07:06:56   |   15 июня 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее



/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №628 от 26.05.2009

№628 от 26.05.2009

О внесении изменений в Регламент исполнительных органов Одесского горсовета, утвержденный решением исполкома Одесского горсовета от 31.10.2005г. №754 (утратило силу)

Втратило чинність рішенням виконкому №758 від 22.12.2011р.

 

Рішення
виконавчого комітету

Одеської міської ради
№628 від 26.05.2009

Про внесення змін до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.10.2005 р. № 754

Відповідно до статей 51, 52, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення механізму всебічного, повного розгляду звернень громадян, підвищення рівня якості цієї роботи у виконавчих органах Одеської міської ради, виконавчий комітет Одеської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести наступні зміни до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради
від 31.10.2005 р. № 754, доповнивши главу 6 «Порядок розгляду звернень та організації прийому громадян» наступними пунктами:


«6.11.1. Періодичність перевірки ходу виконання доручень за зверненнями, що взяті на контроль, визначається відповідно до доручення (залежно від їх важливості та встановленого терміну виконання). Відповідальність за забезпечення своєчасності виконання покладається на відповідні виконавчі органи, посадові особи.
У разі надання відповідного доручення, контроль за ходом виконання доручень здійснюється:
- за зверненнями з терміновими дорученнями та дорученнями із термінами виконання у кілька днів - щоденно;
- за зверненнями, що надійшли з вищих органів влади, а також з дорученнями міського голови - не менше одного разу на тиждень, або у день, що передує звітному.
Департамент з питань звернень громадян Одеської міської ради сприяє своєчасному та якісному виконанню доручень, контролює надання відповідей на всі порушені питання, аналізує причини затримання виконання доручень та виникнення повторних звернень громадян.


6.12.1. Відповідь вважається обґрунтованою у разі:
- зазначення органу, який здійснював розгляд звернення;
- розкриття всіх питань, порушених заявником;
- зазначення норм чинного законодавства України, якщо порушене питання потребує правової оцінки;
- зазначення органу або установи, адреси і номеру телефону (якщо він відомий виконавцю), до компетенції якого належить питання, викладене у зверненні;
- якщо звернення повторне, зазначення відомостей про результати розгляду попередніх звернень;
- за необхідністю надання пропозиції рекомендаційного характеру.
Повторні звернення з одного і того ж питання розглядаються, якщо перше звернення не було вирішено по суті, при цьому відповіді авторам візуються юристами виконавчих органів ради, комунальних підприємств.
Якщо питання потребує додаткового вивчення, то у відповіді зазначається, що про остаточне вирішення питання заявника буде поінформовано додатково.


6.12.2. Якщо у тексті звернення міститься прохання стосовно присутності громадянина при розгляді заяви чи скарги або прийняття участі у її перевірці, особистого викладення аргументів особі, що перевіряла заяву чи скаргу, посадові особи виконавчих органів, комунальних підприємств зобов’язані створювати відповідні умови для залучення такого громадянина. Підготовка та реєстрація такого звернення здійснюється департаментом з питань звернень громадян Одеської міської ради або, у разі звернення безпосередньо до виконавчого органу, комунального підприємства, працівником установи, на адресу якої направлено звернення.
Для цього при попередньому розгляді звернення, працівник, на якого покладена відповідальність за ведення діловодства з реєстрації звернень громадян здійснює на ньому відмітку (штамп) про необхідність вжиття заходів щодо забезпечення присутності заявника.


6.12.3. Скарги, які містять у тексті посилання на прийняття незаконних рішень або вжиття неправомірних дій, надання необгрунтованої відповіді виконавчими органами, комунальними підприємствами, не підлягають направленню до цих установ. Такі звернення можуть бути розглянуті вищестоящим органом місцевого самоврядування або посадовою особою, до повноважень яких за розподілом обов’язків відноситься координація та контроль діяльності виконавчого органу, комунального підприємства, дії чи рішення якого оскаржуються.


6.12.4. При розгляді звернень не допускається розголошення відомостей про особисте життя громадян без їхньої згоди; відомостей, що становлять державну таємницю або іншу таємницю, яка охороняється законом, іншої інформації, якщо це ущемляє права і законні інтереси громадян. На прохання громадянина, висловлене в усній формі, або зазначене у тексті його звернення, прізвище автора, місце його проживання та роботи не підлягає розголошенню.
Доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних відповідно до чинного законодавства державними органами, організаціями і посадовими особами не допускається».

1.2. Викласти пункт 6.13 у новій редакції:
«6.13. Пропозиції, заяви або скарги громадян розглядаються у термін, не більше одного місяця від дня їх реєстрації у департаменті з питань звернень громадян Одеської міської ради, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Вирішення питання про кінцевий термін розгляду звернення покладається на відповідну посадову особу виконавчого органу, комунального підприємства, на розгляді якого знаходиться звернення, якщо у резолюції не визначено кінцевий термін виконання документа.
Якщо термін надання відповіді випадає на вихідні, святкові та неробочі дні, відповідь на звернення має бути надана у перший робочий день, який слідує за днем, визначеним кінцевим терміном для розгляду звернення».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Єршову Т.М.
 

 
Міський голова                                              Е. Гурвіц


Керуюча справами                                        Т. Єршова



Страница создана: 28.05.2009 14:29
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее