03:16:29   |   07 мая 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения исполкома / №1000 от 20.09.2007г.

№1000 от 20.09.2007г.

Про затвердження Положення про адміністративну комісію виконавчого комітету Одеської міської ради та затвердження складу адміністративної комісії для розгляду справ про адміністративні правопорушення. Втратило чинність

Втратило чинність рішенням виконкому Одеської міськради №25 від 30.01.2014р.

 

Внесено зміни рішенням виконкому №207 від 21.06.2012 р.

Внесены изменения решением исполкома Одесского горсовета № 202 от 20.03.2008г. 

Внесены изменения решением исполкома Одесского горсовета № 1043 от 25.09.2008г.

Внесены изменения решением исполкома Одесского горсовета № 413 от 23.04.2009г.
Внесены изменения решением исполкома Одесского горсовета №357 от 10.06.2010г.

 

 

 

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№1000 від 20.09.2007р.

 

Про затвердження Положення про адміністративну комісію
виконавчого комітету Одеської міської ради та затвердження

складу адміністративної комісії для розгляду справ
про адміністративні правопорушення

Відповідно до ст. 40, п.п. 4 п. б ст. 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 215, 218 кодексу України «Про адміністративні правопорушення», рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.06.2007 року №552 „Про роботу адміністративної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради”, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити проект Положення про адміністративну комісію виконавчого комітету Одеської міської ради (додаток 1).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.06.2007 року №559 „Про внесення змін до складу адміністративної комісії для розгляду справ про адміністративні правопорушення, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 07.03.2003р. №114 „Про створення адміністративної комісії для розгляду справ про адміністративні правопорушення”.

3. Затвердити в новій редакції склад адміністративної комісії для розгляду справ про адміністративні правопорушення, що передбачені ст. 218 КУпАП (додаток 2).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова               Е. Гурвіц
Керуюча справами        Т. Єршова

 

Додаток 1 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 20.09.2007р. №1000

 

Положення
про адміністративну комісію
виконавчого комітету Одеської міської ради*

 

____________________________
* Далі – адміністративна комісія

 

1. Загальні положення

 

1.1. Адміністративна комісія виконавчого комітету Одеської міської ради є колегіальним (виконавчим органом) органом, що утворюється, відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування”, та кодексу України “Про адміністративні правопорушення”, виконавчим комітетом Одеської міської ради та діє в якості її структурного підрозділу.
Метою створення адміністративної комісії є реалізація функцій виконавчого комітету Одеської міської ради у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав і свобод законних інтересів громадян міста Одеси, відповідно до чинного законодавства України.
1.2. Адміністративна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, актами міської ради та її виконавчого комітету, міського голови, цим Положенням.
1.3. Адміністративна комісія у своїй діяльності відповідальна перед виконавчим комітетом Одеської міської ради та їй підзвітна; має свою печатку, бланк, затверджений рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.

 

2. Основні завдання та функції адміністративної комісії

 

2.1. Завданням адміністративної комісії є розгляд справ про адміністративні правопорушення, які віднесені до її компетенції статтею 218 КУАП, забезпечення законності та правопорядку в місті Одесі, охорона прав і законних інтересів громадян, організацій, підприємств, установ всіх форм власності.
2.2. Адміністративна комісія забезпечує своєчасне, усестороннє та
об'єктивне з'ясування всіх обставин кожної справи, вирішення їх у повній відповідності із законодавством, виконання постанов про адміністративне правопорушення, а також, виявлення причин і умов, які сприяють здійсненню адміністративного правопорушення, (попередження правопорушень, дотримання закону юридичними та фізичними особами, що існують і функціонують у місті Одесі).
2.3. Основною функцією адміністративної комісії є повний, всесторонній та об'єктивний розгляд справи про адміністративне правопорушення з урахуванням обставин, викладених у протоколі про адміністративне правопорушення, та в документах, що додаються (до протоколу).
2.4. Діяльність адміністративної комісії базується на принципах гласності, законності, сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, виконавчої служби, служби безпеки, внутрішніх справ і адвокатури.
2.5. Адміністративна комісія діє в складі голови, заступника голови, відповідального секретаря та членів комісії.
Число членів комісії встановлюється залежно від обсягу роботи комісії органом, який утворює комісію.
До складу комісії входять депутати Одеської міської ради, представники громадських організацій та/або об’єднань.
До складу адміністративної комісії не можуть входити працівники прокуратури, суду та адвокати.
Для здійснення поточної роботи й контролю за виконанням постанов комісії в адміністративній комісії передбачена посада звільненого відповідального секретаря комісії.
2.6. Голова адміністративної комісії, а під час його відсутності заступник голови:
- керує роботою комісії, несе відповідальність за виконання покладених на комісію завдань;
- головує на засіданнях комісії;
- забезпечує регулярне проведення засідань комісії, визначає коло питань, що підлягають розгляду на черговому засіданні;
- вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової підготовки членів адміністративної комісії;
- підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення.
2.7. Відповідальний секретар адміністративної комісії:
- заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення окрему справу;
- здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення;
- вирішує організаційні питання проведення засідань комісії;
- веде по справах, що розглядаються комісією, протоколи засідань комісії;
- разом з головою комісії підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення;
- звертає увагу на виконання постанови про накладення адміністративного стягнення і контролює їх виконання;
- веде діловодство комісії, облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, забезпечує схоронність цих справ.

 

3. Порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення

 

3.1. Адміністративна комісія відповідно до покладених на неї завдань:
- приймає у провадження матеріали, справи, які відносяться до її компетенції, а також складені відповідно до вимог законодавства;
- веде їх облік;
- розглядає справи про адміністративні правопорушення;
- виносить рішення;
- веде (контроль за) виконанням рішень;
- веде діловодство в справах про адміністративні правопорушення.
3.2. Адміністративна комісія розглядає листи, заяви та звернення громадян, органів державної влади, органів внутрішніх справ, прокуратури, суду, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань, віднесених до її компетенції. Приймає рішення з конкретного звернення, про що повідомляє (заявника) в строки і в порядку, передбаченому Законом України "Про звернення громадян" та іншими законами України.
3.3. Адміністративна комісія повертає протоколи до органу, що їх складає у випадку виявлення порушень вимог до складання протоколу, а також за іншими випадками, коли за інформацією представленою в протоколі неможливо знайти правопорушника, недостатньо доказів для притягнення до відповідальності, недостатньо інформації, необхідної для притягнення правопорушника до відповідальності, тощо;
3.4. Адміністративна комісія скасовує постанови про адміністративні правопорушення у випадку виявлення порушень при притягненні осіб до адміністративної відповідальності.
3.5. Підставою для розгляду адміністративною комісією справи є протокол про адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку уповноваженою на те службовою особою або органом, відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
3.6. Адміністративна комісія розглядає справи на засіданнях, що проводяться не менше двох разів на місяць.
3.7. Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справа може бути розглянута лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення стосовно місця та часу розгляду справи, і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
3.8. При підготовці до розгляду справи, відповідальний секретар адміністративної комісії вирішує такі питання:
- чи належить до компетенції адміністративної комісії розгляд даної справи;
- чи складено відповідно закону протокол про адміністративне правопорушення та інші матеріали справи;
- чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;
- чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
- чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.
3.9. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу адміністративної комісії. Головуючий на засіданні адміністративної комісії оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, відповідно до статей 268 - 274 кодексу України «Про адміністративні правопорушення» їх права та обов'язки. Після цього, оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази й вирішуються клопотання.
3.10. Адміністративна комісія при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язана з'ясувати:
- чи було вчинено адміністративне правопорушення;
- чи винна дана особа в його вчиненні;
- чи підлягає вона адміністративній відповідальності;
- чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність;
- чи заподіяно майнову шкоду;
- інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
3.11. При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення адміністративною комісією ведеться протокол, в якому зазначаються:
- дата і місце засідання;
- найменування та склад комісії;
- зміст справи, що розглядається;
- відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;
- пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання й результати їх розгляду;
- документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;
- відомості про оголошення прийнятої постанови.
Протокол засідання адміністративної комісії підписується головуючим на засіданні та відповідальним секретарем.
3.12. По справі про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить постанову.
3.13. За вчинення правопорушень адміністративна комісія може застосовувати такі адміністративні стягнення:
- попередження;
- штраф.
При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення, адміністративна комісія накладає його в межах, установлених відповідною статтею кодексу України «Про адміністративні правопорушення».
При накладенні стягнення адміністративна комісія враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.
Якщо одночасно розглядаються дві або більше справ про вчинення однією особою кількох порушень, адміністративна комісія накладає стягнення в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення, в цьому разі, може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.
Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.
3.14. Постанова про припинення справи виноситься при наявності обставин, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення, зазначених у статті 247 кодексу України «Про адміністративні правопорушення».
3.15. Постанова комісії повинна містити:
- найменування адміністративної комісії, яка винесла постанову;
- дату розгляду справи;
- відомості про особу, стосовно якої розглядається справа;
- викладення обставин, установлених при розгляді справи;
- зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення;
- прийняте рішення.
Постанова адміністративної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.
Постанова підписується головуючим на засіданні та відповідальним секретарем комісії.
3.16. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, стосовно якої її винесено.
Копія постанови вручається під розписку. У разі, якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка в справі.
3.17. Постанова адміністративної комісії може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови особою, щодо якої її винесено. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин, цей строк адміністративною комісією за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено.
Скарга на постанову подається безпосередньо до адміністративної комісії, яка винесла постанову.
Постанову адміністративної комісії може бути опротестовано прокурором.
3.18. У разі надходження скарги або протесту на постанову, адміністративна комісія, протягом трьох діб призначає повторний розгляд адміністративної справи з приводу перегляду оскаржуваної постанови.
3.19. Подання у встановлений строк скарги на постанову, за винятком постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження, а також, принесення прокурором протесту, зупиняє виконання постанови до розгляду скарги або протесту.
3.20. Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення є обов'язковою для виконання державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, службовими особами та громадянами.
3.21. Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення виконується відповідно до правил, встановлених кодексом України «Про адміністративні правопорушення». На підставі документа, що свідчить про виконання постанови, відповідальний секретар адміністративної комісії робить відповідну відмітку.

 

4. Технічне обслуговування
та матеріально-технічне забезпечення

 

4.1. Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення адміністративної комісії покладається на департамент господарського забезпечення Одеської міської ради.
4.2. Юридична адреса адміністративної комісії: 65004, місто Одеса, площа Думська,1. Юридична адреса проведення засідань адміністративної комісії: 65026, місто Одеса, вулиця Ланжеронівська, будинок 5.
4.3. Комп’ютерне забезпечення та забезпечення функціонування окремої телефонної лінії адміністративної комісії покладається на департамент інформаційних технологій Одеської міської ради.

 

5. Прикінцеві положення

 

5.1. Ліквідація та реорганізація адміністративної комісії здійснюються за ініціативою виконавчого комітету Одеської міської ради та в інших випадках, передбачених діючим законодавством України.
5.2. Дане положення набирає чинності з моменту його затвердження виконавчим комітетом Одеської міської ради.
5.3. Порядок звітності Комісії встановлюється плановою та позаплановими перевірками.

Керуюча справами                 Т.М. Єршова

 

Додаток 2 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 20.09.2007р. № 1000

 

Склад
адміністративної комісії
для розгляду справ про адміністративні правопорушення

 

 

АЗАРКІНА О.В.
голова адміністративної комісії, начальник
відділу з питань судової роботи юридичного департаменту Одеської міської ради;
Горголюк-Місюра О.С.
заступник голови адміністративної комісії, заступник начальника відділу правової експертизи юридичного департаменту Одеської міської ради;
Деревянко О.О.
відповідальний секретар адміністративної комісії, провідний спеціаліст виконавчого комітету Одеської міської ради.
Члени адміністративної комісії:
 
Асташенкова О.І.
в.о. завідувача сектора з роботи з господарськими та адміністративними судами відділу з питань судової роботи юридичного департаменту Одеської міської ради;
Гоцуляк В.І.
заступник начальника управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
Козир Н.І.
депутат Одеської міської ради (за згодою);
Калюжна І.А.
голова Громадської організації "Асоціація
перекладачів та філологів України" (за згодою);
Хлебніков С.Р.
член Громадської правозахисної організації
"Народна сила" (за згодою);
Чубчик М.В.
заступник начальника юридичного відділу
Приморської районної адміністрації Одеської міської ради.
 Керуюча справами                    Т. Єршова

 Страница создана: 26.09.2007 15:38
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее