19:40:01   |   05 декабря 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / № 555 от 14.06.2007

№ 555 от 14.06.2007

О создании наблюдательных комиссий (внесены изменения)

Внесено зміни рішенням виконкому Одеської міської ради №238 від 31.05.2018р.
Внесено зміни рішенням виконкому Одеської міської ради №51 від 31.03.2016р.
Внесено зміни рішенням виконкому Одеської міської ради №303 від 24.09.2015р. 
Внесено зміни рішенням виконкому Одеської міської ради №99 від 30.04.2015

Внесено зміни рішенням виконкому Одеської міської ради №67 від 12.06.2014р.
Внесено зміни рішенням виконкому Одеської міської ради №232 від 31.05.2011р.

Внесено зміни рішенням виконкому Одеської міської ради №392 від 29.06.2010р.

Внесено зміни рішенням виконкому Одеської міської ради №1043 від 27.10.2009р.

Внесено зміни рішенням виконкому Одеської міської ради №918 від 29.07.2009р.

 

Рішення

виконавчого комітету

Одеської міської ради

№ 555 від 14.06.2007

 

Про створення спостережних комісій

З метою здійснення заходів соціального патронажу відносно осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, відповідно до ст. 25 Кримінально-виконавчого кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах» від 01.04.2004 р. № 429, пп. 14 п. «б» ч. 1 ст. 34, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Створити спостережні комісії районних адміністрацій Одеської міської ради, призначити їх голів та секретарів (додаток 1).

2. Затвердити Положення про спостережні комісії (додаток 2).

3. Головам спостережних комісій (Аймедова І.М., Павленко В.Г., Янчук О.Б., Байрак М.В.) сформувати персональний склад комісій із залученням представників громадськості, протягом місяця з дня прийняття цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Єршову Т.М.


Міський голова                           Е. Гурвіц

Керуюча справами                     Т. Єршова

 

Додаток 1
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 555 від 14.06.2007

 


С П И С О К
голів та секретарів спостережних комісій районних адміністрацій
Одеської міської ради

НОВА РЕДАКЦІЯ згідно з рішенням виконкому Одеської міської ради №99 від 30.04.2015 


АЙМЕДОВА І.М. - голова спостережної комісії Київської районної адміністрації Одеської міської ради, заступник голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради;

Чечельницька Т.В. - секретар спостережної комісії Київської районної адміністрації Одеської міської ради, головний спеціаліст - секретар адміністративної комісії Київської районної адміністрації Одеської міської ради;


ПАВЛЕНКО В.Г. - голова спостережної комісії Малиновського району, керуючий справами Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;

Лазор Л.Я. - секретар спостережної комісії Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради, заступник начальника організаційного відділу Малиновської районної адміністрації; 


ІВАНЮТІН Д.Б. - голова спостережної комісії Приморської районної адміністрації Одеської міської ради, заступник голови Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;


Єлізарова І.В. - секретар спостережної комісії Приморської районної адміністрації Одеської міської ради, головний спеціаліст - секретар адміністративної комісії Приморської районної адміністрації Одеської міської ради; 


КАЧУР А.С. - голова спостережної комісії Суворовського району, керуюча справами Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;

Павлішин С.В. - секретар спостережної комісії Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради, головний спеціаліст відділу обліку та розподілу житлової площі Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради.Керуюча справами                                        Т.М. Єршова


Додаток 2
до рішення

виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 555 від 14.06.2007


ПОЛОЖЕННЯ
про спостережні комісії


1. Це Положення визначає завдання, функції та повноваження спостережних комісій районних адміністрацій Одеської міської ради.

2. Спостережні комісії у своїй діяльності керуються Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими актами законодавства, цим Положенням, а також рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.

3. Основними завданнями спостережних комісій є:
1) організація громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання;
2) сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених та створенні належних умов для їх тримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян;
3) організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання;
4) надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

4. Відповідно до покладених завдань спостережні комісії:
1) погоджують постанови і подання, які приймаються і вносяться установами виконання покарань, стосовно:
- зміни умов утримання засуджених у межах однієї кримінально-виконавчої установи закритого типу (далі - виправна колонія) або у зв'язку з переведенням їх до виправної колонії іншого рівня безпеки;
- надання дозволу на проживання за межами виправної колонії засудженим жінкам на час звільнення від роботи у зв'язку з вагітністю і пологами, а також до досягнення дитиною трирічного віку та скасування цього дозволу;

2) разом з органами й установами виконання покарань вносять до суду за місцем відбування покарання засудженими подання щодо:
- умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м'яким;
- звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;
3) сприяють адміністрації установ виконання покарань:
- у проведенні соціально-виховної роботи із засудженими, організації їх загальноосвітнього та професійно-технічного навчання;
- у залученні громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян до надання допомоги у створенні належних умов для тримання засуджених, їх матеріально-побутовому та медико-санітарному забезпеченні, здійсненні оздоровчо-профілактичних заходів;
- у створенні додаткових робочих місць для залучення засуджених до суспільно корисної праці;
4) на підставі інформації органів і установ виконання покарань, ведуть облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, організовують громадський контроль за поведінкою цих осіб та проведення виховних заходів за місцем їх роботи (навчання) і проживання протягом невідбутої частини покарання;
5) здійснюють заходи соціального патронажу стосовно осіб, звільнених від відбування покарання, сприяють розвитку мережі центрів соціальної адаптації та інших установ і організацій, діяльність яких спрямована на надання цим особам допомоги у соціальній адаптації;
6) виконують інші функції відповідно до законодавства.

5. Спостережні комісії мають право:
1) доручати членам комісії:
- відвідувати установи виконання покарань, вивчати стан матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених, умови їх праці та навчання, стан організації соціально-виховної роботи;
- брати участь у засіданнях комісій установ виконання покарань під час розгляду питань про внесення до суду подань щодо умовно-дострокового звільнення засуджених від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м'яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;
- брати участь у судових засіданнях під час розгляду спільних з органами і установами виконання покарань подань щодо умовно-дострокового звільнення засуджених від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м'яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;
2) подавати клопотання про помилування засуджених та висловлювати свою думку по суті клопотання про помилування, що подає засуджений через орган або установу виконання покарань;
3) одержувати від громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів і установ виконання покарань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на спостережні комісії завдань;
4) проводити особистий прийом засуджених, розглядати їх звернення та приймати за ними рішення;
5) заслуховувати на своїх засіданнях з питань, що належать до компетенції спостережних комісій, інформацію посадових осіб органів і установ виконання покарань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які беруть участь у виправленні і ресоціалізації засуджених, вносити пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності з питань дотримання прав і законних інтересів засуджених;
6) доручати представникам громадських організацій і трудових колективів (за їх згодою) проводити виховну роботу та здійснювати контроль за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання, координувати проведення цієї роботи;
7) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників громадських організацій і трудових колективів, що здійснюють громадський контроль за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, про їх роботу (навчання) та поведінку в побуті, у разі потреби запрошувати та заслуховувати інформацію цих осіб;
8) вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо:
- удосконалення діяльності органів і установ виконання покарань з питань дотримання прав і законних інтересів засуджених;
- поліпшення на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності індивідуально-профілактичної та виховної роботи із засудженими до громадських або виправних робіт та особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання;
- організації трудового та побутового влаштування осіб, звільнених від відбування покарання, сприяння їх соціальній адаптації;
- забезпечення правового і соціального захисту персоналу органів і установ виконання покарань.
Під час здійснення своїх повноважень спостережні комісії не вправі втручатися в оперативно-службову діяльність органів і установ виконання покарань.

6. До складу спостережних комісій входять представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадяни.

Представники громадських організацій становлять, як правило, не менш як половину складу комісії.

7. Членами спостережних комісій не можуть бути судді, представники органів прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, служби безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, адвокати, а також особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість.

8. Голова і секретар спостережної комісії призначаються органом, який її утворив. Заступник голови комісії обирається на її засіданні. Кількісний склад комісії визначається залежно від обсягу роботи.

9. Персональний склад комісії формується головою спостережної комісії із наступним затвердженням розпорядженням голови районної адміністрації Одеської міської ради.

10. Спостережна комісія утворюється строком на три роки. Виконавчий комітет Одеської міської ради повідомляє у засобах масової інформації про припинення повноважень комісії не пізніше ніж за три місяці до цього, а також про дострокове припинення членом комісії своїх повноважень.

11. Голова спостережної комісії, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

12. Повноваження члена спостережної комісії припиняються достроково:
1) за його заявою;
2) за зверненням громадської організації, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації, що рекомендували особу до складу комісії;
3) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком відносно нього.

13. Організаційною формою роботи спостережної комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання спостережної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її складу.

Засідання спостережної комісії оформлюються протоколом, який підписує голова комісії (в разі його відсутності заступник голови комісії) та секретар комісії.

14. На засідання спостережної комісії можуть бути запрошені представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прокуратури, інших правоохоронних органів та громадяни.

15. Під час розгляду на засіданнях спостережної комісії матеріалів стосовно засуджених присутність представника відповідного органу або установи виконання покарань є обов'язковою.

16. Голова спостережної комісії:
1) організовує роботу комісії, розподіляє обов'язки між її членами, контролює та перевіряє їх виконання;
2) забезпечує підготовку та затверджує план роботи комісії на півріччя (рік), визначає коло питань, які підлягають розгляду на черговому засіданні;
3) бере участь у засіданнях комісій установ виконання покарань, які розглядають питання щодо зміни умов тримання засуджених, умовно-дострокового звільнення їх від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м'яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та інформує про результати членів спостережної комісії;
4) представляє комісію з питань, що належать до її компетенції, в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності;
5) щороку інформує громадськість через засоби масової інформації про результати діяльності комісії та подає відповідний звіт органу, який її утворив.

17. Спостережна комісія з питань, що належать до її компетенції, приймає рішення відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

18. Постанова спостережної комісії може бути оскаржена до органу, який її утворив, або до суду.

19. Організаційно-технічне забезпечення діяльності спостережної комісії покладається на районні адміністрації Одеської міської ради.

20. Спостережна комісія має печатку та бланк із своїм найменуванням.


Керуюча справами                                Т.М. ЄршоваСтраница создана: 18.06.2007 09:20
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее