17:24:11   |   14 мая 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №1308 от 25.12.2009

№1308 от 25.12.2009

Об утверждении порядка взаимодействия исполнительных органов городского совета и коммунальных предприятий по решению вопросов, связанных с самовольным строительством в городе Одессе /утратило силу/

Втратило чинність рішенням виконкому Одеської міськради №16 від 29.01.2015р.

 

Рішення

виконавчого комітету

Одеської міської ради

№1308 від 25.12.2009


Про затвердження порядку взаємодії виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств з вирішення питань, пов’язаних із самочинним будівництвом у місті Одесі


Відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про основи містобудування”, «Про архітектурну діяльність», «Про планування і забудову територій», постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. № 1035 «Про затвердження тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних жилих будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт», на виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27.10.2009 р. № 1095, з метою врегулювання питань взаємодії виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств, пов’язаних із самочинним будівництвом у місті Одесі, та погодження прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних жилих будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, виконавчий комітет Одеської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити порядок взаємодії виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств з вирішення питань, пов’язаних із самочинним будівництвом у місті Одесі (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Кучука М.І.Міський голова                                                  Е. Гурвіц

Керуюча справами                                            Т. Єршова

 

 

Додаток
до рішення

виконавчого комітету
Одеської міської ради
№1308 від 25.12.2009

 
П О Р Я Д О К

взаємодії виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств з вирішення питань, пов’язаних із самочинним будівництвом у місті Одесі


1. Загальні положення
Цей порядок, відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про основи містобудування”, «Про архітектурну діяльність», «Про планування і забудову територій», постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. № 1035 «Про затвердження тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних жилих будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт», регулює вирішення питань, пов’язаних із самочинним будівництвом у місті Одесі (далі – Порядок), визначає організаційно-правові питання діяльності та взаємодії виконавчих органів та комунальних підприємств Одеської міської ради з питань виявлення та усунення наслідків самочинного будівництва у місті Одесі, а саме питань, пов’язаних з порушенням встановленого порядку виконання юридичними та фізичними особами будівельних робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту без погодженої у встановленому порядку проектної документації, з істотним відхиленням від проекту або без дозволу на виконання будівельних робіт або його перереєстрації, а також здійснення будівельних робіт не зазначених у відповідному дозволі, та порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних жилих будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених забудовниками - фізичними особами у період з 5 серпня 1992 року до 1 січня 2008 року без дозволу на виконання будівельних робіт.
Дія цього порядку поширюється на посадових осіб виконавчого комітету Одеської міської ради, інших виконавчих органів Одеської міської ради, службових осіб та працівників комунальних підприємств.


2. Виявлення фактів самочинного будівництва та вжиття відповідних заходів
2.1. Виявлення фактів самочинного будівництва покладається на виконавчі органи та комунальні підприємства, які в межах наданих повноважень здійснюють постійний контроль за дотриманням правил користування і експлуатації житлового і нежитлового фонду та контроль за використанням об'єктів будівництва, а саме:
- управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;
- інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради;
- управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради;
- комунальне підприємство „Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості”;
- районні адміністрації Одеської міської ради;
- комунальні підприємства житлово-комунального сервісу;
- органи самоорганізації населення;
- Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради;
- управління інженерного захисту території та розвитку узбережжя Одеської міської ради;
- Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради.
2.2. При виявлені фактів самочинного будівництва (у тому числі під час проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомості) або при отриманні інформації про самочинне будівництво від фізичних та юридичних осіб посадові (службові) особи та працівники виконавчих органів та комунальних підприємств, передбачених пунктом 2.1 цього Порядку, зобов’язані протягом трьох робочих днів повідомити про такі факти управління архітектури та містобудування Одеської міської ради та районну адміністрацію Одеської міської ради за місцезнаходженням об’єкта самочинного будівництва та направити наявні матеріали.
2.3. У разі виявлення факту самочинного будівництва на об’єкті культурної спадщини або на об’єктах, які розташовані в межах історичних ареалів, на територіях комплексної охоронної зони та зон охорони пам’яток на території міста Одеси, також повідомити управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
2.4. Протягом десяти робочих днів після отримання повідомлення про самочинне будівництво представники районної адміністрації Одеської міської ради спільно з представниками комунального підприємства житлово-комунального сервісу, управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, та у разі необхідності із залученням представника організації, яка виявила факт самочинного будівництва, проводять обстеження об’єкта будівництва, про що складається відповідний акт та проводиться фотофіксація.
2.5. За результатами обстеження та складення відповідного акта, районна адміністрація або управління архітектури та містобудування вживають заходи щодо отримання інформації про наявність дозволу на виконання будівельних (підготовчих) робіт, встановлення належності об'єкта самочинного будівництва, земельної ділянки, на якій здійснюється самочинне будівництво, а також особи (осіб), яка здійснює самочинне будівництво шляхом направлення запитів до відповідних виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних підприємств та органів державної виконавчої влади.
2.6. Виконавчі органи, комунальні підприємства та органи державної виконавчої влади зобов'язані протягом семи робочих днів надавати інформацію стосовно наявності чи відсутності дозволу на виконання будівельних (підготовчих) робіт та належності об'єкта самочинного будівництва, земельної ділянки, на якій здійснюється самочинне будівництво, а також особи (осіб), яка здійснює самочинне будівництво.
2.7. Районна адміністрація протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів щодо виявлення самочинного будівництва видає розпорядження про необхідність припинення робіт та приведення об’єкта будівництва у відповідність до технічної документації у встановлений строк, про що повідомляє особу, яка здійснює самочинне будівництво, та територіальний орган Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області.
2.8. У разі невиконання цього розпорядження, районна адміністрація у встановлений в ньому термін, в залежності від виду виявленого об’єкта самочинного будівництва, а також особливостей його здійснення, зобов’язана протягом десяти робочих днів звернутися до суду з відповідним позовом або направити таку інформацію до юридичного департаменту Одеської міської ради або до управління архітектури та містобудування Одеської міської ради.
2.9. Районні адміністрації Одеської міської ради та управління архітектури та містобудування Одеської міської ради звертаються з відповідними позовами до суду при: проведенні внутрішньої реконструкції квартир та нежилих приміщень у багатоквартирних будинках, реконструкції приміщень з прибудовою балконів від другого поверху та вище, облаштування огорож, встановлення металевих гаражів без відповідних дозвільних документів, при проведенні будівництва або реконструкції будівель (жилих або нежилих), що здійснюється на земельних ділянках, наданих (переданих) юридичним або фізичним особам у встановленому законом порядку.
2.10. У всіх інших випадках виявлена інформація про факти самочинного будівництва для подальшого звернення до суду направляється до юридичного департаменту Одеської міської ради, який зобов’язаний протягом десяти робочих днів звернутися до суду із відповідним позовом.
2.11. Перелік документів, які районна адміністрація Одеської міської ради та управління архітектури та містобудування Одеської міської ради при виявленні фактів самочинного будівництва направляють до юридичного департаменту Одеської міської ради: повідомлення про самочинне будівництво, акт обстеження, матеріали фотофіксації, інформацію про вжиття заходів з припинення робіт, інформацію про власника та виконавця робіт, інші документи.
2.12. Знесення об'єктів самочинного будівництва здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.
Тимчасовий Порядок погодження прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних жилих будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт

3.1. Погодження прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних жилих будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених фізичними особами без дозволу на виконання будівельних робіт, здійснюються районними адміністраціями та виконавчим комітетом Одеської міської ради відповідно до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27.10.2009 р. № 1095.
3.2. Довідку про погодження прийняття в експлуатацію зазначених у п. 3.1 цього Положення об’єктів видають районні адміністрації Одеської міської ради на підставі власних розпоряджень або управління архітектури та містобудування Одеської міської ради на підставі рішень виконавчого комітету Одеської міської ради.
3.3. Розпорядження районних адміністрацій Одеської міської ради про погодження прийняття в експлуатацію приватних жилих будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених фізичними особами без дозволу на виконання будівельних робіт готуються на підставі наступних документів:
- заяви забудовника;
- технічного паспорта приватної будівлі, виданого КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості»;
- звіту про проведення технічного огляду (обстеження) на відповідність приватної житлової будівлі державним стандартам, будівельним нормам і правилам, складеного організацією, яка має відповідну ліцензію;
- документи щодо надання земельної ділянки або відповідну довідку Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради.
3.4. Питання погодження прийняття в експлуатацію приватних жилих будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених фізичними особами без дозволу на виконання будівельних робіт, узгоджуються районними адміністраціями з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради.
3.5. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету Одеської міської ради про погодження прийняття в експлуатацію приватних жилих будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених фізичними особами без дозволу на виконання будівельних робіт, здійснюється управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради (відділ по контролю за забудовою міста) у порядку, встановленому Регламентом виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.10.2005 р. № 754, на підставі наступних документів:
- заяви забудовника;
- документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розташована приватна будівля;
- технічного паспорта приватної будівлі, виданого КП «ОМБТІ та РОН»;
- звіту про проведення технічного огляду (обстеження) на відповідність приватної будівлі державним стандартам, будівельним нормам і правилам, нормативним актам з пожежної безпеки, санітарному законодавству, що діяли на момент закінчення будівництва, складеного організацією, яка має відповідну ліцензію, і погодженого з органом державного пожежного нагляду та державною санітарно-епідеміологічною службою.
3.6. Забудовник несе відповідальність за достовірність поданих документів відповідно до законодавства.
3.7. У разі встановлення недостовірності документів, наданих заявником, або невідповідності об’єкта будівництва містобудівній документації, будівельним нормам, державним стандартам, районна адміністрація Одеської міської ради або управління архітектури та містобудування Одеської міської ради відмовляють у погодженні прийняття в експлуатацію будинків з одночасним зверненням до суду з позовом про зобов’язання знести об’єкт самочинного будівництва або його перебудови шляхом приведення його у відповідність до будівельних норм та державних стандартів.


4. Відповідальність за порушення положення
Посадові (службові) особи та працівники виконавчих органів та комунальних підприємств Одеської міської ради, зазначених у п. 2.1 Положення, несуть персональну відповідальність за несвоєчасне виявлення фактів самочинного будівництва та невжиття невідкладних заходів щодо усунення його наслідків.

5. Перехідні положення
Тимчасовий Порядок погодження прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних жилих будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт (розділ 3 цього Положення), діє до моменту розгляду усіх заяв фізичних осіб, поданих у термін, зазначений у п. 1 Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних жилих будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 року № 1035.

 

 
Керуюча справами                                            Т. ЄршоваСтраница создана: 30.12.2009 11:32
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее