18:51:50   |   28 сентября 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №1 від 13.01.2009р.

№1 від 13.01.2009р.

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про бюджет міста Одеси на 2009 рік»

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№1 від 13.01.2009р.

Про внесення на розгляд
Одеської міської ради проекту рішення
«Про бюджет міста Одеси на 2009 рік»


Відповідно до статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Прийняти до відома доповідь директора департаменту фінансів Одеської міської ради Бедреги С.М. стосовно проекту бюджету міста Одеси на 2009 рік.

2. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення „Про бюджет міста Одеси на 2009 рік” (додається).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова                    Е. Гурвіц

Керуюча справами              Т. Єршова 

 
Додаток до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№1 від 13.01.2009р.
  
ПРОЕКТ РІШЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
Про бюджет міста Одеси
на 2009 рік
 
 
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», Бюджетного регламенту м. Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 04.09.2002 р. № 409-IV та Пріоритетних напрямів бюджетної політики м. Одеси на 2009 рік, затверджених рішенням Одеської міської ради від 09.10.2008 р. № 3411-V,  Одеська міська рада
 ВИРІШИЛА:
 І. Загальні положення 
1.             Установити загальний обсяг доходів бюджету міста Одеси на 2009 рік у сумі 2 397 894,1 тис. грн. (додатки 1,2 ), у тому числі: 
- обсяг доходів загального фонду бюджету м. Одеси визначити у сумі 1 779 979,9   тис.грн., у тому числі:
·           доходи, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів - 1 043 147,5 тис. грн;
·           доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 736 832,4   тис.грн.;
·           міжбюджетні трансферти – 4 223,7    тис.грн.
- обсяг доходів спеціального фонду бюджету визначити у сумі 613 690,5 тис. грн., з них бюджет розвитку – 477 797,0 тис. грн.
 
2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста Одеси на     2009 рік у сумі 2 397 894,1 тис.грн. (у тому числі загальний фонд    1 784 203,6 тис. грн.; спеціальний фонд – 613 690,5 тис. грн. (додатки 3-5).
 
3. Затвердити обсяги повернення кредитів у сумі 90,9 тис.грн та обсяги надання кредитів у сумі  90,9 тис.грн (додаток 6).
4. Установити розмір оборотної касової готівки бюджету міста Одеси у сумі 2 000,0 тис. грн., у т.ч.:
          - міський – 1 800,0 тис.грн.;
          - Київський район – 50,0 тис.грн.;
          - Малиновський район – 50,0 тис.грн.;
          - Приморський район – 50,0 тис.грн.;
          - Суворовський район – 50,0 тис.грн.
 
ІІ. Доходи бюджету 
5. Установити, що до доходів загального фонду бюджету міста Одеси у 2009 році належать:
- 75 відсотків податку з доходів фізичних осіб;
- 75 відсотків фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю (без відрахувань 10 відсотків до Пенсійного фонду);
- 100 відсотків податку на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Одеська міська рада;
- 75 відсотків плати за землю;
- місцеві податки та збори, у тому числі:
*       податок з реклами,
*       комунальний податок, 
*       збір за припаркування автотранспорту, 
*       ринковий збір,  
*       курортний збір, 
*       збір за право використання місцевої символіки,
*      збір за видачу ордера на квартиру,
*      збір за виграш на бігах на іподромі,
*      збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі, 
*      збір з власників собак, 
*      збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей,
*      збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;
-  податок на промисел; 
- 100 відсотків плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності; 
- плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);
- 43 відсотка єдиного податку з юридичних та фізичних осіб;
- частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету;
- 100 відсотків плати за оренду цілісних майнових комплексів; 
- 80 відсотків плати за оренду майна, приміщень, що знаходяться в комунальній власності та передаються в оренду Представництвом по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради;
           - 65 відсотків плати за оренду окремого, індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м. Одеси, і використовується для установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі та літніх майданчиків у м. Одесі;
- 100 відсотків плати за оренду окремого, індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м. Одеси та використовується для паркування автотранспорту;
- 100 відсотків плати за оренду берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу;
- 50 відсотків плати за оренду   майна, що знаходиться на балансі комунальних підприємств, засновником яких виступає Одеська міська рада;
- 100 відсотків залучених коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Одеси згідно з договорами про пайову участь;
- державне мито в тій частині, що відповідно до закону зараховується до місцевого бюджету;
- адміністративні штрафи, що накладаються виконавчими органами Одеської міської ради або утвореними в установленому порядку адміністративними комісіями;
- штрафні санкції, внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод із суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів; штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;

- кошти, що надійдуть від надання учасниками процедури
закупівель забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають
поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених законодавством
України з питань закупівель товарів, робіт і послуг за державні
кошти, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету
м. Одеси;

     - кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення
виконання   цього   договору,   які   не   підлягають   поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок
коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів;

закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання   цього   договору,   які   не   підлягають   поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів;

     - 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок коштів місцевих
бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків
коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

та організаціями, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

     - кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок,
спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також   валютних   цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;

- 50 відсотків адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;
- 85 відсотків коштів плати за тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами спеціальних рекламних конструкцій, що перебувають у комунальній власності (без ПДВ);
- відсотки банків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;
- відсотки за користування кредитом, отриманим ТОВ "Інфокс" згідно  з договором оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал»;
- дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту», педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;
-  інші субвенції;
 
6. Установити, що до доходів спеціального фонду бюджету міста Одеси у 2009 році належать:
- 70 відсотків збору за забруднення природного навколишнього середовища;
- 100 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
- 100 відсотків податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів, які спрямовуються на фінансування витрат, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг, що належать до комунальної власності;
 - власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Одеси, крім плати за оренду берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу;
- надходження до цільових фондів, утворених Одеською міською радою;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування;
- субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот;
 - бюджет розвитку, в тому числі:
· 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, 10 відсотків від продажу яких зараховуються до відповідних бюджетів місцевого самоврядування); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності);
· 100 відсотків коштів від приватизації та відчуження нерухомого та іншого майна Представництвом по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради (без ПДВ);
· надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є власністю територіальної громади;
· кошти, що передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням Одеської міської ради;
· запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;
· субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів.
Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.
 
7. Встановити, що у 2009 році обсяг міського бюджету та бюджетів районів міста регулюється за рахунок податків та зборів, що сплачуються всіма суб’єктами підприємницької діяльності, крім тих, що обслуговуються в спеціалізованій державній податковій інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі, згідно із затвердженими нормативами відрахувань доходів бюджету м. Одеси, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів  на 2009 рік (додаток 7).
Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, у повному обсязі передаються до доходів міського бюджету.
 
8. Встановити, що всі податки та збори, що є джерелами доходної частини бюджету міста Одеси (крім збору за видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг та збору за припаркування автотранспорту) зараховуються підприємствами, які обслуговуються в спеціалізованій державній податковій інспекції по роботі з великими платниками податків у   м. Одесі, на рахунки Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкриті для виконання міського бюджету.
 
ІІІ. Фінансування та борг бюджету
 
9. Затвердити фінансування бюджету міста Одеси (додаток 8).
         
10. Встановити, що у бюджеті міста Одеси за рахунок коштів загального фонду бюджету передбачені видатки на оплату процентного доходу за облігаціями міської позики 2005 року в сумі 700,0  тис.грн. (КТКВ 230100 «Обслуговування внутрішнього боргу») та погашення відсотків по зовнішньому запозиченню 2007 року в сумі 40 000,0 тис.грн (КТКВ 230200 «Обслуговування зовнішнього боргу»). Визначити головним розпорядником бюджетних коштів за зазначеними витратами департамент фінансів Одеської міської ради.
          
ІV. Видатки бюджету
 
11. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів у розрізі кодів тимчасової класифікації місцевих бюджетів (далі – КТКВ) (додаток 9).
 
12. Затвердити перелік витрат, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 10). Визначити витрати депутатського фонду в сумі 12 000,0 тис.грн.
 
13. Затвердити в складі видатків бюджету міста Одеси кошти на реалізацію цільових програм Одеської міської ради (додаток 11).
 
14. Встановити розмір резервного фонду бюджету міста Одеси на     2009 рік у сумі  3 000,0   тис. грн.
 
        15. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету м. Одеси за економічною структурою видатків:
·      оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
·      нарахування на заробітну плату (код 1120);
·      придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);
·       забезпечення продуктами харчування (код 1133);
·      оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160);
·      виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями (код 1200);
·      трансферти населенню (код 1340);
·      трансферти іншим бюджетам (код 1320).
 
 16. Головним розпорядникам бюджетних коштів встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичному і вартісному обсягах за видами енергоносіїв, у розрізі постачальників, по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягу призначень, затверджених за КЕКВ 1160 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”.
У місячний термін надати ці дані для узагальнення до департаменту фінансів Одеської міської ради.
Департаменту фінансів Одеської міської ради підготувати рішення виконавчого комітету Одеської міської ради  про встановлення лімітів споживання енергоносіїв бюджетними установами у 2009 році.
Доручити головним розпорядникам бюджетних коштів довести до відома підприємств - енергопостачальників встановлені ліміти споживання енергоносіїв.
 
17. Розпорядникам коштів бюджету міста Одеси (далі – розпорядникам бюджетних коштів)  забезпечити укладання угод по кожному   виду   енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на 20 відсотків. Розпорядникам бюджетних коштів при виконанні   бюджету   забезпечити   у повному обсязі проведення розрахунків    за    електричну    енергію,    теплову    енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.
 
18. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.
Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних  надходжень до спеціального фонду бюджету.
При цьому зобов’язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг з оплати за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного казначейства України,  незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.
Зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань (крім витрат, що здійснюються відповідно до абзацу третього цього пункту), не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.
Видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ (крім передбачених пунктом 15), можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, якщо відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати (грошового забезпечення), а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.
19. Якщо обсяги  власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені у цьому рішенні, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум, у першу чергу, на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.
У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:
- 50 відсотків коштів - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;
- 50 відсотків коштів - на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).
При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов’язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по  цих  зобов’язаннях зі спеціального фонду бюджету.
20. Установити, що допущення нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулих роках має наслідком:
для розпорядників бюджетних коштів - зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням;
для одержувачів бюджетних коштів - повернення коштів у сумі, що витрачена не за цільовим призначенням, до бюджету.
21. Встановити, що за бюджетними установами, що фінансуються з бюджету міста Одеси, розташованими в одній будівлі, оплату за комунальні послуги та енергоносії проводить розпорядник бюджетних коштів, на балансі якого знаходиться ця будівля або передана йому в оперативне управління (оренду).
22. Встановити, що у бюджеті міста  Одеси враховані видатки на:
·      надання фінансової підтримки Одеському обласному благодійному фонду реабілітації дітей-інвалідів „Майбутнє” у сумі 2 223,0 тис.грн. (департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
·      функціонування департаменту з організації роботи Одеської міської ради у сумі 1 082,0 тис. грн (виконавчий комітет Одеської міської ради);
·      проведення обов’язкових медичних оглядів працівників, які працюють у бюджетних установах, що фінансуються з бюджету міста Одеси, за КТКВ 080000 „Охорона здоров’я” (управління охорони здоров’я Одеської міської ради);
·      проведення заходів із запобігання спалаху небезпечних вірусних та інфекційних хвороб (управління охорони здоров’я Одеської міської ради);
·      проведення вакцинопрофілактики (управління освіти та науки Одеської міської ради, управління охорони здоров’я Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
·      поточне утримання доріг у сумі 35 000,0 тис.грн, з них            3 500,0 тис.грн на заходи з ліквідації снігових наметів та ожеледиці згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.10.2008р. №1217;
 
23. Встановити, що при відсутності затверджених центральним органом виконавчої влади типових штатних нормативів по установах соціально-культурної сфери та соціального захисту населення, розпорядники бюджетних коштів утримують штатну чисельність   в межах, затверджених виконавчим комітетом Одеської міської ради.
 
24. Встановити, що виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду (крім видатків за рахунок коштів депутатського фонду Одеської міської ради) та ліфтів, капітального ремонту доріг здійснюється згідно із затвердженим головним розпорядником бюджетних коштів титульним списком, погодженим з відповідним заступником Одеського міського голови, постійною комісією Одеської міської ради з житлово-комунального господарства та тарифної політики та постійною комісією Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів. Крім того, титульний список з виконання робіт по капітальному ремонту доріг погоджується також з  постійною комісією Одеської міської ради  з транспорту, дорожнього господарства, зв’язку та морегосподарського комплексу.
 
25. Встановити, що із загальної суми видатків, затверджених у бюджеті міста Одеси на капітальний ремонт житлового фонду, 15 відсотків до 01.07.2009 року резервується на виконання непередбачених робіт.
 
26. Встановити, що діяльність КП «Одесміськелектротранс», КП «СМЕП», КП «Міські дороги», пов’язана з використанням бюджетних коштів, здійснюється згідно з планом, затвердженим головним розпорядником бюджетних коштів, погодженим з  постійною комісією Одеської міської ради  з транспорту, дорожнього господарства, зв’язку та морегосподарського комплексу.
 
27.Встановити, що комунальні підприємства, які отримують поточні трансферти з бюджету міста Одеси, спрямовують ці кошти, у першу чергу, на оплату праці з нарахуваннями та розрахунки за спожиті енергоносії.
 
 
V. Взаємовідносини бюджету м. Одеси з бюджетами іншого рівня
 
28. Затвердити на 2009 рік обсяг міжбюджетних трансфертів  (додаток 12).
 
VІ. Особливі положення
 
29. Встановити, що в разі, коли орендодавцем майна є комунальні підприємства, засновником яких виступає Одеська міська рада, орендна плата спрямовується:
- 50 відсотків плати за оренду майна, що знаходиться на балансі комунальних підприємств, до бюджету м. Одеси;
- 50 відсотків орендної плати - джерело доходів комунального підприємства та використовується на поповнення власних обігових коштів.
Кошти орендної плати перераховуються щомісяця на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що є у комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування комунальними підприємствами орендної плати до бюджету м. Одеси здійснює Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради.
30. Встановити, що кошти за оренду майна, приміщень, що знаходяться в комунальній власності (крім майна та приміщень, що знаходяться на балансі комунальних підприємств, засновником яких виступає Одеська міська рада), в тому числі податок на додану вартість, орендарі перераховують на рахунок Представництва по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державного казначейства у місті Одесі. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради, без ПДВ та коштів на покриття своїх витрат, перераховує їх на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що є у комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10- ти календарних днів місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується Представництвом по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради до державного бюджету  в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
Кошти в розмірі 20 відсотків, але не більше 10 066,9 тис.грн. із суми коштів, що фактично надійдуть від оренди майна, приміщень та                            100 відсотків штрафних санкцій у вигляді пені за договорами оренди та страхового відшкодування при настанні страхового випадку                                 від орендованого майна, спрямовуються на:
- покриття витрат Представництва по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради, пов’язаних з виконанням функцій орендодавця та витрат на приватизацію та відчуження об’єктів комунальної власності;
- на страхування об’єктів комунальної власності, орендованих бюджетними установами та страхування об’єктів комунальної власності, що передаються під заставу для забезпечення  кредитів;
- оплату проведення експертних оцінок та послуг комунального підприємства «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості»;
-  утримання Дому прийомів;
- для погашення зобов’язань з податку на додану вартість за операціями по безкоштовній передачі будівель у власність юридичних та фізичних осіб згідно з чинним законодавством України;
-  інші видатки згідно із затвердженим кошторисом.
Зміни до спеціального фонду кошторису на суму залишку коштів на рахунку Представництва по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради станом на 01.01.2009р. вносяться за попереднім погодженням з департаментом фінансів Одеської міської ради та в разі, коли загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з обсягом залишків коштів на його рахунках на початок року буде більший ніж відповідні надходження, враховані у кошторисі на  2009 рік.
31. Встановити, що кошти за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності міста Одеси, для розміщення зовнішньої реклами, у тому числі податок на додану вартість, зараховуються на рахунок Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами без ПДВ та коштів на покриття своїх витрат перераховує на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24060300 “Інші надходження”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів, місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
Кошти в розмірі 15 відсотків, але не більше 2 558,8 тис.грн.  із суми коштів, що фактично надійдуть за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності міста Одеси, для розміщення зовнішньої реклами, направляються на покриття витрат, пов’язаних з виконанням функцій з видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м. Одесі та реєстрації технічних паспортів вивісок, підготовкою, реєстрацією та обліком договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами, забезпеченням контролю за дотриманням суб’єктами господарювання чинного законодавства у сфері зовнішньої реклами та вивісок, проведенням демонтажних робіт засобів зовнішньої реклами, встановлених з порушенням чинного законодавства, і вивісок, які знаходяться у незадовільному технічному або санітарному стані, виготовленням друкованих матеріалів соціальної реклами та святковим оформленням міста, видачею дозволів на використання місцевої символіки м. Одеси, інші видатки згідно з фінансовим планом на рік, погодженим з департаментом фінансів Одеської міської ради.
 
32. Встановити, що кошти від оренди окремого, індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м. Одеси, і використовуються для установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі та літніх майданчиків у м. Одесі, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державного казначейства у місті Одесі. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради без ПДВ та коштів на покриття витрат відділу дозволів та узгоджень управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради перераховує їх на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що є у комунальній власності ”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
Кошти в розмірі 35 відсотків, але не більше 1 483,9 тис.грн. із суми коштів, що фактично надійдуть за оренду твердого покриття під об’єктами торгівлі, направляються на покриття витрат відділу дозволів та узгоджень управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, пов’язаних з виконанням функцій орендодавця окремого, індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м. Одеси, яке використовується для паркування автотранспорту, для установки і експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі та літніх майданчиків у м. Одесі та інші видатки згідно із затвердженим кошторисом.
 
33. Встановити, що кошти від оренди твердого покриття на місцях паркування, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державного казначейства у місті Одесі. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради без ПДВ перераховує їх на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що є у комунальній власності ”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом  10-ти календарних днів місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
 
34. Встановити, що кошти від оренди берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу, в тому числі податок на додану вартість перераховуються орендарями на рахунок управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державного казначейства у м. Одесі. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради без ПДВ перераховує їх на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що є у комунальній власності ”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради до державного бюджету у порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
 
35. Встановити, що кошти замовників, залучені на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Одеси згідно з договорами пайової участі, перераховуються забудовниками на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету Малиновського району за кодом бюджетної класифікації 24060300 “Інші надходження ”. Встановити, що зазначені кошти є джерелом доходів загального фонду міського бюджету.
 
36. Встановити, що кошти, одержані від приватизації та відчуження комунального майна, є джерелом доходів бюджету розвитку м. Одеси. Зазначені кошти, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються покупцями на рахунок Представництва по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державного казначейства у місті Одесі. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради кошти без ПДВ перераховує на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти  календарних днів місяця, наступного за звітним, у межах бюджетного року, який закінчується 31 грудня. Податок на додану вартість перераховується Представництвом по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
 
37. У разі зміни юридичної адреси суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків, сплата визначених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.
 
38. Державній податковій адміністрації в Одеській області, відповідно до вимог пункту 5 статті 78 Бюджетного кодексу України, забезпечити своєчасне та в повному обсязі надходження до бюджету міста Одеси, затверджених Законом України „Про Державний бюджет України на                                 2009 рік” планових показників доходів бюджету міста, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, в обсязі 1 043 147,5 тис. грн.
 
39. Внести до рішення Одеської міської ради від 09.11.2005р.      № 4840-ІV «Про нову редакцію Методики розрахунку граничних розмірів орендної плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Одеси» зміни:
- абзац 6 пункту 3 викласти в наступній редакції: «Окреме, індивідуально визначене майно у вигляді твердого покриття, що є об’єктом комунальної власності територіальної громади м. Одеси та використовується для паркування автотранспорту (за винятком твердого покриття, розташованого на землях, переданих у постійне користування орендодавцю), передається в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради»;
- призупинити дію абзацу 7 пункту 3;
- абзац 2 пункту 9 викласти в  наступній редакції: «Щомісячний розмір орендної плати за окреме, індивідуально визначене майно комунальної власності територіальної громади м. Одеси у вигляді твердого покриття, що є об’єктом комунальної власності територіальної громади м. Одеси та використовується для паркування автотранспорту, визначається у розмірі 5% від експертної оцінки».
 
40. Створити цільовий фонд Одеської міської ради. Затвердити положення про цільовий фонд Одеської міської ради (додаток 13).
 
41. Дозволити департаменту фінансів Одеської міської ради за результатами виконання бюджету м. Одеси отримувати в:
·Міністерстві фінансів України безвідсоткові позички на термін до дванадцяти календарних місяців на умовах повернення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на суму  невиконання розрахункового обсягу доходів бюджету м. Одеси  на 2009 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів та передбачені у додатку 6 до Закону України „Про Державний бюджет України на  2009 рік”;
· Головному управлінні Державного казначейства в Одеській області короткотермінові позички на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, в першу чергу, на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами в межах планового бюджетного періоду;
· фінансових установах короткотермінові позички на термін до трьох місяців, але в межах 2009 бюджетного року та за погодженням з Одеським головним фінансовим управлінням обласної державної адміністрації на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду бюджету м. Одеси. Затвердити обсяг позичок на покриття тимчасових касових розривів у сумі 100 000,0тис.грн. Видатки на обслуговування позичок здійснювати за рахунок коштів загального фонду бюджету.
 
42. Встановити, що за умови перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету м. Одеси на 2009 рік, без урахування міжбюджетних трансфертів, не менше ніж на 5 відсотків за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів поточного бюджетного періоду та при умові перевиконання доходної частини спеціального фонду бюджету м. Одеси в частині бюджету розвитку, зміни до бюджету м. Одеси на 2009 рік вносяться рішенням Одеської міської ради.
 
43. Дозволити Одеському міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями Одеської міської ради, за поданням департаменту фінансів Одеської міської ради та за погодженням з постійною комісією з планування, бюджету та фінансів Одеської міської ради коригувати бюджет м. Одеси на 2009 рік з подальшим затвердженням Одеською міською радою, крім випадків, зазначених у пункті 41 .
 
44. Дозволити департаменту  фінансів Одеської міської ради:
- здійснювати протягом 2009 року коригування бюджету в частині міжбюджетних трансфертів з подальшим затвердженням Одеською міською радою;
- за наявності тимчасово вільних коштів на рахунках загального та спеціального фондів бюджету розміщувати їх на вклад (депозит) у комерційних банках за погодженням з постійними комісіями Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів та з економічної, інвестиційної політики та банківської діяльності.
 
45. Затвердити рішенням Одеської міської ради:
- дефіцит загального фонду бюджету м. Одеси на 2009 рік за результатами річного звіту про виконання бюджету м. Одеси за 2008 рік виключно на суму вільного залишку бюджетних коштів;
 - дефіцит спеціального фонду бюджету міста Одеси на 2009 рік за результатами річного звіту виключно на суму залишку коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища міста Одеси.
 
46. Виконавчим органам Одеської міської ради привести у відповідність до чинного законодавства надання платних послуг та встановлення їх вартості.
 
VІІ. Прикінцеві положення
 
47. Рішення набирає чинності з 1 січня 2009 року.
 
48. Додатки   1-13 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
49. Привести розпорядження Одеського міського голови та рішення виконавчого комітету Одеської міської ради у відповідність до рішення Одеської  міської ради “Про бюджет міста Одеси на 2009 рік”.
 
50. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.
 
  
Міський голова                                                      Е. Гурвіц
  
Проект рішення винесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
 
 
Керуюча справами                                                Т.Єршова
 
 
 
 
 


Страница создана: 15.01.2009 11:21
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее