01:39:44   |   18 сентября 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 2774-VII від 14.12.2017 р.

№ 2774-VII від 14.12.2017 р.

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1404-VII «Про затвердження положень та статутів комунальних установ, координацію діяльності яких здійснює департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, у новій редакції»

Рішення
Одеської міської ради
№ 2774-VII від 14.12.2017 р.
 
Про внесення змін до рішення Одеської міської ради

від 07 грудня 2016 року № 1404-VII «Про затвердження положень

та статутів комунальних установ, координацію діяльності яких

здійснює департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради,

у новій редакції»
 
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статті 57 Господарського кодексу України, з метою приведення у відповідність Положення про Одеський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року № 528 «Про внесення змін до Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1404-VII «Про затвердження положень та статутів комунальних установ, координацію діяльності яких здійснює департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, у новій редакції», виклавши додаток 11 до рішення у новій редакції (додається).

2. Доручити директору Одеського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді здійснити заходи з державної реєстрації Положення, зазначеного у пункті 1 цього рішення, відповідно до чинного законодавства України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці.


Міський голова                   Г. Труханов

 

Додаток
до рішення Одеської міської ради
від 14.12.2017 р.
№ 2774-VII

«Додаток 11
до рішення Одеської міської ради
від 07 грудня 2016 року
№ 1404-VII

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ
ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
(нова редакція)

I. Загальні положення

 

1. ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ, скорочена назва «ОМЦСССДМ» (далі – Центр), є бюджетним неприбутковим спеціальним закладом, що проводить соціальну роботу із сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді.
3. Центр утворюється, реорганізується і ліквідовується Одеською міською радою (далі – Засновник) у порядку, передбаченому чинним законодавством України. У разі припинення діяльності Центру (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Центру, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним соціальним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності територіальній громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.
4. Координує та спрямовує діяльність Центру департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.
5. Організаційно-правове, методичне та інформаційне забезпечення діяльності Центру здійснює Одеський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
6. Положення про Центр, гранична штатна чисельність та структура Центру за поданням уповноваженого органу затверджується Засновником.
7. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби України, печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням і символікою.
8. Місцезнаходження Центру: 65076, м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 7, e-mail: sssdm@omr.odessa.ua , sssdm-odessa@ukr.net .

 

II. Основні завдання та принципи діяльності Центру

 

1. Основними завданнями Центру є:
- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;
- виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
- здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки їх потреб у таких послугах;
- організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей;
- забезпечення взаємодії зі структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;
- проведення підготовчо-виховної роботи з батьками, які бажають стати опікунами та усиновлювачами.
2. Основними принципами діяльності Центру є законність, соціальна справедливість, доступність та відкритість, конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм, додержання і захист прав людини, адресність та індивідуальний підхід, добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг, комплексність та системність під час надання соціальних послуг, дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг, максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.
3. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами Одеської міської ради, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.
4. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Здійснює заходи щодо:
- виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
- контролю за цільовим використанням допомоги при народженні дитини і створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей шляхом проведення вибіркового обстеження окремих сімей;
- надання пропозицій органам соціального захисту населення на припинення, поновлення виплат державної допомоги при народженні дитини у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обстеження умов проживання одиноких матерів у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- подання до органу опіки та піклування про припинення виплат допомоги на дитину одинокій матері у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;
- соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;
- інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства України.
4.2. Проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку.
4.3. Надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з: соціального супроводу, консультування, соціальної профілактики.
4.4. За результатами оцінки потреб надає послуги з: соціальної інтеграції та реінтеграції; соціальної адаптації; соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування; кризового та екстреного втручання; представництва інтересів; посередництва (медіації).
4.5. Забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законодавством України, за повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого органу міської ради.
4.6. Забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості, постраждали від торгівлі людьми; складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
4.7. Забезпечує надання соціальних послуг особам, які зазнали насильства; здійснює прийом осіб, які вчинили насильство в сім’ї, для проходження корекційної програми; здійснює прийом членів сім’ї, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї; розробляє корекційні програми та реалізовує їх проходження особами, які вчинили насильство в сім’ї тощо.
4.8. Забезпечує соціальну підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей.
4.9. Організовує надання соціально-економічних послуг.
4.10. Бере участь в інформаційно-просвітницькій діяльності серед дітей та молоді у загальноосвітніх закладах м. Одеси щодо пропаганди здорового способу життя та сімейних цінностей.
4.11. Впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною).
4.12. Узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які надає Одеському обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
4.13. Дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.
4.14. Забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
4.15. Здійснює оперативне управління комунальною установою «Соціальний центр матері та дитини» щодо проведення соціальної роботи.
4.16. Здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності комунальної установи «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
4.17. Координує та спрямовує діяльність Центру інтегрованих соціальних послуг.
4.18. Організовує і проводить разом із суб’єктами соціальної роботи заходи з питань проведення соціальної роботи з різними категоріями отримувачів послуг.
4.19. Бере участь у роботі комісії з питань захисту прав дитини у м. Одесі, міської координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції, СНІДу, наркоманії, туберкульозу та подолання дитячої безпритульності та інших, пов’язаних з питаннями соціального захисту та профілактики негативних явищ.
4.20. Готує пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної сімейної політики та питань соціального захисту.
4.21. Забезпечує розгляд в установленому порядку звернень громадян.
4.22. Організовує прийом документів для надання соціальних послуг.
4.23. Співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції України.

 

III. Права Центру

 

1. Центр має право:
- вносити пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;
- подавати головному розпоряднику коштів – департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, пропозиції до проекту бюджету міста Одеси з питань, що належать до його компетенції;
- утворювати служби, центри, консультаційні пункти тощо;
- укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, спрямовані на виконання покладених на нього завдань;
- отримувати майно, що надходить безоплатно від фізичних та юридичних осіб, гуманітарної допомоги, добровільні пожертви, благодійні внески від організацій, підприємств, фондів і громадян;
- залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань, що належать до його компетенції;
- одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;
- проводити аналіз, експертизу стану виконання соціальних програм і проектів, умов життєдіяльності, моральних, психологічних та фізичних станів сімей, дітей та молоді;
- вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;
- здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді; порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства України з питань проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.
2. Соціальні послуги, що надаються Центром, здійснюються на безоплатній основі.

 

IV. Керівництво Центром

 

1. Центр очолює директор.
2. Директор Центру призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та за погодженням з Одеським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
3. Директор Центру:
- керує діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень;
- розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;
- затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників;
- складає штатний розпис Центру в межах фонду оплати праці згідно із структурою та граничною чисельністю працівників Центру затверджених Засновником за погодженням з уповноваженим органом;
- у межах своїх повноважень видає накази, організовує та контролює їх виконання;
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру; утворює у Центрі атестаційну комісію, організовує підвищення кваліфікації працівників Центру;
- застосовує заходи із заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;
- організовує розгляд звернень громадян відповідно до компетенції Центру;
- веде особистий прийом громадян;
- представляє Центр у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами;
- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.
4. Засновник забезпечує Центр приміщенням, засобами зв'язку, меблями, оргтехнікою та транспортними засобами.
5. Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Одеси, через головного розпорядника коштів – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків та інших джерел, не заборонених законодавством України.
6. Доходи Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.
7. Центру забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників Центру (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), уповноваженого органу та інших пов’язаних з ними осіб.
8. Умови оплати праці працівників Центру визначається відповідно до чинного законодавства України.


Секретар ради                           О. Потапський

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИМЕННОГО ГОЛОСОВАНИЯ Страница создана: 20.12.2017 16:41
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее