/ Главная

Порядок професійного відбору та направлення на професійну реабілітацію до Центру професійної реабілітації інвалідів

Порядок професійного відбору та направлення
на професійну реабілітацію
до Центру професійної реабілітації інвалідів
 
Вступники особисто подають до міських та районних управлінь праці та соціального захисту населення відповідні документи:
1. Заяву на ім’я директора про вступ до Центру, в якій вказують обрану робітничу професію (із тих, за якими здійснюється професійна реабілітація у Центрі), групу інвалідності, місце проживання, номер мобільного та домашнього телефону (або контактної особи), засоби пересування (якщо маються), атакож Згоду-повідомлення на передачу (поширення) своїх персональних даних.
2. Документ про освіту: копію свідоцтва про базову середню загальну освіту (9 класів), атестата про повну середню загальну освіту (11 класів) чи диплома про середню спеціальну освіту або документ про освіту, достатню для оволодіння відповідними робітничими професіями (копія).
3. Медичну довідку - форма 086-У, з обов’язковим висновком медичної комісії про професійну придатність в такій редакції: «навчатися та працювати за обраною робітничою професією (вказати професію) може»; У довідці обов’язково вказується інвалідизуючий діагноз і діагнози супутніх захворювань згідно з класифікацією, затвердженою МОЗ України.
4. Виписку з особової амбулаторної картки стосовно динаміки інвалідизуючого захворювання за останні 2 роки. з особової амбулаторної картки стосовно динаміки інвалідизуючого захворювання за останні 2 роки.
5. Довідку МСЕК про встановлення групи інвалідності, де зазначено реабілітаційний потенціал інваліда (копія).
6. Індивідуальну програму реабілітації (ІПР), видану МСЕК (ЛКК) (копія).
7. Паспорт (копія 1, 2 сторінки та реєстрація за адресою проживання).
8. Дві фотокартки розміром 4 x 6 см.
9. Картку індивідуальної профконсультації клієнта, видану місцевим центром зайнятості. Рекомендація центру зайнятості (за результатами наданих профорієнтаційних послуг) з метою послідуючого працевлаштування.
10. Гарантійний лист про працевлаштування (якщо мається) від підприємств, організацій, установ, що дає право на переважне зарахування до Центру (якщо мається).
 
В десятиденний термін міські та районні управління праці та соціального захисту населення розглядають поданий пакет документів і, в разі відповідності вимогам, надсилають їх до Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.
Ксерокопія пакету документів залишається в УПСЗН, заява інваліда реєструється  в журналі реєстрації управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації заяв інвалідів, законних представників дітей-інвалідів на надання реабілітаційних послуг в реабілітаційній установі відповідно до наказу Мінсоцполітики від 15.03.2007 р. №104.
 
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації протягом десяти днів після надходження пакету документів приймає рішення про направлення інваліда до реабілітаційної установи, повідомляє про прийняте рішення міське (районне) управління праці та соціального захисту населення і заявника та надсилає документи до Центру.
 
Проходити професійну реабілітацію в Центрі повторно за рахунок державного бюджету інвалід може лише за висновком медико-соціальної експертної комісії або за власні кошти, юридичних чи фізичних осіб.
 
Звертаємо увагу на те, що наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. № 239 «Про затвердження змін до Типового положення про центр професійної реабілітації інвалідів» внесено суттєві зміни, що стосуються направлення інвалідів на професійну реабілітацію до центрів професійної реабілітації інвалідів, зокрема:
Згідно з пунктом 1.1 вищезазначеного наказу до Центру професійної реабілітації інвалідів приймаються діти-інваліди віком від 16 років та інваліди, які не досягли пенсійного віку (в попередній редакції Положення – повнолітні інваліди).
Пункт 4.2, в якому викладено перелік обов’язкових документів, що надсилаються на розгляд Приймальної комісії Центру, доповнено наступними документами:
- копія індивідуальної програми реабілітації (далі - ІПР), виданої МСЕК (ЛКК);
- рекомендація центру зайнятості (за результатами наданих профорієнтаційних послуг).
Особлива увага при поданні інвалідом пакету документів до районного органу праці звертається на якісне оформлення індивідуальної програми реабілітації інваліда (ІПР), а саме розділу 4 «Професійна реабілітація», де відповідно до Порядку складання форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда, затвердженого наказом МОЗ України від 08.10.2007 р. № 623, має вказуватися перелік професій, що рекомендується до освоєння при професійному навчанні.
У пункті 4.6 змінено перелік протипоказань до професійної реабілітації в Центрі.
Зокрема, до Центру не приймаються особи з такими протипоказаннями:
- часті судомні напади та їх еквіваленти (в попередній редакції - епілепсія);
- низький реабілітаційний потенціал (в попередній редакції - психічні розлади).
Крім того наголошуємо, що згідно з пунктом 4.8 «До Центру не приймаються на навчання інваліди, які вже мають професії (спеціальності), отримані у центрах професійної реабілітації інвалідів державної або комунальної форми власності, і не працевлаштувалися за набутою професією (спеціальністю), окрім випадку, якщо за рішенням МСЕК (ЛКК) інваліди у зв’язку з погіршенням стану здоров’я не можуть працювати за раніше набутою професією (спеціальністю) і потребують перенавчання (перекваліфікації), про що обов’язково повинно бути записано в ІПР або довідці, виданій МСЕК (ЛКК).»
 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
10.07.2013 14:36

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/52013/