06:53:56   |   15 июня 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №631 від 24.06.2009р.

№631 від 24.06.2009р.

Про результати аудиту стану виконання Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 року №1604

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№631 від 24.06.2009р.

Про результати аудиту стану виконання
Програми комплексного соціально-економічного
розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 30.11.2004 року №1604
 
Відповідно до статті 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та на підставі звіту Колегії рахункової Палати України «Про результати аудиту стану виконання Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради Свободи М.І. стосовно стану виконання Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки за весь період дії програми та результатів аудиту стану виконання програми, прийняти до відома (додається).

2. Доручити управлінню економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради підготувати проект змін до Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки відповідно до вимог Закону України «Про державні цільові програми» та постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року №106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова                      Е. Гурвіц

Керуюча справами              Т. Єршова
 
Додаток до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 24.06.2009р. №631
 
Інформація про стан виконання заходів Програми комплексного
соціально-економічного розвитку м. Одеси
на 2005-2015 р.р. за 2005 - 2008 роки


Інформація про стан виконання заходів Програми за 2005-2008 роки підготовлена на підставі звітів виконавчих органів Одеської міської ради.
1. Розроблення Генерального плану міста
- 2005р.
У 2005р. Програмою на виконання заходу передбачено фінансування з бюджету міста у сумі 2 000, 0 тис. грн.
У зв’язку з плануванням проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні, Державним інститутом “Діпромісто” було тимчасово припинено другий етап розробки Генерального плану міста.

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено фінансування з бюджету міста у сумі 2 000,0 тис. грн.
У 2006р. на виконання заходу з бюджету міста профінансовано коштів у сумі 1 000,0 тис. грн. Виконувалися проектні роботи з розроблення Генерального плану міста.

- 2007р.
У 2007р. Програмою не заплановано виконання заходу.
Проте, в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2007 рік, на розроблення Генерального плану міста профінансовано та освоєно коштів з бюджету міста у сумі 1 738,7 тис.грн.
Розглянувши матеріали, надані управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради та Державним науково-дослідним інститутом проектування міст „Діпромісто" (надалі - ДНДІ „Діпромісто"), відповідно до підпункту 6 пункту 1 ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 14 Закону України „Про основи містобудування", ст.ст. 10, 18 Закону України „Про планування і забудову територій", виконавчий комітет Одеської міської ради рішенням від 30.11.2007 №1400 прийняв за основу техніко-економічні показники та принципові планувальні рішення розвитку міста, які визначені у проекті Генерального плану міста Одеси.

- 2008р.
У 2008р. Програмою не заплановано виконання заходу.
Проте, в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2008 рік на розробку Генерального плану міста профінансовано та освоєно коштів з бюджету міста у сумі 709,1 тис. грн.
2. Проведення землевпорядних робіт, інвентаризація земель і виконання робіт з розмежування земель державної та комунальної власності

- 2005р.
У 2005р. Програмою на виконання заходу передбачено фінансування з бюджету міста у сумі 400,0 тис. грн.
З метою створення єдиної автоматизованої системи обліку земель м. Одеси за рахунок коштів бюджету міста придбано комп’ютерне устаткування на суму 29,8 тис. грн.

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено 450,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 50,0 тис. грн, бюджет міста - 400,0 тис. грн.
У 2006р. фінансування з державного бюджету не проводилося.
Проте, в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2006 рік з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі 3 627,4 тис. грн. Встановлені дані про наявність земель міста та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, категоріями земель, угіддями та видами економічної діяльності. Загальна площа проінвентаризованих першочергових масивів земель дорівнює 3600 га, що склало 22,2% від загальної площі міста.

- 2007р.
У 2007р. Програмою на виконання заходу передбачено фінансування з бюджету міста у сумі 400,0 тис. грн.
У 2007р. в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2007 рік на проведення робіт з інвентаризації першочергових масивів земель м. Одеси з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів на суму 2 595,5 тис. грн.
За попередніми даними протягом звітного року проінвентаризовано першочергових масивів земель 1 043 га. Протягом 2007 р. по інвентаризаційних кварталах С-25, С-26, П-1-П-6, К-18-К-27 встановлені (відновлені) межі, обстежені пункти геодезичної мережі, складено робочий інвентаризаційний план та каталоги координат кутів поворотів меж інвентаризаційних і міських кварталів, аналітично вирахувано їх площі, розроблено та виготовлено, в межах кожного інвентаризаційного кварталу, плани визначення меж земельних ділянок в масштабі 1: 1000 з експлікацією земель.

- 2008р.
У 2008р. Програмою не заплановано виконання заходу.
Проте, в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2008 рік на виконання робіт з інвентаризації першочергових масивів земель м. Одеси та виготовлення проектної документації на встановлення меж і винесення в натурі територій об’єктів природно-заповідного фонду, нанесення таких меж на планово-картографічні матеріали районів м. Одеси з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі 1 350,2 тис. грн.
У 2008р. укладені договори на виконання робіт з виконавцями - переможцями тендеру: Комунальним підприємством «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об'єктів нерухомості», Українським державним науково-виробничим інститутом зйомок міст та геоінформатики ім. А.В. Шаха (УКРГЕОІНФОРМ).
Проведено геодезичні та землевпорядні роботи, проінвентаризовано 3 420 га земель міста.
3. Проведення капітального ремонту і реконструкції берегозахисних протизсувних споруд від мису Ланжерон до мису Великий Фонтан І та ІІ черги протяжністю 11,5 км

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено фінансування на суму 1 300,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 1 000,0 тис. грн, бюджет міста - 300,0 тис. грн.
У 2006 р. фінансування з державного бюджету не проводилося.
За рахунок коштів з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі 150,0 тис. грн. Виконано частковий ремонт штолень, підпірних стін і пляжеутримуючих траверсів, у т.ч: капітальний ремонт пляжеутримуючих траверсів на пляжі «Ланжерон»; капітальний ремонт підпірної стінки між траверсами 7а та 8 на 12-й ст. В.Фонтану на пляжі «Аркадія»; капітальний ремонт підпірної стінки між 13-15 траверсами на 16-й ст. В.Фонтану.

- 2007р.
У 2007р. Програмою на виконання заходу передбачено 1 500,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 1 000,0 тис. грн, бюджет міста - 500,0 тис. грн.
У 2007р. на виконання заходу з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі - 45 047,7 тис. грн.
У 2007р. за рахунок коштів бюджету міста виконані наступні роботи:
- капітальний ремонт траверси № 6, друга черга;
- капітальний ремонт штольні № 11;
- капітальний ремонт дренажної свердловини в районі Французького бульвару, 43-61;
- капітальний ремонт лотків на 11-й ст. В.Фонтану (середній траверс);
- капітальний ремонт сходових маршів на 11-й ст. та 14-й ст. В.Фонтану;
- ремонт водоспуску зливової каналізації по 9-у траверсу;
- капітальний ремонт щебеневої подушки підпірної стінки в районі штольні № 11;
- розробка робочого проекту капітального ремонту берегозахисних споруд;
- розробка робочого проекту капітального ремонту берегозахисних споруд (поповнення пляжів піском з метою їх відновлення);
- капітальний ремонт берегозахисних споруд (поповнення пляжів піском з метою їх відновлення);
- капітальний ремонт берегозахисних споруд;
- капітальний ремонт пляжу «Отрада» з демонтажем гідротехнічних споруджень;
- розробка робочого проекту будівництва берегозахисних споруд на пляжі «Чорноморка».

- 2008р.
У 2008р. Програмою на виконання заходу передбачено 1 500,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 1 000,0 тис. грн, бюджет міста - 500,0 тис. грн.
У 2008р. на виконання заходу з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі - 515,4 тис. грн.
Розроблена схема захисту території міста Одеси від небезпечних геологічних процесів - підтоплень (спостереження за динамікою рівня ґрунтових вод в мережі гідрологічних свердловин). Проводилося проектування (у т.ч. інженерно-геологічні вишукування) системи водовідведення зі схилів узбережжя в районі пляжу «Отрада».
4. Проектування та будівництво ІІІ черги берегозахисних протизсувних споруд від мису Великий Фонтан до смт. Чорноморка протяжністю 5,5 км

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено 4 000,0 тис. грн. з державного бюджету.
У 2006р. фінансування з державного бюджету на виконання заходу не проводилося.

- 2007р.
У 2007р. Програмою на виконання заходу передбачено 5 000,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 4 000,0 тис. грн, бюджет міста - 1 000,0 тис. грн.
Фінансування та виконання заходу не проводилося. Створена робоча комісія, якою розглядалося питання щодо затримки виконання робіт, пов`язаної із розгляданням майнового спору між Київською районною адміністрацією Одеської міської ради та Овідіопольською районною адміністрацією щодо належності частини пляжу.

- 2008р.
У 2008р. Програмою на виконання заходу передбачено 6 000,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 4 000,0 тис. грн, бюджет міста - 2 000,0 тис. грн.
У 2008р. з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі - 310,5 тис. грн. Розроблений проект будівництва берегозахисних споруд від сел. Чорноморка до мису В. Фонтан (І черга).

5. Проектування та будівництво дренажних систем водозниження підтоплених територій в мкр. Курсаки, поблизу Шкодової гори

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено кошти з державного бюджету у сумі 1 000,0 тис. грн.
У 2006р. фінансування з державного бюджету на виконання заходу не проводилося.

- 2007р.
У 2007р. Програмою на виконання заходу передбачено - 1 200,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 1 000,0 тис. грн, бюджет міста - 200,0 тис. грн.
У 2007р. фінансування та виконання заходу не проводилося.

- 2008 р.
У 2008р. Програмою на виконання заходу передбачено 1 200,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 1 000,0 тис. грн, бюджет міста - 200,0 тис. грн.
У 2008р. фінансування та виконання заходу не проводилося.

6. Ліквідація підземних виробок (катакомб) протяжністю 15 км та укріплення фундаментів під житловими багатоквартирними будинками в історичній частині міста

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено 1 790,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 950,0 тис. грн, бюджет міста - 840,0 тис. грн.
У 2006р. фінансування з державного бюджету на виконання заходу не проводилося.
З бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі - 300,0 тис. грн. Проводилося укріплення ґрунтових основ та фундаментів жилих будинків в історичному центрі міста та ремонт штолень.

- 2007р.
У 2007р. Програмою на виконання заходу передбачено 1 790,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 950,0 тис. грн, бюджет міста - 840,0 тис. грн.
Проте, у 2007р. в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2007 рік з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі - 1 020,9 тис. грн.
Виконано капітальний ремонт укріплення ґрунтових основ та фундаментів житлових будинків, у т.ч: капітальний ремонт кріплення пустот (“мін”) під фундаментом жилих будинків (вул. Південна, 8, вул. Базарна, 26, вул. Троїцька, 49/51, вул. Рішельєвська, 27, вул. От. Головатого, 31, 52); капітальний ремонт кріплення "катакомб" під фундаментом жилих будинків (вул. Разумовська, 49, вул. Скісна, 48, вул. Головковська, 50); капітальний ремонт укріплення фундаментів жилих будинків (вул. Балківська, 8, 12-Г, вул. Одарія, 24, вул. Успенська, 8); розчищення та кріплення провалу «мін» за адресою: пр. Свободи, 87. Проводився капітальний ремонт існуючої мережі гідрологічних спостережних свердловин.

- 2008р.
У 2008р. Програмою на виконання заходу передбачено 1 790,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 950,0 тис. грн, бюджет міста - 840,0 тис. грн.
У 2008р. фінансування з державного бюджету на виконання заходу не проводилося.
У 2008р. в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2008 рік з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі - 2 232,9 тис. грн.
Виконано капітальний ремонт кріплення порожнин «мін» під фундаментами жилих будинків (вул. Мельницька, 8, вул. Михайлівська, 20, вул. Болгарська, 26, вул. Дальницька, 2, вул. Мясоедівська, 24/26, 38, вул. Лазарева, 41, вул. В.Холодної, 1, вул. Кузнечна, 44, просп. Свободи, 52, пл. Соборна, 12); капітальний ремонт кріплення «катакомб» та карстових порожнин (вул. Балківська, 193, 195, 197, 199, вул. Дальницька, 15); капітальний ремонт кріплення катакомб під фундаментом (вул. Головського, 5-7); капітальний ремонт мережі гідрогеологічних спостережних свердловин; закупівля бурильної установки.

7. Рекультивація полігону твердих побутових відходів “Дальницькі кар`єри” та будівництво сміттєпереробного заводу

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачені кошти у сумі - 62 800,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 3 000,0 тис. грн, бюджет міста - 1 000,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 58 800,0 тис. грн.
У 2006р. кошти не надходили у зв'язку з тим, що не вирішено питання щодо виділення земельної ділянки переможцю конкурсу корпорації "Укрвторресурси" для будівництва сміттєпереробного заводу та полігону твердих побутових відходів.

- 2007р.
У 2007р. Програмою не заплановано виконання заходу.
Проте, ТОВ “Союз” у проектному інституті м. Дніпропетровськ замовлено проект “Реконструкція полігону із захоронення твердих побутових відходів біля сел. Дальник”. Орієнтовна вартість проекту - 68 545,72 тис. грн. Планувалося здійснювати реалізацію проекту у три етапи. Міністерством житлово-комунального господарства України вирішувалося питання щодо часткового фінансування проекту за рахунок коштів державного бюджету (50%), власні кошти ТОВ “Союз” (50%). Фінансування та виконання заходу у 2007 р. не відбувалось.

- 2008р.
У 2008р. Програмою не заплановано виконання заходу, у зв’язку з тим, що остаточно не визначений інвестор .

8. Проведення робіт із запобігання руйнуванню дамби Хаджибейського лиману

- 2005р.
У 2005р. Програмою на виконання заходу передбачено 35 000,0 тис. грн. з державного бюджету.
У 2005р. фінансування з державного бюджету не проводилося. Проте, виконані першочергові роботи із запобігання руйнуванню дамби за позабюджетні кошти у сумі 3,0 тис. грн. У зв’язку з тим, що фінансування з державного бюджету не проводилося, роботи на об’єкті призупинено.

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено фінансування 29 700,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 20 000,0 тис. грн, обласний бюджет - 5 000,0 тис. грн, бюджет міста - 4 700,0 тис. грн.
У 2006р. за рахунок коштів бюджету міста виконані проектні роботи на суму 174,4 тис. грн.

- 2007р.
У 2007р. Програмою не заплановано виконання заходу. Проте, на проведення першочергових заходів з державного бюджету виділено субвенцію у розмірі 9 999,8 тис. грн. Проводилися першочергові роботи: будівництво частини скидних трубопроводів, будівництво підземної частини насосної станції, закуплено обладнання тощо.

- 2008р.
У 2008р. виконання заходу Програмою не заплановано.
У 2008р. проводилися роботи на суму 4 623,0 тис. грн. за рахунок коштів, які перераховуються забудовниками на розвиток інфраструктури м. Одеси по договорам на право забудови.

9. Розроблення проектно-кошторисної документації та будівництво теплоелектроцентралі по вул. Церковній, 29

- 2005 - 2006 р.р.
У 2005-2006 р.р. виконання заходу не відбувалося у зв’язку з тим, що остаточно не визначений інвестор. Підписано протокол про наміри до взаємовигідного співробітництва щодо будівництва нового підприємства з комбінованим циклом виробництва теплової та електричної енергії в м. Одесі. Враховуючи, що очікуваний розмір інвестицій перевищує 100 млн. дол. США, визначено за необхідне отримання потенційним інвестором гарантій на рівні державного або місцевого бюджетів. Створена робоча група з підготовки інвестиційного проекту по будівництву нової парогазової ТЕЦ в м. Одесі.

- 2007р.
У 2007р. виконання заходу не відбувалося у зв’язку з тим, що остаточно не визначений інвестор.

- 2008р.
У 2008р. Програмою не заплановано виконання заходу.

10. Реконструкція мереж опалення житлових будинків в мікрорайонах “Котовського”, “Таїрова”, “Південно-Західному” та “Центральному”

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено фінансування у сумі 2 850,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 1 000,0 тис. грн, бюджет міста - 1 850,0 тис. грн.
У 2006 р. фінансування з державного бюджету не проводилося, з бюджету міста на виконання заходу спрямовано 4 103,2 тис. грн. Виконувалися роботи з капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж опалення на 38-ми об'єктах - житлових будинках комунальної власності з підключенням їх до індивідуальних теплових пунктів у мікрорайоні «Шкільний», що дало змогу зменшити споживання газу на 15%, витрати електроенергії на 10% і шкідливих викидів в атмосферу на 5% .

- 2007р.
У 2007р. Програмою на виконання заходу передбачено фінансування у сумі 2 850,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 1 000,0 тис. грн, бюджет міста - 1 850,0 тис. грн.
У 2007р. з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі - 2 832,4 тис. грн. Виконувалися роботи по капітальному ремонту мереж опалення 22-х житлових будинків та капітальному ремонту систем опалення 4-х будинків.

- 2008р.
У 2008р. Програмою на виконання заходу передбачено фінансування у сумі 3 850,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 2 000,0 тис. грн, бюджет міста - 1 850,0 тис. грн.
Проте, в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2008 рік з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі 2 600,0 тис. грн. Згідно договору з ТОВ «Компанія Крона плюс» проведені роботи з капітального ремонту та гідрохімічне очищення внутрішньої поверхні трубопроводів систем опалення 47-и жилих будинків Київського та Малиновського районів.

11. Реконструкція аварійних ділянок водопровідних мереж протяжністю магістральних водоводів - 12 км, розподільних мереж - 80 км та реконструкція зливової каналізації

- 2005р.
У 2005р. Програмою на виконання заходу передбачено 68 000,0 тис. грн. позабюджетних коштів.
Проте, в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005 рік профінансовано та освоєно коштів у сумі 5 316,0 тис. грн, у т.ч: з бюджету міста - 2 850,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 2 466,0 тис. грн.

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено 72 400,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 4 400,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 68 000,0 тис. грн.
У 2006р. фінансування з державного бюджету на виконання заходу не проводилося.
У 2006р. профінансовано та освоєно позабюджетні кошти у сумі 9 227,8 тис. грн.

- 2007р.
У 2007р. Програмою на виконання заходу передбачено 70 400,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 2 400,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 68 000,0 тис. грн.
У 2007р. кошти з державного бюджету не виділялися. Роботи виконувалися за рахунок фінансових ресурсів ТОВ «ІНФОКС» (Одеська філія «Інфоксводоканал») на загальну суму 18 494,4 тис. грн.

- 2008р.
У 2008р. Програмою на виконання заходу передбачено 70 400,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 2 400,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 68 000,0 тис. грн.
У 2008р. фінансування з державного бюджету на виконання заходу не проводилося. Проте, в рамках Програми розвитку та реформування систем водопостачання та водовідведення філії «Інфоксводоканал» на 2006-2020 роки роботи виконувались за рахунок фінансових ресурсів ТОВ «ІНФОКС» (Одеська філія «Інфоксводоканал») на суму 34 383,8 тис. грн. Виконано реконструкцію водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Львівська, вул. Колонтаєвська; реконструкцію водопровідних мереж за адресою: вул. Цегляна, вул. Мечнікова, вул. М'ясоєдовська, вул. Лиманна, вул. Нікітіна, просп. Добровольського, 83-89, вул. Тираспольська, вул. Островського, Шляхопровід «Поїзний», Приморський бульвар, вул. Щорса, вул. Балківська, вул. Літературна, в районі Думської площі, на «Трасі здоров'я».

12. Будівництво каналізаційного колектору глибокого залягання на ділянці від 10-ї станції Великого Фонтану до 14-ї станції Великого Фонтану та по вул. Довгій

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено 5 000,0 тис. грн, у т.ч: з державного бюджету - 4 000,0 тис. грн, бюджет міста - 1 000,0 тис. грн.
У 2006 р. фінансування з державного бюджету та бюджету міста не проводилося.

- 2007р.
У 2007р. Програмою на виконання заходу передбачено 5 000,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 4 000,0 тис. грн, бюджет міста - 1 000,0 тис. грн.
У 2007р. фінансування з державного бюджету та бюджету міста не проводилося.
Проте, в рамках Програми розвитку та реформування систем водопостачання та водовідведення філії «Інфоксводоканал» на 2006-2020 роки роботи виконувались за рахунок фінансових ресурсів ТОВ «ІНФОКС» (Одеська філія «Інфоксводоканал») на суму 9 925,5 тис. грн.

- 2008р.
У 2008р. Програмою на виконання заходу передбачено 6 000,0 тис. грн, у т. ч: державний бюджет - 5 000,0 тис. грн, бюджет міста - 1 000,0 тис. грн.
У 2008р. фінансування з державного бюджету та бюджету міста не відбувалося. Проте, в рамках Програми розвитку та реформування систем водопостачання та водовідведення філії «Інфоксводоканал» на 2006-2020 роки роботи виконувалися за рахунок фінансових ресурсів ТОВ «Інфокс» Одеська філія «Інфоксводоканал» на суму 688,4 тис. грн.

13. Будівництво та капітальний ремонт автомобільних доріг у місті

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено фінансування у сумі - 58 500,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 11 000,0 тис. грн, обласний бюджет - 1 000,0 тис. грн, бюджет міста - 16 500,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 30 000,0 тис. грн.
У 2006р. фінансування з державного бюджету та обласного бюджету на виконання заходу не проводилося.
Проте, в рамках Програми соціально-економічного розвитку на 2006 рік з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі - 80 962,7 тис. грн. Виконано реконструкцію, капітальний ремонт доріг, тротуарів та капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів.

- 2007р.
У 2007р. Програмою на виконання заходу передбачено фінансування у сумі - 58 500,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 11 000,0 тис. грн, обласний бюджет - 1 000,0 тис. грн, бюджет міста - 16 500,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 30 000,0 тис. грн.
У 2007р. фінансування з державного бюджету та обласного бюджету на виконання заходу не проводилося.
Проте, в рамках Програми соціально-економічного розвитку на 2007 рік з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі - 229 991,4 тис. грн. Виконана реконструкція вулиць в обсязі 101,9 тис.м2, виконано капітальний ремонт: доріг в обсязі 372,1 тис.м2, внутрішньоквартальних проїздів - 212,5 тис.м2, тротуарів - 44,4 тис.м2.

- 2008р.
У 2008р. Програмою на виконання заходу передбачено фінансування у сумі - 53 500,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 6 000,0 тис. грн, обласний бюджет - 1 000,0 тис. грн, бюджет міста - 16 500,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 30 000,0 тис. грн.
У 2008р. фінансування з державного бюджету та обласного бюджету на виконання заходу не проводилося.
Проте, в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2008 рік з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі - 124 750,6 тис. грн. Була виконана реконструкція вулиць в обсязі 32,9 тис. м2, проведений капітальний ремонт доріг в обсязі 154,8 тис. м2, внутрішньоквартальних проїздів 169,4 тис.м2, тротуарів 10,1 тис.м2.

14. Реконструкція системи зовнішнього освітлення міста

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено фінансування у сумі 6 900,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 3 500,0 тис. грн, бюджет міста - 3 400,0 тис. грн.
У 2006р. фінансування з державного бюджету не проводилося.
Проте, у 2006р. в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2006 рік з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі - 11 685,0 тис. грн. Виконувалися роботи з реконструкції зовнішнього освітлення на 53-х об'єктах, відремонтовано 4 689 од. світильників, здійснено монтаж 294 опор.

- 2007р.
У 2007р. Програмою на виконання заходу передбачено фінансування 11 400,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 3 000,0 тис. грн, бюджет міста - 8 400,0 тис.грн.
У 2007р. фінансування з державного бюджету на виконання заходу не проводилося.
Проте, у 2007р. в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2007 рік з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі - 11 073,1 тис. грн. Виконувалися роботи з капітального ремонту систем зовнішнього освітлення міста на 119 об’єктах, проведено капітальний ремонт контактної мережі освітлення 47-и шкільних закладів. Замінено 5097 од. світильників та 155,0 тис.кв.м. кабелю.

- 2008р.
У 2008р. Програмою на виконання заходу передбачено фінансування у сумі - 11 200,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 3 000,0 тис. грн, бюджет міста - 8 200,0 тис. грн.
У 2008р. фінансування з державного бюджету на виконання заходу не проводилося.
Проте, в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2008 рік з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі 12 428,7 тис. грн.
Виконані роботи з капітального ремонту систем зовнішнього освітлення міста на 110 об’єктах, проведено капітальний ремонт контактної мережі освітлення 45 дошкільних установ, здійснено капітальний ремонт 14-и трансформаторних підстанцій.

15. Розроблення проектно-кошторисної документації і будівництво першої черги швидкісної трамвайної лінії завдовжки 18 км від вул. Паустовського до Пересипських мостів

- 2005р.
У 2005р. Програмою на виконання заходу передбачено фінансування у сумі - 3 500,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 2 000,0 тис. грн, бюджет міста - 500,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 1 000,0 тис. грн.
У 2005р. фінансування з державного бюджету та бюджету міста не проводилося.

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено фінансування у сумі - 6 500,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 5 000,0 тис. грн, бюджет міста - 500,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 1 000,0 тис. грн.
У 2006р. фінансування з державного бюджету та бюджету міста не проводилося.
- 2007р.
У 2007р. Програмою на виконання заходу передбачено - 5 900,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 2 900,0 тис. грн, бюджет міста - 500,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 2 500,0 тис. грн.
У 2007р. фінансування з державного бюджету та бюджету міста не проводилося.
- 2008р.
У 2008р. Програмою на виконання заходу передбачено - 8 100,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 5 000,0 тис. грн, бюджет міста - 500,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 2 600,0 тис. грн.
Проте, в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2008 рік з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі 8 836,0 тис. грн. Проведено тендер та укладений договір на закупівлю робіт на проектування капітального ремонту трамвайних шляхів, контактно-кабельної мережі трамвайних маршрутів від вул. Одарія до заводу «Центроліт». Виконані роботи від вул. 7-ї Пересипської до вул. Лиманної.

16. Модернізація та оновлення рухомого складу міського електротранспорту

- 2005р.
У 2005р. Програмою на виконання заходу передбачено - 10 000,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 2 000,0 тис. грн, бюджет міста - 8 000,0 тис. грн.
У 2005р. на модернізацію рухомого складу міського електротранспорту з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі - 12 250,5 тис. грн.

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено - 16 600,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 4 600,0 тис. грн, обласний бюджет - 4 000,0 тис. грн, бюджет міста - 8 000,0 тис. грн.
У 2006р. фінансування з обласного бюджету на виконання заходу не проводилося.
У 2006р. за рахунок коштів державного бюджету та бюджету міста придбано 7 одиниць нових трамвайних вагонів типу К-1 на суму 20 624,9 тис. грн, у т.ч: державний бюджет 4 100,0 тис. грн, бюджет міста - 16 524,9 тис. грн. Після закінчення робіт з капітально-відновлювального ремонту та модернізації введені в експлуатацію 32 одиниці трамвайних вагонів Т-3 та 8 одиниць тролейбусних машин.

- 2007р.
У 2007р. Програмою на виконання заходу передбачено - 16 600,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 4 600,0 тис. грн, обласний бюджет - 4 000,0 тис. грн, бюджет міста - 8 000,0 тис. грн.
У 2007р. фінансування з обласного бюджету на виконання заходу не проводилося.
У 2007р. з державного бюджету виділені кошти у сумі 3 700,0 тис. грн, але у зв’язку неврегульованістю питань щодо придбання трамвайних вагонів процедура закупівлі вагонів не відбулася. Кошти у сумі 3 700,0 тис. грн. повернуті до державного бюджету у повному обсязі.
Проте, в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2007 рік з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі 11 435,9 тис. грн. Придбано контактно-кабельну продукцію та комплекти транзисторно-імпульсної системи керування для модернізації трамвайних вагонів. Виконано капітально-відновлювальний ремонт трамвайних вагонів, придбані комплектуючі для модернізації тролейбусів.

- 2008р.
У 2008р. Програмою на виконання заходу передбачено - 17 600,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 4 600,0 тис. грн, обласний бюджет - 5 000,0 тис. грн, бюджет міста - 8 000,0 тис. грн.
У 2008р. профінансовано та освоєно коштів у сумі 14 855,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 3 700,0 тис. грн, бюджет міста - 10 617,0 тис. грн, власні кошти КП «Одесміськелектротранс» - 538,0 тис. грн. Комунальним підприємством «Одесміськелектротранс» придбано 3 трамвайних вагона на суму 7 938,0 тис. грн. (бюджет міста - 3 700,0 тис. грн, державний бюджет 3 700,0 тис. грн. та власні кошти КП «Одесміськелектротранс» - 538,0 тис. грн.). Придбано 16 систем транзисторно-імпульсної системи керування електроприводом трамвая за кошти бюджету міста, проводилося технічне обслуговування, ремонт та відновлення 6 трамвайних візків.

17. Реконструкція і реставрація пам`ятки містобудування ХІХ століття - міської клінічної інфекційної лікарні на вул. Пастера, 5/7

Об’єкт знаходиться під охороною держави відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963р. №970 як пам’ятник містобудування та архітектури національного значення. У приміщенні об’єкту розташовано відділення міської інфекційної лікарні на 160 ліжок.

- 2005р.
У 2005р. Програмою на виконання заходу передбачено - 18 300,0 тис. грн. з державного бюджету.
У 2005р. фінансування з державного бюджету на виконання заходу не проводилося.

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено 23 700,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 22 700,0 тис. грн, бюджет міста - 1 000,0 тис. грн.
У 2006р. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виконання проектних та першочергових робіт освоєно 954,0 тис. грн.

- 2007р.
У 2007р. Програмою на виконання заходу передбачено 23 000,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 22 000,0 тис. грн, бюджет міста - 1 000,0 тис.грн.
У 2007р. фінансування з державного бюджету на виконання заходу не проводилося.
У 2007р. з бюджету міста профінансовано 114,0 тис. грн.

- 2008р.
У 2008р. Програмою не заплановано виконання заходу.
Проте, в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2008 рік з бюджету міста на виконання проектних та реставраційних робіт на об’єкті було профінансовано та освоєно коштів у сумі - 13 498,4 тис. грн.

18. Реконструкція і реставрація будинку Старої біржі на пл. Думській, 1

Об’єкт знаходиться під охороною держави відповідно до Постанови Ради міністрів УРСР від 24.08.1963р. №970 як пам’ятник містобудування та архітектури національного значення.

- 2005р.
У 2005р. Програмою на виконання заходу передбачено 5 500,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 5 000,0 тис. грн, бюджет міста - 500,0 тис. грн.
У 2005р. фінансування з державного бюджету та бюджету міста не проводилося.

- 2006р.
У 2006р. Програмою не заплановано виконання заходу.
Проте в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2006 рік на виконання проектних робіт та робіт з реставрації об’єктів освоєно кошти субвенції з державного бюджету у сумі - 9 114,7 тис. грн, з бюджету міста освоєно кошти у сумі - 137,1 тис. грн.

- 2007р.
У 2007р. Програмою не заплановано виконання заходу.
Проте в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2007 рік, на виконання проектних та реставраційних робіт на об’єкті, з бюджету міста було профінансовано та освоєно кошті у сумі - 2 000,0 тис. грн.

- 2008р.
У 2008р. Програмою не заплановано виконання заходу.
Проте в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2008 рік за рахунок коштів бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі - 4 514,2 тис. грн. У будинку Старої біржі проводилися сантехнічні, електромонтажні та реставраційні роботи фасаду.

19. Реконструкція і реставрація будівель Воронцовського палацу у пров. Воронцовському, 2

Об’єкт знаходиться під охороною держави відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963р. №970 як пам’ятник містобудування та архітектури національного значення.

- 2005р.
У 2005р. Програмою на виконання заходу передбачено - 9 600,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 9 500,0 тис. грн, бюджет міста - 100,0 тис.грн.
У 2005р. фінансування з державного бюджету та бюджету міста не проводилося.

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено - 1 900,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 1 600,0 тис. грн, бюджет міста - 300,0 тис.грн.
У 2006р. фінансування з бюджету міста не проводилося.
У 2006р. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на об'єкті виконувались проектні роботи на загальну суму 222,9 тис. грн.

- 2007р.
У 2007р. Програмою фінансування та виконання заходу не передбачено.

- 2008р.
У 2008р. Програмою не заплановано виконання заходу. Проте, в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2008 рік на проектні роботи з реконструкції об’єкту профінансовано та освоєно коштів у сумі 210,7 тис. грн.

20. Реконструкція і реставрація ансамблю Приморського бульвару

Об’єкт знаходиться під охороною держави відповідно до Постанови Ради міністрів УРСР від 06.09.1979р. №442 як пам’ятник містобудування та архітектури національного значення.

- 2005р.
У 2005р. Програмою на виконання заходу передбачено - 2 200,0 тис. грн. з державного бюджету.
У 2005р. фінансування з державного бюджету та виконання заходу не проводилося.

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено - 2 500,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 2 000,0 тис. грн, бюджет міста - 500,0 тис. грн.
У 2006р. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на об'єкті виконувались проектні роботи на суму 190,0 тис. грн.

- 2007р.
У 2007р. Програмою фінансування та виконання заходу не передбачено.

- 2008 р.
У 2008р. Програмою фінансування та виконання заходу не передбачено.
Проте в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2008 рік з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі - 286,9 тис. грн. На об’єкті «Ансамбль Приморського бульвару» виконані проектні роботи, проводилася процедура тендеру з визначення виконавця реставраційних робіт.

21. Реконструкція Потьомкінських сходів та підпорних стін Приморського бульвару

Об’єкт знаходиться під охороною держави відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963р. №970 як пам’ятник містобудування та архітектури національного значення. Згідно рішення Одеського обласного виконавчого комітету від 27.12.1991р. №580 підпорні стіни являються пам’ятником архітектури місцевого значення.

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено - 2 000,0 тис. грн. з державного бюджету.
У 2006р. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на об'єкті виконувались проектні роботи на суму 332,6 тис. грн.

- 2007р.
У 2007р. Програмою на виконання заходу передбачено - 8 000,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 3 000,0 тис. грн, бюджет міста - 1 000,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 4 000,0 тис.грн.
У 2007р. фінансування з державного бюджету та бюджету міста не проводилося.

- 2008р.
У 2008р. Програмою на виконання заходу передбачено - 10 000,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 4 000,0 тис. грн, бюджет міста - 1 000,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 5 000,0 тис. грн.
У 2008р. фінансування з державного бюджету та бюджету міста не проводилося.

22. Реконструкція і реставрація житлових будинків історичної забудови центру міста

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено - 3 300,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 2 300,0 тис. грн, бюджет міста - 1 000,0 тис. грн.
У 2006р. за рахунок державної субвенції проводилися роботи на суму 5 321,0 тис. грн, у т.ч:
- проектні та ремонтно-реставраційні роботи Будинку Раллі (на розі вул. Рішельєвської, 5 та вул. Дерибасівської, 9) на суму 1 548,3 тис. грн;
- проектні та ремонтно-реставраційні роботи Прибуткового будинку Маврокордато (на розі вул. Грецької, 21 та вул. Рішельєвської,10) на суму 1 488,3 тис. грн,
- проектні та ремонтно-реставраційні роботи будинку Ржевуської (вул. Грецька, 23) на суму 248,3 тис. грн,
- проектні та ремонтно-реставраційні роботи Прибуткового будинку Маврокордато (на розі вул. Грецької, 25 та вул. Катерининської, 25) на суму 2 036,1 тис. грн.

- 2007р.
У 2007р. Програмою на виконання заходу передбачено - 3 300,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 2 300,0 тис. грн, бюджет міста - 1 000,0 тис. грн.
У 2007р. фінансування та виконання заходу не проводилося.

- 2008р.

У 2008р. Програмою на виконання заходу передбачено - 3 300,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 2 300,0 тис. грн, бюджет міста - 1 000,0 тис. грн.
У 2008р. фінансування та виконання заходу не проводилося.

23. Спорудження житлових будинків (з розрахунку 300 - 350 тис. кв. метрів на рік)

- 2006 р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено - 158 800,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 3 300,0 тис. грн, бюджет міста - 5 500,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 150 000,0 тис. грн.
У 2006р. на будівництво житла освоєно коштів у сумі - 423 563,7 тис. грн, у тому числі за рахунок коштів бюджету міста розпочато будівництво 10-ти поверхового 3-х секційного жилого будинку №19 у мкр. ІІІ-4-3, ж/м Котовського, освоєно 5 248,7 тис. грн, за рахунок інших джерел на будівництво житла було спрямовано - 418 315,0 тис. грн.

- 2007р.
У 2007р. Програмою на виконання заходу передбачено - 158 800,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 3 300,0 тис. грн, бюджет міста - 5 500,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 150 000,0 тис. грн.
У 2007р. продовжувалося будівництво 10-ти поверхового 3-х секційного жилого будинку № 19 у мкр. ІІІ- 4-3 ж/м Котовського (розпочато будівництво у 2006 р.) на суму - 499 604,8 тис. грн, у тому числі: з бюджету міста - 3 811,8 тис. грн, за рахунок позабюджетних коштів - 495 793,0 тис. грн.

- 2008р.
У 2008р. Програмою на виконання заходу передбачено - 158 800,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 3 300,0 тис. грн, бюджет міста - 5 500,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 150 000,0 тис. грн.
У 2008р. на будівництво житла освоєно коштів у сумі - 276 340,0 тис. грн, у тому числі за рахунок коштів бюджету міста продовжувалося будівництво жилого будинку №19 у мкр. ІІІ-4-3 ж/м Котовського, за рахунок інших джерел - 272 104,0 тис. грн.

24. Будівництво середньої загальноосвітньої школи по вул. Вавілова, 5 з сучасною технічною та навчально-методичною базою

- 2005р.
У 2005р. Програмою на виконання заходу передбачено - 26 500,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 26 000,0 тис. грн, бюджет міста - 500,0 тис. грн.
У 2005р. на будівництво середньої загальноосвітньої школи по вул. Вавілова, 5 за рахунок коштів державного бюджету було освоєно 258,48 тис. грн.
За рахунок коштів бюджету міста було освоєно 122,45 тис. грн.
Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.10.2005 року №750, за відсутності потреби учбових місць у мікрорайоні, було вирішено на місці будівництва школи по вул. Вавилова, 5 розпочати будівництво малоповерхового жилого комплексу.
Кошти, які було використано на будівництво загальноосвітньої школи, повернуто до відповідних бюджетів.

25. Реконструкція міської дитячої лікарні № 2 по вул. Дача Ковалевського, 81 (2 черга)

- 2005р.
У 2005р. Програмою на виконання заходу передбачено - 17 000,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 16 000,0 тис. грн, бюджет міста - 1 000,0 тис. грн.
У 2005р. фінансування та виконання заходу не проводилося.

- 2006 р.
У 2006р. Програмою передбачено фінансування заходу на суму - 9 000,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 8 000,0 тис. грн, бюджет міста - 1 000,0 тис. грн.
У 2006р. за рахунок коштів бюджету міста на реконструкцію 2-ї черги міської дитячої лікарні №2 освоєно 1 426,5 тис. грн. Виконано проектні роботи, прокладена кабельна траса, проведені роботи з реконструкції приймального відділення, виконано підготовчі роботи для будівництва господарських приміщень.
Крім того, за рахунок інших джерел було закуплено матеріали на суму 242,7 тис. грн.

- 2007р.
У 2007р. Програмою фінансування та виконання заходу не передбачено.
Проте, в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2007 рік на проектні роботи, проведення робіт з реконструкції та придбання обладнання з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі - 1 866,3 тис. грн.

- 2008р.
У 2008р. Програмою фінансування та виконання заходу не передбачено.
Проте, в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2008 рік з бюджету міста профінансовані роботи з 2-ї черги реконструкції об’єкту у сумі - 4 955,6 тис. грн. У рамках реконструкції міської дитячої лікарні по вул. Дача Ковалевського,81 проводилося укріплення стін підвального приміщення.

26. Реконструкція міської лікарні №9 ім. професора О.І. Мінакова по вул. Пастера, 9

Об’єкт є пам’ятником містобудування та архітектури місцевого значення, який знаходиться під охороною держави відповідно до рішення Одеського обласного виконавчого комітету від 15.08.1985р. №480. У приміщені об’єкту знаходяться відділення міської лікарні № 9 на 160 ліжок.

- 2005р.
У 2005р. Програмою на виконання заходу передбачено - 10 500,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 10 000,0 тис. грн, бюджет міста - 500,0 тис. грн.
У 2005р. фінансування та виконання заходу не проводилося.

- 2006р.
У 2006р. Програмою фінансування та виконання заходу не передбачено.
У 2006р. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету було освоєно 3 913,5 тис. грн. Виконано заміну конструкцій даху, перекриття, зміцнення стін, встановлення вікон і дверей, заміна електропроводки та мережі теплопостачання.
За рахунок коштів бюджету міста на проведення проектних робіт профінансовано та освоєно коштів у сумі - 203,1 тис. грн.

- 2007р.
У 2007р. Програмою не заплановано фінансування та виконання заходу.
Проте, в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2007 рік з бюджету міста профінансовані роботи з реконструкції міської лікарні №9 професора О.І. Мінакова по вул. Пастера, 9 на суму 188,9 тис. грн.

- 2008р.
У 2008р. Програмою не заплановано фінансування та виконання заходу.
Проте, в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2008 рік з бюджету міста на проведення реконструкції об’єкту профінансовано та освоєно коштів у сумі - 3 440,5 тис. грн. Проводилися сантехнічні, електромонтажні роботи та роботи з реконструкції фасаду міської лікарні № 9, завершено реставрацію частини будівлі.

27. Реконструкція міської туберкульозної лікарні № 1

- 2005р.
У 2005р. Програмою на виконання заходу передбачено - 5 500,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 5 000,0 тис. грн, бюджет міста - 500,0 тис. грн.
У 2005р. фінансування та виконання заходу не проводилося.

28. Будівництво міської лікарні швидкої медичної допомоги

- 2005р.
У 2005р. Програмою на виконання заходу передбачено - 5 000,0 тис. грн. з державного бюджету.
У 2005р. фінансування та виконання заходу не проводилося.

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено - 30 000,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 20 000,0 тис. грн, бюджет міста - 10 000,0 тис. грн.
У 2006р. фінансування та виконання заходу не проводилося.

- 2007р.
У 2007р. Програмою на виконання заходу передбачено - 25 000,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 14 000,0 тис. грн, бюджет міста - 11 000,0 тис. грн.
У 2007р. фінансування та виконання заходу не проводилося.

- 2008р.
У 2008р. Програмою на виконання заходу передбачено - 35 000 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 25 000,0 тис. грн, бюджет міста - 10 000,0 тис. грн.
У 2008р. фінансування та виконання заходу не проводилося.

29. Реконструкція центру ВІЛ/СНІДУ

- 2005р.
У 2005р. Програмою на виконання заходу передбачено - 2 000,0 тис. грн. з обласного бюджету.
У 2005р. фінансування та виконання заходу не проводилося.

- 2006 р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено - 3 000,0 тис. грн. з обласного бюджету.
У 2006р. з бюджету міста на реконструкцію центру профінансовано та освоєно коштів у сумі - 53,3 тис. грн.

30. Будівництво муніципального концертно-спортивного комплексу на 5 тис. місць

- 2005р.
У 2005р. Програмою на виконання заходу передбачено - 20 500,0 тис. грн, у т.ч: бюджет міста - 500,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 20 000,0 тис. грн.
У 2005р. фінансування та виконання заходу не проводилося.

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено - 35 200,0 тис. грн, у т.ч: бюджет міста - 200,0 тис.грн, позабюджетні кошти - 35 000,0 тис.грн.
У 2006р. фінансування та виконання заходу не проводилося. Інвестор відсутній.

- 2007р.
У 2007р. Програмою на виконання заходу передбачено - 35 200,0 тис. грн, у т.ч: бюджет міста - 200,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 35 000,0 тис. грн.
У 2007р. фінансування та виконання заходу не проводилося. Інвестор відсутній.

- 2008р.
У 2008р. Програмою на виконання заходу передбачено - 40 100,0 тис. грн, у т.ч: бюджет міста - 100,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 40 000,0 тис. грн.
У 2008р. фінансування та виконання заходу не проводилося. Інвестор відсутній.

31. Реконструкція Одеського зоологічного парку

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено - 4 500,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 3 000,0 тис. грн, бюджет міста - 1 500,0 тис. грн.
Проте, в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2006 рік з бюджету міста на утримання тварин профінансовано та освоєно коштів у сумі - 29,0 тис. грн.

32. Розроблення проекту реконструкції курорту “Куяльник” для надання статусу курорту державного значення

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено - 900,0 тис. грн, у т.ч: державний бюджет - 700,0 тис. грн, бюджет міста - 200,0 тис. грн.
У 2006р. фінансування з державного бюджету не проводилося.
У 2006р. проведений моніторинг екологічного стану узбережжя Куяльницького лиману з метою використання отриманої інформації при розробленні проекту реконструкції курорту “Куяльник” для надання статусу курорту державного значення. На виконання робіт з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі - 36,1 тис. грн.
Комплекс курорт "Куяльник" не знаходиться у віданні територіальної громади міста Одеси, а належить ЗАТ "Укрпрофздравниця". Питання передачі курорту до комунальної власності міста потребує вирішення на державному рівні.

33. Будівництво 50-ти готелів туристичного та бізнес-класу

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено - 25 100,0 тис. грн, у т.ч: бюджет міста - 100,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 25 000,0 тис. грн.
У 2006р. кошти з бюджету міста на будівництво готелів не виділялися.
У 2006р. за рахунок інвесторів здійснювалося будівництво готелю «Лондон» та 4-х хостелів на 150 місць. Будівництво нових готелів здійснюється за кошти інвесторів не підпорядкованих та непідзвітних виконавчим органам Одеської міської ради у своїй господарській діяльності, тому неможливо визначити реальний обсяг коштів, витрачених на будівництво.

- 2007р.
У 2007р. Програмою на виконання заходу передбачено - 25 200,0 тис. грн, у т.ч: бюджет міста - 200,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 25 000,0 тис. грн.
Кошти з бюджету міста на будівництво готелів не виділялися.
У 2007р. за рахунок коштів інвесторів здійснювалося будівництво 7 нових готелів «Чорне море» (ринок «Привоз»), «Одеський дворик», «Золотий шар», «Катран», «Немо», «Затишна», «Затишний».
Будівництво нових готелів здійснюється за кошти інвесторів не підпорядкованих та непідзвітних виконавчим органам Одеської міської ради у своїй господарській діяльності, тому неможливо визначити реальний обсяг коштів, витрачених на будівництво.

- 2008р.
У 2008р. Програмою на виконання заходу передбачено - 25 200,0 тис. грн, у т.ч: бюджет міста - 200,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 25 000,0 тис. грн.
Кошти з бюджету міста на будівництво готелів не виділялися.
У 2008р. за рахунок коштів інвесторів побудовано 10 готелів - «Одисей», «Гостинний двір», «Венеція», «Катерина», «Ришельє», «Ла Перле Рояль», «Океаніс», «Марістелла клуб», «Гранд Петіне», «Колумбус». Будівництво нових готелів здійснюється за кошти інвесторів не підпорядкованих та непідзвітних виконавчим органам Одеської міської ради у своїй господарській діяльності, тому неможливо визначити реальний обсяг коштів, витрачених на будівництво.

34. Популяризація у вітчизняних і зарубіжних засобах масової інформації привабливості Одеського курортно-туристичного комплексу

- 2005р.
У 2005р. Програмою на виконання заходу передбачено 250,0 тис. грн, у т.ч: бюджет міста - 50,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 200,0 тис. грн.
Проте, в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005 рік з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі - 70,0 тис. грн.

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено 250,0 тис. грн, у т.ч: бюджет міста - 50,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 200,0 тис. грн.
У 2006р. профінансовано з бюджету міста коштів у сумі 110,0 тис. грн. на виготовлення 100 тис. рекламних буклетів «Одеса чекає Вас». З інших джерел фінансування на інформаційні буклети про туристичну інфраструктуру Одеси витрачено 400,0 тис. грн.

- 2007р.
У 2007р. Програмою на виконання заходу передбачено 250,0 тис. грн, у т.ч: бюджет міста - 50,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 200,0 тис. грн.
У 2007р. освоєно 28,2 тис. грн. з бюджету міста на проведення прес-туру для ЗМІ України, Росії та Білорусі.
З метою популяризації привабливості Одеського курортно-туристичного комплексу, у засобах масової інформації, були витрачені позабюджетні кошти у сумі - 22,0 тис. грн.

- 2008р.
У 2008р. Програмою на виконання заходу передбачено 350,0 тис. грн, у т.ч: бюджет міста - 50,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 300,0 тис. грн.
У 2008р. з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі 76,2 тис. грн. Проводилися прес-тури для журналістів вітчизняних засобів масової інформації, спрямовані на популяризацію м. Одеси, як туристичного центра України, ознайомлювальні тури для представників іноземних туроператорів про туристичні ресурси Одеси. Виготовлялися декількома мовами буклети з вказівкою місць туристичних відвідувань, макети для встановлення в центральній частині міста показчиків вулиць на трьох мовах з вказівками на довколишні об’єкти туристичної інфраструктури. Публікувалися інформаційні матеріали про Одесу у всеукраїнському туристичному часопису «Україна: туризм, відпочинок, оздоровлення» та в презентаційному виданні «Україна туристична».

35. Забезпечення створення єдиної інформаційної курортно-туристичної мережі, її інтеграції в мережу України та інших держав

- 2005р.
У 2005р. Програмою на виконання заходу передбачено - 450,0 тис. грн, у т.ч: бюджет міста - 50,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 400,0 тис. грн.
У 2005р. з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі - 30,0 тис. грн.

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено - 450,0 тис. грн, у т.ч: бюджет міста - 50,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 400,0 тис. грн.
У 2006р. фінансування та виконання заходу не проводилося.

- 2007р.
У 2007р. Програмою на виконання заходу передбачено - 450,0 тис. грн, у т.ч: бюджет міста - 50,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 400,0 тис. грн.
У 2007р. фінансування та виконання заходу не проводилося.

- 2008р.
У 2008р. Програмою на виконання заходу передбачено - 550,0 тис. грн, у т.ч: бюджет міста - 50,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 500,0 тис. грн.
У 2008р. на виконання заходу витрачено коштів на загальну суму 111,7 тис. грн, у тому числі: бюджет міста - 11,8 тис. грн, інші джерела - 99,9 тис. грн.
Департаментом рекреаційного комплексу та туризму Одеської міської ради спільно з рекламною фірмою «Бест Софт Сервіс» створений туристичний сайт Одеси у чотирьох версіях на російській, українській, німецькій та англійській мовах.

36. Участь у міжнародних і регіональних виставкових компаніях в Україні та за кордоном

- 2005р.
У 2005р. Програмою на виконання заходу передбачено - 200,0 тис. грн. - позабюджетні кошти.
У 2005р. фінансування та виконання заходу не проводилося.

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено - 300,0 тис. грн, у т.ч: бюджет міста - 100,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 200,0 тис. грн.
У 2006р. освоєно 296,2 тис. грн. з бюджету міста. Представники Одеської міської ради приймали участь у щорічній Міжнародній Асамблеї туристичного бізнесу та 13-ій Міжнародній туристичній ярмарці «На межі культур».

- 2007р.
У 2007р. Програмою на виконання заходу передбачено - 300,0 тис. грн, у т.ч: бюджет міста - 100,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 200,0 тис. грн.
У 2007р. фінансування та виконання заходу з бюджету міста не проводилося.

- 2008р.
У 2008р. Програмою на виконання заходу передбачено - 400,0 тис. грн, у т.ч: бюджет міста - 100,0 тис. грн, позабюджетні кошти - 300,0 тис. грн.
У 2008р. у національних та міжнародних виставках брали участь представники одеських туристичних фірм та виставкових компаній, на що витрачено - 125,0 тис. грн. позабюджетних коштів.

37. Активізація роботи з виконання плану розвитку спеціальної (вільної) економічної зони "Порто-франко" на період до 2011 року

- 2005р.
У 2005р. Програмою на виконання заходу передбачено - 15 694,0 тис. грн. позабюджетних коштів.
На території ВЕЗ «Порто-франко» реалізуються 5 інвестиційних проектів.
У 2005р. для виконання інвестиційних проектів на території ВЕЗ «Порто-франко» залучено - 545,3 тис. грн.

- 2006р.
У 2006р. Програмою на виконання заходу передбачено - 15 960,0 тис. грн. позабюджетних коштів.
На території ВЕЗ «Порто-франко» реалізуються 5 інвестиційних проектів.
У 2006р. для виконання інвестиційних проектів на території ВЕЗ «Порто-франко» залучено - 30 136,0 тис. грн.

- 2007р.
У 2007р. Програмою на виконання заходу передбачено - 15 162,0 тис. грн. позабюджетних коштів.
На території ВЕЗ «Порто-франко» реалізуються 5 інвестиційних проектів.
У 2007р. для виконання інвестиційних проектів на території ВЕЗ «Порто-франко» залучено - 40 270,6 тис. грн.
Подальше проведення координації інвестиційних проектів та розвиток ВЕЗ «Порто-франко» можливі лише після прийняття відповідних законів, включаючи різні податкові пільги. Від прийняття того чи іншого з законопроектів залежать і напрямки розвитку ВЕЗ.

- 2008р.
У 2008р. Програмою на виконання заходу передбачено - 15 428,0 тис. грн. позабюджетних коштів.
На території ВЕЗ «Порто-франко» реалізуються 5 інвестиційних проектів.
У 2007р. для виконання інвестиційних проектів на території ВЕЗ «Порто-франко» залучено - 26 858,3 тис. грн.

Керуюча справами                            Т. Єршова 

 Інформація про стан виконання заходів програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005 - 2015р.р. за 2005 - 2008 роки


Страница создана: 26.06.2009 11:55
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее