10:13:05   |   25 июня 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №906 от 22.08.2007г.

№906 от 22.08.2007г.

О внесении изменений и дополнений в дополнение к решению исполкома Одесского горсовета от 16.08.2001г. №556 "Об утверждении "Основных направлений деятельности исполкома Одесского горсовета в решении проблем инвалидов до 2010 года"

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№906 від 22.08.2007р.

Про внесення змін та доповнень до додатка до рішення

виконавчого комітету Одеської міської ради від 16.08.2001 року № 556

«Про затвердження «Основних напрямків діяльності виконавчого комітету

Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2010 року»

Відповідно до ст.ст. 30, 31, 32, 34, 35, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з необхідністю внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 16.08.2001 року № 556 «Про затвердження «Основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2010 року», з метою спрямування діяльності виконавчих органів Одеської міської ради на досягнення умов, що зрівнюють можливості інвалідів з можливостями здорових людей в усіх сферах суспільного життя, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни та доповнення до додатка до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 16.08.2001 року № 556 «Про затвердження «Основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2010 року», виклавши його у наступній редакції (додається).

2. Управлінню інформації Одеської міської ради про прийняте рішення повідомити через засоби масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Фідірко Т.Г.

Міський голова              Е. Гурвіц
 

Керуюча справами       Т. Єршова

 

Додаток до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 22.08.2007р. №906

 

Основні напрямки дiяльностi Одеського міського виконавчого комітету

у вирiшеннi проблем iнвалiдiв на період до 2010 року

Введення

 

Основні напрямки дiяльностi Одеського міського виконавчого комітету у вирiшеннi проблем iнвалiдiв на період до 2010 року (далі основні напрямки), розроблені на базі Конституції України, Закону України "Про основи соціальної захищеності iнвалiдiв в Україні", Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Указу Президента України "Про основні напрямки соціальної політики на період до 2004 року", Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями» i Стандартних правил забезпечення рівних можливостей для iнвалiдiв, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН на 48-ій сесії 20.12.93р.

З огляду на політику держави у розв’язанні питань стосовно iнвалiдiв та до її реалiзацiї, крім управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради, Одеського обласного вiддiлення Фонду України соціального захисту прав iнвалiдiв, залучаються ті виконавчі органи Одеської міської ради, у компетенцію яких входить рішення визначених проблем iнвалiдiв.

Головними завданнями основних напрямків є:

- створення умов, що зрівнюють можливості iнвалiдiв із можливостями інших громадян, шляхом усунення фізичних i соціальних бар’єрів, які перешкоджають доступу iнвалiдiв до рiзноманiтних сфер життя суспільства;

- повна участь iнвалiдiв у всіх видах дiяльностi та громадського життя;

- створення цивiлiзованої системи відносин між суспільством i iнвалiдами, шляхом ретельного виконання усіх нормативних актів державного i місцевого рiвнiв, що стосуються рішення проблем iнвалiдiв.

Пріоритетами реалiзацiї основних напрямків є:
1. Охорона здоров'я;
2. Юридичне забезпечення й iнформацiя;
3. Створення умов доступності;
4. Автотранспорт;
5. Освіта;
6. Зайнятість;
7. Фізкультура i спорт;
8. Культура i відпочинок;
9. Мiжнароднi зв'язки.

 

Види дiяльностi при реалiзацiї основних напрямків

1. Охорона здоров'я

 

З метою поліпшення умов медичного обслуговування iнвалiдiв:

1.1. Заступники головних лiкарiв відповідають за органiзацiю медичного забезпечення інвалідів у кожному лiкпрофзакладi.
Головні лікарі лікувально-профілактичних установ  - з 2007р.

1.2. Впровадити в кожному лікувальному закладі карту реабілітації інваліда та доводити її дані до особи з обмеженими фізичними можливостями.
Головні лікарі лікувально-профілактичних установ - з 2007р.

1.3. Визначити контингенти з числа інвалідів і забезпечити в межах бюджетного фінансування:
- кардіостимуляторами, ендопротезами суглобів вітчизняного виробництва, зубним протезуванням та окулярами;
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради, РА - з 2007р.

- слуховими апаратами, калоприймальниками, сечозбирачами.
Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради, РА - з 2007р.

1.4. Розробити міську програму по створенню у м. Одесі лікарню для інвалідів на термінальній стадії (ХОСПІС).
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради – 2008р.

1.4.1. Створити в м. Одесі лікарню для інвалідів на термінальній стадії (ХОСПІС).
Виконавчі органи Одеської міської ради, управління охорони здоров’я Одеської міської ради - 2009 – 2010рр.

1.5. В окремих багатопрофiльних стаціонарах (МКЛ №№ 1,10, 11) обладнати палати для опорників.
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради, Виконавчі органи Одеської міської ради, РА - до 2010р.

1.6. Проводити регулярні щорiчнi комплексні медичні огляди iнвалiдiв у полiклiнiках за місцем проживання.
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради - щорічно.

1.7. Забезпечити на базі реабiлiтацiйних вiддiлень лiкпрофзакладiв медичну реабiлiтацiю iнвалiдiв на основі фiзiотерапевтичних та ЛФК-кабiнетiв ЛПУ.
ЛПЗ міста, РА - з 2007р.

1.8. Створити денні реабілітаційні центри для соціально-психологічної реабілітації молодих інвалідів та членів їх сімей - міська програма соціально-психологічної реабілітації молодих інвалідів м. Одеси “Надія”.
Виконавчі органи Одеської міської ради, громадська організація допомоги дітям інвалідам з відхиленням психіки «Творчий центр індивідуального розвитку» - постійно.

1.9. В усіх міських закладах охорони здоров'я забезпечити умови доступності для iнвалiдiв.
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради, головні лікарі лікувально-профілактичних установ - 2007 – 2008 рр.

 

2. Юридичне та інформаційне забезпечення

 

2.1. Інформувати iнвалiдiв міста про всі зміни i доповнення в законодавстві через їхні громадські органiзацiї та ЗМІ.
Юридичне управління Одеської міської ради - постійно.

2.2. Здійснювати збір пропозицій від iнвалiдiв щодо змін у законодавстві, які стосуються iнвалiдiв, із наступною передачею пропозицій у вiдповiднi законодавчі органи.
Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради - постійно.

2.3. На телеканалах муніципального телебачення (у разі наявності) виділяти час для телеiнформацiї із субтитрами або із сурдоперекладом для осіб із порушенням слуху.
Виконавчі органи Одеської міської ради - постійно.

2.4. Рекомендувати власникам місцевого телебачення виділяти час для телеiнформацiї із субтитрами або із сурдоперекладом для осіб із порушенням слуху.
Виконавчі органи Одеської міської ради, Представництво Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Одеській області (за згодою) - постійно.

2.5. Залучати до участі в телевiзiйних програмах, які освітлюють життя i проблеми iнвалiдiв керівників виконавчих органів Одеської міської ради.
Управління інформації Одеської міської ради, управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради. – постійно.

2.6. Інформаційний супровід подій, розміщення інформації стосовно актуальних проблем інвалідів на офіційному сайті Одеської міської ради та на сторінках газети «Одесский вестник»
Виконавчі органи Одеської міської ради, Редакція газети "Одесский вестник" - постійно.

2.7. Розміщення зовнішньої соціальної реклами «Віра у себе» про життя та діяльність осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами Одеської міської ради, управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради - постійно.

 

3. Створення умов доступності

 

"Планіровка і забудова населених пунктів, формування жилих районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання інвалідами не допускається" (Стаття 27 Закону України "Про основи соціальної захищеності iнвалiдiв в Україні").

3.1. При проектуванні, будiвництвi i реконструкції об’єктів (у т.ч. дорожньо-транспортної мережі міста):

3.1.1. видавати дозвільну документацію на проектування нового будівництва і реконструкцію житлових і громадських будинків тільки з вказівкою про необхідність виконання вимог, що стосуються забезпечення доступності для інвалідів;
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради (УАМ) - постійно.
3.1.1.1. передбачати в проектній документації на будівництво та реконструкцію будинків взаємозв`язок між доступністю до будинку, шириною вхідних груп та шириною ліфта.
УАМ - постійно.

3.1.2. погоджувати проектно-кошторисну документацію на будівництво житлових і суспільних будинків з обов’язковим контролем за виконанням вимог, передбачених дозвільною документацією;
УАМ - постійно.

3.1.3. видавати дозволи на виконання будівельних робіт тільки при наявності в проектній документації заходів, що забезпечують доступність об’єктів і прилягаючих територій для інвалідів.
УАМ, інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради - постійно.

3.1.4. приймати в експлуатацію об’єкти тільки при наявності виконаних у натурі заходів щодо створення умов доступності.
УАМ, інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради (ДАБК), інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради (РА) - постійно.

3.2. iснуючi об'єкти:
3.2.1. підготувати перелік об’єктів соціального, громадського та житлового призначення, де першочергово необхідно створити умови доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Виконавчі органи Одеської міської ради, включаючи підвідомчі служби – з 2007р.

3.2.2. Передбачити щорічне цільове фінансування робіт по обладнанню засобами, що забезпечують доступність інвалідів до адміністративних та житлових будівель.
Виконавчі органи Одеської міської ради, включаючи підвідомчі служби - постійно до завершення.

3.2.3. Обладнувати засобами, що забезпечують доступність для інвалідів (пандуси, більця, підіймачі, розширені дверні прорізи та ін.).
Виконавчі органи Одеської міської ради, включаючи підвідомчі служби - постійно до завершення.

3.2.4. Обладнувати спеціальними засобами квартири, схiдцi, входи в під’їзди за конкретними адресами проживання інвалідів.
Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради (УЖКГ та ПЕК), районні адміністрації Одеської міської ради, управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради - постійно до завершення.

3.2.5. Ставити на особливий контроль роботу ліфтів у будинках, де мешкають інваліди.
ВАТ «Одесаліфт», ТОВ «Краянліфт» та інші ліфтообслуговуючі організації, УЖКГ та ПЕК, РА, управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради - постійно.

3.3. При проведенні робіт новобудівлі та реконструкції дорожніх шляхів:
3.3.1. Будувати пандус з тротуарів на проїзну частину, під’їзні шляхи до об`єктів.
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство «Міські дороги», РА - постійно.

3.3.2. Здійснювати устрій під`їздів до житлових зон і ремонт щебеневого покриття.
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство «Міські дороги», РА - постійно.

3.3.3. Робити ямковий ремонт тротуарів, ремонт покриттів паркових алей у місцях відпочинку інвалідів.
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство «Міські дороги», РА - постійно.

3.3.4. Здійснювати очищення зливної каналізації.
Комунальне підприємство «Міські дороги», РА - постійно.

3.4. Розробити Концепцію надання соціального житла інвалідам.
Виконавчі органи Одеської міської ради - 2008р.

3.5. У цеглових та панельних житлових будинках, для яких розроблені типові рішення щодо обладнання на I-х поверхах квартир для проживання інвалідів із захворюванням на опірно-руховий апарат, виділяти не менше 3-х квартир щорічно.
РА, управління капітального будівництва Одеської міської ради - з 2008р.

3.6. У районах компактного проживання і роботи інвалідів по зору встановити звукові сигнали, сертифіковані мовні акустичні прилади на світлофорах та інші засоби для орієнтування.
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство «СМЕП» - 2007-2010 рр.

3.7. У районах компактного проживання, роботи та перебування інвалідів по зору відокремити рельєфними смугами контури пішохідних частин й перешкоди, виділити контрастними кольорами на сходах східця.
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, РА, УЖКГ та ПЕК - постійно.

3.8. Обладнувати об’єкти соціального та громадського призначення звуковими інформаційними приладами.
РА, комунальне підприємство СМЕП - постійно до завершення.

3.9. Поставити на особливий контроль роботу зовнішнього освітлення в місцях, де мешкають інваліди.
РА, УЖКГ та ПЕК - постійно.

 

4. Автотранспорт

 

Вирішення проблем, пов'язаних з медичним обслуговуванням, навчанням, роботою, заняттями фізкультурою i спортом, культурним дозвіллям, відпочинком iнвалiдiв неможливе без вирішення питання про їхнє транспортне забезпечення.
На пiдставi ст. 28 Закону України "Про основи соціальної захищеності iнвалiдiв в Україні":

4.1. Розробити міську цільову програму «Інватаксі» для індивідуальної чи групової доставки інвалідів до місць лікування, роботи, відпочинку та ін.
Виконавчі органи Одеської міської ради, управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради, громадські організації інвалідів (за згодою) - 2007-2010 рр.

4.1.2. Створити в мiстi спеціалізоване підприємство "Інватаксі" для доставки iнвалiдiв до місць лікування, роботи, відпочинку та ін.
Виконавчі органи Одеської міської ради - 2007-2008 рр.

4.2.2. Забезпечити доставку інвалідів-опорників до місць лікування i повернення їх додому після лікування.
Управління охорони здоров'я Одеської міської ради (служба швидкої допомоги), служба «Інватаксі» - постійно.

4.3. Надавати допомогу дiтям-iнвалiдам у доставці їх до місць навчання й поверненні.
Управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради, управління освіти Одеської міської ради - постійно.

4.4. Надавати допомогу громадським органiзацiям iнвалiдiв у забезпеченні їх автотранспортом.
Управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради за заявками громадських органiзацiй - постійно.

4.5. Надати безкоштовний проїзд iнвалiдам 1 групи в автобусах, що працюють у режимі маршрутного таксі.
Управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради - постійно.

4.6. Обладнати муніципальний транспорт, працюючий на маршрутах міста, звуковими інформаційними приладами.
Управління транспортного комплексу міста, Комунальне підприємство «СМЕП» постійно до завершення.

4.6.1. Зобов’язати власників транспорту, який працює на маршрутах міста, обладнати його звуковими інформаційними приладами.
Управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради - постійно до завершення.

4.7. При закупівлі транспортного парку міста надавати пріоритет машинам низькопідложним та пристосованим для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Управління транспортного комплексу міста - постійно.

4.8. Створити програму щодо створення станції технічного огляду та обслуговування автотранспорту, який є засобом протезування.
Виконавчі органи Одеської міської ради - 2008р.

 

5. Освiта

 

5.1. Забезпечити щорічний облік дітей-інвалідів, які навчаються в загальноосвітніх школах або утримаються в дошкільних навчальних закладах.
Управління освіти та науки Одеської міської ради - 2007– 2001 рр.

5.2. Забезпечити роботу табору праці та відпочинку на базі спеціальної загальноосвітньої школи 1-2 ступенів №75 для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку.
Управління освіти та науки Одеської міської ради - щорічно.

5.3. Організувати проведення семінарів для батьків, які виховують дітей - інвалідів.
Управління освіти та науки Одеської міської ради, МПМПК, управління охорони здоров`я Одеської міської ради - постійно.

5.4. Забезпечення постійного контролю за своєчасним виявленням дітей з вадами розумового розвитку та охоплення їх різними формами навчання.
Управління освіти та науки Одеської міської ради, МПМПК - постійно.

5.5. Забезпечити придбання комп`ютерів для спеціальної загальноосвітньої школи 1-2 ступенів №75 для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку та забезпечення спеціальними навчальними програмами.
Управління освіти та науки Одеської міської ради - 2007–2010 рр.

5.6. Забезпечення автотранспортом дітей-інвалідів, учнів спеціальної загальноосвітньої школи 1-2 ступенів №75 для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку (перевезення від місць мешкання до місць навчання та у зворотньому напрямку).
Управління освіти та науки Одеської міської ради, управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради - постійно.

5.7. Організація щорічного літнього оздоровлення дітей – інвалідів.
Управління освіти та науки Одеської міської ради - щорічно.

5.8. Забезпечення безкоштовним харчуванням дiтей-iнвалiдiв, які утримаються та навчаються в закладах освіти міста.
Управління освіти та науки Одеської міської ради - постійно.

5.9. Забезпечення роботи психологічної служби управління освіти та науки з охорони психічного здоров`я дітей-інвалідів.
Управління освіти та науки Одеської міської ради - постійно.

5.10. Брати участь у щорічному проведенні фестивалю творчості дiтей-iнвалiдiв, вихованців спеціальних шкiл-iнтернатiв "Повір у себе"
Управління освіти та науки Одеської міської ради - щорічно.

5.11. Щорічно в закладах освіти проводити благодійну акцію «Милосердя» для надання адресної допомоги дітям-інвалідам.
Управління освіти та науки Одеської міської ради - постійно.

 

6. Зайнятість

 

Проблема зайнятості є одним із ключових пунктів основних напрямків, тому що її вирішення поліпшить матеріальне забезпечення багатьох iнвалiдiв міста. Одеське обласне вiддiлення Фонду України соціального захисту прав iнвалiдiв i районні центри зайнятості, які повинні займатися працевлаштуванням iнвалiдiв, на цей час не вирішують дану проблему у повному об’ємі.
Для вирішення даного питання необхідно об'єднати сили міської науки, промисловості, бізнесу.

6.1. Розробити Концепцію працевлаштування інвалідів м. Одеси.
Виконавчі органи Одеської міської ради, громадські інвалідні організації, представники науки, бізнесу, (за згодою) - 2008р.

6.2. Сприяти громадським органiзацiям iнвалiдiв міста у створенні підприємств шляхом надання їм виробничих помешкань на пільгових умовах, консультативних послуг та муніципальних пільг.
Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради, управління фінансів Одеської міської ради, РА - постійно.

6.3. Посилити контроль за створенням на підприємствах, установах та організаціях м. Одеси (незалежно від форм власності) робочих місць для осіб з обмеженими фізичними можливостями, організацією професійної підготовки цих осіб, проведенням ліквідації таких місць.
Виконавчі органи Одеської міської ради - постійно.

6.4. Сприяти розвитку виробництв на заводі ВАТ "Полімер", ВПО "Електрик" та інших підприємствах, на яких використовується праця iнвалiдiв, з метою створення додаткових робочих місць.
Виконавчі органи Одеської міської ради - постійно.

6.5. Сприяти створенню суб’єктів підприємницької дiяльностi з використанням праці не менше 50 % робiтникiв-iнвалiдiв.
Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради, РА - постійно.
6.5.1. За умовою рівних технічних та кваліфікаційних можливостей, при закупівлі товарів, робіт та послуг, які не підлягають торгам, надавати пріоритет суб’єктам підприємницької діяльності, які використовують працю не менш 50% +1 робітників – інвалідів.
Виконавчі органи Одеської міської ради - з 2007 року

6.5.2. За умовою, що при проведенні торгів на закупівлю товарів, робіт та послуг два підприємства набрали однакову кількість голосів, надавати пріоритет тим суб’єктам підприємницької діяльності, які використовують працю не менш 50% +1 робітників – інвалідів.
Виконавчі органи Одеської міської ради - з 2007 року

 

7. Оздоровча фізкультура i спорт

 

Фізична культура та спорт серед осіб з обмеженими фізичними можливостями є складовою частиною фізкультурного спрямування, що об'єднує соцiально-демографiчнi групи населення з різними формами порушень, i забезпечує реалiзацiю їх прав на заняття фізичною культурою та спортом, на досягнення вищих спортивних результатів i їхньої вiдповiдної оцінки товариством та державою.

Основними напрямками розвитку фізичної культури i спорту є:

- фізичне виховання, фiзкультурно-оздоровча i реабiлiтацiйна робота в учбово-виховнiй сфері, розвиток фізичного здоров'я дiтей-iнвалiдiв у дошкільних навчальних закладах, учнів i студентської молоді, у центрах реабілітації iнвалiдiв та будинках інвалідів та ін.;

- адаптація різних форм реабiлiтацiйної, фiзкультурно-оздоровчої i спортивної роботи незалежно від нозологій iнвалiдностi i потреб iнвалiдiв;

- утворення системи розвитку дитячого iнвалiдного спорту i підготовка резервів для спорту вищих досягнень;

- утворення системи підготовки в спорті вищих досягнень в пріоритетних в Україні видах спорту.

7.1. Розробити Програму створення міського спортивного центру для інвалідів з метою організації реабілітації, фізкультурно-оздоровчої роботи серед інвалідів.
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, РА, управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради, управління охорони здоров’я Одеської міської ради, громадські організації інвалідів(за згодою) - перше півріччя 2008р.

7.1.1. Згідно з розробленою Програмою (п.7.1.) створити у кожному районі м. Одеси осередки інвалідного спорту для організації реабілітації, фізкультурно-оздоровчої роботи серед інвалідів району.
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, РА, управління фінансів Одеської міської ради, управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради - 2008-2009 рр.

7.2. Розробити Положення про спартакіаду серед інвалідів міста.
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, РА, управління фінансів Одеської міської ради, громадські організації інвалідів (за згодою) - друге півріччя 2007р.

7.2.1. Сприяти забезпеченню щорічного проведення Спартакіади iнвалiдiв усіх нозологій, фізкультурно-спортивного свята напередодні Міжнародного дня iнвалiдiв, водноспортивного свята iнвалiдiв на День незалежності України.
Виконавчі органи Одеської міської ради -2008-2010 рр.

7.3. Запровадити механізм охоплення всіх дітей системою короткочасного навчання основним елементам пріоритетних видів спорту.
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради 2007–2008 рр.

7.4. Створити міську спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивно-реабiлiтацiйну школу для дітей із порушенням зору, слуху, функцій опорно-рухового апарату i психофізичними порушеннями.
Одеська міська рада, управління з фізичної культури i спорту Одеської міської ради, управління фінансів Одеської міської ради, громадські організації інвалідів (за згодою) - 2008-2009 рр.

7.5. Органiзацiя навчання плавання дітей–інвалідів на базі басейнів міста.
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради - постійно.

7.6. У рамках продовження реалізації міської програми «Створення безбар’єрного середовища для людей з обмеженими фізичними можливостями у м. Одесі на 2007 рік» вирішити питання щодо обладнання діючих спортивних споруд у кожному районі м. Одеси засобами, для забезпечення доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради, управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради - 2008-2010 рр.

7.6.1. При проведенні реконструкції та будуванні нових спортивних споруд у рамках чемпіонату «Євро-2012» ураховувати потреби осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради, УАМ, УКБ, інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради - постійно.

7.7. Передбачити у єдиному плані-календарі спортивних змагань та масових заходів м. Одеси проведення змагань та заходів з фізкультурної реабілітації інвалідів.
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради, управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради - 2008-2010 рр.

7.8. Забезпечувати висвітлення визначених спортивних подій з видів спорту та пропагандувати розвиток фізкультурно-спортивного та реабілітаційного руху серед інвалідів.
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, управління інформації Одеської міської ради - постійно.

 

8. Культура i відпочинок

 

З метою залучення інвалідів у культурне життя міста:

8.1. Забезпечити можливість навчання дiтей-iнвалiдiв у школах естетичного виховання.
Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради - постійно.

8.2. Здійснювати передачу літератури в Центри реабiлiтацiї iнвалiдiв.
Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради - постійно.

8.3. Забезпечити обслуговування iнвалiдiв книгою вдома, в шпиталях.
Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради - постійно.

8.4. Сприяти створенню на базі спеціальних закладів для iнвалiдiв клубів за інтересами.
Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради - постійно.

8.5. Створити умови для обслуговування iнвалідiв у бібліотеках міста, у тому числі з вадами зору.
Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради - постійно.

8.6. Проводити добродiйнi концерти, ярмарки, конкурси, свята в школах, Центрах реабiлiтацiї iнвалiдiв, шпиталях.
Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради - постійно.

8.7. Організовувати пересувні виставки художньої творчості для iнвалiдiв з їхньою участю.
Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради - постійно.

8.8. Вести роботу з метою виявлення iнвалiдiв, що потребують iндивiдуального обслуговування.
Управління з питань культури i мистецтва Одеської міської ради, управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради - постійно.

8.9. Організувати i проводити цикли лекцій, екскурсії для молодих iнвалiдiв i сімей iнвалiдiв з метою ознайомлення з історико-культурною спадщиною.
Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради, Департамент рекреаційного комплексу та туризму Одеської міської ради - постiйно.

8.10. Організувати туристичну секцію для молодих iнвалiдiв міста, сприяти її роботі.
Департамент рекреаційного комплексу та туризму Одеської міської ради - постійно.

8.11. Організувати дозвілля молодих iнвалiдiв i сімей iнвалiдiв.
Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - постiйно.

8.12. Організувати i проводити круглi столи, семінари, конференції, присвячені проблемам молодих iнвалiдiв, сімей iнвалiдiв, жiнок-iнвалiдiв.
Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - постiйно.

8.13. Забезпечити участь молодих iнвалiдiв, сімей iнвалiдiв, жiнок-iнвалiдiв у всіх заходах, проведених управлінням молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради.
Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - постiйно.

8.14. Створити відповідні умови на пляжах міста для реабілітації, оздоровлення, дозвілля, відпочинку осіб з обмеженими фізичними можливостями.
РА, управління екологічної безпеки Одеської міської ради, управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Одеської міської ради - постiйно.

 

9. Мiжнароднi зв'язки

 

9.1. Сприяти у вивченні закордонного досвіду роботи з iнвалiдами.
Управління з міжнародних відносин, європейської інтеграції та зв’язків з Одеською діаспорою Одеської міської ради - по запиту постійно.

9.2. Вивчати вітчизняний та зарубіжний досвід у вирішенні проблем інвалідів.
Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради - постійно.

9.3. Сприяти в налагодженні зв’язків громадських органiзацiй iнвалiдiв із громадськими органiзацiям iнвалiдiв i добродійних фондів зарубіжжя.
Управління з міжнародних відносин, європейської інтеграції та зв’язків з Одеською діаспорою Одеської міської ради, управління соціального захисту
населення та праці Одеської міської ради – постійно.

9.4. Організовувати зустрiчi представників управління соціального захисту населення та праці (вiддiл у справах iнвалiдiв) і громадських органiзацiй iнвалiдiв із закордонними делегаціями, що прибувають в Одесу.
Управління з міжнародних відносин, європейської інтеграції та зв’язків з Одеською діаспорою Одеської міської ради - постійно.

9.5. Сприяти тому, щоб у відряджувальні завдання делегацій Одеси, які вiдвiдують зарубіжжя, включалися питання, що стосуються вирішення проблем iнвалiдiв міста.
Управління з міжнародних відносин, європейської інтеграції та зв’язків з Одеською діаспорою Одеської міської ради - постійно.

9.6. Сприяти управлінню соціального захисту населення та праці (вiддiл у справах iнвалiдiв) і громадським організаціям інвалідів у створенні міжнародного клубу iнвалiдiв на базі мiст-побратимiв м. Одеси.
Управління з міжнародних відносин, європейської інтеграції та зв’язків з Одеською діаспорою Одеської міської ради - постійно.

9.7. Знаходити можливості надання цільової гуманітарної допомоги із зарубіжжя за заявками громадських органiзацiй iнвалiдiв.
Комунальна установа «Одеський гуманітарний центр допомоги інформаційного та господарчого забезпечення» - постійно.

 

10. Органiзацiйнi заходи щодо реалiзацiї основних напрямків

 

10.1. Координацію i контроль реалiзацiї основних напрямків здійснює управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради (вiддiл у справах iнвалiдiв).

10.2. Звіт про реалiзацiю основних напрямків щорічно заслуховується на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради.

10.3. Виконавчі органи Одеської міської ради, задiянi в реалiзацiї основних напрямків, складають щорічний відомчий план дій стосовно iнвалiдiв (у рамках основних напрямків) із вказівкою найменування заходу, терміну його виконання, вiдповiдальної особи, джерела фінансування.

10.3.1. Виконавчі органи Одеської міської ради, задіяні в реалізації основних напрямків, координують свою діяльність з управлінням соціального захисту населення та праці (вiддiл у справах iнвалiдiв) і надають щоквартальні звіти до 10 числа місяця після звітного періоду.

10.3.2. У кожному виконавчому органі Одеської міської ради, задіяному у реалiзацiї основних напрямків, а також в районних адмiнiстрацiях Одеської міської ради призначається вiдповiдальний за реалізацію основних напрямків.

10.4. До реалiзацiї основних напрямків можуть залучатися й iншi керівництва та служби виконавчого комітету Одеської міської ради, незазначені в ній.

10.5. Фінансування основних напрямків здійснюється щорічно в межах бюджетних призначень, передбачених в бюджеті м. Одеси на відповідний рік, а також шляхом залучення коштів громадських, благодійних організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

10.6. Фінансування основних напрямків здійснюється в межах щорічних міських програм виконавчих органів Одеської міської ради, які визначено головними розпорядниками бюджетних коштів.

10.7. Контроль за плануванням виділення коштів головними розпорядниками бюджетних коштів на потреби осіб з обмеженими фізичними можливостями здійснює управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради (вiддiл у справах iнвалiдiв).

 

11. Стислi пояснення

 

11.1. Основні напрямки, розроблені управлінням соціального захисту населення та праці Одеської міської ради (вiддiл у справах iнвалiдiв), виконавчими органами Одеської міської ради, постійною депутатською комісією по соціальній політиці та праці і громадськими організаціями інвалідів міста.
11.2. Дане рішення дозволяє системно вирішувати проблеми інвалідів із залученням усіх виконавчих органів Одеської міської ради.

11.3. Основні напрямки є муніципальним нормативним документом, обов'язковим до виконання.

11.4. Основні напрямки припускають внесення в них доповнень i змін, що не торкаються iдеологiї пiдходiв до рішення проблем iнвалiдiв.

 

12. Очiкуванi соціальні результати від реалiзацiї основних напрямків

 

Інваліди в Україні володіють повнотою соцiально-економiчних, полiтiчних, особистих прав i свобод, закріплених Конституцією України та іншими законодавчими актами.
Дискримiнацiя iнвалiдiв забороняється i переслідується за законом (стаття 1 Закону України "Про основи соціальної захищеності iнвалiдiв в Україні").

12.1. Встановлення i закріплення в суспiльствi законних прав iнвалiдiв як рівних його членів.

12.2. Самоiдентифiкацiя iнвалiдiв як повноцінних громадян та iнтеграцiя їх в суспільство.

12.3. Створення соціально-побутових умов, реалiзацiї прав людини для iнвалiдiв.

12.4. Створення виробничо-трудових умов реалiзацiї прав людини для iнвалiдiв.

12.5. Звертання культури i соціуму до потреб iнвалiдiв.
 

Керуюча справами        Т.М. ЄршоваСтраница создана: 29.08.2007 16:13
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее