16:22:50   |   15 августа 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 2769 -VII від 14.12.2017 р.

№ 2769 -VII від 14.12.2017 р.

Про обов’язкові незалежні аудиторські перевірки річної фінансової звітності комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить територіальній громаді м. Одеси

Рішення
Одеської міської ради
№ 2769 -VII від 14.12.2017 р.


Про обов’язкові незалежні аудиторські перевірки

річної фінансової звітності комунальних унітарних

підприємств Одеської міської ради і господарських

товариств, у статутному капіталі яких більше 50

відсотків акцій (часток) належить територіальній

громаді м. ОдесиВідповідно до пункту 302 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності», «Про аудиторську діяльність», частини 8 статті 78, статей 362, 364 Господарського кодексу України, з метою посилення контролю за фінансовою звітністю комунальних підприємств Одеської міської ради, підвищення ефективності управління цими підприємствами, а також іншими об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Одеси, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити критерії віднесення комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить територіальній громаді м. Одеси, до таких, фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором (додаток 1).

2. Визначити критерії відбору незалежного аудитора для здійснення перевірки фінансової звітності комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить територіальній громаді м. Одеси (додаток 2).

3. Встановити, що обов’язкові незалежні аудиторські перевірки річної фінансової звітності комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить територіальній громаді м. Одеси, проводяться у порядку, визначеному законодавством України для проведення незалежних аудиторських перевірок.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань законності, депутатської етики та реалізації державної регуляторної політики.

 

Міський голова Г. Труханов

 

Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
від 14.12.2017р.
№ 2769 - VII
КРИТЕРІЇ
віднесення комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради
і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить територіальній громаді м. Одеси, до таких, фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудиторомКомунальні унітарні підприємства Одеської міської ради і господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить територіальній громаді м. Одеси (далі – Підприємства), відносяться до таких, фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, за наявності одного з таких критеріїв:
- середньооблікова чисельність працівників Підприємства в еквіваленті повної зайнятості робітника за останній звітний рік становить понад 2 000 осіб;
- недовиконання комунальними унітарними підприємствами Одеської міської ради річних фінансових планів більш ніж на 50 відсотків від запланованих показників протягом 2-ох років поспіль;
- отримання Підприємством протягом останніх 2-ох років фінансової підтримки з бюджету міста Одеси на поточні видатки у розмірі, що перевищує 200 млн. грн;
- обов’язковість проведення аудиторської перевірки передбачена законодавством України.
За необхідності, в інших випадках Підприємства можуть бути віднесені до таких, фінансова звітність яких підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, рішенням Одеської міської ради або засновників (учасників).Секретар ради О. Потапський
Додаток 2
до рішення Одеської міської ради
від 14.12.2017р.
№ 2769 - VIIКРИТЕРІЇ
відбору незалежного аудитора для здійснення перевірки фінансової
звітності комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради
і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше
50 відсотків акцій (часток) належить територіальній громаді м. Одеси


Незалежним аудитором для здійснення перевірки фінансової звітності комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток)
належить територіальній громаді м. Одеси та які відповідають одному з критеріїв, визначених у додатку 1 до цього рішення, може бути аудитор (юридична особа), яка відповідає наступним критеріям:
- відповідність вимогам Закону України «Про аудиторську діяльність»;
- наявність у складі аудиторської фірми не менш як 10 працівників, які безпосередньо залучені до надання аудиторських послуг, працюють на умовах повної зайнятості та з якими укладений трудовий договір. При цьому не менш як 3 працівники повинні мати сертифікат, що визначає їх кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України;
- функціонування на ринку аудиторських послуг не менше 3-х років;
- наявність досвіду надання відповідних послуг (виконання відповідних робіт) органам місцевого самоврядування, унітарним державним чи комунальним підприємствам та установам.
Секретар ради О. Потапський

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИМЕННОГО ГОЛОСОВАНИЯ Страница создана: 20.12.2017 11:24
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее