06:49:24   |   29 октября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 5279-ІV от 06.03.2006р.

№ 5279-ІV от 06.03.2006р.

О конституционном представлении в Конституционный Суд Украины об официальном толковании Закона Украины "О мероприятиях, направленных на обеспечение постоянного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса" от 23.06.2005 года № 2711- ІV

Рішення
Одеської міської ради
№ 5279-ІV від 06.03.2006р.

Про конституційне подання до Конституційного Суду України про офіційне тлумачення Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» від 23.06.2005 року № 2711-ІV

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 13, 39, 41 Закону України «Про Конституційний Суд України», з метою отримання офіційного тлумачення Закону України від 23.06.2005 року
№ 2711-ІV «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Конституційного Суду України з конституційним поданням про офіційне тлумачення Закону України від 23.06.2005 року № 2711-ІV «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з законності, правопорядку та правозахисту.

Міський голова Е.Й. Гурвіц


Додаток до рішення
Одеської міської ради
№ 5279-ІV від 06.03.2006р.

 


Конституційне подання
до Конституційного Суду України про офіційне тлумачення
Закону України від 23.06.2005 року № 2711-ІV
«Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування
підприємств паливно-енергетичного комплексу»
(джерело опублікування – Відомості Верховної Ради,
2005, №33 (19.08.05), стаття 430)

 


Шановні судді Конституційного Суду України!

23.06.2005 року Верховна Рада України прийняла Закон України
№ 2711-ІV «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу», внаслідок чого були внесені відповідні зміни в закони:
- Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 року № 2542-III;
- Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 року
№ 168/97-ВР;
- Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від
28.12.1994 року № 334/94-ВР;
- Закон України «Про електроенергетику» від 16.10.1997 року № 575/97-ВР;
- Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 року
№ 2181-III;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» від
23.12.2004 року № 2285-IV;
- Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 року № 2343-II;
- Закон України «Про Державну програму приватизації» від 18.05.2000 року № 1723-III;
- Закон України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 року
№ 606-IV.

З огляду на ці обставини, Одеська міська рада звертається до Вас з клопотанням про надання висновку відносно офіційного тлумачення зазначеного закону та його застосування, оскільки деякі його положення, з точки зору Одеської міської ради, не відповідають Конституції України та іншим законам. Вважаємо, що існує колізія права, яка може призвести до неоднозначного тлумачення Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» від 23.06.2005 року № 2711-ІV.


Відповідно до статті 3 Конституції України, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, та згідно зі статтею 68 Конституції України кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.


Однією із сфер забезпечення життєдіяльності людини та можливості його нормального існування є забезпечення його у необхідному обсязі електричною енергією. Частиною 4 статті 13 Конституції України держава зобов’язується забезпечувати соціальну спрямованість економіки в інтересах як людини, так і суспільства, що має особливе значення для електроенергетичної галузі, оскільки електрична енергія споживається в усіх сферах економіки та населенням. Більш того, забезпечення сталого та стабільного отримання кожним громадянином України необхідної кількості електричної енергії, відповідної якості є складовою частиною права на життя, гарантованого нормами Основного Закону України, кожному громадянину.


Правила надання споживачам послуг постачання електричної енергії та певний порядок впорядкування відносин у цій сфері, невиконання якого тягне за собою відповідальність електропостачальника, передбачену статтями 16, 714, частиною 1 статті 1166, частиною 1 статті 1167 Цивільного кодексу України, статтею 3, частиною 3 статті 12, статтями 17, 24 Закону України „Про захист прав споживачів” від 12.05.1991 року № 1023-ІІ, статтями 24, 25, частиною 2, 3 статті 27 Закону України „Про електроенергетику” від 16.10.1997 року № 575/97-ВР, пунктами 38, 40 - 43 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 року за № 1357, підпунктами 9.2, 9.3, 9.4 пункту 9 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 року за № 28, постановою Пленуму Верховного Суду України № 4 від 31.03.1995 року.


Згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.


Відповідно до статті 1166 Цивільного кодексу України, частинами 1, 3 статті 17 Закону України „Про захист прав споживачів” від 12.05.1991 року
№ 1023-ІІ, статтею 24, 27 Закону України „Про електроенергетику” від 16.10.1997 року № 575/97-ВР, пунктом 43, 46 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 року за № 1357, енергопостачальник несе відповідальність за шкоду, заподіяну споживачеві або його майну в повному обсязі. Таким чином, зобов’язання енергопостачальника у разі заподіяння шкоди фізичним особам та юридичним особам – споживачам електричної енергії, є майновим зобовязанням, що виникає з цивільно-правових договорів та інших підстав, визначених законодавством України.


Одним із засобів захисту порушених прав є гарантоване статтею 55 Конституції України право кожного будь-якими, незабороненими законом способами, захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.


Захист прав і свобод гарантується також ратифікованою Україною у 1997 році Конвенцією про захист прав людини та основних свобод від 04.11.1950 року, згідно зі статею 13 Першого протоколу якої кожному, чиї права і свободи, викладені в Конвенції, порушуються, гарантується право на ефективний засіб права захисту у відповідному національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які діяли як офіційні особи.


Судовий захист прав та свобод громадян, гарантований статтею 55 Конституції України, здійснюється шляхом прийняття судом рішення, що згідно зі статтею 124 Конституції України є обов’язковим до виконання на всій території України.


Таким чином, якщо споживач звернеться до суду за захистом своїх порушених прав, відшкодування матеріальних збитків і моральної шкоди, то суд винесе рішення по такій справі на користь споживача, постачальник електроенергії має відшкодувати таку шкоду споживачу.

Закон України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» від 23.06.2005 року № 2711-ІV суперечить статті 17 Першого протоколу зазначеної Конвенції, оскільки ніщо, викладене в Конвенції, не може тлумачитися як таке, що надає будь-якій державі, групі або особі, будь-яке право займатися будь-якою діяльністю або вчиняти будь-яку дію, спрямовану на скасування будь-яких прав і свобод, викладених в цій Конвенції, або на їх обмеження в більшому обсязі, ніж передбачено в Конвенції.


Одночасно Законом України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» від 23.06.2005 року № 2711-ІV визначається механізм погашення заборгованості суб’єктів господарської діяльності – підприємств паливно-енергетичного комплексу шляхом застосування механізмів списання, взаєморозрахунків, реструктуризації, часткової оплати на умовах, визначених цим Законом. Метою прийняття Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» від
23.06.2005 року № 2711-ІV є сприяння поліпшенню фінансового становища підприємств паливно-енергетичного комплексу, запобіганню їх банкрутству та підвищенню рівня інвестиційної привабливості шляхом урегулювання процедурних питань та впровадження механізмів погашення заборгованості. Тобто, дія закону спрямована на вжиття процедури погашення заборгованості для запобігання можливого банкрутства підприємств паливно-енергетичного комплексу.


Статтею 3 Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» від 23.06.2005 року №2711-ІV, передбачено порядок участі підприємств паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості.
Пунктом 3.7 статті 3 Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» від 23.06.2005 року №2711-ІV визначено, що «на строк участі підприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості підлягають зупиненню виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень щодо цього підприємства, що підлягають виконанню в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 року № 606-IV.


Відповідно до частини 2 статті 36 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 року № 606-IV виконавче провадження зупиняється до закінчення терміну дії процедури погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу, визначеного Законом України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” від 23.06.2005 року №2711-ІV у випадку внесення підприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості.


На жаль, в Законі України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» від
23.06.2005 року №2711-ІV не визначено тип рішень, щодо яких підлягають зупиненню виконавчі провадження. Наведене є підґрунтям для неоднозначного трактування вказаного Закону, адже зазначеним законом визначаються підстави, за якими підприємство - енергопостачальник отримує можливість уникнути відповідальності позбавляючи таким чином споживачів електроенергії можливості поновити їх порушенні права і охоронювані законом інтереси, що суперечить частинам першій, четвертій статті 41 та частині третій статті 8 Конституції України”.

Виникають також питання про відповідність одного одному деяких положень Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» від 23.06.2005 року №2711-ІV. Статтею 3 цього закону визначено порядок та умови включення підприємств до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу. Зокрема, пунктом 3.2.4 статті 3 цього закону закріплено, що у разі наявності всіх необхідних підтверджувальних документів розрахунковий центр не має права відмовити підприємству паливно-енергетичного комплексу у включенні його до переліку, що подається на затвердження до Міністерства палива та енергетики України.


Пунктом 6.1 статті 6 зазначено, що однією з умов застосування кожного механізму погашення заборгованості, встановленого цим Законом, є підтвердження учасниками розрахунків сум заборгованості в тій частині, яку передбачається погасити на умовах, визначених цим Законом. Тобто, виходячи зі змісту статей 3 та 6 Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» від 23.06.2005 року №2711-ІV, підприємство, яке вже знаходиться в Реєстрі підприємств паливно-енергетичного комплексу та відповідно до якого застосовується механізм погашення заборгованості, у разі виникнення нової заборгованості, може уникнути обов’язку здійснити оплату, оскільки зазначеним законом фактично не передбачені заходи примусового характеру до таких підприємств.


Застосування цього закону несумлінним енергопостачальником дає йому можливість вважати себе таким підприємством, на яке не поширюється гарантована Основним законом обов’язковість судового рішення. Таке тлумачення Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» від 23.06.2005 року №2711-ІV призводить до юридичної неспроможності частині 9 статті 129 Конституції України.


Отже, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» від 23.06.2005 року №2711-ІV були внесені зміни до Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 року № 606-IV.
Відповідно до пункту 15 статті 34, частини 2 статті 36, пункту 2 Прикінцевих положень цього закону знаходження підприємства в Реєстрі підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості, є підставою для зупинення виконавчого провадження та будь-яких дій, передбачених статтями 4, 5 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 року № 606-IV.


Статтею 21 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 року № 606-IV визначено трирічний строк, протягом якого можуть бути пред’явлені до виконання судові документи. Таким чином, у разі спливу терміну на звернення про примусове стягнення до підприємства паливно-енергетичного комплексу, відповідно до підпункту б пункту 9.1.1 статті 9 заборгованість за зобов'язаннями за енергоносії та послуги з їх передачі (транспортування) та/або постачання, за якими існують рішення судових органів, щодо яких минув строк пред'явлення виконавчого документа до виконання, списується.

Так, на території м. Одеси Одеської області постачання електроенергії споживачам здійснює відкрите акціонерне товариство Енергетична компанія «Одесаобленерго». Це підприємство здійснює підприємницьку діяльність у сфері енергопостачання на території області монопольно. Останнім часом відбуваються систематичні порушення прав мешканців територіальної громади міста Одеси – споживачів електроенергії постачальником -
ВАТ ЕК „Одесаобленерго”. Наведене примусило мешканців м. Одеси звертатися до судів за захистом їх прав та охоронюваних Законом інтересів. Судами м. Одеси було винесено декілька рішень на користь мешканців м. Одеси, які на теперішній час не виконані з причини набрання чинності Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» від 23.06.2005 року №2711-ІV.


Таким чином, включення такого енергопостачальника до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, виводить це підприємство понад межі правового поля, яким є Конституція України та інші Закони України. Існування зазначених рішень, виконання яких стає неможливим, підриває основи судової влади і принципи невідворотності покарання.


Такий стан не може бути можливим при будуванні і розвитку правової держави, якою є Україна згідно з Конституцією України. Адже одним з визначальних принципів існування держави є її соціальний напрямок та забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя.


В процесі вивчення питання про застосування Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» від 23.06.2005 року №2711-ІV з огляду на судову практику, було досліджено вплив цього закону на статтю 64 Конституції України, який, як вважає Одеська міська рада, полягає в поширеному або новому тлумаченні зазначеної конституційної норми.


Хотіли би відмітити, що Закон України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» від 23.06.2005 року № 2711-ІV у такому його трактуванні не відповідає пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, згідно з якою виключно законами України визначаються засади цивільно-правової відповідальності.


Таке трактування Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» від 23.06.2005 року № 2711-ІV не відповідає і частині 5 статті 124 та частині 9 статті 129 Конституції України, якими визначено обов’язковість виконання судових рішень. Ця норма є імперативною та закріплена в усіх процесуальних актах чинного законодавства.


З огляду на вищенаведене, просимо Вас надати офіційне тлумачення положенням статті 3 Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» від 23.06.2005 року № 2711-ІV, зважаючи на його вплив на гарантоване Конституцією України, Законом України „Про захист прав споживачів” від 12.05.1991 року № 1023-ІІ, Законом України „Про електроенергетику” від 16.10.1997 року № 575/97-ВР, право споживачів звернутися до суду за стягненням матеріальних збитків та моральної шкоди, завданої енергопостачальником, а також внаслідок такого трактування цієї норми права виконання судових рішень, що набрали чинності, за зазначеними видами правовідносин, і оцінити положення Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» від 23.06.2005 року № 2711-ІV на предмет відповідності вимогам Конституції та чинних міжнародних договорів, ратифікованих Україною.


Також просимо Вас оцінити відомості, викладені в цьому поданні з застосуванням положень частини 3 статті 61 Закону України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 року № 422/96-ВР щодо визнання Конституційним Судом України неконституційними правових актів (їх окремих положень), які впливають на рішення по справі, та які не відповідають положенням Конституції України.


Секретар міської ради О.А. Прокопенко

 

 

 
Страница создана: 20.03.2006 19:33
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее