08:14:37   |   13 мая 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №1030 от 25.09.2008

№1030 от 25.09.2008

О ходе выполнения решения Одесского горсовета от 05.04.2008г. №2480-V «Об утверждении программы занятости населения г. Одессы на 2008-2009 г.г.»

Рішення
виконавчого комітету

Одеської міської ради
№1030 від 25.09.2008

Про хід виконання рішення Одеської міської ради від 05.04.2008р. №2480-V «Про затвердження програми зайнятості населення м. Одеси на 2008-2009 роки»

Відповідно до ст.ст. 34, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 24.06.2008 р. №859 «Про орієнтовний план роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на третій квартал 2008 року», з метою контролю за реалізацією заходів «Програми зайнятості населення м. Одеси на 2008-2009 роки», затвердженої рішенням Одеської міської ради від 05.04.2008 р. № 2480-V, виконавчий комітет Одеської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію про хід виконання рішення Одеської міської ради від 05.04.2008р. №2480-V «Про затвердження програми зайнятості населення м. Одеси на 2008-2009 роки», надану управлінням соціального захисту населення та праці Одеської міської ради, взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Фідірко Т.Г.Міський голова                                                          Е. Гурвіц

Керуюча справами                                                   Т. Єршова

 

 

Додаток
до рішення

виконавчого комітету
Одеської міської ради
№1030 от 25.09.2008


ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання рішення Одеської міської ради від 05.04.2008 р. № 2480-V «Про затвердження програми зайнятості населення м. Одеси на 2008-2009 роки»
(станом на 01.07.2008 року)


Головною метою Програми є забезпечення реалізації державної політики зайнятості, формування та поступове впровадження міської політики регулювання ринку праці у м. Одесі, шляхом визначення конкретних заходів щодо сприяння продуктивної зайнятості працездатного населення, попередження безробіття, внаслідок кризових явищ та структурних змін в економіці.
Для досягнення визначеної мети, Програмою заплановані та виконуються завдання і заходи за наступними напрямками:
- збереження та створення робочих місць, сприяння розвитку підприємництва та самостійної зайнятості населення;
- сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, а саме зайнятості жінок, молоді, осіб, які звільнились з установ, що виконують покарання, інвалідів;
- професійно-освітня підготовка кадрів, підвищення якості робочої сили;
- регулювання зовнішньої трудової міграції, прикордонне співробітництво;
- регулювання соціально-трудових відносин, використання робочої сили;
- надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним.
На реалізацію Програми передбачено фінансування з бюджету міста Одеси в розмірі 866,0 тис. грн, у тому числі: на 2008 рік – 308,0 тис. грн, на 2009 рік – 558,0 тис. грн.
Координацію роботи з виконання Програми між усіма виконавцями заходів покладено на управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради та Одеський міський центр зайнятості. Головними розпорядниками бюджетних коштів у 2008 р. визначені: управління молодіжної та сімейної політики, управління освіти та науки Одеської міської ради.
На виконання заходів розділу «Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці» станом на 01.07.2008 р. було витрачено 85,0 тис. грн, у т.ч. управлінням молодіжної та сімейної політики – 25,0 тис. грн, управлінням освіти та науки – 60,0 тис. грн, що складає 26,7 % від загальної суми, яка передбачена Програмою.
За кошти міського бюджету управлінням молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради проведений міський етап регіонального туру Всеукраїнського конкурсу «Бізнес-плани у сфері молодіжного підприємництва», який відбувався з 19.03.2008 р. по 17.04.2008 р. у межах співпраці з Першим кредитним товариством та Медіа-холдингу «100 %». Участь у заході взяли 30 молодих осіб з числа студентів ВУЗів та учнів старших класів загальноосвітніх шкіл. Учасники опанували освітній курс з питань бізнес-планування, оптимізували власні бізнес-плани за допомогою досвідчених викладачів та підприємців. Бізнес-плани 3-х переможців конкурсу спрямовані до участі в обласному турі Всеукраїнського конкурсу. Перебіг підбиття підсумків заходу та церемонія нагородження переможців транслювалися в ефірах міських телеканалів. З цією метою було витрачено 15,0 тис. грн.
На проведення міського етапу регіонального туру Всеукраїнського конкурсу «Молодий підприємець року» управлінням молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради, за рахунок місцевого бюджету, було витрачено 10,0 тис.грн. До участі в конкурсі були запрошені молоді підприємці – висуванці, клієнти Одеських кредитних спілок та банківських установ.
З метою поліпшення умов у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, для допрофесійної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів за новими спеціальностями, відповідно до потреб ринку праці, управлінням освіти та науки розпочатий капітальний ремонт внутрішніх приміщень міжшкільного навчально-виробничого комбінату № 2 в Приморському районі. Фактично витрачено 60,0 тис. грн від запланованих – 250,0 тис. грн, що складає 24 % від загальної суми витрат.
Реалізація заходів програми зайнятості м. Одеси спрямована на розширення сфери застосування праці, шляхом збереження та створення нових робочих місць, сприяння розвитку підприємництва та самостійної зайнятості населення, використання потенціалу вакансій, оновлення структури виробництва та подальшого зростання обсягів продукції. Наявна позитивна тенденція переорієнтації місцевого ринку праці на підвищення питомої ваги новостворених робочих місць у пріоритетних галузях економіки, зокрема, на транспорті та зв’язку, будівництві. Найбільш інтенсивно зростала зайнятість у наданні послуг населенню за такими видами економічної діяльності, як сфера бухгалтерського обліку та операції з нерухомим майном за рахунок розвитку приватного підприємництва, малого, середнього бізнесу та самозайнятості населення.
Згідно з моніторингом створення нових робочих місць, протягом І півріччя 2008 року створено 11082 робочих місць, у т.ч. нових суб’єктів господарювання - юридичних осіб – 1239, для найманих працівників у юридичних осіб - 658, для найманих працівників у фізичних осіб-підприємців – 4525, фізичних осіб – підприємців – 4631, фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно – 29. Шляхом одноразово виплаченої допомоги по безробіттю створено 89 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб.
На виконання розділу Програми «Регулювання соціально-трудових відносин використання робочої сили» здійснюється постійний контроль за додержанням підприємствами різної галузевої спрямованості законодавства про оплату праці. Для конструктивного вирішення питань щодо погашення зарплатних боргів керівники підприємств-боржників заслуховуються на засіданнях районних координаційних рад та міської робочої групи з питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати. Протягом звітного періоду, на засіданнях міської робочої групи розглядався стан справ з питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати на 14-ти підприємствах-боржниках. За результатами роботи погашена заборгованість в сумі 600,0 тис. грн.
Державна служба зайнятості на принципах соціального страхування надає на безкоштовній основі широкий спектр послуг як громадянам, які шукають роботу, так і роботодавцям із забезпечення їх робочою силою.
Станом на 01.07.2008 р. у загальному банку даних Одеського міського центру зайнятості налічувалося майже 3050 актуальних вакансій, з них 47,0 % - вакансії для робітників, 38 % - для службовців та 15 % - для осіб, які не мають професії або займали місця, що не потребують спеціальної підготовки.
Із 6263 осіб, які протягом звітного періоду перебували на обліку в центрі зайнятості, 3939 осіб отримали роботу. З працевлаштованих осіб 53,4 % складають жінки (2102 особи), 57,7 % - молодь до 35-ти років (2274 осіб). Ці показники свідчать про покращення рівня працевлаштування серед жінок та молоді. Адресна робота з роботодавцями надала можливість працевлаштувати на дотаційні робочі місця 42 особи, серед яких 10 осіб відносяться до категорії соціально-незахищених громадян.
Пріоритетним напрямком у діяльності служби зайнятості є орієнтація молоді на робітничі професії, сприяння зайнятості інвалідів, громадян, які потребують соціального захисту та не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.
Особлива увага приділяється сприянню працевлаштування молоді. Зокрема, випускникам навчальних закладів, які закріплюються на робочих місцях з перспективою кар’єрного зростання.
З метою підвищення конкурентоспроможності на сучасному ринку праці, серед молоді проводиться професійне навчання або підвищення кваліфікації шляхом стажування. Втішним можна рахувати той факт, що збільшились обсяги навчання по найбільш затребуваним на ринку праці робочим професіям, зросла питома вага безробітних, які навчалися за індивідуальними планами та програмами або підвищували кваліфікацію шляхом стажування. Протягом звітного періоду проходили навчання або перепідготовку 884 особи, 753 особи закінчили навчання, з них 678 були працевлаштовані (90%).
Протягом 6-ти місяців 2008 р. до Одеського міського центру зайнятості звернулося 636 осіб, які відносяться до категорії соціально-незахищених осіб, у т.ч. 117 інвалідів, 296 осіб були працевлаштовані, в т.ч. 21 інвалід. Для цієї категорії громадян на підприємствах міста заброньовано 126 робочих місць, на які за І півріччя 2008 р. працевлаштовано 36 осіб.
З метою тимчасової зайнятості, у період пошуку роботи, до громадських робіт на підприємствах залучено 666 чоловік, з яких 510 осіб – жінки, 161 особа – молодь до 35-ти років.
Для працевлаштування незайнятого населення, протягом 6-ти місяців 2008 року було проведено 562 заходи, в т.ч. професіографічні екскурсії, ярмарки кар’єри, ярмарок професій для безробітних, Дні відкритих дверей, в яких прийняло участь 13397 осіб: безробітні, учні шкіл, шукачі роботи, особи з місць позбавлення волі та інші.
Незайнятому населенню надано 10556 профорієнтаційних послуг, у т.ч. були проведені семінари з техніки пошуку роботи, з підприємницької діяльності, з профдіагностичної консультації молоді з питань вибору професії, семінари з особами з місць позбавлення волі у виправних колоніях, профінформаційні та профконсультаційні семінари.
Протягом І півріччя 2008 р. було проведено 260 семінарів з роботодавцями та представниками органів місцевого самоврядування, на яких розглядалися питання щодо покращення зайнятості осіб, у т.ч. осіб з обмеженою працездатністю.
Після проведених семінарів та масових заходів працевлаштовано 1561 особа, з них 1192 шукача роботи та 370 безробітних. Направлено на навчання 289 осіб, 270 осіб взяло участь у громадських роботах.
Завдяки реалізації заходів Програми, ситуація на ринку праці в м. Одесі має стійку тенденцію до поліпшення та характеризується зростанням зайнятості населення і скороченням безробіття. Рівень безробіття в м. Одесі, за останні два роки, коливається від 0,29 % до 0,32 %.


Керуюча справами                                             Т.М. ЄршоваСтраница создана: 26.09.2008 15:42
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее