20:40:29   |   22 октября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №64 від 24.03.2015р.

№64 від 24.03.2015р.

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про розгляд звіту про хід реалізації у 2014 році Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року»

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№64 від 24.03.2015р.
 
 
  
 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про розгляд звіту про хід реалізації у 2014 році Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року»
 
 
 
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини 1 статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:
         1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення  «Про розгляд звіту про хід реалізації у 2014 році Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року» (додається).

        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Янчука О.Б.
 


Міський голова                                                         Г. Труханов
Керуюча справами                                                   О. Оніщенко

 
 
 
 
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№64 від 24.03.2015р.
 
 
 
Про розгляд звіту про хід реалізації у 2014 році Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року
 
 
 
Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши звіт про хід реалізації у 2014 році Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року, з метою здійснення контролю за виконанням Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року, Одеська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Звіт про хід реалізації у 2014 році Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року взяти до відома (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з економічної, інвестиційної політики, міжнародних відносин та інформаційних технологій.

       

Міський голова                                                                                        Г. Труханов
 
 
 
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
 
 
 
Керуюча справами                                                                         О. Оніщенко
 
 
 
 
 
Додаток
до рішення Одеської міської ради
від
 
 
Звіт про хід реалізації у 2014 році
Стратегії економічного та соціального розвитку
м. Одеси до 2022 року  
 
Стратегія економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року виступає головним, довгостроковим та послідовним Планом розвитку міста, який визначає основні напрямки, цілі та завдання.
Масштабність та складність цілей і завдань, які необхідно вирішити в процесі реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року (далі – Стратегія), зумовлює поетапне їх виконання.
До І етапу реалізації Стратегії входить звітний 2014 рік, що передбачає накопичення ресурсів та створення необхідних умов для реалізації стратегічних завдань на наступні роки.
На сьогоднішній день у зв’язку зі складною політичною і економічною ситуацію в цілому в державі досягнення поставлених цілей у вирішенні стратегічних завдань можливе лише за умови інерційного сценарію розвитку міста, тобто підтримання існуючого становища.
Одним із основних інструментів реалізації Стратегії є розробка та виконання щорічного Плану дій, що складається з ряду послідовних заходів з реалізації стратегічних завдань, які в більшості виступають проектами міського розвитку.
У рамках виконання Стратегії розпорядженням Одеського міського голови від 22.01.2014  № 23 затверджено План дій з реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року у 2014 році.
Діяльність та зусилля виконавчих органів Одеської міської ради протягом 2014 року були зосереджені на виконанні заходів з реалізації стратегічних завдань, які спрямовані першочергово на модернізацію транспортної інфраструктури, житлового господарства, відродження історичного центру міста, підвищення якості туристичного продукту, забезпечення екологічно сприятливих умов для населення міста, підвищення якості освіти та медичного обслуговування, створення умов для соціальної адаптації людей похилого віку та з обмеженими можливостями тощо.
За підсумками звітного періоду виконання заходів, передбачених Планом дій з реалізації Стратегії, в повному обсязі становить  61 %, частково          виконано 25 %, запланованих заходів,  реалізацію яких не розпочато, – 14 %.
Основними причинами невиконання заходів є обмеженість фінансування, судові процеси та нестабільна економічна ситуація в країні.
 
 
Пріоритетний напрямок:
«Конкурентоспроможне місто»
 
З метою створення та підтримки діяльності центру субконтрактації, основним завданням якого є сприяння розвитку коопераційних процесів в промисловому виробництві, розвитку та передачі нових технологій, підвищення якості продукції, що виробляється, зниження її собівартості та конкурентоспроможності, проведено роботу з дослідження видів та напрямків підприємницької діяльності суб'єктів малого та середнього бізнесу, створено інформаційну базу реально існуючих виробничих потужностей суб'єктів малого та середнього бізнесу міста Одеси.
Здійснено дослідження основ субконтрактації як сучасної форми промислової кооперації, яка базується на використанні інформаційно-комунікативних технологій. Проаналізовано тренди промислової кооперації та проведено моніторинг стану розвитку суб’єктів малого та середнього бізнесу, які ведуть свою діяльність у рамках основних напрямів стратегічного розвитку м. Одеси.
У рамках реалізації Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Одесі на 2014-2015 роки на базі Одеського національного економічного університету функціонував Міський бізнес-інкубатор. Для підприємців міста організовано та проведено 4 цикли семінарів-тренінгів, які були спрямовані на отримання навичок: з розробки бізнес-плану створення та розвитку підприємства, оподаткування малого та середнього бізнесу, державної реєстрації суб'єктів та установчих документів підприємницької діяльності, основ менеджменту та маркетингу в малому бізнесі. Тренінги відвідали майже 80 слухачів.
Для створення привабливого інвестиційного клімату та сприяння інвестиційній діяльності забезпечено підтримку та оновлення інвестиційного веб-сайту міста www.investinodessa.org. Створено та розміщено на інвестиційному порталі презентаційний фільм на трьох мовах, а також на youtube-каналі «Departament of Economic Development of the Odessa City Council». Даний фільм поширено серед міст-побратимів, міст-партнерів, міжнародних організацій, консульств та дипломатичних місій. Надана організаційна та інформаційна підтримка у проведенні в м. Одесі за ініціативи Одеської обласної державної адміністрації, Одеської обласної ради, Торгово-промислової плати України у жовтні 2014 року ІІ Міжнародного ділового форуму «Odessa FDI Forum. Focus2014: AGRO».
З метою надання достовірної та повної інформації потенційним інвесторам про рівень кредитного ризику та інвестиційної привабливості міста Одеси забезпечено взаємодію з національними рейтинговими агентствами: ТОВ «Рейтингове агентство «IBI-Rating» та ТОВ «Українське кредитно-рейтингове агентство». У 2014 році м. Одесі присвоєно рейтинг інвестиційної привабливості: IА1 (найвищий рівень інвестиційної привабливості) та «IBI-Rating» А1.
 
Пріоритетний напрямок:
«Транспортний та діловий центр Чорноморського регіону»
 
З метою створення транспортно-логістичного центру міжнародного рівня протягом 2014 року проводилась комплексна реконструкція та будівництво Міжнародного аеропорту «Одеса».
У рамках будівництва пасажирського термінального комплексу завершено бетонування чотирьох окремо розташованих прийомників зі сходовими прольотами, що поєднують перехідні галереї та аеромости для посадки на повітряні судна. Кладку зовнішніх стін завершено в повному обсязі, проведено роботи з прокладання напірного колектору зливної каналізації до точки врізання у міські мережі та монтаж обладнання котельні, будівництво резервуарів запасу води для пожежогасіння. Виконано конструкцію підвалу з підземними допоміжними технічними приміщеннями та залізобетонний каркас будівлі терміналу. Сходи, шахти ліфтів, опорні частини ескалаторів облаштовані в повному обсязі. Закінчено будівництво трансформаторної підстанції 6/0,4 кВ з розподільчим пунктом. Поставка конструкцій відповідала темпам будівництва.
З урахуванням робіт, виконаних по довгостроковому договору генерального підряду, загальне виконання по об'єкту «Новий пасажирський термінальний комплекс Міжнародного аеропорту Одеса» становить 51,5%.
Реконструкція та будівництво аеродромного комплексу: облаштовано огорожу та маркування місць виробництва робіт в умовах діючого аеродрому, винесено кабельні лінії з території будівельного майданчика під плямою будівництва нової ШЗПС, встановлено засоби тимчасових виїздів з новим контрольно-пропускним пунктом.
 
Пріоритетний напрямок:
«Місто з якісною та ефективною інфраструктурою»
 
З метою реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури» протягом 2014 року проводились роботи з будівництва інженерних мереж для об’єктів реконструкції магістральної частини систем водовідведення Південного басейну каналізування м. Одеси. Завершено роботи з прокладання магістральних кабельних ліній електропостачання з під’єднанням до трансформаторних підстанцій для електропостачання магістральної частини системи водовідведення Південного басейну каналізування м. Одеси.
У рамках виконання Програми благоустрою околиць міста Одеси на 2012-2015 роки у 2014 році проведено роботи з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць міста, замінено та встановлено майже   42 тис. світлоточок.
Для модернізації транспортної інфраструктури проведені роботи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини на площі 135,8 тис.м2, поточного ремонту –   71,6 тис.м2, внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів та прибудинкових територій – 31,8 тис.м2.
 
Пріоритетний напрямок:
«Гостинне місто»
 
Для підвищення якості туристичного продукту в лютому 2014 року   у місті відкрилась філія ДП «Учбово-консультаційний центр з туризму» для проведення навчання та підвищення кваліфікації екскурсоводів та гідів-перекладачів. На базі філії протягом звітного періоду пройшли навчання та підвищення кваліфікації 74 особи, серед яких 23 особи пенсійного віку.
Запущений у якості пілотного проекту автобусний маршрут для перевезення туристів з морського вокзалу у центр міста «Shuttle-bus».
Проводилась робота з  оновлення контенту офіційного туристичного сайту м. Одеси www.odessatourism.org та розробки нових розділів на ньому.
Для збільшення туристичного потоку та створення іміджу міста Одеси проведено прес-тури, семінари та зустрічі для представників масової інформації і туристичних агентств внутрішнього туризму та представників туристичної індустрії.
Продовжував реалізацію проект «Одеса їде в гості», що сприяє просуванню туристичного продукту міста як на національному, так і на міжнародному ринках, презентує Одесу як культурний та туристичний центр. Проведено Міжнародний фестиваль Одеської культури «OdessAviv», який пройшов під патронатом Міністерства абсорбції м. Хайфа, відбулася зустріч представників м. Одеси з іноземними партнерами у м. Констанці (Румунія), розглянуті питання щодо подальшої реалізації проекту «LIMEN: Cultural Ports from Aegean to the Black Sea», взято участь у Міжнародній туристичній виставці ITB Berlin.
З метою встановлення побратимських відносин проводилась підготовка підписання договорів та програм розвитку співробітництва з іноземними містами. Рішенням Одеської міської ради від 25.02.2015 №6267-VІ затверджено Договір про встановлення партнерських відносин між містами Одеса (Україна) та Батумі (Грузія). На узгодженні у азербайджанської сторони знаходиться договір про побратимство з м. Баку (Азербайджан).
 
Пріоритетний напрямок:
«Перлина біля моря» (архітектура)
 
Впродовж звітного періоду проводилося коригування проекту з розробки нового Генерального плану міста Одеси з пропозиціями і рекомендаціями, які були отримані в результаті громадських слухань.
З метою відродження історичного центру м. Одеси виконано поточний ремонт пам’ятників: генерал-губернатору Новоросійського краю    А.Е. Рішельє з відновленням історичного огородження пам’ятника (Приморський бульвар), генерал-губернатору Новоросійського краю і Бессарабії князю М.С. Воронцову (Соборна площа), поету О.С. Пушкіну (Приморський бульвар), Маршалу Р.Я. Малиновському    (вул. Преображенська ріг пров. Некрасова), Г. Вакуленчуку (Митна площа), Л. Толстому (вул. Льва Толстого, сквер), М. Томасу (бул. Італійський, сквер), Т.Г. Шевченку (ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка). Виготовлено та встановлено 10 охоронних дощок на об’єктах культурної спадщини.
Проведено ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятниках, які розташовані поза межами історичного центру м. Одеси: М. Горькому   (ПКтаВ ім. М. Горького), Зої Космодем’янської (сел. Чорноморка),   Т.Г. Шевченку (мікрорайон Шевченка-3, площа).
У рамках Програми реконструкції та розвитку парку культури та відпочинку «Преображенський» з меморіальним комплексом у м. Одесі на 2014-2016 роки проведено комплекс науково-вишукувальних робіт, пов’язаних зі збором необхідних історичних, бібліографічних та іконографічних матеріалів для історико-краєзнавчого дослідження «Історія Першого (Старого) Одеського кладовища», виготовлено проектно-кошторисну документацію з проведення капітального ремонту та благоустрою парку «Преображенський», отримано позитивний висновок державної експертизи.
 
Пріоритетний напрямок:
«Екологічно благополучне місто. Місто здорових людей»
 
З метою забезпечення екологічно сприятливих умов для населення, протягом року проводились роботи з благоустрою зеленої зони території міста. КП «Міськзелентрест»: обрізано дерев – 4365 од., весняне обрізання троянд – 24033 од., перекопано квітників – 6060 кв.м, висаджено      весняників – 13 900 кв.м, висаджено дерев – 1168 од., висаджено кущів –          930 од., звалено сухих та аварійних дерев – 1598 од., засіяно газону –   12,32 га.
За участю громадськості, трудових колективів промислових підприємств, учнів закладів освіти міста: висаджено дерев – 3885 од., висаджено кущів – 3022 од., висаджено квітників – 19040 кв.м, перекопано газонів та засіяно трави – 85,01 га.
Муніципальною екологічною лабораторією КП «Центр екологічних проблем та ініціатив» проводився постійно моніторинг атмосферного повітря м. Одеси.
Для підвищення якості та доступності медичних послуг у 2014 році проводились роботи з будівництва лікарні швидкої медичної допомоги. У ході будівництва лікарні виконано: перенесення теплотраси з території забудови, роботи з влаштування 4-х поверхів монолітного залізобетонного каркасу будівлі, збудовано частину внутрішніх перегородок та зовнішніх стін. Проведено будівельно-монтажні роботи з влаштування ганку, пандусу та сходів, а також покрівлі будівлі. Враховуючи нові медичні умови, проведено демонтаж перегородок 1-го поверху та металічних ганків, виконано монтаж каркасу вікон та встановлення склопакетів.
У 2014 році в межах реконструкції будівель КУ «Міська клінічна інфекційна лікарня» (І-ІІ-пускові комплекси) за рахунок коштів бюджету        м. Одеси виконувались роботи з благоустрою території лікарні та будівельно-монтажні роботи на будівлях боксованого відділення та котельні.
На оснащення Центру первинної медико-санітарної допомоги за рахунок бюджету розвитку закуплено діагностичне і медичне обладнання, зокрема флюорограф, оргтехніку і комп`ютерну техніку, холодильники та медичні меблі.
Питання забезпечення новонароджених необхідною медичною допомогою на теперішній час вирішено відповідно до рішення Одеської міської ради від 13.02.2014 № 4627-VI «Про оптимізацію ліжкового фонду відділень інтенсивної терапії в міських дитячих лікарнях і пологових будинках», яким передбачена необхідна місту кількість реанімаційних місць в лікувально-профілактичних установах. У грудні 2014 року оснащено сучасним обладнанням дитячу реанімацію КУ «Пологовий будинок № 5».
З метою популяризації здорового способу життя протягом звітного періоду проведено масове залучення до занять фізичною культурою та спортом дітей та підлітків. Проводилась підготовка спортсменів до національних збірних команд Олімпійського резерву України. За 2014 рік у 15-ти комунальних позашкільних навчальних закладах ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР підготовлено 14 майстрів спорту, 79 кандидатів у майстри спорту, 85 першорозрядників, 1352 спортсмени ІІ-ІІІ юнацьких розрядів.
 
Пріоритетний напрямок:
«Розумне місто»
 
У сфері охорони здоров'я створено програмне забезпечення,  яке на карті м. Одеси відображає місцезнаходження карет швидкої медичної допомоги за допомогою системи GPS.
З метою посилення контролю за безпекою пасажирських перевезень та дотримання графіків руху на міському громадському транспорті у 2014 році підприємствами-перевізниками розпочато поетапне обладнання рухомого складу GPS трекерами і системами відеореєстрації. Встановлено системи моніторингу на весь рухомий склад комунального підприємства «Одесміськелектротранс».
Протягом року продовжувалась робота зі створення та поновлення електронної карти-схеми благоустрою міста, нанесено та оновлено більше   1,6 тис. об'єктів (лавки, урни, контейнери ТПВ, торговельні кіоски, дитячі майданчики, спортивні майданчики, обладнання цих майданчиків, фотофіксація будівельних майданчиків, автостоянки, парковки).
 
 
 
Пріоритетний напрямок:
«Місто інтенсивного капітального будівництва»
 
Для забезпечення житлом осіб, які відповідно до чинного законодавства потребують поліпшення житлових умов, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, у 2014 році за рахунок коштів бюджету м. Одеси проводились роботи з проектування будівництва багатоповерхового житлового будинку № 29-Б у мкр. ІІІ-4-2 ж/м ім. Котовського.
Для вирішення проблем завершення будівництва житлових будинків, які тривалий час знаходяться у недобудованому стані, у 2014 році проведено державну експертизу проектно-кошторисної документації та отримано позитивні експертні висновки по 5-ти об'єктах корпорації "Альянс", завершено будівництво та введено в експлуатацію житловий   будинок № 138-А по вул. Академіка Вільямса.
Для добудови будинків №№ 1, 1а (буд.) в мкр. ІІІ-4-1, №№ 18, 27 (буд.)    в мкр. ІІІ-4-2 ж/р ім. Котовського та № 36 (буд.) в мкр. Південний "Д" залучено нових інвесторів-забудовників, які відновили будівельні роботи. За рахунок коштів бюджету м. Одеси у 2014 році проведено роботи з будівництва магістральних інженерних мереж і благоустрою території даних об'єктів.
З метою захисту узбережжя міста від небезпечних інженерно-геологічних процесів здійснювалися ремонтні роботи берегозахисних споруд підпірної стінки другої черги ПЗС в районі 14-ї ст. Великого Фонтану, підпірної стінки першої черги ПЗС в районі траверсу № 12 (пляж «Дельфін»), траверсу № 6 другої черги ПЗС в районі пляжу «Отрада», траверсу № 11 першої черги ПЗС в районі пляжу «Дельфін».
Для захисту території від затоплення проводились роботи з розробки проектно-кошторисної документації з реконструкції систем захисту території від затоплення у межах: Балтської дороги, Об’їзної дороги, вул. Лиманної, Миколаївської дороги (селище «Більшовик»), наприкінці року документи направлено на державну експертизу.
 
Пріоритетний напрямок:
«Місто щасливого дитинства»
 
Для створення умов з метою повноцінного розвитку дітей, покращення учбового процесу та матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів м. Одеси проводилися ремонтно-відновлювальні роботи: покрівлі, фасадів, харчоблоків, заміна вікон тощо. Для закладів освіти придбана комп'ютерна техніка.
У рамках реалізації проекту «Дитячі садки м. Одеси» завершено будівництво дитячого садка за адресою: вул. Висоцького, 15 а, наприкінці 2014 року дитячий садок введено в експлуатацію.
Для оздоровлення та відпочинку дітей у закладах освіти міста Одеси на базі 28 загальноосвітніх навчальних закладів, 4 навчально-виховних комплексів організовано роботу пришкільних таборів із денним перебуванням. Організовано профільні табори: лінгвістичний; екологічний; інформаційно-філологічний; спортивно-туристичний. Забезпечено відпочинок та оздоровлення дітей на базах заміських таборів «Вікторія», «Чайка», «Сонячний берег», ДЦ «Молода гвардія». Працював критий басейн на базі дошкільного навчального закладу № 274, басейни в дошкільному навчальному закладі № 42 та в навчально-виховному комплексі № 313.
 
Пріоритетний напрямок:
«Місто, сильне своєю громадою, яка дбає про кожного одесита»
 
Для благоустрою та підтримки належного санітарного стану на територіях, які не обслуговуються муніципальними житлово-комунальними службами, у 2014 році створено постійно діючу бригаду у складі 8 осіб в мікрорайоні «Ленінський». На території мікрорайону силами бригади на постійній основі здійснюється ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ побутових та інших відходів, приведення у належний санітарний стан територій, прилеглих до прибудинкових, скверів. Кількість органів самоорганізації населення у м. Одесі складає 41 од.
З метою розширення мережі притулків для людей без визначеного місця проживання рішенням Одеської міської ради від 17.12.2013 № 4207-VI затверджено інвестиційний проект «Створення комунальної установи «Одеський міський центр реінтеграції бездомних осіб». Проект подано до Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні для участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в Україні 2014 року. У вересні 2014 року проект визнано переможцем зазначеного Конкурсу з обсягом бюджетного фінансування у 2015 році: з державного бюджету – 1000,0 тис.грн, з міського бюджету – 637,7 тис.грн.
Для створення єдиної інформаційної бази отримувачів допомоги та соціальних послуг протягом 2014 року КУ «Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного і господарського забезпечення» проводились наступні заходи: спільно з мережевими інженерами проведено огляд приміщень департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та підвідомчих установ для створення єдиної бази, укладено договори з установами щодо закупівлі периферійного обладнання мереж, послуг з розробки програмного модуля інформаційної системи управління інформацією та даними соціально-незахищених категорій громадян для апаратних засобів і пов’язаного з ним програмного забезпечення.
У ІV кварталі 2014 року забезпечено відповідні дії щодо реалізації створення інформаційної бази даних: налаштування локальної комп’ютерної мережі, формування інтеграційного модуля інформаційної системи, установлення програмного забезпечення, проведення навчання та консультування персоналу по роботі з програмним забезпеченням. У грудні зазначена база працювала в режимі тестування.
З метою створення умов для соціальної адаптації людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями територіальні центри соціального обслуговування м. Одеси протягом 2014 року працювали за новою формою роботи – надання пенсіонерам і інвалідам соціально-побутових послуг мультидисциплінарною командою, склад якої формується зі співробітників територіального центру та залучених організацій і волонтерів.
Для забезпечення та функціонування центру незалежного (підтримуючого) проживання інвалідів старше 18 років, який було відкрито в грудні 2013 року, з міського бюджету у 2014 році виділено асигнування на оплату комунальних послуг та виплату заробітної плати працівникам відділення центру. Організовано вселення до гуртожитку 16 інвалідів, які пройшли підготовку до самостійного проживання на базі комунальної установи «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку». Організовано процес харчування, дозвілля та транспортування інвалідів до майстерень Центру.
Для адаптації осіб похилого віку в сучасному житті, підвищення їх соціальної активності проводиться розширення напрямків діяльності (факультетів) муніципального благодійного «Університету третього покоління», які відкрито при всіх територіальних центрах соціального обслуговування. До навчального процесу залучені нові учбові заклади,  зокрема: Одеська національна академія зв’язку та Одеська національна академія харчових технологій. Крім німецької та англійської мов слухачі вивчатимуть італійську мову та риторику (чисельність слухачів – 155 осіб).
Для безперешкодного пересування осіб з обмеженими можливостями у 2014 році виконано роботи з облаштування пандуса у будинку по вул. Варненській, 7/4 та реконструкції лоджії квартири з подальшою установкою пандуса і поручнів за адресою: вул. Палубна, 9/1.
 
У 2014 році були затверджені основні стратегічні документи подальшого розвитку України та регіонів зокрема: Стратегія сталого розвитку "Україна-2020" (Указ Президента України від 12 січня 2015 року№ 5/2015) та Державна Стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року (постанова Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385).
Враховуючи нові пріоритети, цілі, які визначені у цих документах, у 2015 році діяльність виконавчих органів Одеської міської ради направлена на актуалізацію Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року.
 
Цільові індикатори економічного та соціального розвитку міста наведені у додатку.
 
 
Секретар ради                                                                                 О. Бриндак
  
 
 
 

Додаток
до Звіту
 
 
Цільові індикатори економічного та соціального розвитку міста
 
Показник
Одиниця виміру
Значення показника
у 2011 році
Значення показника       у 2014 році
Рівень зростання
(зменшення)
2014 року                         до 2011 року
Прогнозне значення показника      у 2022 році
1. Конкурентоспроможне місто
Обсяг реалізованої промислової продукції*
млрд.грн
8,6
12,4
зростання                             у 1,44 рази
зростання у 1,7-1,8 разів
Капітальні інвестиції
млн.грн
6064
5534,9
91,3 %
(негативний показник)
зростання у 1,8-1,9 разів
Загальні обсяги прямих іноземних інвестицій
млн.дол.
США
700,6
821,3
зростання                           у 1,2 рази
зростання у 2-2,2 рази
Роздрібний товарообіг підприємств*
млрд.грн
16,8
22,08**
зростання
у 1,3 рази *
зростання у 1,9-2 рази
Середньомісячна заробітна плата*
грн
2503
3305
зростання
у 1,32 рази
зростання у 2-2,2 рази
2. Транспортний та діловий центр Чорноморського регіону
Вантажообіг усіх видів транспорту
млн.ткм
65,2
63,3
97,1 %
(негативний показник)
зростання у 1,4-1,45 разів
Пасажирообіг всіх видів транспорту загального користування
млн. пас.
км
11,3
9,1
80,5 %
(негативний показник)
зростання у 1,5-1,6 разів
Кількість постраждалих у ДТП
осіб
1349
**
**
1078
Кількість виставок
од.
103
98
95,1 %
(негативний показник)
зростання у 2-2,2 рази
Кількість міжнародних зустрічей за участю керівництва міста, форумів, конференцій
од.
43
56
зростання
у 1,3 рази
 
90-100
3. Місто з якісною та ефективною інфраструктурою
Зношеність тепломереж
%
60,1
60,1
-
48
Зношеність трансформаторних підстанцій ТП 110 кВ
%
35
50
зростання на 15 відсоткових пункта
(негативний показник)
15
Зношеність трансформаторних підстанцій ТП 6 (10)/0,4 кВ
%
40
54
зростання на 13 відсоткових пункта
(негативний показник)
15
Частка втрат води від загального споживання
%
31,4
30,1
зменшення на
1,3 відсоткових пункта
(позитивний показник)
15
Частка квартир, обладнаних лічильниками води
%
63,9
66,1
зростання на
2,2 відсоткових пункта
98-100
Частка переробки ТПВ
%
-
-
-
50
4. Гостинне місто
Кількість туристів
тис. осіб
1050
****
****
1800
Одноразова місткість підприємств готельного господарства
місць
6266
10855
зростання  
у 1,73 рази
10780
Кількість заходів пасажирських суден до Одеського порту
од.
122
32
26,2 %
(негативний показник)
 
155
5. Перлина біля моря
Обсяг проведених реставраційних робіт пам’ятків історичної та культурної спадщини
 
млн.грн
54,5
0,30
0,55 %
(негативний показник)
 
100-150
Кількість відвідувань музеїв на одну особу
відвід./ мешканців
міста
0,55
0,38
69 %
(негативний показник)
1,1
Кількість відвідувань театрів на одну особу
відвід./ мешканців
міста
0,57
0,37
64,9 %
(негативний показник)
1,14
Кількість проведених у місті культурних заходів, які мають загальноміське значення
од.
100
278
зростання
у 2,8 разів
200
6. Екологічно благополучне місто. Місто здорових людей
Кількість проведених спортивних змагань
од.
497
237
47,7 %
(негативний показник)
628
Чисельність учасників спортивних змагань
 
осіб
10437
48300
зростання                            у 4,6 разів
12745
Смертність дітей у віці до 1 року
випадків         на 1000 народжених
10,2
5,66
зменшення на
55,5  відсоткових пункта (позитивний показник)
8-6,3
Смертність у працездатному віці
випадків на 10000 осіб
48,5
**
**
44,4
Забезпеченість зеленими зонами загального користування на
1 мешканця
м2
10
7,5
0,25 %
(негативний показник)
 
14
Викиди забруднюючих речовин в атмосферу
тис.т
74,8
11,9
зменшення на
15,9  відсоткових пункта
(позитивний показник)
74,2-75
7. «Розумне місто»
Охоплення населення телекомунікаційними послугами
%
90
***
***
100
Охоплення населення інтерактивними сервісами
%
25
***
***
50
Частка адміністративних послуг, які можливо отримати за допомогою                       ІТ-технологій
%
3
***
***
50
8. Місто інтенсивного капітального будівництва
Житловий фонд, на кінець року
тис.м2 загальної площі
19333,8
**
**
21700
Введення в експлуатацію загальної площі житла
тис.м2
487,3
433,5
89 %
(негативний показник)
600
Забезпечення населення житлом, на одну особу загальної площі
 
м2
 
 
18,2
**
**
20,7
9. Місто щасливого дитинства
Кількість місць у дошкільних навчальних закладах
тис. місць
15,3
15,54
зростання                            у 1,02 рази
25,2
Завантаженість дошкільних навчальних закладів
дітей               на 100 місць
157
169
зростання                            у 1,08 разів
100-110
Частка дітей шкільного віку, що займаються у позашкільних навчальних закладах
%
29,4
26,4
89,8 %
(негативний показник)
37,3
Кількість учнів – переможців Всеукраїнських та міжнародних олімпіад
осіб
8
92
зростання                            у 11,5 разів
12
Кількість дитячих ігрових майданчиків
од.
735
386
52,5 %
(негативний показник)
880
10. Місто сильне своєю громадою, яка піклується про кожного одесита
Кількість органів самоорганізації населення
од.
30
41
зростання                            у 1,37 разів
95
Кількість одержувачів соціальних послуг за рахунок бюджету міста
тис. осіб
11,6
117,8
зростання                            у 10,16 разів
52,6
 


* Очікуваний річний статистичний показник
** Річний статистичний показник буде обліковано в травні-червні 2015 року
** За результатами науково-дослідницьких робіт
***Статистичний показник не обліковується


Страница создана: 25.03.2015 13:34
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее