10:16:22   |   30 ноября 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / № 326 від 27.11.2014

№ 326 від 27.11.2014

Про затвердження розподілу повноважень адміністративних комісій, Положення про адміністративну комісію виконавчого комітету Одеської міської ради та її складу у новій редакції /внесено зміни/

Внесено зміни рішенням виконкому № 328 від 31.08.2017 р.
Внесено зміни рішенням виконкому № 108 від 30.03.2017 р. 
Внесено зміни рішенням виконкому № 43 від 25.02.2016 р.

  

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 326 від 27.11.2014


Про затвердження розподілу повноважень адміністративних комісій, Положення про адміністративну комісію виконавчого комітету Одеської міської ради та її складу у новій редакції


Відповідно до ст. 40, пп. 4 п. «б» ч. 1 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 215, 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст.ст. 3, 4 Положення про адміністративні комісії Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 9 березня 1988 року № 5540-XI «Про затвердження Положення про адміністративні комісії Української РСР», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про адміністративну комісію виконавчого комітету Одеської міської ради та її склад у новій редакції (додатки 1, 2).

2. Вважати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 30.01.2014 року № 25 «Про затвердження Положення про адміністративну комісію виконавчого комітету Одеської міської ради, її складу у новій редакції та розподіл повноважень адміністративних комісій», від 27.02.2014 року № 49 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 30.01.2014 року № 25 «Про затвердження Положення про адміністративну комісію виконавчого комітету Одеської міської ради, її складу у новій редакції та розподіл повноважень адміністративних комісій».

3. Визначити повноваження адміністративної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради з розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 92, 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 138, 152 (за вчинення порушень, які скоєні громадянами – суб’єктами підприємницької діяльності та посадовими особами), частиною 2 статті 156, статтями 156-1, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 179, 181-1, статтями 186-1, 189, 189-1, 196 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4. Визначити повноваження адміністративних комісій, створених при районних адміністраціях Одеської міської ради, з розгляду справ про адміністративні правопорушення по територіальній підвідомчості у районах м. Одеси, передбачені статтями 45, 46, 99, 103-1-104-1, статтями 141, 142, 149-151, статтею 152 (за вчинення порушень, які скоєні громадянами (фізичними особами), частиною 1 статті 154, статтями 155, 155-2, 156-2, 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною 4 статті 181, частиною 1 статті 182, статтями 183, 185-12, 186, 212-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

5. Головам районних адміністрацій Одеської міської ради у місячний термін привести Положення про адміністративні комісії, які створені при районних адміністраціях Одеської міської ради, у відповідність до пункту 4 цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.Міський голова Г. Труханов


Керуюча справами О. Оніщенко

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 326 від 27.11.2014

Положення про адміністративну комісію виконавчого комітету Одеської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Адміністративна комісія виконавчого комітету Одеської міської ради (далі – адміністративна комісія) є колегіальним органом при виконавчому комітеті Одеської міської ради, що утворюється виконавчим комітетом Одеської міської ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Організаційно-технічне забезпечення діяльності адміністративної комісії здійснюється сектором з організації роботи адміністративної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради, який є його структурним підрозділом.
Метою створення адміністративної комісії є реалізація функцій виконавчого комітету Одеської міської ради у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав і свобод законних інтересів громадян міста Одеси відповідно до чинного законодавства України.
1.2. Адміністративна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, актами Одеської міської ради та її виконавчого комітету, міського голови, цим Положенням.
1.3. Адміністративна комісія у своїй діяльності відповідальна перед виконавчим комітетом Одеської міської ради та йому підзвітна; має свою печатку, бланк, затверджений рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.

2. Основні завдання та функції адміністративної комісії

2.1. Завданням адміністративної комісії є розгляд справ про адміністративні правопорушення, забезпечення законності та правопорядку в місті Одесі, охорона прав і законних інтересів громадян, організацій, підприємств, установ всіх форм власності.
2.2. Адміністративна комісія забезпечує своєчасне, всестороннє та
об'єктивне з'ясування всіх обставин кожної справи, вирішення їх у повній відповідності до законодавства, виконання постанов про адміністративне правопорушення, а також виявлення причин і умов, які сприяють здійсненню адміністративного правопорушення (попередження правопорушень, дотримання закону юридичними та фізичними особами у місті Одесі).
2.3. Основною функцією адміністративної комісії є повний, всесторонній та об'єктивний розгляд справи про адміністративне правопорушення з урахуванням обставин, викладених у протоколі про адміністративне правопорушення, та в документах, що додаються до протоколу.
2.4. Діяльність адміністративної комісії базується на принципах гласності, законності, сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, виконавчої служби, служби безпеки, внутрішніх справ і адвокатури.
2.5. Адміністративна комісія діє в складі голови, заступника голови, відповідального секретаря та членів комісії.
Число членів адміністративної комісії встановлюється залежно від обсягу роботи органом, який її утворює.
До складу адміністративної комісії входять депутати Одеської міської ради, представники громадських організацій та/або об’єднань.
До складу адміністративної комісії не можуть входити працівники прокуратури, суду та адвокати.
Для здійснення поточної роботи й контролю за виконанням постанов адміністративної комісії в її складі передбачена посада вивільненого відповідального секретаря.
2.6. Голова адміністративної комісії, а під час його відсутності –заступник голови:
- керує роботою адміністративної комісії, несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань;
- головує на засіданнях;
- забезпечує регулярне проведення засідань, визначає коло питань, що підлягають розгляду на черговому засіданні;
- вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і підготовки членів адміністративної комісії;
- підписує протокол і постанови адміністративної комісії по справі про адміністративне правопорушення.
2.7. Відповідальний секретар адміністративної комісії:
- заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення окрему справу;
- здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення;
- вирішує організаційні питання проведення засідань адміністративної комісії;
- веде по справах, що розглядаються адміністративною комісією, протоколи засідань;
- разом з головою адміністративної комісії підписує протокол і постанову по справі про адміністративне правопорушення;
- направляє до виконання постанови про накладення адміністративного стягнення і контролює їх виконання;
- веде діловодство, облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, забезпечує їх схоронність;
- представляє інтереси адміністративної комісії в судах, у стосунках з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними та фізичними особами.

3. Справи про адміністративні правопорушення, підвідомчі адміністративній комісії

3.1. Адміністративна комісія розглядає справи про адміністративні правопорушення відповідно до підвідомчості розгляду справ згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення та цим рішенням.
3.2. У разі надходження до адміністративної комісії справи про адміністративне правопорушення не за належністю секретар передає зазначену справу на розгляд адміністративним комісіям, створеним при районних адміністраціях Одеської міської ради відповідно до розподілу повноважень, затверджених цим рішенням.

4. Порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення

4.1. Адміністративна комісія відповідно до покладених на неї завдань:
- приймає у провадження матеріали, справи, які відносяться до її компетенції, а також складені відповідно до вимог законодавства;
- веде їх облік;
- розглядає справи про адміністративні правопорушення;
- виносить рішення;
- веде контроль за виконанням рішень;
- веде діловодство в справах про адміністративні правопорушення.
4.2. Адміністративна комісія розглядає листи, заяви та звернення громадян, органів державної влади, органів внутрішніх справ, прокуратури, суду, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань, віднесених до її компетенції. Приймає рішення з конкретного звернення, про що повідомляє (заявника) в терміни і в порядку, передбачені Законом України "Про звернення громадян" та іншими законами України.
4.3. Адміністративна комісія повертає протоколи до органу, що їх складає, у випадку виявлення порушень вимог до складання протоколу, а також в інших випадках, коли за інформацією, наданою в протоколі, неможливо знайти правопорушника, недостатньо доказів для притягнення до відповідальності, недостатньо інформації, необхідної для притягнення правопорушника до відповідальності, тощо.

4.4. Підставою для розгляду адміністративною комісією справи є протокол про адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку уповноваженою на те службовою особою або органом відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
4.5. Адміністративна комісія розглядає справи на засіданнях, що проводяться не менше двох разів на місяць.
4.6. Справа розглядається в присутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справа може бути розглянута лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення стосовно місця та часу розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
4.7. При підготовці до розгляду справи відповідальний секретар адміністративної комісії вирішує наступні питання:
- чи належить до компетенції адміністративної комісії розгляд даної справи;
- чи складено відповідно до закону протокол про адміністративне правопорушення та інші матеріали справи;
- чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;
- чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
- чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.
4.8. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу адміністративної комісії. Головуючий на засіданні адміністративної комісії оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягується до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, відповідно до статей 268-274 Кодексу України про адміністративні правопорушення їх права та обов'язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази й вирішуються клопотання.
4.9. Адміністративна комісія при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язана з'ясувати:
- чи було вчинено адміністративне правопорушення;
- чи винна дана особа в його вчиненні;
- чи підлягає вона адміністративній відповідальності;
- чи є обставини, що пом'якшують/обтяжують відповідальність;
- чи заподіяно майнову шкоду;
- інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
4.10. При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення адміністративною комісією ведеться протокол, в якому зазначаються:
- дата і місце засідання;
- найменування та склад адміністративної комісії;
- зміст справи, що розглядається;
- відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;
- пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання й результати їх розгляду;
- документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;
- відомості про оголошення прийнятої постанови.
Протокол засідання адміністративної комісії підписується головуючим на засіданні та відповідальним секретарем.
4.11. По справі про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить постанову.
4.12. За вчинення правопорушень адміністративна комісія може застосовувати адміністративні стягнення у вигляді попередження та штрафу.
При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення адміністративна комісія накладає його в межах, встановлених відповідною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення.
При накладенні стягнення адміністративна комісія враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують/обтяжують відповідальність.
Якщо одночасно розглядаються дві або більше справи про вчинення однією особою кількох порушень, адміністративна комісія накладає стягнення в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.
Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – два місяці з дня його виявлення.
4.13. Постанова про припинення справи виноситься при наявності обставин, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення, зазначених у статті 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
4.14. Постанова адміністративної комісії повинна містити:
- найменування адміністративної комісії, яка винесла постанову;
- дату розгляду справи;
- відомості про особу, стосовно якої розглядається справа;
- викладення обставин, встановлених при розгляді справи;
- зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення;
- прийняте рішення.
Постанова адміністративної комісії приймається простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні.
Постанова підписується головуючим на засіданні та відповідальним секретарем.
4.15. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи.
Копія постанови протягом трьох днів надається особі, стосовно якої її винесено.
Копія постанови надається під розписку. У разі, якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка в справі.
4.16. Постанова адміністративної комісії може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення особою, щодо якої її винесено, у виконавчому комітеті Одеської міської ради або в районному суді. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин адміністративною комісією за заявою особи, щодо якої винесено постанову, його може бути поновлено.
Скарга на постанову подається безпосередньо до адміністративної комісії, яка винесла постанову, якщо інше не встановлено законодавством.
4.17. Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення набирає законної сили після закінчення строку її оскарження, за винятком постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження.
4.18. У разі надходження скарги на постанову адміністративна комісія протягом трьох діб надсилає скаргу разом зі справою до органу, в якому оскаржується постанова.
4.19. Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення є обов'язковою для виконання державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, службовими особами та громадянами.
4.20. Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення виконується відповідно до правил, встановлених Кодексом України про адміністративні правопорушення. На підставі документа, що свідчить про виконання постанови, відповідальний секретар адміністративної комісії робить відповідну відмітку.

5. Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення

5.1. Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення адміністративної комісії покладається на адміністративно-господарський департамент Одеської міської ради.
5.2. Адміністративна комісія знаходиться за адресою: 65004, м. Одеса, пл. Думська, 1.


Керуюча справами О. Оніщенко

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 326 від 27.11.2014 

 
 
CКЛАД
адміністративної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради
з розгляду справ про адміністративні правопорушення
 
Ахмеров О.О.    
-
голова адміністративної комісії, член виконавчого комітету Одеської міської ради;
 
Корольов М.В.
-
заступник голови адміністративної комісії,
депутат Одеської міської ради (за згодою);
 
Кривченко О.В. 
-
секретар адміністративної комісії, завідувач сектору з організації роботи адміністративної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради.
 
 
 
 
Члени адміністративної комісії:
 
 
Асташенкова О.І.
-
заступник начальника відділу з питань судової роботи юридичного департаменту
Одеської міської ради; 
 
Лобан О.Л.         
-
член виконавчого комітету Одеської міської ради.
 
 
 
 

 

Члени адміністративної комісії за посадою
(з правом дорадчого голосу): 
 
 
Начальник (особа, яка виконує обов’язки керівника) управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради. 
 
Начальник (особа, яка виконує обов’язки керівника) управління реклами Одеської міської ради. 
 
Директор (особа, яка виконує обов’язки керівника) департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради. 
 
Директор (особа, яка виконує обов’язки керівника) юридичного департаменту Одеської міської ради.
 
Директор (особа, яка виконує обов’язки керівника) департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.
 
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                       О. Оніщенко
  
 
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради №326 від 27.11.2014 оприлюднено в газеті «Думська площа» (додаток до газети «Одесский вестник») №49 від 12.12.2014
 


Страница создана: 02.12.2014 13:26
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее