10:26:47   |   25 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Projects discussion

Проект решения горсовета "Об утверждении Положения о порядке и правилах проведения фейерверков (салютов) на территории г. Одессы"

Принято решением горсовета  № 5292-IV от 06.03.2006

Замечания и предложения по проекту принимаются по адресу:

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения

65039, г. Одесса, ул. Артиллерийская 1/1 Тел./факс: 65-30-75

E-mail: media1@cityhall.odessa.ua                        
unscz@cityhall.odessa.ua

 

 

 

ПРОЕКТ

Рішення Одеської міської ради

"Про затвердження Положення про порядок і правила проведення феєрверків (салютів) на території міста Одеси"

Відповідно до п.44 глави І розділу ІІ Закону України 'Про місцеве самоврядування в Україні', ст. 24 Закону України 'Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення', наказу МВС України від 23.12.2003 р. № 1649 'Про затвердження Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів', якій зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 березня 2004 р. № 263/8862 Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок і правила проведення феєрверків (салютів) на території міста Одеси (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова Е. Гурвіц

Проект рішення внесено Одеським міським головою

Проект розроблено управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Одеської міської ради
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок і правила проведення феєрверків (салютів)
на території міста Одеси

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок і правила проведення феєрверків (салютів) на території міста Одеси (далі Положення) спрямоване на забезпечення безпеки проведення феєрверків (салютів) та масових видовищних заходів із застосуванням піротехнічних виробів.

1.2. Положення встановлює порядок організації та проведення феєрверків (салютів), піротехнічного супроводу театральних, концертних, спортивних та інших культурно-розважальних заходів.

1.3. Дія Положення поширюється на підприємства, установи і організації незалежно від їх форми власності, які замовляють та безпосередньо проводять салюти, феєрверки і інші культурно-розважальні заходи із використанням піротехнічних виробів на території міста Одеси.

1.4. Проведення професійних феєрверків (феєрверки та салюти з використанням піротехнічних виробів, для приведення в дію яких необхідно спеціальне устаткування) на території міста Одеси здійснюється з письмового дозволу першого заступника міського голови Одеси за поданням управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Одеської міської ради.


2. Місце та час проведення салютів та феєрверків

2.1. Проведення феєрверків (салютів) може здійснюватися на території міста Одеси з 08.00 до 22.00 в місцях, на яких проводяться театральні, спортивні та інші культурно-розважальні заходи.

2.2. До місць, заборонених для проведення феєрверків (салютів), відносяться:

місця, відстань від яких менша ніж 100 м до потенційно-небезпечних об'єктів, підприємств, місць продажу та зберігання паливно-мастильних матеріалів, будинків, лікарень, шкільних та дошкільних установ, дитячих будинків-інтернатів, будинків-інтернатів для престарілих громадян, житлових будинків;

мости, шляхопроводи, транспортні магістралі, нафто-, газо-продуктопроводи та інші місця;

території об'єктів, що мають важливе історико-культурне значення, пам'ятники історії і культури, цвинтарі.

2.3. Забороняється проведення вуличних феєрверків (салютів) у нічний час (з 22.00 до 8.00), за винятком святкування Нового року (в ніч з 31 грудня на 1 січня).

2.4. У виняткових випадках час проведення феєрверків (салютів) може бути змінено, при умові наявності відповідного письмового дозволу першого заступника міського голови.3. Вимоги до підприємств, установ і організацій, які проводять феєрверки (салюти)

3.1. Проведення феєрверків (салютів) може здійснюватися тільки підприємствами, установами і організаціями, зареєстрованими у встановленому порядку, статутом яких передбачений такий вид діяльності.

3.2. Підприємство, установа чи організація, яка проводить феєрверк (салют) із застосуванням піротехнічних виробів, повинна:

отримати дозвіл на право проведення феєрверків (салютів), виданий Держнаглядохоронпраці, або його територіальним органом;

отримати дозвіл для проведення феєрверків (салютів) на території міста Одеси, виданий першим заступником міського голови (додається).4. Порядок і правила одержання дозволу на проведення феєрверків (салютів)

4.1. Для одержання дозволу на проведення феєрверку (салютів) підприємство, установа, організація, яка організує святковий захід, зобов'язана подати до першого заступника міського голови письмове звернення.

4.2. У письмовому зверненні вказуються такі відомості:

дані про організацію-замовника феєрверку (салютів) - назва, місце реєстрації, юридична адреса, П.І.Б. керівників та їх контактні телефони;

назва і мета заходу;

дата, місце, час та тривалість проведення феєрверку (салюту);

дані про організацію-виконавця феєрверку (салютів) - назва, місце реєстрації, юридична адреса та контактні телефони;

дата подання, підписи організаторів або їх уповноважених осіб.

Письмове звернення повинно містити зобов'язання організаторів щодо дотримання заходів безпеки під час проведення феєрверку (салютів).

4.3. Підприємство, установа, організація, яка виконує феєрверк (салют), надає до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення наступну письмову інформацію:

копія свідоцтва про реєстрацію організації;

копію дозволу, виданого Держнаглядохоронпраці, на виконання спеціальних видів робіт;

копію Статуту;

копії документів, які підтверджують атестацію виконавців на право проведення небезпечних видів робіт;

наказ, в якому визначено відповідальних осіб за виконання заходів безпеки при проведенні небезпечних робіт, калібр та кількість піротехнічних виробів, тривалість проведення феєрверку;

викопіювання зі схематичного плану розміщення піротехнічних виробів, будівель із нанесенням прогнозованої небезпечної зони, під’їзних доріг та інше (підписується керівником організації), погоджене з вибухотехнічним відділом НДЕКЦ при УМВС України в Одеській області, управлінням адміністративної служби міліції Одеського міського управління (скріплене печаткою), ГУ МНС в Одеській області.

4.4. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення узагальнює надані документи та матеріали, перевіряє їх узгодження зі відповідними органами державної виконавчої влади, готує проект дозволу та подає його на підпис першому заступнику міського голови. Після отримання підписаного дозволу надає його до організації, яка проводить феєрверк (салют), контролює підготовку та проведення феєрверку (салютів), виконання заходів безпеки.

4.5. Замовникам феєрверку (салютів) може бути відмовлено в прийомі письмового звернення, якщо воно не відповідає вимогам підпунктів 4.2. та 4.3. або порушуються вимоги розділу 3 цього Положення, про що заявнику повідомляється письмово з належним обґрунтуванням.

4.6. Рішення про відмову в дозволі на проведення феєрверку (салютів) може бути прийняте за наступними обставинами:

письмове звернення не відповідає вимогам пункту 4.2. цього Положення;

прийняте рішення про заборону громадського заходу, відповідно до чинного законодавства;

заплановане організаторами проведення феєрверку не враховує вимог розділу 2 цього Положення.

4.7. Після проведення феєрверку (салютів) відповідальний від організації, що виконувала феєрверк (салют), доповідає черговому управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення про проведення заходу.5. Заходи безпеки при проведенні феєрверків (салютів).

5.1. Роботи із підготовки до запуску феєрверків (салютів) повинні виконувати атестовані на право проведення феєрверків (салютів) піротехніки при безпосередньому керівництві особою, атестованою на право керівництва демонстраціями феєрверків та салютів (від підприємства, установи, організації, яка виконує феєрверк та/або салют).

5.2. Підприємство, установа, організація, яка організує святковий захід, зобов'язана забезпечити охорону пускового обладнання на майданчику і небезпечної робочої зони від проникнення сторонніх осіб, заходи по дотриманню вимог безпеки персоналу при виконанні піротехнічних робіт і зберіганні піротехнічних виробів.

Підприємство, установа і організація, що виконує феєрверк (салют), несе відповідальність за безпечне проведення феєрверку (салютів) згідно з чинним законодавством.

5.3. Об'єкти, зазначені в підпункті 2.2., не повинні знаходитися в межах небезпечної зони проведення феєрверку (салютів).

5.4. На територіях, які згідно з дозволом відведені для проведення піротехнічних робіт, забороняється палити та використовувати відкритий вогонь, залишати піротехнічні засоби без охорони.

5.5. Пускові майданчики повинні бути забезпечені охороною. Кордони небезпечної зони повинні мати огородження.

5.6. Після закінчення феєрверку (салютів) пусковий майданчик і прилегла територія повинні бути ретельно оглянуті з метою виявлення і збору невідпрацьованих виробів та елементів піротехнічних зарядів спеціалістами організації виконавця феєрверку (салютів).

5.7. Знищення непридатних і невикористаних піротехнічних виробів проводяться організацією виконавцем феєрверку в установленому порядку.6. Відповідальність за порушення Положення

За порушення вимог цього Положення підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, які замовляють та безпосередньо проводять феєрверки (салюти) і інші культурно-розважальні заходи із застосуванням піротехнічних виробів на території міста Одеси, несуть відповідальність у встановленому чинним законодавством порядку.

 

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ 
"Про затвердження Положення про порядок і правила проведення феєрверків на території міста Одеси"
 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання
Потреба в регламентуванні порядку використання піротехнічних засобів є надзвичайно актуальною та такою, що має впорядкувати відповідну діяльність не тільки при обслуговуванні масштабних міських заходів, а ї непоодинокі випадки використання цих засобів підприємствами у комерційних та громадянами у приватних цілях.
У цей час проведення феєрверків з використанням піротехнічних засобів частково регулюється окремими органами державної виконавчої влади. Однак, їхня діяльність обмежується контролем за дотриманням мер вибухової та пожежної безпеки.
            Окремими підприємствами та приватними особами проводяться заходи з використанням піротехнічних засобів у будь-якому місці та будь-якій час, при цьому повністю ігноруються інтереси інших мешканців міста. Це приводить до великої кількості скарг мешканців міста, особливо тих, що мають маленьких дітей.
            Крім того, використання піротехнічних засобів не підготовленими особами дуже небезпечно для виконавців та глядачів.
 
2. Цілі державного регулювання:
забезпечити контроль з боку виконавчого комітету Одеської міської ради за організацією та проведенням заходів з використання піротехнічних засобів;
добитися виконання чинного законодавства України при проведенні святкових та інших заходів з використання піротехнічних засобів;
забезпечити безпеку мешканців міста при проведенні святкових та інших заходів з використання піротехнічних засобів;
            забезпечити захист мешканців міста від шкідливого впливу шуму.
 
 
3. Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення цілей,
аргументація переваг обраного способу:

Можливі способи досягнення цілей
Оцінка способу
Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу
Збереження чинних регулювань
      Спосіб оцінюється як такий, що не в повній мірі забезпечує додержання вимог чинного законодавства.
     Принижена роль органів місцевого самоврядування.
Обраний спосіб
       Побудований відповідно до вимог чинного законодавства.
       Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.
       Відповідає потребам у вирішенні проблеми.
    Забезпечує контроль як з боку органів місцевого самоврядування, так і з боку органів державної виконавчої влади.

 
4. Опис механізмів та заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
Принципи досягнення цілей регулювання:
            Принципи базуються на повному дотриманні вимог чинного законодавства України щодо забезпечення захисту населення міста при проведенні заходів з використанням піротехнічних засобів.
 
Способи досягнення цілей регулювання:
            При подачі до виконкому ОМР заяви на проведення святкового чи іншого заходу зі масовим скупченням людей, коли планується проведення салюту чи феєрверку, організатором заходу водночас подається заява щодо отримання дозволу на проведення феєрверків та масових видовищних заходів із застосуванням піротехнічних виробів.
Отримавши таку заяву, перший заступник міського голови дає вказівку управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ОМР на підготовку необхідних документів та матеріалів.
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ОМР розглядає отримані від організатору заходу документи та матеріали, перевіряє наявність узгодження контролюючих органів державної виконавчої влади, готує проект дозволу та подає його на підпис першому заступнику міського голови. Після підписання дозволу надає його організатору заходу і контролює підготовку та проведення заходу, дотримання вимог безпеки.
Ефективність способів досягнення цілей:
Ефективність запропонованого регулювання забезпечується узгодженими діями відповідних органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
 
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
 
Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта:
            Вплив зовнішніх факторів не очікується.
 
Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.
            Впровадження акта не передбачає нарощування затрат адміністративних ресурсів, не потребує фінансового забезпечення запропонованого регулювання.
 
Можлива шкода у разі настання очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.
 
Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта
            Контроль здійснюється у всіх випадках проведення заходів зі використанням піротехнічних виробів.
 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

Сфера регуляторного впливу
Вигоди
Витрати
Міська рада, її виконавчі органи та посадові особи.
Сприяння виконанню власних та делегованих повноважень
Не передбачається
Громадяни, суб’єкти господарювання, та їх об’єднання
Покращення умов проживання, роботи, відпочинку та оздоровлення населення
Не передбачається

 
 
7. Заходи з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
Строки проведення відстеження:
Базове відстеження – до набрання актом чинності.
Повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності.
Вид даних:
дослідження статистичних показників;
опитування.
 
Групи осіб, що відбиратимуться для участі у опитуванні:
суб’єкти підприємницької діяльності;
фізичні та юридичні особи;
населення.
 
 
 
 
Замечания и предложения по проекту принимаются по адресу:

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения

65039, г. Одесса, ул. Артиллерийская 1/1 Тел./факс: 65-30-75

E-mail: media1@cityhall.odessa.ua                        
unscz@cityhall.odessa.ua
 
 
 
 
 
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More