10:20:59   |   25 июня 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №1283 от 29.11.2007г.

№1283 от 29.11.2007г.

О рассмотрении протеста прокурора г. Одессы на решение исполкома Одесского горсовета от 20.09.2007 г. №1012 "О мероприятиях по упорядочиванию системы предоставления услуг теплоснабжения и усовершенствованию тарифной политики в теплоэнергетической отрасли г. Одессы"

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№1283 від 29.11.2007р.

Про розгляд протесту прокурора міста Одеси
на рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 20.09.2007 р. №1012 "Про заходи щодо впорядкування
системи надання послуг з теплопостачання та вдосконалення
тарифної політики в теплоенергетичній галузі м. Одеси"
 
Прокурором міста Одеси внесено протест на рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 20.09.2007 р. № 1012 «Про заходи щодо впорядкування системи надання послуг з теплопостачання та удосконалення тарифної політики в теплоенергетичній галузі м. Одеси».
У протесті прокурора зазначено, що "згідно з вимогами ст.ст. 9,10 Закону України «Про теплопостачання» державне управління у сфері теплопостачання здійснює на загальнодержавному рівні Кабінет Міністрів України, який приймає нормативно-правові акти щодо формування цін на теплову енергію.
Згідно з інформацією, наведеною у протесті прокурора, Кабінетом Міністрів України була прийнята постанова від 27.02.2007р. №297, якою внесені доповнення до Порядків формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 12.07.2005р. №560, від 10.07.2006р. №955, від 12.07.2006р. №959 та від 26.07.2006р. №1010 в частині надання Державною інспекцією з контролю за цінами та її структурними підрозділами висновків стосовно розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат на зазначені послуги.
За інформацією, викладеною в протесті прокурора м. Одеси, витрати на послуги з теплопостачання, які увійшли до складу нових тарифів, виконавчий комітет Одеської міської ради з Державною інспекцією з контролю за цінами в Одеській області не погоджував, що, за думкою прокурора, суперечить вимогам вищевказаних постанов Кабінету Міністрів України".
На підставі зазначеного, прокурор міста Одеси зробив висновок, що рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 20.09.2007р. №1012 «Про заходи щодо впорядкування системи надання послуг з теплопостачання та удосконалення тарифної політики в теплоенергетичній галузі м. Одеси» прийняте в порушення діючого законодавства без наданого Державною інспекцією з контролю за цінами висновку щодо економічної обґрунтованості планових витрат на послуги з теплопостачання, а також, що рішення не відповідає вимогам ст.ст. 9, 10 Закону України «Про теплопостачання».
Уважно вивчивши вказане питання, виконавчий комітет Одеської міської ради дійшов наступного висновку.
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2007р. №297 внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 р. №955, якими до «Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води» включено розділ IV, наступного змісту:
«81. Висновок щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням, постачанням теплової енергії, наданням послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, надається Державною інспекцією з контролю за цінами або її територіальними органами в порядку, встановленому Мінекономіки».
За змістом зазначених змін, внесених до постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2006р. №955 «Про затвердження порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води» не передбачається обов'язковість наявності висновку при затверджені тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води.
У постанові Кабінету Міністрів України від 10.07.2006р. №955 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2007р. №297, не зазначено, що без наявності висновку Державної інспекції з контролю за цінами щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат, встановлення уповноваженим органом тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води не допускається.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про теплопостачання», до основних повноважень органів місцевого самоврядування у сфері теплопостачання належить встановлення для відповідної територіальної громади в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на теплову енергію, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності, крім тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках комбінованого виробництва теплової і електричної енергії.
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг, до яких відносяться послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання, належить встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги відповідно до закону.
Відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження щодо встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів з оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади, погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності.
Таким чином, твердження, що міститься у протесті прокурора міста Одеси, що витрати на послуги з теплопостачання, які увійшли до складу нових тарифів, виконавчий комітет Одеської міської ради з Державною інспекцією з контролю за цінами в Одеській області не погоджував не містить ознак порушень діючого законодавства.
Виконавчий комітет Одеської міської ради відповідно до чинного законодавства, зокрема відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2006р. №955 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2007р. №297, не зобов'язаний погоджувати з Державною інспекцією з контролю за цінами в Одеській області витрати на послуги з теплопостачання, які увійшли до складу тарифів.
Діючим законодавством, зокрема постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006р. №955 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2007р. №297, не передбачено, що без наявності висновку Державної інспекції з контролю за цінами щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат, встановлення уповноваженим органом тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води не допускається.
Як зазначено в протесті прокурора м. Одеси, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 20.09.2007 р. №1012 «Про заходи щодо впорядкування системи надання послуг з теплопостачання та удосконалення тарифної політики в теплоенергетичній галузі м. Одеси» не відповідає вимогам ст. ст. 9, 10 Закону України «Про теплопостачання».
Статтею 9 Закону України "Про теплопостачання" встановлено засади державного управління у сфері теплопостачання. Статтею 10 Закону України "Про теплопостачання" встановлено повноваження Кабінету Міністрів України у сфері теплопостачання.
У протесті прокурора м. Одеси не вказано, які саме норми ст.ст. 9,10 Закону України «Про теплопостачання міста Одеси» порушено виконавчим комітетом Одеської міської ради рішенням від 20.09.2007р. №1012, не встановлено факт чи ознаки порушень таким рішенням або його прийняттям засад державного управління або повноважень Кабінету Міністрів України.
Водночас, прийняття зазначеного рішення дозволило встановити єдині тарифів на теплову енергію та послуги теплопостачання в житлових будинках комунальної власності територіальної громади м. Одеси, запобігти підвищенню тарифів на послуги теплопостачання, які надаються населенню, покращити якість надання послуг з теплопостачання, посилити відповідальність теплопостачальної організації перед населенням за якість послуг з теплопостачання.
Внаслідок прийняття виконавчим комітетом Одеської міської ради рішення від 20.09.2007р. №1012 зменшено тарифи для населення, що мешкає в житлових будинках комунальної власності м. Одеси. Для споживачів, які користуються тепловою енергією виробництва ВАТ "Одеська ТЕЦ", тариф на послуги з опалення з 01.10.2007р. зменшено з 5,52 грн. за 1 кв.м опалювальної площі протягом опалювального періоду (з ПДВ) до 4,00 грн. Для споживачів, які користуються тепловою енергією виробництва КП "Теплопостачання міста Одеси", тариф на підігрів гарячої води в складі тарифу на послуги з гарячого водопостачання зменшено з 30,72 грн. на одну особу в місяць (з ПДВ) до 29,78 грн.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 7 Закону України «Про теплопостачання», ст. 11 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. ст. 28, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Відхилити протест прокуратури міста Одеси від 07.11.2007р. №120исх.07 на рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 20.09.2007р. №1012 «Про заходи щодо впорядкування системи надання послуг з теплопостачання та удосконалення тарифної політики в теплоенергетичній галузі м. Одеси».

2. Стосовно прийнятого рішення повідомити прокуратуру міста Одеси.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Тельвака М.М.

Міський голова               Е. Гурвіц

Керуюча справами        Т. Єршова


Страница создана: 04.12.2007 13:59
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее