09:20:14   |   25 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Повідомлення про оприлюднення проекту рішення про Методику визначення пайової участі замовників при створенні інфраструктури Одеси

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення про Методику визначення пайової участі замовників при створенні інфраструктури Одеси

Управління капбудівництва Одеської міськради повідомляє про оприлюднення проекту рішення виконкому про внесення змін до Методики визначення пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста

Повідомлення
про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27 листопада 2014 року № 339
«Про затвердження Методики визначення пайової участі замовників у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси у новій редакції»


Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради підготовлено проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27 листопада 2014 року № 339 «Про затвердження Методики визначення пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси у новій редакції».

Методикою визначення пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси (далі – Методика) на сьогодні не врегульовано низку організаційних питань з регулювання пайової участі, а саме:
- порядок розірвання укладених договорів пайової участі за згодою сторін у разі, якщо будівництво не було розпочато;
- необхідність надання замовником технічного паспорта об’єкта нерухомості для перевірки та остаточного розрахунку пайової участі після завершення будівництва об’єкта;
- порядок відстрочення термінів сплати пайової участі при зверненні замовника про продовження термінів сплати за укладеними договорами пайової участі.

Також існуючою Методикою чітко не визначено окремі питання звільнення від сплати та розрахунку пайової участі стосовно замовників – фізичних осіб, а саме:
- звільнення від сплати пайової участі замовників при переобладнанні квартир площею до 300 кв. м, які переобладнані із нежитлових приміщень (протягом 2015 року було розглянуто 37 звернень);
- порядок розрахунку пайової участі при будівництві індивідуальних житлових будинків (протягом 2015 року було розглянуто 54 звернення).

Розробка і запровадження нового документа має на меті врегулювання питань розрахунку та сплати пайової участі, а саме:
- затвердження чіткого порядку розірвання укладених договорів пайової участі за згодою сторін та у разі, якщо будівництво не було розпочато;
- врегулювання питання надання замовником технічного паспорта об’єкта нерухомості для перевірки та остаточного розрахунку пайової участі, після завершення будівництва об’єкта;
- затвердження порядку перенесення термінів оплати пайової участі при зверненні замовника про продовження термінів оплати за укладеними договорами пайової участі;
- затвердження порядку розрахунку пайової участі при переобладнанні квартир із нежитлових будинків, будівництві індивідуальних житлових будинків, паркінгів та апартаментів у м. Одесі;
- удосконалення взаємовідносин органів місцевого самоврядування та замовників будівництва;
- оптимізацію розміру залучення коштів замовників з урахуванням інтересів територіальної громади м. Одеси та інтересів замовників.

Проект регуляторного акта в повному обсязі та аналіз його регуляторного впливу буде оприлюднено відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у газеті «Одесский вестник» та на офіційному сайті Одеської міської ради www.omr.gov.ua в розділі «Регуляторна політика» не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення.

Зауваження і пропозиції по проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його опублікування за адресою управління капітального будівництва Одеської міської ради:

65091, м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А

e-mail: uks_odessa@ukr.net

 

 
ПРОЕКТ
 
  
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27 листопада 2014 року № 339 «Про затвердження Методики визначення пайової участі замовників  у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси у новій редакції»
 
 
Відповідно до статей 31, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою підвищення ефективності та вдосконалення механізму залучення і розрахунку розміру пайової участі у розвитку інфраструктури м. Одеси виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1. Внести наступні зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27 листопада 2014 року № 339 «Про затвердження Методики визначення пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси у новій редакції»:
1.1. Пункт 1.10 додатка 1 після слів «дачних будинків» доповнити словами «квартир шляхом переобладнання нежитлових приміщень».
1.2. З пункту 1.16 додатка 1 виключити слова «за умови передачі таких інженерних мереж та/або об’єктів у комунальну власність».
1.3. Пункт 1.17 додатка 1 після слів «протягом 10-ти» доповнити словом «робочих».
1.4. У пункті 2.6 додатка 1 абзац 2 викласти у наступній редакції:
«- перший платіж здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом Одеської міської ради».
1.5. Пункт 2.7 додатка 1 доповнити абзацом наступного змісту:
«2.7. Після закінчення будівництва об’єкта замовник надає до УКБ технічний паспорт будівлі для уточнення розміру Пайової участі та отримує довідку щодо виконання зобов’язань за договором Пайової участі. Така довідка УКБ є документом, що належним чином підтверджує сплату Пайової участі під час прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів в порядку, визначеному законодавством».1.6. Розділ 2 додатка 1 доповнити пунктом 2.17 наступного змісту:
«2.17. У разі звернення замовника з пропозицією про внесення змін до договору про Пайову участь шляхом зміни термінів оплати Пайової участі, Комісією одночасно з прийняттям відповідного рішення визначається уточнений розмір несплаченої частини (у відсотковому відношенні) Пайової участі в актуальних цінах на момент звернення відповідного замовника».
1.7. Пункт 3.6 додатка 1 доповнити підпунктом 3.6.2 наступного змісту:
«3.6.2. Розрахунок Пайової участі замовників за зведеним кошторисним розрахунком при будівництві індивідуальних житлових будинків із вбудованими приміщеннями та гаражами визначається за формулою:
ПУ = КВБжб х 4%, де
ПУ – розмір Пайової участі при будівництві індивідуального житлового будинку у грошовому виразі (грн);
КВБжб – затверджена у встановленому порядку кошторисна вартість будівництва індивідуального житлового будинку (грн);
4 % – ставка граничного розміру пайової участі для житлових будинків згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».
1.8. Пункт 3.8 додатка 1 доповнити підпунктом 3.8.1 наступного змісту:
«3.8.1. Розрахунок Пайової участі замовників при будівництві індивідуальних житлових будинків із вбудованими приміщеннями та гаражами у разі, якщо зональна кошторисна вартість будівництва відповідного об’єкта не визначена будівельними нормами, державними стандартами і правилами, розраховується від загальної площі житлового будинку та здійснюється у грошовому виразі за формулою:
Рж = (Sзаг.пл. х 4%) х Вбуд, де
Рж – розмір Пайової участі при будівництві індивідуального житлового будинку у грошовому виразі (грн);
Sзаг.пл. – загальна площа індивідуального житлового будинку (кв.м);
4 % – ставка граничного розміру Пайової участі для житлових будинків згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
Вбуд – опосередкована вартість будівництва житла для міста Одеси (вартість 1 кв.м загальної площі квартир у будинку) відповідно до показників, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України».
1.9. У додатку до Методики абзац 1 викласти у наступній редакції:             
«- підземні паркінги, автостоянки 0,1».
1.10. Додаток до Методики доповнити абзацом наступного змісту:
«- апартаменти у багатоповерхових житлових будинках, поверховість яких перевищує 10 поверхів (за винятком верхнього поверху) 0,4».
1.11. Пункт 3.3 розділу 3 додатка 2 після слів  «подовження терміну будівництва» доповнити словами «або зміни термінів оплати за договором».
1.12. Розділ V додатка 2 доповнити пунктом 5.7 наступного змісту:
 «5.7. У разі відмови Замовника до початку відповідного будівництва від намірів забудови земельної ділянки згідно із пунктами 1.2, 1.3 Договору, цей Договір може бути розірваний за ініціативою Замовника за умови сплати ним штрафу у розмірі 5 тис.грн».
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Шандрика В.І.
 
 
Міський голова                                                                              Г. Труханов
 
Керуюча справами                                                                         О. Оніщенко 
 
  
 
 
 
Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради оприлюднено в газеті «Одесский вестник» №34 від 27.08.2016р.
 
 
 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее