/ Главная / На обсуждение вынесен проект решения Одесского городского совета

На обсуждение вынесен проект решения Одесского городского совета

На обсуждение вынесен проект решения Одесского горсовета об утверждении Порядка установления тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМБ) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК)

 Повідомлення
про оприлюднення проекту рішення Одеської міської ради «Про затвердження Порядку встановлення тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків (ОСББ) і житлово-будівельних кооперативів (ЖБК)» та аналізу його регуляторного впливу

 

Відповідно до ч. 2 ст. 28, ч. 1 п. 7. ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7. Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про ОСББ», Закону України «Про кооперацію», пункту 2 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. №869, з метою сприяння створенню і діяльності ОСББ і ЖБК і прискорення встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та при будинкових територій,

розроблений проект рішення Одеської міської ради "Про затвердження Порядку встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і житлово-будівельних кооперативів (ЖБК)".

Проект рішення внесено в порядку місцевої ініціативи.

Проект рішення направлено на вдосконалення нормативно-правового забезпечення порядку взаємодії виконавчих органів Одеської міської ради та ЖБК і ОСББ (виконавців житлово-комунальних послуг).

Проект регуляторного акту в повному обсязі та аналіз його регуляторного впливу відповідно до ст. ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розміщено на офіційному сайті Одеси omr.gov.ua у розділі „Регуляторна політика".

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються протягом одного місяця з моменту оприлюднення
до управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради
65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 6,
тел. 720-70-27 та на е-mail: depeconomy@omr.odessa.ua,
а також на адресу юридичного департаменту Одеської міської ради
65004, м. Одеса, Думська площа, 1 та на e-mail: reguljatornost@ukr.net

 

 

ПРОЕКТ

 

Про затвердження Порядку встановлення тарифів

на послуги з утримання будинків і споруд та

прибудинкових територій для об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків (ОСББ) і житлово-будівельних кооперативів (ЖБК)

 


Відповідно до ч. 2 ст. 28, ч. 1 п. 7. ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7. Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про ОСББ», Закону України «Про кооперацію», пункту 2 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. №869, з метою сприяння створенню і діяльності ОСББ і ЖБК і прискорення встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та при будинкових територій, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для ОСББ та ЖБК (додаток 1).
2. Затвердити форму заяви на встановлення тарифів для ОСББ і ЖБК (додаток 2).
3. Головам районних адміністрацій, Департаменту міського господарства, управлінню земельних ресурсів:
3.1. У місячний термін встановити для всіх ОСББ і ЖБК міста границі прибираємих прибудинкових територій і погодити їх з ОСББ та ЖБК.
Копії схеми прибираємих прибудинкових територій надати ОСББ та ЖБК.
3.2. При створенні нових ОСББ і ЖБК встановлювати границі прибираємих територій за погодженням їх з ОСББ і ЖБК протягом одного місяця з дати внесення ОСББ і ЖБК до державного реєстру юридичних осіб.
4. Управлінню економіки, промисловості і інвестицій:
4.1. Здійснити заходи з відстеження результативності регуляторного акту після одного року з дня набуття ним чинності.
4.2. Забезпечити тиражування цього рішення у необхідній кількості для безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам.
5. Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради протягом двох тижнів після прийняття цього рішення забезпечити його оприлюднення у відповідних засобах масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з житлово-комунального господарства структурі самоорганізації населення та паливно-енергетичного комплексу.Міський голова О. Костусев
Проект рішення внесено в порядку місцевої ініціативи

 

Додаток № 1 до рішення
Одеської міської ради
№___________________
від__________________


Порядок встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для ОСББ та ЖБК.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Даний Порядок встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для ОСББ та ЖБК (далі – Порядок) визначає процедуру подання, встановлення і зміни тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, де створені ОСББ і ЖБК.
1.2. Встановлені тарифи є чинними для відшкодування витрат виконавцю послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій з дати рішення Одеської міської ради. Ці витрати відшкодовуються за рахунок субвенції з державного бюджету за мешканців будинків ОСББ і ЖБК, яким надані пільги та субсидії.
1.3. Строк дії встановленого тарифу на послуги не має обмеження в часі і діє до його зміни або скасування з підстав, передбачених законодавством України та цього Порядку.
1.4. Кількість звернень ОСББ і ЖБК із заявою про встановлення тарифів не обмежується.

2. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВИ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ
2.1. Заява подається до управління економіки, промисловості і інвестицій по встановленій формі.
До заяви додаються:
1. Таблиця-характеристика житлового будинку.
2. Протокол загальних зборів ОСББ чи ЖБК про затвердження тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
3. Розрахунок тарифу на кожну послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, виконаний із дотриманням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. №869, Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10 серпня 2004 р. № 150, Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 р. № 76, Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 4 серпня 1997 р. № 59 та періодичності (строків) їх надання.
4. Штатний розклад ОСББ чи ЖБК, затверджений загальними зборами членів цих організацій.
5. Перелік робіт з поточного ремонту ( у межах приблизного переліку послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд) із строками виконання кожного виду робіт.

Цей перелік документів для встановлення тарифів є вичерпним.
Забороняється вимагати від заявника для встановлення тарифів документи, не передбачені цим Порядком.
2.2. Заява та документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику та мають бути скріплені печаткою ОСББ чи ЖБК і засвідчені підписом його уповноваженої особи.
Вказані документи приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою дати прийняття документів.
2.3. Заявник несе відповідальність за достовірність документів, доданих до заяви.
2.4. Управління економіки, промисловості і інвестицій відмовляє у розгляді документів:
- у випадку надання неповного пакету документів;
- у випадку невідповідності наданих документів вимогам пункту 2.2. цього Порядку.
Про відмову у розгляді документів заявник повідомляється листом, в якому зазначаються підстави для відмови.
Разом з листом заявнику повертається поданий ним пакет документів. Рішення про відмову приймається протягом трьох робочих днів , наступних за днем подання документів.
Перелік підстав для відмови у розгляді документів є вичерпним.
3. РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ
3.1. За наявності усіх документів, передбачених пунктом 2.1. і їх відповідності вимогам пункту 2.2. цього Порядку, управління економіки, промисловості та інвестицій у місячний термін з дати подання заяви перевіряє розрахунок тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на відповідність вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. №869, Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10 серпня 2004 р. № 150, Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 р. № 76, Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 4 серпня 1997 р. № 59.
У разі відповідності розрахунків вимогам цих нормативних актів у межах похибки до +10 % від вартості кожної послуги, управління економіки, промисловості та інвестицій подає документи виконавчому комітету Одеської міської ради.
3.2. Виконавчий комітет Одеської міської ради включає у порядок денний питання встановлення тарифів для ОСББ і ЖБК у перше, після надходження документів до виконкому, засідання виконавчого комітету.
3.3. Виконавчий комітет Одеської міської ради на своєму засіданні встановлює тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій або дає письмову мотивовану відмову у встановлені тарифів.
Відмова може бути оскаржена в суді.
3.4. У разі, коли похибка розрахунків перевищує +10 % вартості послуги, або у посадових осіб управління економіки, промисловості та інвестицій є обґрунтовані сумніви щодо достовірності наданих заявником документів, управління економіки, промисловості та інвестицій має право вимагати від заявника перевірки розрахунків і наданих даних для розрахунків у складі комісії за участю заявника, представника управління економіки, промисловості та інвестицій і представників громадської організації.
За результатами роботи комісії складається акт. Факти, що встановлені комісією, є остаточними. За результатами встановлених фактів заявник, у разі необхідності, вносить відповідні зміни у пакет документів і має право вдруге надати його на встановлення тарифів до управління економіки, промисловості та інвестицій.
4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ВСТАНОВЛЕНИХ ТАРИФІВ
4.1.Внесення змін до встановлених (погоджених) тарифів відбувається у відповідності із розділами 2 та 3 цього Порядку за винятком обставин, передбачених п.4.2. цього Порядку.
4.2. За заявою ОСББ і ЖБК вносяться зміни за спрощеною процедурою у разі, коли протягом строку дії тарифів змінюються ставки податків і зборів (обов’язкових платежів), рівень заробітної плати у виконавця відповідно до законодавства, Генеральної та галузевої угод, ціни (тарифи) на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси.
Коригування тарифів на послуги відбуваються на підставі заяви ЖБК,ОСББ із доданням до неї розрахунків, виконаних з дотриманням вимог п 3.6, п.3.7. Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та при будинкових територій, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. №869.
Управління економіки, промисловості та інвестицій у 10-денний термін перевіряє обґрунтованість змін до тарифів та подає їх до виконавчого комітету Одеської міської ради для встановлення змінених тарифів.
4.3. Виконавчий комітет Одеської міської ради встановлює зміни до тарифів у відповідності із пунктами 3.2. і 3.3. цього Порядку.
4.4. Припинення дії тарифів, встановлених виконавчим комітетом Одеської міської ради відбувається на підставі:
- Письмової заяви уповноваженої особи ОСББ,ЖБК, поданої на ім’я міського голови;
- Внесення змін до Законів України і правових актів центральних органів влади, які змінюють порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій;

Секретар ради О.Б. Бриндак


Додаток № 2 до рішення
Одеської міської ради
№___________________
від__________________


Заява про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Заявник___________________________________________________________
Адреса місцезнаходження____________________________________________
__________________________________________________________________
Код ОКПО ________________________________________________________
Засіб зв’язку тел. ___________________________________________________

Прошу встановити тарифи на послуги з утримання будинків, споруд та при будинкової території.

Перелік документів, що додаються:

1. Таблиця-характеристика житлового будинку.
2. Протокол загальних зборів ОСББ чи ЖБК про затвердження тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
3. Розрахунок тарифу на кожну послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, виконаний із дотриманням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. №869, Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10 серпня 2004 р. № 150, Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 р. № 76, Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 4 серпня 1997 р. № 59 та періодичності (строків) їх надання.
4. Штатний розклад ОСББ чи ЖБК, затверджений загальними зборами членів цих організацій.
5. Перелік робіт з поточного ремонту ( у межах примірного переліку послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд) із строками виконання кожного виду робіт.

_____________________
Посада П.І.Б. підпис, дата

М.П.

 

 

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до Проекту рішення Одеської міської ради
“Про затвердження “Порядку встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для ОСББ і ЖБК”


1.Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання.
На теперішній час Порядок розрахунку та встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій регламентується Законом України “Про житлово-комунальні послуги”, Постановою КМУ №869 від 01.06.2011 року, Закону України “Про доступ до публічної інформації” та Регламенту виконавчого комітету Одеської міської ради.
Але, відсутній конкретний порядок подання та розгляду розрахунків економічно обґрунтованих тарифів на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг для їх встановлення, що ускладнює процес підготовки та встановлення таких тарифів. Тому, встановлення такого порядку слід вважати доцільним, у разі, якщо він буде повністю відповідати вимогам діючого законодавства.

2. Ціль державного регулювання.
Проект рішення повинен бути спрямовано на вдосконалення нормативно-правового забезпечення порядку взаємодії виконавчих органів Одеської міської ради та ЖБК і ОСББ (виконавців житлово-комунальних послуг)

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей.
Альтернативними способами досягнення встановленої мети є затвердження центральними органами (Кабінетом Міністрів України ) Порядку подання та розгляду розрахунків економічно обґрунтованих тарифів на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг для їх встановлення.

4. Механізм, який пропонується застосувати для роз’яснення проблеми, і відповідні заходи.
Представлений проект регуляторного акту передбачає встановлення переліку документів та строків їх розгляду, які надаються виконавцями послуг до виконавчого комітету. Зазначений перелік та строки розгляду документів не відповідають Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, затвердженого Постановою КМУ №869 від 01.06.2011 року, Закону України “Про доступ до публічної інформації” та Регламенту виконавчого комітету Одеської міської ради.

Дія акту поширюється на виконавців послуг розташованих на території м. Одеса. Акт доводиться до відома суб’єктів господарювання через засоби масової інформації, шляхом розміщення на інформаційних стендах у виконавчих органах.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Впровадження цього регуляторного акту не дозволить упорядкувати порядок взаємодії виконавчих органів Одеської міської ради та ЖБК і ОСББ (виконавців житлово-комунальних послуг), оскільки його положення не відповідають вимогам Постанови КМУ №869, Закону України “Про доступ до публічної інформації” та Регламенту виконавчого комітету Одеської міської ради.

6. Очікувані результати прийняття акта.
Впровадження цього регуляторного створює ризик встановлення економічно не обґрунтованих тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, у зв'язку з відсутністю відповідних документів, наявності яких вимагає Постанови КМУ №869 та можливістю похибки у розмірі 10%, а також може призвести до безпідставного наданні з державного бюджету відповідним ЖБК та ОСББ компенсації пільг та субсидій деяким категоріям населення.

7. Показники результативності акта.
Регуляторний акт досягне своєї мети, якщо встановлення тарифів буді відбуватися у повній відповідності до Постанови КМУ №869 від 01.06.2011 року, Закону України “Про доступ до публічної інформації” та Регламенту виконавчого комітету Одеської міської ради, що забезпечить встановлення економічно обґрунтованих тарифів. 

Вигоди
Витрати
 
СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОМР
 
Забезпечення встановлення економічно обґрунтованих тарифів, що можливо виключно при додержані вимог Постанови КМУ №869 від 01.06.2011 року, Закону України “Про доступ до публічної інформації” та Регламенту виконавчого комітету Одеської міської ради
 
 
 
Витрати на розповсюдження та тиражування
СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ВИКОНАВЦІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (ЖБК, ОСББ)
Забезпечення єдиного та зручного порядку подання та розгляду розрахунків економічно обґрунтованих тарифів на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг для їх встановлення за умови його повної відповідності вимогам діючого законодавства
 
Додаткові витрати відсутні 
СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН
 
Економічна обгрунтованість та прозорість тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, які повністю відповідають вимогам діючого законодавства 
Відсутні

 

8. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності акта
Відстеження результативності регуляторного акту, у разі його приведення у відповідність до вимог чинного законодвства, буде відбуватися в порядку передбаченому ст. ст. 10, 37 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються до управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради

65026, м. Одеса, вул. Пушкінська,6, тел. 720-70-27 та на е-mail: depeconomy_tarif@omr.odessa.ua

 а також на адресу юридичного департаменту Одеської міської ради

65004, м. Одеса, Думська площа, 1 та на e-mail: reguljatornost@ukr.net, протягом одного місяця з моменту оприлюднення.
Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
03.09.2012 11:50

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/43744/