатують. Організації, що експлуатують люки, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх належне закриття;
10) регулярно знищувати бур'яни, скошувати траву заввишки більше 10 см, видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля та забезпечувати їх вивезення. Видалення сухостійних дерев та чагарників провадиться на підставі Рішення інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради;
11) проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів, а також заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених насаджень шляхом укладання відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами;
12) проводити у повному обсязі заміну засохлих та пошкоджених кущів і дерев ізвисадкою нових;
13) не допускати пошкодження елементів благоустрою міста, розташованих на прилеглих територіях;
14) з додержанням встановлених норм та правил здійснювати утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;
15) належним чином проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою. 
Контроль за виконанням цих обов’язків покладається на районні адміністрації та інспекцію з благоустрою міста Одеської міської ради.
5.6.4. Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та інших об’єктів благоустрою, зобов’язання по встановленню та утриманню урн покладається на:
1) підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, фізичних осіб-підприємців, що утримують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними договорами. Урни встановлюються по обидві сторони біля входу в будинки, споруди об’ємом, не менш за 40 літрів;
2) підприємства, установи, організації, фізичних осіб – підприємців, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування, – біля входу в торгівельні зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального користування, а також біля палаток, ларьків, павільйонів, інших виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг. Урни встановлюються по обидві сторони та об’ємом, не менш за 40 літрів;
3) балансоутримувачі парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку, на території вказаних об’єктів з інтервалом не більше 40 метрів і об’ємом, не менш за 70 літрів. Кількість урн встановлюється з розрахунку 1 урна не менш ніж на 800 кв. метрів площі.;
4) транспортні та інші підприємства – відповідно до вимог цих Правил.
5.6.5. Особи, на яких покладено обов’язок встановлення урн, зобов’язані утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі забруднення – промивати. 
5.6.6. Миття сміттеєзбірників (крім урн), тари для побутових відходів здійснювати не рідше 2 разів на тиждень. Дезінфікувати сміттєзбірники (крім урн) та місця їх розташування необхідно у радіусі 1,5 метрів від місця їх встановлення. Відповідальність за проведення зазначених заходів покладається на комунальні підприємства, що здійснюють прибирання території міста відповідно до планів-схем закріплених територій, затверджених районними адміністраціями.
5.6.7. Спеціальні майданчики для розміщення контейнерів чи сміттєзбірників повинні бути відкритими з водонепроникним покриттям, зручним для під’їзду  спецтранспорту.
5.6.8. Громадські вбиральні повинні утримуватися в належному стані підприємствами і організаціями, на балансі в яких вони перебувають.
5.6.9. У період з 1 жовтня до 1 квітня необхідно своєчасно прибирати території, вивозити на встановлені майданчики листя, видалені однолітні рослини, сніг, лід, сміття, відходи.
5.6.10. Зимове прибирання повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і включати:
1) підмітання та зсув снігу. Роботи з прибирання снігу та льоду повинні  розпочинатися з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають сходи, тротуари, пішохідні доріжки, дороги до під'їздів жилих будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах для подальшого вивезення, за винятком території місць зупинок маршрутних транспортних засобів;
2) видалення снігу та снігово-льодяних утворень. Забороняється сколювати лід на тротуарах, вимощених фігурними елементами. При переміщенні снігу з тротуару на проїзну частину вулиці чи дороги для його механізованого видалення, снігові вали розміщуються на відстані не більше ніж 1 м від бордюру. Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних доріжках, місцях зупинок маршрутних транспортних засобів, місцях для паркування, на трамвайному полотні, в місцях в’їзду у двори і на внутрішньоквартальній території, а також на територіях зелених насаджень, на решітках зливових колодязів. Зібрані сніг, лід, бруд та сміття повинні щоденно вивозитися на відведені для цього ділянки або міське сміттєзвалище, інші місця, визначені виконавчим комітетом Одеської міської ради.
3) усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця зупинок маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїзній частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання піском або шлаком. При таненні снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд вичищають.
5.6.11. Тротуари, доріжки у парках, скверах і на бульварах, сходи, місця зупинок маршрутних транспортних засобів, розташовані напроти будинків та споруд, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця, посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами житлові ремонтно-експлуатаційні підприємства, підприємства, організації, установи, фізичні особи-підприємці,а також громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов’язок передано за договором.
5.6.12. Балансоутримувачі або особи, які утримують відповідні території,  зобов’язані:
- мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев'яні, мітли, льодоруби і т.п.);
- мати достатній запас матеріалу для посипання (пісок, шлак) для своєчасного проведення протиожеледних заходів;
- прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання накату.
5.6.13. В період з 1 квітня до 1 жовтня прибирання здійснюється в загальному порядку.
5.6.14. Полив проїзної частини тротуарів, вулиць, площ, бульварів проводиться в плановому порядку із застосуванням спеціальних машин та механізмів.
5.6.15. Балансоутримувачі, житлові ремонтно-експлуатаційні підприємства, установи, підприємства та організації, громадяни можуть укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, полив, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, площ, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій, та інші дії або проводити ці роботи самостійно.
5.6.16. Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відходи».
5.6.17. Вивезення сміття, відходів здійснюється у спеціально відведені рішенням Одеської міської ради місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально   уповноважених   органів   на видалення відходів, або здійснення інших операцій з відходами.
5.6.18. Забороняється вивезення відходів, сміття, снігу, листя, льоду у місця, не призначених для цього.
5.6.19. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів у підземних горизонтах, на території міста, на територіях природно-заповідного фонду, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об'єктів, в інших місцях
5.6.20. Визначення територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій, що підлягають прибиранню, контроль за їх санітарним очищенням, утриманням та збереженням зелених насаджень, своєчасним вивезенням твердих побутових відходів з території приватної забудови, ліквідація стихійних звалищ при відсутності балансоутримувачів, власників (користувачів), покладається на районні адміністрації, комітети самоорганізації населення, житлово-комунальні кооперативи, відповідно до планів-схем закріплених територій, затверджених районними адміністраціями. 
5.7. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців
5.7.1. Впорядкування територій здійснюється в порядку, встановленому законодавством.
 5.7.2. Проектами землеустрою про впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань передбачаються заходи з впорядкування структури земельних угідь, усунення черезсмужжя, далекоземелля, ламаності меж, ерозійних процесів та інших екологічних наслідків нераціонального використання земель і створення територіальних умов для функціонування всіх галузей економіки, формування й удосконалення раціональної системи існуючого землеволодіння та землекористування.
5.8. Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях
5.8.1. Підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму та інших фізичних факторів зобов'язані:
1) здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи з попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
2) під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівень шуму звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих майданчиках, близько прилеглих жилих будинківне перевищував рівнів, установлених санітарними нормами;
3) вживати заходи з недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об'єкти):
- жилих будинках і прибудинкових територіях;
- лікувальних, санаторно-курортних закладах, будинках-інтернатах, закладах освіти, культури;
- готелях і гуртожитках;
- закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу;
- інших будівлях і спорудах, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
- парках, скверах, зонах відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп жилих будинків;
5.8.2. Шум на захищених об'єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами, для відповідного часу доби.
5.8.3. Забороняється:
1) гучний спів, викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою, створювання шуму при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів та піротехнічних виробів та інших гучномовних установок, в будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях, у зонах відпочинку та інших захищених об'єктах з 22.00 до 8.00;
2) проводити ремонтні та будівельні роботи в жилих будинках, квартирах, офісних приміщеннях, приміщеннях підприємств торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе), розважальних та гральних закладів, розташованих в жилих будинках, у вбудованих і прибудованих до жилих будинків нежилих приміщеннях, інших захищених об'єктах без попередження мешканців прилеглих житлових будинків, жилих приміщень про початок робіт і час їх завершення. Нормативний рівень шуму на весь час проведення ремонтно-будівельних робіт у прилеглих жилих приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами. Забороняється проводити вказані роботи з 21.00 до 9.00, а у святкові і неробочі дні впродовж доби;
3) встановлювати на відкритих балконах, лоджіях, вікнах та сходах будинків, будівель і споруд та інших місцях радіоапаратуру і включати її;
4) проводити реконструкцію доріг, збільшувати пропускну спроможність та якісний склад автотранспортних потоків без узгодження з санітарно-епідеміологічною службою міста;
5.8.4. Передбачені вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:
1) попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;
2) надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;
3) виконання завдань цивільної оборони;
4) проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування;
5) роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів з максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
6) відзначення встановлених законом святкових днів, Дня міста, інших свят відповідно до рішення Одеської міської ради, її виконавчого комітету, проведення спортивних змагань;
7) проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за умови додержання вимог Положення про порядок і правила проведення феєрверків (салютів) на території міста Одеси, затвердженого рішеннямОдеської міської ради від 06.03.2006р.      № 5292-IV;
8) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
9) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень.
5.8.5. Підприємства, установи та організації, які використовуютьзвуковідтворювальнеобладнання, зобов’язані призводити розробку проектної документації щодо впливу звукового навантаження на оточуюче середовище.
5.9. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою
5.9.1. На об'єктах благоустрою забороняється:
1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку;
2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;
3) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі інші зелені насадження;
4) вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища;
5) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, покидьками, недопалками тощо;
6) захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до жилих будинків, інших споруд;
7) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;
8) захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо;
9) порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів; 
10) використовувати не за призначенням контейнери, урни для збору сміття та твердих побутових відходів;
11) виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків;
12) викидати сміття через вікна, вікна автотранспортних засобів,в прорізи будівель;
13) наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;
14) самовільно встановлювати засоби зовнішньої реклами, вивіски, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;
15) встановлювати, демонтувати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з Державною автомобільною інспекцією МВС України та управлінням транспортного комплексу міста Одеської міської ради;
16) влаштовувати стоянки суден, катерів, інших плавучих засобів у межах території пляжів;
17) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин; спеціальні місця (майданчики) для вигулу тварин визначаються у встановленому порядку, з урахуванням санітарних норм та правил;
18) здійснювати ремонт, обслуговування та миття  транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);
19) самовільно підключатися до мереж водо, газо- та електропостачання, зливової та господарсько-побутової каналізації;
 20) самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на користування, володіння земельною ділянкою;
21) використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;
22) здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи,  проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;
23) здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;
24) засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;
25) перевищувати норми забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів;
26) вчиняти дії, які можуть призвести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси;
27) вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України;
28) влаштовувати стоянки транспортних засобів, у тому числі платні, на територіях близько лікувально-профилактичних закладів.
29) будувати та переобладнувати санітарні установки без погодження з санітарно-епідеміологічною службою на територіях ринків, пляжів, парків, лікувально-профілактичних закладів.
5.10. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів
5.10.1. Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях (за винятком місць, спеціально для цього відведених), а саме:
1) в будівлях, спорудах (їх частинах), доступних або відкритих для відвідування вільно чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їздах;
2) у тунелях і підземних пішохідних переходах;
3) на стадіонах;
4) у ліфтах, таксофонах;
5) на територіях закладів освіти, у тому числі дитячих комбінатів, шкіл, вищих та середніх навчальних закладів;
6) на територіях та безпосередньо поряд з територіями дитячих майданчиків, дитячих розважальних атракціонів, майданчиків для відпочинку та дозвілля;
7) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ.
5.10.2. Власник або уповноважені ним особи, орендарі відповідних будівель, споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров'ю людини куріння тютюнових виробів чи інші способи їх вживання.
5.10.3. У громадських місцях для осіб, які не курять, відводиться не менше ніж 50% площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію.
5.11. Обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок об'єктів благоустрою
5.11.1. На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законодавством або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження (обтяження).
5.11.2. Право на земельну ділянку може бути обмежено законодавством або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законодавством.  
5.11.3. Правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством України. Охоронні зони створюються:
1) навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів культурної спадщини тощо, з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів;
2) уздовж ліній зв'язку, електропередачі, земель транспорту, мостів, шляхопроводів, навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти.
5.11.4. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається законодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об'єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.
5.11.5. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавством України. Санітарно-захисні зони створюються навколо об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об'єктів від територій житлової забудови.
У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво жилих об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей.
5.11.6. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж морського узбережжя, морських заток і лиманів, навколо водоймищ забороняється:
1) влаштування полігонів побутових та промислових відходів і накопичувачів стічних вод;
2) влаштування вигребів для накопичення господарсько-побутових стічних вод об’ємом понад 1 кубічний метр на добу;
3) влаштування полів фільтрації та створення інших споруд для приймання і знезаражування рідких відходів;
4) застосування сильнодіючих пестицидів;
5) проведення будь-яких земляних робіт (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також діяльність з садівництва та городництва;
6) влаштування загонів для худоби;
7) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі стоянок для автомобілів;
8) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.
5.11.7. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається законом.
Розділ 6. Вимоги до утримання елементів благоустрою міста Одеси.
6.1. Порядок утримання покриття площ, проспектів, вулиць, доріг, тротуарів
6.1.1. Єдині правила ремонту й утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, правила користування ними та їх охорони затверджуються Кабінетом Міністрів України. 
6.1.2. Правила користування, ремонту і утримання приватних і відомчих дорожніх об'єктів та правила їх охорони встановлюються власниками цих об'єктів за погодженням з органами Державної автомобільної інспекції МВС України.
6.1.3. Усі роботи з будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць, проспектів, пішохідних зон та доріжок, іншого покриття повинні здійснюватись згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху.
6.1.4. У разі виникнення умов, за яких неможливо реалізувати окремі проектні рішення, виконавець робіт зобов'язаний повідомити про це проектувальника і замовника з метою розробки додаткових заходів з безпеки дорожнього руху.
6.1.5. Приймання завершених будівництвом, реконструкцією і ремонтом робіт на автомобільних дорогах, вулицях проводиться за участю органів державного нагляду за дотриманням законодавства, правил, норм та стандартів з безпеки дорожнього руху після виконання заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху.
6.1.6. Для проведення комплексної (повної) заміни твердого покриття на окремих ділянках доріг та тротуарів будівельна організація зобов’язана отримати погодження на виконання вказаних робіт з інспекцію з благоустрою міста Одеської міської ради з метою перевірки строків проведення таких робіт та робіт з благоустрою території відповідно до проектів.
6.1.7. Утримання в належному стані покриття площ, вулиць, доріг, проспектів, тротуарів, у тому числі їх санітарне очищення, здійснюється відповідно до цих Правил. 
 
6.2. Порядок утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою
6.2.1. Утримання зелених насаджень здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2006 р. № 105, цих Правил, інших нормативно-правових актів.
6.2.2. Утримання зелених насаджень включає їх охорону, створення нових зелених насаджень, догляд за існуючими, захист від шкідників і хвороб, огляд, капітальний і поточний ремонт, облік, розвиток зелених зон.
6.2.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім висаджених зелених насаджень або які виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, мостів і шляхопроводів.
Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, залежно від  підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, – за рахунок коштів їх власників або користувачів.
6.2.4 Інвентаризація зелених насаджень проводиться бюро технічної інвентаризації, підприємствами, організаціями, які мають на це право, а також балансоутримувачами об'єктів благоустрою державної чи комунальної форми власності, які мають технічні можливості, відповідних фахівців, за погодженням з виконавчим комітетом Одеської міської ради один раз на п'ять років з квітня до жовтня відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 р. № 226.
За матеріалами інвентаризації складається паспорт об’єкта (благоустрою, території підприємств, установ, організацій, інших земельних ділянок, на яких розташовані зелені насадження) затвердженої форми.
За даними паспорту складається реєстр зелених насаджень.
6.2.5. Місця висадки та породи нових зелених насаджень визначаються за погодженням з районними адміністраціями.
6.2.6. Поточне утримання скверів, бульварів, парків та інших об'єктів зеленого господарства загального користування покладається на їх балансоутримувачів. Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкової території покладається на підприємства і організації житлово-комунального господарства, підприємства, установи, організації (незалежно від форм власності) і громадян – власників будинків на територіях, прилеглих до їх споруд та будинків. 
6.2.7.Усі роботи з поточного утримання зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності) проводяться силами і коштами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах з спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.
6.2.8. Засівання газонів, висадка розсади квітників, обрізання дерев, обробка насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення цих робіт матеріалами на об'єктах зеленого господарства, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводяться силами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.
6.2.9. Під час проектування територій комплексного благоустрою, загального, обмеженого користування, будинків, споруд будь-якого цільового призначення, передбачити такі нормативні показники рівня озеленення структурних елементів міста Одеси:
1) Озеленення територій загального користування:  
міські парки - 65 - 80 %;
 
дитячі парки - 40 - 55 %;
 
спортивні парки - 15 - 30 %;
 
меморіальні парки - 30 - 65 %;
 
зоологічні сади - 15 - 40 %;
 
ботанічні сади - 40 - 70 %;
 
сквери - 75 - 85 %;
 
бульвари - 60 - 75 %.
 
2) Озеленення територій обмеженого користування:  
житлові райони - не менше - 25 %;
 
ділянки шкіл - 45 - 50 %;
 
ділянки дитячих установ - 45 - 55 %;
 
ділянки громадських будинків - не менше 40 %;
 
ділянки навчальних закладів - близько 50 %;
 
ділянки культурно-освітніх установ - 40 - 60 %;
 
ділянки спортивних пристроїв і споруд - 30 - 50 %;
 
ділянки установ охорони здоров'я - 55 - 65 %.
 
3) Озеленення територій спеціального призначення:  
вулиць - не менше 25 %;
 
біля санітарно-захисних та охоронних зон - 60 - 80 %.
 
Для здійснення заходів з озеленення територій, проектна організація повинна зробити відповідний розрахунок витрат на висадку зелених насаджень відповідно до зазначених показників рівня озеленення структурних елементів міста Одеси.
У разі неможливості здійснити заходи з озеленення у повному обсязі, забудовник укладає договір з КП «Міськзелентрест» або іншим спеціалізованим підприємством на висадку зелених насаджень в іншому місці в межах району, в якому проводилися будівельні роботи, за рахунок вивільнених коштів. Місця висадки зелених насаджень погоджуються з відповідною районною адміністрацією.
6.2.10. При виконанні будівельних робіт замовники таких робіт та утримувачі зелених насаджень повинні передавати зелені насадження  будівельній організації (підряднику) під охоронну розписку. Копія охоронної розписки надається до інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради у триденний строк з дня її складання.
6.2.11. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій залишились зелені насадження,виконавець таких робіт:
- огороджує дерева на території будівництва;
- у процесі виконання робіт з будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо залишає місця (лунки) для посадки дерев, а також утворює лунки довкола наявних дерев. Відстань лунок одна від одної повинна складати: для висадки ширококронних високорослих дерев – від 8 до 10 м; для висадки середньорослих – від 6 до 8 м; для висадки низькорослих (до 10 м) – від 4 до 5 м; для висадки вузькокронних різної висоти – від 3 до 4 м.
- копає канави глибше 1 м для прокладання підземних електричних мереж на відстані не менше 2 м від дерева та 1,5 м від чагарнику;
- не допускає засипання ґрунтом чагарників та стовбури дерев;
- зберігає верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовує його зняття, складування та залишає для подальшого використання чи передачі КП «Міськзелентрест» або іншому спеціалізованому підприємству для використання під час створення «зелених зон»;
- не допускає складування будівельних матеріалів, стоянки машин та механізмів на відстані менш за2,5 м від дерева і 1,5 м від чагарнику;
6.2.12. На територіях ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою.  
6.2.13. У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, підрядник до початку будівельних чи інших робіт зобов’язаний в установленому порядку оформити ордер на видалення зелених насадженьв інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради й укласти договір із КП «Міськзелентрест» або іншим спеціалізованим підприємством на пересаджування або видалення зелених насаджень та, у будь-якому випадку, компенсувати в установленому порядку вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню, а також зобов’язаний відновити зелені насадження в обсязі видалених за власні кошти із залученням КП «Міськзелентрест»або іншого спеціалізованого підприємства за умови догляду за ними протягом 2-х років.
6.2.14. Процедура знесення зелених насаджень визначена Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників в населених пунктах України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. № 1045.
6.2.15. На території розташування зелених насаджень забороняється:
1) складувати будь-які матеріали;
2) влаштовувати звалища сміття, снігу та льоду;
3) використовувати роторні снігоочищувальні машини. Використання їх для прибирання озеленених вулиць та майданів допускається лише в умовах аварійних ситуацій у разі наявності спеціальних направляючих пристроїв, що зменшують пошкодження насаджень від попадання снігу;
4) обладнувати стоянки або розміщати автомашини, мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби, у тому числі, якщо це не призводить до пошкодження зелених насаджень, квітників та газонів;
5) будь-яке будівництво, у тому числі розміщення малих архітектурних форм комерційного та некомерційного призначення без дозволу, виданого у встановленому порядку;
6) використовувати малі архітектурні форми не за призначенням;
7) влаштовувати місця для зупинки маршрутних транспортних засобів або пасажирські майданчики на газонах та зелених зонах;
8) ходити та влаштовувати ігри на газонах, кататися на ковзанах, санчатах;
9) випалювати суху рослинність, розпалювати багаття;
10) підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, вірьовки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди та інші предмети, наклеювати об’яви, рекламу;
11) добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи, пошкоджувати зелені насадження у будь-який спосіб, рвати квіти, витоптувати газони, квітники;
12) знищувати мурашники, ловити птахів і звірів, стріляти у них;
13) складати непротруєну від шкідників та хвороб деревину в період з 15 квітня до 15 вересня;
14) засмічувати і засипати водоймища або влаштовувати на них загати;
15) висаджувати зелені насадження без погодження з інспекцією з благоустрою Одеської міської ради;
16) заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми, човни і катери на прибудинкових територіях, газонах, узбережжя моря і заток, лиманів, озер, у парках та скверах, інших «зелених зонах»;
6.2.16. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається на:
1) на вулицях перед будівлями до проїзної частини, всередині квартальних насаджень та насаджень районів міста – на балансоутримувачів, власників, користувачів жилих, громадських, промислових будівель та споруд, а також на балансоутримувачів, власників, користувачів будівель підприємств побуту, торгівлі, закладів освіти, охорони здоров’я, розташованих на території житлової забудови;
2) на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах – на ці підприємства;
3) на територіях, відведених під будівництво та прилеглих до них ділянок, – з дня початку робіт – на замовників будівництва;
4) на пустирях, морському узбережжі, ліманах, берегах водоймищ – на підприємства, згідно з рішеннями виконавчого комітету Одеської міської ради;
5) на приватних садибах та прилеглих ділянках – на їх власників.
6.2.17. Догляд за зеленими насадженнями та їх видами у місті здійснює КП «Міськзелентрест» на умовах договору з балансоутримувачами об’єктів благоустрою.
6.3. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів
6.3.1. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини», ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва», Положенням про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.2000 р. № 273, та інших нормативних актів.
6.3.2. Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх замовників будівельних робіт, які здійснюють ремонтні або будівельні роботи фасадів.
6.3.3. Всі види проектних робіт на території міста здійснюються згідно з діючою містобудівною документацією, державними нормами будівельного і технологічного проектування, державними стандартами, нормами та Правилами забудови міста, а також відповідно до вимог екологічного законодавства (після їх розробки та затвердження).
6.3.4. Всі ремонтні, реставраційні, відновлювальні або будівельні роботи фасадів здійснюються за проектами, узгодженими та затвердженими у встановленому порядку.
6.3.5. Після затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації замовник будівельних робіт повинен отримати дозвіл на виконання ремонтних або  будівельних робіт відповідно до вимог Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.2000 р. № 273.
6.3.6. Проектні та будівельні роботи по фасадах здійснюються особами, які мають ліцензії на виконання відповідних робіт. У разі виконання робіт на об’єктах культурної спадщини необхідно мати спеціальну ліцензію.
6.3.7. Можливість вторинного використання раніше погодженої проектної документації для проведення ремонтних робіт визначає управління архітектури та містобудування Одеської міської ради у кожному конкретному випадку.
6.3.8. Суб’єкти господарювання, що є власниками, користувачами будинків, споруд, їх частин, а також приміщень зобов’язані:
1) проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду фасадів згідно з паспортом зовнішнього оздоблення, погодженого з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради та органом охорони культурної спадщини (якщо об’єкт є пам’яткою);
2) забезпечувати щорічне і після стихійного лиха обстеження відповідних будівель та споруд, засвідчувати проведені обстеження актами;
3) змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання документу дозвільного характеру на виконання таких робіт.
4) розміщувати елементи зовнішнього благоустрою або обладнання архітектурно-художнього освітлювання, кондиціонерів, будь яких кабелів інших навісних конструкцій на фасаді, проводити склування балконів, лоджій тільки на підставі письмової згоди власника будівлі або приміщень за проектом, погодженим управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради та органом охорони культурної спадщини (якщо об’єкт є пам’яткою);
5) при проведенні ремонтних або будівельних робіт на фасадах будинків і споруд використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт;
6) регулярно проводити обстеження та здійснювати паспортизацію будівель і споруд відповідно до затверджених уповноваженим органом Правил обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд інших нормативних актів, з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації.
6.3.9. Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами-підприємцями і громадянами міста щодо організації робіт з утримання фасадів будинків та споруд у належному стані, визначаються виконавчим комітетом Одеської міської ради.
6.3.10. У разі оренди будівель, споруд або окремих приміщень,за винятком пам’яток культурної спадщини, порядок утримання їх в належному стані встановлює орендодавець у договорі оренди.
6.3.11. Контроль за виконанням вимог, встановлених пунктом 6.3 цих Правил, здійснюється управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради, інспекцією з благоустрою міста Одеської міської ради, інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю та органом охорони культурної спадщини (якщо об’єкт є пам’яткою).
6.3.12. Розміщення вивісок на території міста регулюються рішеннями  Одеської міської ради, її виконавчого комітету.
6.5. Порядок утримання пам’яток культурної спадщини 
6.5.1. Забороняється змінювати призначення пам’яток культурної спадщини, пам'яток, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини. 
6.5.2. Роботи із збереження об'єктів культурної спадщини проводяться згідно з реставраційними нормами та правилами, погодженими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Будівельні норми та правила застосовуються у разі проведення робіт із збереження об'єкта культурної спадщини лише у випадках, що не суперечать інтересам збереження цього об'єкта.
6.5.3. У разі, коли пам'ятці загрожує небезпека пошкодження, руйнування чи знищення, власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов'язані привести цю пам'ятку до належного стану (змінити вид або спосіб її використання, провести роботи з її консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування) на підставі дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.
6.5.4. На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам'ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам'ятки), покладається обов'язок вжити заходи, погоджені з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам’ятки в належному стані за власні кошти.
6.5.5. Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.
6.5.6. Пам’ятки культурної спадщини, їхні частини, пов'язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. Переміщення (перенесення) пам'ятки на інше місце допускається, як виняток, у випадках, коли неможливо зберегти пам'ятку на місці, за умови проведення комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам'ятки (обміри, фотофіксація тощо).
6.6. Порядок утримання спортивних споруд
6.6.1. Матеріально-технічну базу фізичної культури і спорту складають усі види фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, фізкультурно-спортивного спорядження і обладнання, інше майно, призначене для занять фізичною культурою і спортом.
6.6.2. Власники фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, спеціальних приміщень для занять фізкультурою і спортом, фізкультурно-оздоровчого і спортивного інвентарю або уповноважені ними органи зобов'язані забезпечувати їх належний стан, безпечний для життя і здоров'я людей, майна та навколишнього природного середовища.
6.6.3. Адміністрація фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, організатор спортивного заходу або занять фізичною культурою забезпечують належне обладнання місць проведення фізкультурно-спортивних занять і змагань відповідно до правил їх проведення, вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших державних вимог і несуть відповідальність, встановлену законодавством, за шкоду, заподіяну здоров'ю глядачів та осіб, які займаються в них фізичною культурою і спортом.
 6.6.4. Будівництво в житлових районах фізкультурно-оздоровчих і спортивних об'єктів здійснюється відповідно до встановлених нормативів за рахунок коштів, що спрямовуються на житлове будівництво, та коштів організацій – забудовників житла.
6.6.5. Нормативи мінімальної забезпеченості основними фізкультурно-оздоровчими і спортивними спорудами жилих районів, а також підприємств, установ і організацій всіх форм власності визначаються центральними органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту, архітектури та будівництва.  
6.6.6. Не допускається:
1) будівництво нових та реконструкція наявних дошкільних виховних, загальноосвітніх та професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладів без передбачених нормативами фізкультурно-спортивних споруд та функціональних приміщень;
2) перепрофілювання та ліквідація діючих фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд без створення рівноцінних споруд.
6.6.7. Експлуатація спортивних споруд та обладнання, що не забезпечує безпеки спортсменів та глядачів, не допускається. Спортивні споруди повинні відповідати вимогам загальної та спеціальної безпеки учасників і глядачів.
6.7. Вимоги до утримання ліхтарів вуличного освітлення, засобів та обладнання зовнішнього освітлення, установок з декоративного  підсвічування будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин
6.7.1. Підприємства, установи, організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки з декоративного підсвічування будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечити їх належний режим роботи та технічний стан.
6.7.2. Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.
6.7.3. На головних магістралях, проспектах та вулицях міста має бути забезпечене освітлення вітрин.
6.7.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири жилих будинків.
6.7.5. Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися відповідно до графіка встановленого рішенням Одеської міської ради, залежно від пори року та природних умов.
6.7.6. Розміщення обладнання архітектурно-художнього підсвітлювання на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі або приміщень, за проектом, погодженим управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради та відповідним органом охорони культурної спадщини (якщо об’єкт є пам’яткою).
6.7.7. Відключення освітлення у темний час доби забороняється.
6.7.8. Зовнішнє освітлення вулиць, доріг і площ з регулярним транспортним рухом повинно відповідати ДСТУ 3587 і СніП ІІ-4, ДБН В.2.5.-28-2006.
6.8. Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку
6.8.1. Утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.
6.8.2. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних, екологічних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними.
6.8.3. Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати,  фарбувати, щорічно здійснювати їх капітальний ремонт.
6.8.4. Будова, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 р. № 110.
6.8.5. До стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів належать атракціони катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо; атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо); водні, у тому числі гірки, спуски тощо; спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо; обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо.
6.9. Порядок утримання малих архітектурних форм комерційного призначення
6.9.1. Утримання малих архітектурних форм комерційного призначення здійснюється їх балансоутримувачами. 
6.9.2. Біля кожної малої архітектурної форми комерційного призначення повинно бути зовнішнє штучне освітлення.
6.9.3. У разі розміщення малої архітектурної форми комерційного призначення поза межами тротуару, до неї з тротуару, повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки не менш ніж 1,5 метри. 
6.9.4. Біля кожної малої архітектурної форми комерційного призначення встановлюється дві урни для сміття об’ємом не менш 40 літрів
6.9.5. Підключення малих архітектурних форм комерційного призначення до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж, цих Правил і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх об'єктів.  
6.9.6. Забороняється користуватися малими архітектурними формами комерційного призначення, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками не укладено договорів проводопостачання та водовідведення – у разі необхідності в наданні цих послуг,а також обов’язково – на вивезення відходів.
6.9.7. Під час розміщення малих архітектурних форм комерційного призначення не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень.
6.9.8. Контроль за виконанням обов’язків, викладених у пункті 6.9 цих Правил,покладається на районні адміністрації, інспекцію з благоустрою міста Одеської міської ради.
6.10. Розміщення та утримання зовнішньої реклами.
6.10.2. Підставою для розміщення зовнішньої реклами на території міста Одеси є дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, виданий у порядку, встановленому рішенням Одеської міської ради, її виконавчого комітету.
6.10.3. Виконання робіт, пов’язаних з розміщенням стаціонарної зовнішньої реклами, здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями. Розміщення рекламних засобів має відповідати естетичним, експлуатаційним, санітарно-технічним вимогам.
6.10.4. Роботи, пов’язані з розташуванням засобів зовнішньої реклами на міській території, виконуються з дотриманням правил техніки безпеки, цих Правил, державних будівельних норм і правил, проекту (схеми) організації дорожнього руху, правил проведення робіт в охоронних зонах інженерних мереж із забезпеченням захисту комунікацій під час проведення цих робіт та наглядом представника підприємства, яке експлуатує ці комунікації.
До початку робіт з влаштування рекламних засобів для розміщення на них зовнішньої реклами в межах відведеної території, що пов’язано з розкопуванням ґрунту, порушенням цілісності асфальтового покриття, отримувати дозвіл (ордер) на проведення таких робіт в інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради в порядку, визначеному розділом 8 цих Правил, а у разі необхідності у видаленні зелених насаджень, зруйнуванні «зеленої зони» - з отриманням в інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради ордера на видалення зелених насаджень в порядку, визначеному пунктом 6.2.14 цих Правил.
6.10.5. Роботи, пов’язані з влаштуванням рекламних засобів для розміщення на них зовнішньої реклами в межах відведеної території, виконуються з обов'язковим відновленням благоустрою місця їх розміщення у порядку, визначеному пунктом 8.10 цих Правил. Підключення засобів зовнішньої реклами до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.
6.10.6. У разі необхідності в проведенні робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів на територіях з твердим покриттям, «зеленій зоні», виконується попередня підготовка, яка гарантує максимальне збереження твердого покриття, «зеленої зони» та необхідну якість його відновлення з використанням сучасних типів покриттів.
6.10.7. Роботи, пов’язані з розташуванням засобів зовнішньої реклами, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, «зеленої зони», вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів, а місце проведення робіт здано інспекції з благоустрою Одеської міської ради, про що складається акт.
6.10.8. Проведення робіт із розташуванням рекламного засобу на місці, відмінному від визначеного дозволом на розміщення зовнішньої реклами, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством, що не звільняє розповсюджувача зовнішньої реклами від відшкодування шкоди, завданої об’єкту благоустрою міста, та виконання робіт з повного його відновлення.
6.10.9. Великорозмірні засоби зовнішньої реклами розташовуються відповідно до комплексного плану благоустрою площі, проспекту, вулиці міста на одному рівні від горизонтальної поверхні ґрунту (дорожнього покриття) та на однаковій відстані від доріг.
6.10.10. Розташування всіх видів засобів зовнішньої реклами в оновлених частинах міста обмежено збереженням просторового сприйняття реконструйованих площ, проспектів та вулиць міста.
6.10.11. Розміщення засобів зовнішньої реклами на пам’ятках культурної спадщини і в межах їх зон охорони обмежується необхідністю збереження зовнішнього вигляду історично сформованого архітектурного середовища та дозволяється за погодженням з відповідним органом охорони культурної спадщини.
6.10.12. Засоби зовнішньої реклами не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, викошуванню газонів з урахуванням їх безпечної експлуатації.
6.10.13. Освітлення засобів зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири жилих будинків.
6.10.14. Освітлення засобів зовнішньої реклами повинно виконуватися,в основному, енергозберігаючими приладами.
6.10.15. Засоби зовнішньої реклами не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.
6.10.16. На фасадах будинків, споруд поряд з об’єктами зовнішньої реклами можливо застосування брендмауерних щитів, призматронів, панно, екранів, табло стандартних розмірів (4 м х 3 м, 5 м х 3 м, 6 м х 3 м) з обов’язковим підсвіченням та попереднім ремонтом (у разі необхідності) торців будинку, споруди. У випадку, якщо один із зазначених об’єктів зовнішньої реклами прикриває будинки, споруди що ремонтуються, реконструюються чи будуються, допускається встановлення таких об’єктів більшого формату.
Використання кронштейнів, малогабаритних рекламних засобів для розміщення на опорах контактної мережі зовнішнього освітлення, електропередач, стовпах транспортного комплексу міста та інших спорудах не призначених для розміщення зовнішньої реклами, можливо з максимальною площею рекламоносія 0,2 кв.м для конструкцій вертикального та горизонтального компонування, з дотриманням вимог техніки безпеки.
6.10.17. При розміщенні засобів зовнішньої реклами поблизу перехресть, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування повинна забезпечуватись видимість дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.
6.10.18. Прапори суб’єктів господарювання з їхньою символікою, що встановлюються біля приміщень на ділянках територій, що належать або знаходяться у користуванні у таких суб’єктів господарювання, можуть вивішуватися постійно за умови наявності дозволу на розміщення рекламоносія. 
6.10.19. Мимоходи, тимчасові виносні спеціальні конструкції розміщуються виключно під час роботи суб’єктів господарювання, що рекламують свої товари, продукцію, послуги та встановлюються тільки на тротуарах вздовж фасаду будинків або в одну лінію з деревами, «зеленою зоною».
6.10.20. Засоби зовнішньої реклами, які розташовуються на будинках (у тому числі на дахах) і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з архітектурою цього будинку та суттєво міняти вигляд їхніх фасадів, а їх розміщення узгоджується з балансоутримувачем будинку.
6.10.21. Забороняється розташування рекламних засобів:
на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;
на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.
6.10.22. Забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах, електричних та телефонних шафах, трансформаторних підстанціях.
6.10.23. Місця розташування засобів зовнішньої реклами повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані, з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування; при короткостроковому розміщенні засобів зовнішньої реклами у зв’язку з проведенням спеціальних виставкових заходів, рекламних акцій (з розміщенням наземних засобів зовнішньої реклами) повинен додатково укладатись договір з управлінням житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради для забезпечення прибирання території.
6.10.24. Засоби зовнішньої реклами повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення.
6.10.25. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів засобів зовнішньої реклами, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки.
6.10.26. З метою забезпечення доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та підвищення естетичності міського середовища фундаменти наземних конструкцій не повинні виступати над поверхнею землі. У разі якщо існують письмові підтвердження відповідних організацій, зокрема, письмові висновки власників комунікацій, щодо неможливості заглиблення фундаменту конструкції, розповсюджувач реклами повинен декоративно оформити фундамент засобу зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі.
6.10.27. В зимовий період при насипанні поверхового шару ґрунту над фундаментом засобу зовнішньої реклами або відновленні благоустрою при демонтажі засобу зовнішньої реклами (відновлення після демонтажу фундаменту засобу зовнішньої реклами), заборонено використовувати змерзлий, кусковий ґрунт.
6.10.28. Засоби зовнішньої реклами повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду засобів зовнішньої реклами та рекламних сюжетів.
6.10.29. При заміні рекламного сюжету не припускається розташування автотранспортних засобів на «зеленій зоні» без укладання з КП «Міськзелентрест» або іншим спеціалізованим підприємством договору про відновлення зелених насаджень.
6.10.30. Відповідальність за технічний, естетичний стан засобу зовнішньої реклами, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування засобів зовнішньої реклами несе балансоутримувач засобів зовнішньої реклами.
6.10.31. У випадках укладення договору про використання елементів благоустрою у якості місця розташування засобу зовнішньої реклами між власником засобів зовнішньої реклами та балансоутримувачем елементу благоустрою міста відповідальність за технічний та естетичний стан всього елементу благоустрою міста несе його балансоутримувач (крім безпосередньо місця розташування засобу зовнішньої реклами).
6.10.32. Виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів, на території міста Одеси без додержання Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі та вимог цих Правил вважаються незаконними і тягнуть за собою відповідальність згідно з законодавством.
6.10.33. Підлягають демонтажу засоби зовнішньої реклами, розташовані з порушенням Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі, цих Правил, а саме без дозволів, у тому числі у разі закінчення терміну дії дозволів, у разі скасування дозволу, у разі використання конструкції, що відрізняється від  визначеної у дозволі, у випадку відхилення місця розташування рекламного засобу від встановленого, а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів.
Демонтаж засобів зовнішньої реклами здійснює Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради. У цьому випадку, демонтаж, транспортування та схоронність засобу зовнішньої реклами здійснюється за рахунок власника конструкції.
6.10.34. Шкода, завдана при розміщенні засобів зовнішньої реклами внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.
6.10.35. Відповідальність за розміщення реклами в неустановлених для цього місцях несе рекламодавець у тому числі, у випадку наявності договору між рекламодавцем та суб’єктом господарської діяльності, громадянином, що розповсюджує рекламу, а також у випадку, якщо особу розповсюджувача реклами встановити не можливо.
6.10.36. Контроль за додержанням вимог цих Правил при розміщенні засобів зовнішньої реклами здійснюють бюро естетики та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради, інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради,районні адміністрації.
6.11. Порядок утримання телефонних автоматів
6.11.1. Утримання телефонних автоматів загального користування, малих архітектурних форм некомерційного призначення, в яких знаходяться телефонні автомати, розташовані на об’єктах загального користування, здійснюють їх балансоутримувачі.
6.11.2. Балансоутримувачі зобов’язані забезпечити належну роботу телефонних автоматів, регулярне їх обстеження, своєчасне проведення ремонтних робіт, підтримувати у належному технічному та естетичному стані малі архітектурні форми некомерційного призначення, в яких знаходяться телефонні автомати.
6.11.3. Не допускається наявність пошкоджених та/або непрацюючих телефонних автоматів, малих архітектурних форм некомерційного призначення, в яких знаходяться телефонні автомати.
6.12. Порядок утримання мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів
6.12.1. Утримання мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів здійснюється з додержанням вимог цих Правил, державних норм та правил, інших нормативних актів.
6.12.2. Організація обстеження мостів та труб здійснюється їх балансоутримувачами згідно з вимогами законодавства та ДБН 2.3-6-2002 «Мости та труби. Обстеження та випробування».
6.12.3. До складу робіт з прибирання мостів та шляхопроводів у літній період входять: видалення пилу, сміття та бруду з проїзної частини та тротуарів, при необхідності проводиться миття проїзної частини доріг, тротуарів, перил, декоративних та огороджуючих елементів. Роботи, як правило, повинні виконуватися механізованим способом, лише важкодоступні місця прибираються вручну. Роботи з прибирання проводять не менше ніж один раз на десять днів та в залежності від забрудненості.
6.12.4. До складу робіт з прибирання мостів та шляхопроводів у зимовий період включаються збір та видалення снігу та льоду, боротьба з ожеледицею. Вказані роботи необхідно проводити механізованим способом, очищення вузьких тротуарів проводиться вручну. Проїзна частина та тротуар повністю очищуються від снігу. Не допускається обледеніння огорож та накопичення вздовж них снігових та льодових валків, що зменшують проїзд. Прибирання снігу та льоду на металевих конструкціях повинні забезпечувати збереження офарблення металу. Боротьба з ожеледицею на проїзній частині доріг, тротуарах мостів та шляхопроводів здійснюється шляхом посипання їх піском та шлаком без застосування хлоридів.
6.12.5. Скидання бруду, відходів, снігу та льоду із штучних інженерних споруд забороняється.
6.12.6. Прибирання підземних переходів поряд з загальним санітарним очищенням включає прибирання прилеглих територій на відстані 3 м до сходів. У зимовий період території поряд зі сходами та сходи посипають протиожеледними сумішами.
6.12.7. Відповідальність за якість виконання робіт з прибирання та утримання у належному стані штучних споруд несуть особи, які виконують такі роботи.
6.12.8. Забороняється рух на мостах, шляхопроводах та під шляхопроводами транспортних засобів, що забруднюють проїзну частину та тротуари, включаючи автомобілі, які перевозять сміття та відходи з відкритими люками. 
6.13. Порядок утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху
6.13.1. Утримання у належному стані дорожніх знаків, дорожньої розмітки, маршрутних покажчиків, світлофорів здійснює КП «Спеціалізований монтажний експлуатаційний підрозділ».
6.13.2. Використання та утримання вказаних у цьому пункті елементів благоустрою здійснюється згідно з ДСТУ 2587-94 «Розмітка дорожня», ДСТУ 4100-02 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування», ДСТУ 2735-95 «Огородження дорожні і напрямні пристрої», ДСТУ 4092-02 «Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування», інших норм та правил.
6.13.3. Кожний учасник дорожнього руху повинен використовувати елементи дорожніх об'єктів відповідно до їх призначення з дотриманням вимог чинного законодавства.
6.14. Порядок утримання малих архітектурних форм некомерційного призначення
6.14.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм некомерційного призначення та інших елементів благоустрою здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені елементи благоустрою.
6.14.2. Відповідальність за збереження та контроль за утриманням малих архітектурних форм некомерційного призначення, розташованих на території міста, що належать до комунальної власності, покладається на районні адміністрації.
6.14.3. Управління житлового комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу міста Одеської міської ради, районні адміністрації, житлово-експлуатаційні організації та підприємства, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, домоуправління, установи, підприємства, організації, заклади освіти, які утримують будинки, власники будинків та споруд зобов’язані забезпечити наявність на кожному будинку однотипних, погоджених з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради,адресних покажчиків, їх освітлення в нічний час.
6.14.4. Садові, паркові лави слід розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати в справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об'єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.
6.14.5. Малі архітектурні форми некомерційного призначення можуть розміщуватися на об’єктах благоустрою на конкурсних засадах.
Порядок розміщення, проведення конкурсу та форма договору про право розміщення малої архітектурної форми некомерційного призначення встановлюється рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
 
Розділ 7. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою
суб’єктами господарювання, які здійснюють окремі види діяльності
7.1. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання,які здійснюють перевезення пасажирів та вантажів
7.1.1. Санітарне очищення, механічне та ручне прибирання місць зупинок маршрутних автобусних транспортних засобів, стоянок таксі здійснюється відповідно до умов цих Правил, у тому числі п. 5.6.2, в радіусі 515 метрів від облаштування елементів благоустрою місць зупинок маршрутних транспортних засобів.
7.1.2. Поряд з місцем зупинки або пасажирським майданчиком підприємства та організації, що утримують вказані території, зобов’язані встановлювати урни для сміття. У разі призначення зупинки для 1 виду транспорту – 1 урна. У разі призначення зупинки для двох та більше видів транспорту – не менш ніж 2 урни. Прибирання сміття з цих урн вказані підприємства, або інші особи відповідно до укладеного договору, здійснюють по мірі їх наповнення, але не менш ніж 1 раз на добу.
7.1.3. Залізниця здійснює утримання та прибирання залізничних колій, що проходять через місто, в межах зон відчуження (4 м від крайніх колій в обидва боки), залізничних мостів, відкосів, насипів, переїздів, переходів через колії, що знаходяться в межах міста, виїмок (до верхніх кромок в обидва боки).
7.1.4. Утримання у належному стані зупинкових комплексів, іншого облаштування місць зупинок маршрутних автобусних транспортних засобів здійснюють суб’єкти господарювання прилеглих до зупинок маршрутних автобусних транспортних засобів торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків та інших об’єктів торгівлі на відстані 15 метрів навколо них, а також палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів виносної вуличної торгівлі на відстані 5 метрів, а при їх відсутності такі особи визначаються районними адміністраціями.
7.2. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час будівництва, земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт
7.2.1. Будівельні підприємства зобов’язані належним чином утримувати земельні ділянки, виділені для будівництва з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва відповідно до вимог природоохоронного законодавства.
7.2.2. При проектуванні, будівництві, реконструкції об’єктів містобудування обов’язково передбачається:
1) комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі безперешкодний доступ до об’єктів та елементів благоустрою і можливість їх використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для мало мобільних груп населення»;
2) розміщення гаражів-стоянок або улаштування спеціальних майданчиків для паркування з нормативною кількістю машиномісць відповідно до чинних державних будівельних та екологічних норм;
3) організація архітектурно-декоративного освітлення об’єктів благоустрою з додержанням вимог органів архітектури та будівельних норм та правил.
7.2.3. Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою територій здійснюються на основі проектів забудови території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), санітарних норм і правил, екологічних висновків, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту на підставі проекту, погодженого з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради.
7.2.4. Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів безпечної експлуатації таких інженерних мереж та комунікацій.
7.2.5. Планування і забудова міста, формування жилих районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання інвалідами не допускається. У тих випадках, коли з об'єктивних причин неможливо пристосувати для інвалідів діючі об'єкти, за рішенням органів місцевого самоврядування, за участю відповідних підприємств (об'єднань), установ і організацій, створюються інші сприятливі умови життєдіяльності інвалідів, зокрема, будівництво спеціальних об'єктів. Фінансування зазначених заходів здійснюється за   рахунок коштів місцевого бюджету, а також підприємств (об'єднань), установ і організацій, які не мають можливості пристосувати свої об'єкти для інвалідів.
7.2.6. Підрядник будівництва (реконструкції, ремонту) зобов'язаний:
1) забезпечити обов'язкову огорожу будівельного майданчика, згідно з типовим проектом, до початку земляних та будівельних робіт;
2) забезпечити влаштування захисних навісів над місцями проходу пішоходів та освітлення території;
3) встановити інформаційні стенди при в'їзді на територію будівельного майданчика з ескізом проекту, його назвою, строками початку та завершення будівництва, прізвищем та контактними телефонами замовника, підрядника та       субпідрядника;
4) забезпечити цілодобову охорону об'єкта;
5) встановити на виїзді з території будмайданчика спеціальну установку з оборотним водозабезпеченням для миття виїжджаючих з майданчика машин;
6) не допускати виїзд автотранспорту з будівельного майданчика без його попереднього миття;
7) забезпечити виконання вимог санітарного стану на території        будівельного майданчика, в місцях відпочинку та прийому їжі будівельниками;
8) не допускати (без відповідного дозволу) звалення будівельного, побутового сміття, а також його накопичення як на території будівельного майданчика, так і за його межами;
9) забезпечити вивантаження будівельного сміття та сипучих будматеріалів тільки за допомогою спеціальних рукавів або коробів;
10) не допускати перевезення (транспортування) будівельного сміття (відходів), а також сипучих матеріалів відкритим способом;
11) при проведенні ремонтних (реставраційних) робіт фасадів, будинків, споруд використовувати протипильові засоби (захисну сітку, плівку, легкі огорожі й т.п.)  відповідно до проекту виконання робіт;
12) здійснювати виконання будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з реконструкції та нового будівництва) з додержанням будівельних норм та правил на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, який видається інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у встановленому порядку. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного проведення благоустрою території;
13) у встановленому порядку отримувати в інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради дозвіл (ордер) на встановлення огорож, будівельних лісів під час ремонту (реконструкції) елементів будівель, споруд, що пов’язано з погіршенням благоустрою, виконувати умови такого дозволу (ордера) та проводити роботи відповідно до вимог цих Правил та чинного законодавства;
14) на період проведення робіт з улаштування місць паркування автомобілів на об’єктах благоустрою отримувати в інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради відповідний дозвіл (ордер) на проведення робіт, пов’язаних з тимчасовим погіршенням благоустрою;
15) проводити підземні та будівельні роботи, насипання, намивання ґрунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, з чітким додержання вимог та умов проекту організації будівництва, державних будівельних, санітарних норм та правил. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного відновлення благоустрою території; 
16) не рідше ніж за добу прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт;
17) здійснювати реконструкцію будинків у тій частині, що стосується зміни деталей фасаду виключно на підставі:
- позитивного висновку управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;
- узгодженого в установленому порядку проекту, виконаного проектною організацією, яка має відповідну ліцензію;
- дозволу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на проведення будівельних робіт;
18) не допускати відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуари, у водойми, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод;
19) передбачати під час проектування об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд комплексний благоустрій прилеглої території;
20) не допускати забруднення, самовільної зміни межі акваторії та прибережних смуг водних об'єктів;
21) не допускати прокладання трубопроводів інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок;
22) на вулицях, проспектах, магістралях з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів роботи з будівництва підземних комунікацій проводити в максимально короткий строк, як правило, в нічний час;
7.2.7. Улаштування місць для паркування автомобілів на тротуарі, автостоянок, нових доріг, в’їздів, перекриття, зменшення (звуження) проїзної частини дороги здійснюється у порядку, визначеному рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету.
7.2.8. Тимчасове погіршення благоустрою дозволяється виключно на підставі аварійного або планового дозволу (ордера) на виконання земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів, обладнання), який видається інспекцією з благоустрою міста Одеської міської ради в порядку, передбаченому розділом 8 цих Правил.
7.3. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів
7.3.1. Під час проведення виставок, святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.
7.3.2. На час організації зазначених масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення чистоти організатори та замовники укладають договори із спеціалізованою організацією про своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території міста, відновлення зелених насаджень. Зазначені договори можуть укладатися як організаторами та замовниками масових заходів, так і юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, які здійснюють торгівлю або надають послуги (виконують роботи) під час проведення вказаних заходів. Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається.
7.3.3. Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає Одеська міська рада в особі органів місцевого самоврядування, розпорядженням міського голови або рішенням міської ради призначаються відповідальні особи за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення вказаної особи (осіб) не допускається. На відповідальні особи покладається контроль за укладанням договорів про прибирання території та відновлення зелених насаджень із спеціалізованими підприємствами та КП «Міськзелентрест» відповідно.
7.3.4. Після завершення вказаних у цьому розділі заходів організатори, замовники або відповідальні зобов’язані забезпечити вивезення сміття, відновлення зелених насаджень. У разі тривалості вказаних заходів більше ніж один день збір та вивезення сміття проводиться щоденно.
7.3.5. На час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів встановлюються урни для тимчасового розміщення сміття, біотуалети. Кількість встановлених урн та біотуалетів визначається згідно з санітарними нормами та правилами.
7.3.6. Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставочних, рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку, з отриманням відповідних дозволів в управлінні розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.
7.3.7. На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, з'їзди, конференції, симпозіуми та ін.) на міських вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, місць для зупинки маршрутних транспортних засобів.
Тимчасові (короткострокові) засоби зовнішньої реклами розташовуються на території міста з дотриманням порядку, встановленого виконавчим комітетом Одеської міської ради, пункту 6.10. цих Правил та інших нормативно-правових актів.
7.4. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, які здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг
7.4.1. Суб’єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення пунктів оптової та роздрібної торгівлі, сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші) через обов’язкове укладання договору про вивіз твердих побутових відходів, із обов’язковим встановленням стаціонарних урн для сміття по обидві сторони кожного входу/виходу об’ємом не менш ніж 40 літрів.
7.4.2. Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і громадського харчування, сфери послуг зобов'язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, «зелених зон», утримання та збереження зелених насаджень, прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі; здійснювати полив прилеглої території у весняно-літній період року, при температурі навколишнього повітря вище ніж +200 С з 7.00 до 8.00, або укласти договори про надання таких послуг із спеціалізованими підприємствами.
7.4.3. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїзній частині доріг, тротуарах, «зелених зонах», інших територіях загального користування.
7.4.4. Забороняється самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому порядку.
7.4.5. Лотки, столи, ємності з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі   розміщуються лише на тротуарах за межею пішохідної частини.    
 
Розділ 8. Порядок виконання робіт при будівництві, реконструкції
і ремонті підземних інженерних мереж, споруджень дорожніх покриттів і благоустрою в місті Одесі.
8.1. Загальні положення.
8.1.1. Порядок виконання робіт при будівництві, реконструкції і ремонті підземних інженерних мереж, споруд дорожніх покриттів і благоустрою в            м. Одесі, у цьому розділі надалі – Порядок, є правовим актом, що встановлює порядок проведення земельних, будівельних, ремонтних робіт на об’єктах благоустрою м. Одеси, відновлення об’єктів благоустрою, видачі і закриття ордерів, аварійних ордерів, дозволів на проведення земельних робіт, робіт з розміщення огорож, будівельних лісів, прийняття виконаних робіт в експлуатацію.
8.1.2. Порядок обов’язковий для виконання суб’єктами господарювання, незалежно від форм власності, які виконують на об’єктах благоустрою м. Одеси будівництво, реконструкцію, ремонт, експлуатацію наземних і підземних інженерних мереж, споруд, дорожніх покриттів, трамвайних, залізничних шляхів, елементів благоустрою, висадку або видалення зелених насаджень, а також будівництво, реконструкцію, ремонт об’єктів благоустрою.
На об’єктах благоустрою м. Одеси без оформлення договорів (Додатки № 1 та № 2) між Інспекцією та підрядником (субпідрядником), далі Договору №1 та Договору № 2 відповідно, і документу дозвільного характеру, що надається інспекцією з благоустрою Одеської міської ради, далі – Інспекція, забороняється:
- розкопування ґрунту під будь-які види робіт;
- розкриття дорожніх покриттів;
- проводити дорожні роботи, крім поточного ремонту;
- проводити роботи із забивання паль і шпунта, буравлення шпаль;
- проводити роботи із встановлення тимчасових огорож;
- проводити роботи із встановлення будівельних лісів і захисних огорож під час ремонту фасадів будинків;
- проводити складування будівельних матеріалів, тари, ґрунту і залізобетонних конструкцій, будівельного сміття на об’єктах благоустрою;
- робити прокладку, ремонт та реконструкцію підземних інженерних мереж відкритим (траншейним) методом на дорогах і тротуарах, крім випадків, коли  згідно з висновками фахівців, виконання робіт безтраншейним методом є неможливим.
8.1.4. Надання ордеру, аварійного ордеру, дозволу за зверненням заявника до адміністратора регулюється Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», цими Правилами, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.
8.1.5. Графіки будівництва, реконструкції і капітального ремонту інженерних мереж, споруд, доріг і благоустрою прилеглої території об'єктів представляються всіма організаціями-підрядниками.
8.1.6. Комплексний благоустрій магістралей передбачається у випадках, коли виникає необхідність проведення на тій самій ділянці магістралі капітального ремонту (реконструкції чи будівництва) інженерних мереж, включаючи дорожні покриття, трамвайні шляхи і зелені насадження.
8.1.7. У комплексних проектах на будівництво, реконструкцію ремонт інженерних мереж, споруд і доріг необхідно передбачати закладку поперечних резервних каналів і труб для перспективних прокладок у межах проїзної частини вулиць із включенням витрат у відповідні розділи проектно-кошторисної документації.
8.1.8. Основними способами прокладки підземних інженерних мереж є безтраншейний метод - прокол або протискання.
У разі неможливості прокладки чи ремонту інженерних мереж безтраншейним методом, асфальтове покриття відновлюється на всю ширину проїзної частини чи тротуару. Відновлення асфальтового покриття здійснюється силами  КП «Міські дороги» або іншим спеціалізованим підприємством за договорами та за рахунок виконавця робіт.
8.1.9. При виконанні робіт, пов'язаних з закриттям чи обмеженням руху транспорту, проектні організації зобов'язані зробити розрахунок економічного збитку. Проект організації будівництва об'єкта і схема організації руху транспорту і пішоходів, повинні бути погоджені проектною організацією з Інспекцією. У проекті організації будівництва об’єкта повинні бути враховані роботи з будівництва об’їздів, пристрою тимчасових ліній електротранспорту.
8.1.10. При комплексних роботах з прокладки інженерних мереж у проектно-кошторисній документації необхідно передбачати витрати на відновлення дорожнього покриття і трамвайних шляхів окремо з кожного виду робіт,  незалежно від загального кошторису на дорожні роботи, що необхідно у випадку переносу дорожніх робіт на наступний рік і відкриття руху транспорту після закінчення підземних робіт.
8.1.11. КП «Міські дороги» або інше спеціалізоване підприємство має право при узгодженні проекту, крім відновлення дорожнього покриття в межах траншеї, вимагати від проектної організації включення до проектно-кошторисної документації улаштування суцільного перекриття асфальтом ділянки проїзної частини тротуару на всю ширину по довжині подовжнього розкопування.
8.1.12. При виконанні земляних, будівельно-монтажних і ремонтних робіт, організації повинні підтримувати чистоту прилеглої території, забезпечити безпечні умови руху транспорту і пішоходів, робити складування матеріалів і конструкцій згідно з планом виконання робіт, цього Порядку, а також цих Правил.
8.1.13. При здачі об’єкта будівництва, об’єкта благоустрою в експлуатацію державній технічній комісії, будівельні та інші організації повинні завершити благоустрій прилеглої до цих об’єктів території. Приймання в експлуатацію благоустрою прилеглої до цих об’єктів території здійснюється уповноваженою особою Інспекції, представниками районної адміністрації, виконавця будівельних робіт, виконавця робіт з благоустрою, при цьому присутність представника виконавця будівельних робіт не є обов’язковою.
8.1.14. Виконання земляних робіт на об’єктах, які комплексно благоустроєні, забороняється впродовж 3-х років.
8.2. Контроль за проведенням робіт.
8.2.1.Інспекція контролює дотримання графіку будівництва, реконструкції і капітального ремонту підземних інженерних мереж та споруд, дорожнього покриття та здійснення заходів з благоустрою на підставі Договору № 1 та Договору № 2. Залежно від умов проведення робіт текст цих договорів може бути змінений за винятком положень, закріплених розділом 5 зазначених договорів, що визначає відповідальність сторін.
Графік виконання робіт складається та затверджується замовником та підрядником (субпідрядником) та є невід’ємною частиною Договору № 1 та Договору № 2.
8.2.2. У разі невиконання або неналежного виконання обов’язків за Договором № 1 або Договором № 2, підрядник (субпідрядник) сплачує неустойку на користь Одеської міської ради відповідно до умов кожного з цих договорів.
8.2.3. У випадку виконання робіт без дозволу або з простроченням дії дозволу або  виконанням планових робіт під видом аварійних, Інспекція зупиняє проведення таких робіт та може порушувати питання про вилучення знаряддя виробництва, а виконавець робіт притягаються до адміністративної відповідальності, при цьому порушник не звільняється від обов’язку відновлення зруйнованого об’єкту благоустрою.
8.3. Порядок видачі дозволів (ордерів).
8.3.1. Планові роботи.
1) Для видачі (одержання) дозволу (ордеру) на проведення планових робіт з будівництва, реконструкції і ремонту підземних інженерних мереж, влаштування рекламних засобів для розміщення на них зовнішньої реклами в межах відведеної території, підряднику (субпідряднику) необхідно мати:
- ліцензію на право провадження будівельної діяльності;
- наявність включення робіт (об'єкта будівництва) до річного плану робіт з будівництва, ремонту, реконструкції інженерних мереж (крім робіт з влаштування рекламних засобів);
- Договір № 1;
- договір замовника з підрядною організацію;
- погоджену та затверджену у встановленому порядку проектно-кошторисну документацію;
- договір з КП «Міські дороги», КП «Міськзелентрест»або іншими спеціалізованими підприємствами про виконання робіт з відновлення об’єктів благоустрою;
- розпорядження міського голови про закриття вулиці чи обмеження руху транспорту зі схемою організації руху транспорту, погодженою з Державною автомобільною інспекцією МВС України;
- договір з КП «Спеціалізований монтажний експлуатаційний підрозділ» про заходи забезпечення безпеки учасників дорожнього руху, пішоходів в місцях проведення робіт.
Порядок формування річного плану робіт з будівництва, ремонту, реконструкції інженерних мереж наведений у Додатку № 3.
2) Дозвіл надається на весь період будівництва і на кожен вид робіт окремо. Усі види робіт повинні виконуватися комплексно в технологічній послідовності.
3) Дозвіл про право проведення робіт готується на протязі 5 днів.
У разі необхідності отримання висновку фахівців про визначення методу проведення робіт (відкритим (траншейним), безтраншейним або будь-яким іншим), дозвіл про право проведення робіт готується на протязі 15 днів.
Рішення про необхідність отримання висновку фахівців Інспекція приймає наступного дня після надходження заяви.
4) Строки початку і закінчення робіт при видачі дозволів на проведення робіт визначаються на підставі проекту організації будівництва, річного плану робіт, нормативними термінами тривалості будівництва.
5) Продовження терміну дії дозволу здійснює Інспекція.
6) При заміні підрядної організації оформляється новий дозвіл.
7) До заяви про видачу нового дозволу у зв’язку зі зміною підрядної організації, додається пакет документів відповідно до п. 8.3.1 цього Порядку.
8.3.2. Аварійні роботи.
1) Аварійні роботи – це роботи з усунення наслідків аварій, пов'язані з розриттям території загального користування, демонтажем споруд.
2) Дозвіл на проведення аварійних робіт надається Інспекцією в день надходження заяви з обов’язковим укладанням Договору № 2. У разі необхідності негайного усунення наслідків аварій, заява до Інспекції надається першого робочого дня після вихідних або святкових днів.
3) Після одержання сигналу про аварію необхідно вислати аварійну бригаду, яка під керівництвом відповідального повинна приступити до ліквідації аварій, з обов’язковим забезпеченням безпеки людей, руху транспорту та збереженням розташованих поруч підземних мереж, елементів благоустрою та споруд.
4) Одночасно з відправленням аварійної бригади, повідомити факсограмою про характер і місце аварії такі організації:
- Інспекцію;
- зацікавлені організації;
- балансоутримувача об’єкту благоустрою, будинку чи споруди.
Додатково необхідно повідомити:
- при аварії в зоні зелених насаджень - КП «Міськзелентрест»;
- при аварії в зоні трамвайних шляхів - КП «Одесміськелектротранс».
5) Організації, що мають суміжні з місцем аварії споруди, інженерні мережі, після одержання телефонограми зобов'язані негайно вислати на місце аварії свого представника, який повинен вказати розташування своїх об’єктів і простежити дотримання встановленого порядку виконання аварійних робіт, що забезпечують їх зберігання.
6) Виконавці робіт до ліквідації аварії повинні облаштувати місце аварії відповідно до п. 8.4.7. з написом на щиті «Аварійні роботи».
7) Організації, складуючи різні матеріали, спорудження тощо, що утворили відвали ґрунту чи сміття поблизу місця аварії, зобов'язані на першу вимогу керівника аварійних робіт негайно і за свій рахунок очистити ділянку для виконання робіт.
8) Організації, що виконують роботи з ліквідації аварії, зобов'язані протягом 24 годин після усунення аварії підготувати для відновлення дорожнє покриття і зачищення місця роботи за свій рахунок, власними силами та засобами.
9) Після ліквідації аварії організація, що виконує аварійні роботи, зобов'язана негайно здати за актом приймання-передачі КП «Міські дороги» або іншому спеціалізованому підприємству місце виробничого розкриття дорожнього покриття для відновлення, зняти встановлені знаки, огородження і направляючі пристрої, сигнальні вогні і не пізніше 48 годин з моменту ліквідації аварії закрити дозвіл (ордер).
Закриття дозволу (ордеру) здійснює Інспекція.
10) КП «Міські дороги» або інше спеціалізоване підприємство повинні розпочати роботи в місцях аварійних розкопувань:
- на проїзній частині, у місцях, що заважають руху транспорту, і в межах трамвайних шляхів негайно після підписання акту приймання місця розкопування для відновлення дорожнього покриття і закінчити роботи продовж 24 годин;
- в усіх інших випадках - не пізніше 3-х діб після підписання акту приймання місця розкопування для відновлення дорожнього покриття.
11) Тривалість аварійних робіт не більш 3-х днів у весняно-літній період, не більш 5-ти днів у осінньо-зимовий, а в окремих випадках, за погодженням з Інспекцією до 610 днів.
8.4. Обов'язки виконавця робіт.
8.4.1.  Виконавець робіт повинен забезпечити постійне находження на місці проведення робіт свого представника.
8.4.2. Представник виконавця робіт повинен мати такі документи:
- оригінал дозволу Інспекції на проведення робіт;
- завірену належним чином копію проектно-кошторисної документації;
- графік проведення робіт.
8.4.3. Не пізніше ніж за добу до початку робіт, викликати на місце представників організацій, зазначених у дозволі. У телефонограмі про збір представників організацій вказати номер і дату видачі дозволу, посаду і прізвище відповідальної особи за проведення робіт.
У разі відсутності потреби в присутності свого представника, організація, що була запрошена, повідомляє про це виконавця робіт телефонограмою.
8.4.4. При неявці на місце робіт викликаних представників зацікавлених організацій, або відсутності повідомлення від зацікавлених організацій про недоцільність присутності своїх представників, необхідно викликати їх вдруге.
При повторній неявці викликаного на місце робіт представника зацікавленої організації, або відсутності повідомлення про недоцільність присутності представників зацікавлених організацій, відшкодування збитків, понесених внаслідок ушкодження або знищення об’єкту, покладається на балансоутримувача цього об’єкту.
8.4.5. До прибуття представників зацікавлених організацій проведення робіт забороняється.
8.4.6. Зацікавлені організації, на утримані яких знаходяться підземні комунікації, об’єкти, елементи благоустрою, можуть забезпечити присутність свого представника на весь час проведення робіт або на будь-якому її етапі.
8.4.7. До початку робіт виконавець зобов’язаний:
- встановити на місці робіт інформаційний щит з визначенням найменування організації виконавця робіт, її керівника, телефонів, термінів початку і закінчення робіт та вибачення за тимчасові незручності;
- облаштувати місце проведення робіт відповідно до Інструкції по забезпеченню безпеки дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт на автомобільних дорогах ІНУВ-3.2-218-051-95, що є додатком «А» до Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України П-Г.1-218-113-97, затверджених наказом Української державної корпорації по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг «Укравтодор» від 26 вересня 1997 р. № 190.
8.4.8. Проведення шурфовки підземних комунікацій повинно здійснюватися за вказівкою та у присутності представників балансоутримувачів мереж.
8.4.9. Складування будівельних матеріалів на проектних трасах забороняється.
Доставк
а матеріалів на місце робіт здійснюється тільки після одержання дозволу Інспекції на провадження робіт, але не раніше ніж за 48 годин до початку робіт. 
8.5. Земельні роботи
8.5.1. Розробка ґрунту в траншеях і котлованах при перетинанні ними підземних комунікацій, допускається тільки після встановлення ручною шурфовкою фактичного місця розташування цих споруджень.
Місце розташування підземних інженерних мереж і споруджень, розташованих паралельно осі спорудження, (уздовж брівки чи траншеї стійки котловану), повинне визначатися шурфовкою не рідше, ніж через 25 погонних метрів, уздовж траси.
8.5.2. Земляні роботи поблизу існуючих комунікацій і при їхньому, перетинанні виконувати відповідно до вимог діючого нормативного документа.
8.5.3. При виконанні земельних робіт необхідно забезпечити заїзд у двори (квартали) і вхід у приміщення, для чого організація, що робить розкопування, зобов'язана побудувати через траншею мости і пішохідні містки з поручнями відповідно до проекту.
8.5.4. При виявленні на трасі будівництва діючих комунікацій і споруджень, не зазначених у проекті, виконавець робіт зобов’язаний негайно сповістити про це відповідні експлуатаційні організації та Інспекцію, забезпечити їхню схоронність.
8.5.5. При завданні шкоди об’єкту або його елементу підземної комунікації, елементу благоустрою, будинку, споруді тощо під час проведення робіт, виконавець робіт зобов'язаний негайно сповістити про це Інспекцію та балансоутримувача.
Виконання робіт у безпосередній близькості від місця ушкодження повинне бути припинене до прибуття представника балансоустримувача.
Усунення ушкоджень виконується балансоутримувачами за рахунок організації, що завдала шкоди.
Усунення ушкоджень, що сталося не з вини організації, що проводить роботи, здійснюється за рахунок, силами та засобами балансоустримувача.
Роботи з усунення ушкоджень розпочинаються негайно після їх виявлення та проводяться у найкоротші строки.
Строки початку та закінчення робіт з усунення ушкоджень погоджуються з Інспекцією, з обов’язковим складанням Договору № 1 або Договору № 2.
8.5.6. У разі виникнення необхідності реконструкції існуючих підземних комунікацій, не передбачених проектом, роботи можуть виконуватися тільки після узгодження з відповідною проектною організацією, Інспекцією та зацікавленими експлуатаційними організаціями.
8.5.7. Забороняється засипати землею, іншими сипучими матеріалами та сміттям кришки люків колодязів і камер, пришляхові лотки і кювети, зелені насадження, а також складувати матеріали і конструкції на газонах, трасах, підземних інженерних мережах і під'їздах до наземних споруджень, в охоронних зонах ліній електропередач.
8.5.8. У випадку необхідності тимчасового складування ґрунту, що виймається з траншеї в місцях розташування колодязів, геодезичних знаків, газових ківерів - будівельна організація відгороджує ці об’єкти своїми силами та за власний рахунок з забезпеченням під'їздів до них та оточуючих їх споруд.
8.5.9. При неможливості виконання земляних і монтажних робіт на проектній трасі керівництво організації, що виконує роботи, зобов'язано скликати на місце робіт комісію в складі представників замовника, проектної організації, Інспекції, балансоутримувача споруд, елементів благоустрою, що заважають здійсненню будівництва, а також балансоустримувачів об’єктів, елементів благоустрою, наземних і підземних мереж та споруд, розташованих у зоні робіт.
 
8.5.10. При необхідності забезпечення руху транспорту через відкриту траншею поперек проїзної частини, будівельна організація зобов'язана улаштувати міст відповідно до проекту.
Відповідальність під час будівництва мосту за дотриманням вимог проекту та технічних умов несе виконавець робіт.
8.5.11. Будівельна організація, що робить поперечні розкриття дорожнього  покритя у межах смуги трамвайних шляхів, зобов'язана укласти договір про  пристрій і розбирання мостів (рейкових пакетів) з КП «Одесміськелектротранс», що виконує роботи (крім земляних) самостійно за рахунок замовника. Конструкція моста (рейкового пакета) під трамвайними шляхами і розрахунок міцності визначається проектною організацією й узгоджується з КП «Одесміськелектротранс».
8.6. Порядок відключення і підключення підземних і наземних інженерних мереж та споруд.
8.6.1. Відключення і підключення підземних і наземних інженерних комунікацій виконується силами їх балансоутримувачів за рахунок виконавця робіт.
8.6.2. Відключення від інженерних мереж будинків (споруд), що зносяться чи ремонтуються, повинно виконуватись за проектами, погодженими із власниками інженерних комунікацій. При цьому повинне бути безперебійне інженерне забезпечення будинків, що залишаються, і споруд, що були пов’язані з відключеними комунікаціями.
8.6.3. Реконструкція чи розбирання підземних чи надземних мереж і споруд, підключених до міських інженерних комунікацій, може виконуватися тільки після одержання погодження зацікавлених організацій.
8.7. Забезпечення безпечного руху транспорту і пішоходів при виконанні робіт
8.7.1. Порядок і час проведення робіт у межах тротуарів і проїзної частини, що не потребують обмеження чи закриття руху транспорту, визначаються Інспекцією.
8.7.2. Організація руху транспорту при виконанні підземних робіт на проїзній частині, чи вулиці при установці огорож з перекриттям тротуару чи проїзної частини (частково чи цілком) визначається управлінням транспортного комплексу міста Одеської міської ради за погодженням з Державною автомобільною інспекцією МВС України в Одеській області.
8.7.3. Для пішохідного руху по обидва боки вулиці, як правило, повинна залишатися смуга тротуару шириною не менш ніж 1,5 м.
В особливих випадках один тротуар може бути зайнятий, але з обов'язковим збереженням руху пішоходів на всій ширині протилежного тротуару.
8.7.4. У зимовий час мости і пішохідні містки через траншеї повинні очищатися від снігу і льоду та посипатися піском силами організації, що виконує роботи.
8.9. Підготовка об'єктів до відновлення зруйнованого об’єкта благоустрою.
8.9.1. Засипання траншей (котлованів) після будівництва чи реконструкції, ремонту підземних мереж і споруд, об’єкту благоустрою можуть виконуватись тільки після складання організацією виконавця робіт акта на скриті роботи, підписаного представниками технічного нагляду замовника й організації, що буде експлуатувати споруджувані чи реконструйовані підземні мережі і споруд.
8.9.2. Засипання траншей (котлованів) повинно виконуватись з дотриманням технічних умов, будівельних норм і правил, проектно-кошторисної документації і необхідних запобіжних заходів з збереження конструкцій і їхньої ізоляції.
8.9.3. Траншеї, котловани на проїзній частині вулиць (проїздів) і площ, трамвайних шляхів, на ділянках озеленення повинні засипатися піском під технічним наглядом експлуатаційних організацій. Представники експлуатаційних організацій повинні бути викликані на місце робіт не пізніше ніж за добу до засипання траншеї (котловану).
8.9.4. Організація, що виконує роботи в межах проїзної частини, після засипання траншеї, повинна скласти акт про ступінь ущільнення ґрунту (піску) у траншеї (котловані).
При капітальному ремонті доріг чи окремих прокладках комунікацій Акт приймання-передачі складається та підписується з КП «Міські дороги», при реконструкції чи новому будівництві доріг – із замовником.
8.9.5. Якщо засипання траншеї (котловану, шурфу) у межах проїзної частини або тротуарів виконується непридатним для цієї мети матеріалом з недодержанням норм необхідного ущільнення, представниками КП «Міські дороги», Інспекцією та організацією, що виконує підземні роботи, складається та підписується акт.
На підставі акта та припису будівельна організація зобов'язана невідкладно виправити допущені дефекти.
8.9.6.Після завершення робіт організація зобов'язана:
- до здачі об’єкту будівництва для відновлення елементу благоустрою забрати ґрунт та сміття, що залишились;
- викликати представника підприємства, що здійснює відновлення дорожнього покриття або виконання інших робіт,для відновлення для складання акта прийому-передачі робіт.
8.10. Відновлення елементів благоустрою у місцях розкопування
8.10.1. Відновлення дорожнього покриття внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів, пішохідних доріжок, дворів та інших територій проводить КП «Міські дороги» або інше спеціалізоване підприємство на підставі договорів.
8.10.2.Дорожнє покриття після розкриття повинні відновлюватися відповідно до технічних умов.
8.10.3. Відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою виконуються КП «Міськзелентрест» або іншим спеціалізованим підприємством за рахунок коштів будівельної організації, що виконувала розкопування, на підставі укладених договорів.
8.10.4. Після прийому траншеї (котловану) під відновлення дорожнього покриття КП «Міські дороги» або інше спеціалізоване підприємство розпочинає дорожні роботи у такі терміни:
- при відновленні дорожнього покриття у місцях поперечних розкопувань  вулиць - протягом 24-х годин закінчити роботи;
- при відновленні дорожнього покриття у місцях розкопувань уздовж проїзної частини вулиць - залежно від обсягу робіт;
- при відновленні дорожнього покриттів у місцях розкопувань місцевих проїздів і тротуарів - протягом доби.
8.10.5. Після прийому засипаної траншеї для відновлення і до завершення дорожніх робіт, за стан місця розкопування і його огороджень несе відповідальність організація, що веде дорожні роботи.
8.10.6. Відновлення дорожнього покриття повинно виконуватись з врахуванням кліматичних умов. Відновлення зелених насаджень виконується в агротехнічний термін.
8.10.7. Характер і обсяг роботи з відбудови дорожнього покриття у місцях розриття визначається КП «Міські дороги» або іншим спеціалізованим підприємством.
8.10.8. Будівельні організації, що виконують підземні роботи з розкриття дорожнього покриття, зобов'язані після засипання траншеї (котловану), не пізніше зазначеного в дозволі терміну закінчення робіт, здати за актами дорожнім організаціям місця розкопування для відновлення дорожнього покриття.
Під час здачі виконаних робіт надавати до Інспекції, разом з актами відновлення розриття від КП «Міськзелентрест» та КП «Міські дороги», або інших спеціалізованих підприємств, а також довідку від КП «Одеспроект» про внесення прокладених інженерних мереж у відповідну базу даних.
8.10.9. Регулювання кришок колодязів, камер і газових ківерів здійснюється при різниці їхніх висотних оцінок з дорожнім покриттям понад 1 см на першу вимогу Державної автомобільної інспекціїДАІ МВС України в Одеській області та Інспекції. Організації, що експлуатують підземні споруди, зобов'язані виконати цю роботу протягом 48 годин.
Регулювання кришок колодязів зливової каналізації виконуються
КП «Міські дороги».
8.10.10. Відновлення дорожнього покриття проїзної частини і тротуарів у місцях регулювання кришок (камер) і ківерів повинні виконуватись КП «Міські дороги» протягом 24-х годин після закінчення робіт з їх регулювання.
8.10.11. Відновлення дорожнього покриття після прокладки підземних комунікацій у зоні трамвайних шляхів чи після зняття трамвайних шляхів виконуються КП «Міські дороги» або іншим спеціалізованим підприємством за рахунок організацій, що виконують земляні роботи. Відновлення дорожнього покриття у межах трамвайної смуги повинно початися негайно після засипання траншеї.
8.10.12. Вибірка надлишків землі, щебеню з траншеї (котловану), їхнє збирання під час відновлення дорожнього покриття, виконуються силами організацій, що відновлюють дорожнє покриття, за рахунок організації, що виконує будівельні роботи. Організація, що відновлює покриття, зобов'язана після закінчення робіт негайно забрати матеріали та сміття що залишилися.
8.10.13. Відповідальність за своєчасну здачу траншеї (котловану) для відновлення дорожнього покриття і зелених насаджень несуть організації, що виконують земляні роботи.
8.10.14. Якщо протягом року після здачі траншеї (котловану) для відновлення дорожнього покриття утворяться осідання, що викликають необхідність повторного виконання дорожніх робіт, підприємство, що проводило роботи з відновлення, здійснює відповідний ремонт за власний рахунок в строки, що встановлює Інспекція. 
8.10.15. Організація – виконавець робіт, протягом 24-х годин повинна повідомити Державну автомобільну інспекцію МВС України в Одеській області про закінчення робіт на проїзній частині дороги і зняття тимчасових дорожніх знаків.
 
8.11. Будівництво, реконструкція і ремонт доріг.
8.11.1. До початку робіт з будівництва, реконструкції і капітального ремонту доріг і тротуарів повинні бути виконані всі передбачені комплексним чи окремим проектом робіт з будівництва нових, реконструкції і ремонту існуючих підземних мереж та споруд.
8.11.2. У випадку неможливості прокладки підземних комунікацій до початку дорожніх робіт, замовник на цю прокладку зобов'язаний закласти труби або футляри в місцях перетинання проїзної частини і тротуару споруджуваної чи реконструйованої дороги.
8.11.3. Організації, що мають проектно-кошторисну документацію на прокладку через проїзну частину резервних труб, інші проекті роботи, при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті дорожнього покриття вулиць, зобов'язані провести ці роботи самостійно та в терміни, погоджені з Інспекцією і організацією, що виконує дорожні роботи.
8.11.4. При прокладці підземних комунікацій у районах нового будівництва і на об'єктах реконструкції та капітального ремонту доріг, у випадку переносу дорожніх робіт на наступний рік, організації, що виконують підземні роботи, повинні встановити кришки колодязів і камер ківера на рівні існуючого дорожнього покриття.
8.11.5. Регулювання кришок колодязів і камер, газових ківерів у межах до 25 см включно, виконується організацією, що виконує дорожні роботи, при технічному контролі власників споруд.
Витрати на огородження і регулювання кришок колодязів і камер, ківерів повинні бути передбачені в кошторисах дорожніх робіт.
8.11.6. Регулювання кришок колодязів і камер, газових ківерів на висоту більш 25 см, опускання на проектну відмітку, спеціальний ремонт або заміна кришок самих колодязів і камер виконується власниками цих споруд у терміни виконання дорожніх робіт за свій рахунок.
8.11.7. Усі види робіт з ремонту, реконструкції, будівництва і зміні виду покриття доріг, під'їздів, тротуарів, стаціонарних автостоянок, гостьових парковок та здійснення заходів з благоустрою після прокладки і ремонту інженерних мереж на території міста, що є власністю територіальної громади, здійснюються КП «Міські дороги».
Розділ 9. Контроль у сфері благоустрою території міста Одеси
9.1. Контроль у сфері благоустрою міста Одеси спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами-підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів.
9.2. Самоврядний контроль у сфері благоустрою міста Одеси здійснюється інспекцією з благоустрою міста Одеської міської ради, іншими органами місцевого самоврядування Одеської міської ради в межах своїх повноважень.
9.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста Одеси здійснюється шляхом:
1) проведення перевірок територій зі складанням протоколів відносно порушників законодавства, місцевих нормативно-правових актів у сфері благоустрою, а у сфері природоохоронного законодавства, місцевих нормативно-правових актів у цій сфері – зі складанням актів про порушення з подальшою передачею їх до Державної екологічної інспекції в Одеській області, Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області, Державної екологічної інспекції охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря;
2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;
3) участі в обговоренні проектів благоустрою територіїміста Одеси, іншої технічної документації з благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування Одеської міської ради, підприємств, установ, організацій;
4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території міста Одеси.
9.4. Громадський контроль у сфері благоустрою міста Одеси здійснюється громадськими інспекторами благоустрою міста згідно з Положенням про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 16.01.2007 р. № 7.
Громадські інспектори благоустрою міста Одеси:
1) беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою міста Одеси;
2) проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;
3) надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою міста Одеси, інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради у діяльності із  запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів, а щодо запобігання порушенням природоохоронного законодавства – Державній  екологічній інспекції в Одеській області, Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Одеській області, Державній екологічній інспекції охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря;
4) здійснюють інші повноваження відповідно до закону.
9.5. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.
 
Розділ 10. Відповідальність громадян та юридичних осіб
за порушення Правил благоустрою території міста Одеси
10.1. Невиконання або порушення передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Одеської міської ради.
10.2.До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:
1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;
2) проектуванні об'єктів благоустрою міста з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;
3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою;
4) порушенні правил благоустрою території міста;
5) порушенні режиму використання й охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;
6) самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою міста;
7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою міста;
8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення міста, крім випадків, передбачених ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;
9) забрудненні (засміченні) території міста;
10) неналежному утриманні об'єктів та елементів благоустрою, у тому числі покриття доріг, тротуарів, освітленні територій міста тощо.
10.3. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.
10.4. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій зїї усунення.
У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно.
У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк.
У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.
10.5. У разі, коли особи, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору про залучення для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач, а також особа, що здійснює усунення наслідків порушення, має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.
10.6. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:
1) протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;
2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:
- ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;
- здійсненні ремонту інженерних мереж;
- видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;
- прокладанні нових інженерних мереж;
- виконанні інших суспільно необхідних робіт.
10.7. У випадках, зазначених у підпункті 2 пункту 10.6. цих Правил, у разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості об'єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.
10.8. Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається   балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об'єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
10.9. У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об'єктах або якщо особу, яка пошкодила чи   знищила   елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.
10.10. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.
10.11. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди.
Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.
10.12. Розміри шкоди, що завдана об’єктам, елементам благоустрою, які є власністю територіальної громади міста, затверджуються рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
 
Розділ 11. Порядок громадського обговорення проекту Правил благоустрою території міста Одеси та заходи з його реалізації
11.1. Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою міста Одеси» підлягає громадському обговоренню. З цією метою проект рішення підлягає опублікуванню у газеті «Одеський вісник» або розміщенню на офіційному сайті Одеської міської ради у мережі Інтернет. 
11.2. Суб’єкти зі сфери благоустрою мають подавати власні зауваження та пропозиції протягом одного місяця з дати публікації та/або розміщення у мережі Інтернет до інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради за адресою: 65007, м. Одеса, вул. Мясоєдовська, 13. 
11.3. Заходи з реалізації проекту благоустрою території міста затверджуються рішенням Одеської міської ради.
Розділ 12. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території міста Одеси
12.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення Одеською міською радою.
12.2. Проект рішення Одеської міської ради про внесення змін до Правил підлягає громадському обговоренню у порядку, визначеному розділом 11 цих Правил.
Розділ 13. Прикінцеві положення
13.1. Графічна частина Правил благоустрою території міста Одеси затверджується рішенням Одеської міської ради.
13.2. КП «Міські дороги» та КП «Міськзелентрест» здійснюють  погоджувальну діяльність та діяльність з утримання відповідно до цих Правил лише на об’єктах, балансоутримувачем яких вони є.
 
  Секретар ради                                                                                        О.А. Прокопенко
 
 
 
 Додаток № 1
до Правил благоустрою території міста Одеси (текстова частина)
 
 
ДОГОВІР № _______
 
м. Одеса                                                                                 «____» _________ 20 __ р.
 
Інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради (далі - Інспекція), в особі начальника
_____________________________________ , що діє на підставі Положення, з однієї сторони та
__________________________________________ (далі – Виконавець)
в особі директора __________________________ , що діє на підставі Статуту, з другої сторони,
що далі разом іменуються як Сторони, уклали цей Договір (далі - Договір) про таке:
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. У цьому Договорі терміни вживаються в значенні, визначеному Законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про архітектурну діяльність», «Про планування і забудову територій», Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини в сфері будівництва та благоустрою.
 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
2.1. За умовами цього Договору Виконавець зобов’язується за свої кошти та на свій ризик, в обумовлений Сторонами строк, провести роботи по ___________________________ (надалі - Роботи) , а Інспекція зобов’язується, у рамках своїх повноважень, надати Виконавцю інформацію та документи, обумовлені відповідними нормативними актами, що регулюють відносини в сфері будівництва та благоустрою.
2.2. Роботи будуть проводитися за адресою: м. Одеса, ___________________ на ділянці
від _______________________ до ______________________. Загальна довжина (розміри) траси (розкопки) ________ м (кв.м.). 
 
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
 
3.1. Виконавець зобов’язується:
3.1.1. До початку, під час та наприкінці проведення Робіт:
- встановити на місці Робіт інформаційний щит з визначенням найменування організації виконавця Робіт, її керівника, телефонів, термінів початку і закінчення Робіт та вибачення за тимчасові незручності;
- облаштувати місце проведення Робіт відповідно до інструкції по забезпеченню безпеки дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт на автомобільних дорогах ІНУВ-3.2-218-051-95, що є додатком «А» до Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України П-Г.1-218-113-97, затверджених наказом Української державної корпорації по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг «Укравтодор» від 26 вересня 1997 р. № 190;
- дотримуватись вимог Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини), затверджених рішенням Одеської міської ради від                             «___» ________ 200 __ р. № _____ .
3.1.2. Роботи виконувати з суворим дотриманням графіку виконання Робіт, строків початку та закінчення Робіт. Графік виконання Робіт складається,  затверджується замовником, підрядником (субпідрядником), є додатком до даного Договору та його невід’ємною частиною. У випадку зміни такого графіку відповідний новий графік стає додатком до цього Договору.
3.1.3. Роботи повинні виконуватись у технологічній послідовності з суворим дотриманням державних будівельних норм і правил.
3.1.4. Здійснити заходи з відновлення території, на якій проводились Роботи, і території, що була пошкоджена внаслідок проведення Робіт, а також висадити трав’яний газон на тій території Робіт, де його не було до проведення Робіт.
3.1.5. У разі зміни умов або розірвання договору підряду Виконавець зобов’язаний у триденний термін сповістити про це Інспекцію. До заяви про зміну або розірвання договору підряду Виконавець додає документ, що підтверджує настання такої події. У разі неможливості надати документ про підтвердження причин розірвання договору підряду, Виконавець надає до Інспекції письмові вмотивовані пояснення з цього приводу.
3.1.6. Надавати до Інспекції заяву на отримання ордеру з додатковими документами:
- копія договору підряду;
- копія графіку проведення Робіт;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію підрядної організації;
- копія ліцензії на право проведення Робіт підрядною організацією;
- копія проектної документації на проведення Робіт;
- інші документи.
3.1.6. Під час здачі виконаних Робіт надавати до Інспекції, разом з актами відновлення розриття від КП «Міськзелентрест» та КП «Міські дороги», довідку від КП «Одеспроект» про внесення прокладених інженерних мереж до відповідної  базу даних. Роботи з відновлення об’єкту благоустрою вважаються виконаними після надходження до Інспекції актів відновлення розкопок від КП «Міськзелентрест» та КП «Міські дороги».
3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Витребувати у Інспекції інформацію та документи, пов’язані з предметом цього Договору та виконанням умов договору підряду.
 
 
 
3.3. Інспекція зобов’язується:
3.3.1.Надавати Виконавцю безперешкодно та на першу вимогу інформацію, документи, пов’язані з предметом цього Договору та виконанням умов договору підряду.
3.3.2. На вимогу Виконавця надавати працівника Інспекції для актування подій, що унеможливлюють виконання ним зобов’язань за цим Договором.
3.4. Інспекція має право:
3.4.1. Здійснювати поточний контроль за виконанням Виконавцем зобов’язань, покладених на нього умовами цього Договору.
 
4.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
 
4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами, але не раніше дня початку Робіт, визначеного ордером на право проведення Робіт, що надає Інспекція та діє до повного виконання Виконавцем покладених на нього зобов’язань за цим Договором.
4.2. Роботи проводяться у _________ денний строк, включаючи вихідні та святкові дні.
 
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 
5.1. Виконавець несе відповідальність перед Інспекцією за дотримання графіку виконання Робіт, строків початку та закінчення Робіт, а також якості робіт з відновлення об’єкту благоустрою та належне виконання інших зобов`язань відповідно до цього Договору.
5.2. В разі невиконання Виконавцем умов дотримання графіку виконання Робіт в бік збільшення більш ніж на 3календарні дні, Виконавець сплачує пеню в розмірі 1% від ціни робіт задоговором підряду за кожен день відхилення від графіку виконання Робіт. Ціна робіт задоговором підряду складатиме
 ______ гривень.
5.3. В інших випадках порушення умов Договору, Виконавець сплачує штраф у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на день отримання ордеру, за кожен випадок окремо.
5.4. Пеня та штраф сплачується на такі платіжні реквізити:
Банк – ________________ ;
Розрахунковий рахунок – _________________ ;
МФО __________ ;
Код ЄДРПОУ __________ ;
Одержувач – ________________ ;
Код бюджетної класифікації – ________________________ ;
Призначення платежу: ________________________ .
5.5. В разі невідповідності якості виконаних робіт з відновлення об’єкту благоустрою вимогам відповідних норм і стандартів Виконавець за власний рахунок та своїми силами усуває зазначені в акті приймання-передачі виконаних робіт недоліки у строки, встановлені за погодженням Сторін.
5.6. Виправлення Виконавцем недоліків не звільняє його від сплати пені та штрафу з підстав та на умовах, визначених пунктами 5.2, 5.3, 5.4 цього Договору.
5.7. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору у разі настання обставин непереборної сили (зокрема, прийняття змін і доповнень до законодавства, рішень, дії чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових осіб, погодних умов, змін у проектній документації) відповідно до чинного законодавства України.
 
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6.1. Сторони приймають всі заходи для врегулювання спорів та розбіжностей, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору, шляхом проведення переговорів.
6.2. Внесення змін у цей Договір або його розірвання можуть мати місце тільки при наявності письмової згоди Сторін у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
6.3. Цей Договір укладено українською мовою в двох однакових примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
6.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
 
7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
Виконавець:
 
Інспекція:
650__ , м. Одеса, ____________________
Код ЄДРПОУ ______________
р/р __________________
МФО _____________
Платник податку на прибуток на загальних підставах
ІПН _____________ ,
Свідоцтво платника ПДВ № _______
 
 
Директор   
 
___________________    / ________ /
 
м.п.
 
650__ , м. Одеса, ____________________
Код ЄДРПОУ ______________
р/р __________________
МФО _____________
Не є платником податку на прибуток (неприбуткова організація)
 
 
 
 
Начальник інспекції
 
__________________        / ________ /
 
м.п.
 
 
 
Секретар ради                                                                                        О.А. Прокопенко
 
Додаток № 2
до Правил благоустрою території міста Одеси (текстова частина)
 
 
ДОГОВІР № _______
 
м. Одеса                                                                                «____» _________ 20 __ р.
 
Інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради (далі - Інспекція), в особі начальника
_____________________________________ , що діє на підставі Положення, з однієї сторони
та __________________________________________ (далі – Виконавець)
в особі директора __________________________ , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, що далі разом іменуються як Сторони, уклали цей Договір (далі - Договір) про таке:
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. У цьому Договорі терміни вживаються в значенні, визначеному Законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про архітектурну діяльність», «Про планування і забудову територій», Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини в сфері будівництва та благоустрою.
 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
2.1. За умовами цього Договору Виконавець зобов’язується за свої кошти та на свій ризик в обумовлений Сторонами строк провести роботи по ___________________________ (надалі - Роботи) , а Інспекція зобов’язується, у рамках своїх повноважень, надати Виконавцю інформацію та документи, обумовлені відповідними нормативними актами, що регулюють відносини в сфері будівництва та благоустрою
 
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
 
3.1. Виконавець зобов’язується:
3.1.1. До початку, під час та наприкінці проведення Робіт:
- встановити на місці Робіт інформаційний щит з визначенням найменування організації виконавця Робіт, її керівника, телефонів, термінів початку і закінчення Робіт та вибачення за тимчасові незручності;
- облаштувати місце проведення Робіт відповідно до інструкції по забезпеченню безпеки дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт на автомобільних дорогах ІНУВ-3.2-218-051-95, що є додатком «А» до Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України П-Г.1-218-113-97, затверджених наказом Української державної корпорації по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг «Укравтодор» від 26 вересня 1997 р. № 190;
- дотримуватись вимог Правил благоустрою території міста Одеси, затверджених рішенням Одеської міської ради (текстової частини) від  
 «___» ________ 200 __ р. № ___ .
3.1.2. Роботи виконувати з суворим дотриманням строків закінчення Робіт.
3.1.3. Роботи повинні виконуватись у технологічній послідовності з суворим дотриманням державних будівельних норм і правил.
3.1.4. Здійснити заходи з відновлення території, на якій проводились Роботи, і території, що була пошкоджена внаслідок проведення Робіт, а також висадити трав’яний газон на тій території Робіт, де його не було до їх проведення.
3.1.5. Надавати Інспекції безперешкодно, на першу вимогу інформацію та документи, пов’язані з предметом цього Договору.
3.1.6. Роботи з відновлення об’єкту благоустрою вважаються виконаними після складання Сторонами за цим Договором Акту приймання-передачі виконаних робіт але не раніше надходження до Інспекції актів відновлення розриття від КП «Міськзелентрест» та КП «Міські дороги».
3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Витребувати в Інспекції інформацію та документи, пов’язані з предметом цього Договору та виконанням умов Договору підряду.
3.3. Інспекція зобов’язується:
3.3.1.Надавати Виконавцю безперешкодно та на першу вимогу інформацію та документи, пов’язані з предметом цього Договору та виконанням умов Договору підряду.
3.3.2. Не розповсюджувати інформацію, що стала їй відома у зв’язку з використанням свого права відповідно до п. 3.4.2. цього Договору.
3.4. Інспекція має право:
3.4.1. Здійснювати поточний контроль за виконанням Виконавцем зобов’язань, покладених на нього умовами цього Договору.
3.4.2. Витребувати у Виконавця інформацію та документи, пов’язані з предметом цього Договору.
 
4.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
 
4.1. Цей Договір набуває чинності з «___» ___________ 20 __ р. та діє до повного виконання Виконавцем покладених на нього зобов’язань за цим Договором.
4.2. Роботи проводяться у строки, визначені ордером на виконання аварійних робіт.
 
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 
5.1. Виконавець несе відповідальність перед Інспекцією за дотримання строків закінчення Робіт, якості виконаних Робіт, а також якості виконаних робіт з відновлення об’єкту благоустрою та належне виконання інших зобов`язань відповідно до цього Договору.
5.2. У разі пропущення Виконавцем строку закінчення Робіт в бік збільшення більш ніж на 1 календарний день, Виконавець сплачує пеню в розмірі 50 % від суми мінімальної заробітної плати, встановленої законом на день отримання ордеру на проведення аварійних робіт, за кожен день відхилення від графіку виконання Робіт.
5.3. Пеня сплачується на такі платіжні реквізити:
Банк – ________________ ;
Розрахунковий рахунок – _________________ ;
МФО __________ ;
Код ЄДРПОУ __________ ;
Одержувач – ________________ ;
Код бюджетної класифікації – ________________________ ;
Призначення платежу: ________________________ .
5.4. В разі невідповідності якості виконаних Робіт вимогам відповідних норм і стандартів Виконавець за власний рахунок та своїми силами усуває зазначені в акті приймання-передачі виконаних робіт недоліки у строки, встановлені  Інспекцією.
5.5. Проведення робіт з усунення недоліків не звільняє Виконавця від сплати пені з підстав та на умовах, визначених пунктами 5.2, 5.3 цього Договору.
5.6. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору у разі настання обставин непереборної сили, відповідно до чинного законодавства України.
 
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6.1. Сторони приймають всі заходи для врегулювання спорів та розбіжностей, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору, шляхом проведення переговорів.
6.2. Внесення змін у цей Договір або його розірвання можуть мати місце тільки при наявності письмової згоди сторін у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
6.3. Цей Договір укладено українською мовою в двох однакових примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
6.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
 
7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
Виконавець:
 
Інспекція:
650__ , м. Одеса, ____________________
Код ЄДРПОУ ______________
р/р __________________
МФО _____________
Платник податку на прибуток на загальних підставах
ІПН _____________ ,
Свідоцтво платника ПДВ № _______
 
 
Директор   
 
___________________    / ________ /
 
м.п.
 
650__ , м. Одеса, ____________________
Код ЄДРПОУ ______________
р/р __________________
МФО _____________
Не є платником податку на прибуток (неприбуткова організація)
 
 
 
 
Начальник інспекції
 
__________________        / ________ /
 
м.п.
 
 
 Секретар ради                                                                                        О.А. Прокопенко
 
 
Додаток № 3
до Правил благоустрою території міста Одеси (текстова частина)
 
Порядок формування річного плану
робіт з будівництва, ремонту, реконструкції інженерних мереж
 
1. Інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради (далі - Інспекція) розглядає та координує складання річного плану на будівництво, реконструкцію, ремонт інженерних мереж (далі - річний план).
2. Інспекція, не пізніше ніж за 45 днів до початку року, повинна дати оголошення в газеті «Одеський вісник» про необхідність подання заяв для включення до річного плану будівництва, реконструкції, ремонту інженерних мереж.
3. Організації, що мають намір здійснювати роботи з будівництва, реконструкції, ремонту підземних інженерних мереж, повинні надати відповідну заяву до Інспекції не пізніше ніж за 20 днів до початку року.
4. До Інспекції в друкованому та електронному виді подаються:
- заява встановленого зразка, з зазначенням термінів проведення робіт;
- схема прокладки мереж, нанесених на карту міста.
5. Інспекція, на підставі отриманих документів для формування річного плану, не пізніше 20 січня наступного року приймає рішення про проведення робіт у терміни, узгоджені зі щорічними плановими ремонтами міських доріг та тротуарів, сезонними випробуваннями мереж. Після чого подає міському голові для затвердження сформований річний план проведення робіт.
6. Внесення доповнень до річного плану можливе тільки у випадках виникнення суттєвих обставин, що зробили неможливим звернення заявника до Інспекції у терміни, встановлені п. 3 цього порядку.
7. У випадку внесення доповнень заявник звертається до Інспекції із заявою, в якій вказуються суттєві обставини. До заяви додається схема прокладки мереж, нанесених на геопідоснову та графік терміну проведення робіт.
8. Інспекція на підставі отриманих документів, не пізніше 10 днів з часу  звернення заявника, приймає рішення про доповнення річного плану та про можливість чи неможливість проведення робіт.
 
 
Секретар ради                                                                                        О.А. Прокопенко
 
 
--------------------------------------------------
Внесены дополнения решением Одесского горсовета №38-VI від 04.01.2011р. - додаток № 5
«Порядок надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення»
 
 
 
 
 


Страница создана: 02.02.2008 13:29
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее