10:03:41   |   25 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Projects discussion

Проект Решения исполнительного комитета «Об утверждении Методики определения долевого участия заказчиков в развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры г. Одессы (плата за право застройки)»

Проект рішення виконавчого комітету

Про затвердження Методики визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси (плата на право забудови) /доповнене/.

Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2000 р. № 1930 “Про встановлення граничного розміру залучення грошових коштів на розвиток інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів”, на виконання п. 2 рішення Одеської міської ради від 15.07.2005 р. № 4225-IV “Про створення комісії з визначення розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси”, “Правил забудови міста Одеси”, затверджених рішенням Одеської міської ради від 26.09.2003 р. № 1716-IV, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити Методику визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси (плати на право забудови) з додатками (додаток 1).

2. Комісії з визначення розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси, керуватися Методикою визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси (плати на право забудови).

3. Затвердити типові договори на право забудови (додаток 2, 3).

4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.08.2002 р. № 238 “Про затвердження “Методики розрахунку плати за право забудови”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Кучука М.І.

Міський голова             Е. Гурвіц
Керуюча справами      Т. Єршова

 

 


Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради


Методика
визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури м. Одеси (плата на право забудови)


1. Загальні положення

1.1. Методика визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси (плата на право забудови) (далі – Методика) розроблена відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про планування та забудову територій”, Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2000 р. № 1930 “Про встановлення граничного розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів”, “Правил забудови міста Одеси”, затверджених рішенням Одеської міської ради від 26.09.2003 р. № 1716-IV.

1.2. Методика розроблена з метою визначення розміру пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси (плати на право забудови) (далі – Плата на право забудови).

1.3. Плата на право забудови стягується із замовників згідно з договором на право забудови (далі - Договір), укладеним між замовником та виконавчим комітетом Одеської міської ради.

1.4. Підготовку розрахунку розміру Плати на право забудови здійснює управління капітального будівництва Одеської міської ради у 20-денний термін після отримання доручення заступника міського голови за наявністю наступних матеріалів, наданих замовником:

- акта вибору земельної ділянки з додатковими матеріалами;

- проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради;

- висновку управління архітектури та містобудування Одеської міської ради до розробленого робочого (ескізного) проекту;

- зведеного кошторису вартості об’єкта;

- списків громадян, затверджених відповідною районною адміністрацією м. Одеси, які підлягають відселенню; документів, підтверджуючих надання їм другого упорядкованого житла, якщо є відселення;

- документів, підтверджуючих право власності на забудову (споруду), яка знаходиться на земельній ділянці (при наявності споруд).

1.5. Розгляд, аналіз та затвердження пропонованих управлінням капітального будівництва Одеської міської ради розрахунків щодо визначення розміру Плати на право забудови, здійснює комісія з визначення розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси (далі – Комісія).

1.6. Після затвердження Комісією розміру Плати на право забудови управління капітального будівництва Одеської міської ради складає відповідний проект Договору, який затверджується рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.

1.7. Контроль за виконанням обов’язків замовників за Договором стосовно розрахунків по Платі на право забудови здійснює управління капітального будівництва Одеської міської ради.

1.8. Грошові кошти, що надходять від замовників як Плата на право забудови, спрямовані на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси.

1.9. Плата на право забудови поширюється на замовників, які здійснюють на території м. Одеси:

- будівництво (реконструкцію) будь-яких об’єктів, незалежно від форм власності;

- зміни функціонального призначення (перепрофілювання, переобладнання тощо) об’єктів виробничого та невиробничого призначення;

- зміни функціонального призначення жилих будинків (приміщень) на нежилі.

1.10. Плату на право забудови не сплачують Замовники, які здійснюють:

- будівництво (реконструкцію) будь-яких об’єктів на замовлення органів місцевого самоврядування за кошти державного (місцевого) бюджету;

- будівництво індивідуальних жилих будинків на земельних ділянках, переданих у власність або наданих у користування , згідно з чинним земельним законодавством;

- будівництво об’єктів соціальної сфери (дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх та спортивних шкіл, охорони здоров’я та соціального забезпечення тощо) за умовою експлуатації їх суспільно-добродійними та неприбутковими організаціями;

- будівництво дитячих будинків сімейного типу;

- будівництво релігійно-культових об’єктів;

- реставрацію пам’яток архітектури, історії та культури в частині площ, що не перепрофільовуються;

- відтворення втрачених об’єктів історико-архітектурної спадщини в частині площ, що не перепрофільовуються;

- реконструкцію об’єктів, що є пам’ятниками архітектури, історії та культури, якщо замовниками було здійснено відселення за їхні кошти із непридатних для проживання жилих будинків або будівель (споруд), придбаних у процесі приватизації об’єктів, в частині площ, що не нарощуються і не перепрофільовуються;

- будівництво об’єктів інженерного забезпечення, енергозбереження та енергопостачання, водовідведення та водопостачання: насосних станцій та теплових мереж, бойлерних, котелень, трансформаторних підстанцій, розподільних підстанцій, підстанцій, газорозподільних підстанцій, ліній електромереж тощо за умов передачі їх до комунальної власності, територіальній громаді м. Одеси.

2. Порядок здійснення розрахунку замовниками по Платі на право забудови

2.1. Плата на право забудови визначається у двох варіантах:

- у разі будівництва об’єкта житлового призначення Плата на право забудови визначається у відсотках від загальної площі квартир житлового будинку у відповідної кількості квадратних метрів житла;

- у разі будівництва об’єкта іншого призначення – у грошовому виразі.

2.2. Розрахунок житлом замовник здійснює на етапі зведення 50% коробки жилого будинку, письмово повідомити Виконкому перелік конкретних квартир (№ квартири, її загальна та житлова площі, поверх) по номенклатурі та поверховості, узгодженої окремо, з наступною передачею зазначених квартир із внутрішнім оздобленням, згідно з Державним стандартом, діючим на момент укладення договору на право забудови, перед введенням об’єкта в експлуатацію.

2.2.1. Факт здіснення розрахунку оформляється актом за підписом замовника та управління капітального будівництва Одеської міської ради.

2.2.2. Перед введенням об’єкта в експлуатацію, згідно з клопотанням замовника, розрахунок Плати на право забудови у відсотках може бути замінений на розрахунок у грошовому виразі.

Розрахунок у грошовому виразі замовник здійснює відповідно до рішення оцінювальної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради, якою встановлюється вартість 1 м2 загальної площі житла, призначеного для передачі виконавчому комітету Одеської міської ради, згідно з графіком, узгодженим з управлінням капітального будівництва Одеської міської ради, до введення житлового будинку в експлуатацію.

2.3. Розрахунок у грошовому виразі за Договором замовник здійснює протягом двох місяців після прийняття Одеською міською радою рішення про відведення земельної ділянки.

2.3.1. У разі невчасної або неповної оплати грошових коштів, передбачених Договором, замовник виплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від не перерахованої суми за кожний день прострочення.

2.4. На етапі введення об’єкта в експлуатацію, на підставі звернення замовника та за поданням інспекції державного архітектурно-будівельного контролю управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, управління капітального будівництва Одеської міської ради надає до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю управління архітектури та містобудування Одеської міської ради довідку, яка підтверджує виконання замовником обов’язків по Договору.

2.5. Якщо на етапі введення об'єкта в експлуатацію фактичні техніко-економічні показники об'єкта змінилися в більшу або меншу сторону, затверджений Комісією розмір Плати на право забудови підлягає перегляду. Нова Плата на право забудови оформлюється Договором на право забудови в новій редакції, після виконання якого, управління капітального будівництва Одеської міської ради надає до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю управління архітектури та містобудування Одеської міської ради довідку про виконання замовником відповідних зобов'язань.

3. Розрахунок розміру Плати на право забудови

3.1. Розрахунок Плати на право забудови при будівництві житла розраховується від загальної площі квартир житлового будинку

та здійснюється за формулою:

Р ж = (S заг.кв. – S вл) х (10% + К зон ):100% – S від– S бюд – S соц,

де:

Р ж – розмір Плати на право забудови при будівництві житла (м2);

S заг.кв. - загальна площа квартир об’єкта, згідно з даними висновку управління архітектури та містобудування Одеської міської ради за робочим (ескізним) проектом (м2);

S вл – площа будівель на будівельному майданчику, яка є власністю замовника (м2);

10% - базова ставка, прийнята в межах граничного розміру, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2000 р. № 1930 із розрахунку можливості коригування на К зон;

К зон – зональний коефіцієнт, відповідно до затвердженого зонального коефіцієнту, застосовуємого при розрахунках орендної плати за земельну ділянку (%) (Додаток 1);

S від – розмір площі необхідної на відселення громадян (м2);

S бюд – площа приміщень для передачі організаціям комунальної форми власності (м2);

S соц – площа приміщень соціального призначення для передачі на баланс міста (м2).


3.2. Розрахунок Плати на право забудови при реконструкції об’єкта здійснюється за формулою:

Р ж = S дод. х (10% + К зон ): 100% х К рек – S бюд - S соц ,

де:

Р ж – розмір Плати на право забудови при реконструкції об’єкта (м2);

S дод. – додаткова площа об’єкта, яка підлягає реконструкції, згідно з даними висновку управління архітектури та містобудування Одеської міської ради за робочим (ескізним) проектом (м2);

10% – базова ставка, прийнята в межах граничного розміру, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2000 р. № 1930 із розрахунку можливості коригування на К зон;

К зон – зональний коефіцієнт, відповідно до затвердженого зонального коефіцієнту, який застосовується під час розрахунків орендної плати за земельну ділянку (%) (Додаток 1);

К рек – при здійсненні реконструкції об’єкта застосовується знижувальний коефіцієнт від 0,5 до 1,0;

S бюд – площа приміщень для передачі організаціям комунальної форми власності (м2);

S соц – площа приміщень соціального призначення для передачі на

баланс міста (м2).

При проведенні реконструкції об’єкта Плата на право забудови береться за додаткову площу об’єкта, якщо не змінюється функціональне використання об’єкта.

3.3. Розрахунок Плати на право забудови об’єкта нежитлового призначення здійснюється у грошовому виразі за формулою:
Р = (((S заг – Sвл) х (10% + К зон ): 100% ) - S від) х В буд х К ф ,
де:

Р – розмір Плати на право забудови об’єкта нежитлового призначення у грошовому виразі (грн);

S заг – загальна корисна площа об’єкта (м2);

Sвл - площа будівель на будівельному майданчику, яка є власністю замовника (м2);

К зон – зональний коефіцієнт (%) (Додаток 1);

S від – розмір площі необхідної на відселення громадян (м2);

В буд – опосередкована вартість будівництва житла з розрахунку на 1 м2 , відповідно до даних Держбуду України ;

К ф – коефіцієнт функціонального використання об’єкта (Додаток 2 );

При проведенні реконструкції об’єкта Плата на право забудови береться за додаткову площу, на яку збільшується загальна площа, якщо не змінюється функціональне використання об’єкта.


3.4. Комісія має право прийняти рішення щодо зниження Плати на право забудови за наявністю документів, підтверджуючих витрати замовника на інженерні мережі та інженерний захист території.Додаток 1 до методики /зональний коефіцієнт/
Додаток 1
до методики визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури м. Одеси (плата на право забудови)
з графічною схемою розмежування зон
  
Зональний коефіцієнт (К зон)
 

№ подзоны
Опис меж
Коефіцієнт
К зон. ( %)
Київський район
 1.  
К-1
Вул. В. Терешкової, вул. Космонавтів, Люстдорфська дорога, пр-т Адміральський,                   вул. Павла Шклярука, вул. Космонавта Комарова до вул. В. Терешкової
6
 1.  
К-2
Межа міста, пр-т Маршала Жукова,                            вул. Варненська, вул. В. Терешкової, Люстдорфська дорога, вул. Дерибасівка,                   вул. Тульська, вул. Маршала Жукова, межа міста
6
 1.  
К-3
Вул. Тульська, Люстдорфська дорога,                                вул. Архітекторська, вул. Ільфа і Петрова,                            вул. Ак. Глушка, пр-т Маршала Жукова
6
 1.  
К-4
Вул. Космонавта Комарова, Люстдорфська дорога, вул. Костанді, вул. Ялинкова, вул. Ахматової, Фонтанська дорога, вул. Гвардійська,                     вул. Бригадна, вул. Павла Шклярука,                           вул. Толбухіна
7
 1.  
К-5
Вул. Костанді, Люстдорфська дорога,                           вул. Ак. Вільямся, вул. Дача Ковалевського, санаторій „Зелена гірка”, вздовж схилу берега моря, Фонтанська дорога, вул. Ахматової,                     вул. Ялинкова, вул. Костанді
7
 1.  
К-6
Вул. Архітекторська, межа міста,                                          вул. Марії Демченко, вздовж дачних ділянок,                    Дача Ковалевського, вздовж схилів берега моря, санаторій „Зелена гірка”, вул. Дача Ковалевського, вул. Ак. Вільямса
8
№ подзоны
Опис меж
Коефіцієнт
К зон. ( %)
Київський район
 1.  
К-7
Межа міста, вул. Василя Симоненка, вул. Грецька, спец. території, південні очисні споруди, схили берега моря, прибережна акваторія моря
6
 1.  
К-8
Вул. Ак. Глушка, вул. Ільфа і Петрова, межа міста,   пр-т Маршала Жукова
6
 1.  
К-9
Пр-т Маршала Жукова, межа міста
6
 1.  
К-10
Вул. 25-ої Чапаєвської дивізії, комунально-складська та промислова зона, межа міста
6
 1.  
К-11
Схили берега моря, мис Великий Фонтан
10
 1.  
К-12
Схили берега моря, Фонтанська дорога
10
 1.  
К-13
Схили берега моря, Фонтанська дорога, 16 станція Великого Фонтана
10
Приморський район
 1.  
П-1
Фонтанська дорога, вул. Черняховського,                           вул. Педагогічна, вул. Посмітного, Фонтанська дорога
9
 1.  
П-2
Італійський бульвар, вул. Канатна,                                 вул. Пироговська, вул. Старостіна,                                  вул. Водопровідна, вул. Новощіпний ряд,                        вул. Преображенська, вул. Велика Арнаутська,                вул. Бєлінського
8
 1.  
П-3
Вул. Пироговська, вул. Канатна, Італійський бульвар, вул. Чорноморська, пров. Спортивний,                              вул. Семінарська, вул. Середньофонтанська
8
 1.  
П-4
Люстдорфська дорога, вул. Водопровідна,                           вул. Старостіна, вул. Середньофонтанська, залізниця
8
 1.  
П-5
Вул. Середньофонтанська, вул. Семінарська,                        пров. Спортивний, верх схилу берега моря, санаторій ім. Чувиріна, Французький бульвар,                  вул. Довженка, пр-т Т.Г. Шевченка, пр-т Юрія Гагаріна
10
 1.  
П-6
Люстдорфська дорога, залізниця,                                           вул. Середньофонтанська, Фонтанська дорога,                 пр-т Адміральський
9
№ подзоны
Опис меж
Коефіцієнт
К зон. ( %)
Приморський район
 1.  
П-7
Пр-т Т.Г. Шевченка, вул. Довженка, санаторій                            ім. Чувиріна, верх схилу берега моря,                        пров. Кренкеля, санаторій „Аркадія”,                            пр-т Т.Г. Шевченка, парк „Перемоги”,                          вул. Зоопаркова, Фонтанська дорога, пр-т Юрія Гагаріна
9
 1.  
П-8
Вул. Зоопаркова, парк „Перемоги”,                            пр-т Шевченка, санаторій „Аркадія”,                         пров. Кренкеля, пляж „Аркадія”, верх схилу берега моря, вул. Літературна, Фонтанська дорога,                             вул. Посмітного, вул. Педагогічна,                                      вул. Черняховського  
10
 1.  
П-9
Верх схилу берега моря, межа Приморського району, берег моря
10
 1.  
П –10
Схил берега моря
10
 1.  
П-11
Вул. Бригадна, вул. Павла Шклярука,                                пр-т Адміральський, Фонтанська дорога,                           вул. Гвардійська
7
 1.  
Ж-1
Вул. Преображенська, бульвар Мистецтв,                  Військовий узвіз, вул. Приморська, Польський узвіз, вул. Польська, вул. Жуковського
8
 1.  
Ж-2
Схили вздовж вул. Приморської, вул. Софіївська, вздовж залізниці, вул. Миколи Гефта, акваторія моря (гавані: “Робітнича”, “Заводська”, “Практична”, “Каботажна”, “Карантинна”, морський вокзал та рейсовий маяк), вздовж парку                       Т.Г. Шевченка, вул. Ланжеронівська
8
 1.  
Ж-3
Вул. Осипова, вул. Польська, узвіз Польський,                вул. Ланжеронівська, вул. Маразлієвська,                         вул. Успенська, Лідерсовський бульвар,                     вул. Велика Арнаутська
8
 1.  
Ж-4
Парк Т.Г. Шевченка, вул. Успенська,                                вул. Маразлієвська, схили біля Одеського морського торговельного порту, Лідерсовський бульвар
10
 1.  
Ж-5
Вул. Чорноморська, схили берега моря та прибережна акваторія з пляжами
10
 1.  
Ж-6
Вул. Преображенська, вул. Жуковського,                          вул. Польська, вул. Осипова, вул. Велика Арнаутська
8
№ подзоны
Опис меж
Коефіцієнт
К зон. ( %)
Приморський район
 1.  
Ц-1
Вул. Пастера, вул. Ольгіївська, схили берега моря, бул. Мистецтв, вул. Преображенська, вул. Велика Арнаутська, вул. Старопортофранківська,                          вул. Тираспольська, вул. Ніжинська,                                вул. Дворянська
8
 1.  
Ц-2
Вул. Старопортофранківська, вул. Пастера,                         вул. Дворянська, вул. Ніжинська,                                    вул. Тираспольська
8
 1.  
Ц-3
Ольгіївський узвіз, вздовж залізниці,                               вул. Софіївська, вул. Ольгіївська,                                      вул. Старопортофранківська, вул. Розумовська,                 вул. Балківська, вул. Дюківська, пров. Матроська Слобода, узвіз Ковалевського,                                    вул. Скиданівського, пров. Скиданівського, Ольгіївський узвіз, залізниця
8
 1.  
Ц-4
Вул. Розумовська, вздовж залізниці,                                  вул. Маловського, ул. Балківська
3
Малиновський район
 1.  
I-1
Вул. Водопровідна, пров. Високий,                              вул. Мечникова, вул. Новощіпний ряд
5
 1.  
I-2
Вул. Чернишевського, вул. Степова,                              вул. Комітетська, вул. М’ясоєдовська, вул. Велика Арнаутська, вул. Новощіпний ряд,                                вул. Мечникова, пров. Високий,                                    вул. Водопровідна, Люстдорфська дорога
5
 1.  
I-3
Вул. Бугаївська, промзона, залізниця,                                вул. М’ясоєдовська, вул. Комітетська,                             вул. Степова, вул. Мельницька, межа парку до вул. Бугаївської
5
 1.  
I-4
Залізниця, промзона, вул. Бугаївська, межа парку до вул. Мельницької, вул. Мельницька
2
 1.  
I-5
Вул. Хімічна, вул. Михайла Грушевського, залізниця
2
 1.  
I-6
Вул. Хімічна, залізниця, промзона, Ленінградське шосе
2
 1.  
I-7
Вздовж залізниці до міської межі, Ленінградське шосе, промзона до залізниці
2
 1.  
I-8
Тираспольське шосе, обхідна дорога, залізниця
2
№ подзоны
Опис меж
Коефіцієнт
К зон. ( %)
Малиновський район
 1.  
I-9
Обхідна дорога, Тираспольське шосе, залізниця,                 вул. Петровського, вул. Умова, вул. Крайня, міська межа
2
 1.  
I-10
Вул. Учнівська, Тираспольське шосе, залізниця,              вул. Петровського, вул. Умова, вул. Крайня, міська межа
2
 1.  
I-11
Міська межа, вул. Умова, вул. Ак. Гаркавого, промзона, Овідіопольське шосе
2
 1.  
I-12
Вул. Ак. Гаркавого, залізниця, промзона
2
 1.  
I-13
Зона між залізницею
2
 1.  
I-14
Ділянка залізниці (ст. Застава-1,                                    ст. Новодеповська)
2
 1.  
М-1
Вул. Рекордна, залізниця, вул. Чернишевського, Люстдорфська дорога, вул. Малиновського
5
 1.  
М-2
Вул. Генерала Петрова, вул. Щорса,                         вул. Рекордна, вул. Маршала Малиновського,                 вул. Космонавтів
5
 1.  
М-3
Аеродром „Шкільний”, вул. 25-ої Чапаєвської дивізії, вул. Іцхака Рабіна, вул. Генерала Петрова,                       вул. Космонавтів, вул. В. Терешкової,                              вул. Варненська
5
 1.  
М-4
Вул. Спартаківська, залізниця, вул. Рекордна,                   вул. Щорса
5
 1.  
М-5
Вул. Гастелло, північна межа парку в районі аеропорту „Центральний”, Овідіопольська дорога, залізниця, вул. Спартаківська, вул. Щорса,                       вул. Генерала Петрова, вул. Радісна
5
 1.  
М-6
Межа аеропорту „Центральний”, Овідіопольська дорога, гаражі, вул. Гастелло, вул. Радісна,                         вул. Генерала Петрова, вул. Іцхака Рабіна, межа „Школьного” аеродрому
5
 1.  
М-7
Міська межа, промзона на 7 км Овідіопольського шосе, Овідіопольська дорога, парк аеропорту „Центральний”, межа „Шкільного” аеродрому, міська межа
5
 1.  
М-8
Міська межа, Овідіопольська дорога, аеропорт „Центральний”
5
 1.  
М-9
Залізниця (ст. Одеса-Товарна), вул. Мельницька,               вул. Чернишевського
5
№ подзоны
Опис меж
Коефіцієнт
К зон. ( %)
Суворовський район
 1.  
Л-1
Вул. Михайла Грушевського, вул. Сергія Ядова,                  вул. Процента, вул. Нежданової,                                   вул. Кладбіщенська, вул. Ак. Воробйова,                        вул. Рачкова, вул. Маловського, залізниця
2
 1.  
Л-2
Ленінградське шосе, пров. Агрономічний, міська межа, вул. Хуторська, Хуторський пров.,                         вул. Озерна, вул. Нікітіна, вул. Кладбіщенська,                  вул. Нежданової, вул. Процента, вул. Сергія Ядова,                вул. Михайло Грушевського
2
 1.  
Л-3
Міська межа, вул. Хуторська (Цементний з-д), Шкодова гора (НПЗ), вул. Ізвесткова, вул. Озерна, Хуторський пров.
1
 1.  
Л-4
Вул. Нікітіна, Хаджибеївська дорога до Окружної дороги, Балтська дорога, залізниця, вул. Ізвесткова,        3-й Ізвестковий пров.
1
 1.  
Л-5
Вул. Ак. Воробйова, вул. Кладбіщенська,                             3-й Ізвестковий пров., вул. Ізвесткова, залізниця,                                   вул. Маловського, вул. Рачкова,
2
 1.  
Л-6
Міська межа, санаторій „Хаджибей”, берег Хаджибейського лиману, Хаджибейська дорога,                 вул. Ізвесткова
1
 1.  
Л-7
Залізниця, Газовий пров., вул. Чорноморського козацтва, Миколаївська дорога, вул. Лиманна, залізниця, Ширяєвські провулки, Пересипський міст
1
 1.  
Л-8
Вул. Жевахова гора, межі міста, курорт „Куяльник”, вул. Лиманна, залізниця, Балтська дорога
1
66.
С-1
Вул. Лиманна (ріг Миколаївської дороги), залізниця, вул. Штілева, база “Кемпінг”, Миколаївська дорога
3
67.
С-2
Вул. Лиманна (від залізниці), об’їзна дорога,                      2-й Локомотивний пров., промзона, Одеса-Сортувальна (залізниця)
2
68.
С-3
Об’їзна дорога, міська межа, берег та акваторія Куяльницького лиману (курорт „Куяльник”)
1
69.
С-4
Об’їзна дорога, вул. Пісочна, сел. Шевченка, залізниця, промзона
1
№ подзоны
Опис меж
Коефіцієнт
К зон. ( %)
Суворовський район
70.
С-5
Берег Куяльницького лиману, міська межа, залізниця (вул. Луцька), вул. Пісочна,                                   сел. Шевченка
1
71.
С-6
Вул. Штілева, залізниця, вул. Кишинівська,                         вул. Лесі Українки, 4-а Лінія сел. Котовського, Південна дорога до вул. Штілевої
3
72.
С-7
Південна дорога, 4-а Лінія сел. Котовського,                            вул. Лесі Українки, вул. Кишинівська, залізниця,                вул. Жоліо Кюрі, міська межа, вул. Паустовського, Дніпропетровська дорога, вул. Генерала Бочарова,             вул. Сахарова, вул. Марсельська, межа міста, Дніпропетровська дорога
2
73.
С-8
Кладовище в межах міста (біля с. Корсунці)
1
74.
С-9
Прибережна зона: межа міста по Крижанівський                балці, Южна дорога, Миколаївська дорога,                             вул. Чорноморського козацтва, Газовий пров., межа адмінрайону, берег моря та акваторія
3
75.
С-10
Куліндоровська промзона в межах міської межі, з західної сторони - сільгоспземлі
1
Смуга відводу залізниці
76.
 
Смуга відводу залізниці в межах міста
1

 


_____________________________

 

Додаток 2
до методики визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси (плата на право забудови)
 
Коефіцієнт функціонального використання об’єкта (К ф)
 

бази та складські приміщення невиробничого призначення
0,6 - 0,8
автомийки, автостоянки
0, 6 - 0,8
підземні паркінги
0,9 – 1,0
автозаправні станції,
станції технічного обслуговування
1,5 – 2,0
об`єкти освіти, охорони здоров`я
0,6 - 0,8
пральні, перукарні, хімчистки
0, 6 – 1,0
громадські бані, сауни
0,8 - 1,2
міні–ринки, ринки
1,0 - 2,0
спортивні споруди
0,6 - 0,8
виробничі комплекси, заводи, цехи та ін.
1,0 – 1,5
бари, кафе, ресторани
1,5 - 2,0
павільйони, магазини торгові центри, супермаркети
1,5 – 2,0
офіси, адміністративні забудови
1,2 – 1,6
 
кемпінги, готелі, бази відпочинку дискотеки, танцклуби, пансіонати
1, 6 – 2,0
ігорний бізнес
1,8 – 2,5


 

________________________________

   

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
 
Типовий договір на право забудови
 
Виконавчий комітет Одеської міської ради в особі заступника міського голови Кучука Михайла Ілліча, діючого на підставі п. 5, п. 7 ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.ст. 12, 14 Закону України «Про основи містобудування», ст.1 Указу Президента України «Про пріоритетні завдання в сфері містобудування» від 13.05.1997 р., Земельного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2000 р.                   № 1930 «Про встановлення граничного розміру залучення грошових коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів», «Правил забудови міста Одеси», затверджених рішенням Одеської міської ради від 26.09.2003 р. № 1716-IV, іменований далі "Виконком", з одного боку, і організація ___________, в особі керівника _______________, що діє на підставі Статуту, зареєстрованого _________________________, іменоване далі "Забудовник", з іншого боку, разом іменовані сторони, уклали даний Договір про нижченаведене: 
 
1. Предмет договору
 
1.1. Предметом даного Договору є надання Забудовникові від імені Виконкому права забудови земельної ділянки, у границях відводу, за адресою: __________________, строком до ___________, для здійснення будівництва, _______________ а також комплексного благоустрою прилеглої території.
1.2. Надання права забудови земельної ділянки здійснюється відповідно                до рішення Виконкому від __________№________
 
 
2. Виконком зобов'язується
 
2.1.Надати Забудовникові право забудови земельної ділянки, обговореній  в п. 1.1., на строк до ___________, для здійснення будівництва ______________, а також комплексного благоустрою прилеглої території.
2.2. Контролювати будівництво на обговореній у п. 1.1. земельній ділянці, відповідно до її цільового використання.
 
 
3. Забудовник зобов'язується
 
3.1. Здійснити самостійно або із залученням підрядника будівництво_______________, а також комплексний благоустрій прилеглої території на земельній ділянці, обговореній у п.1.1, відповідно до технічних умов і прийнятими Забудовником зобов'язаннями в строк до ______________.
3.2. На етапі зведення 50% коробки житлового будинку по _____________, письмово повідомити Виконкому перелік конкретних квартир (№ квартири, її загальна й житлова площі, поверх) по номенклатурі та поверховості, узгодженої окремо, у розмірі ___ % житла від загальної площі квартир жилого будинку за зазначеною адресою, з наступною передачею зазначених квартир із внутрішнім оздобленням, згідно з Державним стандартом, діючим на момент укладання Договору. (Підстава: протокол засідання комісії з визначення розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси від_______ №___).
3.3. Виділити в жилому будинку:
-          приміщення для консьєржа;
-          приміщення для роботи з дітьми, площею не менше 50 м2, розташоване                 на 1-му поверсі;
-           приміщення для розміщення будинкоуправління з трьох кімнат площею не менше ніж 50 м2.
3.4. Протягом двох місяців після прийняття Одеською міською радою рішення про відведення земельної ділянки для будівництва ________________ перелічити плату на право забудови при будівництві ___________________в розмірі ______ (_____) гривен (без ПДВ) на рахунок управління капітального будівництва Одеської міської ради (далі - УКБ)_______________________ (Підстава: протокол засідання комісії з визначення розміру залучення засобів замовників на   розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси від_____ № ___).
3.5. Здійснювати:
-          відгороджування будівельного майданчика в естетичному вигляді;
-          мийку коліс автомашин при виїзді машин з будівельного майданчика;
-          під час перевезення сипучих матеріалів автотранспортними засобами покривати тентами матеріали, що перевозяться.
3.6. До початку будівництва укласти Договір на страхування відповідальності виконавця будівельних робіт за завдання матеріальних збитків третім особам.
3.7. Погоджувати й затверджувати у встановленому порядку усі зміни й доповнення до проектної документації, внесені в процесі будівництва.
3.8. У випадку якщо зміни й доповнення до проектної документації, виконані в ході будівництва, спричиняють зміни основних техніко-економічних показників (за генеральним планом, загальній площі, потужності й т. щ.), Забудовник зобов'язаний виступити із клопотанням перед Виконкомом про внесення відповідних змін до рішення Виконкому від ___________ № ________
3.9. До початку будівництва оформити дозвіл на виробництво будівельних робіт у інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю управління архітектури та містобудування Одеської міської ради (далі - інспекція ДАБК).
3.10. Усі будівельні роботи проводити в суворій відповідності до проектної документації.
3.11. У випадку виявлення Виконкомом або вповноваженими органами порушень установленого порядку будівництва об'єкта, негайно усунути за свій рахунок наслідки цих робіт у строк, встановлений одностороннім приписом інспекції ДАБК.
3.12. Проводити будівельні роботи тільки силами підприємств (організацій), що мають Державну ліцензію на виконання будівельних робіт з відповідних видів будівництва.
3.13. Забезпечувати в період будівництва належний санітарний, протипожежний стан будинків і споруд, розташованих на відведеній земельній ділянці.
3.14. Забезпечувати в період підготовки й ведення будівництва безперешкодний доступ на земельну ділянку, в будинки й споруди, до інженерних комунікацій, розташованих на ній, фахівців експлуатуючих служб та організацій при необхідності проведення ремонтно-відбудовчих робіт, а також управлінь та інших служб Виконкому для контролю будівництва й цільового використання земельної ділянки.
3.15. Вчасно вживати заходи з усунення аварійних ситуацій або інших обставин, що виникли під час будівництва.
3.16. Після закінчення будівництва об'єкта:
- оформити в УКБ довідку про виконання зобов'язань за Договором для подання до інспекції ДАБК;
- передати зазначений об'єкт в експлуатацію, відповідно з діючим законодавством «Прийом до експлуатації закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення».
 
4. Відповідальність сторін
 
4.1. Відповідальність Виконкому:
4.1.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, Виконком несе відповідальність згідно з діючим законодавством.
4.2. Відповідальність Забудовника:
4.2.1. У випадку невчасної або неповної оплати грошових коштів, передбачених у п. 3.3 розділа 3 даного Договору, Забудовник виплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від не перерахованої суми за кожний день прострочення.
Пеня перераховується на рахунок УКБ _____________________
4.2.2. У випадку порушення Забудовником умов забудови, обговорених Договором, рішеннями Одеської міської ради й Виконкома, а також вимогами Будівельних норм і правил, Забудовник компенсує нанесені збитки, включаючи витрати на приведення площадки в належний стан. Факти й склад порушень, допущених Забудовником, фіксуються відповідними приписами (актами), складеними інспекцією ДАБК у порядку, передбаченому законодавством.
4.2.3. Неналежне виконання зобов'язань, а також відшкодування збитків, не звільняє Забудовника від виконання своїх зобов'язань за Договором.
 
5. Особливі умови
 
5.1. У випадку настання форс-мажорних обставин, право забудови земельної ділянки зберігається за Забудовником до закінчення терміну дії Договору.
5.2. У випадку якщо будівництво об'єкта повинно продовжуватися після закінчення дії Договору, Забудовник за три місяці до закінчення терміну дії Договору повинен звернутися до Виконкому з письмовим клопотанням відносно пролонгації Договоруділянки й внесенні змін до рішення Виконкому від __________  № _________, в частині строку закінчення будівництва.
 
6. Вирішення спірних питань
 
6.1. Усі суперечки й розбіжності, що виникають між сторонами, Договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.
6.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають розгляду в господарському суді Одеської області у встановленому законодавством порядку.
 
7. Зміни й доповнення до Договору
 
7.1. У випадку зміни юридичної адреси або зміни осіб, що підписали Договір, сторони зобов'язані в 10-денний строк повідомити письмово одне одного.
7.2. Зміни Договору й доповнення до нього можуть вноситися тільки в письмовому вигляді за взаємною домовленістю, які є дійсними й обов'язковими після прийняття рішення Виконкому.
 
8. Строки вступу Договору в силу
і його припинення
 
8.1. Договір діє до введення об'єкта в експлуатацію відповідно до рішення Виконкому від _________ № _______
8.2. Договір набуває чинності після затвердження його рішенням Виконкому від ________ № _________ й підписання Сторонами та реєстрацією в УКБ.
9.  Розірвання Договору
 
9.1. Дострокове розірвання Договору може мати місце за згодою сторін або по підставах, передбачених діючим на території України законодавством, з відшкодуванням понесених збитків.
9.2. Сторона, що вирішила розірвати Договір, зобов'язана письмово повідомити про це іншу сторону в 10-ти денний строк.
9.3. При невиконанні зобов'язань Забудовником, зазначених у п. 3.5 Договору, Договір підлягає розірванню в односторонньому порядку.
 
10. Реквізити сторін
 
          Виконком:                                                        Забудовник:
 Юридична адреса:                                                         Юридична адреса:
 
 65026, м. Одеса,                                                м.
 Думська пл.,1                                                                 вул.
         тел.
 
Зроблено в Одесі _____________________________________________в 3-х екз. Всі екземпляри Договору мають рівну юридичну чинність. Договір на право забудови зберігається: 1-й екз. - у Забудовника, 2-й екз. – у Виконкому,              3 екз.- у управлінні капітального будівництва Одеської міської ради.
.
11. Підписи сторін
 
         Від Виконкому:                                                              Від Забудовника:
Заступник міського голови                                         
_________________М.І. Кучук                                     _______________
М. П.                                                                       М. П.               
 
 
 
Договір на право забудови складений, оформлений і зареєстрований в управлінні капітального будівництва Одеської міської ради за № _______/кс_ від __________ 
 
 
Начальник управління капітального будівництва                  І. І. Стас


 

 

_______________________________________________________________

 

 

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
 
Типовий договір на право забудови
 
Виконавчий комітет Одеської міської ради в особі заступника міського голови Кучука Михайла Ілліча, діючого на підставі п. 5, п.7 ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.12, 14 Закону України про основи містобудування», ст.1 Указу Президента України «Про пріоритетні задачі у сфері містобудування» від 13.05.1997 р., Земельного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2000 р. № 1930 “Про встановлення граничного розміру залучення засобів замовників на розвиток інженерно-технічної і соціальної інфраструктури населених пунктів», «Правил забудови міста Одеси», затверджених рішенням Одеської міської ради                    від 26.09.2003 р. № 1716-IV, іменований далі "Виконком", з одного боку, і організація _______________, в особі керівника _______________, що діє на підставі Статуту, зареєстрованого ___________________, іменоване далі "Забудовник", з другого боку, разом іменовані сторони, уклали даний Договір про нижченаведене: 
 
1.    Предмет договору
1.1. Предметом даного Договору є надання Забудовникові від імені Виконкому права забудови земельної ділянки, у границях відводу, за               адресою: ____________, строком до ______________, для здійснення будівництва __________________, а також комплексного благоустрою прилеглої території.
1.2. Надання права забудови земельної ділянки здійснюється відповідно до рішення Виконкому від _________ № ______
 
2. Виконком зобовязується
2.1.Надати Забудовникові право забудови земельної ділянки, обговореній в п.1.1, на строк до ___________, для здійснення будівництва ______________, а також комплексного благоустрою прилеглої території.
2.2. Контролювати будівництво на обумовленій в п.1.1. земельній ділянці, відповідно до її цільового використання.
 
 
3.  Забудовник зобов’язується
3.1. Здійснити самостійно або із залученням підрядника будівництво ______________, а також благоустрій прилеглої території на земельній ділянці, обговореній у п.1.1, відповідно до технічних умов і прийнятих Забудовником зобов'язаннями в строк до _____________
3.2. Здійснювати:
-          відгороджування будівельного майданчика в естетичному вигляді;
-          мийку коліс автомашин при виїзді машин з будівельного майданчика;
-          під час перевезення сипучих матеріалів автотранспортними засобами покривати тентами матеріали, що перевозяться.
3.3. До початку будівництва укласти Договір на страхування відповідальності виконавця будівельних робіт за завдання матеріальних збитків третім особам.
3.4. Погоджувати й затверджувати у встановленому порядку усі зміни й доповнення до проектної документації, внесені в процесі будівництва.
3.5. У випадку якщо зміни й доповнення до проектної документації, виконані в ході будівництва, спричиняють зміни основних техніко-економічних показників (за генеральним планом, загальній площі, потужності і т. щ.), Забудовник зобов'язаний виступити із клопотанням перед Виконкомом про внесення відповідних змін до рішення Виконкому від _________                                № ____________.
3.6. До початку будівництва оформити дозвіл на виробництво будівельних робіт у інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю управління архітектури та містобудування Одеської міської ради (далі – інспекція ДАБК).
3.7. Усі будівельні роботи проводити в суворій відповідності до проектної документації.
3.8. У випадку виявлення Виконкомом або вповноваженими органами порушень установленого порядку будівництва об'єкта, негайно усунути за свій рахунок наслідки цих робіт у строк, встановлений одностороннім приписом інспекції ДАБК.
3.9. Проводити будівельні роботи тільки силами підприємств (організацій), що мають Державну ліцензію на виконання будівельних робіт з відповідних видів будівництва.
3.10. Забезпечувати в період будівництва належний санітарний, протипожежний стан будинків і споруд, розташованих на відведеній земельній ділянці.
3.11. Забезпечувати в період підготовки й ведення будівництва безперешкодний доступ на земельну ділянку, в будинки й споруди, до інженерних комунікацій, розташованих на ній, фахівців експлуатуючих служб та організацій при необхідності проведення ремонтно-відбудовчих робіт, а також управлінь та інших служб Виконкому для контролю будівництва й цільового використання земельної ділянки.
3.12. Вчасно вживати заходи з усунення аварійних ситуацій або інших обставин, що виниклих під час будівництва.
3.13. По закінчення будівництва об'єкта:
- оформити в УКБ довідку про виконання зобов'язань за Договором для подання в інспекцію ДАБК;
- передати зазначений об'єкт в експлуатацію відповідно діючого законодавства «Прийом до експлуатації закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення».
 
4. Відповідальність сторін
4.1. Відповідальність Виконкому:
4.1.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Виконком несе відповідальність відповідно з діючим законодавством.
4.2. Відповідальність Забудовника:
4.2.1. У випадку порушення Забудовником умов забудови, обумовлених Договором, рішеннями Одеської міської ради й Виконкому, а також вимогами Будівельних норм і правив, Забудовник компенсує нанесені збитки, включаючи витрати на приведення площадки в належний стан. Факти й склад порушень, допущених Забудовником, фіксуються відповідними приписами (актами), складеними інспекцією ДАБК у порядку, передбаченому законодавством.
4.2.2. Неналежне виконання зобов'язань, а також відшкодування збитків, не звільняє Забудовника від виконання своїх зобов'язань за Договором.
 
5. Особливі умови
5.1. У випадку настання форс-мажорних обставин, право забудови земельної ділянки зберігається за Забудовником до закінчення терміну дії Договору.
5.2. У випадку якщо будівництво об'єкта повинно продовжуватися після закінчення дії Договору, Забудовник за три місяці до закінчення терміну дії Договору повинен звернутися до Виконкому з письмовим клопотанням відносно пролонгації Договоруй внесенні змін до рішення Виконкому                       від ________ № _________, в частині строку закінчення будівництва.
5.3. Звільнити від плати на право забудови на підставі протоколу засідання комісії з визначення розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси від_______ №___).
 
6.        Вирішення спірних питань
6.1. Усі суперечки й розбіжності, що виникають між сторонами, Договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.
6.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в господарському суді Одеської області у встановленому законодавством порядку.
 
7. Зміни й доповнення до Договору
7.1. У випадку зміни юридичної адреси або зміни осіб, що підписали Договір, сторони зобов'язані в 10-денний строк повідомити письмово одне одного.
7.2. Зміни Договору й доповнення до нього можуть вноситися тільки в письмовому вигляді за взаємною домовленістю, які є дійсними й обов'язковими після прийняття рішення Виконкому.
 
8. Строки вступу Договору в сили
і його припинення
8.1. Договір діє до введення об’єкта в експлуатацію відповідно до рішення Виконкому від ________ № ________.
8.2. Договір набуває чинності після затвердження його рішенням Виконкому від __________ № ________ й підписання Сторонами та реєстрації в УКБ.
 
9. Розірвання Договору
9.1. Дострокове розірвання Договору може мати місце за угодою сторін або по підставах, передбачених діючим на території України законодавством, з відшкодуванням понесених збитків.
9.2. Сторона, що вирішила розірвати Договір, зобов'язана письмово повідомити про це іншу сторону в 10-ти денний строк.
9.3. При невиконанні зобов'язань Забудовником, вказаних у п. 3.2 Договору, Договір підлягає розірванню в односторонньому порядку.
 
10. Реквізити сторін
 
          Виконком:                                                                    Забудовник:
 Юридична адреса:                                                                     Юридична адреса:
 
 65026, м. Одеса                                                             м. Одеса
 Думська пл.,1                                                                            вул.
                                                                                                    тел. 
                                                                                             
Зроблено в Одесі __________________________________________________
в 3-х екз. Усі екземпляри Договору мають рівну юридичну силу. Договір зберігається: 1-й екз. – у Забудовника, 2-й екю. – у Виконкому, 3 екз. - у УКБ.
.
 
11. Підписи сторін
 
         Від Виконкому:                                                              Від Забудовника:
Заступник міського голови                                                     
 
__________________ М.І. Кучук                                              _____________
М.П.                                                                                                   М.П.                
 
 
Договір на право забудови складений, оформлений і зареєстрований в управлінні капітального будівництва Одеської міської ради за №_______/кс_ від__________р. 
 
Начальник управління капітального будівництва                  І.І. Стас
____________________________________________________________________________________
АНАЛІЗ ВПЛИВУ
рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
"Про затвердження Методики визначення пайової участі замовників
у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеса (плата на право забудови)
 
Опис проблеми
Суб’єкти господарювання та юридичні особи (далі – замовники), які отримали дозвіл на будівництво (реконструкцію) об'єкта містобудування, отримають вихідні дані на проектування цього об'єкта. Надання вихідних даних замовникам у повному обсязі забезпечується виконавчими органами відповідних міських рад. Підготовка та комплектування вихідних даних здійснюється підприємствами, установами та організаціями в порядку, встановленому законодавством.
Вихідними даними можуть визначатися також вимоги до пайової участі замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів. Граничний розмір коштів на розвиток відповідної інфраструктури та порядок його визначення встановлюються Кабінетом Міністрів України.
На рівні України дане питання находить вирішення.
30 грудня 2000 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за № 1930 "Про встановлення граничного розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів", відповідно до статті 27 Закону України "Про планування і забудову територій". Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про планування та забудови територій", "Правила забудови міста Одеси", затверджені рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.09.2003 р. № 1716-ІV, містять данні питання.
 
Цілі регулювання
Розробка і запровадження даного документу переслідує наступні цілі:
удосконалення взаємовідносин органів місцевої влади та замовників;
оптимізація розміру залучення коштів замовників з урахуванням інтересів територіальної громади м. Одеси та інтересів замовників;
виконання Програм розвитку м. Одеси.
 
Механізм регулювання
Пропонована Методика спрямована на вирішення питання урегулювання відносин між замовниками та органами місцевої влади.
Ознаками даного регулювання є:
1. Визначення розміру пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктурі м. Одеси (далі - плата на право забудови) здійснюється з урахуванням всіх необхідних показників та приймається рішенням колегіального розгляду (п.п. 1.4, 1.5, 3.1, 3.2, 3.3).
2. При здійснені розрахунку розміру плати на право забудови, Комісія, яка у своїй діяльності повинна керуватися пропонованою Методикою, бере до уваги:
місцезнаходження об’єкта, функціональне призначення та соціальне значення будуємого об'єкта для міста;
переслідувані цілі будівництва об'єкта (п.п. 1.9, 1.10, п.2).
3. Отримання від замовників плати на право забудови дає територіальній громаді та органам місцевої влади можливість впровадження Програм розвитку м. Одеси (п.п. 1.3,1.8).
Альтернативні способи досягнення встановлених цілей
Альтернативами даному регулюванню є:
1. Збереження чинного регулювання відносин між органами місцевої влади та замовниками.
2. Недосконалість Методики розрахунку плати за право забудови, затвердженої рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.08.2002 р. № 238:
-      не   цілком   враховані усі типи   об'єктів;
- відсутня чітка градація по територіальному признаку.

Аналіз вигод та витрат
Цільовими групами даного документу є:
замовники;
місцева влада - органи місцевого самоврядування м. Одеси;
територіальна громада міста.
  

Замовники
Вигоди
Витрати
Можливість отримання рішення виконкому про надання земельної ділянки для розвитку бізнесу, відносно Правил забудови міста Одеси.
Грошові витрати
Зменшення ризику на реалізацію бізнес ідеї у зв'язку з позитивними відношеннями з органами місцевої влади.
 

 

Місцева влада
Вигоди
Витрати
Поява додаткової можливості впровадження Програм розвитку                        м. Одеси.
 
Можливість здійснення контролю за розвитком будівельного комплексу міста.
 
Можливість забезпечення житлом громадян, котрі проживають у ветхих, аварійних будинках, а також для інших категорій громадян, згідно чинного законодавства України.
 

 

Територіальна громада міста
Вигоди
Витрати
Розуміння між владою та бізнесом.
 
У довготерміновій перспективі - зростання рівня життя громадян.
 

 
Показники результативності
цільові групи: повторне дослідження - замовники (суб’єкти господарювання та юридичні особи), що діють в м. Одесі на час проведення дослідження.
рекомендований термін повторного опитування: 1 рік з дня впровадження в експлуатацію Методики визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеса (плата на право забудови).
Показники результативності
1. Кількість замовників - суб’єктів господарювання та юридичних осіб, які зверталися за послугами розрахунку плати на право забудови (статистичні дані).
2. Кількість пропозицій, які надійшли до міськвиконкому від замовників, відносно Методики (статистичні дані).
3. Затрати часу на виконання замовниками розрахунку з місцевою владою по платі на право забудови (статистичні дані).
 
Начальник управління капітального будівництва               І.І. Стас
 
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More