04:26:04   |   24 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.




/ Main / Projects discussion

Проект Решения исполнительного комитета "Об утверждении "Временного порядка учета бесхозного недвижимого имущества в г. Одессе в новой редакции"

Принято решением исполкома № 618 от 15.10.2005

ПРОЕКТ

рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
Про затвердження „Тимчасового порядку обліку безхазяйного
нерухомого майна у м. Одесі у новій редакції”


Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 335 Цивільного кодексу України , Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.2202.2002р. № 7/5, з метою врегулювання питання щодо обліку безхазяйного майна, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Тимчасовий порядок обліку безхазяйного нерухомого майна у м. Одесі у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова                     Е.Гурвіц

Керуюча справами              Т.Єршова



Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради


Тимчасовий порядок
обліку безхазяйного нерухомого майна

 

1. Безхазяйне нерухоме майно – це майно, яке не має власника або власник якого невідомий.

2. Цей порядок визначає механізм обліку безхазяйного майна.

3. Підприємства, установи, організації та громадяни, яким стало відомо про нерухоме майно, що не має власника або власник якого невідомий, зобов’язані повідомити про це юридичне управління Одеської міської ради.

4. Після одержання повідомлення про наявність безхазяйного нерухомого майна юридичне управління Одеської міської ради направляє до КП “ОМБТІ та РОН” доручення на здійснення підготовчих заходів по прийняттю на облік безхазяйного нерухомого майна.

5. КП “ОМБТІ та РОН” не пізніше 15 днів після отримання доручення складає акт опису майна (об’єкту безхазяйного нерухомого майна) з його фото фіксацією, складає довідку про наявність реєстрації права власності за адресою знаходження безхазяйного нерухомого майна та направляє запит до юридичного управління Одеської міської ради про можливість взяття на облік зазначеного об’єкту.

6. Після проведення правової експертизи наданих документів юридичне управління Одеської міської ради готує висновок про можливість взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

7. КП “ОМБТІ та РОН” у 3-денний термін приймає на облік безхазяйне нерухоме майно та розміщує оголошення про взяття на облік у друкованих засобах масової інформації.

8. Під час обліку нерухомого майна як безхазяйного, зняття КП “ОМБТІ та РОН” з обліку такого майна за зверненням його власника можливо при наявності письмового висновку юридичного управління Одеської міської ради.

9. Після спливу одного року з дня взяття на обік безхазяйного нерухомого майна, КП “ОМБТІ та РОН” письмово повідомляє про це юридичне управління Одеської місії ради.

10. Юридичне управління Одеської міської ради протягом 5 днів готує заяву до суду про передачу зазначеного майна у комунальну власність територіальної громади міста Одеси.

11. На підставі рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність, органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальної громади м. Одеси відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження зазначеними об’єктами нерухомого майна.

12. Нерухоме майно, щодо якого винесене рішення про передачу безхазяйного майна до комунальної власності, підлягає обов’язковій державній реєстрації.


Керуюча справами Т.М. Єршова



АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
Проект рішення  виконкому Одеської міської ради
Про затвердження „Тимчасового порядку обліку безхазяйного нерухомого майна у м. Одесі у новій редакції”
 
 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання
За даними виконавчих органів Одеської міської ради, а також за повідомленнями громадян та організацій, на території міста Одеси розташовано декілька десятків об’єктів нерухомого майна, яке не має власника, або власник якого невідомий. Відповідно до п.1 ст.335 ЦК України таке майно є безхазяйним. Також, п.2 ст. 335 ЦК України передбачає що безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені та після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі вона за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана за рішенням суду у комунальну власність.
Таким чином, до комунальної власності територіальної громади переходить право власності на той чи інший нерухомий об’єкт. Територіальна громада отримує безперечні вигоди від права розпоряджатися таким майном, а саме вказане майно може бути на законних підставах передане в оренду, відчужено, закладено тощо. Це може суттєво збільшити доходи місцевого бюджету. Однак, на сьогодні не існує механізму взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.     
 Існування проблеми пов’язане із відсутністю реальних механізмів взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, а саме порядку та строків проведення як прийняття на облік та   забезпечення широкого доступу до цієї інформації.
Пропонований проект рішення має на меті впорядкувати діяльність органів та посадових місцевого самоврядування міста щодо виявлення, взяття на облік та підготовки заяви до суду   про передачу зазначеного майна у комунальну власність міста Одеси,    відповідно до вимог Цивільного кодексу України
Рішенням передбачається затвердити Тимчасовий порядок обліку безхазяйного нерухомого майна. Цей Тимчасовий порядок мав би конкретизувати порядок здійснення зазначеної діяльності відповідно до існуючої організаційно-адміністративної та функціональної структури місцевого самоврядування.
 
2. Цілі державного регулювання:
-          Запровадження єдиної системи управління безхазяйним майном у місті, яка б забезпечувала виконання всіх функцій управлінського процесу від складання опису майна, попередньої оцінки, підготовки заяви до комунального підприємства „Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості” про прийняття на облік виявленого безхазяйного нерухомого майна до підготовки заяви до суду про передачу майна у комунальну власність міста Одеси;
-          підвищення ефективності господарської діяльності через чітку визначеність порядку взяття на облік безхазяйного майна;
-          забезпечення постійного доходу до міського бюджету;
-          забезпечення балансу інтересів як суб’єктів підприємництва та міської влади щодо формування підприємницького середовища так і територіальної громади;
-          стимулювання розвитку підприємницької діяльності в місті.
 
3.Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу:

Можливі способи досягнення цілей
Оцінка способу
Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу
Збереження чинних регулювань ( статус - кво)
 
·          Спосіб оцінюється як такий, що не в повній мірі забезпечує вимоги ЦК України
·                    Відсутність чинної нормативно-правовій базі центрального рівня.
Інший від запропонова­ного розподіл функцій з організації діяльності міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
·          Будь-який інший розподіл функцій з організації діяльності міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб щодо взяття на облік безхазяйного майна  вимагатиме більших затрат на додаткову фахову підготовку спеціалістів (для здійснення функцій взяття на облік безхазяйного майна).
 
·                     Значні затрати на забезпечення регулювання.
Обраний спосіб
·          Побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня.
·          Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.
·          Відповідає потребам у вирішенні проблеми.
·           Забезпечує встановлення принципів демократії  на місцевому рівні.
·           Забезпечує принципи державної регуляторної політики, адекватні станові підприємницького середовища та сучасні вимоги ефективного державного управління.

 
 
 
 4.       Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
 
Принципи та способи досягнення цілей регулювання:
-                      побудова регулювання на виконання вимог ЦК України;
-      у продовж 15 днів після отримання доручення складається акт опису майна (об’єкту безхазяйного нерухомого майна) з його фото фіксацією, складається довідка про наявність реєстрації права власності за адресою знаходження безхазяйного нерухомого майна;
-  готується висновок про можливість взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;
-  у 3-денний термін приймається на облік безхазяйне нерухоме майно та розміщується оголошення про взяття на облік у друкованих засобах масової інформації;
- підготовлення заяви до суду про передачу зазначеного майна у комунальну власність територіальної громади міста Одеси;
- на підставі рішення суду майно передається у комунальну власність;
 
 
Ефективність способів досягнення цілей:
 
Ефективність запропонованого регулювання забезпечуватиметься через додаткові надходження до міського бюджету внаслідок передачі в оренду або відчуження майна, яке перейшло до комунальної власності внаслідок судового рішення про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність, згідно з якім, органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальної громади м. Одеси відповідно до закону можуть здійснювати правомочності щодо володіння, користування та розпорядження зазначеними об’єктами нерухомого майна. 
 
5.Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
 
Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.
            Впровадження акта передбачає нарощення затрат адміністративних ресурсів, а саме витрати на складання опису майна, його оцінка, витрати на оголошення про взяття на облік у засобах масової інформації, сплата держмита за подачу заяви до суду. Проектом рішення не передбачається виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання. Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог акта визначатимуться бюджетними можливостями.
 
 Можлива шкода у разі настання очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.
 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта
із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.
 

Сфера регуляторного впливу
Вигоди
Витрати
1. Одеська міська рада, її виконавчі органи та КП „ОМБТІ та РОН”
 
1. Зростання рівня довіри як у підприємницькому середовищі так і серед громадян.
2. Збільшення надходжень до міського бюджету.
1. Збільшення аналітичної роботи (функціональних обов’язків), виконавчих органів, посадових осіб.
2. Додаткове навантаження на КП „ОМБТІ та РОН” та юридичне управління Одеської міської ради
3. Оплата послуг наукових установ залучених до проведення оцінки безхазяйного майна акта.
 4.   Додаткові витрати на сплату держмита за подачу заяви до суду.
 
2. Суб’єкти господарювання, та їх об’єднання
1.   Створення сприятливих умов ведення бізнесу
2    Реалізація інтересів розвитку підприємництва через можливість одержати в оренду або викупити той чи інший об’єкт нерухомості.
3. Стабільність умов господарювання.
Придбання газет в яких розміщено оголошення про безхазяйні об’єкти нерухомості. 
 
Територіальна громада
1.Через збільшення надходжень до міського бюджету можливість отримання додаткових соціальних суспільних благ. 
 Витрати не прогнозуються.

 

 

 

 

Замечания и предложения к Проекту решения принимаются в письменном или электронном виде

в течение одного календарного месяца со дня его публикации по адресу:
65004, г. Одесса, ул. Думская,1, каб.314,


юридическое управление Одесского городского совета.
Тел. 22-14-37.
E-mail: media1@cityhall.odessa.ua

Принято решением исполкома № 618 от 15.10.2005

 

 



INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More