07:16:59   |   22 сентября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / № 425 від 29.12.2016р.

№ 425 від 29.12.2016р.

Про створення комісії з перевірки стану збереження та інвентаризації житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа, на правах власності або користування /внесено зміни/

Внесено зміни рішенням виконкому Одеської міськради № 167 від 26.04.2018 р.

 

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 425 від 29.12.2016р.

Про створення комісії з перевірки стану збереження та

інвентаризації житла, що належить дітям-сиротам та дітям,

позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа,

на правах власності або користування


Відповідно до статей 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», з метою забезпечення дотримання житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Створити комісію з перевірки стану збереження та інвентаризації житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа, на правах власності або користування, та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про комісію з перевірки стану збереження та інвентаризації житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа, на правах власності або користування (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.

Міський голова                         Г. Труханов
 
Керуюча справами                  О. Оніщенко

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 29.12.2016р.
№ 425

 

СКЛАД
комісії з перевірки стану збереження та інвентаризації житла, що належить

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,

а також особам з їх числа, на правах власності або користування

 

Цвірінько Зінаїда Миколаївна – голова комісії, заступник міського голови;

Дамаскіна Ірина Віталіївна – заступник голови комісії, начальник служби у справах дітей Одеської міської ради;

Гуцалюк Олена Олександрівна – секретар комісії, заступник начальника служби у справах дітей Одеської міської ради.

Члени комісії:

Аміци Олександр Сергійович – депутат Одеської міської ради (за згодою);

Багрій-Шахматова Марина Леонідівна – радник Одеського міського голови на громадських засадах (за згодою);

Гайдаржи Юлія Ігорівна – директор Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

Гіганов Богдан Вікторович – депутат Одеської міської ради (за згодою);

Китайська Олена Петрівна - директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

Кірносова Інеса Павлівна – головний спеціаліст відділу загальної середньої, професійно-технічної освіти та виховної роботи департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

Корнієнко Володимир Олександрович – депутат Одеської міської ради (за згодою);

Куценко Ірина Ігорівна – депутат Одеської міської ради (за згодою);

Леонідова Лілія Василівна – депутат Одеської міської ради (за згодою);

Лукашенко Микола Васильович – завідувач сектору обліку та розподілу житлової площі Київської районної адміністрації Одеської міської ради;

Миколайчук Ганна Валентинівна – в.о. керуючої справами Малиновськоїрайонної адміністрації Одеської міської ради;

Моргун Віталій Михайлович – заступник директора КУ «Муніципальна служба комунальної власності Одеської міської ради»;

Самарцева Ірина Павлівна – начальник відділу житлового господарства департаменту міського господарства Одеської міської ради;

Славов Олександр Анатолійович – головний спеціаліст-юрисконсульт служби у справах дітей Одеської міської ради;

Стрецкул Лілія Володимирівна – начальник відділу забезпечення діяльності органу опіки та піклування Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;

Шараг Наталя Василівна – головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності органу опіки та піклування Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;

Шибаєва Катерина Михайлівна – головний спеціаліст управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради;

Янушкевич Лариса Володимирівна – заступник начальника управління капітального будівництва Одеської міської ради.


Керуюча справами                              О. Оніщенко

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 29.12.2016р.
№ 425

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з перевірки стану збереження та інвентаризації житла, що належить

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,

а також особам з їх числа, на правах власності або користування

 

1. Комісія з перевірки стану збереження та інвентаризації житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа, на правах власності або користування (далі – Комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою реалізації Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (далі – Програма).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:
- проведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності або користуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;
- визначення черговості проведення робіт із капітального ремонту житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, що належить їм на праві власності, розгляд документів та матеріалів, подання їх на затвердження міському голові, профільним депутатським комісіям Одеської міської ради;
- готує пропозиції для міського голови щодо списків дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа для позачергового отримання житлового приміщення в порядку, визначеним статтею 46 Житлового кодексу України, згідно зі списками, сформованими районними адміністраціями Одеської міської ради;
- проведення інвентаризації житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності або користування.

4. Комісія має право:
- здійснювати обстеження умов проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа з метою оцінки стану житла;
- в разі потреби отримувати в установленому порядку інформацію від виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ та організацій, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
- відповідно до діючого законодавства України співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності;
- готувати пропозиції з поліпшення житлових умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа і вносити їх на розгляд міському голові;
- вносити пропозиції міському голові щодо орієнтовних обсягів та чергового фінансування напрямів діяльності та заходів Програми на відповідний рік.

5. До складу Комісії входять: голова Комісії, заступник голови, секретар, представники виконавчих органів Одеської міської ради та представники комунальних підприємств та установ Одеської міської ради, та депутати Одеської міської ради, радники міського голови (за згодою).
За необхідності до участі в роботі Комісії з правом дорадчого голосу запрошуються працівники житлово-комунальних установ, правоохоронних органів, закладів охорони здоров’я, інших установ та організацій.

6. Основною формою роботи Комісії є засідання, які скликаються її головою, а в разі його тривалої відсутності – заступником голови Комісії.
Засідання Комісії веде голова, в разі його відсутності – заступник голови.
У разі відсутності на засіданні голови Комісії, його заступника та/або секретаря, Комісія може обрати шляхом голосування головуючого та секретаря засідання з числа присутніх членів.

7. Засідання Комісії проводяться за потреби, але не рідше ніж раз на півроку.
Комісія звітує про результати своєї діяльності перед міським головою раз на рік.

8. Засідання Комісії є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її загального складу.

9. Під час засідання Комісії ведеться протокол, який оформлюється секретарем Комісії (секретарем засідання) та підписується секретарем Комісії (секретарем засідання) та головою Комісії (головуючим засідання).

10. Рішення Комісії з питань, віднесених до її повноважень, приймаються простою більшістю голосів від загального складу присутніх на відповідному засіданні членів Комісії. В разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії (головуючого на засіданні) є вирішальним. Рішення Комісії заносяться до протоколу та окремим документом не оформлюються.


Керуюча справами                                                               О. ОніщенкоСтраница создана: 04.01.2017 12:00
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее