06:49:59   |   20 октября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №63 від 24.03.2015р.

№63 від 24.03.2015р.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.07.2011 року №512 «Про затвердження Положення про комісію з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги»

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№63 від 24.03.2015р.Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.07.2011 року №512 «Про затвердження Положення про комісію з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги»


Відповідно до ст.ст. 27, 34, 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення можливості сплати вартості житлово-комунальних послуг за тарифами певних категорій громадян та координації роботи щодо вирішення питань надання адресної муніципальної допомоги з оплати за житлово-комунальні послуги незахищеним та пільговим верствам населення міста Одеси, керуючись Положенням про департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради і Міськими цільовими соціальними програмами на відповідний бюджетний період, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.07.2011 року №512 «Про затвердження Положення про комісію з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги», виклавши додаток у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.

Міський голова Г. ТрухановКеруюча справами О. Оніщенко

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№63 від 24.03.2015р.

Положення
про комісію з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги
(нова редакція)

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комісія з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги (далі – Комісія) є колегіальним органом, утвореним з метою координації роботи щодо призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги та для розрахунків за житлово-комунальні послуги, та діє в межах повноважень, наданих цим Положенням.
1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами України в межах своїх повноважень.
1.3. Комісія забезпечує об’єктивний розподіл коштів для призначення адресної муніципальної допомоги у сфері житлово-комунальних послуг мешканцям міста Одеси.

2. СКЛАД І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ

2.1. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням міського голови.
2.2. Головою Комісії є директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
2.3. До складу Комісії, крім голови та відповідального секретаря, входять представники районних адміністрацій Одеської міської ради, комунальних підприємств, структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, департаменту фінансів Одеської міської ради, депутати Одеської міської ради, представники громадських і благодійних організацій міста та органів самоорганізації населення. Кількісний склад Комісії повинен налічувати не менше 11-ти осіб.
2.4. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться не рідше двох разів на місяць та за необхідністю.
2.5. Веде засідання голова Комісії.
2.6. Члени Комісії зобов’язані особисто брати участь у її засіданнях.
Член Комісії, який не бере участі у засіданнях без поважних причин протягом двох місяців, за поданням голови Комісії виключається з її складу за розпорядженням міського голови.
2.7. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загального складу Комісії.
2.8. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні її членів та оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії.
При рівному розподілі голосів прийнятим вважається рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні Комісії.

3. ФУНКЦІЇ КОМІСІЇ

3.1. Розгляд звернень громадян, які зареєстровані та фактично проживають в місті Одесі, щодо призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги та для розрахунків за житлово-комунальні послуги.
3.2. Розгляд клопотань благодійних фондів, громадських та інших організацій з питань призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги та для розрахунків за житлово-комунальні послуги незахищеним верствам населення, сім’ям (особам), які опинилися в складних життєвих обставинах та не в змозі самостійно їх подолати.
3.3. Розподіл коштів, передбачених для надання адресної муніципальної допомоги громадянам міста Одеси, які перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги, в межах Міських цільових соціальних програм на відповідний бюджетний період.
3.4. Залучення представників відповідних профільних підрозділів та фахівців для вирішення відповідних завдань.
3.5. За результатами розгляду звернень громадян внесення пропозицій керівництву виконавчого комітету Одеської міської ради про призначення одноразової адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги або для розрахунків за житлово-комунальні послуги.
3.6. При ухваленні рішення Комісії про виділення коштів на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги та для розрахунків за житлово-комунальні послуги незахищеним верствам населення міста Одеси враховувати:
- соціальний статус;
- рівень матеріальної забезпеченості;
- стан здоров’я;
- умови проживання;
- наявність працездатних дітей (для відповідних категорій громадян);
- перебування на обліку в комунальних установах «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси;
- заборгованість заявника перед підприємствами-постачальниками послуг;
- фактичне отримання державних видів допомоги у сфері житлово-комунальних послуг у вигляді субсидії на оплату житлово-комунальних послуг або компенсації додаткових витрат на оплату житлово-комунальних послуг заявником;
- певні життєві обставини особи, яка потребує допомоги (визначається в акті обстеження соціальних та матеріально-побутових умов проживання, письмових підтвердженнях громадських організацій, сусідів та інших документів).

4. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ АДРЕСНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ОПЛАТИ ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Рішення про призначення (відмову в призначенні) адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги та для розрахунків за житлово-комунальні послуги в межах Міських цільових соціальних програм на відповідний бюджетний період приймається на підставі наданих громадянами документів, затверджених Положенням про порядок надання адресної матеріальної грошової допомоги мешканцям міста Одеси від 31.07.2014 року №131 (з відповідними змінами та доповненнями у подальшому).

5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗМІРИ АДРЕСНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ОПЛАТИ ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

5.1. Адресна муніципальна допомога на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги та для розрахунків за житлово-комунальні послуги у межах, визначених Міськими цільовими соціальними програмами на відповідний бюджетний рік, призначається малозабезпеченій особі або громадянам, які опинились у скрутних життєвих обставинах, один раз на рік. Максимальний розмір адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги – 2500 грн; одноразової адресної муніципальної допомоги для розрахунків за житлово-комунальні послуги – 500 грн. У виключних випадках, за дорученням міського голови або його заступників, призначається додаткова адресна муніципальна допомога та адресна одноразова допомога у більшому розмірі.
5.2. Отримати адресну муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги та для розрахунків за житлово-комунальні послуги має особа, яка фактично проживає за місцем реєстрації в місті Одесі та на яку відкриті особові рахунки (в окремих випадках на члена його сім’ї, який зареєстрований та проживає за місцем реєстрації).
5.3. Адресна одноразова допомога для розрахунків за житлово-комунальні послуги надається працівнику бюджетної сфери, середньомісячний сукупний доход сім’ї якого за попередні 6 місяців не перевищує двох прожиткових мінімумів для родини, який звернувся до управління соціального захисту населення району міста Одеси щодо призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг та компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги та якому в призначенні зазначених державних допомог було відмовлено.
5.4. Адресна одноразова допомога для розрахунків за житлово-комунальні послуги призначається працівнику бюджетної сфери на оплату теплопостачання або газопостачання.

6. ФІНАНСУВАННЯ АДРЕСНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ОПЛАТИ ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

6.1. Фінансування адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги та для розрахунків за житлово-комунальні послуги здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси в межах витрат, передбачених на дані цілі на поточний рік.
6.2. Призначена адресна муніципальна допомога на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги та для розрахунків за житлово-комунальні послуги виплачується на підставі оформленого протоколу Комісії за розпорядженням міського голови.
6.3. Рішення Комісії зберігаються в окремих справах загального діловодства як обов’язкові документи.Керуюча справами О. Оніщенко

Страница создана: 25.03.2015 18:46
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее