/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №1073 від 27.10.2009р.

№1073 від 27.10.2009р.

Про проведення конкурсу для визначення особи з утримання та ремонту об’єкта благоустрою - футбольного поля, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 66

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№1073 від 27.10.2009р.

Про проведення конкурсу для
визначення особи з утримання
та ремонту об’єкта благоустрою -
футбольного поля, що розташоване
за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 66


Відповідно до ст.ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 10, 13 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 11.11.2005р. №160, Програми розвитку дитячо-юнацького спорту в м. Одесі на 2004-2010 роки, з метою поліпшення фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи з дітьми міста Одеси, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Провести конкурс для визначення особи з утримання та ремонту об’єкта благоустрою – футбольного поля, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 66, у термін до 30.11.2009 року.

2. Затвердити склад конкурсної комісії та конкурсну документацію для визначення особи з утримання та ремонту об’єкта благоустрою – футбольного поля, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 66 (додатки 1, 2).

3. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) розмістити інформацію про проведення конкурсу у засобах масової інформації та на офіційному сайті Одеської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова                     Е. Гурвіц

Керуюча справами               Т. Єршова

 

Додаток 1 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.10.2009р. №1073

 

Склад
конкурсної комісії для визначення особи з утримання та ремонту
об’єкта благоустрою – футбольного поля, що розташоване за адресою:
м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 66

 

Фідірко Тетяна Георгіївна - голова конкурсної комісії, заступник міського голови;

Терьохіна Лариса Анатоліївна - секретар конкурсної комісії, начальник управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради.

Члени конкурсної комісії:

Мостовських Наталія Іванівна - директор КП «Міськзелентрест»;

Дербоглав Ігор Альбінович - начальник управління екологічної безпеки Одеської міської ради;

Кірєєв Володимир Анатолійович - депутат Одеської міської ради (за згодою);

Козловський Олександр Маркович - перший заступник начальника управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради;

Міхельман Михайло Аронович - перший заступник начальника Представництва по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради;

Параскевич Юрій Владиславович - голова Київської районної адміністрації Одеської міської ради;


Терновський Андрій Юрійович - депутат Одеської міської ради (за згодою);

Тютюнник Олена Вячеславівна - начальник Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради.


Керуюча справами                    Т.М. Єршова

Додаток 2 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.10.2009р. №1073

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
для визначення особи з утримання та ремонту об’єкта благоустрою -
футбольного поля, що розташоване за адресою:
м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 66

 

ЗМІСТ

 
Інструкції претендентам
1.
Загальна частина
2.
Зміст та порядок отримання конкурсної документації
3.
Надання роз’яснень стосовно конкурсної документації
4.
Внесення змін до конкурсної документації
5.
Мова конкурсної пропозиції
6.
Зміст конкурсної пропозиції
7.
Кваліфікаційні вимоги до Учасника
8.
Обсяг робіт з ремонту та утримання об’єкта благоустрою
9.
Вимоги стосовно якості робіт з ремонту та утримання об’єкта благоустрою
10.
Кількісний склад об’єкта благоустрою
11.
Оформлення та підпис конкурсної пропозиції
12.
Запечатування та маркування конкурсної пропозиції
13.
Конкурсні пропозиції, що запізнилися
14.
Зміна та анулювання конкурсних пропозицій
15.
Пояснення конкурсної пропозиції
16.
Конфіденційність
17.
Оцінка та порівняння конкурсних пропозицій
18.
Відмова в участі у торгах та відхилення тендерної пропозиції
19.
Право Комісії відхиляти всі конкурсні пропозиції
20.
Розгляд спорів
21.
Визначення переможця конкурсу та укладення договору
 
Додаток 1. Заявка на участь у конкурсі
Додаток 2. Документи, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним вимогам
Додаток 3. Проект договору про виконання робіт з утримання та ремонту об’єкта благоустрою
Додаток 4. Склад об’єкта благоустрою
Додаток 5. Схема об’єкта благоустрою 


ІНСТРУКЦІЇ ПРЕТЕНДЕНТАМ

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

1.1. Керуючись Законами України «Про благоустрій», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 11 листопада 2005 року № 160, виконавчий комітет Одеської міської ради оголошує конкурс на визначення балансоутримувача для ремонту, утримання та розвитку об’єкта благоустрою – футбольного поля, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 66, згідно з процедурами та умовами, визначеними у цій конкурсній документації.
1.2. Організатор конкурсу – виконавчий комітет Одеської міської ради, 65004, м. Одеса, Думська площа, 1, тел. 726-08-05.
1.3. Найменування та адреса об’єкта, відносно якого проводиться конкурс з його ремонту та утримання – футбольного поля, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 66, який знаходиться в межах вулиць Ак. Корольова, Ак. Вільямса, Ільфа і Петрова в м. Одесі.
1.4. Об’єкт благоустрою потребує ремонту.
1.5. Відповідно до вимог цієї інструкції Учасники повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у даній інструкції та додатках до неї.
1.6. Цим конкурсом передбачається, що Учасник повинен здійснювати ремонт, утримання та розвиток об’єкта благоустрою.
1.7. Умовою цього конкурсу є те, що Учасниками є фізичні чи юридичні особи-резиденти, які підтвердили намір взяти участь у конкурсі і подають чи подали конкурсну пропозицію. Кожний Учасник подає свої конкурсні пропозиції у належно оформленому вигляді, згідно з вказаними нижче вимогами.
1.8. Учасник самостійно несе усі витрати, пов'язані з оформленням та поданням конкурсної пропозиції, а організатор конкурсу не є відповідальним за ці витрати незалежно від результату конкурсу.
1.9. Способи, місце та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій.
1.10. Конкурсні пропозиції подаються у письмовому вигляді відповідно до вимог конкурсної документації до 18.00 24.11.2009р., до управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради.
1.11. Місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями: м. Одеса, Думська площа, 1, 65004, о 16.00 26.11.2009р. – Мала зала виконавчого комітету Одеської міської ради.
1.12. Термін проведення ремонту, утримання та розвитку об’єкта благоустрою.

Проведення ремонту у 2010 році, розвиток – постійно.
Дія договору на утримання об’єкта благоустрою – 25 (двадцять п’ять) років з моменту укладення договору.
1.13. З усіх питань, пов’язаних з наданням консультацій Учасникам конкурсу, звертатися до комісії з проведення конкурсу: м. Одеса, вул. Спиридонівська, 6, тел. 726-08-05.
1.14. З питань оформлення конкурсних пропозицій звертатися до уповноваженого секретаря конкурсної комісії Терьохіної Лариси Анатоліївни (тел. 726-08-05).
1.15. За письмовою вимогою Учасника конкурсу можливо проведення Комісією зборів Учасників з метою надання роз’яснень стосовно змісту конкурсної документації та внесення змін до неї. Про проведення зборів кожен Учасник, який подав конкурсну пропозицію, повідомляється письмово за 3 календарних дні.

 

2. ЗМІСТ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ КОНКУРСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 

2.1. До конкурсної документації входять інструкції для претендентів (додатки 1-5).
2.2. Комісія з проведення конкурсу видає Учаснику конкурсну документацію після відповідного запиту протягом трьох робочих днів.
2.3. Після отримання конкурсної документації, Учасник повинен повідомити Комісію про ім'я, адресу, номери телефонів, факс його представника, якому належить надсилати всю інформацію стосовно проведення конкурсу.

 

3. НАДАННЯ РОЗ’ЯСНЕНЬ СТОСОВНО КОНКУРСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 

3.1. Учасник має право не пізніше, ніж за сім календарних днів до кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій звернутися до Комісії в письмовій формі за його поштовою адресою, що зазначена в оголошенні конкурсу за роз’ясненнями стосовно конкурсної документації. Комісія протягом трьох робочих днів повинна дати письмову відповідь на запит Учасника.
3.2. У разі несвоєчасного подання Комісією роз'яснень стосовно змісту конкурсної документації, її змін, а також, якщо внесені до конкурсної документації зміни є суттєвими, Комісія продовжує кінцевий термін подання конкурсних пропозицій на термін, достатній для урахування зазначених змін Учасниками при підготовці конкурсних пропозицій, але не менш, ніж на сім робочих днів, про що повідомляє Учасників протягом трьох робочих днів після прийняття відповідного рішення.
3.3. Якщо Комісія проводить збори з метою роз'яснення будь-яких запитів стосовно конкурсної документації, вона повинна вести протокол цих зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень стосовно запитів і надіслати його всім Учасникам, яким було надано конкурсну документацію, незалежно від їх присутності на зборах.

 

4. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНКУРСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 

4.1. Не пізніше, ніж за сім робочих днів до закінчення терміну подання конкурсних пропозицій, Комісія має право з власної ініціативи чи за результатами запитів Учасників внести зміни до конкурсної документації, при цьому продовжити термін подання та повідомити про зазначені зміни письмово всіх Учасників, яким Комісія надала конкурсну документацію.
4.2. Комісія має право до закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій прийняти рішення про його продовження у разі, якщо один чи більше Учасників не можуть подати свої конкурсні пропозиції до зазначеного терміну через об'єктивні причини. Повідомлення про продовження терміну, можливі зміни місця та процедури визнання переможця надсилається кожному Учаснику, якому було надано конкурсну документацію.

 

5. МОВА КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

 

Усі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

 

6. ЗМІСТ КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

 

6.1. Конкурсна пропозиція, що подається Учасником, складається з:
- відомостей про Учасника конкурсу;
- комерційної частини;
- кваліфікаційної частини;
- графічної частини.
6.1.1. Відомості про Учасника конкурсу повинні містити наступну інформацію:
а) стосовно фізичних осіб підприємців:
- прізвище, ім'я та по батькові, інші паспортні дані;
- банківські реквізити;
- копію декларації про доходи за останні 3 роки з відміткою ДПІ;
- телефон, факс.
б) стосовно юридичних осіб:
- повне найменування, місцезнаходження, телефон/факс;
- дата, місце і орган реєстрації;
- організаційно-правова форма;
- загальні відомості про посадових осіб.
До заявки про участь у конкурсі додаються копії документів згідно з переліком, вказаним у додатку 2.
6.1.2. Комерційна частина повинна включати інформацію про ремонт та утримання об’єкта благоустрою.
6.1.3. Кваліфікаційна частина – підтвердження Учасником, відповідно до кваліфікаційних вимог, його професійної та технічної компетентності – повинна включати всі документи, подання яких передбачено додатком 2 конкурсної документації.
6.1.4. Графічна частина – малюнки, креслення, ескізи реконструкції об’єкта концесії.
6.2. Учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни, наведені у конкурсній документації. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує конкурсна документація або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам конкурсної документації, надає право комісії відхилити конкурсну пропозицію.
6.3. Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету конкурсу в цілому.
6.4. Кожен Учасник конкурсу має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.
6.5. Кожна конкурсна пропозиція, одержана Комісією, вноситься нею до відповідного журналу обліку.

 

7. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКА

 

7.1. Згідно з даною Інструкцією та додатком 2 Учасник подає, як частину його пропозицій, документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним вимогам.
7.2. Документальне підтвердження кваліфікації Учасника для виконання Договору, у випадку визначення переможцем його конкурсної пропозиції, повинно запевнити Комісію у тому, що:
a) учасник здійснює діяльність відповідно до положень його Статуту (вимога встановлюється до Учасників конкурсу - юридичних осіб), Свідоцтва про реєстрацію (вимога встановлюється до Учасників конкурсу - фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності) та має відповідні дозволи або ліцензії на провадження відповідної діяльності;
б) учасник не має заборгованості з обов’язкових платежів (податки, збори, відрахування у фонди тощо);
в) в учасника відсутня прострочена заборгованість за кредитами та виплаченими відсотками.
7.3. Учасник повинен мати матеріально-технічну базу для належного утримання та своєчасного ремонту і розвитку об’єкта благоустрою.
7.4. Учасник повинен мати кваліфікаційних робітників для належного утримання, ремонту та розвитку об’єкта благоустрою.
7.5. Комісія має право запросити від будь-якого Учасника конкурсу повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним та іншим вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних підприємств, установ, організацій, а також ціни його конкурсної пропозиції.
7.6. У разі відмови Учасника надати таке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим в цій конкурсній документації, комісія визначає переможця конкурсу серед тих Учасників, які залишились.

 

8. ОБСЯГ РОБІТ З РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЯ ОБ’ЄКТА БЛАГОУСТРОЮ

 

8.1. Відгородити територію футбольного поля, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 66, сітчастим парканом, висотою 4 метра, з улаштуванням не менше 2-х (двох) входів.
8.2. Забезпечити освітлення території об’єкта благоустрою шляхом встановлення не менше 10-ти освітлювальних приладів.
8.3. Відремонтувати та покращити футбольне поле, розміром 106 х 62м.
8.4. Розмістити некапітальне (з конструкції, що швидко розбираються) 2-поверхове адміністративно-побутове приміщення, що має:
- роздягальні для гравців з душовими кабінами і туалетами;
- тренерську;
- кладову для зберігання спортивного інвентарю.

 

9. ВИМОГИ СТОСОВНО ЯКОСТІ РОБІТ З РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЯ ОБ’ЄКТА БЛАГОУСТРОЮ

 

Ремонт та утримання об’єкта благоустрою, періодичність ремонтних робіт здійснюється із суворим дотриманням Державних стандартів та вимог проведення будівельних та ремонтних робіт, з урахуванням вимог законодавства України стосовно благоустрою.

 

10. КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД ОБ’ЄКТА БЛАГОУСТРОЮ

 

10.1. Футбольне поле, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 66, яке знаходиться в межах вулиць Ак. Корольова, Ак. Вільямса, Ільфа і Петрова в м. Одесі.
10.2. Детальний склад об’єкта благоустрою наводиться у додатку 4 до конкурсної документації.
10.3. Схема об’єкта благоустрою наводиться у додатку 5 до конкурсної документації.

 

11. ОФОРМЛЕННЯ ТА ПІДПИС КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

 

11.1. Відомості про учасника, комерційна, кваліфікаційна та графічна частини надаються окремо.
Кожна частина (відомості про учасника, комерційна, кваліфікаційна та графічна) повинна бути прошита та мати нумерацію сторінок і реєстр наданих документів із зазначенням номерів відповідних сторінок.
Комерційна частина повинна бути подана в оригіналі та копії, запечатана у конвертах, на яких зазначається “Комерційна частина: “Оригінал” та “Комерційна частина: “Копія” (у випадку можливих розбіжностей конкурсна пропозиція, подана у конверті з написом “Оригінал”, – є визначальною). Обидва конверти вкладаються у зовнішній конверт, де знаходяться відомості про учасника, кваліфікаційна та технічна частини.
11.2. Оригінали документів друкуються та підписуються Учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за Учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що додається до пропозиції. На всіх сторінках конкурсної пропозиції мають міститися відбитки печатки Учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до Комісії та підписаних відповідним чином, несе Учасник.
У разі, якщо учасником є фізична особа, – суб’єкт підприємницької діяльності, та у разі відсутності у такого учасника печатки, всі сторінки конкурсної пропозиції повинні містити підпис уповноваженої особи (осіб).
11.3. При наявності виправлень у конкурсній пропозиції Учасника, біля виправлень повинен бути зроблений надпис «вірно» за підписом уповноваженої особи, завіреною печаткою підприємства - Учасника конкурсу.

 

12. ЗАПЕЧАТУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

 

12.1. Конкурсні пропозиції подаються у конверті, на якому обов'язково зазначаються найменування і адреса Комісії, назва предмету конкурсу відповідно до оголошення про проведення конкурсу, а також повна назва Учасника, його адреса, номери контактних телефонів. На конверті з конкурсною пропозицією повинно бути написано великими літерами "КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ".
12.2. Якщо конверти не запечатані або не промарковані відповідно до вищенаведених вимог, Комісія не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

Оформлення зовнішнього конверта
 

«КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ»

 
 Від:
 Найменування та адреса Учасника:
 
 
    На конкурс визначення особи для утримання та ремонту об’єкта благоустрою –
футбольного поля, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 66.
 
Не відкривати до              26.11.2009 р.   10 год.  00 хв.
 
Кому:
Комісія з проведення конкурсу
65045, м. Одеса, вул. Спиридонівська, 6
 
 
13. КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ, ЩО ЗАПІЗНИЛИСЯ
 
Усі конкурсні пропозиції, одержані Комісією після закінчення кінцевого терміну їх подання, не розкриваються і будуть повернені Учаснику.
 
14. ЗМІНА ТА АНУЛЮВАННЯ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
 
14.1. Учасник може змінити або відкликати свою конкурсну пропозицію шляхом повідомлення Комісії у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій.
14.2. Повідомлення Учасника про зміни або анулювання конкурсної пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється відповідно до Розділу 12 у зовнішніх та внутрішніх конвертах, додатково позначених "Зміни" або "Анулювання" відповідно. Повідомлення про анулювання може також надсилатися засобами зв'язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій.
14.3. Після відкриття конверта внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. У винятковому випадку на запит комісії Учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.
 
15. ПОЯСНЕННЯ КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
 
Комісія може запросити Учасника розтлумачити або прокоментувати його конкурсну пропозицію з тим, щоб полегшити її розгляд, оцінку та зіставлення з іншими пропозиціями. Не приймається, не обговорюється та не дозволяється внесення жодних змін до конкурсних пропозицій стосовно їх суті, включаючи зміни до їх кінцевої ціни, і зміни, спрямовані на коригування конкурсної пропозиції, яка не відповідає вимогам конкурсної документації, з метою приведення її у відповідність до таких вимог.
 
16. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
 
16.1. Інформація про банківські рахунки та рух коштів по них є конфіденційною та не може бути розголошена за винятком, коли така інформація вимагається уповноваженим органом для розгляду поданої скарги стосовно порядку проведення процедури конкурсу або судом.
16.2. Будь-які спроби Учасника вплинути на оцінку пропозицій або прийняття рішення про визначення переможця може призвести до відхилення його пропозиції. У разі будь-якої спроби Учасника вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця конкурсу, пропозиція такого Учасника буде відхилена.
 
17. ОЦІНКА ТА ПОРІВНЯННЯ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
 
17.1. Оцінка конкурсних пропозицій Учасників відбувається відповідно до положень конкурсної документації.
17.2. Після розкриття конкурсних пропозицій, перевірки їх на правильність оформлення та відповідність кваліфікаційним вимогам і умовам конкурсної документації, починається їх оцінка та визначення переможця. Комісія оцінює та порівнює пропозиції, що не були відхилені.
17.3. Під час оцінки пропозицій основними критеріями для визначення переможця є:
- вартість робіт;
- забезпеченість учасника конкурсу матеріально-технічним обладнанням або наявність доказів про попередню домовленість щодо проведення робіт, їх обсягів та вартості;
- наявність працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців);
- фінансова спроможність учасника конкурсу;
- строки виконання робіт з утримання та/або ремонту об'єкта/об'єктів благоустрою;
- наявність позитивного досвіду роботи з утримання та/або ремонту об'єктів благоустрою відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил;
- надійність Учасника, його досвід у бізнесі, серйозність його намірів і намірів його партнерів;
- найбільша частка власних коштів, що вкладаються претендентом у фінансування ремонту об'єкта благоустрою;
- найкращі умови використання об'єкта благоустрою для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
17.4. Досвід роботи з парком, знання його потреб та потреб відвідувачів є додатковою перевагою, але не вирішальною.
17.5. Загальний термін здійснення оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу становить не більше 30-ти робочих днів після дня розкриття конкурсних пропозицій.
 
18. ВІДМОВА В УЧАСТІ У КОНКУРСІ ТА ВІДХИЛЕННЯ КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
 
18.1. Комісія має право відхилити конкурсну пропозицію, якщо:
- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;
- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.
 
19. ПРАВО КОМІСІЇ ВІДХИЛЯТИ ВСІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ
 
19.1. Комісія залишає за собою право відхилити всі конкурсні пропозиції в будь-який час до визначення переможця.
19.2. Комісія не несе ніякої відповідальності перед Учасниками в разі застосування пп. 19.1.
19.3. Повідомлення про відхилення всіх конкурсних пропозицій (без мотивації прийняття такого рішення) надсилається всім Учасникам, які надали свої конкурсні пропозиції протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про відхилення всіх конкурсних пропозицій.
19.4. Рішення про відхилення усіх Конкурсних пропозицій Комісія повідомляє шляхом публікації оголошення у тому друкованому виданні, в якому було оголошено повідомлення про проведення конкурсу.
 
20. РОЗГЛЯД СПОРІВ
 
Спори, що виникають у результаті проведення конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.
 
21. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ ТА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
 
21.1. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні в присутності більшої половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів.
У разі рівного розподілу голосів, ухвальним є голос голови конкурсної комісії.
21.2. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.
21.3. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом трьох календарних днів усім учасникам конкурсу. Витяг з протоколу має включати розшифровку результатів оцінки конкурсу за критеріями стосовно кожного з його учасників.
21.4. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсної комісії, на яке запрошуються всі його учасники або уповноважені ним особи.
21.5. У трьохденний термін з дня прийняття рішення про визначення переможця конкурсу комісія з переможцем проводить переговори для узгодження кінцевого варіанта договору про виконання робіт з утримання та ремонту об’єкта благоустрою.
21.6. З переможцем конкурсу протягом п'яти календарних днів після прийняття конкурсною комісією відповідного рішення укладається договір (додаток 3) про виконання робіт з утримання та/або ремонту об'єкта/об'єктів благоустрою, за якими проходив конкурсний відбір.
21.7. Договір з переможцем конкурсу від імені виконавчого комітету Одеської міської ради підписує голова комісії, заступник міського голови Фідірко Т.Г.
21.8. У разі, якщо в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, з ним укладається договір про виконання робіт з утримання та/або ремонту об'єктів благоустрою.
21.9. Після укладення договору проводяться громадські слухання по проекту благоустрою з ремонту та утримання об’єкта благоустрою, розробленого переможцем конкурсу.
21.10. Після громадських слухань проект благоустрою розглядається на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради.

Керуюча справами                          Т.М. Єршова
 
Додаток 1

до конкурсної документації для визначення
особи для утримання та ремонту об’єкта
благоустрою — футбольного поля , що
розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 66
Бланк організації
 
Адресат: Комісія з проведення конкурсу
для визначення особи для утримання та ремонту
об’єкту благоустрою - футбольного поля , що
розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 66

65045, м. Одеса, вул. Спиридонівська, 6
 
ЗАЯВКА
на участь у конкурсі
 
Дата _____________________2009р.                                                                               м. Одеса
 
Учасник_________________________________________________________ (повна назва, код ЗКПО, адреса)
________________________________________________________________
(банківські реквізити, телефон, факс)

повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами конкурсу та конкурсною документацією, направляємо Вам конкурсну пропозицію.
У разі визнання переможцем конкурсу зобов'язуємося провести ремонт, відновлення та утримання об’єкта благоустрою – футбольного поля, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 66, на умовах та у терміни, що вказані у конкурсній документації.

Відповідальний за участь у конкурсі ___________________________.

До Заявки додаються: відомості про учасника конкурсу,
комерційна, кваліфікаційна та графічна частини.

Керівник організації-учасника __________________
 
Додаток 2

до конкурсної документації для визначення
особи для утримання та ремонту об’єкта
благоустрою - футбольного поля , що
розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 66
 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Юридична особа:
 
1. Нотаріально засвідчена копія статуту.
2. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.
3. Нотаріально засвідчена копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій.
4. Довідка про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП).
5. Довідка про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності платником ПДВ (за наявністю).
6. Копія балансу підприємства (форма 1) за останні 3 роки.
7. Копії звіту про фінансові результати та їх використання (форма 2) за останні 3 роки.
8. Копія звіту про фінансово-майновий стан підприємства (форма 3) за останні 3 роки.
9. Копія декларації з уплати податку на прибуток за останні 3 роки.
10. Розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості на дату подання заявки, з позначенням дати їх виникнення.
11. Довідка з ДПІ, в якій знаходиться на обліку учасник конкурсу, про відкриті рахунки в банківських установах.
12. Довідка з банків про рух коштів за останній рік по кожному рахунку.
13. Довідка з банків про заборгованість за кредитами (позиками тощо), із зазначенням терміну закінчення кредитного або іншого договору.
14. Довідка з банку про належне виконання позичальником умов кредитного договору.
15. Довідка ДПІ про відсутність заборгованості перед бюджетом станом на ________ року, або більш пізнішою датою (оригінал, або нотаріально завірену копія).
Усі документи, які згідно з переліком не потребують нотаріального посвідчення, повинні бути засвідчені підписом директора та печаткою підприємства.
Фінансові документи повинні мати відмітку державного органу, в який вони були надані згідно з чинним законодавством.
 
Суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа:
 
1. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.
2. Довідка ДПІ про присвоєння ідентифікаційного номера.
3. Довідка про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП).
4. Довідка про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності платником ПДВ (за наявністю).
5. Копія свідоцтва про реєстрацію платником єдиного податку.
6. Копія платіжного доручення про сплату єдиного податку на ІІІ квартал 2008 року.
7. Довідка з ДПІ, в якій знаходиться на обліку учасник конкурсу, про відкриті рахунки в банківських установах.
8. Довідки з банків про рух коштів за останній рік по кожному рахунку.
9. Довідки з банків про заборгованість за кредитами (позиками тощо), із зазначенням терміну закінчення кредитного або іншого договору
10. Довідка з банка про належне виконання позичальником умов кредитного договору.
Усі документи, які згідно з переліком не потребують нотаріального посвідчення, повинні бути засвідчені підписом та печаткою ФОП.
Фінансові документи повинні мати відмітку державного органу, в який вони були надані згідно з чинним законодавством.
Якщо ФОП обрана загальна система оподаткування, то така особа надає фінансові документи згідно з переліком для юридичних осіб.
 
Для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним вимогам, учасник додатково надає:
 
1. Відомості про наявну матеріально-технічну базу.
2. Відомості про кваліфікацію працівників.
3. Відомості учасника конкурсу про досвід роботи з ремонту, утримання або розвитку об’єктів благоустрою.

Також учасник додатково може надати копії договорів, або попередніх договорів, з третіми особами на виконання робіт з ремонту, розвитку об’єкта благоустрою, договорів на отримання консалтингових послуг стосовно ремонту, утримання або розвитку об’єкта благоустрою.
 
Додаток 3

до конкурсної документації для визначення
особи для утримання та ремонту об’єкта
благоустрою - футбольного поля, що
розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 66
 
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ
про виконання робіт з утримання та ремонту об’єкта благоустрою


м. Одеса                                                               "__" __________ 2009 р.
 
Виконавчий комітет Одеської міської ради (далі - Замовник), в особі Терьохіної Лариси Анатоліївни , що діє на доручення №  від «  »_____________ 2009р. та результатів конкурсу про визначення балансоутримувачів парків м. Одеси, проведеного "   " ___________ 2009р., з однієї сторони, та __________________________________________ (далі - Балансоутримувач) в особі директора __________________________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, що далі разом іменуються як Сторони, уклали цей Договір (далі - Договір) про таке:
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. У цьому Договорі терміни вживаються в значенні, визначеному Законом України "Про благоустрій населених пунктів", наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою", рішення від 22.01.2008р. № 2153-V "Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)", іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини в сфері благоустрою.
1.2. Об’єкт благоустрою – футбольне поле, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 66, який розташований у межах кварталу вулиць Ак. Корольова, Ак. Вільямса, Ільфа і Петрова в м. Одеса.
 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
2.1. За умовами цього Договору Балансоутримувач утримує на балансі майно об’єкта благоустрою (згідно з переліком, який є невід’ємною частиною цього договору) із розташованими на ньому елементами благоустрою, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законодавством, а Замовник зобов'язується, у рамках своїх повноважень затвердити проект благоустрою та надавати Балансоутримувачу інформацію та документи, обумовлені відповідними нормативними актами, що регулюють відносини у сфері благоустрою.
2.2. Фінансування робіт з утримання, ремонту та розвитку проводиться за рахунок Балансоутримувача.
2.3. Утримання об’єкта благоустрою включає в себе:
- санітарне очищення території об’єкта благоустрою: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне та по мірі наповнення очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення договорів на їх вивезення;
- освітлення території об’єкта благоустрою;
- озеленення, збереження зелених насаджень;
- відновлення території об’єкта благоустрою у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;
- встановлення та утримання у належному стані обладнання, приладів освітлення, садових лав, таблиць планів території, меморіальних дошок, пам'ятників та інших елементів благоустрою;
- забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;
- забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку;
- інші роботи, які передбачені Порядком проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003р. № 154.
2.4. За погодженням із Замовником проводиться:
- реконструкція, поточний та капітальний ремонт об’єкта благоустрою;
- влаштування, ремонт та обслуговування турнікетів, малих архітектурних форм;
- садіння та утримання зелених насаджень, знесення аварійних та сухостійних дерев.
 
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
 
Замовник має право:
3.1. Вимагати від Балансоутримувача подати на затвердження проект благоустрою та дотримання умов цього договору.
3.2. Проводити перевірку стану утримання об’єкта благоустрою.
3.3. Своїм рішенням уповноважити виконавчі органи Одеської міської ради на виконання прав та обов’язків за пп. 3.1, 3.2 цього Договору.
3.4. Після закінчення терміну дії договору викупити за поточною ринковою ціною об’єкти нерухомого майна, побудовані відповідно до діючого законодавства Балансоутримувачем на території об’єкта благоустрою.
3.5. У разі спричинення шкоди об’єкту благоустрою, складати відповідний акт та подавати матеріали до суду для відшкодування завданих збитків.
Замовник зобов’язується забезпечити Балансоутримувачу пріоритетне право у використанні закріпленої території, а також вжити заходів з припинення на закріпленій за Балансоутримувачем території протиправних дій третіх осіб, таких, як стихійна торгівля.
Замовник зобов’язується без згоди Балансоутримувача не надавати право забудови об’єкта благоустрою третіми особами.
Замовник зобов’язується відшкодувати вартість зроблених Балансоутримувачем невід’ємних покращень об’єкта благоустрою, якщо вони були погоджені з ним, після припинення дії договору, по відновлювальній вартості.

Балансоутримувач має право:
На фінансування робіт з утримання та ремонту, відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
Надавати платні послуги на території об’єкта благоустрою.
Звертатися до Замовника з пропозиціями про порядок утримання, реконструкції, проведення капітального та поточного ремонту об’єкта благоустрою.
На розташування та експлуатацію на території об’єкта благоустрою некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, об’єктів торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення у відповідності до концепції розвитку та функціонування об’єкта благоустрою.
На відшкодування витрат на утримання об’єкта благоустрою третіми особами, які мають у власності об’єкти на закріпленій території.
Використовувати об’єкт благоустрою з метою відшкодування витрат на його утримання.

Балансоутримувач зобов’язаний:
Виконувати Правила благоустрою м. Одеси.
Надавати вільний безкоштовний доступ на об’єкт благоустрою всім бажаючим.
Надавати щомісячну звітність про утримання та ремонт об’єкта благоустрою.
Утримувати об’єкт благоустрою в належному стані.
Дотримуватися нормативно-правових актів та умов цього договору при виконанні своїх обов’язків.
Надавати Комунальному позашкільному навчальному закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа з футболу № 11» безкоштовно футбольне поле на об’єкті благоустрою для проведення спортивних заходів з метою залучення дітей та підлітків Приморського та Київського районів до занять футболом.
 
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
(НАСЛІДКИ НЕВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ)
 
4.1. У разі порушення Балансоутримувачем умов цього договору, він несе відповідальність, передбачену діючим законодавством.
4.2. Балансоутримувач відшкодовує матеріальні збитки, завдані невиконанням обов’язків, передбачених пп. 3.4 цього Договору, згідно із законодавством.
4.3. У випадку дострокового розірвання договору за ініціативою Замовника, він відшкодовує Балансоутримувачу витрачені кошти для ремонту та утримання об’єкта благоустрою.
4.4. Замовник і Балансоутримувач за порушення умов Договору несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку.
 
5. ПЕРЕЛІК ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН
 
5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникла після укладання цього договору внаслідок обставин надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити або попередити.
5.2. При виникненні обставин, зазначених у пп. 5.1, і неможливості виконання умов Договору, кожна Сторона повинна в семиденний термін з дня виникнення цих обставин, повідомити про них у письмовій формі іншу Сторону. Повідомлення повинно містити дані про характер обставин, а також офіційні документи, що підтверджують наявність цих обставин і, по можливості, дають оцінку їх впливу на виконання стороною своїх обов’язків за цим Договором.
 
6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, УМОВИ ПРОВАДЖЕННЯ
ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ, ДАТА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
 
6.1. Договір діє протягом 25 (двадцяти п’яти) років з моменту його укладення.
6.2. Договір вступає в силу з моменту його підписання.
 
7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7.1. Сторони вживають усі заходи для врегулювання спорів та розбіжностей, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору, шляхом проведення переговорів.
7.2. Внесення змін у цей Договір або його розірвання можуть мати місце тільки при наявності письмової згоди Сторін у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
7.3. Цей Договір укладено українською мовою в трьох однакових примірниках, що мають однакову юридичну силу.
7.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
 
8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
 
 
Додаток 4

до конкурсної документації для визначення
особи для утримання та ремонту об’єкта
благоустрою - футбольного поля, що
розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 66
 
ДЕТАЛЬНИЙ СКЛАД ОБ’ЄКТА БЛАГОУСТРОЮ
 
1. Технічний паспорт зелених насаджень.
2. Перелік об’єктів нерухомості.
 
 
 
 
Додаток 5

до конкурсної документації для визначення
особи для утримання та ремонту об’єкта
благоустрою - футбольного поля, що
розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 66
 
СХЕМА ОБ‘ЄКТУ БЛАГОУСТРОЮ


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
29.10.2009 09:22

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/committee/24060/