02:11:43   |   12 мая 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №919 від 29.07.2008р.

№919 від 29.07.2008р.

Про порядок підготовки та оформлення свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна
Доповнено

Внесено зміни рішенням виконкому №656 від 24.11.2011р.

Доповнено рішенням виконкому №1168 від 25.12.2009


Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№919 від 29.07.2008р.

Про порядок підготовки та оформлення свідоцтв
про право власності на об’єкти нерухомого майна


З метою упорядкування підготовки та оформлення свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28, підпункту 10 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996р. №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» та Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002р. №7/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.02.2002р. за №157/6445, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити порядок підготовки та оформлення свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна (додаток 1) та ввести його у дію з 01.08.2008р.

2. Встановити тарифи за підготовку документів для видачі свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна (додаток 2).

3. Доручити підписання свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна першому заступнику міського голови Ворохаєву А.І.

4. Доручити підготовку документів для видачі свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна юридичному департаменту Одеської міської ради та комунальному підприємству «Право».

5. Вважати такими, що втратили чинність:
5.1. Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.01.03р. №41 «Про встановлення тарифів на оформлення і видачу свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна».
5.2. Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 08.01.03р. №5 «Про встановлення тарифів на послуги, що надаються КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості» в частині встановлення тарифів на послуги, пов’язані з видачею свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова                                          Е. Гурвіц

Керуюча справами                                  Т. Єршова

 

Додаток 1 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 29.07.2008р. №919

 

ПОРЯДОК
підготовки та оформлення свідоцтв про право власності
на об’єкти нерухомого майна

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Цей порядок, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 р., №7/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.02.2002 р., №157/6445 (з наступними змінами і доповненнями), регулює взаємодію виконавчого комітету Одеської міської ради з іншими виконавчими органами Одеської міської ради, комунальними підприємствами при підготовці та оформленні свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна.
2. Свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна видаються за наявності технічних паспортів або інвентаризаційних відомостей, виготовлених Одеським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості, з наступною реєстрацією права власності, на яке оформлено свідоцтво, у порядку, визначеному законодавством України.
3. Дія цього порядку поширюється на посадових осіб виконавчого комітету Одеської міської ради, службовців апарату Одеської міської ради та її виконавчого комітету, посадових осіб та службовців інших виконавчих органів Одеської міської ради, службових осіб та працівників комунальних підприємств.

 

ІІ. ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ

 

4. Заява фізичної або юридичної особи про видачу свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна спрямовується до юридичного департаменту Одеської міської ради.
5. Юридичний департамент Одеської міської ради, за наявності підстав для оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна з видачею свідоцтва про право власності, спрямовує заяву до уповноваженого підприємства.
6. Уповноважене підприємство оформлює замовлення на підготовку документів і повідомляє замовника про необхідні вихідні дані для підготовки документів. Відповідальність за надання вихідних даних та достовірність їх змісту несе замовник.
7. Після оформлення замовлення та отримання від замовника необхідних вихідних даних, уповноважене підприємство здійснює підготовку документів з оформленням проекту свідоцтва про право власності у строки, визначені замовленням.
8. Додаткові послуги, пов’язані з підготовкою документів для видачі свідоцтва про право власності, можуть надаватися за окремим договором між уповноваженим підприємством та замовником.
9. Підготовлені документи з проектом свідоцтва про право власності уповноважене підприємство спрямовує до юридичного департаменту Одеської міської ради.

 

ІІІ. ОФОРМЛЕННЯ СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ

 

10. Юридичний департамент Одеської міської ради протягом п’яти днів здійснює правову експертизу підготовлених документів з проектом свідоцтва про право власності.
11. За результатами правової експертизи юридичний департамент Одеської міської ради:
1) у разі відповідності підготовлених документів вимогам законодавства України – передає підготовлені документи з проектом свідоцтва про право власності уповноваженій посадовій особі виконавчого комітету Одеської міської ради;
2) у разі невідповідності підготовлених документів вимогам законодавства України – спрямовує підготовлені документи з проектом свідоцтва про право власності на доопрацювання до уповноваженого підприємства.
12. Уповноважене підприємство доопрацьовує повернені документи:
1) протягом трьох днів – якщо це не пов’язано зі складом вихідних даних, наданих замовником;
2) протягом строку, встановленого за узгодженням з замовником, – якщо це пов’язано зі складом вихідних даних, наданих замовником.
13. Доопрацьовані документи спрямовуються та розглядаються в порядку, визначеному пунктами 7-9 цього Порядку.
14. Уповноважена посадова особа виконавчого комітету Одеської міської ради після отримання підготовлених документів підписує свідоцтво про право власності.
15. Підпис уповноваженої посадової особи на свідоцтві про право власності засвідчується гербовою печаткою виконавчого комітету Одеської міської ради.
16. Оформлене свідоцтво про право власності після засвідчення підпису уповноваженої посадової особи виконавчого комітету Одеської міської ради з підготовленими документами спрямовується до уповноваженого підприємства для видачі замовнику.

 

IV. ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ

 

17. Видача оформленого свідоцтва про право власності здійснюється після підтвердження замовником факту оплати за підготовку документів, згідно із встановленими тарифами:
1) замовнику - фізичній особі – при пред’явленні паспорта або іншого документа, що засвідчує особу;
2) представнику замовника – при пред’явленні паспорта або іншого документа, що засвідчує особу, та документа, що підтверджує його повноваження.

Керуюча справами                                              Т.М. Єршова

 

Додаток 2 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 29.07.2008р. №918

 

ТАРИФИ
за підготовку документів для видачі свідоцтв про право власності
на об’єкти нерухомого майна

 

з/п
Зміст послуги, пов’язаної з видачею одного свідоцтва
про право власності
Вартість послуги,
без ПДВ
1
2
3
1.
Фізичній особі на новозбудований, перебудований або реконструйований об’єкт нерухомого майна житлового призначення
150 грн.
2.
Юридичній особі на новозбудований, перебудований або реконструйований об’єкт нерухомого майна житлового призначення
250 грн.
3.
Фізичній особі на новозбудований, перебудований або реконструйований об’єкт нерухомого майна нежитлового призначення
250 грн.
4.
Юридичній особі на новозбудований, перебудований або реконструйований об’єкт нерухомого майна нежитлового призначення
400 грн.
5.
Фізичній особі – власнику спільної будівлі, яка на законних підставах
зробила перебудову, прибудову, внаслідок чого змінилася належна їй частка
150 грн.
6.
Юридичній особі – власнику спільної будівлі, яка на законних підставах зробила перебудову, прибудову, унаслідок чого змінилася належна їй частка
250 грн.
7.
Фізичній особі – члену житлового, житлово-будівельного, дачного,
гаражного чи іншого кооперативу, товариства або об’єднання,
яка повністю внесла свій пайовий внесок
150 грн.
8.
Юридичній особі у разі внесення до статутного фонду об’єкта
нерухомого майна її засновниками
400 грн.
9.
Фізичній особі, яка в разі ліквідації (реорганізації) підприємства,
об’єднання, організації отримала у власність у встановленому
законодавством порядку нерухоме майно підприємства,
об’єднання, організації, що припиняється
250 грн.
10.
Юридичній особі, яка в разі ліквідації (реорганізації) підприємства,
об’єднання, організації отримала у власність у встановленому
законодавством порядку нерухоме майно підприємства,
об’єднання, організації, що припиняється
400 грн.
11.
Фізичній особі, що вийшла зі складу засновників підприємства і
за рішенням засновників (власників) отримала у власність об’єкт нерухомого майна
250 грн.
12.
Юридичній особі, що вийшла зі складу засновників підприємства
і за рішенням засновників (власників) отримала у власність об’єкт нерухомого майна
400 грн.
13.
Фізичній особі – інвестору, яка у встановленому законодавством України порядку отримала у власність об’єкт нерухомого майна або його частину житлового призначення, побудовану за її кошти
150 грн.
14.
Юридичній особі – інвестору, яка у встановленому законодавством України порядку отримала у власність об’єкт нерухомого майна або його частину житлового призначення, побудовану за її кошти
250 грн.
15.
Фізичній особі – інвестору, яка у встановленому законодавством України порядку отримала у власність об’єкт нерухомого майна або його частину нежитлового призначення, побудовану за її кошти
250 грн.
16.
Юридичній особі – інвестору, яка у встановленому законодавством України порядку отримала у власність об’єкт нерухомого майна або його частину нежитлового призначення, побудовану за їх кошти
400 грн.
17.
Реабілітованому громадянину, якому повернуто у власність належний йому об’єкт нерухомого майна
150 грн.
18.
Фізичній особі – у разі виділення окремого будинку зі складу об’єкта
нерухомого майна, що складається із двох або більше будинків (будівель)
150 грн.
19.
Юридичній особі – у разі виділення окремого будинку зі складу об’єкта нерухомого майна, що складається із двох або більше будинків (будівель)
250 грн.
20.
Фізичній особі при набутті права власності на підставі договору
про пайову участь у будівництві об’єкта нерухомого майна житлового призначення
150 грн.
21.
Юридичній особі при набутті права власності на підставі договору
про пайову участь у будівництві об’єкта нерухомого майна житлового призначення
250 грн.
22.
Фізичній особі при набутті права власності на підставі договору
 про пайову участь у будівництві об’єкта нерухомого майна нежитлового призначення
250 грн.
23.
Юридичній особі при набутті права власності на підставі договору
про пайову участь у будівництві об’єкта нерухомого майна нежитлового призначення
400 грн.
24.
Фізичній особі на об’єкт нерухомого майна, який у встановленому
порядку переведено із житлових у нежитлові
250 грн.
25.
Юридичній особі на об’єкт нерухомого майна, який у встановленому
порядку переведено із житлових у нежитлові
400 грн.
26.
Фізичній особі на об’єкт нерухомого майна, який у встановленому
порядку переведено із нежитлових у житлові
150 грн.
27.
Юридичній особі на об’єкт нерухомого майна, який у встановленому
порядку переведено із нежитлових у житлові
250 грн.
28.
Фізичній особі на підставі документів, установлених законодавством,
які підтверджують її право власності на об’єкт нерухомого майна
150 грн.
29.
Юридичній особі на підставі документів, встановлених законодавством, які підтверджують її право власності на об’єкт нерухомого майна
250 грн.

 
Тарифи застосовуються за підготовку документів у строк один місяць.
У разі підготовки документів у скорочені строки, вартість послуг обчислюється на підставі тарифів з урахуванням коефіцієнтів складності (без урахування вартості надання інших послуг):
у двотижневий строк – К=1,5;
у тижневий строк – К=2,0.
 
Керуюча справами                                                                         Т.М. Єршова


Страница создана: 30.07.2008 16:59
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее