09:29:22   |   13 мая 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №1218 от 28.10.2008р

№1218 от 28.10.2008р

О проведении конкурса по определению балансосодержателя лифтов, расположенных в домах территориальной громады г. Одессы

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№1218 від 28.10.2008р
 
Про проведення конкурсу із визначення
балансоутримувача  ліфтів, що розташовані
у будинках територіальної громади міста  Одеси
 
На теперішній час у ліфтовому господарстві міста складається критична ситуація, пов'язана з технічним станом ліфтів та їх безпечною та надійною експлуатацією. Середній вік ліфтів в будинках|дім,хата| територіальної громади міста Одеси складає біля 23 років при нормативному терміну експлуатації 25 років. Незадовільним є також|з'являтися,являтися| стан диспетчеризації ліфтів. Диспетчерські системи при встановленому|установлений| терміну експлуатації 10 років, працюють по 25-30 років, устаткування|обладнання| диспетчерських систем морально застаріле і зношене на 100 %. Інвестиції з|із| міського бюджету в 2005-2008 роках не зупинили процес «старіння» парку ліфтів, до кінця 2008 року кількість ліфтів, що відпрацювали 25 років, складе 1400 шт.
З метою недопущення масового зупинення ліфтів та виправлення кризової ситуації у ліфтовому господарстві міста, забезпечення безпечної та безперервної роботи ліфтів, відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Одеської міської ради
ВИРІШИВ:
           1.  Провести конкурс із визначення балансоутримувача ліфтів, що розташовані у будинках територіальної громади міста Одеси.
           2.  Затвердити Порядок та умови проведення конкурсу із визначення балансоутримувача ліфтів, що розташовані у будинках територіальної громади міста Одеси (додаток  1).
           3.  Затвердити склад комісії з проведення конкурсу із визначення балансоутримувача ліфтів, що розташовані у будинках територіальної громади міста Одеси (додаток  2).
           4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Тельвака М.М.
 
 В.о. міського голови                                                                  А. Ворохаєв
 Керуюча справами                                                                     Т. Єршова


Додаток 1
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№1218 від 28.10.2008р 
 
ПОРЯДОК та УМОВИ
проведення  конкурсу  із визначення балансоутримувача ліфтів,
що розташовані у будинках  територіальної  громади  міста  Одеси
 
1. Загальні положення 
1.1.  Цей Порядок розроблений згідно із Цивільним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою надання якісних житлово-комунальних послуг населенню міста, та з метою упорядкування проведення конкурсу із визначення балансоутримувача ліфтів, що розташовані у будинках територіальної громади міста Одеси.
1.2.  Порядок та умови регламентують проведення конкурсу із визначення балансоутримувача ліфтів, що розташовані у будинках територіальної громади міста Одеси.
Замовником виступає виконавчий комітет Одеської міської ради.
Балансоутримувачем можуть бути суб’єкти господарювання – фізичні особи-підприємці та юридичні особи, зареєстровані відповідно до законодавства України.
Конкурсна комісія – колегіальний орган, що утворюється Замовником (склад затверджується рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради), завданням якого є проведення конкурсу та визначення переможця конкурсу.
1.3.  Конкурс проводиться за умови наявності заяв про участь у конкурсі від фізичних осіб-підприємців або юридичних осіб (далі – учасники конкурсу), які надійшли впродовж 30-ти календарних днів після публікації повідомлення про оголошення конкурсу.
1.4.  Конкурс із визначення балансоутримувача ліфтів, що розташовані у будинках територіальної громади міста Одеси, полягає у визначенні балансоутримувача, який запропонує найкращі умови подальшої експлуатації ліфтів (у т.ч. інвестиційні зобов’язання) на строк не менше 25 років.
1.5.  Питання, неурегульовані цими Порядком та умовами, регулюються чинним законодавством України.
 
2. Умови   конкурсу 
2.1.  Інформація   про конкурс із визначення балансоутримувача ліфтів, що розташовані у будинках територіальної громади міста Одеси, публікується не пізніше 30-ти днів до дати проведення конкурсу в місцевій пресі.
2.2.  Опублікована інформація про проведення конкурсу із визначення балансоутримувача ліфтів, що розташовані у будинках територіальної громади міста Одеси, повинна містити наступні відомості:
- назва об'єктів, їх основні характеристики;
- кінцевий термін прийняття заяв про участь у конкурсі;
- час та місце проведення конкурсу;
- основні вимоги до умов експлуатації ліфтів;
- термін, на який буде укладатися договір про балансоутримання;
- іншу необхідну інформацію.
Конкурс може проводитися згідно з умовами,   які   не   суперечать   чинному законодавству України.
2.3.  Для участі у конкурсі учасники подають конкурсній комісії, утвореній Замовником, заяву встановленої форми та визначені цими Порядком та умовами документи.
2.4.  Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності або юридична особа, яка бажає зареєструватися як учасник конкурсу, повинна надати:
- документ, який посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;
- нотаріально посвідчена копія свідоцтва про реєстрацію - для учасників - фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності;
- нотаріально посвідчені копії установчих документів - для учасників – юридичних осіб;
- довідку банківської установи про наявність рахунків учасника;
- баланс підприємства (форма №1) та звіт про фінансові результати (ф. № 2);
- копії ліцензій (дозволів) на технічне обслуговування, ремонт (у т.ч. капітальний), монтаж та модернізацію ліфтів;
- копії дозволу(ів) на проведення робіт підвищеної небезпеки;
- документи, що підтверджують необхідний досвід виконання робіт (надання послуг) з технічного обслуговування, ремонту (у т.ч. капітального), монтажу та модернізації ліфтів таабо систем диспетчеризації на ринку не менше ніж 10 років;
- документи про наявність у структурі суб’єкта господарювання необхідних служб (підрозділів) з технічного обслуговування, ремонту                          (у т.ч. капітального), монтажу та модернізації ліфтів таабо систем диспетчеризації;
- документи про наявність у штаті суб’єкта господарювання необхідної кількості (відповідно до встановлених нормативів) працівників та фахівців, що мають відповідну кваліфікацію, досвід роботи з технічного обслуговування, ремонту (у т.ч. капітального), монтажу, модернізації ліфтів таабо систем диспетчеризації та необхідні дозволи (атестацію) на роботи з підвищеної небезпеки;
- документи про наявність матеріально-технічної бази (приміщень, обладнання, автотранспортних засобів, спецодягу та індивідуальних засобів захисту працівників тощо), що необхідна для виконання робіт з технічного обслуговування, ремонту (в т.ч. капітального), монтажу та модернізації ліфтів таабо систем диспетчеризації;
- документи про наявність у складі суб’єкта господарювання атестованої електротехнічної лабораторії або належним чином засвідчені копії договорів із спеціалізованою організацією, що може проводити електротехнічні виміри та надавати відповідні висновки;
- документи, що підтверджують наявність у складі суб’єкта господарювання диспетчерської служби (підрозділу), що в змозі цілодобово забезпечити збирання й аналіз інформації щодо пошкодження таабо аварій (простоїв) ліфтів та оперативне реагування стосовно аварійних ситуацій (простоїв);
- документи, що підтверджують можливість забезпечити фінансування інвестиційних заходів в обсязі, передбаченому конкурсними умовами, що затверджуються конкурсною комісією;
- план заходів (програму) щодо удосконалення роботи ліфтів, виключення аварійних ситуацій (простоїв) та покращення рівня обслуговування населення міста Одеси на період дії договору про балансоутримання.
Усі учасники конкурсу надають зобов'язання відносно виконання умов конкурсу та додаткові зобов'язання відносно подальшої експлуатації об'єкта.
2.5.  Відомості про учасників конкурсу, кількість учасників та пропозиції учасників стосовно умов конкурсу не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця.
2.6.  Після опублікування інформаційного повідомлення Замовник організовує можливість попередньо ознайомитися з об’єктом, що пропонується на конкурс усім особам, які бажають взяти участь у конкурсі.
2.7.  Прийом заяв на участь у конкурсі розпочинається з дня опублікування інформаційного повідомлення та припиняється на 30-ий календарний день строку, встановленого п. 1.3 цих Порядку та умов.
Прийом заяв на участь у конкурсі здійснюється за адресою виконавчого комітету Одеської міської ради – м. Одеса, пл. Думська, 1.
Заяви про участь у конкурсі адресуються на ім’я голови конкурсної комісії.
2.8.  До початку проведення конкурсу кожен учасник ознайомлюється із Порядком та умовами проведення конкурсу, наявність яких повинна бути забезпечена шляхом прилюдного огляду у виконавчому комітеті Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, пл. Думська, 1.
2.9.  Конкурс із визначення балансоутримувача ліфтів, що розташовані у будинках територіальної громади міста Одеси, проводиться при наявності не менше двох учасників, що подали заявки на участь у конкурсі.
2.10.  Переможець конкурсу визначається за рішенням конкурсної комісії згідно з умовами конкурсу та наданими учасниками конкурсу зобов'язаннями.
 
3. Конкурсна комісія  
3.1.  Голова комісії у межах своєї компетенції:
- скликає засідання комісії;
- головує на засіданнях комісії;
- дає доручення членам комісії;      
- організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.
3.2.  Голова комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення про призначення переможця конкурсу голоси розподілилися порівну.
3.3.  Основними завданнями і функціями конкурсної комісії є:
- визначення терміну проведення конкурсу;
- уточнення та доповнення умов конкурсу;
- розгляд пропозицій учасників конкурсу;
- визначення зобов’язань учасників конкурсу;
- визначення переможця конкурсу;
- затвердження проекту договору про балансоутримання із переможцем;
- складання протоколів;
- подання протоколу про визначення переможця конкурсу на затвердження виконавчому комітету Одеської міської ради.
3.4.  Комісія визначає переможця за критеріями, встановленими цими Порядком та умовами.
 
4. Порядок проведення конкурсу
4.1.  Комісія розпочинає роботу з моменту підписання документа про створення конкурсної комісії та затвердження її складу.
4.2.  Конкурсна комісія у 10-денний термін після її створення визначає термін проведення конкурсу.
4.3. Конкурсна комісія за згодою учасників конкурсу вправі витребувати від них додаткові документи.
4.4.  Конкурсна комісія розглядає заяви учасників із доданими до них документами, визначеними в п. 2.4 цих Порядку та умов, та визначає склад учасників конкурсу.
Результати розгляду у письмовій формі доводяться до відома всіх заявників шляхом письмового повідомлення.
4.5.  Учасники конкурсу подають безпосередньо конкурсній комісії до початку проведення конкурсу свої зобов'язання стосовно умов подальшої експлуатації ліфтів (у т.ч. інвестиційні зобов’язання).
4.6.  Засідання конкурсної комісії є закритим. У випадку необхідності одержання додаткової інформації у відношенні учасника конкурсу, його додаткових зобов'язань відносно подальшої експлуатації об'єкта, комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.
4.7.  Переможець визначається у ході засідання конкурсної комісії за результатами розгляду заяв учасників конкурсу та доданих документів.
Рішення про визначення переможця приймається у випадку згоди більшості від складу членів комісії та оформлюється протоколом засідання конкурсної комісії.
Протокол засідання конкурсної комісії про визначення переможця конкурсу виноситься на чергове засідання виконавчого комітету Одеської міської ради для його затвердження.
Після прийняття рішення виконкому Одеської міської ради про затвердження протоколу конкурсної комісії про визначення переможця конкурсу, результати проведення конкурсу повідомляються всім учасникам конкурсу протягом 10-ти календарних днів шляхом направлення письмових повідомлень.
4.8.  За результатами засідання конкурсною комісією складається протокол, у якому   вказуються наступні відомості:
- відомості про учасників;
- умови конкурсу;
- пропозиції   учасників конкурсу;
- обґрунтування вибору переможця конкурсу.
Протокол підписується Головою та Секретарем конкурсної комісії у день її засідання та зберігається у матеріалах справ у Замовника.
4.9.  Протягом 20-ти календарних днів з моменту затвердження протоколу засідання конкурсної комісії про визначення переможця конкурсу рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради між Замовником та переможцем конкурсу укладається договір про балансоутримання.
4.10.  Якщо учасник конкурсу, який визнаний переможцем, відмовився від підписання договору про балансоутримання, конкурс за рішенням конкурсної комісії оголошується таким, що не відбувся.
  
Керуюча справами                                                                    Т.М. Єршова
 

Додаток 2

до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№1218 від 28.10.2008р
 
СКЛАД
комісії з проведення конкурсу із визначення балансоутримувача ліфтів,
що розташовані у будинках територіальної громади міста Одеси 
 Мороховський В.В. - голова комісії, депутат Одеської міської ради;
Козловський А.М. - заступник голови комісії, заступник начальника управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради;
Дубінчук Г.Р. - секретар комісії, начальник відділу розвитку житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради.
Члени комісії:
Андрієнко М.М. - член виконавчого комітету Одеської міської ради;
Бедрега С.М. - директор департаменту фінансів Одеської міської ради;
Бриленко К.Б. - завідувач сектору з економічних, фінансових питань, житлово-комунального господарства та транспорту відділу правової експертизи юридичного департаменту Одеської міської ради;
Зубенко Є.Г. - в.о. начальника управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради;
Коржнєва М.А. - депутат Одеської міської ради (за згодою);
Ліберов Г.Е. - заступник голови Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;
Шевчук О.М. - заступник начальника Представництва по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради;
Орловський А.Й. - перший заступник голови Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;
Петровський О.Г. - заступник голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради;
Стоянов О.Л. - заступник голови Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;
Черненко С.О. - депутат Одеської міської ради (за згодою).

Керуюча справами                     Т.М. Єршова
 
 


Страница создана: 29.10.2008 15:08
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее