/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №611 від 24.09.2010р.

№611 від 24.09.2010р.

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про здійснення запозичення до бюджету міста Одеси у 2010 році»

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№611 від 24.09.2010р.
 
 
 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення
«Про здійснення запозичення до бюджету міста Одеси у 2010 році»
 
Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.03р. № 207, Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.10.03р. № 414, враховуючи погодження Міністерства фінансів України (лист № 31-23030-19-21/23580 від 07.09.2010р.), з метою додаткової мобілізації коштів, виконавчий комітет Одеської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про здійснення запозичення до бюджету міста Одеси у 2010 році» (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.
 
 
 
Міський голова                                                                                     Е. Гурвіц
Керуюча справами                                                                               Т. Єршова
 
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№611 від 24.09.2010р.Про здійснення внутрішнього
запозичення до бюджету
міста Одеси у 2010 році


Відповідно до ст. 143 Конституції України, ст.ст. 16, 74 Бюджетного кодексу України, п.п. 26, 27 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.03р. № 207, Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.10.03р. № 414, враховуючи погодження Міністерства фінансів України (лист № 31-23030-19-21/23580 від 07.09.2010 року), з метою додаткової мобілізації коштів, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Здійснити у 2010 році запозичення до бюджету міста Одеси у формі випуску облігацій Одеської міської позики на умовах, визначених у додатку 1 рішення.

2. Уповноважити департамент стратегічних інфраструктурних проектів Одеської міської ради виконувати всі організаційно-правові дії, пов’язані зі здійсненням_запозичення,_ не обмежуючись здійсненням формування проспекту емісії облігацій, організацією співпраці з андеррайтером (-ами), платіжним агентом, депозитарієм щодо обслуговування випуску та погашення облігацій, затвердженням результатів розміщення випуску облігацій.

3. Доручити першому заступнику міського голови Ворохаєву А.І. підписувати всі документи, пов'язані зі здійсненням запозичення на умовах, визначених у додатку 1.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету і фінансів та постійну комісію з економічної, інвестиційної політики і банківської діяльності.


Міський голова Е. Гурвіц

Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

Керуюча справами Т. Єршова


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
05.10.2010 10:24

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/committee/30197/