06:35:16   |   29 октября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №127 від 28.05.2015

№127 від 28.05.2015

Про хід виконання у 2014 році Міської цільової програми включення центральної історичної частини забудови Одеси до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 квітня 2013 року № 3313-VІ

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№127 від 28.05.2015
Про хід виконання у 2014 році Міської цільової програми включення центральної історичної частини забудови Одеси до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 квітня 2013 року № 3313-VІ

Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 6.6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 01 жовтня 2012 року № 938-01р, з метою здійснення контролю за виконанням Міської цільової програми включення центральної історичної частини забудови Одеси до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 квітня 2013 року № 3313-VІ, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Взяти до відома інформацію про хід виконання у 2014 році Міської цільової програми включення центральної історичної частини забудови Одеси до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 квітня 2013 року № 3313-VІ, надану управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Шандрика В.І.


Міський голова Г. Труханов

Заступник міського голови,
т.в.о. керуючої справами З. Цвірінько


Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№127 від 28.05.2015

Інформація
про хід виконання у 2014 році Міської цільової програми включення центральної історичної частини забудови Одеси до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 квітня 2013 року № 3313-VІ


Міська цільова програма включення центральної історичної частини забудови Одеси до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на 2013-2015 роки затверджена рішенням Одеської міської ради від 16 квітня 2013 року № 3313-VІ (далі – Програма).
Головними розпорядниками коштів Програми є:
- управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради (далі – Управління);
- управління капітального будівництва Одеської міської ради;
- управління дорожнього господарства Одеської міської ради.
Програма спрямована на здійснення підготовки історичної частини забудови Одеси, міського середовища та будівель, розташованих у ядрі історичного центру міста, для номінування до основного списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, збереження архітектурних ансамблів та окремих комплексів і пам’яток історичного ядра центральної частини міста, пам’яток та комплексів (у т.ч. історичних будівель, що не є пам’ятками, і фонової забудови), розташованих в історичних ареалах міста.
У рамках Програми передбачено здійснення заходів з метою виготовлення номінаційного досьє історичного ядра Одеси та каталогу фасадів.
Програма спрямовується на забезпечення умов збереження історичної забудови міста Одеси, всесвітньо відомих пам’яток архітектури та містобудування, збільшення та ефективного залучення у сферу охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу міста.
Збереження цінної історичної забудови, насиченої значною кількістю пам’ятників та об’єктів культурної спадщини широкого стилістичного діапазону, яка є своєрідною візитівкою міста, безумовно підвищує інвестиційну та туристичну привабливість Одеси.
Робота Управління у звітному періоді була спрямована на проведення більшої кількості заходів у сфері збереження пам’яток для збільшення туристичного потенціалу міста та формування іміджу Одеси як найкрасивішого історичного туристичного міста з добре збереженою культурною спадщиною. Постійно формується автоматизований банк облікової документації нерухомих об’єктів культурної спадщини, що підлягають занесенню до Державного Реєстру нерухомих пам’яток України.
У 2014 році на виконання Програми були передбачені видатки у розмірі 15803,4 тис.грн, у тому числі з:
- державного бюджету – 13665,0 тис.грн;
- бюджету м. Одеси – 1978,4 тис.грн;
- інших джерел – 160,0 тис.грн.
Фінансування заходів Програми здійснювалось в межах коштів, передбачених бюджетом м. Одеси на визначені цілі на 2014 рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Згідно з рішенням Одеської міської ради від 24 січня 2014 року № 4569-VI «Про бюджет міста Одеси на 2014 рік» на заходи Програми передбачені кошти у розмірі 1560,3 тис.грн, у тому числі із загального фонду – 516,8 тис.грн, спеціального фонду – 1043,5 тис.грн.
Станом на 01 січня 2015 року заходи Програми за 2014 рік виконані в сумі 1371,7 тис.грн, з них:
- з бюджету міста в сумі 1351,7 тис.грн;
- за залучені кошти – 20,0 тис.грн.
Інформація щодо фінансування Програми у 2014 році додається.


1. Виготовлення номінаційного досьє (програмного продукту та бази даних) каталогу фасадів ядра історичного центру м. Одеси з метою включення до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Сприяння розвитку міської науково-практичної бази формування стратегічних напрямків розвитку сфери охорони культурної спадщини, розробки та впровадження інноваційних науковоємких технологій обліку та збереження об’єктів культурної спадщини є однією з головних завдань роботи Управління. Важливим завданням Програми є виконання комплексу науково-вишукувальних робіт, пов’язаних з виготовленням досьє центральної історичної частини Одеси для підготовки номінації включення до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
У 2014 році Управлінням укладено договір з Науково-дослідним інститутом пам’яткоохоронних досліджень (м. Київ) щодо розробки номінаційного досьє центральної історичної забудови Одеси для включення до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в частині визначення території об’єкта та підстав для його включення.
За кошти бюджету м. Одеси (99,2 тис.грн) у 2014 році проведені науково-дослідні роботи з розробки номінаційного досьє центральної історичної забудови м. Одеси.

2. Ремонтно-реставраційні (відновлювальні) роботи, поточний ремонт
на об’єктах культурної спадщини – монументального мистецтва,
в т.ч. національного значення, які розташовані у ядрі історичного
центру м. Одеси та прилеглої території


Управлінням постійно визначається перелік пам’яток архітектури та містобудування, історії, монументального мистецтва, що потребують проведення першочергових реставраційних робіт для занесення до Програми.
Проводиться робота з обстеження об’єктів культурної спадщини, в тому числі пам’яток монументального мистецтва ядра історичного центру Одеси.
Протягом 2014 року організовувалась та проводилась робота з укладання договорів з поточного ремонту на об’єктах монументального мистецтва, в т.ч. пам’ятках, розташованих в історичних ареалах або поза їх межами.
За звітний період за кошти бюджету міста проведені наступні роботи (у сумі):
- по пункту 2.1. – 98,9 тис.грн – поточний ремонт пам’ятника генерал-губернатору Новоросійського краю А.Е. Рішельє з відновленням історичного огородження пам’ятника (Приморський бульвар);
- по пункту 2.2. – 20,0 тис.грн – поточний ремонт пам’ятника генерал-губернатору Новоросійського краю і Бессарабії князю М.С. Воронцову (Соборна площа);
- по пункту 2.3. – 30,0 тис.грн – поточний ремонт пам’ятника поету О.С. Пушкіну (Приморський бульвар);
- по пункту 2.4. – 20,3 тис.грн – поточний ремонт пам’ятника маршалу Р.Я. Малиновському (вул. Преображенська ріг пров. Некрасова);
- по пункту 2.7. – 19,6 тис.грн – поточний ремонт пам’ятника Г. Вакуленчуку (Митна площа);
- по пункту 2.8. – 8,6 тис.грн – поточний ремонт пам’ятника Л. Толстому (вул. Льва Толстого, сквер);
- по пункту 2.9. – 22,6 тис.грн – виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: реставрація пам’ятника М. Томасу та ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятнику М. Томасу (Італійський бульвар, сквер ім. Томаса);
- по пункту 2.10. – 9,4 тис.грн – поточний ремонт пам’ятника В. Холодній (вул. Преображенська ріг Соборної площі, не є пам’яткою);
- по пункту 2.11. – 6,2 тис.грн – поточний ремонт пам’ятника А. Нудельману (бульвар Михайла Жванецького, не є пам’яткою);
- по пункту 2.14. – 8,2 тис.грн – поточний ремонт пам’ятника Т.Г. Шевченку (вул. Маразліївська, ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка).
3. Ремонтно-відновлювальні (реставраційні), поточні ремонтні роботи
на об’єктах, в т.ч. монументального мистецтва, які розташовані
поза межами історичного центру м. Одеси

За звітний період за кошти бюджету міста проведені наступні роботи (у сумі):
- по пункту 3.2. – 4,8 тис.грн – поточний ремонт пам’ятника М. Горькому (вул. Космонавтів, ПКтаВ ім. М. Горького);
- по пункту 3.4. – 2,3 тис.грн – поточний ремонт пам’ятника Зої Космодем’янській (вул. Зої Космодем’янської, 1, сел. Чорноморка);
- по пункту 3.9. – 54,0 тис.грн – поточний ремонт пам’ятника Т.Г. Шевченку (мікрорайон Шевченка-3, площа).
По пункту 3.5. за залучені кошти у сумі 20,0 тис.грн проведений поточний ремонт пам’ятника Т.Г. Шевченку (вул. Рибальська балка, 3, санаторій МНС України «Одеський»).

4. Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках архітектури
та містобудування національного значення

У звітному періоді проводилося коригування Програми у зв’язку зі змінами об’ємів робіт та коригуванням бюджетних призначень з реалізації її заходів, де управління капітального будівництва Одеської міської ради виступає замовником виробництва робіт. Розпорядником бюджетних коштів даного завдання є зазначене управління.
4.1. Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці «Будівля Старої біржі» (пл. Думська, 1).
У 2014 році виконана частина реставраційних робіт на пам’ятці «Будівля Старої біржі» за кошти бюджету міста в сумі 42,5 тис.грн.
4.2. Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці «Ансамбль Воронцовського палацу: палац, бельведер (колонада), стайня» (пров. Воронцовський, 2).
За звітний період виконані проектні роботи з реставрації пам’ятки «Ансамбль Воронцовського палацу: палац, бельведер (колонада), стайня» за кошти бюджету міста в сумі 600,0 тис.грн.

5. Проведення міжнародних конференцій

Управлінням постійно проводиться підготовча робота для організації та участі у міжнародних семінарах та конференціях із запрошенням експертів ЮНЕСКО.
Протягом звітного періоду Управлінням проведена робота з організації міжнародної науково-практичної конференції «Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО» (запланована та проведена у січні 2015 року) за участю представників Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень, Міжнародної ради з охорони об’єктів культурної спадщини та історичних місць, громадських організацій, представників вищих учбових закладів та Українського національного комітету ICOMOS, іноземних представників, провідних спеціалістів у галузі охорони культурної спадщини.
За даним заходом Програми для забезпечення учасників міжнародної конференції необхідними матеріалами у 2014 році виготовлено друкованої продукції за кошти бюджету міста у сумі 17,9 тис.грн.

6. Проведення наукових семінарів щодо включення історичного центру Одеси до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Управлінням постійно проводяться конференції та наукові семінари, присвячені збереженню культурної спадщини. Свій внесок у роботу зі збереження історичного надбання Одеси та популяризації історії міста зробили різноманітні виставки, семінари та конференції, які пройшли за участю Управління у 2014 році – виставки «Народження перлини біля моря» спільно з музеєм «Християнська Одеса», «Історія Одеської клеймленої цегли», міжнародна конференція «Витоки Одеси», міжнародна науково-практична конференція «Південь України у вітчизняній та європейській історії», яка була проведена в Одеській державній академії будівництва та архітектури за ініціативою та підтримкою Управління. У червні 2014 року в Одеському будинку вчених за участю Одеської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури пройшла науково-практична конференція «Збереження історичного центру Одеси у світлі існуючих нормативних і законодавчих актів з охорони культурної спадщини».
У жовтні-листопаді 2014 року в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка була організована та проведена виставка «Порохова вежа Одеського карантину» у Пороховій вежі, яка була відреставрована та урочисто відкрита до Дня міста у вересні 2014 року. Також протягом звітного періоду за ініціативи Управління і громадськості та за підтримки міської влади відновлено Сторожову вежу Одеського карантину, в якій також була організована та проведена виставка «Історія Одеської клеймленої цегли» за участю краєзнавців-колекціонерів. Також проведено виставку літографії та археологічних музейних предметів, приурочену до конференції «Витоки Одеси».
У грудні 2014 року проведений науковий семінар щодо вивчення та обговорення основних проблем та шляхів збереження історичної забудови центру Одеси з метою включення до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за участю науковців одеських вищих учбових закладів, громадських організацій міста, істориків та краєзнавців. Послуги із забезпечення проведення семінару за кошти бюджету міста були реалізовані у сумі 40,0 тис. грн.

7. Виготовлення та встановлення охоронних дощок, знаків і позначок на об’єктах культурної спадщини

У рамках Програми планується та проводиться подальше встановлення охоронних дощок на будинках-пам’ятках архітектури та містобудування, занесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категоріями національного та місцевого значення, відповідно до вимог законодавства. На виготовлення та встановлення охоронних дощок на об’єктах культурної спадщини у 2014 році витрачено бюджетних коштів у сумі 7,0 тис.грн.

8. Виготовлення облікової документації та оцінка об’єктів монументального мистецтва, визначення балансової вартості

Більшість об’єктів монументального мистецтва – елементів благоустрою та пам’яток, розташованих на території м. Одеси, не мають балансоутримувача, у результаті чого, на жаль, не завжди обслуговуються належним чином та взагалі ускладнюється утримання їх у належному технічному стані. Для подальшої більш ефективної підтримки у належному технічному та естетичному стані вказаних об’єктів виконавчим комітетом Одеської міської ради прийняті рішення від 30 січня 2014 року № 27 «Про створення комісії з визначення балансової вартості та балансоутримувачів елементів благоустрою, які не є об’єктами культурної спадщини» та від 30 січня 2014 року № 28 «Про заходи щодо проведення грошової оцінки об’єктів культурної спадщини – пам’ятників монументального мистецтва на території міста Одеси» для здійснення у подальшому їх передачі на баланс виконавчим органам Одеської міської ради.
Управлінням разом з представниками районних адміністрацій Одеської міської ради взято участь у роботі комісії з визначення балансової вартості та балансоутримувачів елементів благоустрою, об’єктів монументального мистецтва, які не є об’єктами культурної спадщини. Робота з проведення оцінки та визначення балансоутримувачів з наступною передачею відповідними рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету на баланс підприємств та організацій для належного обслуговування пам’ятників триває.
Управлінням виконується робота з проведення грошової оцінки об’єктів культурної спадщини – пам’яток монументального мистецтва, розташованих на території м. Одеси, здійснюється підготовка заходів щодо прийняття цих об’єктів на баланс Управління. Протягом звітного періоду виготовлена облікова документація, оцінка частини об’єктів монументального мистецтва-пам’яток, визначення їх балансової вартості за кошти бюджету міста у сумі 69,4 тис.грн з наступним прийняттям їх на баланс Управління. Робота за даним заходом Програми продовжується.

9. Проектування та капітальний ремонт меморіального комплексу
«Алея Слави» центрального парку культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка у м. Одесі

Наприкінці 2014 року були проведені коригування Програми в частині її доповнення завданням (з наступним коригуванням) щодо проектування та капітального ремонту комплексу «Алея Слави» у ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка у зв’язку з визначенням обсягу та вартості робіт (розпорядник бюджетних коштів – управління дорожнього господарства Одеської міської ради).
Захід з проектування на капітальний ремонт меморіального комплексу «Алея Слави» виконано у 2014 році за кошти бюджету у сумі 170,8 тис.грн.
Заступник міського голови,
т.в.о. керуючої справами З. Цвірінько

 

ДодатокСтраница создана: 03.06.2015 14:45
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее