09:37:39   |   13 мая 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / № 1068 от27.10.2009

№ 1068 от27.10.2009

Об утверждении акта передачи комиссии по прекращению деятельности КУ «Родильный дом № 6», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Черноморская, 1

Рішення

виконавчого комітету

Одеської міської ради

№1068 від 27.10.2009 

  
Про затвердження передавального акта комісії з припинення діяльності комунальної установи «Пологовий будинок № 6», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморська, 1 

   
Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 3 статті 107 Цивільного кодексу України, рішення Одеської міської ради від 09.04.2009 року № 4175-V «Про реорганізацію комунальної установи «Пологовий будинок № 6» шляхом приєднання до комунальної установи «Пологовий будинок № 5» та затвердження її статуту в новій редакції», виконавчий комітет Одеської міської ради

 
ВИРІШИВ:

 
1. Затвердити передавальний акт комісії з припинення діяльності комунальної установи «Пологовий будинок № 6», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморська, 1 (додається).

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Фідірко Т.Г.


 
Міський голова                                 Е. Гурвіц

 

Керуюча справами                           Т. Єршова

 

 

 

Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№ 1068 від 27.10.2009

 
Передавальний акт
комісії з припинення діяльності
комунальної установи «Пологовий будинок № 6»,
розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморська, 1

 
Відповідно до рішення Одеської міської ради від 09.04.2009 року № 4175-V «Про реорганізацію комунальної установи «Пологовий будинок № 6» шляхом приєднання до комунальної установи «Пологовий будинок № 5» та затвердження її статуту в новій редакції» проводиться реорганізація комунальної установи «Пологовий будинок № 6», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморська, 1, шляхом приєднання до комунальної установи «Пологовий будинок № 5», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 28. Комісією з припинення діяльності комунальної установи «Пологовий будинок № 6», яку утворено рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.05.2009 року № 621 «Про створення комісії з припинення діяльності комунальної установи «Пологовий будинок № 6», проведено заходи з припинення діяльності та складено передавальний акт.

Комісія з припинення діяльності комунальної установи «Пологовий будинок № 6» у наступному складі:

 
Радіоненко Надія Георгіївна – голова комісії, завідувачка сектору з кадрових питань управління охорони здоров'я Одеської міської ради;

 
Смокова Марія Степанівна – секретар комісії, головний спеціаліст – юрист сектору з юридичних питань управління охорони здоров'я Одеської міської ради.

 
Члени комісії:
Чуєва-Павловська Тетяна Петрівна
– головний спеціаліст-гінеколог відділу з питань охорони материнства та дитинства управління охорони здоров'я Одеської міської ради;

 
Гордєєв Віталій Сафронович – головний лікар комунальної установи «Пологовий будинок № 5»;


Слав'янчук Олексій Леонідович – в.о. головного лікаря комунальної установи «Пологовий будинок № 6»
 
склала цей акт про наступне:

АКТИВ
Код рядка
На початок року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Нематеріальні активи
 
 
 
Залишкова вартість
110
0
0
Знос
111
0
0
Первісна вартість
112
0
0
Основні засоби
 
 
 
Залишкова вартість
120
7119201,00
7281241,00
Знос
121
317243,00
743468,00
Первісна вартість
122
7436444,00
8024709,00
Інші необоротні матеріальні активи
 
 
 
Залишкова вартість
130
7982,19
7558,58
Знос
131
0
0
Первісна вартість
132
7982,19
7558,58
Незавершене капітальне будівництво
140
0
0
2. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Матеріали і продукти харчування
150
20941,26
22870,40
Малоцінні та швидкозношувані предмети
160
0
0
Інші запаси
170
0
0
Дебіторська заборгованість
180
104611,69
103420,54
Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги
181
104611,69
103420,54
Розрахунки із податків та платежів
182
0
0
Розрахунки із страхування
183
0
0
Розрахунки з відшкодування завданих збитків
184
0
0
Розрахунки за спеціальними видами платежів
185
0
0
Розрахунки з підзвітними особами
186
0
0
Розрахунки з іншими операціями
187
0
0
Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей
190
4320,00
2322,85
Розрахунки за окремими програмами
200
0
0
Короткострокові одержані векселі
210
0
0
Інші кошти
220
0
0
Грошові кошти в дорозі
230
0
0
Рахунки в банках
240
0
0
Рахунки загального фонду
241
0
0
Рахунки спеціального фонду
242
0
0
Рахунки в іноземній валюті
243
0
0
Інші поточні рахунки
244
0
0
Рахунки в казначействі загального
фонду
250
0
2,25
Рахунки в казначействі спеціального фонду
260
9247,91
7922,46
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку
коштів, отриманих як плата за послуги
261
9247,91
7922,46
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
262
0
0
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду
263
0
0
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
264
0
0
Інші рахунки в казначействі
270
0
0
Каса
280
0
0
3. ВИТРАТИ
Видатки загального фонду
290
0
322101,24
Видатки державного бюджету
291
0
0
Видатки місцевого бюджету
292
0
322101,24
Видатки спеціального фонду
300
0
46890,54
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги
301
0
45390,54
Видатки за іншими джерелами власних надходжень
302
0
1500,00
Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду
303
0
0
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону
304
0
0
 
310
0
0
БАЛАНС
320
7266304,05
7794329,86

ПАСИВ
Код рядка
На початок року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Фонд у необоротних активах
330
7127183,19
7288353,16
Фонд у малоціннихта швидкозношуваних предметах
340
0
0
Результат виконання кошторису за загальним фондом
350
83719,33
83719,33
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом
360
0
0
Результати переоцінок
370
0
0
2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов'язання
380
0
0
Короткострокові позики
390
0
0
Поточназаборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
400
0
0
Короткострокові видані векселі
410
0
0
Кредиторська заборгованість
420
55401,53
4100,00
Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги
421
2827,24
4100,00
Розрахунки за спеціальними видами платежів
422
0
0
Розрахунки із податків та платежів
423
19929,65
0
Розрахунки із страхування
424
1042,26
0
Розрахунки із заробітної плати
425
31602,38
0
Розрахунки зі стипендіатами
426
0
0
Розрахунки з підзвітними особами
427
0
0
Розрахунки за депозитними сумами
428
0
0
Розрахунки за іншими операціями
429
0
0
Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей
430
0
0
Розрахунки за окремими програмами
440
0
0
3. ДОХОДИ
Доходи загального фонду
450
0
366293,20
Доходи державного бюджету
451
0
0
Доходи місцевого бюджету
452
0
366293,20
Доходи спеціального фонду
460
0
51864,17
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги
461
0
50364,17
Доходи за іншими джерелами власних надходжень
462
0
1500,00
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду
463
0
0
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
464
0
0
 
465
0
0
 
470
0
0
БАЛАНС
480
7266304,05
7794329,86


Правонаступником комунальної установи «Пологовий будинок № 6» стосовно всіх зобов'язань юридичної особи є комунальна установа «Пологовий будинок № 5».

 
Підписи членів комісії:

Голова комісії                              Н.Г. Радіоненко

Секретар комісії                           М.С. Смокова

 
Члени комісії:

 
Т.П. Чуєва-Павловська

 
B.C. Гордєєв

 
О.Л. Слав'янчук

 Керуюча справами                              Т. ЄршоваСтраница создана: 11.11.2009 09:17
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее