10:54:21   |   07 марта 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

Додаток № 25
до рішення

Одеської міської ради
№ 384-VI від 28.02.2011р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(Нова редакція)м. Одеса
2011 рік

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ є правонаступником управління капітального будівництва виконавчого комітету Одеської міської ради.
1.2. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, гербову печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, відкриває рахунки в органах Державного казначейства.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими та підзаконними актами, актами органів місцевого самоврядування та цим Положенням.
1.4. До компетенції Управління входять повноваження виконавчих органів ради у сфері капітального будівництва, житлової політики, залучення інвестицій у будівництво з джерел фінансування, не заборонених законодавством, а також контроль за станом квартирного обліку та розподілом житла із державного та комунального фондів на території міста.
1.5. Управління є головним розпорядником бюджетних коштів, що надходять за бюджетними призначеннями для будівництва, реставрації, реконструкції та ремонту муніципального житлового фонду.
1.6. Управління є підзвітним і підконтрольним Одеській міський раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, міському голові.
1.7. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста.
1.8. Місцезнаходження Управління: 65091, м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А, електрона адреса: uks-odessa@mail.ru  

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
2.1. Основним завданням Управління є виконання завдань з будівництва будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно - побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, спрямованих на цю мету.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. Здійснює функції замовника з капітального будівництва, ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів житла, охорони здоров'я, освіти, культури, зв'язку, транспорту, торгівлі, соціальної сфери (далі – Об'єкти), як за рахунок бюджетних коштів так і інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
2.2.2. Розробляє поточні і перспективні програми та плани з капітального будівництва, реставрації, реконструкції та ремонту Об'єктів, складає титульні списки Об'єктів, та подає їх на затвердження у встановленому порядку.
2.2.3. Забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування проектних та пошукових робіт з будівництва, реставрації, реконструкції та ремонту об'єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів.
2.2.4. Укладає з проектними організаціями договори на розробку проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом, реставрацією, реконструкцією та ремонтом.
2.2.5. Передає у встановлені терміни проектним організаціям завдання на проектування, вихідні дані та інші документи, необхідні для виконання проектних та пошукових робіт та розробки проектно-кошторисної документації.
2.2.6. Приймає і перевіряє комплектність та якість одержаної від проектних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, погоджує і затверджує її у встановленому порядку та передає будівельним організаціям.
2.2.7. Укладає з будівельними організаціями договори на будівництво, реставрацію, реконструкцію та ремонт Об'єктів, визначає і погоджує разом з підрядними організаціями, відповідно до діючих документів, ціни на будівництво, реставрацію, реконструкцію та ремонт Об'єктів.
2.2.8. Забезпечує реєстрацію в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відповідальних інженерно-технічних працівників, які безпосередньо здійснюють технічний нагляд за будівництвом, реставрацією, реконструкцією та ремонтом об'єктів та одержання дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт.
2.2.9. Забезпечує будівництво технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, постачання яких, відповідно за договорами, покладено на замовника.
2.2.10. Здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і матеріали постачання, проведення передмонтажної ревізії устаткування, що знаходиться на складах Управління понад нормативний термін зберігання.
2.2.11. Передає підрядній організації будівельний майданчик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру і матеріали, забезпечення якими покладено на замовника.
2.2.12. Забезпечує підрядні організації документами щодо:
- виконання будівельно-монтажних робіт;
- відведення земельної ділянки під будівництво;
проведення робіт у зоні повітряних ліній електропередач та ліній зв'язку, ділянок залізниць, що експлуатуються або в смузі відчуження залізниць, а також які знаходяться в стані демонтажу або ремонту;
проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею підрядній організації схем таких комунікацій (кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних та інших), розміщених на території будівельного майданчика;
користування при проведенні будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, відповідно до проектно-кошторисної документації;
видалення (знесення) зелених насаджень, в установленому законодавством порядку;
перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередач, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газо - та нафтопроводів, ліній зв'язку та інших споруд, що перешкоджають проведенню технічно-будівельних робіт на відведеній земельній ділянці, в терміни, передбачені умовами договорів на капітальне будівництво, реставрацію, реконструкцію та ремонт.
2.2.13. Забезпечує, при виконані Управлінням функцій замовника:
- відселення громадян, які мешкають у жилих будинках, що підлягають знесенню або реконструкції;
- відшкодування юридичним та фізичним особам вартості жилих будинків, господарських будівель та споруд, що перебувають у їх власності, а також вартості плодово-ягідних насаджень та посівів.
2.2.14. Здійснює технічний нагляд за будівництвом, реставрацією, реконструкцією та ремонтом об'єктів, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством та контроль за відповідністю обсягу і якості виконаних робіт згідно з проектами, технічними умовами, стандартами та іншими нормативними актами, що діють на території України.
2.2.15. Здійснює перевірку вартості матеріально-технічних ресурсів і інших витрат підрядних і субпідрядних організацій в процесі будівництва, реставрації, реконструкції та ремонту Об'єктів.
2.2.16. Погоджує з відповідними організаціями встановлення вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, що працюють під тиском, забезпечує випробування вказаних технічних засобів.
2.2.17. Забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовчих робіт, пов'язаних зі здачею об'єктів в експлуатацію.
2.2.18. Створює, при виконані Управлінням функцій замовника, комісію, яка визначає готовність об'єктів будівництва, реставрації, реконструкції та ремонту до експлуатації, забезпечує комісію необхідними для роботи документами та бере участь в її роботі.
2.2.19. Передає, на підставі рішень міської ради, завершені будівництвом та введені в експлуатацію об'єкти капітального будівництва на баланс організаціям, які в подальшому будуть здійснювати їх експлуатацію.
2.2.20. Здійснює приймання-передачу від підрядних організацій за відповідним актом законсервованих або припинених будівництвом чи реконструкцією об'єктів, вживає заходи для їх збереження, та вносить пропозиції щодо подальшого використання об'єктів незавершеного будівництва.
2.2.21. Надає у визначені терміни, в установленому порядку, відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженими формами.
2.2.22. Здійснює перевірку та затвердження документів, наданих до сплати підрядними організаціями, постачальниками, проектними та іншими організаціями, пов'язаними з виконанням робіт, поставкою продукції та наданням послуг.
2.2.23. Сприяє залученню грошових коштів юридичних та фізичних осіб на будівництво, реставрацію, реконструкцію та ремонт Об'єктів у порядку, встановленому законодавством України.
2.2.25. Здійснює контроль за правильністю проведення квартирного обліку в районних адміністраціях міста, а також у підприємствах, установах і організаціях.
2.2.26. Надає пропозиції виконавчому комітету Одеської міської ради з розподілу жилої площі.
2.2.27. Узгоджує розподіл жилої площі районним адміністраціям, підприємствам, закладам і організаціям відповідно до рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради, а також вимог чинного законодавства України.
2.2.28. Здійснює спільно з департаментом міського господарства контроль за використанням жилої площі для відселення громадян з аварійних будинків (квартир), що належать міській раді, підприємствам, закладам, організаціям чи громадянам.
2.2.29. Замовляє бланки ордерів на жилі приміщення, видає їх у разі необхідності районним адміністраціям міста, а також контролює збереження і використання цих бланків.
2.2.30. Перевіряє та готує документи для оформлення дозволу на відчуження, обмін квартир у будинках, що підлягають знесенню, ветхих.
2.2.31. Надає на договірних засадах послуги, організаційну, методичну та іншу допомогу підприємствам, організаціям, закладам відповідно до норм діючого законодавства України.
2.2.32. Розглядає разом з управлінням архітектури і містобудування міської ради відповідну містобудівну документацію.
2.2.33. Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста, проектів бюджету міста та подає їх на розгляд міської ради та виконавчого комітету міської ради.
2.2.34. Бере участь у розробці інвестиційних програм та проектів у сфері капітального будівництва, реставрації, реконструкції, ремонту, архітектури та землекористування.
2.2.35. Бере участь у підготовці проектів розпоряджень міського голови, проектів рішень виконкому та міської ради, з питань, що відносяться до компетенції Управління.
2.2.36. Розглядає та здійснює підготовку висновків з техніко-економічних обгрунтувань, інвестиційних проектів та програм у сфері будівництва, реставрації, реконструкції, ремонту та використання міських земель.
2.2.37. Надає на розгляд комісії з визначення розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси матеріали розрахунку щодо визначення розміру пайової участі.
2.2.38. Оформлює, реєструє, видає та зберігає договори пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси.
2.2.39. Здійснює контроль за виконанням Замовниками обов'язків відповідно до договорів пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси щодо сплати пайової участі.
2.2.40. Сприяє впровадженню у капітальне будівництво, реставрацію, реконструкцію, ремонт та благоустрій міста прогресивних технічних рішень.
2.2.41. Організує та проводить тендери на здійснення капітального будівництва, реставрації, реконструкції та ремонту житла і об'єктів громадського призначення.
2.2.42. Готує інформацію для засобів масової інформації про діяльність Управління у сфері реалізації житлової політики та містобудівного розвитку м. Одеси.
2.2.43. Інформує районні адміністрації міської ради заходи, пов'язані з діяльністю Управління, які плануються до виконання на території району.
2.2.44. Розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян з питань, що відносяться до компетенції Управління, та вживає заходи по усуненню порушень та вирішенню проблем.

3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ
3.1. Управління має право:
3.1.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, організацій і об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.
3.1.2. Одержувати, у встановленому порядку, від інших виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього функцій.
3.1.3. Проводити наради з питань, що належать до його компетенції.
3.1.4. Використовувати кошти, що надходять від виконання функцій замовника на договірних засадах та з інших джерел, передбачених діючим законодавством України, відповідно затвердженому кошторису.
3.1.5. Передавати за актами прийому-передачі збудовані будинки і споруди підприємствам і організаціям, за участю яких здійснювалося будівництво.
3.1.6. Відкривати рахунки згідно з чинним законодавством.
3.1.7. Наймати і здавати в оренду транспортні засоби, механізми, будови і споруди, в установленому законодавством порядку.
 
4. КЕРІВНИЦТВО І АПАРАТ УПРАВЛІННЯ
4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.
Начальник Управління має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

 
4.2. Начальник Управління:
4.2.2. Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника Управління, керівників його структурних підрозділів.
4.2.3. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади керівників структурних підрозділів, працівників Управління та про встановлення і зміну рангів працівникам – посадовим особам місцевого самоврядування.
4.2.4. Надає міському голові для затвердження проект штатного розпису Управління, з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.5. Організовує виконання актів органів місцевого самоврядування, міського голови.
4.2.6. В межах своїх повноважень видає доручення, накази, організує і контролює їх виконання.
4.2.7. Відповідно до чинного законодавства є головним розпорядником бюджетних коштів Управління, має право першого підпису на всіх грошових і банківських документах Управління.
4.2.8. Діє без доручення від імені Управління в межах повноважень, визначених цим Положенням, представляє його перед державними органами, підприємствами, установами та організаціями, іншими органами місцевого самоврядування.
4.2.9. Веде особистий прийом громадян.
4.2.10. Укладає договори, які забезпечують виконання покладених на Управління завдань, з юридичними та фізичними особами.
4.2.11. Вносить пропозиції міському голові про призначення на посади, звільнення з посад керівників підпорядкованих підприємств, установ, організацій міської ради.
4.2.12. Формує структурні підрозділи Управління згідно із затвердженим штатним розписом.
4.2.13. Затверджує положення про структурні підрозділи Управління, функціональні обов'язки та посадові інструкції, а також проект штатного розпису Управління з розрахунком видатків на їх утримання.
4.2.14. Визначає підпорядкованість структурних підрозділів Управління начальнику Управління та його заступникам.

          
Секретар ради 
                                                              О.Б. БриндакСтраница создана: 28.03.2011 13:39
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее