06:23:36   |   15 июня 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / № 652 от 15.10.2005 г.

№ 652 от 15.10.2005 г.

О порядке работы отдела государственных регистраторов исполнительного комитета Одесского городского совета по принципу „единого регистрационного офиса”

Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 15.10.2005р. № 652

Про порядок роботи відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради за принципом „Єдиного реєстраційного офісу”

Відповідно до ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, на виконання Указу Президента України від 15 липня 2000 року № 906/2000 „Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності”, з метою впровадження реєстрації та обліку юридичних і фізичних осіб-підприємців за принципом „Єдиного реєстраційного офісу”, виконавчий комітет Одеської міської ради


ВИРІШИВ:
1. Затвердити Положення про порядок взаємодії відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради з Головним управлінням статистики в Одеській області, Державною податковою адміністрацією в Одеській області, Пенсійним фондом України в Одеській області, фондами соціального страхування Одеської області, управлінням адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області при здійснені державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за принципом „Єдиного реєстраційного офісу” (додаток 1).
2. Затвердити Меморандум взаємодії відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради з Головним управлінням статистики в Одеській області, Державною податковою адміністрацією в Одеській області, Пенсійним фондом України в Одеській області, фондами соціального страхування Одеської області, управлінням адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області щодо запровадження реєстраційних процедур за принципом “Єдиного реєстраційного офісу” в м. Одесі (додаток 2).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.


Міський голова
Е. Гурвіц
Керуюча справами
Т. Єршова


Додаток 1

 до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 15.10.2005р. № 652


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК
взаємодії відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради з Головним управлінням статистики в Одеській області, Державною податковою адміністрацією в Одеській області, Пенсійним фондом України в Одеській області, фондами соціального страхування Одеської області, управлінням адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області при здійснені державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за принципом
„Єдиного реєстраційного офісу”


I. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Офіс – „Єдиний реєстраційний офіс”.
Реєстраційні установи – органи, залучені до роботи у Офісі, а саме:
• Державний реєстратор або відділ державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради;
• Головне управління статистики;
• районні Державні податкові інспекції;
• районні управління Пенсійного фонду України;
• районні Фонди соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України;
• районні Фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття;
• районні Фонди соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
• управління адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області.
Державний реєстратор - посадова особа, яка відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Адміністратор - працівник Офісу, який взаємодіє з органами статистики, державної податкової інспекції, Пенсійного фонду України, фондами соціального страхування, управлінням адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області при здійснені державної реєстрації суб’єктів господарської діяльності з питань постановки на облік.
Працівники Офісу – відповідні працівники реєстраційних установ, які призначені наказом для роботи в Офісі.
Заявники – фізичні особи, власники суб'єктів господарської діяльності – юридичних осіб, а також уповноважені ними особи, що звертаються до Офісу для здійснення комплексної реєстрації.
Реєстраційні процедури – процедури, що здійснюються реєстраційними установами, а саме:
• резервування найменування юридичних осіб, державна реєстрація суб'єктів господарювання, внесення змін до установчих документів та/або свідоцтва про державну реєстрацію та пов'язані з цим процедури, що здійснюються реєстраційними установами, внесення відомостей до ЄДРЮОФОП, державна реєстрація припинення;
• включення суб'єктів господарювання - юридичних осіб до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
• взяття суб'єктів господарювання на податковий облік;
• реєстрація платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;
• реєстрація страхувальників (роботодавців) фондами соціального страхування;
• видача дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів.
Комплексна реєстрація – здійснення в Офісі відповідними реєстраційними установами комплексу реєстраційних процедур.
Реєстраційний пакет – комплект документів, які заявник повинен надати до Офісу для проведення комплексної реєстрації.
Кінцевий пакет – комплект документів, які видаються заявнику після комплексної реєстрації.

II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


2.1. Положення про взаємодію відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради (далі – відділ державних реєстраторів) з головним органом статистики в Одеській області, Державною податковою адміністрацією в Одеській області, Пенсійним фондом України в Одеській області, фондами соціального страхування Одеської області, управлінням адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області (далі – Порядок) визначає процедуру взаємодії зазначених органів при вирішені питань державної реєстрації та постановки на облік юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державна реєстрація яких проведена державними реєстраторами у виконавчому комітеті Одеської міської ради.
2.2. Принципом діяльності Офісу є об'єднання організаційних та технічних зусиль реєстраційних установ з метою скорочення часових затрат, спрощення реєстраційних процедур, документообігу та вартості процедур для суб'єктів господарювання, що реєструються.
2.3. Реєстраційні установи здійснюють в Офісі у межах своєї компетенції відповідні реєстраційні процедури в порядку передбаченому діючим законодавством та цим Порядком.
2.4. Здійснення реєстраційних процедур в Офісі не потребує присутності заявника на проміжних стадіях між прийняттям реєстраційного пакету та видачею кінцевого пакету.
2.5. Порядок затверджується рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
2.6. Порядок погоджується Головним управлінням статистики в Одеській області, Державною податковою адміністрацією в Одеській області, Пенсійним фондом України в Одеській області, фондами соціального страхування Одеської області, управлінням адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області шляхом підписання відповідного Меморандуму.
2.7. Заявник має право вибору, скористатися чи ні послугами „Єдиного реєстраційного офісу”.

III. ПОДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПАКЕТУ

3.1. Заявнику надається можливість ознайомитись з переліком документів, які повинен містити реєстраційний пакет (в т.ч. через наглядну інформацію на інформаційних щитах).
3.2. Заявник подає державному реєстратору відповідний реєстраційний пакет. Наявність та якість заповнення документів у реєстраційному пакеті перевіряється у присутності заявника державним реєстратором, який, керуючись чинним законодавством, визначає у кожному конкретному випадку перелік необхідних реєстраційних процедур. У випадку відсутності чи неналежного оформлення окремих документів заявнику повідомляється про це при поданні ним пакету та роз'яснюються вимоги до таких документів. Пред'явлення заявникові вимог, не передбачених законодавством, забороняється.
3.3. При поданні належного реєстраційного пакету заявник розписується у реєстрі (журналі) державного реєстратора. Заявнику видається довідка (опис) із зазначенням переліку поданих документів та часу одержання кінцевого пакету.
3.4. Заявник зазначає коди ЄДРПОУ, КВЕД та ЗКГНГ у реєстраційних картках, що входять до реєстраційного пакету.
3.5. При поданні реєстраційного пакету заявник оформлює заявку на комплексну реєстрацію.
3.6. Реєстраційний пакет формується в окрему папку з документами, згрупованими за реєстраційними установами, до яких вони надаються.

IV. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗА ПРИНЦИПОМ
„ЄДИНОГО РЕЄСТРАЦІЙНОГО ОФІСУ”

4.1 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
4.1.1 Державна реєстрація суб'єктів господарювання здійснюється державним реєстратором відповідно до вимог Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”.
4.1.2 Державний реєстратор протягом одної доби з моменту подання реєстраційного пакету:
• виготовляє свідоцтво про державну реєстрацію;
• завіряє копії свідоцтва та копії реєстраційної картки у необхідній для подальших реєстраційних процедур кількості, долучаючи копії до реєстраційних пакетів, призначених для подання до всіх інших реєстраційних установ;
• ставить відмітки про державну реєстрацію на примірниках установчих документів;
4.1.3 Оригінал свідоцтва про державну реєстрацію зберігається у відділі реєстрації та видається заявникові з кінцевим пакетом. Заявнику надається можливість одержати оригінал свідоцтва про державну реєстрацію не пізніше ніж на четвертий день після здачі реєстраційного пакету.
4.1.4 У разі наявності підстав для відмови заявнику в державній реєстрації, заявник письмово повідомляється про це відділом реєстрації протягом трьох робочих днів із зазначенням конкретних причин відмови.
4.1.5 Після реєстрації реєстраційний пакет, який включає в себе зазначені у п. 4.1.2 документи, державним реєстратором передається Адміністратору, який взаємодіє з працівниками Офісу для подальшої реєстрації в відповідних установах.
4.1.6 Адміністратор перевіряє наявність усіх документів в реєстраційних пакетах та розписується у відповідному реєстрі (журналі) Державного реєстратора про одержування відповідного пакету.

4.2. ВКЛЮЧЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ
ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ


4.2.1 Включення заявників-юридичних осіб до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) здійснюється відповідним управлінням статистики.
4.2.2 Довідка про включення до ЄДРПОУ виготовляється на підставі копії реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію, переданою державним реєстратором, заяви відповідної форми та квитанцій про оплату за виготовлення довідки та 5-ох завірених копій. Коди КВЕД та ЗКГНГ присвоюються відповідно до даних, вказаних у реєстраційній картці.
4.2.3 Головне управління статистики в Одеській області протягом однієї доби після одержання реєстраційного пакету включає заявників-юридичних осіб до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), виготовляє довідку про включення до ЄРДПОУ та копії у кількості 5 штук та передає під розпис Адміністратору для формування реєстраційних пакетів.
4.2.4 У разі отримання довідок Адміністратор доповнює ними останні реєстраційні пакети та водночас надає їх державної податкової інспекції, Пенсійному фонду України, фондам соціального страхування.

4.3 ВЗЯТТЯ НА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК


4.3.1 Взяття заявників на податковий облік здійснюється Державною податковою інспекцією у районах міста Одеси.
4.3.2 Взяття на податковий облік проводиться на підставі документів реєстраційного пакету.
4.3.3 Наявність та якість заповнення документів реєстраційного пакету перевіряється у присутності Адміністратора при наданні ним реєстраційного пакету.
4.3.4 На підставі одержаних документів ДПІ протягом одного робочого дня з моменту одержання реєстраційного пакету:
• вилучає з реєстраційного пакету документи, необхідні для взяття на облік;
• заносить дані про платника податків до Єдиного банку даних;
• виготовляє довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП та її другої копії;
• ставить відмітку про взяття на облік на примірнику статуту.
4.3.5 Одночасно із взяттям на податковий облік за наявності у реєстраційному пакету відповідних заяв заявників у термін, вказаний у п 4.3.4, проводиться реєстрація заявника як платника ПДВ та/або Єдиного податку і виготовляються відповідні свідоцтва.
4.3.6 Оригінал довідки за ф. № 4-ОПП, одна її копія (за наявності запиту в реєстраційному пакеті документів) та статут з відміткою про взяття на облік видається працівником ДПІ під розпис у відповідному реєстрі (журналі) Адміністратору.
4.3.7 Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ та/або Єдиного податку (для юридичних осіб) видається працівником ДПІ особисто Заявнику.

4.4. РЕЄСТРАЦІЯ У ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ ТА ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ


4.4.1 Реєстрація здійснюється на підставі заяв за відповідними формами, що містяться у реєстраційному пакеті, а також документів, передбачених чинним законодавством.
4.4.2 Управління пенсійного фонду України та відділення фондів соціального страхування протягом одного робочого дня з моменту одержання реєстраційного пакету вилучають з реєстраційного пакету документи, необхідні для реєстрації та виготовляють повідомлення платнику внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування, які надсилаються Адміністратору для долучення їх до кінцевого реєстраційного пакету.

4.5 ВИДАЧА ДОЗВОЛУ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕЧАТОК ТА ШТАМПІВ


4.5.1 Дозволи на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів видається управлінням адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області.
4.5.2 Дозволи видаються на підставі заяви встановленої форми, оригінала та копії свідоцтва про державну реєстрацію, зразків печаток і штампів, затверджених заявником, та платіжного документу про внесення плати за видачу дозволу. При розміщенні на печатці логотипу чи відповідного зображення торгової марки тощо додатково подається витяг із статуту підприємства. (Дані документи містяться в реєстраційному пакеті, переданому управлінню адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області відділом державних реєстраторів).
4.5.3 Управління адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області протягом установленого законодавством терміну:
- вилучає з реєстраційного пакету документи, необхідні для видачі дозволу;
- готує дозвіл на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів;
- видає дозвіл особисто заявнику.

V. ВИДАЧА КІНЦЕВОГО ПАКЕТУ

 
5.1 Головне управління статистики, державна податкова інспекція, Пенсійний фонд України, фонди соціального страхування протягом однієї доби здійснюють відповідні процедури визначені Положенням щодо реєстрації та постановки на облік.
5.2 Зазначені установи у п. 5.1 надають Адміністраторам відділу державних реєстраторів відповідні довідки (повідомлення) про реєстрацію та постановку на облік.
5.3 Адміністратор розписується в відповідних реєстрах (журналах) організацій та установ про прийняття довідок (повідомлень).
5.4 Адміністратор формує кінцевий пакет, який передає під розпис державному реєстратору.
5.5 Державний реєстратор перевіряє відповідність кінцевого пакету замовленню заявника. У разі виявлення невідповідності державний реєстратор звертається до Адміністратора для усунення її. Протягом однієї доби Адміністратор звертається до відповідних реєстраційних установ та усуває невідповідність кінцевого пакету.
5.6 Всі документи кінцевого пакету повинні бути готовими до видачі заявникові на четвертий робочий день після подання реєстраційного пакету заявником.
5.7 Державний реєстратор видає кінцевий пакет заявнику в обговорений на першому прийомі час.
5.8 Кінцевий пакет включає:
• оригінал свідоцтва про державну реєстрацію;
• установчі документи з передбаченими законодавством відмітками реєстраційних установ;
• в разі отримання - оригінал довідки про включення до ЄДРПОУ;
• довідку про взяття на облік платника податків (ф. № 4-ОПП);
• повідомлення про реєстрацію у Пенсійному фонді України, Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонді загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
• свідоцтво про реєстрацію у Фонді соціального страхування від нещасних випадків.
Склад кінцевого пакету може змінюватись залежно від організаційно-правової форми заявника та його замовлення.
5.9 Дозвіл на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів та завірені зразки печаток видаються працівником управління адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області.
5.10 Заявник разом з державним реєстратором перевіряє відповідність кінцевого пакету своїй заявці. Після цього заявник розписується у відповідних реєстрах (журналах).
5.11 У разі виявлення невідповідності, відсутні (неналежно оформлені) документи, повинні бути виготовлені (замінені) протягом трьох робочих годин.
5.12 У разі відмови реєстраційної установи здійснити певну реєстраційну процедуру заявнику видається мотивована письмова відмова. Якщо причиною відмови стала відсутність (неналежне оформлення) документів (крім тих документів, що виготовляються в Офісі) реєстраційні процедури здійснюються після подання належно оформлених документів.

VI. КЕРІВНИЦТВО ОФІСУ


6.1 Керівництво діяльністю „Єдиного реєстраційного офісу” здійснює завідувач відділу державних реєстраторів.
6.2 Завідувач відділу організовує поточну роботу Офісу, забезпечує здійснення реєстраційних дій та взаємодію реєстраційних установ. Завідувач відділу координує діяльність працівників реєстраційних установ, які залучені до роботи в Офісі з питань режиму роботи та організації діяльності.
6.3 Завідувач відділу не може втручатись у внутрішню діяльність реєстраційних установ, залучених до роботи в Офісі.
6.4 Подання завідувача відділу, що пов’язані з діяльністю Офісу, підлягають обов’язковому розгляду та реагуванню керівниками реєстраційних установ.
6.5 Подання керівників реєстраційних установ, що пов’язані з діяльністю Офісу, підлягають обов’язковому розгляду та реагуванню завідувачем відділу державних реєстраторів.
6.6 Режим роботи та організація діяльності Офісу встановлюється завідувачем відділу державних реєстраторів за погодженням із керівниками реєстраційних установ, працівники яких залучені до роботи у Офісі.

VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


7.1 Відповідальність за збереження базового та реєстраційного пакету документів несуть працівники відділу державних реєстраторів та реєстраційні установи, які здійснили прийняття таких документів.
7.2 Відповідальність за дотриманням цього Порядку несуть відділ державних реєстраторів та реєстраційні установи.
7.4 Всі питання, пов’язані з наданням (обміном) додаткової інформації вирішуються в договірному порядку, згідно з чинним законодавством.

Керуюча справами Т. Єршова


Додаток 2
до рішення виконавчого комітету

Одеської міської ради
від 15.10.05р № 652МЕМОРАНДУМ
взаємодії відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради з Головним управлінням статистики в Одеській області, Державною податковою адміністрацією в Одеській області, Пенсійним фондом України в Одеській області, фондами соціального страхування Одеської області, управлінням адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області щодо запровадження реєстраційних процедур за принципом
"Єдиного реєстраційного офісу" в м. Одесі


Ми, керівники відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради, Головного управління статистики в Одеській області, Державної податкової адміністрації в Одеській області, Пенсійного фонду України в Одеській області, фондів соціального страхування Одеської області, управління адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області, які здійснюють передбачені законодавством функції реєстрації та постановки на облік юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:
- маючи на меті побудову відносин з підприємцями на партнерських засадах з урахуванням їхніх потреб та інтересів;
- прагнучи удосконалити та спростити реєстрацію та постановку на облік юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для започаткування господарської діяльності за принципом "Єдиного реєстраційного офісу";
- будучи переконаними, що впровадження в м. Одесі даних принципів дасть можливість здійснити якісні перетворення в реєстраційній системі;
- діючи в межах своїх повноважень, які передбачені законодавством України;
- з метою поєднання організаційних та технічних зусиль, які здійснюють передбачені законодавством функції в сфері реєстрації та постановки на облік юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

ДОМОВИЛИСЬ:
про співпрацю очолюваних нами організацій у напрямку впровадження в м. Одесі здійснення реєстраційних процедур за принципом "Єдиного реєстраційного офісу", в межах якого зазначені організації та установи здійснюватимуть усі передбачені законом процедури з реєстрації та постановки на облік суб'єктів господарювання.
Координатором співпраці даних організацій у м. Одесі виступає відділ державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради, метою діяльності якого є сприяння спільному здійсненню реєстраційних процедур організаціями.
3 цією метою організації, що підписали Меморандум:
- забезпечують виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради „Про порядок взаємодії відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради з Головним управлінням статистики в Одеській області, Державною податковою адміністрацією в Одеській області, Пенсійним фондом України в Одеській області, фондами соціального страхування Одеської області, управлінням адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області при здійсненні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за принципом „Єдиного реєстраційного офісу".

Результатом співпраці стане:
- удосконалення координації дій між організаціями, які реєструють та ставлять на облік юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- скорочення строків реєстрації та постановки на облік суб'єктів господарювання;
- зменшення часових та інших витрат, зумовлених необхідністю відвідування заявниками організацій, які реєструють та ставлять на облік юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Меморандум підписали (підписи посадових осіб).

Керуюча справами
Т. ЄршоваСтраница создана: 02.02.2006 12:36
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее