01:47:23   |   12 мая 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №1282 от 29.11.2007г.

№1282 от 29.11.2007г.

О рассмотрении протеста прокурора города Одессы на решение общего заседания коллегии Государственного комитета Украины по строительству и архитектуры и исполнительного комитета Одесского городского совета от 20.07.2004 года №380

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№1282 від 29.11.2007р.

Про розгляд протесту прокурора міста Одеси
на рішення спільного засідання колегії
Державного комітету України з будівництва
та архітектури і виконавчого комітету
Одеської міської ради від 20.07.2004 року №380

До виконавчого комітету Одеської міської ради надійшов протест прокурора міста Одеси на рішення спільного засідання колегії Державного комітету України з будівництва та архітектури і виконавчого комітету Одеської міської ради від 20.07.2004 року №380. Так, в протесті прокурор вимагає скасувати зазначене рішення спільного засідання про підтримання концепції розвитку м. Одеси і одночасно привести Концепцію розвитку м. Одеси у відповідності до вимог законодавства, шляхом врахування громадських і приватних інтересів під час планування і забудови території сел. Чорноморка (м. Одеса, Київський район).
Прокурор вказує, що опротестоване рішення не відповідає вимогам чинного законодавства і підлягає скасуванню з таких підстав.
Відповідно до вимог ст. 18 Закону України «Про планування та забудову територій» при здійсненні планування і забудови територій на місцевому рівні повинні враховуватись приватні інтереси фізичних та юридичних осіб.
Згідно зі ст. 5 Закону України «Про основи містобудування» при здійсненні містобудівної діяльності повинні бути враховані державні та громадські інтереси при плануванні та забудові територій і необхідно враховувати законні інтереси та вимоги власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва.
Однак, при затвердженні концепції у порушення вимог вищевказаних законодавчих актів не враховано інтереси мешканців сел. Чорноморка (м. Одеса, Київський район), якими у 2004 році під час обговорення надавалися заперечення проти прийняття Концепції розвитку м. Одеси при визначенні статусу земель сел. Чорноморка, до рекреаційних земель віднесено земельні ділянки, на яких розташовано житлові будинки мешканців селища і відповідно до положень ст. 38 Земельного кодексу України така територія відноситься до земель житлової та громадської забудови, що у даному випадку не враховано, а тому суттєво порушує права та законні інтереси територіальної громади.
Також, при підтримці вказаної Концепції, порушено п. 1.3 загальних положень ДБН 360-92**, згідно з яким Концепція повинна розроблятись на альтернативній основі та до затвердження розглядатись та обговорюватись професійними та громадськими організаціями, мешканцями населених пунктів.
Ретельно розглянувши протест прокурора, виконавчий комітет Одеської міської ради дійшов висновку, що протест не може бути задоволений з таких підстав.
Протест прокурора внесений на рішення спільного засідання колегії Державного комітету України з будівництва та архітектури і виконавчого комітету Одеської міської ради від 20.07.2004 року №380 і адресований виконавчому комітету Одеської міської ради із вимогою скасувати вказане рішення спільного засідання.
Враховуючи те, що виконавчий комітет Одеської міської ради є її виконавчим органом, який за статтею 6 Конституції України не входить до системи державної влади, скасування спільних актів, прийнятих разом із колегією центрального органу державної виконавчої влади не належить до його повноважень, визначених Конституцією України і Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Вочевидь, що виконавчий комітет Одеської міської ради, як орган місцевого самоврядування, не може й привести затверджену на спільному засіданні Концепцію розвитку м. Одеси у відповідності до вимог законодавства.
Посилання прокурора на норми статті 18 Закону України «Про планування і забудову територій» і статті 5 Закону України «Про основи містобудування» також не можуть слугувати підставою для задоволення протесту, оскільки інтереси фізичних і юридичних осіб були враховані згідно з вимогами діючого на час розроблення Концепції законодавства: проведені відповідні слухання. Слід зазначити, що наявність або відсутність заперечень проти прийняття Концепції не визначається законами України підставою для її обов’язкового відхилення.
Відповідно до статей 2, 3 Земельного кодексу України земельні відносини регулюються Конституцією України, цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, а власне земельними відносинами є суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею.
За статтею 6 Закону України «Про основи містобудування» законодавство України про містобудування складається з Конституції України, цього Закону, законів України «Про планування та забудову територій», «Про архітектурну діяльність» та інших нормативно-правових актів, що видаються на їх виконання.
Процесуальні відносини з розробки, погодження і затвердження містобудівної документації, у тому числі й генеральних планів населених пунктів, за своєю суттю не є земельними, а тому земельним законодавством не регулюються.
Згідно зі статтею 2 Закону України «Про планування і забудову територій» основним завданням планування і забудови територій є обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб, а також визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій і об'єктів. Відповідно до статті 17 Закону України «Про основи містобудування» містобудівна документація є основою для вирішення питань раціонального використання територій, регулювання розселення.
Враховуючи викладене, віднесення за Концепцією розвитку м. Одеси тих чи інших територій до рекреаційних не може суперечити положенням Земельного кодексу України.
Посилання прокурора на п. 1.3 загальних положень ДБН 360-92** також не є вірним, оскільки в цьому пункті Державних будівельних норм йдеться про концепцію соціально-економічного розвитку міських і сільських поселень, а Концепція розвитку міста відповідно до ДБН Б.1-3-97 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів» є стадією розроблення генерального плану, призначеною для визначення основних проблем, пріоритетiв i масштабів планувального розвитку населеного пункту та рекомендацій щодо їх вирішення та подальшого розроблення генерального плану, тобто якісно іншим документом, розроблення якого регламентується окремим нормативним актом.
В своєму протесті (в новій редакції) прокурор також стверджує, що рішення, яким підтримано Концепцію розвитку м. Одеси, є регуляторним актом, але в порушення вимог статті 6 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не пройшов процедуру, передбачену вищезгаданою статтею.
До цього слід зазначити, що відповідно до статті 1 вказаного Закону регуляторний акт це:
- прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання;
- прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та стосовно невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.
Водночас Концепція, як і рішення про її схвалення (підтримання), не є регуляторними актами, оскільки не спрямовані на правове регулювання господарських і адміністративних відносин між регуляторним органом та суб'єктами господарювання і не встановлюють, не змінюють і не скасовують нових норм права.
Концепція розвитку міста Одеси, як містобудівна документація, пройшла відповідну процедуру обговорень, передбачену спеціальними законами в галузі містобудування, як то: Законом України «Про планування та забудову територій», іншими законодавчими, нормативно-правовими актами, державними будівельними нормами. Тобто, законодавство передбачає особливу процедуру врахування приватних, громадських і державних інтересів при розробленні містобудівної документації.
Оскільки Концепція розроблена для визначення основних проблем, прiоритетiв i масштабів планувального розвитку населеного пункту та рекомендацій щодо їх вирішення та подальшого розроблення генерального плану і не встановлює, не змінює і не скасовує норм права (як і рішення про її схвалення (підтримку), ці акти не є регуляторними актами.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Протест прокурора міста Одеси на рішення спільного засідання колегії Державного комітету України з будівництва та архітектури і виконавчого комітету Одеської міської ради від 20.07.2004 року №380 відхилити.

2. Про прийняте рішення повідомити прокурора міста Одеси.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Кучука М.І.

Міський голова                 Е. Гурвіц

Керуюча справами          Т. Єршова

Страница создана: 04.12.2007 15:19
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее