03:48:48   |   24 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Projects discussion

Проект решения исполнительного комитета "О порядке работы отдела госрегистраторов исполкома Одесского горсовета по принципу "единого регистрационного офиса"

Принято решением исполкома № 652 от 15.10.2005

 

 

 

ПРОЕКТ
Рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради


Про порядок роботи

відділу державних реєстраторів

виконавчого комітету Одеської міської ради

за принципом „Єдиного реєстраційного офісу”

На виконання Указу Президента України від 15 липня 2000 року № 906/2000 „Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності”, відповідно до ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” з метою впровадження реєстрації та обліку юридичних і фізичних осіб-підприємців за принципом „Єдиного реєстраційного офісу”, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про порядок взаємодії відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради з головним управлінням статистики, державною податковою інспекцією, Пенсійним фондом України, фондами соціального страхування, управлінням адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області при здійснені державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за принципом „Єдиного реєстраційного офісу” (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Одеського міського голови Ворохаєва А.І.


Міський голова                          Е. Гурвіц
Керуюча справами                   Т. ЄршоваДодаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської радиПОРЯДОК
взаємодії відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради

з головним управлінням статистики,

державною податковою інспекцією,

Пенсійним фондом України,

фондами соціального страхування,

управлінням адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області

при здійснені державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за принципом
„Єдиного реєстраційного офісу”

 


I. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Офіс – „Єдиний реєстраційний офіс”.
Реєстраційні установи – органи, залучені до роботи в Офісі, а саме:
- державний реєстратор або відділ державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради;
- головне управління статистики;
- районні Державні податкові інспекції;
- районні управління Пенсійного фонду України;
- районні Фонди соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України;
- районні Фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття;
- районні Фонди соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
- управління адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області.
Державний реєстратор - посадова особа, яка відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Адміністратор - працівник Офісу, який взаємодіє з органами статистики, державної податкової інспекції, Пенсійного фонду України, фондами соціального страхування, управлінням адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області при здійснені державної реєстрації суб’єктів господарської діяльності з питань постановки на облік.
Працівники Офісу – відповідні працівники реєстраційних установ, які призначені наказом для роботи в Офісі.
Заявники – фізичні особи, власники суб'єктів господарської діяльності – юридичних осіб, а також уповноважені ними особи, що звертаються до Офісу для здійснення комплексної реєстрації.
Реєстраційні процедури – процедури, що здійснюються реєстраційними установами, а саме:
- резервування найменування юридичних осіб, державна реєстрація суб'єктів господарювання, внесення змін до установчих документів та/або свідоцтва про державну реєстрацію та пов'язані з цим процедури, що здійснюються реєстраційними установами, внесення відомостей до ЄДРЮОФОП, державна реєстрація припинення;
- включення суб'єктів господарювання - юридичних осіб до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
- взяття суб'єктів господарювання на податковий облік;
- реєстрація платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;
- реєстрація страхувальників (роботодавців) фондами соціального страхування;
- видача дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів.
Комплексна реєстрація – здійснення в Офісі відповідними реєстраційними установами комплексу реєстраційних процедур.
Реєстраційний пакет – комплект документів, які заявник повинен надати до Офісу для проведення комплексної реєстрації.
Кінцевий пакет – комплект документів, які видаються заявнику після комплексної реєстрації.

II. ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Положення про взаємодію відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради (далі – відділ державних реєстраторів) з органами статистики, державної податкової інспекції, Пенсійного фонду України, фондами соціального страхування, управлінням адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області (далі – Порядок) визначає процедуру взаємодії зазначених органів при вирішені питань державної реєстрації та постановки на облік юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державна реєстрація, яких проведена державними реєстраторами у виконавчому комітеті Одеської міської ради.
2.2. Принципом діяльності Офісу є об'єднання організаційних та технічних зусиль реєстраційних установ з метою скорочення часових затрат, спрощення реєстраційних процедур, документообігу та вартості процедур для суб'єктів господарювання, що реєструються.
2.3. Реєстраційні установи здійснюють в Офісі у межах своєї компетенції відповідні реєстраційні процедури в порядку передбаченому діючим законодавством та цим Порядком.
2.4. Здійснення реєстраційних процедур в Офісі не потребує присутності заявника на проміжних стадіях між прийняттям реєстраційного пакету та видачею кінцевого пакету.
2.5. Порядок затверджується рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради за погодженням з органами статистики, державної податкової інспекції, Пенсійного фонду України, фондами соціального страхування, управлінням адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області.
2.6. Порядок є обов’язковим до виконання всіма вищезазначеними органами.
2.7. Заявник має право вибору, скористатися або ні послугами „Єдиного реєстраційного офісу”.

III. ПОДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПАКЕТУ

3.1. Заявнику надається можливість ознайомитися з переліком документів, які повинен містити реєстраційний пакет (в т.ч. через наглядну інформацію на інформаційних щитах).
3.2. Заявник подає державному реєстратору відповідний реєстраційний пакет. Наявність та якісність заповнення документів у реєстраційному пакеті перевіряється у присутності заявника державним реєстратором, який, керуючись чинним законодавством, визначає у кожному конкретному випадку перелік необхідних реєстраційних процедур. У випадку відсутності чи неналежного оформлення окремих документів заявнику повідомляється про це при поданні ним пакету та роз'яснюються вимоги до таких документів. Пред'явлення заявникові вимог, непередбачених законодавством, забороняється.
3.3. При поданні належного реєстраційного пакету заявник розписується у реєстрі (журналі) державного реєстратора. Заявнику видається довідка (опис) із зазначенням переліку поданих документів та часу одержання кінцевого пакету.
3.4. Заявник зазначає коди ЄДРПОУ, КВЕД та ЗКГНГ у реєстраційних картках, що входять до реєстраційного пакету.
3.5. При поданні реєстраційного пакету заявник оформлює заявку на комплексну реєстрацію.
3.6. Реєстраційний пакет формується в окрему папку з документами, згрупованими за реєстраційними установами, до яких вони надаються.

IV. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗА ПРИНЦИПОМ „ЄДИНОГО РЕЄСТРАЦІЙНОГО ОФІСУ”

4.1. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ

4.1.1. Державна реєстрація суб'єктів господарювання здійснюється державним реєстратором відповідно до вимог Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”.
4.1.2. Державний реєстратор протягом однієї доби з моменту подання реєстраційного пакету:
- виготовляє свідоцтво про державну реєстрацію;
- завіряє копії свідоцтва та копії реєстраційної картки у необхідній для подальших реєстраційних процедур кількості, долучаючи копії до реєстраційних пакетів, призначених для подання до всіх інших реєстраційних установ;
- ставить відмітки про державну реєстрацію на примірниках установчих документів;
4.1.3. Оригінал свідоцтва про державну реєстрацію зберігається у відділі реєстрації та видається заявникові з кінцевим пакетом. Заявнику надається можливість одержати оригінал свідоцтва про державну реєстрацію не пізніше ніж на четвертий день після здачі реєстраційного пакету.
4.1.4. В разі наявності підстав для відмови заявнику в державній реєстрації, заявник письмово повідомляється про це відділом реєстрації протягом трьох робочих днів із зазначенням конкретних причин відмови.
4.1.5. Після реєстрації реєстраційний пакет, який включає в себе зазначені у п. 4.1.2 документи, державним реєстратором передається Адміністратору, який взаємодіє з працівниками Офісу для подальшої реєстрації в відповідних установах.
4.1.6. Адміністратор перевіряє наявність усіх документів в реєстраційних пакетах та розписується у відповідному реєстрі (журналі) Державного реєстратора про одержування відповідного пакету.

4.2 ВКЛЮЧЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

4.2.1. Включення заявників-юридичних осіб до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) здійснюється відповідним управлінням статистики.
4.2.2. Довідка про включення до ЄДРПОУ виготовляється на підставі копії реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію, переданою державним реєстратором, заяви відповідної форми та квитанціям про оплату за виготовлення довідки та 5-ох завірених копій. Коди КВЕД та ЗКГНГ присвоюються відповідно до даних, вказаних у реєстраційній картці.
4.2.3. Головне управління статистики в Одеській області протягом однієї доби після одержання реєстраційного пакету включає заявників-юридичних осіб до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), виготовляє довідку про включення до ЄРДПОУ та копії у кількості 5 штук та передає під розпис Адміністратору для формування реєстраційних пакетів.
4.2.4. У разі отримання довідок Адміністратор доповнює ними останні реєстраційні пакети та водночас надає їх державної податкової інспекції, Пенсійного фонду України, фондами соціального страхування.

4.3. ВЗЯТТЯ НА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

4.3.1. Взяття заявників на податковий облік здійснюється Державною податковою інспекцією у районах міста Одеси.
4.3.2. Взяття на податковий облік проводиться на підставі документів реєстраційного пакету.
4.3.3. Наявність та якісність заповнення документів реєстраційного пакету перевіряється у присутності Адміністратора при наданні ним реєстраційного пакету.
4.3.4. На підставі одержаних документів ДПІ протягом одного робочого дня з моменту одержання реєстраційного пакету:
- вилучає з реєстраційного пакету документи, необхідні для взяття на облік;
- заносить дані про платника податків до Єдиного банку даних;
- виготовляє довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП та 2 її копії;
- ставить відмітку про взяття на облік на примірнику статуту.
4.3.5. Одночасно із взяттям на податковий облік за наявності у реєстраційному пакеті відповідних заяв заявників у термін, вказаний у п 4.3.4, проводиться реєстрація заявника як платника ПДВ та/або Єдиного податку і виготовляються відповідні свідоцтва.
4.3.6. Оригінал довідки за ф. № 4-ОПП, одна її копія (за наявності запиту в реєстраційному пакеті документів) та статут із відміткою про взяття на облік видається працівником ДПІ під розпис у відповідному реєстрі (журналі) Адміністратору.
4.3.7. Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ та/або Єдиного податку (для юридичних осіб) видається працівником ДПІ особисто Заявнику.

4.4. РЕЄСТРАЦІЯ У ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ ТА ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

4.4.1. Реєстрація здійснюється на підставі заяв за відповідними формами, що містяться у реєстраційному пакеті, а також документів, передбачених чинним законодавством.
4.4.2. Управління пенсійного фонду України та відділення фондів соціального страхування протягом одного робочого дня з моменту одержання реєстраційного пакету вилучають з реєстраційного пакету документи, необхідні для реєстрації, та виготовляють повідомлення платнику внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування, які надсилаються Адміністратору для долучення їх до кінцевого реєстраційного пакету.

4.5. ВИДАЧА ДОЗВОЛУ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕЧАТОК ТА ШТАМПІВ

4.5.1. Дозволи на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів видається управлінням адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області.
4.5.2. Дозволи видаються на підставі заяви встановленої форми, оригіналу та копії свідоцтва про державну реєстрацію, зразків печаток і штампів, затверджених заявником, та платіжного документу про внесення плати за видачу дозволу. При розміщенні на печатці логотипу чи відповідного зображення торгової марки тощо додатково подається витяг із статуту підприємства. (Дані документи містяться в реєстраційному пакеті, переданому управлінню адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області відділом державних реєстраторів).
4.5.3. Управління адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області протягом установленого законодавством терміну:
- вилучає з реєстраційного пакету документи, необхідні для видачі дозволу;
- готує дозвіл на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів;
- видає дозвіл особисто Заявнику.


V. ВИДАЧА КІНЦЕВОГО ПАКЕТУ

5.1. Головне управління статистики, державна податкова інспекція, Пенсійний фонд України, фонди соціального страхування протягом однієї доби здійснюють відповідні процедури Положення щодо реєстрації та постановки на облік.
5.2. Зазначені установи у п. 5.1 надають Адміністраторам відділу державних реєстраторів відповідні довідки (повідомлення) про реєстрацію та постановку на облік.
5.3. Адміністратор розписується в відповідних реєстрах (журналах) організацій та установ про прийняття довідок (повідомлень).
5.4. Адміністратор формує кінцевий пакет, який передає під розпис державному реєстратору.
5.5. Державний реєстратор перевіряє відповідність кінцевого пакету замовленню заявника. У разі виявлення невідповідності державний реєстратор звертається до Адміністратора для усунення її. Протягом однієї доби Адміністратор звертається до відповідних реєстраційних установ та усуває невідповідність кінцевого пакету.
5.6. Всі документи кінцевого пакету повинні бути готовими до видачі заявникові на четвертий робочий день після подання реєстраційного пакету заявником.
5.7. Державний реєстратор видає кінцевий пакет Заявнику в обговорений час на першому прийомі.
5.8. Кінцевий пакет включає:
- оригінал свідоцтва про державну реєстрацію;
- установчі документи з передбаченими законодавством відмітками реєстраційних установ;
- в разі отримання - оригінал довідки про включення до ЄДРПОУ;
- довідку про взяття на облік платника податків (ф. № 4-ОПП);
- повідомлення про реєстрацію у Пенсійному фонді України, Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонді загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
- свідоцтво про реєстрацію у Фонді соціального страхування від нещасних випадків.
Склад кінцевого пакету може змінюватись залежно від організаційно-правової форми заявника та його замовлення.
5.9. Дозвіл на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів та завірені зразки печаток видається працівником управління адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області.
Решта документів кінцевого пакету акумулюються у відділі реєстрації та видаються заявникові державним реєстратором.
5.10. Заявник разом з державним реєстратором перевіряє відповідність кінцевого пакету своїй заявці. Після цього заявник розписується у відповідних реєстрах (журналах).
5.11. У разі виявлення невідповідності відсутні (неналежно оформлені) документи, повинні бути виготовлені (замінені) протягом трьох робочих годин.
5.12. У разі відмови реєстраційної установи здійснити певну реєстраційну процедуру заявнику видається мотивована письмова відмова. Якщо причиною відмови стала відсутність (неналежне оформлення) документів (крім тих документів, що виготовляються в Офісі) реєстраційні процедури здійснюються після подання належно оформлених документів.

VI. КЕРІВНИЦТВО ОФІСУ

6.1. Керівництво діяльністю „єдиного реєстраційного офісу” здійснює завідувач відділу державних реєстраторів.
6.2. Завідувач відділу організовує поточну роботу Офісу, забезпечує здійснення реєстраційних дій та взаємодію уповноважених учасників. Розпорядження завідувача відділу з питань режиму роботи та організації діяльності Офісу є обов’язковим для працівників уповноважених учасників, що працюють у Офісі.
6.3. Завідувач відділу не може втручатись у внутрішню діяльність уповноважених учасників, що працюють у Офісу.
6.4. Подання завідувача відділу, що пов’язані з діяльністю Офісу, підлягають обов’язковому розгляду та реагуванню керівниками уповноважених учасників.
6.5. Подання керівників уповноважених учасників, що пов’язані з діяльністю Офісу, підлягають обов’язковому розгляду та реагуванню завідувачем відділу державних реєстраторів.
6.6. Режим роботи та організація діяльності Офісу встановлюється завідувачем відділу державних реєстраторів за погодженням із керівниками уповноважених учасників, працівники яких залучені до роботи в Офісі.

VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Даний порядок діє до прийняття окремого рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про припинення його дії після утворення єдиної комп’ютерної мережі і підключення уповноважених учасників до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
7.2. Відповідальність за збереження базового та реєстраційного пакету документів несуть працівники відділу державних реєстраторів та уповноважені учасники, які здійснили прийняття таких документів.
7.3. Відповідальність за дотриманням цього Порядку несуть відділ державних реєстраторів та уповноважені учасники.
7.4. Всі питання, пов’язані з наданням (обміном) додаткової інформації вирішуються в договірному порядку, згідно з чинним законодавством.
Аналіз регуляторного впливу
Аналіз регуляторного впливу
рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
„Про порядок взаємодії відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради з головним управлінням статистики, державною податковою інспекцією, Пенсійним фондом України, фондами соціального страхування, управлінням адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області при здійснені державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  за принципом „Єдиного реєстраційного офісу”
 
 
Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України 'Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності' від 11.09.03 р. № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради 'Про порядок взаємодії відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради з головним управлінням статистики, державною податковою інспекцією, Пенсійним фондом України, фондами соціального страхування, управлінням адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області при здійснені державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  за принципом „Єдиного реєстраційного офісу”, як регуляторного акту.
 
Опис проблеми
На сьогоднішній день реєстрація та постановка на облік суб’єктів підприємницької діяльності, є складною процедурою, яка потребує комплексного вирішення та системного вдосконалення.
 
Мета та задачі
Основною метою „Єдиного реєстраційного офісу” (надалі - Офіс) є сприяння юридичним особам та фізичним особам - підприємцям у реєстрації та постановки на облік на території міста при виконанні учасниками Офісу повноважень у межах своєї компетенції та в порядку, передбаченим чинним законодавством України, шляхом комплексної реєстрації та постановки на облік за принципом „Єдиного реєстраційного офісу”, що дає:
- скорочення терміну реєстрації та постановки на облік;
- зменшення кількості документів, у тому числі копій документів, необхідних для одержання відповідних послуг;
- зменшення кількості відвідувань заявниками місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних служб, організацій та установ повноважених відповідно до законодавства надавати відповідні послуги;
- оптимізацію документообігу, пов’язаного з реєстрацією та постановкою на облік, між учасниками Офісу.
 
Альтернативні варіанти розв’язання проблеми
Альтернатив запропонованому регуляторному акту - не має.
 
Опис механізмів та заходів
Єдиний реєстраційний офіс - це взаємодія відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради з головним управлінням статистики, державною податковою інспекцією, Пенсійним фондом України, фондами соціального страхування, управлінням адміністративної служби міліції УМВС України в Одеській області при здійснені державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
      “ Єдиний реєстраційний офіс” спрямовує свою роботу на спрощення процедур оформлення  та видачі реєстраційних документів, а саме:
- оригінал свідоцтва про державну реєстрацію;
- установчі документи з передбаченими законодавством відмітками реєстраційних установ;
- оригінал довідки про включення до ЄДРПОУ;
- довідку про взяття на облік платника податків (ф. № 4-ОПП);
- повідомлення про реєстрацію у Пенсійному фонді України, Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонді загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
- свідоцтво про реєстрацію у Фонді соціального страхування від нещасних випадків.
 
Розрахунок  витрат та можливих вигод  від  впровадження даного рішення
Розрахунок   витрат   і   можливої   вигоди   від   впровадження   системи  реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  за принципом „Єдиного реєстраційного офісу” почнемо з визначення сфери впливу цього регуляторного акту.
 
Цільовими групами даного документу є:
- суб’єкти господарювання;
- місцева влада – органи місцевого самоврядування;
- територіальна громада.
 
 

Сфери впливу
Види впливу
Інтереси      суб'єктів господарювання
Отримання вичерпної інформації щодо процедури реєстрації та постановки на облік.    Зменшення   часу підприємців     та витрат при реєстрації та постановки на облік. Зменшення “неофіційних   платежів”.   Покращення   бізнес-клімату в районі.
Інтереси      територіальної громади
Створення   нових   робочих   місць, як результат отримання соціальних гарантій. Отримання нових послуг, які надаватимуться підприємцями.
Інтереси       держави
(місцевої влади)
Зростання   кількості    суб'єктів    підприємницької діяльності та зайнятих в малому та середньому бізнесі. Збільшення   надходжень до   бюджету.   Зниження рівня корупції.    Налагодження    конструктивного    діалогу    з представниками бізнесу. Створення позитивного іміджу влади.

                                                                                       

                                  

Аналіз вигод та витрат

Суб’єкти господарювання
Вигоди
Витрати
Скорочення терміну реєстрації та постановки на облік.
Якісне заповнення відповідних документів.
Зменшення кількості документів, у тому числі копій документів, необхідних для одержання відповідних послуг.
Грошові витрати:
    фізична особа-підприємець – 34 грн.;
    юридична особа:
- 170 грн. (свідоцтво про державну
 реєстрацію);
- 25,94 грн. (довідка з головного управління статистики);
- 6,47 грн. (5 завірених копій довідки з головного управління статистики);
- 51 грн. (дозвіл на виготовлення печатки).
 Всього: 253,41 грн.
Зменшення кількості відвідувань заявниками місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних служб, організацій та установ повноважених відповідно до законодавства надавати відповідні послуги.
-
Економія коштів під час проходження реєстраційних процедур.
-
Зменшення “неофіційних платежів”.
-
Прискорення введення капіталу в оборот та отримання прибутків від діяльності.
-

Місцева влада – органи місцевого самоврядування
Вигоди
Витрати
Розуміння діяльності влади та бізнесу.
Матеріально-технічне забезпечення.
У довготерміновій перспективі – зростання рівня життя споживачів.
-
Розвиток демократичних стосунків, гласності та відкритості.
-
Довіра населення до влади.
-
Додаткові надходження до місцевого бюджету.
-
Збільшення обсягів інвестування підприємств в основний капітал.
-

Територіальна громада
Вигоди
Витрати
Розвиток демократичних стосунків, гласності та відкритості. Розуміння діяльності влади та бізнесу.
Довіра населення до влади та бізнесу. У довготерміновій перспективі – зростання рівня життя споживачів.
-
Збільшення можливості у залученні населення до бізнесу.
-
Покращення соціальної інфраструктури через збільшення надходжень до всіх рівнів бюджету. 
-


Висновок
Очікуваний економічний та соціальний ефект від впровадження спрощеної системи реєстрації підприємницької діяльності шляхом створення „Єдиного реєстраційного офісу”. Впровадження такого регулювання є доцільним. Головною метою цього регулювання є збільшення надходження податків до районного та державного бюджетів, сприяння розвитку підприємництва в місті та налагодження конструктивного діалогу між владою та бізнесом, покращення бізнес-середовища, створення позитивного іміджу влади.
 
 
Характеристика впливу на бізнес-середовище
 Прийняття даного рішення здатне принести позитивні результати щодо збільшення кількості зареєстрованих юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зростання їх доходів, соціально-економічного стану міста, що зменшує негативні зовнішні ефекти для бізнес-середовища, а також для зменшення рівня безробіття в місті. Крім того, це рішення створює умови для „розбюрократизації” влади, для більш активного її позитивного впливу на розвиток бізнесу в місті.
Термін дії рішення
З метою досягнення позитивних наслідків пропонується встановити необмежений термін дії даного рішення.
 
Розробник проекту:
         
 
 
 
Поштова та електрона адреса розробника проекту:
65020  м. Одеса, вул. Л. Толстого, 11
 Зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акту від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються за адресою: 
 м. Одеса, вул. Л. Толстого, 11 (каб.12)  тел. /факс 728-48-50 в письмовому та факсовому режимі  в термін до  23.09.2005 року.
 


Принято решением исполкома № 652 от 15.10.2005

 

 


INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More