02:55:10   |   27 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Projects discussion

Проект решения исполнительного комитета
"О концепции развития внешней рекламы в городе Одессе на 2005-2006гг."

Принято решением исполкома № 727 от 31.10.2005

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

“Про концепцію розвитку зовнішньої реклами в місті Одесі на 2005-2006рр.”

Відповідно до ст.ст. 28, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про рекламу», Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. «Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами», рішення сесії Одеської міської ради від 26.09.03р. № 1715 – ІV «Про затвердження положення про виконавчий комітет Одеської міської ради», з метою упорядкування розгляду питань про видачу дозволів на розміщення, створення комплексного підходу до розміщення зовнішньої реклами в Одесі, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити концепцію розвитку зовнішньої реклами в місті Одесі на 2005-2006рр. (додається).

2. Виконавчім органам одеської міської ради, комунальним підприємствам Одеської міської ради проводити роботу відповідно до даного рішення в межах своєї компетенції.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.
Додаток
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради


КОНЦЕПЦІЯ
розвитку зовнішньої реклами в м. Одесі на 2005-2006рр.


Запропонована концепція складена з урахуванням вимог Закону України «Про рекламу», Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. «Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами», рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 18.06.2004р. № 326 «Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі».

Метою розробки та прийняття даної концепції є створення конкурентного середовища в області розвитку зовнішньої реклами в місті Одесі, збереження цілісності сприйняття пам'яток архітектури та містобудування, створення умов для поліпшення якості технічного виконання спеціальних конструкцій, оптимізації питання розміщення конструкцій зовнішньої реклами.

Розміщення об'єктів зовнішньої реклами в місті Одесі з урахуванням принципів і вимог, викладених нижче, створить системність у розміщенні об'єктів зовнішньої реклами, поліпшить сприйняття як носіїв реклами так і самої реклами, дозволить уникнути «перевантаженості» рекламою окремих ділянок, територій.
На даному етапі розвитку зовнішньої реклами в м. Одесі, з огляду на кількісний ріст числа площ дозріла необхідність у прийнятті системи планування майбутніх місць розміщення так само як і планування видів конструкцій, доцільних до розміщення на окремо розглянутій ділянці, території.
Необхідне прийняття на місцевому рівні рішень, які б з однієї сторони стимулювали розвиток сучасних конструкцій, а з іншої посилювали контроль за використанням, змістом і установкою об'єктів зовнішньої реклами в місті, що й буде досягнуто з прийняттям даної концепції.
Центром міста для даної концепції прийняти територію, обмежену: Італійським бульваром, Французьким бульваром, вул. Бєлінського, вул. Успенською, вул. Маразліївською, пров. Нахімова, Карантинним спуском, вул. Приморською, Військовим спуском, вул. Горького, пров. Некрасова, вул. Преображенською, вул. Пантелеймонівською, Привокзальною площею.

З огляду на швидкий розвиток технологій, які застосовуються в зовнішній рекламі, розробку й впровадження нових принципів донесення реклами до споживача, створенням нових конструкцій, застосовуваних у зовнішній рекламі, дана концепція захоплює період часу з 2005 року по 2006 рік.
Надалі, з урахуванням змін, будуть внесені відповідні доповнення.

Принципи розвитку та вимоги до розташування зовнішньої реклами в місті Одесі

1. Розміщення нових конструкцій на містоутворюючих територіях (площі, магістралі у громадських і торгових центрах) міста здійснюється за проектами комплексного розміщення реклами. Видача дозволів на розміщення нових об'єктів відповідно до затверджених проектів, створить плановість і системність у питанні розміщення конструкцій. Проекти розробляються за завданням Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами (далі – робочій орган ) спеціалізованими підприємствами, що мають відповідні ліцензії. Проекти проходять затвердження в управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради. Уже існуючі конструкції на ділянці (території), на якій затверджений проект, зберігаються, якщо це можливо, або власник їх переустановлює, видозмінює, як це передбачено проектом.


2. Встановлювана конструкція повинна забезпечувати безпеку громадян, які знаходяться в безпосередній близькості, і не є загрозою заподіяння фінансового збитку третім особам. Кожна знову встановлювана конструкція забезпечується технічною документацією, що підтверджує її надійність. Розробку технічної документації здійснюють спеціалізовані підприємства, що мають відповідні ліцензії. На вже існуючі конструкції протягом року, із дня прийняття даної концепції, розробляється така документація. Конструкції, що не мають такої документації підлягають демонтажу в разі ухвалення рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про анулювання виданого раніше дозволу.

3. Кожна нова встановлена рекламна конструкція не повинна заважати сприйняттю вже існуючої конструкції. Видимість раніше встановлених конструкцій не повинні зменшуватися в міру видачі нових дозволів на розміщення. З метою недопущення перевантаженості окремих ділянок, територій від достатку рекламних конструкцій, при розгляді питання про видачу нових дозволів враховується розташування поблизу об'єкта, що розглядається, інших об'єктів зовнішньої реклами. Робочій орган проводить моніторинг розміщення вже встановлених конструкцій і приводить їхнє розміщення відповідно до даної вимоги.

4. Зовнішня реклама розміщується з урахуванням наявних у місті пам'яток архітектури та містобудування. Встановлювані конструкції повинні забезпечувати оглядовість пам'яток. Для центральної частини міста встановлюється особливий режим розміщення конструкцій через велику концентрацію пам'яток. Розміщення стаціонарних наземних конструкцій здійснюється винятково відповідно до планів комплексного розміщення, затверджених управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради. Розмір конструкцій, придатних до розміщення в центральній частині міста обмежується форматом «Сіті». Можливо обмежене застосування конструкцій типу «Пілон» у місцях, де поблизу місця установки немає пам'яток і є достатній огляд простору. Рекламу великого формату типа „брендмауер” розміщувати з обов’язковим ремонтом торців будівель. Пріоритет на розміщення надавати конструкціям с використанням проекційним та лазерних технологій. Конструкції формату більшого ніж зазначений до розміщення заборонені. Місце розміщення конструкцій визначається таким чином, що б не заважати вільному руху пішоходів.

5. Встановлювані конструкції повинні узгоджуватися між собою по місцю, висоті розміщення, формі й ін. для того, щоб створювати визначену однаковість. Вже розташовані конструкції проходять доробку, переустановлення з урахуванням даної вимоги. При видачі пріоритету на розміщення конструкції робочий орган видає технічне завдання для установки конструкцій відповідно до даної вимоги.

6. Фундаменти наземних стаціонарних конструкцій зобов'язані бути декоративно оформлені або встановлені нижче рівня поверхні. Вже встановлені конструкції протягом року з дня прийняття даної концепції приводяться відповідно до даної вимоги. Робочий орган при встановленні пріоритету на розміщення видає відповідне технічне завдання.

7. Пріоритет в установці мають нові, сучасні конструкції при інших рівних умовах. Модернізація конструкцій поліпшує міське середовище. Конструкції, що знаходяться в поганому технічному стані, що застаріли, підлягають заміні на нові, сучасні. При подачі на одне місце двох заявок від різних заявників пріоритет на розміщення одержує компанія, що подала заявку на нову, сучасну конструкцію.

8. Встановлювані конструкції не повинні заважати вільному пересуванню пішоходів. Установка конструкцій не тільки на пішохідних доріжках, але й на тротуарах обмежується. Достатньо для пересування пішоходів прийняти ширину тротуару не менш ¾ тротуару або 1,5 метра, що відповідає вимогам ДБН 360-92**. Раніше встановлені конструкції переносяться або демонтуються, якщо перенос неможливий.

9. Після видачі дозволу на розміщення між робочим органом і власником конструкції складається акт установки конструкції, що підтверджує установку саме в тому місці, на яке видавався дозвіл. Перевірка раніше виданих дозволів показала, що мають місце численні випадки установки конструкцій або не в тому місці на яке видавався дозвіл, або не тієї конструкції. Це стало можливим через те, що установка проводиться під час відсутності працівника робочого органа й не підтверджується ніяким документом.

10. Розташовані в місті конструкції забезпечуються зовнішнім або внутрішнім підсвічуванням. Забезпечення освітленості конструкцій створить краще сприйняття самих конструкцій, забезпечить додаткову освітленість території міста. Для досягнення цієї мети протягом року КП ЕМЗО «Одесміськсвітло» забезпечує підключення до своїх ліній з обов'язковою установкою лічильників споживання електроенергії на кожну конструкцію. Неосвітленими можуть залишитися тільки конструкції де немає технічної можливості на підключення електроенергії. Вже встановлені конструкції забезпечуються підсвічуванням протягом року з дня затвердження даної концепції.

11. З метою збільшення надходжень в місцевий бюджет плати за тимчасове використання місця для розташування рекламних об’єктів, а також для створення умов підтримання спеціальних конструкцій у хорошому технічному та естетичному стані, вводиться: підвищений коефіцієнт 1,5 – для центральної частини міста та підвищений коефіцієнт 2,0 – для порожніх площин рекламних засобів.
Підвищений коефіцієнт сумується. За розміщення сюжету соціальної реклами – платня складає 0 гривень.
Підвищенні коефіцієнти застосовуються з 1.01.06р.

12. Форма, вид і розмір конструкції, які застосовуються для розміщення в місті:
- „мимохід” – конструкція може використовуватися для розміщення в будь-якій частині міста. Розміщення передбачати вздовж фасаду будинків або в одну лінію з деревами для того, щоб забезпечити вільний рух пішоходів;
- „Сіті – лайт” – конструкція використовується для установки в будь-якій частині міста. Використання конструкції на тротуарах шириною менш 2.2м можливо тільки на опорі з розміщенням нижнього краю конструкції не менш 2м. На одній вулиці (одній ділянці вулиці) можливе розміщення або стаціонарних наземних конструкцій, або конструкцій на опорах;
- „Тріедр” - розміщення конструкцій даного типу здійснюється аналогічно розміщенню конструкцій типу «Сіті-лайт»;
- «Пілон» - формату 1,5мх3м або ін. форматів може розміщатися в центральній частині міста з обмеженнями. Розміщення в охоронних зонах пам'яток через велику висоту конструкції й досить велику площу заборонити. Для руху пішоходів ширина тротуару після установки конструкції повинна бути не менш 1,5м. Установку конструкцій можливо робити в одну лінію з деревами. За межами центра міста конструкція розміщується на загальних умовах;
- „Пілар” – розміщення конструкцій даного типу здійснюється аналогічно розміщенню конструкцій типу «Пілон»;
- „Бек-лайт” 3мх4м; 3мх6м»; «Щит 3мх4м; 3мх6м» і інші конструкції таких та більших розмірів - у центральній частині міста до розміщення заборонені. За межами центральної частини міста розміщення виробляється відповідно до затверджених правил розміщення й даної концепції. Розміщення даних конструкцій на площах можливо, тільки якщо таке розміщення буде передбачатися проектом комплексного розміщення;
- „Трол” 4мх0.8м та інші навесні конструкції – може розміщуватися на опорах контактних мереж і опор зовнішнього освітлення за межами центра міста.
- „Брандмауери” – можуть встановлюватися на глухих стінах будинків або на фасадах будинків, що проходять реконструкцію чи будуються, у будь-якій частині міста;
- „Дахова установка” – може розміщатися в будь-якому районі міста;
- Зупиночний комплекс (елемент „вуличної меблі” ) – може бути розташований у будь-якій частині міста на місцях розташування зупинок транспорту загального користування;
- розміщення нестандартних форм визначається індивідуально в кожному конкретному випадку;
- вивіски та рекламні конструкції на фасадах будівель повинні розміщуватися з урахуванням архітектурних, історико-культурних факторів, типології елементів місцевого середовища.

 

Аналіз регуляторного впливу

Проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

«Про концепцію розвитку реклами на 2005-2006 рр.»

1. Опис питання
Правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 18.06.2004 р. за № 326 повною мірою регулюють усі питання, пов'язані з поданням заявок, оформленням бланків дозволів, погоджень, видачі дозволів на розміщення тощо. Однак це рішення не регулює питань погодженості розміщення конструкцій одна щодо другої, не відображає архітектурних, історичних і інших особливостей міста Одеси при розміщенні зовнішньої реклами, не забезпечує безпеки для третіх осіб встановлених конструкцій.
Інтенсивний розвиток зовнішньої реклами в місті вимагає ухвалення додаткового рішення органу місцевого самоврядування для врегулювання питання щодо розміщення нових конструкцій зовнішньої реклами, а також приведення існуючих конструкцій у належний технічний стан.
Метою розробки і прийняття концепції розвитку зовнішньої реклами на 2005-2006 рр. є створення конкурентного середовища в області розвитку зовнішньої реклами в м. Одесі, збереження цілісності сприйняття історичних і культурних пам'ятників, пам'ятників архітектури і містобудування, створення умов для поліпшення якості технічного виконання спеціальних конструкцій.
Концепція, яка пропонується для розгляду, охоплює період до 2006 р. включно. Передбачити сьогодні всі можливі зміни на ринку зовнішньої реклами, що розвивається дуже динамічно, вкрай складно. У світі розробляються і запроваджуються найновіші види носіїв зовнішньої реклами, відбувається зміна в принципах донесення інформації до споживачів.
На даному етапі розвитку зовнішньої реклами в м. Одесі, з огляду на швидкий кількісний ріст числа площин, вкрай необхідне прийняття на місцевому рівні рішень, які б з одного боку стимулювали розвиток сучасних конструкцій, а з другого, - посилювали б контроль за використанням, змістом і встановленням об'єктів зовнішньої реклами у місті.

2. Ціль регулювання
1. Регулювання питань розміщення зовнішньої реклами.
2. Регулювання питань забезпечення належного технічного стану і безпеки розміщення конструкцій для третіх осіб.
3. Регулювання питання контролю за конструкціями, які встановлюються відповідно до виданих дозволів.
4. Регулювання надходжень плати за тимчасове використання місць для розміщення зовнішньої реклами у міський бюджет.


3. Механізм реалізації мети регулювання
Для реалізації поставлених цілей передбачено наступний механізм:
• Введення в практику розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами системи розробки комплексних проектів на містоутворюючих територіях.
• Обов'язковий супровід кожної конструкції технічною документацією, що підтверджує її технічну надійність і безпеку для третіх осіб.
• Розробка і прийняття особливих вимог щодо розміщення зовнішньої реклами у центральній частині міста.
• Введення контролю встановлення конструкцій за виданими дозволами.
• Затвердження підвищувальних коефіцієнтів на розміщення реклами у центральній частині міста і за порожні площини.4. Аналіз доходів і витрат
У результаті прийнятого рішення міський бюджет у 2006 р. отримає додатково до 1 100 000 грн за рахунок уведення підвищувального коефіцієнта за розміщення реклами у центральній частині міста. За рахунок підвищувального коефіцієнта за порожні площини міський бюджет може додатково одержати до 300 000 грн. Однак необхідно враховувати, що головним результатом уведення підвищеної плати за порожні площини буде збільшення кількості соціальної реклами, розміщеної з ініціативи рекламних компаній. Уведення даного коефіцієнта є економічним стимулом для розміщення соціальної реклами.
Додатково отримані кошти можливо цілеспрямовано направляти на благоустрій центральної частини міста або на інші цілі, визначені сесією міської ради.
Розробка, затвердження і перетворення в практику даного проекту не потребує яких-небудь витрат з боку Одеської міської ради і її виконавчого комітету.


5. Прогноз результатів прийняття проекту рішення
Реалізація даного проекту забезпечить:
• системність у розміщенні конструкцій зовнішньої реклами;
• безпеку встановлюваних конструкцій;
• належний технічний стан конструкцій;
• збільшення надходжень до міського бюджету.

Проект рішення підготовлений бюро естетики міського середовища і зовнішньої реклами.

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення підготовлений у відповідності до см.ст.8, 9 Закону України «Про основи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More