15:32:16   |   05 марта 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №196 від 28.04.2011р.

№196 від 28.04.2011р.

Про внесення змін до Порядку розміщення вивісок на території міста Одеси, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.02.2008р. №178

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№196 від 28.04.2011р.

Про внесення змін до Порядку
розміщення вивісок на території
міста Одеси, затвердженого рішенням
виконавчого комітету Одеської
міської ради від 14.02.2008р. №178

Відповідно до пп. 7, 13 п. "а" ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", з метою удосконалення правового регулювання порядку розміщення інформаційних вивісок на території міста Одеси, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до Порядку розміщення вивісок на території міста Одеси, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.02.2008р. №178, згідно з додатком.

2. Доручити:
2.1. Управлінню реклами Одеської міської ради (Рогачко Л.О.) вжити заходів з відстеження результативності цього рішення.
2.2. Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради (Ткач І.І.) оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.

3. Встановити, що це рішення набирає чинності з 01.06.2011р.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Черненка С.О.
 
Міський голова                          О. Костусєв 
 
Керуюча справами                     Т. Герасименко

 

Додаток до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 28.04.2011р. №196

 

Зміни до Порядку розміщення вивісок на території міста Одеси,

затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.02.2008р. №178

 

1. Підпункт 1.1 Порядку розміщення вивісок на території міста Одеси (далі – Порядок) після другого абзацу доповнити двома абзацами наступного змісту:
"Дія Порядку поширюється на юридичних та фізичних осіб, які встановлюють та розміщують вивіски у м. Одесі.
Дія Порядку не поширюється на відносини, що виникають у зв’язку із встановленням та розміщенням елементів зовнішньої реклами у м. Одесі".

2. Підпункт 1.2 Порядку викласти у наступній редакції:
"1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
в’їзд – в’їзд крізь ворота, арку на територію, огороджену з усіх сторін огороджувальними конструкціями або спорудами;
вивіска – елемент оформлення фасаду, що містить інформацію про зареєстроване найменування особи, включаючи герби, емблеми, знаки для товарів та послуг. До вказаної інформації належать також дані про час роботи, повне найменування юридичної або фізичної особи, а також профіль діяльності, якщо це не випливає з назви. Площа вивіски повинна бути не більше мінімального розміру, необхідного для отримання необхідної інформації;
вітрина – засклений елемент фасаду, який використовується для експонування продукції, вивіски, таблички, інформації про послуги, що надаються, та про виробника товару або товар;
вхід – вхід до будинку (споруди), що знаходиться на рівні першого або цокольного поверхів;
КП "Одесреклама" – комунальне підприємство "Одесреклама" створене для реалізації господарської компетенції органів місцевого самоврядування у сфері формування сучасного міського дизайну, виконання інших завдань та функцій, визначених цим Порядком, іншими актами органів місцевого самоврядування та міського голови;
місце розміщення вивіски – площа зовнішньої поверхні будинку (фасаду), дверей або вітрини, у разі неможливості розміщення на вказаних місцях – біля входу (в’їзду), де юридична або фізична особа займає приміщення. Місце розміщення вивіски, яке не знаходиться у власності юридичної або фізичної особи, надається їй в тимчасове користування власником будинку (споруди) або уповноваженим ним органом (особою) на договірних засадах;
профіль діяльності – інформація, яка стисло розкриває суть та/або характер діяльності юридичної або фізичної особи (торгівля, ресторанне господарство, побутове обслуговування, транспортні послуги, послуги зв'язку та культури і спорту, житлово-комунальні, банківські, фінансові, оздоровчі послуги та ін.) і випливає із ліцензії, дозволу, патенту тощо. Інформація про перелік товарів робіт та/або послуг, що надаються юридичними або фізичними особами, не вважається профілем діяльності;
робочий орган – управління реклами Одеської міської ради;
самовільно встановлена вивіска – вивіска, яка:
- розміщена без погодженого технічного паспорта;
- виконана із значними відхиленнями від технічного паспорта;
технічний паспорт вивіски – документ, у якому фіксуються технічні, конструктивні та архітектурно-естетичні рішення вивіски, місце її розташування з відповідною архітектурною прив’язкою та фотографічний знімок об’єкта до розміщення вивіски. Фізичні та юридичні особи розташовують вивіску відповідно до технічного паспорта, зареєстрованого робочим органом, згідно з пройденими погодженнями;
технічно складна вивіска – вивіска, що характеризується хоча б однією з наступних ознак:
- конструктивно поєднана з елементами оформлення фасаду та є їх невід'ємною частиною;
- конструктивно виконана у вигляді декількох окремих елементів, які містять інформацію, що не повторюється;
- розміщується на фасаді приміщення вище другого поверху;
- розміщується на даху одноповерхової будівлі, у якій здійснює діяльність власник такої вивіски;
фасад будинку (споруди) – зовнішня сторона будинку (споруди) з усіма елементами від покрівлі до вимощення. Складовими частинами фасаду є віконні і дверні прорізи, стіни, перемички, козирки, навіси, портали, зовнішні східці, арки, вітрини та ін.".

3. В підпункті 2.1.1 підпункту 2.1 Порядку слова "особи-підприємця" замінити на слово "особи".

4. В підпункті 2.3.5 підпункту 2.3 Порядку слово "відповідність" замінити на слово "відповідальність".

5. Підпункт 2.4.7 підпункту 2.4 Порядку після слова "вивісками" доповнити словами "та є об’єктами зовнішньої реклами".

6. В підпункті 3.2 Порядку слова "особою-підприємцем" та слово "отримання" замінити на слова "особою" та "реєстрації" відповідно.

7. В підпункті 3.3 Порядку слова "особи-підприємця" замінити на слово "особи".

8. Підпункт 3.3 Порядку після слів та символу "самостійно оформлений технічний паспорт установленої форми – 2 екземпляри" доповнити абзацом наступного змісту:
"Якщо юридична або фізична особа має намір розміщувати технічно складну вивіску, то, окрім вказаного, до заяви додається технічна документація, яка підтверджує надійність та безпечність конструкції".

9. В підпункті 3.4 Порядку слова "особа-підприємець" замінити на слово "особа".

10. Абзац 3 підпункту 3.5 Порядку викласти у наступній редакції:
"У разі прийняття рішення стосовно неможливості розташування вивіски робочий орган надсилає заявнику вмотивовану відповідь та повертає всі подані документи.
Підставою для прийняття рішення про відмову є:
- технічна неможливість встановлення вивіски;
- наявність іншої вивіски, яка має всі необхідні погодження на зазначеному місці;
- недотримання заявником вимог, встановлених до вивісок, передбачених розділом 2 цього Порядку".

11. Підпункт 3.10 Порядку доповнити третім абзацом наступного змісту:
"Заяви, подані з пропущенням строку, вказаного в абзаці 1 цього пункту, залишаються робочим органом без розгляду по суті".

12. В назві 5 розділу Порядку слова "управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради" замінити на слова "робочого органу".

13. Підпункт 5.1 Порядку викласти у наступній редакції:
"5.1. До повноважень робочого органу належать:
- розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо розміщення вивісок;
- підготовка листів для узгодження технічних паспортів вивісок;
- прийняття технічних паспортів вивісок у разі внесення змін до них, їх переоформлення та продовження терміну дії;
- ведення електронного реєстру вивісок та місць їх розміщення;
- контроль за розміщенням вивісок на території міста Одеси;
- подання уповноваженим органам відповідних матеріалів – у разі виявлення порушень чинних нормативних актів, у тому числі законодавства про мову, державних норм та стандартів, правил торгівлі та побутового обслуговування тощо;
- надання юридичним або фізичним особам приписів про усунення порушень діючого законодавства в частині розміщення вивісок;
- надання рекомендацій щодо розмірів, типів, місця розташування та інших ознак вивісок, розміщених на фасадах окремих будинків та споруд;
- організація демонтажу технічно складних вивісок, що розміщуються без відповідної технічної документації, яка підтверджує їх надійність та безпечність, а також вивісок, які знаходяться в незадовільному технічному та/або санітарному стані.
Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до свого Положення та діючого законодавства".

14. В підпункті 6.2 Порядку слова та символи "протягом 10-ти днів" замінити на слова "протягом п'яти робочих днів".

15. Доповнити Порядок розділом 7 наступного змісту:
"7. Підстави та порядок демонтажу вивісок:
7.1. Демонтаж вивісок організовується КП "Одесреклама" за направленням робочого органу. Для виконання цих функцій
КП "Одесреклама" може використовувати послуги суб’єктів господарювання на підставі відповідних договорів.
7.2. Демонтаж вивісок здійснюється відповідно до цього Порядку у наступних випадках:
а) вивіска знаходиться в неналежному технічному та/або санітарному стані, якщо відповідні недоліки не були усунуті у термін, зазначений у приписі робочого органу;
б) технічно складна вивіска розміщується без відповідної технічної документації, яка підтверджує надійність та безпечність конструкції, якщо зазначена документація не була надана у термін, зазначений у приписі робочого органу;
в) конструкція є самовільно встановленою вивіскою.
7.3. У випадках, визначених підпунктом 7.2 цього Порядку, демонтаж вивіски здійснюється її власником за приписом робочого органу у термін, що визначений приписом. Про виконання припису власник вивіски зобов’язаний письмово повідомити робочий орган не пізніше наступного дня від дати демонтажу конструкції. У разі невиконання зазначеного припису у встановлений робочим органом термін демонтаж вивіски у випадках, визначених абзацами "а" та "б" підпункту 7.2, здійснюється
КП "Одесреклама", а у випадку, передбаченому абзацом "в" підпункту 7.2 –балансоутримувачем будинку, споруди, житлового комплексу, де розміщувалась самовільно встановлена вивіска.
7.4. Факт проведення демонтажу вивіски засвідчується актом проведення демонтажу, що складається не пізніше наступного дня від дати проведення демонтажу. За необхідністю до акта додається фотофіксація місця розташування до та після демонтажу вивіски. Акт проведення демонтажу складається у двох примірниках, один з яких зберігається КП "Одесреклама", а інший вручається власнику вивіски або надсилається йому поштою з повідомленням про вручення.
7.5. Демонтовані вивіски транспортуються для подальшого зберігання КП «Одесреклама». Витрати, пов’язані з проведенням демонтажу вивіски, її транспортуванням та зберіганням, відшкодовуються власником демонтованої конструкції.
КП «Одесреклама» вправі вимагати відшкодування таких витрат у судовому порядку шляхом звернення з відповідним позовом згідно з вимогами чинного законодавства.
7.6. Зберігання демонтованих вивісок забезпечує КП «Одесреклама», однак не більше терміну зберігання, який встановлюється в 3 місяці.
7.7. Повернення демонтованої вивіски її власнику здійснюється на підставі його письмової заяви, що подається до КП «Одесреклама» у довільній формі. До заяви обов’язково додаються документи, що підтверджують право власності заявника на демонтовану конструкцію.
7.8. Протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви
КП «Одесреклама» готує розрахунок витрат на проведення демонтажу вивіски та її зберігання й вручає його власнику вивіски.
Видача вивісок здійснюється протягом двох днів з дня отримання документа, що підтверджує внесення власником конструкції коштів в рахунок відшкодування витрат на проведення демонтажу вивіски.
Видача конструкцій здійснюється за актом приймання-передачі, один з яких видається власнику вивіски, а інший залишається у КП «Одесреклама». У випадку отримання конструкцій уповноваженою особою власника, до акта приймання-передачі додається також копія документа, що підтверджує право такої особи на вчинення відповідних дій від імені власника вивіски.
Повернення вивісок без відшкодування витрат КП «Одесреклама» на проведення демонтажу не допускається".
 
Керуюча справами                      Т. Герасименко

 

 

Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради №196 від 28.04.2011р. оприлюднено в газеті “Одесский вестник” №79-80 від 12.05.2011р.Страница создана: 29.04.2011 14:59
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее