08:53:10   |   25 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Projects discussion

Проект распоряжения городского головы
"Об утверждении Порядка подготовки и проведения общественных слушаний по обсуждению проектов нормативно-правовых актов, направленных на поддержку и развитие предпринимательства в городе Одессе"

ПРИНЯТО распоряжением городского головы №1227-01р от 06.10.2006

 

 

ПРОЕКТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ


„Про затвердження Порядку підготовки та проведення громадських слухань

з обговорення проектів нормативно-правових актів,

що спрямовані на підтримку і розвиток підприємництва в місті Одесі”

 

Про затвердження Порядку проведення громадських слухань з питань обговорення проектів нормативно-правових актів, що спрямовані на підтримку і розвиток підприємництва в місті Одесі

З метою встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу нормативних актів, що приймаються Одеською міською радою, для забезпечення коректності та об’єктивності аналізів, підготовлених виконавчими органами Одеської міської ради, для оцінки доцільності прийняття того чи іншого регуляторного акту органами чи уповноваженими особами, а також для створення зрозумілих і прозорих умов підприємницької діяльності, керуючись ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.35 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,

1. Затвердити «Положення про порядок проведення громадських слухань з обговорення проектів нормативно-правових актів, що спрямовані на підтримку і розвиток підприємництва в м. Одеса» (додається).


2. Виконавчим органам Одеської міської ради при підготовці до проведення громадських слухань, керуватися в своїй роботі «Положенням про порядок проведення громадських слухань у м. Одесі”.


3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.


Додаток
до розпорядження міського голови


Положення
про порядок проведення громадських слухань

з обговорення проектів нормативно-правових актів,

що спрямовані на підтримку і розвиток підприємництва в місті Одеса


1. Громадські слухання в м. Одеса (далі – ГС) є відкритими і гласними. Ініціювати проведення ГС можуть як органи місцевого самоврядування, так і представники громади (не менше 20 її членів). Гласність роботи забезпечується шляхом висвітлення інформації як напередодні ГС (звичайно по результатах проведення круглого столу та фокус-груп, шляхом оприлюднення в ЗМІ проекту НПА, що обговорюватиметься на ГС), так і шляхом оприлюднення результатів ГС після їх проведення в газеті «Одеській вісник», на місцевому радіо та телебаченні та на сайті міста Одеса. Обов’язково оприлюднюються всі пропозиції та зауваження, що прозвучали в ході ГС з боку присутніх на них учасників.


2. Пропозиція про проведення громадських слухань має містити питання слухань (проекти актів), що пропонуються до обговорення.


3. Пропозиція про проведення громадських слухань направляється міському голові, який зобов’язаний не пізніше, ніж у 10-денний термін видати розпорядження про проведення громадських слухань або відхилити пропозицію, мотивуючи при цьому своє рішення.


4. У розпорядженні міського голови повинні бути зазначені відомості про місце і час проведення громадських слухань, питання і пропозиції (проекти актів), що пропонуються до обговорення, склад посадових осіб, які будуть брати участь у громадських слуханнях.


5. Розпорядження міського голови про проведення громадських слухань доводиться до відома відповідних органів і посадових особі місцевого самоврядування, а також оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації не пізніше, ніж за 7 днів до їх проведення.


6. Не менш як 20 осіб (депутатів, представників громади, працівників виконавчих органів міськради) запрошуються на ГС персонально заздалегідь. Всі запрошені офіційно мають право виступити у ході обговорення основних питань, поставлених на порядку денному ГС. Серед запрошених на ГС з питань підприємництва та регуляторної реформи підприємці мають становити не менше двох третин від кількості. На ГС з соціально значущих питань не менше двох третин від загальної кількості мають бути запрошені громадяни певних категорій. Склад запрошених має змінюватися на кожних ГС.


7. Особи, присутні на ГС, не повинні порушувати порядок, стримуватися від неетичних проявів свого ставлення до того, що відбувається на ГС. У разі недотримування цих вимог вони за розпорядженням головуючого на ГС можуть бути виведені із приміщення засідання.


8. Головує на ГС міський голова або один з його заступників чи уповноважена особа.


9. ГС ведуться українською або російською мовами.


10. Головуючий на ГС має право:
- в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;
- ставити запитання;
- в окремих випадках неетичного поводження або недотримання регламенту позбавляти виступаючого слова;
- виступати позачергово з продовженням при цьому часу, відведеного для дебатів.

11. Час проведення громадських слухань не повинен перевищувати двох годин. На ГС можуть виноситися не більше двох питань. Не менше, ніж півгодини, повинно виділятися для обговорення кожного питання.

12. Під час ГС може здійснюватися запис виступів за допомогою аудіо-, відеотехніки чи секретаря ГС.

13. Після ГС протокол подається до секретаріату міської ради, а також до відповідного профільного виконавчого органу чи комісії, і обов’язково передається міському голові.

14. Пропозиції, внесені за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду розробником проекту НПА.

15. Вирішення спірних питань під час ГС проводиться шляхом відкритого або таємного голосування. У випадку таємного голосування обирається лічильна комісія для підрахунку голосів.

16. Результатом проведення ГС є зауваження чи поправки до проекту місцевого НПА або самостійна резолюція прийнята учасниками ГС щодо проекту НПА яка може носити рекомендаційний характер.

 

  

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  МІСЬКОГО ГОЛОВИ

„Про затвердження Порядку підготовки та проведення громадських слухань
з обговорення проектів нормативно-правових актів,
що спрямовані на підтримку і розвиток підприємництва в місті Одесі”
Опис проблеми

На жаль, сьогодні процес здійснення органами та посадовими особами місцевого самоврядування страждає недостатністю забезпечення принципів прозорості та врахування громадської думки.
     З одного боку, влада своєчасно не знає дійсної оцінки проекту того чи іншого НПА підприємцями та корисних зауважень, які могли бути врахованими при прийнятті НПА. А з іншого боку, самі підприємці часто-густо залишаються необізнаними з важливими НПА, що приймаються. Підприємці Одеси не завжди добре знають про об’єкти комунальної власності, які пропонуються для оренди/продажу, їхні основні характеристики, не знають вони і переліку земельних ділянок, які пропонуються для продажу, і інформації про конкурси, тендери, аукціони та інші заходи, які стосуються ведення підприємницької діяльності, інформації про отримання послуг, які надаються виконавчими органами міської ради з питань реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та видачі дозволів на розміщення, будівництво та початок роботи об’єктів підприємницької діяльності. Тим паче підприємці залишаються досить пасивними в розгляданні проектів, а особливо, в ініціюванні їх.
     У Одесі було вже проведено кілька громадських слухань (ГС) з питань розвитку підприємництва, але не всі вони дали плоди, як би це бажалося. Не було єдиного врівноваженого підходу до складу учасників  слухань, щодо регламенту та місця їх проведення, самої форми виступів та обговорень. 
Причина, що призвела до проблеми
     Недостатньо розроблена концепція громадських слухань, невизначеність порядок підготовки та процедури проведення їх у місті Одесі.
Мета та задачі регулювання
     Встановлення єдиного підходу до підготовки та проведення громадських слухань з обговорення проектів нормативно-правових актів, що спрямовані на підтримку і розвиток підприємництва в місті Одесі, а також забезпечення прозорості та обґрунтованості прийняття органами місцевого самоврядування рішень стосовно підприємницької діяльності.
 
Альтернативні варіанти розв’язання проблеми
• Відмова від проведення громадських слухань. Зрозуміло, що це знизить якість підготовки проекту запропонованого регуляторного акта, бо не врахує думку підприємців, тому не може бути визнаним як рівноцінна пропозиція.
• Відмова від затвердження самого Положення про порядок підготовки та проведення громадських слухань. Це знизить якість процедури проведення слухань.
• Саморегулювання. Це не більше як  ілюзія і не може  бути прийнятим.
     Таким чином, найбільш прийнятним є, на погляд розробника, прийняття запропонованого проекту.
 
Опис механізмів та заходів
     Процедура підготовки та проведення громадських слухань у Одесі має бути прийнята на основі статей 26 та 13 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  з урахуванням положень Закону України  Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”, Постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. N 308. “ Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта ”,
     Мають бути визначені такі аспекти:
• Хто має право ініціювати громадські слухання;
• Коли і яким чином має бути оприлюднена інформація щодо ГС;
• Як пишеться, кому направляється пропозиція щодо проведення ГС і як приймається розпорядження щодо їх проведення;
• Скільки має бути учасників ГС і в яких пропорціях за соціальним складом;
• Які мають бути вимоги до регламенту проведення ГС;
• Який час має бути відведено на ГС і скільки питань має бути розглянуто на них;
• Який результат ГС і як мають бути враховані пропозиції та зауваження учасників ГС.
 
Визначення сфери впливу регулювання
     Суть регуляторної реформи полягає у зваженому підході до запровадження регулювань. Такий підхід забезпечується шляхом аналізу проблемної ситуації, можливих шляхів її розв’язання та врахування інтересів всіх зацікавлених сторін, яких стосуватиметься регулювання, як-от: держави, бізнесу та громадян. Дане регулювання, що пропонується, покликане забезпечити ефективність прийняття регуляторних актів, підійти до інтересів підприємців, влади і громади найбільш збалансовано.
 
Таблиця 1
Вплив НПА

Сфери впливу
Вид впливу
Інтереси громадян
(споживачів)
Зменшення витрат на послуги всіх видів бізнесу внаслідок прийняття виважених НПА на місцевому рівні завдяки витриманій процедурі і, зокрема, якісному проведенню ГС  
Інтереси суб’єктів господарювання
Зменшення витрат на ведення бізнесу як у монетарному виразі, та і в часі
Інтереси держави
Зростання витрат часу та коштів на проведення ГС та опрацювання зауважень

 

 

Сформуємо примірну таблицю вигод та витрат прийняття даного регуляторного акта. Звісно, вони не розподіляться за принципом: всі вигоди одержують представники однієї сфери впливу, всі витрати несуть представники іншої сфери впливу. Для кожної з сфер впливу внаслідок дії регуляторного акта одночасно можуть виникати як вигоди. Так і витрати. Зокрема, для тіньової економіки не завжди, на перший погляд, буде корисним упорядкування прийняття актів на користь підприємництва. Так само одержання державою певних вигод від прийняття цього акту потребує поряд з цим витрат на адміністрування та на контроль за виконанням вимог акту.  
 
Таблиця 2
 

Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Держава
Текстові:
 • Поліпшення бізнес- та інвестиційного клімату в місті;
 • Створення умов для поповнення бюджету та виконання загальноміських програм;
 • Набуття політичного іміджу влади, котра працює гласно і прозоро;
 • Підвищення кваліфікації влади;
 • Уніфікація підходів до процедури розробки НПА на місцевому рівні;
 • Зниження соціальної напруги в місті;
 • Зростання рівня моральності в суспільстві;
 • Поліпшення криміногенної ситуації;
 • Поліпшення стану екологічної безпеки.
 
Числові:
·         Зменшення рівня безробіття в місті;
·         Зростання кількості СПД;
·         Зменшення кількості корумпованих посадовців;
·         Зростання середнього класу в місті;
·         Збільшення кількості прийнятих корисних для підприємництва НПА.
 
Монетарні:
·         Зростання надходжень до місцевого бюджету.
 
 • ускладнення адміністрування виконання вимог процедури прийняття НПА;
 • виявлення проблем, пов’язаних із необхідністю заміни посадовців;
 • необхідність налагодження ділових зв’язків з громадою, бізнес-асоціаціями та депутатським корпусом міста.
 
 
  
 
 • Збільшення часу на адміністрування та контроль за виконанням розпорядження;
 • Збільшення часу на навчання депутатського корпусу, бізнес-асоціацій та виконавчої влади.
 
 
  
 • Збільшення витрат на адміністрування, контроль за виконанням вимог акту та навчання з даного питання.
Суб’єкти
господарювання
Текстові:
 • Спрощення процедур отримання дозволів, звітності, укладання договорів з роботодавцем тощо;
 • Зростання вірогідності демократичного, рівного підходу до всіх СПД;
 • Створення можливості поєднання ідей та зусиль підприємців у досягненні мети поліпшення бізнес-клімату в місті;
 • Створення умов можливості реального впливу підприємців на розпорядження міської ради та внесення ними пропозицій та зауважень до проектів рішень;
 • Розвиток інфраструктури бізнесу;
 • Підвищення культури бізнесу;
 • Зменшення частки тіньової діяльності;
 • Зростання доступності влади.
 
Числові:
·         Збільшення кількості СПД;
·         Зменшення витрат часу на реєстраційні процедури;
·         Зростання кількості членів бізнес-асоціацій;
·         Зростання кількості членів бізнес-інкубаторів;
·         Збільшення пільг..
 
Монетарні:
·         Зменшення витрат на отримання дозволів;
·         Зменшення обов’язкових платежів;
·         Зменшення виплат, пов’язаних з корупцією.
 
 • Зменшення можливості тіньових маніпуляцій для окремих СПД;
 • Втрата деякими СПД „даху” у владі в зв’язку з підвищенням прозорості роботи влади.
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 • Витрачення часу на аналіз зауважень учасниками ГС.
 
  
 
 
 • Збільшення тих виплат, які не були враховані по документах у зв’язку з наявністю тіньової діяльності.
  
Громадяни
     Текстові:
·         Зменшення соціальної напруги в місті;
·         Зростання рівня життя;
·         Поліпшення якості торгівлі та надання послуг;
·         Підвищення загальної культури бізнесу в місті;
·         Поліпшення криміногенної ситуації;
·         Поліпшення екологічного стану.
 
Числові:
·         Зменшення рівня безробіття;
·         Зростання кількості середнього класу.
 
Монетарні:
·         Зменшення рівня цін на товари та послуги;
·         Зменшення суми хабарів, сплачуваної населенням;
·         Збільшення середнього рівня доходів населення міста.
 
 
  
 ·         Накладання відповідальності за громадський контроль дій влади і необхідність навчання та самовдосконалення.
 
 
 
 
  
 
·         Витрати часу на навчання та на діалог з владою.
 

 
 
З попереднього аналізу приблизної таблиці вигод та витрат можна зробити висновок, що впровадження акту більш за все вигідно суб’єктам господарювання. Вигідно воно і громадянам і, звісно, владі. При цьому вигоди СПД значно вищі, ніж двох інших сфер впливу регулювання. Значить, робимо висновок, що регулювання доцільне.

     Групами цільового призначення даного регуляторного акту є:
• суб’єкти підприємницької діяльності, які вже давно працюють і хочуть розширити свою діяльність;
• суб’єкти підприємницької діяльності, котрі тільки розпочинають свою діяльність;
Термін проведення:
      -   базового дослідження – протягом  року;
      -  повторного дослідження – через півроку після введення в дію НПА.
Індикатори  ефективності:

1. Індикатори впроваджуваності:
1.1. ПИТОМА ВАГА кількості документів (проектів НПА), що пройшли обговорення на громадських слуханнях у відповідності з прийнятим Положенням за фіксований період.
2. Оціночні індикатори:
2.1. КІЛЬКІСТЬ ЗВЕРНЕНЬ СПД з приводу прийнятих неякісних НПА.  
  
    2.2. ІНФОРМОВАНІСТЬ СПД про порядок підготовки та проведення
           громадських слухань з обговорення проектів нормативно-
           правових  актів, що спрямовані на підтримку і розвиток
           підприємництва в місті  (соціологічне дослідження).
    2.3.СТАВЛЕННЯ СПД до  порядку підготовки та проведення  громадських
          слухань з обговорення проектів нормативно-           
          правових  актів, що спрямовані на підтримку і розвиток            
          підприємництва в місті  (соціологічне дослідження).

Характеристика впливу на бізнес-середовище
     Прийняття даного розпорядження здатне принести позитивні результати щодо збільшення кількості зареєстрованих СПД, зростання їх доходів, соціально-економічного стану міста, що зменшує негативні зовнішні ефекти для бізнес-середовища, а також для зменшення рівня безробіття, зростанню надходжень до бюджетів усіх рівнів, що також впливає на розвиток малого бізнесу в місті. Крім того, це розпорядження по-новому організує роботу самої влади. Це створює сприятливі умови для “розбюрократизації” влади, для більш активного її позитивного впливу на розвиток бізнесу в місті.
 

 

 

 

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються
за адресою:
65004, м. Одеса, вул. Думська,1, каб.314,
юридичне управління Одеської міської ради.
Тел. 724-33-71,
e-mail:  
media1@cityhall.odessa.ua

INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More