03:58:06   |   15 мая 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №1309 від 25.12.2009р.

№1309 від 25.12.2009р.

Про перспективний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на 2010 рік

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№1309 від 25.12.2009р.
 
Про перспективний план роботи
виконавчого комітету Одеської
міської ради на 2010 рік

 

Відповідно до статей 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.10.2005р. №754, з метою визначення основних напрямків діяльності виконавчого комітету, вдосконалення системи планування діяльності виконавчих органів Одеської міської ради, на підставі пропозицій виконавчих органів Одеської міської ради стосовно переліку питань для розгляду в 2010 році, виконавчий комітет Одеської міської ради.

ВИРІШИВ:

1. Затвердити перспективний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на 2010 рік (додається).

2. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради здійснювати поточне планування діяльності відповідних виконавчих органів на основі даного перспективного плану роботи.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І., заступників міського голови Кучука М.І., Фідірко Т.Г., Убірію В.Ш., заступника міського голови – начальника управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Пруцакова В.В. та керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Єршову Т.М.
 
Міський голова                   Е. Гурвіц

Керуюча справами             Т. Єршова

 

Додаток до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 25.12.2009р. №1309

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА 2010 РІК

І. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

 

1.1. СФЕРА РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА, ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ТА РОЗВИТКУ УЗБЕРЕЖЖЯ

 

Інвентаризація земель міста, реалізація права приватної власності на землю громадянами та юридичними особами міста, подальше формування міського ринку землі, посилення самоврядного контролю за охороною та використанням земель у межах міста.
Протягом року
Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради


Виконання заходів, передбачених Програмою охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2007-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 04.07.07р. №1388-V, та допомога притулку тварин. Виконання заходів, передбачених Концепцією охорони атмосферного повітря у місті Одесі на період до 2010 року, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 29.09.06р. №323-V. Озеленення міста згідно з Програмою розвитку, збереження і поновлення зелених насаджень у м. Одесі на 2009-2013 роки. Ремонт і техобслуговування установок очищення води в дитячих і лікувальних установах. Виконання заходів, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку на 2010 рік (підрозділ «Охорона навколишнього природного середовища»). Підготовка матеріалів щодо заповідання природоохоронного фонду, інвентаризації зелених насаджень міста.
Протягом року
Управління екологічної безпеки Одеської міської ради


Проектування та будівництво берегозахисних споруд на пляжі «Чорноморка». Капітальний ремонт берегозахисних споруд від пляжу «Ланжерон» до мису В. Фонтан (поповнення пляжів щебенем та піском). Розробка схеми захисту території міста від небезпечних геологічних процесів-підтоплення (спостереження за динамікою рівня ґрунтових вод в мережі гідрологічних свердловин). Поточний ремонт існуючої мережі гідрологічних свердловин. Науково-дослідницька послуга “Проміри глибин від урізу до хвилелому”. Капітальний ремонт ливневідведених лотків та будівництво додаткових лотків на схилах пляжу «Отрада». Ремонт підпірної стінки порталу у районі штольні № 11. Дослідження динаміки змін об’єму піщаних відкладень пляжної частини в прибережній акваторії моря в межах противозсувних споруд м. Одеси. Капітальний ремонт штольні № 1 на пляжі «Отрада». Капітальний ремонт траверсу № 6 першої черги (пляж «Отрада») з демонтажем металевих конструкцій). Дослідження (теледіагностика) підземних споруд, у т. ч. 13 штолень і підземно-дренажних галерей. Поточний ремонт берегозахисних споруд. Будівництво підпірної стінки довжиною 30,0 м в сел. „Чорноморка”. Капітальний ремонт пляжеутримуючого траверсу № 4 на пляжі «Ланжерон». Проектування реконструкції штолень СРЗ, «Лермонтовська» та штольні № 11. Будівництво оголовка та водовідведення. Розробка проекту водозниження та водовідведення центральної частини міста. Дослідження небезпечних зсувних та абразійних процесів на схилах морського узбережжя та схилах Шкодової та Жевахової гір, курорту Куяльник, ділянок Слобідки. Кріплення пустот під фундаментом жилих будинків, кріплення «катакомб» під фундаментом жилих будинків. Проведення обстеження підземних виробіток. Проведення інженерно-геологічних обстежень на небезпечних ділянках міської території. Капітальний ремонт існуючої мережі гідрогеологічних спостережних свердловин. Розробка програми моніторингу прироблених територій, складання планів по обстеженню підземних виробок систематизації даних та їх аналіз. Обстеження підземних дренажних споруджень (галереї, штольні), виміри дебітові фільтросвердловин в галереях морського берегозахисного комплексу.
Протягом року
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради

 

1.2. СФЕРА УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТА БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

 

Реалізація місцевої політики у сфері управління комунальною власністю, забезпечення надходження коштів до бюджету міста за рахунок ефективного обліку, використання, збереження майна територіальної громади.
Здійснення обліку, інвентаризацію комунального майна, що знаходиться в управлінні Представництва, забезпечує контроль за його використанням і збереженням.
Здійснення повноваження орендодавця комунального майна територіальної громади, що знаходиться в управлінні Представництва, а також контроль за повнотою та своєчасністю внесення орендаторами орендної плати за договорами оренди цілісних майнових комплексів, укладеними Одеською міською радою. Укладання договорів оренди на підставі конкурсів та розпоряджень міського голови.
Виконання повноваження з організації та проведення приватизації та відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, у тому числі акцій (паїв, часток) Одеської міської ради в майні господарських товариств.
Організація аукціонів, конкурсів з продажу та оренди комунальної власності в межах своїх повноважень.
Здійснення управління пакетами акцій (частками, паями) міської ради в майні господарських товариств.
Здійснення перевірки виконання умов, передбачених договором купівлі-продажу нерухомого майна.
Готується для розгляду Радою проекти рішень про приймання майна до комунальної власності, про передачу майна до інших органів місцевого самоврядування у власність юридичних та фізичних осіб та іншим суб’єктам права власності.
Укладання цивільно-правових угод (договори оренди, купівлі-продажу, застави, дарування, користування майна) відповідно до чинного законодавства та контролює їх виконання.
Протягом року
Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради

 
Проведення організаційної роботи щодо відкриття фінансування Європейським банком реконструкції та розвитку в рамках надання довгострокового кредиту в інфраструктурні проекти міста. Здійснення заходів щодо початку фінансування КП «ОДЕСМІСЬКЕЛЕКТРОТРАНС» по кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на модернізацію трамвайного господарства. Проведення переговорів з Європейським банком реконструкції та розвитку сумісно з Міжнародною фінансовою корпорацією по фінансуванню проекту енергозбереження у бюджетній сфері міста Одеси за допомогою ЕСКО (енергосервісних компаній). Здійснення заходів щодо реалізації проекту з реконструкції станцій біологічної очистки м. Одеси «Південна» та «Північна», з метою скорочення викидів парникових газів СО2 в атмосферу. Здійснення заходів щодо розробки та впровадження проекту «Електронний квиток» у громадському транспорті м. Одеси. Здійснення заходів для збільшення кредитного рейтингу міста.
Протягом року
Департамент стратегічних інфраструктурних проектів Одеської міської ради

 

1.3. СФЕРА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ПОБУТОВОГО,

ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВАННЯ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ,

ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ

 

Забезпечення надійної експлуатації та утримання житлового фонду і прибудинкових територій у належному технічно-санітарному стані. Здійснення капітального ремонту житла, відновлення та ефективна експлуатація ліфтового господарства.
Протягом року

Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради

 

Проведення капітального ремонту житловому фонду згідно з титульним списком.
Протягом року
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

 

Продовження забудови мікрорайону ІІ-4. Завершення будівництва 16-ти житлових будинків у мікрорайонах ІІІ-4-1, ІІІ-4-3 за планом управління капітального будівництва міської ради. Будівництво 4-х паркінгів з автономною інфраструктурою.

Протягом року
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради

 
Координація роботи суб’єктів господарювання в галузі транспорту, незалежно від форм власності. Організація дорожнього руху, зменшення заторів на вулицях та дорогах міста. Організація транспортного обслуговування населення.
Координація та контроль, в межах своєї компетенції, роботи суб’єктів господарювання в галузі транспорту, незалежно від форм власності.
Координація та контроль виконання заходів в межах Цільової міської програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в м. Одесі на 2010р.
Організація, відповідно до законодавства, і контроль роботи, пов’язаної з безпекою руху транспортних засобів, належними, безпечними та здоровими умовами праці на підприємствах транспортного комплексу разом із органами державного контролю.
Здійснення контролю за організацією та якістю транспортного обслуговування населення, впровадження у встановленому порядку заходів щодо усунення порушень та недоліків.

Протягом року
Департамент транспортного комплексу та зв’язку Одеської міської ради

 

1.4. СФЕРА БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ І РЕМОНТУ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ТА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 

Погодження проектної документації з благоустрою будівельних об’єктів. Сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою міста. Узгодження розміщення малих архітектурних форм на об’єктах благоустрою. Формування річного плану робіт з будівництва, ремонту, реконструкції інженерних мереж. Надання послуг з видачі дозволів на провадження робіт, що потребують розкопування ґрунту, розкриття дорожніх покриттів, встановлення тимчасових огорож, будівельних лісів тощо. Інформування населення про здійснення заходів з благоустрою міста. Робота щодо організації складання графічної частини «Правил благоустрою міста Одеси» міськими структурами. Контроль за термінами будівництва, реконструкції капітального ремонту підземних інженерних мереж та споруджень, дорожніх покриттів і благоустрою міста. Контроль за недопущенням перевезення сипучих матеріалів без накриття тентом. Контроль за ходом демонтажу бетонних огорож, юніпаркерів, спеціального обладнання та засобів примусового обмеження швидкості («лежачих поліцейських») на вулично-дорожній мережі міста Одеси. Контроль за недопущенням забруднення та пошкодження автошляхів м. Одеси. Робота комісії по видаленню зелених насаджень. Контроль за виконанням робіт з благоустрою прилеглої території об’єктів нового будівництва, відповідно до плану благоустрою. Контроль за виконанням проведення робіт з благоустрою території міста районними адміністраціями.
Протягом року
Інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради

 
Виконання завдань з будівництва жилих будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, спрямованих на цю мету.
Здійснення функції єдиного замовника з капітального будівництва об’єктів житла, охорони здоров’я, освіти, зв’язку, транспорту, торгівлі, а також з капітального ремонту, реконструкції та реставрації об’єктів культури, охорони здоров’я, соціальної сфери за рахунок бюджетних коштів.
Протягом року
Управління капітального будівництва Одеської міської ради


Будівництво дитячих майданчиків на території району.
Протягом року
Приморська районна адміністрація Одеської міської ради


Проведення ремонту дитячих та спортивних майданчиків району.
Благоустрій вулиць Генерала Петрова, Космонавтів, Академіка Філатова (встановлення поребриків, виготовлення та встановлення огорож навколо перших рабаток).
Ремонт фасадів та покрівлі закладів освіти: ОЗОШ №№ 3, 31, 54, 99, 120, ДНЗ №№ 82, 93, 193, 239, 170, 204, НВК № 78.
Протягом року
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради


Складання титульних списків на ремонт вулиць у 2010 році. Проведення обстеження обсягів робіт шляхового господарства для визначення їх технічного стану. Розробка організаційно-технічних заходів з ремонту доріг міста.
Протягом року
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради

 

1.5. СФЕРА ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ, СОЦИАЛЬНОГО ЗАХИСТУ,

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

 

Консолідація зусиль педагогів, сім’ї та громадськості щодо поліпшення всебічного виховання і навчання юних одеситів. Забезпечення рівного доступу до якісної дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти. Приведення мережі закладів освіти у відповідність до потреб населення та вимог чинного законодавства. Контроль за дотриманням навчальними закладами усіх типів форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання підготовка випускників загальноосвітніх навчальних закладів до зовнішнього незалежного оцінювання, створення умов для його організованого проведення. Збільшення охоплення дошкільною освітою дітей, особливо 5-річного віку. Створення умов для роботи з обдарованими дітьми та гармонійного розвитку індивідуальності дитини на підставі її задатків і здібностей. Поліпшення умов утримання, навчання та виховання дітей соціально незахищених категорій у школах-інтернатах. Збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я дітей; забезпечення соціального захисту дітей та підлітків. Підвищення соціального статусу професії педагога. Всебічне сприяння підвищенню кваліфікації, фахового рівня і розвитку творчості педагогічних працівників. Створення у закладах освіти безпечних та нешкідливих умов навчання та праці. Впровадження в навчально-виховний процес та інформаційно-управлінську діяльність інформаційних технологій. Оптимізація системи управління освітою. Комплексне вирішення проблем зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти.
Протягом року
Управління освіти та науки Одеської міської ради


Організація виконання Закону України «Про фізичну культуру та спорт», постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2006р. №1594 «Про затвердження державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки», Указу Президента України від 02.08.2006р. №667/2006 «Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту», рішення Одеської міської ради від 26.09.03р. №1656-IV «Програма розвитку дитячо-юнацького спорту у м. Одесі на 2004-2010 рр.», а також на організації спільної роботи з постійною комісією Одеської міської ради у справах молоді та спорту, управліннями освіти та науки, молодіжної та сімейної політики, культури та мистецтва, охорони здоров’я, соціального захисту населення та праці, управлінням у справах фізичної культури та спорту Одеської облдержадміністрації, КДЮСШ, СДЮСШОР, «Інваспортом», добровільними спортивними товариствами, обласними радами «Динамо» і «Україна», клубами, федераціями, асоціаціями з видів спорту.
Протягом року
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради


Організація та проведення загальноміських громадських та культурно-освітніх заходів. Створення сприятливих умов для організації роботи та здійсненню контролю за навчально-виховним процесом у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання міста).
Удосконалення у бібліотечних системах для дітей та дорослих, проводитиметься подальше диференційне обслуговування та вивчення потреб реальних та потенційних читачів з використанням опитування, анкетування та інших засобів науково-соціологічних досліджень, забезпечення бібліотек методичною та практичною допомогою, спрямованою на удосконалення діяльності за всіма напрямками бібліотечної роботи та на підвищення кваліфікації працівників усіх рівнів. Удосконалення матеріально-технічної бази бібліотек обох систем для створення належних умов праці робітників, підвищення якості (повноти, оперативності, доступності) бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування, введення в інформаційно-бібліотечну діяльність системи автоматизованої обробки документів та каталогізації.
Підвищення рівня виконавчої майстерності колективів Одеського муніципального театру духової музики ім. О. Саліка, створення нових програм, спрямованих на покращення культурного обслуговування мешканців міста, пропаганда творів сучасних українських композиторів, а також творів вітчизняної класики.
Протягом року
Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради


Проведення районного концертно-розважального конкурсу «Формула кохання», присвяченого Дню Святого Валентина.
Лютий
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради


Проведення районного конкурсу «Клиновий лист» для студентів навчальних закладів І-V рівнів акредитації.
Листопад
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради


Збереження обсягів медичної допомоги (швидкої невідкладної, ургентної, планової та ін.), яка надається населенню в лікувально-профілактичних закладах м. Одеси, в межах виділених асигнувань. Попередження материнської та дитячої смертності. Запобігання розповсюдження інфекційних та соціальних хвороб на території міста. Раціональне використання виділених та залучених коштів, з метою покращення якості наданої медичної допомоги, забезпечення стабільного функціонування і розвитку існуючої мережі лікувально-профілактичних закладів міста в умовах економічної кризи. Посилення організаційних заходів з питань надання медичної допомоги пільговим категоріям хворих. Виконання національних, регіональних та міських цільових програм з охорони здоров’я. Забезпечення конституційного права на звернення громадян. Організація безпечних умов праці та профілактики нещасних випадків на виробництві, пожеж, дорожньо-транспортних пригод в ЛПЗ м. Одеси. Забезпечення постійної готовності медичної служби ЦО до виконання завдань щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій на території міста та ліквідації їх медико-санітарних наслідків. Здійснення постійної просвітницької діяльності з питань здорового способу життя, попередження та профілактики захворювань серед населення міста з залученням засобів масової інформації.
Протягом року
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради


Активізація діяльності із інформаційного, правового, адміністративного супроводу молоді на ринку праці, задоволення її попиту на постійну та тимчасову зайнятість, залучення до громадських робіт. Розробка та реалізація комплексу заходів патріотичного виховання молоді, протидії злочинним намірам нав’язування молоді протиправної, фашистської, тоталітарної ідеології. Розбудова інфраструктури змістовного молодіжного дозвілля та здорового способу життя (будівництво скейт-парків, створення соціального кінотеатру, театрального та виставкового центрів). Сприяння сталому розвитку громадянського суспільства, у т.ч. - шляхом створення при управлінні координуючих діяльність органів студентського самоврядування, творчих молодіжних об’єднань громадських рад. Підвищення соціальної ефективності діяльності Молодіжної ради при Одеському міському голові. Забезпечення дієвості Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей». Оптимізація діяльності міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою подолання притаманних установі негативних явищ у кадровій, дисциплінарній сферах, очевидній неефективності менеджменту. Опанування стандартів та методик системи управління якістю управлінських послуг.
Протягом року
Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради


Забезпечення дієвості та адресності державних соціальних послуг незахищеним верствам населення міста Одеси, посилення соціального захисту соціально-вразливих верств та незайнятого населення від безробіття внаслідок кризових явищ в економіці шляхом реалізації:
- Програми зайнятості населення м. Одеси на 2010-2011 роки;
- Міської програми «Рівність» на 2008-2011 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 22.01.2008р. №2160-V зі змінами та доповненнями від 07.07.2009р. №4418-V;
- основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2010 року, затверджених рішенням Одеської міської ради від 16.08.2001р. №556 зі змінами та доповненнями від 22.08.2007р. №906;
- Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення м. Одеси на 2010 рік.
Протягом року
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради


Підтримка постійної взаємодії з активом національно-культурних товариств, громадських та релігійних об’єднань, благодійних фондів, надання необхідної допомоги. Участь у заходах, які проводяться громадськими, релігійними організаціями та політичними партіями міста Одеси. Проведення засідань ради представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові та координаційно-радницькій раді релігійно-світської згоди. Проведення виставок у приміщенні управління.
Протягом року
Управління внутрішньої політики Одеської міської ради

 

1.6. СФЕРА ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Представництво Одеської міської ради та її виконавчих органів у відносинах з міжнародними організаціями, муніципалітетами міст-побратимів та міст-партнерів, дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні та дипломатичними представництвами України за кордоном.
Підготовка офіційних візитів та закордонних відряджень делегацій Одеської міської ради та її виконкому.
Налагодження постійних зв'язків з Одеською діаспорою, об'єднаннями колишніх одеситів за кордоном, залучення їх до культурного та соціально-економічного життя міста.
Організація і проведення спільно з міжнародними організаціями, муніципалітетами міст-побратимів і міст-партнерів заходів щодо сприяння поглибленню дружніх і партнерських відносин.

Протягом року
Управління міжнародних відносин, європейської інтеграції та зв’язків з Одеською діаспорою Одеської міської ради


Проведення VIII Міжнародної Асамблеї туристичного бізнесу.
Квітень
Департамент рекреаційного комплексу та туризму Одеської міської ради


Реалізація державної та міської промислової морегосподарської політики України. Сприяння комплексному соціально-економічному розвитку міста, удосконаленню розміщення виробничих сил, розвитку міжрегіональних та міждержавних економічних зв’язків. Забезпечення максимального розвитку та використання потужностей промислового та морегосподарського потенціалу міста. Розгляд проектів бізнес-планів та проектів розвитку комунальних підприємств, внесення до них зауважень та пропозицій. Сприяння залучення коштів комунальних підприємств для реалізації загальноміських соціально-економічних програм. Розгляд та затвердження фінансових планів комунальних підприємств, контроль за їх виконанням. Контроль за використанням прибутків комунальних підприємств та внесення пропозицій виконавчому комітету Одеської міської ради про порядок використання прибутку. Розгляд проектів тарифів для підприємств та організацій, які знаходяться у комунальній власності міста, а також для підприємств різних форм власності. Щоквартальний аналіз фактичної собівартості послуг, наданих підприємствами тепло-, водопостачання, з утримання будинку та при будинкової території. Підготовка розрахунків дотацій на компенсацію різниці в тарифах. Підготовка даних, необхідних для моніторингу тарифів на житлово-комунальні послуги. Розгляд заяв, пропозицій, скарг фізичних та юридичних осіб у тарифній політиці.

Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради

 

1.7. СФЕРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ, ПРАВОПОРЯДКУ, ОХОРОНИ ПРАВ, СВОБОД

І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

 

Правове забезпечення діяльності міського голови, міської ради та її виконавчого комітету при здійсненні ними своїх повноважень.
Взаємодія з правоохоронними органами. Захист інтересів територіальної громади, міської ради, міського голови та виконавчого комітету в судах. Підготовка та здійснення правового аналізу проектів розпоряджень міського голови, рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету.

Протягом року
Юридичний департамент Одеської міської ради

 

Організація вивчення найболючіших питань заявників з виїздом за місцем проживання. Проведення семінарів та учбових занять з начальниками відділів та особами, відповідальними за роботу зі зверненнями громадян у виконавчих органах Одеської міської ради. Інформування населення про результати роботи зі зверненнями громадян через засоби масової інформації (у т.ч. брифінги та публікації у ЗМІ). Організація особистого прийому громадян Одеського міського голови. Організація контролю за своєчасним та якісним розглядом звернень громадян у районних адміністраціях, виконавчих органах Одеської міської ради. Окремий посилений контроль за своєчасною підготовкою відповідей на звернення, надіслані з вищих органів влади.

Протягом року
Департамент з питань звернень громадян Одеської міської ради

 

Забезпечення надійного функціонування національної системи державної реєстрації суб’єктів господарювання, подальше наповнення Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців відповідно до державних стандартів, що забезпечує його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, які складають інформаційний ресурс держави та дають можливості забезпечення оперативного отримання інформації про суб'єктів господарювання.
Забезпечення подальшої реалізації Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», інших законів України, нормативно-правових актів через запровадження спрощеної електронної державної системи реєстрації суб’єктів господарювання та всебічне сприяння розвитку у м. Одесі ринкової інфраструктури і покращення стану бізнес-середовища в Україні в цілому.

Протягом року
Відділ державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради

 

Забезпечення кваліфікованого, об’єктивного та своєчасного розгляду звернень громадян згідно із Законом України «Про звернення громадян» та Указом Президента України «Про додаткові заходи стосовно реалізації громадянами конституційного права на звернення».

Протягом року
Департамент з питань звернень громадян Одеської міської ради та виконавчі органи Одеської міської ради

 

Реалізація політики зі спрощення та впорядкування дозвільних та погоджувальних процедур при одержанні дозволів, довідок, погоджень, висновків, необхідних при започаткуванні та здійсненні підприємницької та іншої діяльності.

Протягом року
Управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННЯХ СЕСІЇ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Підготовка проектів рішень з питань продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення землекористувачам та через земельні торги, надання земельних ділянок у постійне користування підприємствам державної та комунальної власності, а також в оренду - юридичним та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності для здійснення господарської діяльності. Підготовка матеріалів по інвентаризації земель міста. Підготовка матеріалів щодо передачі у власність земельних ділянок громадянам.
Щомісячно
Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради

 
Про дачу згоди на прийом до комунальної власності територіальної громади м. Одеси нерухомого майна з інших форм власності.
Про перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що підлягають приватизації та відчуженню у 2010 році.
Постійно
Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради

 
Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008р. №2153-V «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси».
І квартал
Інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради


Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 05.04.2007р. №1118-V «Про встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Одеси, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету м. Одеси».
І квартал
Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради

 
Про затвердження «Програми зайнятості населення м. Одеси на 2010-2011 роки».
Січень
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

 
Про затвердження «Програми розвитку фізичної культури і спорту м. Одеси на 2010 -2015 роки».
Жовтень
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради
 
Про виконання «Програми розвитку дитячо-юнацького спорту в м. Одесі на 2004-2010 роки».
Грудень
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради

 

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННЯХ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Про демонтаж некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі.
Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради

Про надання громадянам житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання.
Про надання дозволу на проведення приватизації житлових приміщень у сімейних гуртожитках комунальної власності територіальної громади м. Одеси, відповідно до Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».
Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради

Про затвердження схем благоустрою окремих об’єктів та територій.
Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
Постійно
Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради


Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій для ЖБК, ОСББ, відомчих будинків.
Про встановлення тарифів на послуги, які надаються комунальними підприємствами Одеської міської ради.
Постійно
Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради


Про встановлення тарифів на послуги перевезення, які надаються державним комунальним підприємством санітарного автотранспорту.
Постійно
Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради


Про реєстрацію об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
Про затвердження актів приймання-передачі до комунальної власності територіальної громади м. Одеси жилих будинків, гуртожитків та інженерних мереж.
Про передачу нежитлових приміщень, будівель та споруд з балансу на баланс комунальних підприємств та установ.
Про закріплення майна комунальної власності територіальної громади м. Одеси за балансоутримувачем.
Постійно
Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради


Про нагородження кращої військової частини та кращого підрозділу, що дислокуються у м. Одесі, «Перехідним прапором» та «Перехідним вимпелом» виконавчого комітету Одеської міської ради.
Січень
Департамент оборонної роботи Одеської міської ради


Про хід виконання міської програми «Рівність» на 2008-2011 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 22.01.2008р. №2160-V зі змінами та доповненнями від 07.07.2009р. №4418-V.
Лютий
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради


Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради «Про нову редакцію Правил установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в м. Одесі» від 04.07.2007р. №1466-V.
Лютий
Департамент транспортного комплексу та зв’язку Одеської міської ради


Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про Програму соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2010 рік».
Лютий
Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради


Про виконання бюджету м. Одеси за 2009 рік.
Про встановлення на 2010 рік лімітів споживання енергоносіїв, водопостачання і водовідведення бюджетними установами, які фінансуються з бюджету м. Одеси.
Лютий
Департамент фінансів Одеської міської ради


Про затвердження штатної чисельності адміністративно-технічного персоналу закладів освіти м. Одеси на 2010 рік.
Лютий, жовтень
Управління освіти та науки Одеської міської ради


Про звіт виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси за 2009 рік.
Березень
Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради


Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)» від 22.01.2008р. №2153-V.
Березень
Департамент транспортного комплексу та зв’язку Одеської міської ради


Про виконання бюджету м. Одеси у І кварталі 2010 року.
Квітень
Департамент фінансів Одеської міської ради

 
Про організацію оздоровлення та відпочинок дітей і підлітків влітку 2010 року.
Квітень
Управління освіти та науки Одеської міської ради


Про виконання бюджету м. Одеси за І півріччя 2010 року.
Липень
Департамент фінансів Одеської міської ради


Про присвоєння почесного звання «Кращий педагогічний працівник міста Одеси».
Вересень
Управління освіти та науки Одеської міської ради


Про хід виконання заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства м. Одеси до роботи в осінньо-зимовий період 2010-2011 рр.
Вересень
Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради


Про порядок проведення екскурсійної діяльності в м. Одесі.
Березень
Департамент рекреаційного комплексу та туризму Одеської міської ради


Про виконання бюджету м. Одеси за 9 місяців 2010 року.
Жовтень
Департамент фінансів Одеської міської ради


Про проект бюджету м. Одеси на 2011рік.
Грудень
Департамент фінансів Одеської міської ради

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТА МОЖЛИВОГО РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННЯХ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА АПАРАТНИХ НАРАДАХ

 

Про надання згоди на приймання-передачу до комунальної власності територіальної громади м. Одеси окремого майна.
Постійно
Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради


Про внесення зміни до Статутів комунальних позашкільних навчальних закладів підпорядкованих управлінню.
Протягом року
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради


Про затвердження заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи у весняно-літній період 2010 року.
Березень
Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради


Про підготовку громадських пляжів до курортно-пляжного сезону 2009 року.
Березень
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради


Про хід літнього оздоровлення дітей.
Липень
Управління освіти та науки Одеської міської ради

Про хід виконання Програми розвитку освіти міста Одеси на 2006-2010 рр.
Листопад
Управління освіти та науки Одеської міської ради


Про хід виконання Програми розвитку дитячо-юнацького спорту в м. Одесі на 2004-2010 роки.
Листопад
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради


Про хід виконання призову 2010 року громадян України на строкову військову службу.
Грудень
Департамент оборонної роботи Одеської міської ради


Про хід виконання Програми інформатизації загальної середньої освіти на 2007-2010 рр.
Грудень
Управління освіти та науки Одеської міської ради

 

ІІІ. РОБОТА З РОЗРОБКИ ТА ВИКОНАННЯ ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ ПРОГРАМ

 

Реалізація Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 року, програми соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2010 року, основних напрямків соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 рр.
Виконавчі органи Одеської міської ради

Виконання у місті програм та заходів щодо впровадження європейських стандартів у різні сфери життя, сприяння формуванню міжнародного іміджу Одеси як європейського.
Управління з міжнародних відносин, європейської інтеграції та зв’язків з Одеською діаспорою Одеської міської ради

Виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2010 рік. Програма комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2009-2015 рр.
Січень-липень
Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради


Виконання міської програми «Рівність» на 2008-2011 рр.
Лютий
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради


Реалізація Програми збереження історичної забудови м. Одеси на 2008-2010 роки.
Протягом року
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради


Виконання Цільової міської програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в м. Одесі на 2010-2012 роки.
Участь у реалізації програми «Соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2010 року».
Участь у реалізації програми «Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2015 року».
Участь у реалізації програми «Розвитку електротранспорту м. Одеси на 2007-2010 роки».
Протягом року
Департамент транспортного комплексу та зв’язку Одеської міської ради


Програма виявлення, профілактики та лікування артеріальної гіпертензії на 2005-2010 роки. Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2005-2010 роки. Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2009-2011 роки. Комплексна програма «Чужих дітей не буває на 2006-2010 роки». Програма «Здоров’я матері та дитини міста Одеси на 2006-2010 роки». Міська цільова програма соціально-медичної підтримки дітей та молодих інвалідів соціально незахищених категорій на 2009-2010 роки. Національна програма «Репродуктивне здоров’я нації на 2007-2015 роки». Регіональна програма «Репродуктивне здоров’я населення Одеської області на 2007-2015 роки».
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради

Виконання загальноміських програм: «Чужих дітей не існує», «Здоров`я матері та дитини міста Одеси на 2006-2010 роки».
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради, управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради, служба у справах дітей Одеської міської ради

Розробка проекту програми діяльності у 2010-2011 роках Молодіжної ради при Одеському міському голові.
Розробка проекту міської програми сприяння поліпшення соціального становища багатодітних сімей до 2015 року.
Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради

Виконання програми енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 рр.
Виконання комплексної програми заміни, модернізації та капітального ремонту ліфтів у м. Одесі на 2007-2010 рр.
Протягом року
Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради


Розробка програми «Чиста питна вода дітям м. Одеси на період 2009-2011рр.» для вивчення та можливого розгляду на засіданнях виконавчого комітету.
Управління екологічної безпеки Одеської міської ради

Проведення VIII Міжнародної Асамблеї туристичного бізнесу.
Квітень
Департамент рекреаційного комплексу та туризму Одеської міської ради


Проведення конкурсу «Міс Туризм Одеса».
Проведення міжнародної конференції представників туристичної галузі споріднених міст з питань розвитку туризму.
Червень
Департамент рекреаційного комплексу та туризму Одеської міської ради


Організація та проведення Днів туризму в Одесі.
Проведення туристичного прес-форуму для представників ЗМІ.
Вересень
Департамент рекреаційного комплексу та туризму Одеської міської ради


Виконання Програми розвитку освіти міста Одеси на 2006-2010 рр.
Виконання програми інформатизації загальної середньої освіти міста Одеси на 2007-2010 рр.
Управління освіти та науки Одеської міської ради

Виконання програми розвитку дитячо-юнацького спорту у м. Одесі на 2004-2010 рр.
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради, служба у справах дітей Одеської міської ради, управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради

Виконання міських програм: «Розвиток бібліотечних систем на 2009-2011рр.», «Розвиток шкіл естетичного виховання дітей м. Одеси на 2009-2011 рр.», «Розвиток муніципального музею особистих колекцій О.В. Блещунова на 2009-2011 рр.».
Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради

Виконання міської програми сприяння розвитку інформаційної сфери на 2010 рік.
Управління інформації Одеської міської ради

 

ІV. ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ

  

СІЧЕНЬ

 

Проведення Новорічних та Різдвяних свят.
Виконавчі органи Одеської міської ради

Проведення заходів, присвячених Дню Соборності України.
Виконавчі органи Одеської міської ради

 

ЛЮТИЙ

 

Проведення заходів, присвячених святкуванню Дня захисника Вітчизни.
Виконавчі органи Одеської міської ради

Проведення заходів, присвячених Міжнародному дню рідної мови.
Виконавчі органи Одеської міської ради

 

БЕРЕЗЕНЬ

 

Проведення заходів, присвячених Міжнародному жіночому дню 8 березня.
Виконавчі органи Одеської міської ради

Проведення заходів, присвячених святкуванню дня народження Т.Г. Шевченка.
Виконавчі органи Одеської міської ради

 

КВІТЕНЬ

 

Проведення заходів щодо святкування Гуморини – 2010.
Оргкомітет, виконавчі органи Одеської міської ради

Проведення заходів щодо святкування всесвітнього Дня здоров’я.
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради

Проведення заходів щодо святкування 66-ої річниці визволення м. Одеси від німецько-фашистських загарбників.
Виконавчі органи Одеської міської ради

Проведення заходів стосовно 23-ої річниці з дня Чорнобильської катастрофи.
Виконавчі органи Одеської міської ради

Проведення заходів, присвячених Дню довкілля.
Виконавчі органи Одеської міської ради

Проведення Міжнародного фестивалю «Два дні та дві ночі нової музики».
Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради, виконавчі органи Одеської міської ради

 

ТРАВЕНЬ

 

Проведення заходів, присвячених Міжнародному дню солідарності трудящих.
Виконавчі органи Одеської міської ради

Проведення заходів, присвячених Дню Перемоги.
Виконавчі органи Одеської міської ради

Проведення заходів щодо відзначення Дня Матері та Міжнародного дня сім’ї.
Виконавчі органи Одеської міської ради

Проведення свята останнього дзвоника.
Управління освіти та науки Одеської міської ради

 

ЧЕРВЕНЬ

 

Проведення заходів, присвячених Міжнародному дню захисту дітей.
Виконавчі органи Одеської міської ради

Проведення заходів, присвячених Всесвітньому дню охорони навколишнього природного середовища.
Управління екологічної безпеки Одеської міської ради

Проведення заходів до Дня Конституції України.
Виконавчі органи Одеської міської ради

 

ЛИПЕНЬ

 

Проведення загальноміських заходів щодо відзначення Дня працівників торгівлі.
Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради

 

СЕРПЕНЬ

 

Святкування Дня Військово-Морських сил України.
Департамент оборонної роботи Одеської міської ради

Проведення заходів з нагоди початку героїчної оборони м. Одеси
Виконавчі органи Одеської міської ради

Проведення заходів щодо святкування Дня Незалежності України.
Виконавчі органи Одеської міської ради

 

ВЕРЕСЕНЬ

 

Проведення заходів щодо відзначення Дня знань.
Управління освіти та науки Одеської міської ради, виконавчі органи Одеської міської ради

Проведення заходів щодо відзначення Дня міста.
Виконавчі органи Одеської міської ради

Проведення заходів щодо відзначення Міжнародного Дня миру.
Виконавчі органи Одеської міської ради

Проведення Х Міжнародного фестивалю джазової музики «Джаз-карнавал в Одесі».
Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради

Проведення заходів щодо відзначення Дня партизанської слави.
Виконавчі органи Одеської міської ради

 

ЖОВТЕНЬ

 

Проведення заходів щодо відзначення Міжнародного дня людей похилого віку.
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Проведення заходів щодо відзначення Міжнародного дня інвалідів.
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради

Проведення заходів щодо відзначення Дня працівників освіти.
Управління освіти та науки Одеської міської ради

Проведення заходів щодо святкування 66-ої річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників.
Виконавчі органи Одеської міської ради

 

ЛИСТОПАД

 

Проведення заходів до Дня української писемності та мови.
Виконавчі органи Одеської міської ради

Проведення заходів до Дня пам’яті жертв голодомору в Україні 1932-1933 років.
Виконавчі органи Одеської міської ради

 

ГРУДЕНЬ

 

Проведення заходів стосовно всесвітнього Дня боротьби з ВІЛ/СНІДом.
Виконавчі органи Одеської міської ради

Святкування Дня Збройних сил України.
Департамент оборонної роботи Одеської міської ради

Святкування Дня місцевого самоврядування.
Виконавчі органи Одеської міської ради

Святкування Дня міліції України.
Виконавчі органи Одеської міської ради

Проведення заходів щодо відзначення Новорічних свят.
Виконавчі органи Одеської міської ради

 

V. РОБОТА З КАДРАМИ

 

Направлення працівників на навчання до Одеського регіонального інституту Академії державного управління при Президентові України.
Виконання плану-графіку підвищення кваліфікації посадових осіб у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.
Виконавчі органи Одеської міської ради

Формування кадрового резерву посадової особи місцевого самоврядування та проведення роботи з працівниками, які зараховані до кадрового резерву.
Виконавчі органи Одеської міської ради

Організація постійно діючого семінару по підвищенню професійної підготовки працівників департаменту транспортного комплексу та зв’язку Одеської міської ради.
Раз на місяць
Департамент транспортного комплексу та зв’язку Одеської міської ради


Організація та проведення інструктивно-методичних семінарів з кадровими працівниками ЛПЗ стосовно виконання вимог трудового законодавства та інших діючих нормативних і регламентуючих документів. Проведення цілеспрямованих робіт з підбору та виховання медичних працівників і контролю раціонального використання кадрових ресурсів в мережі лікувально-профілактичних закладах міста. Контроль організації та якість роботи в ЛПЗ міста по реалізації цільової Програми недержавного (додаткового) пенсійного забезпечення робітників бюджетної сфери м. Одеси на 2008-2017рр.
Управління з охорони здоров’я Одеської міської ради

Організація і проведення робіт, направлених на екологічну освіту населення, підготовки кадрів, підвищення кваліфікації і обмін досвідом роботи працівників природоохоронних органів.
Управління екологічної безпеки Одеської міської ради

Підвищення кваліфікації працівників, що працюють з персональними комп’ютерами.
Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради

Проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти міста. Організація методичної роботи у закладах освіти міста. Проведення семінарів з питань консолідації зусиль педагогів, сім’ї та громадськості щодо поліпшення всебічного виховання і навчання юних одеситів для різних категорій медпрацівників. Навчання педагогічних працівників закладів освіти на курсах з використання комп’ютерної техніки та інтерактивних технологій. Підготовка документації для укладення трудових договорів з керівниками закладів освіти. Про ведення кадрової документації та дотримання трудового законодавства в закладах освіти міста.
Управління освіти та науки Одеської міської ради

Проведення чергової атестації педагогічних працівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів міста. Проведення семінарів для викладачів шкіл естетичного виховання по підвищенню професійної кваліфікації. Проведення виробничих нарад з директорами Централізованих бібліотечних систем міста та директорами шкіл естетичного виховання. Проведення семінарів щодо звітності та планування у Централізованих бібліотечних системах міста.
Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради

Проведення практичних занять з персоналом Бюро з метою впровадження заходів для вдосконалення організаційної моделі функціонування Бюро, а також впровадження стандартів надання управлінських та інших послуг Бюро.
Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами Одеської міської ради

Навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, згідно з Порядком, затвердженим наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва №125 від 10.07.2009р., зареєстрованого Міністерством юстиції України 16.09.2009р. за №874/16890.
Співпраця з Держкомпідприємництвом, яке поглиблює правову освіту, створюючи навчальні програми з підвищення кваліфікації державних реєстраторів, активізує в цьому напрямку співпрацю з іншими науковими та освітніми установами.
Виконавчі органи Одеської міської ради
 
Вивчення законодавчих, нормативних актів з питань благоустрою міста Одеси, забезпечення підвищення кваліфікації службовців інспекції, робота з кадровим резервом.
Інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради

Здійснення тематичних перевірок ведення ділової та кадрової документації, дотримання вимог трудового законодавства в позашкільних закладах освіти. Про стан кадрової роботи у КДЮСШ, СДЮСШОР. Аналіз стану роботи з документами, вжиття заходів для зміцнення діловодних служб та їх матеріально-технічної бази, виконання вимог, встановлених органами виконавчої влади, у сфері архівної справи і діловодства Проведення державних атестаційних експертиз. Підвищення кваліфікації працівників управління та підвідомчих структур організаційні заходи щодо здобуття вищої професійної освіти.
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради

 

VІ. РОБОТА У ВИКОНАВЧИХ ОРГАНАХ

 

Узгодження планів природоохоронних заходів.
Січень
Управління екологічної безпеки Одеської міської ради


Проведення художніх, фотовиставок, виставок ужиткового мистецтва, скульптури у міській художній галереї та у вестибюлі міськвиконкому.
Проведення семінарів, майстер-класів з образотворчого мистецтва з учнями та студентами.
Протягом року
Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради


Організація весняних суботників з благоустрою території міста.
Березень-квітень
Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради


Проведення засідань архітектурно-містобудівної ради.
Протягом року
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради


Проведення тендеру на ремонтно-реставраційні роботи по пам’ятках архітектури та містобудування. Реставраційні роботи по пам’ятниках монументального мистецтва. Виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів позначок на пам’ятках або в межах їх територій.
Протягом року
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради


Проведення моніторингу розвитку ринку зовнішньої реклами та сприяння впровадженню новітніх рекламних засобів для комплексного облаштування міського середовища.
Протягом року
Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради


Видача дозволів на розміщення та експлуатацію об’єктів торгівлі, громадського харчування та сфери побуту, проведення їх інвентаризації. Сприяння розвитку мережі підприємств фірмової торгівлі місцевого товариства. Здійснення контролю на ринках міста.
Протягом року
Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради


Здійснення контролю за цільовим та ефективними використанням головними розпорядниками бюджетних коштів.
Протягом року
Департамент фінансів Одеської міської ради


Координація діяльності міського інформаційно-аналітичного центру.
Протягом року
Управління інформації Одеської міської ради


Організація та проведення суботників з метою підготовки узбережжя та зон відпочинку до курортно-пляжного сезону 2010р.
Проведення контролю за підготовкою громадських пляжів до курортно-пляжного сезону 2010 року, організацію відпочинку на Одеському узбережжі комунальним підприємствами, обслуговуючими громадські пляжі та більшості орендарів ділянок штучних пляжів у літній період.
Протягом року
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради


Проведення навчально-методичного семінару з працівниками, що відповідають за формування справ у поточному діловодстві та подальшій передачі їх до департаменту архівних справ та діловодства.
І півріччя
Департамент архівних справ та діловодства Одеської міської ради


Проведення навчальних семінарів з діловодства, кадрової та організаційної роботи.
Щоквартально
Департамент організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю Одеської міської ради

 

VІІ. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Захист фінансових планів комунальних підприємств міста на 2011 рік. Розроблення Єдиного календарного плану виставково-ярмаркових заходів на 2011 рік. Надання методичної та організаційної допомоги виставковим компаніям міста в проведені виставок-ярмарок.
Протягом року
Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради


Фінансування природоохоронних заходів.
Протягом року
Управління екологічної безпеки Одеської міської ради


Здійснення контролю за відповідністю асигнувань, затверджених в кошторисах ЛПЗ та асигнувань, затверджених по галузі. Здійснити роботу стосовно розподілу бюджетних асигнувань на реалізацію національних та цільових програм по галузі. Скласти паспорти бюджетних програм та узгодити їх з управлінням фінансів. Визначити плановий об`єм позабюджетних коштів, який може бути залучений в систему муніципальної охорони здоров`я в 2011 році.
Протягом року
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради


Складання звітів до обласної податкової адміністрації про кількість наданих дозволів на розміщення об’єктів торгівлі. Проведення інвентаризації торговельних місць на ринках міста. Укладання договорів оренди індивідуально-визначеного майна.
Щомісячно
Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради


Забезпечення виплати муніципальної надбавки вчителям-пенсіонерам, які не працюють, вчителям - молодим спеціалістам, педагогам шкіл-інтернатів №№ 4, 5, дитячих будинків, працівникам централізованих бухгалтерій і господарських груп. Проведення тендерних торгів.
Протягом року
Управління освіти та науки Одеської міської ради


Надання муніципальної літературної премії ім. К.Г. Паустовського.
Щомісячна доплата до пенсії письменникам. 
Виплата муніципальної надбавки до пенсії членам творчих спілок. Муніципальна стипендія одарованим дітям у сфері культури та мистецтва у 2010 році. Премія переможцям щорічного муніципального конкурсу «Твої імена, Одесо - 2010».
Протягом року
Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради


Складання кошторисів на 2010 рік служби та підвідомчих комунальних установ.
Протягом року
Служба у справах дітей Одеської міської ради


Забезпечення находження коштів до бюджету міста за рахунок продажі і оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади м Одеси. Забезпечує дотримання фінансової та облікової дисципліни.
Протягом року
Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради

 

VІІІ. ОХОРОНА ПРАЦІ

 

Проведення нарад з питань організації охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та профілактики дитячого травматизму в закладах освіти міста
Протягом року
Управління освіти та науки Одеської міської ради


Проведення аналізу випадків виробничого травматизму та роботи ЛПЗ м. Одеси з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху. Виконання заходів з охорони праці та пожежної безпеки згідно з діючими нормативними документами.
Протягом року
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради


Розробка цільових програм поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища на підприємствах комунальної власності міста, які належать до компетенції управлінь.
Протягом року
Департамент транспортного комплексу та зв’язку Одеської міської ради, управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради, управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради

 

ІХ. РОБОТА З МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Підтримання у належному стані комп’ютерної та копіювальної техніки, засобів зв’язку.
Формування локальної комп’ютерної мережі.
Протягом року
Виконавчі органи Одеської міської ради


Підтримка роботи офіційного сайту Одеської міської ради.
Накопичування інформаційної бази за повідомленнями електронних ЗМІ та їх аналіз.
Протягом року
Управління інформації Одеської міської ради


Створення інформаційної бази даних щодо використання в комерційних цілях символіки міста Одеси за результатами інвентаризації.
Протягом року
Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами Одеської міської ради


Поліпшення матеріально-технічної бази дитячо-підліткових клубів за місцем проживання, міського, Суворовського та Київського районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Протягом року
Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради


Формування автоматизованої земельно-інформаційної системи управління.
Протягом року
Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради


Ремонт і техобслуговування установок очищення води в дитячих і лікувальних установах та ветеранських організаціях.
Протягом року
Управління екологічної безпеки Одеської міської ради


Комп’ютеризація робочих місць співробітників виконавчих органів Одеської міської ради.
Протягом року
Департамент інформаційних технологій Одеської міської ради


Продовження роботи із забезпечення і впровадження в бібліотеках системи нових сучасних комп’ютерних технологій, удосконалення роботи з користування читачами Інтернет-послуг. Придбання для шкіл естетичного виховання інструментів та комп’ютерного обладнання.
Протягом року
Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради

 

Х. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

Зняття з контролю виконаних рішень виконавчого комітету Одеської міської ради та розпоряджень міського голови.
Постійно
Виконавчі органи Одеської міської ради


Надання до Одеської обласної державної адміністрації звітів про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади.
Раз на півріччя
Виконавчі органи Одеської міської ради


Виконання положення про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008р. №921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2008р. №1017) та відповідними нормативно-правовими актами чинного законодавства України. Виконання розпорядження Одеського міського голови від 16.02.2009р. №110-01р «Про застосування автоматизованої системи управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради (АСУДПП)».
Виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.05.2009р. №620 «Про порядок здійснення контролю за виконанням Правил благоустрою території міста Одеси». Виконання розпорядження міського голови від 14.09.2009р. №1875-01р „Про удосконалення результативності послуг діяльності виконавчих органів Одеської міської ради, що стосується розгляду звернень громадян”. Інформування про хід виконання та зняття з контролю рішень виконавчого комітету Одеської міської ради та розпоряджень міського голови.
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради

Про хід виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 20.09.2007р. №995 «Про хід виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.02.2007р. №165 «Про заходи з вдосконалення реєстрації фізичних осіб, які проживають або перебувають на території м. Одеси».
Постійно
Виконавчі органи Одеської міської ради


Про хід виконання рішення Одеської міської ради від 22.01.2008р. №2160-V зі змінами та доповненнями від 07.07.2009р. №4418-V «Про затвердження міської програми «Рівність» на 2008-2011 роки». Про хід виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 16.08.2001р. №556 зі змінами та доповненнями від 22.08.2007р. №906 «Про затвердження основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2010 року». Про хід виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 11.02.2009р. №21 «Про порядок надання адресної муніципальної допомоги мешканцям м. Одеси, які перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги».
Протягом року
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради


Про хід виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 16.08.2001р. №556 «Про затвердження основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2010 року».
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, служба у справах дітей Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради

Про хід виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 20.09.2007р. №997 «Про заходи щодо поповнення документів Національного архівного фонду та трудового архіву, створення умов для їх зберігання та використання у рамках виконання регіональної програми «Архів – захист історичної пам’яті Одещини 2006-201 рр.».
Протягом року
Департамент архівної справи та діловодства Одеської міської ради


Звіт на засіданнях виконкому про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Протягом року
Виконавчі органи Одеської міської ради


Звіт на засіданнях виконкому про результати перевірок виконавчих органів Одеської міської ради в частині організації ефективної роботи зі зверненнями громадян.
Протягом року
Департамент з питань звернень громадян Одеської міської ради


Проведення перевірок місць відпочинку громадян на Одеському узбережжі.
Квітень-серпень
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради


Організація і проведення перевірок роботи виконавчих органів в частині організаційної та кадрової роботи, ефективності системи, діловодства і контролю.
Щомісячно
Департамент організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю Одеської міської ради

 
Керуюча справами                            Т.М. ЄршоваСтраница создана: 16.01.2010 14:21
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее