12:30:44   |   25 октября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №727 від 24.06.2009р.

№727 від 24.06.2009р.

Про організацію та проведення міського конкурсу “Кращий оператор мобільного зв’язку єдиної корпоративної мережі виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних установ та підприємств”

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№727 від 24.06.2009р.

Про організацію та проведення міського
конкурсу “Кращий оператор мобільного зв’язку
єдиної корпоративної мережі виконавчих органів
Одеської міської ради, комунальних установ та підприємств”

Відповідно до ст.ст. 40, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою економного і раціонального використання бюджетних коштів, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Провести міський конкурс “Кращий оператор мобільного зв’язку єдиної корпоративної мережі виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних установ та підприємств” та затвердити Положення про нього (додаток 1).

2. Створити комісію з проведення міського конкурсу “Кращий оператор мобільного зв’язку єдиної корпоративної мережі виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних установ та підприємств” та затвердити її склад (додаток 2).

3. Управлінню економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради (Свобода М.І.) здійснити організаційне забезпечення підготовки та проведення міського конкурсу “Кращий оператор мобільного зв’язку єдиної корпоративної мережі виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних установ та підприємств”.

4. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) здійснити інформаційну підтримку та висвітлення проведення міського конкурсу “Кращий оператор мобільного зв’язку єдиної корпоративної мережі виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних установ та підприємств”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.
 
Міський голова                              Е. Гурвіц

Керуюча справами                      Т. Єршова
Додаток 1 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 24.06.2009р. №727
Положення
про проведення міського конкурсу “Кращий оператор мобільного зв’язку
єдиної корпоративної мережі виконавчих органів Одеської міської ради,
комунальних установ та підприємств ”

1. Загальні положення
 
1.1. Це положення розроблено з метою виявлення найкращих пропозицій щодо забезпечення мобільним зв`язком виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних установ та підприємств.
1.2. Порядок та умови визначають процедуру організації та проведення відкритого конкурсу «Кращий оператор мобільного зв’язку єдиної корпоративної мережі виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних установ та підприємств» (далі - Конкурс) з визначення кращої пропозиції щодо забезпечення мобільним зв’язком виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних установ та підприємств.
Замовником виступає виконавчий комітет Одеської міської ради (далі - замовник).
Учасниками можуть бути юридичні особи та фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, зареєстровані відповідно до чинного законодавства України.
Конкурсна комісія – колегіальний орган, що утворюється Замовником (склад затверджується рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради), завданням якого є проведення Конкурсу та визначення переможця Конкурсу.
1.3. Конкурс проводиться за умови наявності заяв про участь у ньому від юридичних осіб та осіб – суб’єктів підприємницької діяльності (далі – учасники конкурсу), які надійшли впродовж 30-ти календарних днів після публікації повідомлення про оголошення Конкурсу.
1.4. Питання, неурегульовані цим Положенням та умовами регулюються чинним законодавством України.
 
2. Умови конкурсу
 
2.1. Інформація про Конкурс на кращого мобільного оператора мобільного зв’язку єдиної корпоративної мережі міста публікується у офіційному віданні Одеської міської ради та на офіційному веб-сайті міста.
2.2. Опублікована інформація про проведення Конкурсу, повинна містити:
- час та місце проведення конкурсу;
- кінцевий термін прийняття заяв про участь у конкурсі;
- основні вимоги до умов мобільного зв’язку;
- термін, на який буде укладатися договір про мобільний зв’язок;
- іншу необхідну інформацію.
2.3. Для участі в Конкурсі учасники подають конкурсній комісії заяву та визначені цим Положенням документи.
2.4. Юридична особа або фізична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, яка бажає зареєструватися як учасник Конкурсу, повинна надати:
- нотаріально посвідчені копії установчих документів – для учасників – юридичних осіб;
- нотаріально посвідчену копію свідоцтва про реєстрацію, для учасників – фізичних осіб-суб`єктів підприємницької діяльності;
- копії відповідних ліцензій на надання послуг зв’язку;
- довідку банківської установи про наявність рахунків учасника;
- довідку з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
- конкурсні пропозиції.
Пропозиції подаються до конкурсної комісії в установлений термін у запечатаному конверті. Виправлення не допускається. Невідповідність документів установленим вимогам є підставою для визнання їх конкурсною комісією такими, що не відповідають умовам проведення Конкурсу, і для повернення пропозиції учасникові.
2.5. Відомості про учасників конкурсу, кількість учасників та пропозиції учасників стосовно умов Конкурсу не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця.
2.6. Прийом заяв на участь у Конкурсі розпочинається з дня опублікування інформаційного повідомлення та припиняється на 30-й календарний день терміну.
Прийом заяв на участь у Конкурсі здійснюється секретарем комісії за адресою управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради: м. Одеса, вул. Пушкінська, 6, каб. № 4.
Заяви про участь у Конкурсі адресуються на ім’я голови конкурсної комісії.
2.7. До початку проведення Конкурсу кожен учасник ознайомлюється із Положенням та умовами проведення Конкурсу, наявність яких повинна бути забезпечена шляхом прилюдного огляду в управлінні економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради, у секретаря комісії.
2.8. Конкурс із визначенням кращого оператора мобільного зв’язку єдиної корпоративної мережі міста Одеси, проводиться при наявності не менше двох учасників, що подали заявки на участь у Конкурсі.
2.9. Переможець Конкурсу визначається за рішенням конкурсної комісії згідно з умовами конкурсу та наданими учасниками Конкурсу зобов’язаннями.
 
3. Конкурсна комісія
 
3.1. Голова комісії у межах своєї компетенції:
- скликає засідання комісії;
- головує на засіданнях комісії;
- дає доручення членам комісії;
- організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.
3.2. Голова комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення про призначення переможця Конкурсу голоси розподілилися порівну.
3.3. Основними завданнями і функціями конкурсної комісії є:
- розгляд пропозицій учасників конкурсу;
- визначення переможця Конкурсу;
- складання протоколів;
- винесення протоколу про визначення переможця конкурсу на чергове засідання виконавчому комітету Одеської міської ради.
3.4. Комісія визначає переможця за критеріями, встановленими цими Положенням та умовами.
 
4. Порядок проведення конкурсу
 
4.1. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання документа про створення конкурсної комісії та затвердження її складу.
4.2. Конкурсна комісія у 10-денний термін після її створення подає оголошення про проведення конкурсу.
4.3. Конкурсна комісія за згодою учасників конкурсу вправі витребувати від них додаткові документи.
4.4. Конкурсна комісія розглядає заяви учасників із доданими до них документами, визначеними в п. 2.4 цих Положення. Результати розгляду у письмовій формі доводяться до відома всіх заявників шляхом письмового повідомлення.
4.5. Засідання конкурсної комісії є закритим. У випадку необхідності одержання додаткової інформації у відношенні учасника конкурсу, його додаткових зобов’язань комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.
4.6. Переможець визначається у ході засідання конкурсної комісії за результатами розгляду заяв учасників конкурсу та доданих документів.
Рішення про визначення переможця приймається більшістю голосів членів комісії та оформлюється протоколом засідання конкурсної комісії.
Протокол конкурсної комісії про визначення переможця Конкурсу виноситься на розгляд чергового засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.
Після прийняття рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про визначення переможця Конкурсу, всі учасники конкурсу повідомляються про результати конкурсу протягом 10-ти календарних днів шляхом направлення письмових повідомлень та управлінню економіки надається дозвіл готувати проект договору з переможцем.
4.7. За результатами засідання конкурсною комісією складається протокол, у якому вказуються наступні відомості:
- відомості про учасників;
- пропозиції учасників конкурсу;
- обґрунтування вибору переможця Конкурсу;
- відомості про переможця Конкурсу.
Протокол підписує голова та секретар конкурсної комісії у день її засідання та зберігається у матеріалах справ у Замовника.
4.8. Протягом 25-ти календарних днів з моменту затвердження протоколу засідання конкурсної комісії про визначення переможця Конкурсу, рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради між Замовником та переможцем Конкурсу укладається договір про надання послуг з мобільного зв’язку.
4.9. Якщо учасник конкурсу, який визнаний переможцем, відмовився від підписання договору про мобільний зв’язок, Конкурс за рішенням конкурсної комісії оголошується таким, що не відбувся.

Керуюча справами                     Т.М. Єршова
Додаток 2 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 24.06.2009р. №727
Склад
комісії з проведення міського конкурсу “Кращий оператор мобільного зв’язку єдиної
корпоративної мережі виконавчих органів Одеської міської ради,
комунальних установ та підприємств”
Кравець Олександр Семенович - голова комісії, депутат Одеської міської ради;
Шубний Анатолій Володимирович - заступник голови комісії, директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
Дашковська Валерія Ігорівна - секретар комісії, перший заступник начальника управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради.
 
Члени комісії:
 
Кобилянська Світлана Мефодіївна - начальник управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради;
Неклеса Володимир Анатолійович - директор департаменту інформаційних технологій Одеської міської ради;
Орлов Олександр Віталійович - депутат Одеської міської ради (за згодою);
Параскевич Юрій Владиславович - голова Київської районної адміністрації Одеської міської ради;
Підгайний Сергій Григорович - голова Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;
Полтавський Геннадій Олексійович - начальник управління дорожнього господарства Одеської міської ради;
Савельєва Наталія Володимирівна - начальник управління освіти та науки Одеської міської ради;
Сирота Олег Петрович - голова Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;
Смоляр Едуард Леонідович - начальник Представництва по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради;
Соболєв Сергій Володимирович - директор КП «Міський інформаційно-аналітичний центр»;
Стас Іван Ілліч - начальник управління капітального будівництва Одеської міської ради;
Череп Олександр Миколайович - депутат Одеської міської ради (за згодою);
Штогрін Іван Дмитрович - голова Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;
Щеглов Едуард Валерійович - начальник управління інформації Одеської міської ради;
Якименко Олена Олександрівна - начальник управління охорони здоров’я Одеської міської ради;
Янчук Олесь Борисович - начальник управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.

Керуюча справами                                     Т.М. Єршова
 


Страница создана: 25.06.2009 16:11
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее