06:54:42   |   29 октября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / № 131 від 26.05.2016р.

№ 131 від 26.05.2016р.

Про виконання бюджету міста Одеси у І кварталі 2016 року

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 131 від 26.05.2016р.

Про виконання бюджету міста Одеси у І кварталі 2016 року

Бюджет м. Одеси на 2016 рік затверджений рішенням Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року № 19-VІІ обсягом 4 548 597,8 тис.грн.
Уточнений обсяг бюджету міста складає 5 815 101,81 тис.грн, у тому числі:
- доходи загального фонду – 5 533 666,71 тис.грн, з них:
- освітня субвенція – 756 164,1 тис.грн;
- медична субвенція – 668 007,6 тис.грн;
- міжбюджетні трансферти – 1 206 234,01 тис.грн;
- доходи спеціального фонду – 281 435,1 тис.грн, з них бюджет розвитку – 118 200,0 тис.грн.
Бюджет міста Одеси за січень-березень 2016 року за доходами виконано в сумі 1 611 857,8 тис.грн або 27,7 % від затверджених річних планових показників на 2016 рік.
Рівень виконання планових показників на І квартал 2016 року (без урахування власних надходжень бюджетних установ) складає 120,0 %.
У порівнянні з відповідним періодом 2015 року надходження в цілому збільшились на 414 247,5 тис.грн або на 34,6 %.
Основну частину надходжень до бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів) складають надходження до загального фонду.
До загального фонду бюджету міста Одеси без урахування трансфертів за І квартал 2016 року надійшло 867 916,2 тис.грн або 141,6 % від планових показників І кварталу та 29,9 % від річних планових показників. Додаткові надходження за І квартал 2016 року склали 255 171,9 тис.грн.
У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року надходження доходів загального фонду бюджету збільшилися на 307 778,4 тис.грн або в 1,5 рази.
За всіма джерелами доходів загального фонду бюджету міста Одеси виконано планові показники на І квартал 2016 року.
Надходження податку на доходи фізичних осіб в контингенті (100 %) за І квартал 2016 року склали 742 237,9 тис.грн тобто порівняно з відповідним періодом 2015 року збільшилися на 265 046,9 тис.грн, темп росту склав 155,5 %.
За січень-березень 2016 року надходження плати за землю до бюджету міста Одеси склали 158 125,5 тис.грн, в тому числі земельного податку надійшло 89 086,5 тис.грн, орендної плати – 69 039,0 тис.грн.
Планові показники по надходженню плати за землю в цілому за І квартал 2016 року виконані на 173,9 %, в порівнянні з відповідним періодом 2015 року надходження збільшились на 68 442,5 тис.грн або в 1,8 разів, в тому числі надходження земельного податку збільшились на 41 744,1 тис.грн або в 1,9 разів та орендної плати – на 26 698,5 тис.грн або в 1,6 разів.
Надходження транспортного податку до бюджету міста Одеси за січень-березень 2016 року склали 2 469,4 тис.грн, в тому числі від фізичних осіб – 1 852,1 тис.грн та юридичних осіб – 617,3 тис.грн.
Надходження транспортного податку протягом січня-березня 2016 року забезпечувалися сплатою заборгованості фізичних осіб по податку за 2015 рік.
Разом з цим, згідно зі звітом Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області податковий борг по транспортному податку з фізичних осіб станом на 01 квітня 2016 року складає 7 311,4 тис.грн, який рахується по 328 фізичним особам. Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» місту Одесі передбачені медична (річний план – 668 007,6 тис.грн), освітня (річний план – 756 164,1 тис.грн) субвенції і реверсна дотація (річний план – 132 213,7 тис.грн).
Станом на 01 квітня 2016 року до бюджету міста Одеси з Державного бюджету України перераховано:
- освітньої субвенції в сумі 166 194,4 тис.грн або 100 % від плану І кварталу;
- медичної субвенції в сумі 157 973,1 тис.грн або 100 % від плану І кварталу.
За січень-березень 2016 року з бюджету міста Одеси до Державного бюджету України перераховано реверсної дотації в повному обсязі в сумі 33 053,4 тис.грн.
Бюджет міста Одеси на 2016 рік за видатками з урахуванням внесених змін затверджено в сумі 6 214 708,181 тис.грн, в тому числі загальний фонд – 4 943 463,635 тис.грн, спеціальний фонд – 1 271 244,546 тис.грн.
Виконання бюджету міста Одеси за І квартал 2016 року за видатками склало 1 170 125,7 тис.грн або 18,8 % від річного плану, в тому числі по загальному фонду – 1 096 541,5 тис.грн або 22,2 %, спеціальному фонду –73 584,2 тис.грн або 5,8 %.
Протягом звітного періоду було забезпечено своєчасне фінансування захищених статей видатків бюджету.
Протягом звітного періоду та станом на 01 квітня 2016 року кредиторська заборгованість відсутня.
За І квартал 2016 року Державною фінансовою інспекцією в Одеській області було проведено 3 ревізії у бюджетних установах та на комунальному підприємстві «Міські дороги». За результатами проведених ревізій встановлено порушень на загальну суму 1 821,9 тис.грн, у тому числі: незаконних витрат – 1 227,3 тис.грн, недоотримання фінансових ресурсів – 538,2 тис.грн і порушень, що не призвели до втрат, – 56,4 тис.грн.
Станом на 01 квітня 2016 року за результатами вжитих заходів усунуто порушень на суму 1 599,6 тис.грн або 87,8 % від загальної суми встановлених порушень.
Залишилися не усунутими порушення на загальну суму 222,3 тис.грн, у тому числі по відділу освіти Київської районної адміністрації Одеської міської ради на суму 178,7 тис.грн та відділу освіти Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради на суму 43,6 тис.грн.
Відповідно до статті 28, пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, статті 59, пункту 266.7 статті 266, статті 267 Податкового кодексу України виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Доповідь директора департаменту фінансів Одеської міської ради Бедреги С.М. про підсумки виконання бюджету міста Одеси за І квартал 2016 року взяти до відома.

2. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси за І квартал 2016 року» (додається).

3. Рекомендувати державним податковим інспекціям міста Одеси:
3.1. Активізувати роботу щодо вжиття вичерпних заходів із надіслання (вручення) податкових вимог платникам, які не сплатили транспортний податок у встановлені законодавством терміни, з подальшим зверненням до суду та виконавчої служби щодо стягнення боргів у судовому порядку.
3.2. Вжити заходів з нарахування суми податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та надіслання (вручення) фізичним особам – платникам податку, податкових повідомлень – рішень, до 01 липня 2016 року.

4. Доручити заступникам міського голови та керівникам виконавчих органів Одеської міської ради посилити контроль за діяльністю підпорядкованих установ та комунальних підприємств щодо безумовного дотримання ними фінансової і бюджетної дисципліни та вимагати від них недопущення порушень у подальшій роботі.

5. Доручити керівникам відділу освіти Київської районної адміністрації Одеської міської ради та відділу освіти Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради:
5.1. Забезпечити вжиття вичерпних заходів стосовно повного усунення допущених фінансових порушень та посилити контроль за фінансовою дисципліною у діяльності установ та підприємств.
5.2. Інформацію щодо виконання підпункту 5.1 пункту 5 цього рішення надати до департаменту фінансів Одеської міської ради у тижневий строк та щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним, надавати інформацію про стан усунення порушень до їх повного усунення.

6. Директору департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрезі С.М. проінформувати Державну фінансову інспекцію в Одеській області стосовно вжитих заходів щодо усунення виявлених порушень за результатами проведених ревізій.

7. Виконавчим органам Одеської міської ради забезпечити виконання заходів щодо збалансування бюджету міста Одеси, економного та раціонального використання бюджетних коштів у 2016 році.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.
 
Міський голова                           Г. Труханов
 
Керуюча справами                    О. ОніщенкоСтраница создана: 01.06.2016 12:14
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее