16:16:06   |   25 октября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №59 від 24.03.2015р.

№59 від 24.03.2015р.

Про виконання у 2014 році рішення Одеської міської ради від 18.07.2013 р. № 3643-VІ «Про затвердження Програми зайнятості населення м. Одеси на період до 2017 року»

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№59 від 24.03.2015р.

 
Про виконання у 2014 році рішення Одеської міської ради

від 18.07.2013 р. № 3643-VІ «Про затвердження Програми

зайнятості населення м. Одеси на період до 2017 року»

Реалізація заходів Програми зайнятості населення м. Одеси на період до 2017 року, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18.07.2013 р. № 3643-VІ, дозволила забезпечити у 2014 році виконання планових завдань ринку праці та збереження його стабільності. За даними статистичних спостережень за січень-вересень 2014 року рівень зайнятості населення в працездатному віці становив 65,4%, що відповідає загальноукраїнському показнику (65,3%). Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємств, установ та організацій міста (без урахування задіяних на малих підприємствах) становить 270,6 тис. осіб або 95,9% від показника за аналогічний період 2013 року.
Рівень зареєстрованого безробіття в м. Одесі залишився одним з найнижчих в Україні та на 1 січня 2015 року становив 0,5% від населення працездатного віку.
Послугами міської служби зайнятості у 2014 році скористалися 12,2 тис. незайнятих громадян або 106,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року. Статус безробітних мали 9,5 тис. осіб. Загальна кількість вакансій, наданих роботодавцями до міської служби зайнятості, становила 10,1 тис. одиниць або 79% від показника 2013 року. Кількість зареєстрованих безробітних на 1 січня 2015 року становила 3,3 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 79,8%. На одне робоче місце претендували два безробітні.
Активними заходами сприяння зайнятості охоплені понад 6,3 тис. незайнятих громадян або 106,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року, з яких: працевлаштовано – 4,4 тис. осіб (у тому числі 148 осіб запровадили власну справу за рахунок фінансової допомоги служби зайнятості для реалізації підприємницької ініціативи, 76 осіб – шляхом економічного стимулювання роботодавців та виплати компенсації фактичних витрат по сплаті єдиного соціального внеску), 1,3 тис. безробітних пройшли професійне навчання і 619 осіб взяли участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Протягом звітного періоду профорієнтаційними послугами охоплено 36,8 тис. осіб, в тому числі 9,8 тис. незайнятих громадян та майже 25,0 тис. учнівської молоді.
З метою розширення уявлення учнівської молоді про місцевий ринок праці департамент освіти та науки Одеської міської ради впроваджував інновації з актуалізації знань про види виробництва, підприємств, професій, а також напрямки професійного навчання та способи пошуку місця роботи. Організовано і проведено низку загальноміських конкурсів, квест-гру; визначено переможців конкурсу «Кращий інноваційний проект молоді міста Одеси»; відбулася щорічна зустріч шкільних ініціативних груп, які займаються реалізацією соціальних проектів. Понад 1,2 тис. учнів випускних класів відвідали містоутворюючі підприємства та ознайомилися на них з робочими спеціальностями.
Одеською міською організацією роботодавців зроблено внесок у налагодження співробітництва підприємств з професійними навчальними закладами, що надає можливість забезпечувати учнівську і студентську молодь робочими місцями для проходження стажування, навчально-виробничої практики та у подальшому – працевлаштуванням.
Водночас, у 2014 році продовжено розвиток професійного потенціалу працівників упродовж трудової діяльності, що сприяє соціальній захищеності і достатнім гарантіям зайнятості. Так, 61 особа віком старше 45 років отримала ваучер на професійне навчання для вдосконалення знань та підвищення своєї професійної компетенції, понад 12% найманих працівників пройшли профнавчання на виробництві (за даними моніторингу, яким було охоплено 73 підприємства із загальною чисельністю штатних працівників 60 тис. осіб).
Протягом року відбувалося вдосконалення методів сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці. Це питання знаходилося на постійному контролі виконавчих органів Одеської міської ради та неодноразово обговорювалося на засіданнях «круглого столу», міської тристоронньої соціально-економічної ради тощо. Підсумком такої роботи стало напрацювання нових підходів в питаннях самовизначення та працевлаштування зазначених категорій осіб, надання психолого-педагогічного супроводу дітям, які проходять індивідуальне навчання в системі загальної освіти, з метою підвищення їх мотивації до праці тощо.
Всього на обліку в міській службі зайнятості перебували 2,3 тис. безробітних соціально незахищених громадян, з них 411 – працевлаштовано, в тому числі 118 осіб з обмеженими фізичними можливостями. Професійне навчання за направленням служби зайнятості проходили 198 безробітних, 204 особи брали участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
За рахунок коштів Одеського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів створено 9 робочих місць для працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями, 15 осіб навчаються у вищих навчальних закладах.
Використання практики соціальних контрактів службою у справах дітей Одеської міської ради сприяло забезпеченню зайнятості (у т.ч. влаштування для профтехнавчання) усіх 48 підопічних КУ «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
Додаткове навантаження на місцевий ринок праці відбулося за рахунок громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції. Всіма виконавцями Програми вживаються заходи щодо їх адаптації до умов проживання та працевлаштування. За сприяння служби зайнятості працевлаштовано 103 особи даної категорії.
Станом на 01.01.2015 р. в м. Одесі зареєстровано 124,2 тис. суб’єктів господарювання, в т.ч. 45,9 тис. юридичних осіб та 78,3 тис. фізичних осіб-підприємців.
Виконання комплексу заходів, пов’язаних з підвищенням ефективності використання робочої сили, легалізацією трудових відносин, збільшенням надходжень до бюджетів усіх рівнів та фондів загальнообов’язкового соціального страхування, надали можливість у 2014 році легалізувати 100 робочих місць, 1057,0 тис. грн заробітної плати, додатково залучити до бюджету 213,6 тис. грн податку на доходи фізичних осіб.
Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників м. Одеси за 9 місяців 2014 року становив 3252,0 грн або 107,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року.
Підприємствами-боржниками протягом року погашено зарплатних боргів на суму 5,6 млн грн та сплачено 1,4 млн.грн єдиного соціального внеску.
Фінансове забезпечення Програми у 2014 році було направлено на:

- отримання безробітними особами заробітку у зв’язку із залученням до участі в оплачуваних громадських роботах (головні розпорядники бюджетних коштів – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради, департамент культури та туризму Одеської міської ради);
- проведення масових заходів, спрямованих на працевлаштування молоді: ярмарки вакансій, дні відкритих дверей, дні кар'єри, видання інформаційно-методичних матеріалів, сприяння розвитку підприємницької ініціативи, реалізація нових підходів у питаннях профорієнтації учнівської молоді (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент освіти та науки Одеської міської ради);
- проведення заходів зі сприяння працевлаштуванню підлітків та молодих осіб соціально вразливих категорій (головний розпорядник бюджетних коштів – служба у справах дітей Одеської міської ради).
Загальний обсяг виконаних робіт і заходів Програми у 2014 році становив 363,3 тис.грн, з них:
- 211,6 тис.грн із загального фонду бюджету м. Одеси;
- 151,7 тис.грн зі спеціального фонду бюджету м. Одеси (формується за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття).
Водночас, департаменту освіти та науки Одеської міської ради із загального фонду міського бюджету погашена кредиторська заборгованість за 2013 рік у сумі 74,9 тис.грн.
Завдяки взаємодії та плідній співпраці виконавчих органів Одеської міської ради, служби зайнятості та соціальних партнерів у 2014 році забезпечено виконання заходів Програми та створено передумови для стабільної ситуації на місцевому ринку праці у 2015 році.
З метою контролю за реалізацією заходів Програми 03.06.2014 р. та 18.11.2014 р. інформація по хід її реалізації була заслухана на засіданні постійної комісії Одеської міської ради із соціальної політики та праці.
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою посилення соціального захисту населення від безробіття, захисту прав та інтересів працюючих, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Виконавчим органам Одеської міської ради – виконавцям Програми зайнятості населення м. Одеси на період до 2017 року, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18.07.2013 р. № 3643-VІ, забезпечити реалізацію її заходів у 2015 році.

2. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради:
2.1. Здійснювати моніторинг стану ринку праці та координацію роботи з виконання заходів, передбачених Програмою.
2.2. У співпраці з департаментом економічного розвитку Одеської міської ради проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо законодавчих новацій у сфері соціально-трудових відносин, легалізації робочих місць та фонду оплати праці.

3. Службі у справах дітей Одеської міської ради забезпечити виконання запланованих заходів щодо адресного супроводу окремих категорій молоді в реалізації їх трудових намірів і подальшого працевлаштування, у т.ч. таких, що фінансуються з бюджету міста Одеси.

4. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради продовжити роботу з удосконалення методів профорієнтаційної роботи з молоддю та вжиття заходів, спрямованих на забезпечення зайнятості молодих осіб.

5. Рекомендувати Одеському міському центру зайнятості, центру зайнятості Суворовського району м. Одеси активізувати співпрацю з роботодавцями щодо забезпечення зайнятості громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у тому числі шляхом впровадження економічного стимулювання їх працевлаштування на створені нові робочі місця з виплатою компенсації єдиного внеску.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.


Міський голова                        Г. Труханов

Керуюча справами                 О. ОніщенкоСтраница создана: 25.03.2015 17:12
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее