17:10:39   |   24 октября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / № 519 от 10.09.03 г.

№ 519 от 10.09.03 г.

Об утверждении Порядка предоставления разрешения на эксплуатацию объектов торговли, общественного питания и сферы услуг

Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 10.09.03 р. № 519

Про затвердження Порядку
надання дозволу на експлуатацію
об'єктів торгівлі, громадського
харчування та сфери послуг

З метою здійснення контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, покращання торговельного обслуговування населення, відповідності приміщень цих об'єктів вимогам законодавства, відповідно до ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Одеської міської ради:

ВИРІШИВ:
1. Затвердити Порядок надання дозволу на експлуатацію об'єктів торгівлі, громадського харчуваня та сфери послуг (додаток 1).

2. Затвердити форму дозволу на експлуатацію об'єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (додаток 2).

3. Доручити першому заступнику міського голови підписання дозволів на експлуатацію об'єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Сушкіна Л. П.


Міський голова Р. Боделан
Керуючий справами В. Лемза


Додаток 1 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради

від 10.09.03 р. № 519


Порядок
надання дозволу на експлуатацію об'єктів торгівлі, громадського
харчування та сфери послуг


1. Загальні положення.

1.1. Порядок розроблений згідно з вимогами до приміщень об'єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, які передбачені Постановами Кабінету Міністрів України від 8.02.1995 р. № 108 "Про порядок заняття торговельною діяльністю і Правила торговельного обслуговування населення", від 30.07.1996 р. № 854 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями", від 4.11.1997 р. № 1209 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів і фонограм", від 20.12.1997 р. № 1442 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами", від 12.05.1997 р. № 447 "Про упорядкування діяльності аптечних закладів та затвердження Правил роздрібної реалізації лікарських засобів", від 25.03.1999 р. № 460 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння", від 31.07.2002 р. № 228 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами", Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002р. № 219 "Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств громадського харчування", від 24.07.2002 р. № 218 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами", від 11.07.2003 р. № 185 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами", Наказами МВЕС України від 08.07.1997 р. № 344 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі картофелем і плодовоовочевою продукцією", від 27.05.1996 р. №294 "Про затвердження Правил продажу непродовольчих товарів", від 13.03.1995 р. № 37 "Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами", Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України" від 26.02.2002 р. № 57/188/84/105 "Про затверджена правил торгівлі на ринках" (далі - Правила).
1.2. Цей Порядок регулює видачу дозволу на експлуатацію об'єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, які мають торговий зал для покупців.
1.3. Дія цього Порядку поширюється на усіх суб'єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, відомчої належності та джерел фінансування, які здійснюють господарську діяльність в об'єктах торгівлі, громадського харчування та сфери послуг в м. Одесі.
1.4. Дозвіл на експлуатацію є документом, що посвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності здійснювати експлуатацію об'єкту торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.
1.5. Дозвіл на експлуатацію видається управлінням розвитку торгівлі та побутового обслуговування безкоштовно.

2. Порядок оформлення та видачі дозволу на експлуатацію об'єкту торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.

2.1. Для одержання дозволу на експлуатацію об'єкту торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (далі - Дозвіл) суб'єкт підприємницької діяльності подає до управління розвитку торгівлі та побутового oбслуговування Одеської міської ради (далі - Управління) заяву, до якої додаються наступні документи:
- свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкту підприємницької діяльності (копія);
- документ, що підтверджує право користування ( документ, що підтверджує право власності) приміщенням, в якому здійснюється господарська діяльність (копія);
- документ, що посвідчує відповідність приміщення (місця) чи будинку для здійснення торговельної діяльності (падання послуг) необхідними санітарно-гігієнічним, пожежним, екологічним, нормам, а також вимогам з охорони праці; акт ДЛБК у випадку виконання будівельних робіт з нового будівництва, розширення, реконструкції, технічною переобладнання та капітального ремонту, зміну функціонального призначення об'єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.
2.2. Управління реєструє заяву у спеціальному журналі.
2.3. Управління протягом десяти робочих днів з дня подання заявником зазначених у п.2.1. документів у випадку відповідності Правилам видає Дозвіл за зразком згідно Додатку 2 або відмову у його видачі у разі виявлення фактів порушення Правил. Копія обґрунтованої відмови у видачі Дозволу надсилається заявникові.
2.4. Підставою для видачі Дозволу с наявність документів, вказаних у п. 2.1.
2.5. Дозвіл видається на строк дії договору користування приміщенням. На приміщення, яке є власністю суб'єкта підприємницької діяльності, дозвіл видасться без обмеження строку дії.
2.6. У випадку виконання будівельних робіт з нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переобладнання та капітального ремонту, зміну функціонального призначення об'єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, закінчення строку дії висновків органів санітарного та пожежного нагляду, або зміни власника приміщення дозвіл надається з дотриманням вимог п. 2.1.

3. Порядок відміни дозволу.

3.1. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності умов і правил проведення відповідного виду торгівельної діяльності, встановлених чинним законодавством, екологічних, санітарних та інших вимог законодавства, Дозвіл може бути відмінено рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради за поданням управління розвитку торгівлі та побутового обслуговування та юридичного управління (відділ захисту прав споживачів).

4. Контроль.

4.1. Контроль за видачею та реєстрацією дозволів на експлуатацію здійснює управління розвитку торгівлі та побутового обслуговування Одеської міської ради.


Керуючий справами Д. Л. Лемза


Додаток 2 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради

від 10.09.03 р. № 519


Виконавчий комітет Одеської міської ради

Дозвіл на експлуатацію об'єкту
торгівлі, громадського харчування та сфери послуг

 

Ідентифікаційний код ___________________

Реєстраційний номер ___________________

Дійсний з "___" _____ 200 __.р. по "___"_______200 __

1.Найменування суб'єкту підприємницької діяльності                                                                                                ___________________________________________________
2.Місцезнаходження суб'єкту підприємницької діяльності                                                                                                                                                                               ______________________________________________________
3.Вид об'єкту торгівлі, громадського харчування та сфери послуг                                                                       _______________________________________________
4. Товарна спеціалізація та асортимент

 _______________________________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

5. Місцезнаходження об'єкта_______________________________________________


6. Дозвіл дає право на експлуатацію об'єкта торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.


7. Дозвіл повинен бути розміщений на видному місці об'єкта торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.


8. У випадку порушення суб'єктом підприємницької діяльності умов і правил проведення відповідного виду торгівельної діяльності, встановлених чинним законодавством, екологічних, санітарних та інших вимог законодавства виконавчий комітет мас право прийняти рішення щодо відміни даного Дозволу.

                                                   Підпис                                            Печатка


Керуючий справами

В. Д. Лемза  Страница создана: 02.02.2006 15:25
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее