08:21:15   |   13 мая 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / № 863 от 26.07.2007

№ 863 от 26.07.2007

О Порядке проведения конкурса на разработку комплексного дизайн-проекта относительно устроения объектов городской среды   втратило чинність

Рішення
виконавчого комітету

Одеської міської ради
№ 863 від 26.07.2007

 

Втратило чинність рішенням №90 від 10.03.2011 

  

 

Про Порядок проведення конкурсу на розробку комплексного дизайн-проекту щодо улаштування об'єктів міського середовища

 

 


Відповідно до підпунктів 7, 13 пункту „а" частини 1 статті ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 22 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою забезпечення впровадження Концепції міського дизайну «Міське середовище», затвердженої рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.12.2006 року № 733, шляхом визначення на конкурсних засадах кращого проекту архітектурно-естетичного, художнього, інженерного та дизайнерського вирішення благоустрою міського середовища, що найбільш органічно буде вписуватися в архітектурно-художній ансамбль міста Одеси, виконавчий комітет Одеської міської ради


ВИРІШИВ:


1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на розробку комплексного дизайн-проекту щодо улаштування об'єктів міського середовища (додається).


2. Визначити організатором конкурсу на розробку комплексного дизайн-проекту щодо улаштування об'єктів міського середовища Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами.


3. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова                            Е.Гурвіц
Керуюча справами                     Т.Єршова

 


Додаток

до рішення

виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 863 від 26.07.2007 

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на розробку комплексного дизайн-проекту

щодо улаштування об'єктів міського середовища


1. Загальні положення
1.1. Порядок проведення конкурсу на розробку комплексного дизайн-проекту щодо улаштування об'єктів міського середовища (далі - Порядок) розроблено на виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.12.2006 року № 733 „Про затвердження Концепції міського дизайну „Міське середовище", з метою запровадження механізму визначення на конкурсних засадах кращого проекту архітектурно-естетичного, художнього, інженерного та дизайнерського вирішення благоустрою міського середовища, що найбільш органічно буде вписуватися в архітектурно-художній ансамбль міста.


1.2. У цьому Порядку терміни використовуються в такому значенні:
- конкурс на розробку комплексного дизайн-проекту щодо улаштування об'єктів міського середовища (далі - конкурс) - процедура відбору, яка має на меті виявлення кращих проектних пропозицій стосовно архітектурно-естетичного, художнього, інженерного та дизайнерського вирішення об'єкта конкурсу, розроблених з урахуванням типології елементів міського середовища. Конкурс проводиться без обмеження кількості учасників, на засадах конкуренції, відкритості та прозорості;
- об'єкт конкурсу - певна частина території міста (міського простору), яка підлягає комплексному благоустрою: квартал, вулиця, провулок або їх частини, міська площа, сквер з прилеглими до них територіями;
- замовник конкурсу - виконавчий комітет Одеської міської ради;
- організатор конкурсу - орган, уповноважений замовником на проведення конкурсу;
- учасники конкурсу - фахівці та їх колективи, творчі організації та інші юридичні особи, що мають необхідний досвід та відповідають кваліфікаційним вимогам, які офіційно зареєструвались організатором конкурсу подавши заяву про намір взяти участь у конкурсі та підготували комплексний дизайн-проект щодо улаштування об'єктів міського середовища;
- конкурсна документація - визначений замовником конкурсу та підготовлений організатором конкурсу комплект документів, необхідних для розроблення у визначений термін конкурсного проекту, який складається з умов та програми конкурсу і художньо-конструкторського завдання;
- художньо-конструкторське завдання на розробку комплексного дизайн-проекту щодо улаштування об'єктів міського середовища - це комплекс архітектурно-естетичних, художніх, інженерних та дизайнерських вимог та особливих умов проектування об'єкта конкурсу, що випливають з положень Концепції міського дизайну «Міське середовище», затвердженої рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.12.2006 року № 733;
- комплексний дизайн-проект щодо улаштування об'єктів міського середовища - розроблені відповідно до пункту 2 статті 22 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» учасником конкурсу матеріали, які
містять архітектурно-естетичні та технічні характеристики елементів міського дизайну у співвідношенні до об'єкта міського середовища (матеріали конкурсних проектів);
- оголошення про конкурс - розміщене в засобах масової інформації та на офіційному сайті Одеської міської ради рішення про проведення конкурсу разом із зверненням до бажаючих узяти участь у конкурсі;
- реєстраційний внесок - установлений замовником конкурсу грошовий внесок учасника конкурсу для повного або часткового відшкодування витрат на виготовлення, тиражування, розсилання конкурсної документації, сплата якого спрямована виключно на відшкодування прямих затрат організатора конкурсу
та не може перевищувати розрахункову суму витрат. Сплата внеску є необхідною для реєстрації учасника конкурсу та надання йому комплекту конкурсної документації.


1.3. Замовником конкурсу є виконавчий комітет Одеської міської ради, який:
- своїм рішенням оголошує проведення конкурсу на розробку комплексного дизайн-проекту щодо улаштування конкретного об'єкта міського середовища;
- доручає організатору опублікування оголошення конкурсу в засобах масової інформації та надання учасникам конкурсної документації;
- встановлює терміни проведення конкурсів;
- затверджує програми та умови конкурсів, у тому числі кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсів;
- приймає рішення про розмір реєстраційного внеску, який вказується в оголошенні про конкурс;
- доручає організатору опублікування оголошення в засобах масової інформації про результати конкурсу.


1.4. Організатором є орган, уповноважений замовником на організацію проведення конкурсу, який:
- здійснює практичну реалізацію заходів, пов'язаних з організацією проведення конкурсів;
- організовує тиражування конкурсної документації;
- оприлюднює у друкованих засобах масової інформації оголошення про конкурс та його результати;
- розглядає заяви бажаючих узяти участь у конкурсі;
- організовує реєстрацію учасників конкурсу, надає їм конкурсну документацію;
- організовує приймання конкурсних проектів, їх тимчасове зберігання, проведення їх виставок та громадського обговорення;
- організаційно забезпечує роботу журі щодо проведення конкурсу та підведення його результатів;
- організовує використання конкурсних проектів у спосіб, який визначено в оголошенні про проведення конкурсу і його умовах.


1.5. Журі конкурсу є Рада з питань міського дизайну, яка:
- приймає рішення про допущення бажаючих до участі у конкурсі;
- визначає кращі конкурсні проекти та вказує переможця конкурсу;
- надає рекомендації щодо впровадження конкурсних проектів - переможців.


При проведенні конкурсу журі має право залучати з правом дорадчого голосу, в разі необхідності, працівників виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних підприємств та установ, сторонніх експертів і консультантів, у тому числі представників громадських та благодійних організацій.


2. Організація проведення конкурсів
Оголошення конкурсу
2.1. Конкурс за конкретним об'єктом оголошується за рішенням замовника конкурсу.
2.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинно бути визначено:
замовника, організатора та склад журі конкурсу; конкретний об'єкт конкурсу і терміни його проведення; порядок, місце та терміни реєстрації учасників конкурсу; місце, терміни та порядок отримання конкурсної документації; місце і дату подання конкурсних проектів; вимоги до мови проведення конкурсу; суму реєстраційного внеску; кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу; адреси і телефони для довідок та порядок їх надання, номери рахунків для переказу реєстраційних внесків.


При визначенні тривалості проведення конкурсу (від дати оголошення до оприлюднення підсумків) враховується реальний час, необхідний для підготовки обсягу проектних матеріалів, передбачених програмою та умовами конкурсу. При цьому, тривалість конкурсу не повинна бути меншою за 4 місяці; час, що відводиться на розроблення проектів, - не менше 2 місяців.


2.3. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється в засобах масової інформації з урахуванням часу, необхідного для реєстрації учасників, але не менше ніж за тридцять днів до визначеної в оголошенні дати початку проведення конкурсу.


Підготовка конкурсної документації
2.4. Конкурсна документація визначається замовником та готується організатором; має містити вичерпну інформацію, яка не допускає можливості її неоднакового тлумачення, і бути ідентичною для всіх учасників конкурсу.

 

2.5. Конкурсна документація повинна містити наступні розділи:
а) програму конкурсу, в яку включається: інформація про замовника, організатора та склад журі конкурсу; конкретний об'єкт конкурсу та завдання конкурсу; суть проблеми, вирішення якої можливе після реалізації проекту-переможця; архітектурно-естетичні, художньо-конструкторські, соціальні вимоги (в тому числі щодо безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями) та інші вимоги до оформлення матеріалів, які подаються на конкурс; основні критерії оцінки проектів;


б) художньо-конструкторське завдання на розробку комплексного дизайн-проекту щодо улаштування об'єктів міського середовища; необхідні для розроблення проектів текстові, графічні матеріали, що характеризують містобудівну, архітектурну, історико-культурну та технічну ситуацію конкретного об'єкта міського середовища, улаштування якого визначено об'єктом конкурсу, зокрема, топогеодезичні матеріали знімання місцевості (М 1:500, М 1:2000); додаткові умови, встановлені замовником з урахуванням історико-культурної ситуації відносно конкретного об'єкту міського середовища та типології елементів міського дизайну.


в) умови конкурсу: поштова та електронна адреси, номери контактних телефонів та час роботи організатора конкурсу; порядок і терміни ознайомлення учасників конкурсу з додатковими проектними матеріалами на місці, а також надання відповідей на їх запитання, приймання конкурсних проектів; умови проведення виставок та громадського обговорення конкурсних проектів, роботи журі щодо визначення базових проектів та підбиття підсумків конкурсу.


Реєстрація учасників конкурсу
2.6. Для реєстрації в якості учасника конкурсу фахівці та їх колективи, творчі організації та інші юридичні особи заповнюють бланк заяви на участь у конкурсі, форму якого розробляє організатор. Разом із заповненим бланком організатору подаються документи: завірені у встановленому порядку установчі документи; копія свідоцтва про державну реєстрацію; копія довідки з ЄДРПОУ (для резидентів України); копія довідки за формою 4 ОПП (для резидентів України); квитанцію про сплату реєстраційного внеску.
Усі вищезазначені документи повинні бути належним чином посвідчені печатками, для нерезидентів - легалізованими в порядку, передбаченому законодавством України.


2.7. Реєстрація учасника конкурсу здійснюється організатором у книзі реєстрації, де зазначається: порядковий номер (відповідно до реєстрації), назва конкурсу, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, яка подала заповнений бланк заяви та її підпис, найменування юридичної особи, місцезнаходження, телефони та дату реєстрації.


2.8. Після реєстрації учаснику конкурсу надається конкурсна документація, виказана у пункті 2.5 Положення.


Матеріали конкурсних проектів
2.9. Матеріали розробляються учасником в обсязі, необхідному для обгрунтування суті запропонованої ідеї з текстовим поясненням. Витрати, пов'язані з розробленням і наданням конкурсних матеріалів, здійснюються за рахунок учасника.

2.10. Обов'язковий склад конкурсних матеріалів, який подається учасником конкурсу: пояснювальна записка з роз'ясненням дизайнерської ідеї, конструктивних та інженерних рішень, технічним та економічним обгрунтуванням; генеральний план об'єкта конкурсу в масштабі 1:500 з експлікацією, показом елементів благоустрою і озеленення; загальний зовнішній вигляд у кольорі (аксонометрія, комп'ютерні моделі); комп'ютерна візуалізація видових крапок на основі фотофіксації (кольорова); інші матеріали за пропозицією авторів, що розкриватимуть ідею проекту (макет, модель тощо).


2.11. Графічні конкурсні матеріали надаються на планшетах з жорсткою основою формату 600x800 мм.
2.12. Матеріали конкурсних проектів подаються на конкурс анонімно під девізом у формі семизначного числа, яке проставляється у верхньому правому кутку на перших сторінках усіх матеріалів проекту. Інформація про авторів проекту (прізвища, імена, по батькові, адреси, банківські реквізити, ідентифікаційний номер тощо) подається в запечатаному конверті з девізом.


2.13. Конкурсні матеріали повинні бути доставлені поштою чи нарочним з поміткою «на конкурс». Проекти вважаються поданими у встановлений термін, якщо їх відправлено на конкурс або подано особисто не пізніше дати, зазначеної в умовах конкурсу. У разі відправлення проекту поштою його автор повинен повідомити організатору конкурсу дату відправлення і номер поштової квитанції.
Усі заявки, одержані організатором після закінчення кінцевого строку їх подання, не розглядаються і повертаються учаснику конкурсу. Не підлягають розгляду та підлягають поверненню проекти, анонімність яких була свідомо порушена.


2.14. У разі, якщо конкурсні матеріали мають відхилення від запропонованої програми конкурсу, учасник окремо подає деталі відхилень, заперечень або застережень, з урахуванням вимог конкретних документів, на яких базується його проект.


2.15. Учасник, що бажає відкликати свої конкурсні матеріали, повинен повідомити про це організаторові в письмовій формі до завершення встановленого терміну подачі. Повідомлення про відклик повинне бути
адресоване організаторові за визначеною адресою; мати найменування проекту і слова «Повідомлення про відклик конкурсних матеріалів».


2.16. До проведення конкурсу організатор за погодженням із замовником та журі конкурсу організовує проведення виставки для оприлюднення конкурсних матеріалів.


Виставка конкурсних проектів повинна бути відкритою для відвідувачів не менше ніж протягом 3-5 днів до проведення конкурсу. Відвідання виставки має бути безкоштовним.


Процедура проведення конкурсу
2.17. Розгляд конкурсних матеріалів здійснюється журі конкурсу у час та в місці, зазначеному в оголошенні. При цьому мають право бути присутніми всі зареєстровані учасники конкурсу або їх уповноважені представники за відповідним дорученням на право присутності на конкурсі.

При неможливості направлення представника на конкурс учасник конкурсу письмово повідомляє про це журі. У разі відсутності представника розгляд конкурсних матеріалів здійснюється журі без його участі.


2.18. До розгляду конкурсних матеріалів журі перевіряє наявність усіх документів, передбачених пунктом 2.6 даного Порядку та правильність їх оформлення. Якщо вказані документи подані не повністю, оформлені неналежним чином або не відповідають вимогам чинного законодавства, умовам та програмі конкурсу, журі може відхилити шляхом голосування та далі не розглядати подані учасником конкурсу необхідні матеріали.
Для детального оцінювання конкурсних матеріалів журі перевіряє наявність усіх документів, передбачених пунктом 2.10 даного Порядку, правильність їх оформлення та відповідність вимогам художньо-конструкторського завдання. Якщо конкурсні матеріали подані не повністю, оформлені неналежним чином або не відповідають вимогам художньо-конструкторського завдання та конкурсній документації, вони можуть бути відхилені журі шляхом голосування та відправлені на доопрацювання.


2.19. Участь учасника у конкурсі може бути припинена, якщо учасник надав недостовірну чи неповну інформацію (згідно з пунктами 2.6, 2.10 даного Порядку).


2.20. Після розгляду конкурсних матеріалів починається їх оцінка та визначення переможця серед учасників, проекти яких не були відхилені.


Члени журі визначають переможця конкурсу шляхом таємного голосування. Журі повинна голосувати за кожного учасника конкурсу окремо «за» чи «проти». Секретар журі бере участь у засіданні журі без права голосу.


Учасник конкурсу, матеріали якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки і їх вартості, та який отримав найбільшу кількість голосів «за» присутніх на засіданні членів журі, визнається його переможцем. У випадку рівної кількості голосів у декількох учасників, голова журі має право вирішального голосу.


Секретар журі окремо веде протокол підсумків голосування за кожним учасником конкурсу.


2.21. Порівняння, оцінка конкурсних матеріалів та вибір переможця конкурсу (голосування) відбуваються в закритому режимі. Рішення про
визначення переможця конкурсу та учасників конкурсу, які зайняли 2 та З місця, оголошується на відкритому засіданні в присутності всіх учасників конкурсу. Усі учасники конкурсу можуть бути присутніми тільки під час розгляду конкурсних матеріалів та під час оголошення переможця конкурсу.


Незалежно від результату конкурсу реєстраційний внесок учаснику не повертається.


2.22. Журі має право відмінити конкурс чи визнати його таким, що не відбувся, у разі, якщо: було відхилено всі конкурсні матеріали; кількість присутніх членів журі менш, ніж 2/3 затвердженого складу; на конкурс було подано менше 3 конкурсних проектів.


2.23. Рішення журі стосовно конкурсу оформляється протоколом, в якому зазначаються такі відомості: умови конкурсу; відомості про учасників конкурсу; короткий опис розглянутих проектів; обґрунтоване рішення про результати конкурсу.
Протокол підписується усіма присутніми членами журі з правом кожного виразити власну думку щодо учасників конкурсу.


2.24. Інформація про результати конкурсу публікується організатором конкурсу в офіційних засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс, протягом місяця з моменту прийняття рішення про переможця конкурсу.


2.25. У разі порушення процедури проведення конкурсу, інших умов цього порядку учасники конкурсу мають право оскаржити таке порушення в заяві до замовника конкурсу. При виявленні порушень процедури проведення конкурсу чи фальсифікації результатів конкурсу замовник оголошує повторне проведення конкурсу.


2.26. Конкурсні матеріали, що приймали участь у конкурсу повертаються учаснику, а у разі відсутності такої можливості - зберігаються організатором конкурсу протягом 3 років після чого підлягають знищенню.
Конкурсні матеріали, що не приймали участь у конкурсі повертаються відповідному учаснику конкурсу, а у разі незатребуваності - знищуються організатором конкурсу по закінченню 3 місяців з моменту проведення конкурсу.


3. Прикінцеві положення  
Впровадження проекту - переможця конкурсу повинно враховувати Концепцію міського дизайну «Міське середовище», затверджену рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради
від 14.12.2006 року № 733.

 

 

Керуюча справами                     Т. ЄршоваСтраница создана: 30.07.2007 16:44
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее