05:36:34   |   15 июня 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / № 15 от 11.01.2010

№ 15 от 11.01.2010

Об утверждении Методики оценивания уровня организации работы с обращениями граждан в исполнительных органах и коммунальных предприятияхОдесского городского совета

Рішення
виконавчого комітету

Одеської міськї ради
№ 15 від 11.01.2010


Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах та комунальних підприємствах Одеської міської ради


Відповідно до статей 38, 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 “Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади”, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Методику оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах та комунальних підприємствах
Одеської міської ради (додається).

2. Керівникам виконавчих органів та комунальних підприємств Одеської міської ради вжити заходів щодо впровадження застосування Методики оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.


Міський голова                                      Е. Гурвіц


Керуюча справами                                Т. Єршова

 

 

Додаток
до рішення

виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 15 від 11.01.2010
МЕТОДИКА
оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями
громадян у виконавчих органах та комунальних підприємствах
Одеської міської ради


1. Методика оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах та комунальних підприємствах Одеської міської ради (далі – Методика) розроблена відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348, постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 “Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади”.

2. Рівень організації роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах та комунальних підприємствах Одеської міської ради оцінюється за результатами проведеної перевірки виконання вимог нормативно-правових актів посадовими і службовими особами департаменту з питань звернень громадян, аналізу відомостей, які містяться у реєстраційно-контрольних картках чи журналах реєстрації звернень громадян, що ведуться на паперових та/або електронних носіях, відповідях, довідках, архівних і аналітичних матеріалах, інших документах тощо.

3. Рішення про оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах та комунальних підприємствах Одеської міської ради приймає виконавчий комітет Одеської міської ради.

4. Рівень організації роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах та комунальних підприємствах Одеської міської ради оцінюється за показниками, що зазначені в додатку до Методики.

5. Якщо показники, за якими оцінюється рівень організації роботи зі зверненнями, визначені позитивними, робота у виконавчому органі чи комунальному підприємстві Одеської міської ради оцінюється як така, що відповідає вимогам, установленим законодавством.
Якщо два показники визнано негативними, робота у виконавчому органі чи комунальному підприємстві Одеської міської ради оцінюється як така, що не повністю відповідає вимогам, установленим законодавством.
Якщо три показники і більше визначено негативними, робота у виконавчому органі чи комунальному підприємстві Одеської міської ради оцінюється як така, що не відповідає вимогам, установленим законодавством.

6. За результатами проведеної перевірки та оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян складається відповідний звіт та у разі виявлення недоліків надаються рекомендації щодо їх усунення та удосконалення роботи. Звіт розміщується на офіційному сайті міста Одеси.

7. Якщо рівень організації роботи зі зверненнями громадян визначено таким, що не повністю відповідає або не відповідає вимогам, установленим законодавством, міський голова видає розпорядження про здійснення заходів щодо поліпшення організації даної роботи.
Керуюча справами                                               Т. Єршова
Додаток
до Методики


ПОКАЗНИКИ,
за якими оцінюється рівень організації роботи із зверненнями громадян

у виконавчих органах та комунальних підприємствах

Одеської міської ради


1. Дотримання порядку реєстрації звернень громадян на реєстраційно-контрольних картках чи в журналі реєстрації, ведення карток (журналів) обліку особистого прийому громадян.

2. Дотримання порядку формування справ і картотек за зверненнями громадян та їх комплектація.

3. Дотримання строку розгляду звернень громадян.

4. Дотримання строку та порядку пересилання звернень громадян іншим уповноваженим органам.

5. Дотримання порядку розгляду звернень окремих категорій громадян (інвалідів Великої Вітчизняної війни, героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, жінок, яким присвоєно почесне звання “Мати-героїня”).

6. Наявність затверджених графіка і порядку проведення особистого прийому громадян та їх дотримання.

7. Наявність належним чином обладнаного приміщення для проведення особистого прийому громадян, розміщення актів законодавства, інформаційних буклетів, зразків оформлення звернень та інших документів, відомостей про посадових та службових осіб, які ведуть особистий прийом, місце і час прийому, місцезнаходження відповідних структурних підрозділів виконавчих органів та комунальних підприємств Одеської міської ради, контактних телефонів тощо.

8. Наявність затвердженого графіка роботи телефонної “гарячої лінії”, його дотримання, ведення обліку повідомлень громадян.

9. Проведення аналітичної роботи із зверненнями громадян (аналізу звернень громадян щодо виявлення найбільш актуальних проблем та внесення пропозицій стосовно шляхів їх розв’язання; виявлення причин, що зумовлюють надходження повторних звернень громадян, безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників тощо)*.

10. Проведення нарад, семінарів, засідань колегій з питань звернень громадян *.

11. Планування роботи із зверненнями громадян *.

12. Систематичне інформування керівництва виконавчого комітету Одеської міської ради про стан роботи із зверненнями громадян *.

13. Розміщення на офіційному сайті міста Одеси узагальнених матеріалів про організацію роботи із зверненнями громадян, графіків особистого прийому керівництва виконавчих органів та комунальних підприємств Одеської міської ради, роз’яснень на найбільш актуальні питання громадян тощо.

_________________
* Показник застосовується під час оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян за умови надходження більш як 200 звернень на рік.Страница создана: 13.01.2010 16:22
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее