/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №125 від 28.05.2015

№125 від 28.05.2015

Про виконання бюджету міста Одеси у І кварталі 2015 року

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№125 від 28.05.2015Про виконання бюджету міста Одеси у І кварталі 2015 року


Бюджет м. Одеси на 2015 рік затверджений рішенням Одеської міської ради від 21 січня 2015 року № 6259-VІ обсягом 4 580 273,119 тис.грн.
Уточнений обсяг бюджету міста складає 4 793 593,439 тис.грн, у тому числі:
- доходи загального фонду – 4 618 634,539 тис.грн, з них:
 освітня субвенція – 705 025,4 тис.грн;
 медична субвенція – 659 029,1 тис.грн;
 міжбюджетні трансферти – 1 220 789,439 тис.грн;
- доходи спеціального фонду – 174 958,9 тис.грн, з них бюджет розвитку – 51 400,0 тис.грн.

Бюджет міста Одеси за січень-березень 2015 року за доходами виконано в сумі 1 197 610,3 тис.грн або 25,0 % від затверджених річних планових показників на 2015 рік.
Рівень виконання планових показників на І квартал 2015 року (без урахування власних надходжень бюджетних установ) складає 104,8 %.
В порівнянні з відповідним періодом 2014 року надходження збільшились на 306 188,4 тис.грн або на 34,3 %.
Основну частину надходжень до бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів) складають надходження до загального фонду.
До загального фонду бюджету міста Одеси без урахування трансфертів за І квартал 2015 року надійшло 560 137,8 тис.грн або 119,9 % від планових показників І кварталу та 27,5 % від річних планових показників. Додаткові надходження за І квартал 2015 року склали 92 907,1 тис.грн.
У порівнянні з аналогічним періодом 2014 року надходження доходів загального фонду бюджету збільшилися на 121 588,3 тис.грн або в 1,3 рази.
З урахуванням змін, внесених до бюджетного та податкового законодавства, в умовах фінансової децентралізації до бюджету міста Одеси за січень-березень 2015 року надійшли нові платежі в сумі 55 719,4 тис.грн, а саме:
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 40 428,0 тис.грн;
- транспортний податок – 145,2 тис.грн;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, – 3 119,6 тис.грн, в тому числі від юридичних осіб, – 2 943,1 тис.грн та від фізичних осіб – 176,5 тис.грн;
- плата за надання інших адміністративних послуг – 6 606,8 тис.грн;
- державне мито – 5 419,8 тис.грн.
Надходження податку на доходи фізичних осіб в контингенті (100 %) за І квартал 2015 року склали 477 191,0 тис.грн або порівняно з відповідним періодом 2014 року збільшилися на 39 015,3 тис.грн, темп росту склав 108,9 %.
За січень-березень 2015 року надходження плати за землю до бюджету міста Одеси склали 89 683,0 тис.грн, в тому числі земельного податку надійшло 47 342,5 тис.грн, орендної плати – 42 340,5 тис.грн.
Планові показники по надходженню плати за землю в цілому за І квартал 2015 року виконані на 121,1 %, в порівнянні з відповідним періодом 2014 року надходження збільшились на 12 694,9 тис.грн або на 16,5 %, в тому числі надходження земельного податку збільшились на 3 175,1 тис.грн або на 7,2 % та орендної плати на 9 519,7 тис.грн або на 29 %.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» місту Одесі передбачені медична (річний план – 659 029,1 тис.грн), освітня (річний план – 705 025,4 тис.грн) субвенції і реверсна дотація (річний план – 108 499,5 тис.грн).
Станом на 01 квітня 2015 року до бюджету міста Одеси з Державного бюджету України перераховано:
- освітньої субвенції в сумі 161 891,0 тис.грн або 100 % до плану І кварталу;
- медичної субвенції в сумі 159 561,4 тис.грн або 100 % до плану І кварталу.
За січень-березень 2015 року з бюджету міста Одеси до Державного бюджету України перераховано реверсної дотації в повному обсязі в сумі 27 124,8 тис.грн.

Бюджет міста Одеси на 2015 рік за видатками з урахуванням внесених змін затверджено в сумі 4 820 980,723 тис.грн, в тому числі загальний фонд – 4 178 461,154 тис.грн, спеціальний фонд – 642 519,569 тис.грн.
Виконання бюджету міста Одеси за І квартал 2015 року за видатками склало 986 966,8 тис.грн або 20,5 % від річного плану, в тому числі по загальному фонду – 806 108,9 тис.грн або 19,3 %, спеціальному фонду – 180 857,9 тис.грн або 28,1 %.
Крім того, витрати бюджету міста на погашення основної суми боргу склали 57 825,9 тис.грн.
Протягом звітного періоду було забезпечено своєчасне фінансування захищених статей видатків бюджету.
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Доповідь директора департаменту фінансів Одеської міської ради Бедреги С.М. про підсумки виконання бюджету міста Одеси за І квартал 2015 року взяти до відома.

2. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення “Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси за І квартал 2015 року” (додається).

3. Доручити департаменту фінансів Одеської міської ради:
3.1. Підготувати і надати на розгляд постійній комісії Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів:
3.1.1. Пропозиції щодо уточнення річних планових показників на 2015 рік по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, акцизного та транспортного податків, державного мита, плати за надання інших адміністративних послуг за результатами проведеного моніторингу надходжень до бюджету міста Одеси та з метою встановлення реальних обсягів зазначених платежів.
3.1.2. Пропозиції щодо уточнення обсягу бюджету міста Одеси на 2015 рік.
3.1.3. Проект рішення Одеської міської ради «Про встановлення пільг по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для фізичних осіб по нежитловій нерухомості».
3.2. Щотижня оприлюднювати інформацію про надходження та використання коштів бюджету міста Одеси в 2015 році на офіційному сайті Одеської міської ради www.omr.gov.ua.

4. Департаменту комунальної власності Одеської міської ради терміново підготувати проект рішення Одеської міської ради «Про встановлення ставок податку на землю на 2016 рік» і забезпечити його офіційне опублікування у встановлений чинним законодавством термін до 15 липня 2015 року.

5. Рекомендувати Головному управлінню Державної фіскальної служби в Одеській області та спеціалізованій державній податковій інспекції з обслуговування великих платників у м. Одесі Міжрегіонального Головного управління Міндоходів активізувати роботу щодо зменшення обсягу податкового боргу (недоїмки) за платежами до бюджетів усіх рівнів та посилення контролю за сплатою нарахованих податків і платежів, а також щодо покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання.
6. Виконавчим органам Одеської міської ради:
6.1. Провести аналіз причин виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості, розробити заходи щодо її скорочення, а також установити персональну відповідальність керівників бюджетних установ за збільшення обсягу заборгованості, у першу чергу простроченої.
6.2. Забезпечити дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни, запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів.
6.3. Здійснювати своєчасне проведення платежів з оплати праці та розрахунків за енергоносії.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.Міський голова Г. ТрухановЗаступник міського голови,
т.в.о. керуючої справами З. Цвірінько

 
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№125 від 28.05.2015


Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси за І квартал 2015 рокуВідповідно до статті 143 Конституції України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Одеси за І квартал 2015 року (додатки 1-5).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.
Міський голова Г. ТрухановПроект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

Заступник міського голови,
т.в.о. керуючої справами З. Цвірінько

додатки 1-4

додаток 5Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
03.06.2015 11:27

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/committee/71296/