04:52:45   |   24 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Projects discussion

Проект решения исполнительного комитета о внесении изменений в Методику определения долевого участия заказчиков в развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры г. Одессы

ПРОЕКТ
рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради 
від 02.03.2006 року № 223 «Про затвердження Методики визначення пайової
участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси»
 
Відповідно до ст.ст. 27, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 27 Закону України «Про планування і забудову територій», постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 року № 40 «Про встановлення граничного розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів», ст. 112 Житлового кодексу УРСР, п. 14 ст. 44 «Правил обліку громадян, потребуючих поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР», «Правил забудови міста Одеси», затверджених рішенням Одеської міської ради від 26.09.2003 р. № 1716-IV, виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:
1. Внести наступні зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 02.03.2006 р. № 223 «Про затвердження Методики визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси»:
1.1. Пункт 1 рішення викласти в новій редакції: «Затвердити Методику визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси з додатками» (додаток 1).
1.2. Пункт 3 рішення викласти в новій редакції: «Затвердити типові договори пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси» (додатки 2, 3).

2. Управлінню капітального будівництва Одеської міської ради (Стас І.І.)
2.1. Провести заходи з відстеження результативності цього рішення після закінчення одного року від дня набуття його чинності.
2.2. Забезпечити тиражування цього рішення для безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам.
 
3. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення у встановленому порядку.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Кучука М.І.
 
 Міський голова                                      Е. Гурвіц
 Керуюча справами                                Т. Єршова

 Додаток 1
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
 
Методика
визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси
1. Загальні положення
1.1. Методика визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально – економічному розвитку м. Одеси (далі – Методика) розроблена відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про планування та забудову територій”, постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 р. № 40 “Про встановлення граничного розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів”, “Правил забудови міста Одеси”, затверджених рішенням Одеської міської ради від 26.09.2003 р. № 1716-IV.
Відповідно до цієї Методики, Пайова участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси  (далі – Пайова участь) є Пайовою участю, яка передбачена  частиною 5  статті 27 Закону України «Про планування і забудову територій» з граничним розміром, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2007р. № 40.
Відповідно до цієї Методики, участь замовників у комплексному соціально – економічному розвитку м. Одеси є участю замовників, яка залучається на договірних засадах, відповідно до пп. 2 пункту «а» статті 27, пп.7 пункту «а» статті 30, п.п.1,4 пункту «а» статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Методика визначає порядок розрахунку розміру та сплати замовниками пайової участі та участі замовників у комплексному соціально – економічному розвитку м. Одеси з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції).
1.3. Методика застосовується для визначення розмірів Пайової участі та участі замовників у комплексному соціально – економічному розвитку м. Одеси:
- при здійснені на території міста Одеси будівництва (реконструкцію) будь-яких об'єктів, незалежно від їх форми власності;
- при зміні функціонального призначення (перепрофілюванні, переобладнанні тощо) об'єктів виробничого та невиробничого призначення;
- при зміні функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові та навпаки;
- при оформленні землекористування для експлуатації та обслуговування нежитлових об'єктів нерухомості, при будівництві (реконструкції) яких документація не була оформлена належним чином (земельні питання не вирішені у встановленому порядку).
1.4. Пайова участь та участь замовників у комплексному соціально – економічному розвитку м. Одеси сплачуються замовниками, згідно з договором пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально – економічному розвитку м. Одеси (далі - Договір), укладеним між замовником та виконавчим комітетом Одеської міської ради.
1.5. Розмір Пайової участі та участі замовників у комплексному соціально – економічному розвитку м. Одеси визначається за принципами:
- компенсації витрат бюджету міста на розширене відтворення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури: замовники мають компенсувати витрати бюджету міста на розширене відтворення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури пропорційно до навантаження на інфраструктуру міста, яке вони будуть здійснювати у разі реалізації проекту будівництва (реконструкції).
- комплексного підходу до розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста: соціальна та інженерно-транспортна інфраструктура розвивається рівномірно по всій території міста.
 
Урахування соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста: розмір пайової участі та участі замовників у комплексному соціально – економічному розвитку м. Одеси визначається з урахуванням соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста.
Сприяння залученню інвестицій в економіку міста: визначення розміру Пайової участі та участі замовників у комплексному соціально – економічному розвитку м. Одеси з урахуванням соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста має створювати сприятливі умови для залучення інвестицій в економіку міста.
1.6. Фактори, що впливають на розмір Пайової участі та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси:
- опосередкована вартість будівництва житла, відповідно до Держбуду України;
- територіальне розміщення та цільове призначення об’єкта будівництва (реконструкції);
- соціально – економічне значення об’єкта будівництва (реконструкції) для міста.   
1.7. Пайова участь та участь замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси поширюється на замовників, які здійснюють на території м. Одеси:
- будівництво (реконструкцію) будь-яких об’єктів, незалежно від форм власності;
- зміни функціонального призначення (перепрофілювання, переобладнання тощо) об’єктів виробничого та невиробничого призначення;
- зміни функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові та навпаки;
- при оформленням землекористування для експлуатації та обслуговування нежитлових об'єктів нерухомості, при будівництві (реконструкції) яких документація не була оформлена належним чином (земельні питання не вирішені у встановленому порядку).
1.8. Пайову участь та участь замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси не сплачують замовники, які здійснюють:
- будівництво (реконструкцію) будь-яких об’єктів на замовлення органів місцевого самоврядування за кошти державного (місцевого) бюджету;
- будівництво житлового фонду соціального призначення за умови передачі його до комунальної власності територіальної громади м. Одеси; 
- будівництво індивідуальних житлових будинків на земельних ділянках, переданих у власність або наданих у користування, згідно з чинним земельним законодавством;
- реконструкція об’єктів, які проводяться без збільшення загальної площі об’єкта;
- будівництво об’єктів соціальної сфери (дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх та спортивних шкіл, закладів охорони здоров’я та соціального забезпечення тощо) за умови передачі їх до комунальної власності територіальної громади м. Одеси; 
- будівництво дитячих будинків сімейного типу;
- будівництво релігійно-культових об’єктів;
- реставрацію пам’яток архітектури, історії та культури в частині площ, що не перепрофільовуються;
- відтворення втрачених об’єктів історико-архітектурної спадщини в частині площ, що не перепрофільовуються;
- реконструкцію об’єктів, що є пам’ятниками архітектури, історії та культури, якщо замовниками було здійснено відселення громадян за їхні кошти із непридатних для проживання житлових будинків або будівель (споруд), придбаних у процесі приватизації об’єктів, у частині площ, що не нарощуються і не перепрофільовуються;
- будівництво об’єктів інженерного забезпечення, енергозбереження та енергопостачання, водовідведення та водопостачання: насосних станцій та теплових мереж, бойлерних, котелень, трансформаторних підстанцій, розподільних підстанцій, підстанцій, газорозподільних підстанцій, ліній електромереж тощо за умови передачі їх до комунальної власності територіальної громади м. Одеси;
- будівництво об’єктів, що споруджуються в порядку компенсації за ті, що підлягають знесенню, за умови передачі новозбудованих об’єктів до комунальної власності територіальної громади м. Одеси;
- будівництво об’єктів на земельних ділянках, придбаних на земельних торгах за умовою, що не буде змінено їх функціональне призначення та техніко-економічні показники, та за умови включення до ціни таких земельних ділянок вартості облаштування їх інженерними мережами;
- будівництво об’єктів, які будуються замість пошкоджених або зруйнованих внаслідок стихійного лиха;
- будівництво представництв іноземних держав відповідно до рішення Віденської конвенції.
1.9. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2007р. № 40, граничний розмір залучення коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, не може перевищувати:
- 20-ти відсотків вартості будівництва інженерних споруд та нежитлових будинків (крім будівель закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення);
- 10-ти відсотків вартості спорудження житлових будинків, будівель закладів культури і закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення. 
1.10. Граничний розмір участі замовників у комплексному соціально – економічному розвитку м. Одеси не може перевищувати 10-ти відсотків вартості спорудження житлових будинків, будівель закладів культури і закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення. 
1.11. Грошові кошти, що надходять від замовників як Пайова участь та участь у комплексному соціально – економічному розвитку м. Одеси, включаються до доходів бюджету м. Одеси, у тому числі спрямовуються на:
- розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси;
- забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових та фінансових ресурсів;
- будівництво, реконструкцію та ремонт об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого призначення;
- створення, розвиток та реконструкцію об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування.
 
2. Порядок здійснення розрахунку замовниками
розміру Пайової участі та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси
 2.1 Порядок регулює організаційні та економічні відносини, пов'язані із залученням Пайової участі та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси, та при оформленні договорів на сплату пайових внесків у зв'язку з:
- будівництвом (реконструкцією) будь-яких об’єктів, незалежно від форм власності, що здійснюються на території міста Одеси;
- зміною функціонального призначення (перепрофілюванні, переобладнанні тощо) об'єктів виробничого та невиробничого призначення;
- зміною функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові та навпаки;
- оформленням землекористування для експлуатації та обслуговування нежитлових об'єктів нерухомості, при будівництві (реконструкції) яких документація не була оформлена належним чином (земельні питання не вирішені у встановленому порядку).
2.2. Платниками Пайової участі та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси є юридична (фізична) особа або уповноважена нею особа, яка оформляє:
- дозвільні документи на будівництво (реконструкцію);
- документи на землекористування для експлуатації та обслуговування нежитлових об'єктів нерухомості, при будівництві (реконструкції) яких документація не була оформлена належним чином (земельні питання не вирішені у встановленому порядку);
- документи стосовно зміни функціонального призначення об'єктів виробничого та невиробничого призначення;
- документи стосовно зміни функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові та навпаки.
2.3. Пайова участь та участь замовників у комплексному соціально – економічному розвитку м. Одеси визначається у двох варіантах:
- у разі будівництва об’єкта житлового призначення Пайова участь та участь замовників у комплексному соціально-економічному розвитку                      м. Одеси визначається у відсотках від загальної площі квартир житлового будинку, у відповідній кількості квадратних метрів житла, або у грошовому виразі;
- у разі будівництва (реконструкції) об’єкта іншого призначення, а також зміни функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові та навпаки, оформлення землекористування для експлуатації та обслуговування нежитлових об'єктів нерухомості, при будівництві (реконструкції) яких документація не була оформлена належним чином (земельні питання не вирішені у встановленому порядку) – у грошовому виразі.
2.4. Підготовку розрахунку розміру Пайової участі та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси здійснює управління капітального будівництва Одеської міської ради у 20-денний термін після отримання звернення замовника та доручення заступника міського голови за наявністю наступних документів:
2.4.1. При будівництві (реконструкції):
- акт вибору земельної ділянки або інший документ, що підтверджує право користування чи власності на земельну ділянку;
- проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради;
- висновок управління архітектури та містобудування Одеської міської ради до розробленого робочого (ескізного) проекту;
- зведений кошторис вартості об’єкта;
- списки громадян, затверджених відповідною районною адміністрацією Одеської міської ради, які підлягають відселенню; документи, що підтверджують надання їм іншого упорядкованого житла, якщо є відселення;
- перелік житлових будинків (житлових приміщень), затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради, які загрожують обвалом та/або які визнанні непридатними для проживання  внаслідок стихійного лиха;
- документи, що підтверджують право власності на об’єкти нерухомості, які знаходяться на земельній ділянці (при їх наявності), та технічний паспорт на них.
2.4.2. При зміні функціонального призначення (перепрофілювання, переобладнання тощо) об’єктів виробничого та невиробничого призначення та при зміні функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові та навпаки:
- акт вибору земельної ділянки або інший документ, що підтверджує право користування чи власності на земельну ділянку;
- проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради;
- висновок управління архітектури та містобудування Одеської міської ради до розробленого ескізного або робочого проекту;
- документ, що підтверджує право власності на житлові та (або) нежитлові об’єкти нерухомості;
- технічний паспорт на житлові та (або) нежитлові об’єкти нерухомості.
2.4.3. При оформленням землекористування для експлуатації та обслуговування нежитлових об'єктів нерухомості, при будівництві (реконструкції) яких документація не була оформлена належним чином (земельні питання не вирішені у встановленому порядку):
- документ що підтверджує право власності на об'єкт(и) нерухомості;
- технічний паспорт на об'єкт(и) нерухомості;
- висновок управління архітектури та містобудування Одеської міської ради про можливість надання в користування чи власність земельної ділянки з графічними матеріалами;
- проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради або рішення Одеської міської ради про надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування чи власність або надання земельної ділянки у користування чи власність.
2.5. Розгляд, аналіз та затвердження пропонованих управлінням капітального будівництва Одеської міської ради розрахунків щодо визначення розміру Пайової участі та участі замовників у комплексному соціально – економічному розвитку м. Одеси здійснює комісія з визначення розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально – економічному розвитку м. Одеси (далі – Комісія). Комісія діє на підставі Положення та Регламенту, затвердженими рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
2.6. Після затвердження Комісією розміру Пайової участі та участі замовників у комплексному соціально – економічному розвитку м. Одеси, управління капітального будівництва Одеської міської ради складає відповідний проект Договору, який затверджується рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
2.7. Контроль за виконанням обов’язків замовників за Договором стосовно розрахунків по Пайовій участі та участі замовників у комплексному соціально – економічному розвитку м. Одеси здійснює управління капітального будівництва Одеської міської ради.
2.8. Розрахунок житлом замовник здійснює на етапі зведення 50 % коробки житлового будинку, письмово повідомивши виконавчому комітету Одеської міської ради перелік конкретних квартир (№ квартири, її загальна та житлова площі, поверх) по номенклатурі та поверховості, узгодженої окремо, з подальшою передачею зазначених квартир із внутрішнім оздобленням згідно з Державним стандартом, що діє на момент укладення Договору, перед введенням об’єкта в експлуатацію.
2.8.1. На етапі зведення 50% коробки житлового будинку, згідно з клопотанням замовника, розрахунок Пайової участі та участі замовників у комплексному соціально – економічному розвитку м. Одеси у відсотках може бути замінений на розрахунок у грошовому виразі.
Розрахунок у грошовому виразі замовник здійснює відповідно до рішення оцінювальної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради з визначення вартості жилих та нежилих приміщень у м. Одесі, якою встановлюється вартість 1м2 жилих та нежилих приміщень, призначеного для передачі виконавчому комітету Одеської міської ради, відповідно до строків, визначених Договором, але не пізніше введення житлового будинку в експлуатацію.
2.9. Розрахунок у грошовому виразі за Договором замовник здійснює протягом двох місяців після прийняття Одеською міською радою рішення про відведення земельної ділянки для будівництва (реконструкції) будь – яких об’єктів нерухомості.
При зміні функціонального призначення (перепрофілювання, переобладнання тощо) об’єктів виробничого та невиробничого призначення та при зміні функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові та навпаки, розрахунок у грошовому виразі за Договором замовник здійснює протягом двох місяців після прийняття виконавчим комітетом Одеської міської ради рішення про надання дозволу на будівництво (реконструкцію). 
При оформленні землекористування для експлуатації та обслуговування нежитлових об'єктів нерухомості, при будівництві (реконструкції) яких документація не була оформлена належним чином (земельні питання не вирішені у встановленому порядку), розрахунок у грошовому виразі за Договором замовник здійснює протягом двох місяців після прийняття Одеською міською радою рішення про надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
2.9.1. Пайова участь та участь замовників у комплексному соціально – економічному розвитку м. Одеси у грошовій формі сплачується в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається у Договорі.
2.9.2. У разі невчасної або неповної оплати грошових коштів, передбачених Договором, замовник виплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від не перерахованої суми за кожний день прострочення.
2.10. На етапі введення об’єкта в експлуатацію, на підставі звернення замовника та за поданням інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, управління капітального будівництва Одеської міської ради надає до інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю управління архітектури та містобудування Одеської міської ради довідку, яка підтверджує виконання замовником зобов’язань за Договором.
2.11. Якщо на етапі введення об'єкта в експлуатацію фактичні техніко-економічні показники об'єкта збільшилися або зменшилися, затверджений Комісією розмір Пайової участі та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси підлягає перегляду. Новий розмір Пайової участі та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси оформлюється Договором Пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси в новій редакції, після виконання якого, управління капітального будівництва Одеської міської ради надає до інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю управління архітектури та містобудування Одеської міської ради довідку про виконання замовником відповідних зобов'язань.
2.12. У разі сплати замовником Пайової участі та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси, з урахуванням об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси, спорудження яких передбачено за умови передачі до комунальної власності територіальної громади м. Одеси, Довідка про виконання зобов’язань надається тільки після підтвердження замовником передачі споруджених об’єктів до комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
2.13. При відсутності довідки управління капітального будівництва Одеської міської ради про виконання Замовником зобов’язань за Договором, забороняється:
-  введення об’єкта в експлуатацію;
- реєстрація актів в інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;
- оформлення землекористування для експлуатації та обслуговування нежитлових об'єктів нерухомості, при будівництві (реконструкції) яких документація не була оформлена належним чином (земельні питання не вирішені у встановленому порядку).
 
3. Розрахунок розміру Пайової участі 
3.1. Розрахунок Пайової участі при будівництві об’єкта житлового призначення розраховується від загальної площі квартир житлового будинку та здійснюється за формулою:
Р ж = [(S заг.кв. – S вл - S від) х 10% : 100 %] – S від авар.– S ком – S соц,
де:
Р ж – розмір Пайової участі при будівництві об’єкту житлового призначення (м2);
S заг.кв. - загальна площа квартир об’єкта, згідно з даними висновку управління архітектури та містобудування Одеської міської ради за робочим (ескізним) проектом (м2);
S вл – площа будівель на будівельному майданчику, яка є власністю замовника (м2) або власність замовника в грошовому виразі, приведена до вартості площі 1 м2 будуємого об’єкту та (або) власність замовника на об’єкт незавершений будівництвом у грошовому виразі, визначена на підставі експертного висновку про ринкову вартість об’єкту;
S від – розмір площі, необхідної для відселення громадян (м2);
10% - базова ставка, прийнята в межах граничного розміру, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2007р. № 40 із розрахунку можливості коригування на К зон;
S від авар. – розмір площі, необхідної для відселення громадян з будинків які загрожують обвалом та /або які визнанні непридатними для проживання внаслідок стихійного лиха (м2);
S ком – площа приміщень для передачі організаціям комунальної форми власності (м2);
S соц – площа приміщень соціального призначення для передачі на баланс міста (м2).
 
3.2. Розрахунок Пайової участі при реконструкції об’єкта житлового призначення здійснюється за формулою:
Р ж = S дод х 10% – S ком - S соц ,
де:
Р ж – розмір Пайової участі при реконструкції об’єкта житлового призначення (м2);
S дод – додаткова загальна площа квартир об’єкта, згідно з даними висновку управління архітектури та містобудування Одеської міської ради за робочим (ескізним) проектом (м2);
10% - базова ставка, прийнята в межах граничного розміру, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 р. № 40 із розрахунку можливості коригування на К зон;
S ком – площа приміщень для передачі організаціям комунальної форми власності (м2);
S соц – площа приміщень соціального призначення для передачі на баланс міста (м2).
 
3.3. Розрахунок Пайової участі при будівництві будівель закладів культури і закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення здійснюється
за формулою:
            Р = [(S заг – Sвл - S від) х 10% : 100%) - S від авар.– S ком – S соц] х  В буд х 0,8,
де:
Р – розмір Пайової участі об’єкта нежитлового призначення у грошовому виразі (грн.);
S заг –загальна корисна площа об’єкта (м2);
S вл – площа будівель на будівельному майданчику, яка є власністю замовника (м2) або власність замовника в грошовому виразі, приведена до вартості площі 1 м2 будованого об’єкту та (або) власність замовника на об’єкт незавершеного будівництва в грошовому виразі, визначена на підставі експертного висновку про ринкову вартість об’єкту;
S від – розмір площі, необхідної для відселення громадян (м2);
10% - базова ставка, прийнята в межах граничного розміру, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2007р. № 40 із розрахунку можливості коригування на К зон;
S від авар. – розмір площі, необхідної для відселення громадян з будинків, які загрожують обвалом та /або які визнанні непридатними для проживання внаслідок стихійного лиха (м2);
S ком – площа приміщень для передачі організаціям комунальної форми власності (м2);
S соц – площа приміщень соціального призначення для передачі на баланс міста (м2);
В буд – опосередкована вартість будівництва житла з розрахунку на 1 м2, відповідно до даних Держбуду України.
0,8 – коефіцієнт функціонального використання будівель закладів культури і закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення.
 
3.4. Розрахунок Пайової участі об’єкта нежитлового призначення здійснюється у грошовому виразі за формулою:
 Р = [(S заг – Sвл - S від) х (10%+ К зон ): 100%) - S від авар. – S ком –        S соц] х В буд х К ф,
де:
Р – розмір Пайової участі об’єкта нежитлового призначення у грошовому виразі (грн.);
S заг –загальна корисна площа об’єкта (м2);
S вл – площа будівель на будівельному майданчику, яка є власністю замовника (м2) або власність замовника в грошовому виразі, приведена до вартості площі 1 м2 будованого об’єкту та (або) власність замовника на об’єкт незавершений будівництвом у грошовому виразі, визначена на підставі експертного висновку про ринкову вартість об’єкта;
S від – розмір площі, необхідної для відселення громадян (м2);
10% - базова ставка, прийнята в межах граничного розміру, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 р. № 40 із розрахунку можливості коригування на К зон;
К зон – зональний коефіцієнт, відповідно до затвердженого зонального коефіцієнту, що застосовується при розрахунках орендної плати за земельну ділянку (%) (додаток 1);
S від авар. – розмір площі, необхідної для відселення громадян з будинків, які загрожують обвалом та /або які визнанні непридатними для проживання внаслідок стихійного лиха (м2);
S ком – площа приміщень для передачі організаціям комунальної форми власності (м2);
S соц – площа приміщень соціального призначення для передачі на баланс міста (м2);
В буд – опосередкована вартість будівництва житла з розрахунку на 1 м2, відповідно до даних Держбуду України;
К ф – коефіцієнт функціонального використання об’єкта (додаток 2);
 
При проведенні реконструкції об’єкта Пайова участь береться за додаткову площу, на яку збільшується загальна площа, якщо не змінюється функціональне використання об’єкта.  
                                               
 4. Розрахунок розміру участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси
 
4.1. Розрахунок розміру участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси при будівництві об’єкта житлового призначення розраховується від загальної площі квартир житлового будинку та здійснюється за формулою: 
С ж = (S заг.кв. х К зон : 100 %) - S від авар.,
де:
С ж – розмір участі замовників у комплексному соціально – економічному розвитку м. Одеси при будівництві об’єкта житлового призначення (м2);
S заг.кв. - загальна площа квартир об’єкта, згідно з даними висновку управління архітектури та містобудування Одеської міської ради за робочим (ескізним) проектом (м2);
К зон – зональний коефіцієнт, відповідно до затвердженого зонального коефіцієнту, що застосовується при розрахунках орендної плати за земельну ділянку (%) (додаток 1);
S від авар. – розмір площі, необхідної для відселення громадян з будинків, які загрожують обвалом та /або які визнанні непридатними для проживання внаслідок стихійного лиха (м2).
 
4.2. Розрахунок участі замовників у комплексному соціально – економічному розвитку м. Одеси при реконструкції об’єкта житлового призначення здійснюється за формулою: 
С ж = S дод х К зон : 100 %,
де:
С ж – розмір участі замовників у комплексному соціально – економічному розвитку м. Одеси при будівництві об’єкту житлового призначення (м2);
S дод. – додаткова загальна площа квартир об’єкта, згідно з даними висновку управління архітектури та містобудування Одеської міської ради за робочим (ескізним) проектом (м2);
К зон – зональний коефіцієнт, відповідно до затвердженого зонального коефіцієнту, що застосовується при розрахунках орендної плати за земельну ділянку (%) (додаток 1).
  
4.3. Розрахунок участі замовників у комплексному соціально – економічному розвитку м. Одеси при будівництві будівель закладів культури і закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення здійснюється за формулою:  
С = [(S заг х К зон : 100%) - S від авар.] х В буд х 0,8,
де:
С – розмір участі замовників у комплексному соціально – економічному розвитку м. Одеси при будівництві об’єкту нежитлового призначення у грошовому виразі (грн.);
S заг –загальна корисна площа об’єкта (м2);
К зон – зональний коефіцієнт, відповідно до затвердженого зонального коефіцієнту, що застосовується при розрахунках орендної плати за земельну ділянку (%) (додаток 1).
S від авар. – розмір площі, необхідної для відселення громадян з будинків, які загрожують обвалом та /або які визнанні непридатними для проживання внаслідок стихійного лиха (м2);
В буд – опосередкована вартість будівництва житла з розрахунку на 1 м2, відповідно до даних Держбуду України;
0,8 – коефіцієнт функціонального використання будівель закладів культури і закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення.

Додаток 1
    до методики визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної
              інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси 
№ подзони
Опис меж
Коефіцієнт
К зон. ( %)
Київський район
1.     
К-1
Вул. В. Терешкової, вул. Космонавтів, Люстдорфська дорога, просп. Адміральський,       вул. Павла Шклярука, вул. Космонавта Комарова до вул. В. Терешкової
6
2.     
К-2
Межа міста, просп. Маршала Жукова,                     вул. Варненська, вул. В. Терешкової, Люстдорфська дорога, вул. Дерибасівська, вул. Тульська,                      просп. Маршала Жукова, межа міста
6
3.     
К-3
Вул. Тульська, Люстдорфська дорога,                  вул. Архітекторська, вул. Ільфа і Петрова,               вул. Ак. Глушка, просп. Маршала Жукова
6
4.     
К-4
Вул. Космонавта Комарова, Люстдорфська дорога, вул. Костанді, вул. Ялинкова, вул. Анни Ахматової, Фонтанська дорога, вул. Гвардійська,                                
вул. Бригадна, вул. Павла Шклярука,                                   
вул. Толбухіна
7
5.     
К-5
Вул. Костанді, Люстдорфська дорога,                          вул. Акад. Вільямся, вул. Дача Ковалевського, санаторій „Зелена гірка”, вздовж схилу берега моря, Фонтанська дорога, вул. Анни Ахматової,                     вул. Ялинкова, вул. Костанді
7
6.     
К-6
Вул. Архітекторська, межа міста, вул. Марії Демченко, вздовж дачних ділянок, вул. Дача Ковалевського, вздовж схилів берега моря, санаторій „Зелена гірка”, вул. Дача
Ковалевського, вул. Ак. Вільямса
8
7.     
К-7
Межа міста, вул. Василя Симоненка,                         вул. Грецька, спец. території, південні очисні споруди, схили берега моря, прибережна акваторія моря
6
8.     
К-8
Вул. Ак. Глушка, вул. Ільфа і Петрова, межа міста, просп. Маршала Жукова
6
9.     
К-9
Просп. Маршала Жукова, межа міста
6
10. 
К-10
Вул. 25-ої Чапаєвської дивізії, комунально-складська та промислова зона, межа міста
6
11. 
К-11
Схили берега моря, мис Великий Фонтан
10
12. 
К-12
Схили берега моря, Фонтанська дорога
10
13. 
К-13
Схили берега моря, Фонтанська дорога,                          16-та станція Великого Фонтана
10
Приморський район
14. 
П-1
Фонтанська дорога, вул. Черняховського,                           вул. Педагогічна, вул. Посмітного,                             
Фонтанська дорога
9
15. 
П-2
Італійський бульвар, вул. Канатна,                                
вул. Пироговська, вул. Старостіна,                                 
вул. Водопровідна, вул. Новощіпний ряд,                        вул. Преображенська, вул. Велика Арнаутська,                вул. Бєлінського
8
16. 
П-3
Вул. Пироговська, вул. Канатна, Італійський бульвар, вул. Чорноморська, пров. Спортивний,                              вул. Семінарська, вул. Середньофонтанська
8
17. 
П-4
Люстдорфська дорога, вул. Водопровідна,                            вул. Середньофонтанська, залізниця
8
18. 
П-5
Вул. Середньофонтанська, вул. Семінарська,                        пров. Спортивний, верх схилу берега моря, санаторій ім. Чувиріна, Французький бульвар,                  вул. Довженка, просп. Шевченка, просп. Юрія Гагаріна
9
19. 
П-6
Люстдорфська дорога, залізниця,                                           вул. Середньофонтанська, Фонтанська дорога, просп. Адміральський
9
20. 
П-7
Просп. Шевченка, вул. Довженка, санаторій                            ім. Чувиріна, верх схилу берега моря,                       
пров. Кренкеля, санаторій „Аркадія”,                           
просп. Шевченка, парк Перемоги,                         
вул. Зоопаркова, Фонтанська дорога,                 
просп. Юрія Гагаріна
10
21. 
П-8
Вул. Зоопаркова, парк Перемоги,                            посп. Шевченка, санаторій „Аркадія”,                         пров. Кренкеля, пляж „Аркадія”, верх схилу берега моря, вул. Літературна, Фонтанська дорога,                     вул. Посмітного, вул. Педагогічна,                                     
вул. Черняховського  
10
22. 
П-9
Верх схилу берега моря, межа Приморського району, берег моря
10
23. 
П –10
Схил берега моря
10
24. 
П-11
Вул. Бригадна, вул. Павла Шклярука,                                просп. Адміральський, Фонтанська дорога,                           вул. Гвардійська
7
25. 
Ж-1
Вул. Преображенська, бульвар Мистецтв,                  Військовий узвіз, вул. Приморська, Польський узвіз, вул. Польська, вул. Жуковського
8
26. 
Ж-2
Схили вздовж вул. Приморської,                               вул. Софіївська, вздовж залізниці, вул. Миколи Гефта, акваторія моря (гавані: Робітнича, Заводська, Практична, Каботажна, Карантинна, морський вокзал та рейсовий маяк), вздовж парку Шевченка, вул. Ланжеронівська
8
27. 
Ж-3
Вул. Осипова, вул. Польська, узвіз Польський,                вул. Ланжеронівська, вул. Маразлієвська,                         вул. Успенська, Лідерсовський бульвар,                     вул. Велика Арнаутська
8
28. 
Ж-4
Парк Шевченка, вул. Успенська,                                вул. Маразліївська, схили біля Одеського морського торговельного порту, Лідерсовський бульвар
10
29. 
Ж-5
Вул. Чорноморська, схили берега моря та прибережна акваторія з пляжами
10
30. 
Ж-6
Вул. Преображенська, вул. Жуковського,                          вул. Польська, вул. Осипова, вул. Велика Арнаутська
8
31. 
Ц-1
Вул. Пастера, вул. Ольгіївська, схили берега моря, б-р Мистецтв, вул. Преображенська, вул. Велика Арнаутська, вул. Старопортофранківська, вул. Тираспольська, вул. Ніжинська, вул. Дворянська
8
32. 
Ц-2
Вул. Старопортофранківська, вул.Пастера, вул. Дворянська, вул. Ніжинська, вул. Тираспольська
5
33. 
Ц-3
Ольгіївський узвіз, вздовж залізниці,                               вул. Софіївська, вул. Ольгіївська,                                      вул. Старопортофранківська, вул. Розумовська, вул. Балківська, вул. Дюківська, пров. Матроська Слобода, узвіз Ковалевського, вул. Скиданівська, пров. Скиданівський, Ольгіївський узвіз, залізниця
5
34. 
Ц-4
Вул. Розумовська, вздовж залізниці,                                  вул. Маловського, ул. Балківська
3
Малиновський район
35. 
I-1
Вул. Водопровідна, пров. Високий, вул. Мечникова, вул. Новощіпний ряд
5
36. 
I-2
Вул. Чернишевського, вул. Степова,                              вул. Комітетська, вул. М’ясоєдовська, вул. Велика Арнаутська, вул. Новощіпний ряд,                                вул. Мечникова, пров. Високий,                                    вул. Водопровідна, Люстдорфська дорога
5
37. 
I-3
Вул. Бугаївська, промзона, залізниця,                                вул. М’ясоєдовська, вул. Комітетська,                             вул. Степова, вул. Мельницька, межа парку до вул. Бугаївської
5
38. 
I-4
Залізниця, промзона, вул. Бугаївська, межа парку до вул. Мельницької, вул. Мельницька
2
39. 
I-5
Вул. Хімічна, вул. Михайла Грушевського, залізниця
2
40. 
I-6
Вул. Хімічна, залізниця, промзона, Ленінградське шосе
2
41. 
I-7
Вздовж залізниці до міської межі, Ленінградське шосе, промзона до залізниці
2
42. 
I-8
Тираспольське шосе, обхідна дорога, залізниця
2
43. 
I-9
Обхідна дорога, Тираспольське шосе, залізниця, вул. Петровського, вул. Умова, вул. Крайня, міська межа
2
44. 
I-10
Вул. Учнівська, Тираспольське шосе, залізниця,              вул. Петровського, вул. Умова, вул. Крайня, міська межа
2
45. 
I-11
Міська межа, вул. Умова, вул. Акад. Гаркавого, промзона, Овідіопольське шосе
2
46. 
I-12
Вул. Ак. Гаркавого, залізниця, промзона
2
47. 
I-13
Зона між залізницею
2
48. 
I-14
Ділянка залізниці (ст. Застава - 1,                                    ст. Новодеповська)
2
49. 
М-1
Вул. Рекордна, залізниця, вул. Чернишевського, Люстдорфська дорога, вул. Малиновського
5
50. 
М-2
Вул. Генерала Петрова, вул. Щорса, вул. Рекордна, вул. Маршала Малиновського, вул. Космонавтів
5
51. 
М-3
Аеродром „Шкільний”, вул. 25-ої Чапаєвської дивізії, вул. Іцхака Рабіна, вул. Генерала Петрова, вул. Космонавтів, вул. В. Терешкової, вул. Варненська
5
52. 
М-4
Вул. Спартаківська, залізниця, вул. Рекордна, вул. Щорса
5
53. 
М-5
Вул. Гастелло, північна межа парку в районі аеропорту „Центральний”, Овідіопольська
дорога, залізниця, вул. Спартаківська,                    
вул. Щорса, вул. Генерала Петрова, вул. Радісна
5
54. 
М-6
Межа аеропорту „Центральний”,                               
Овідіопольська дорога, гаражі,                              
вул. Гастелла, вул. Радісна, вул. Генерала Петрова, вул. Іцхака Рабіна, межа аеродрому „Шкільний”
5
55. 
М-7
Міська межа, промзона на 7-му км Овідіопольського шосе, Овідіопольська дорога, парк аеропорту „Центральний”, межа аеродрому „Шкільний”, міська межа
5
56. 
М-8
Міська межа, вул. Овідіопольська дорога, аеропорт „Центральний”
5
57. 
М-9
Залізниця (ст. Одеса - Товарна), вул. Мельницька, вул. Чернишевського
5
Суворовський район
58. 
Л-1
Вул. Михайла Грушевського, вул. Сергія Ядова, вул. Проценка, вул. Нежданової, вул. Кладовищенська, вул. Ак. Воробйова, вул. Рачкова, вул. Маловського, залізниця
2
59. 
Л-2
Ленінградське шосе, пров. Агрономічний, міська межа, вул. Хутірська, Хутірський пров.,  вул. Озерна, вул. Нікітіна, вул. Кладовищенська, вул. Нежданової, вул. Проценка, вул. Сергія Ядова, вул. Михайла Грушевського
2
60. 
Л-3
Міська межа, вул. Хутірська (Цементний завод), вул. Шкодова гора (НПЗ), вул. Вапняна, вул. Озерна, Хутірський пров.
1
61. 
Л-4
Вул. Нікітіна, вул. Хаджибейська дорога до Окружної дороги, Балтська дорога, залізниця,  вул. Вапняна, 3-й Вапняний пров.
1
62. 
Л-5
Вул. Акад. Воробйова, вул. Кладовищенська,  3-й Вапняний пров., вул. Вапняна, залізниця, вул. Маловського, вул. Рачкова
2
63. 
Л-6
Міська межа, санаторій „Хаджибей”, берег Хаджибейського лиману, Хаджибейська дорога, вул. Вапняна
1
64. 
Л-7
Залізниця, Газовий пров., вул. Чорноморського козацтва, вул. Миколаївська дорога, вул. Лиманна, залізниця, Ширяївські провулки, Пересипський міст
1
65. 
Л-8
Вул. Жевахова гора, межі міста, курорт „Куяльник”, вул. Лиманна, залізниця,  вул. Балтська дорога
1
66.
С-1
Вул. Лиманна (ріг вул. Миколаївська дорога), залізниця, вул. Штильова, база “Кемпінг”,   Миколаївська дорога
3
67.
С-2
Вул. Лиманна (від залізниці), Об’їзна дорога,                      2-й Локомотивний пров., промзона,  Одеса-Сортувальна (залізниця)
2
68.
С-3
Об’їзна дорога, міська межа, берег та акваторія Куяльницького лиману (курорт „Куяльник”)
1
69.
С-4
Об’їзна дорога, вул. Пісочна, сел. Шевченка, залізниця, промзона
1
70.
С-5
Берег Куяльницького лиману, міська межа, залізниця (вул. Луцька), вул. Пісочна, сел. Шевченка
1
71.
С-6
Вул. Штильова, залізниця, вул. Кишинівська, вул. Лесі Українки, 4-та Лінія сел. Котовського, Південна дорога до вул. Штильової
3
72.
С-7
Південна дорога, 4-та Лінія сел. Котовського, вул. Лесі Українки, вул. Кишинівська, залізниця, вул. Жоліо Кюрі, міська межа, вул. Паустовського, Дніпропетровська дорога, вул. Генерала Бочарова, вул. Ак. Сахарова, вул. Марсельська, межа міста, вул. Дніпропетровська дорога
2
73.
С-8
Кладовище в межах міста (біля с. Корсунці)
1
74.
С-9
Прибережна зона: межа міста по Крижанівський                балці, Південна дорога, Миколаївська дорога, вул. Чорноморського козацтва, Газовий пров., межа адмінрайону, берег моря та акваторія
3
75.
С-10
Куліндоровська промзона в межах міської межі, з західної сторони - сільгоспземлі
1
Смуга відводу залізниці
76.
 
Смуга відводу залізниці в межах міста
1

Додаток 2
до методики визначення
пайової участі замовників у
розвитку інженерно-
транспортної та соціальної
інфраструктури та участі
замовників  у комплексному
соціально – економічному
розвитку м. Одеси
 
 Коефіцієнт функціонального використання об’єкта (К ф)
 
-       бази та складські приміщення                        
     невиробничого призначення                           0,8
 
-  підсобні та допоміжні приміщення                   0,8
 
-   автомийки                                                           0,8
                                           
-   підземні паркінги, автостоянки                        0,4
 
-       автозаправні станції, станції
     технічного обслуговування                             2,0
 
-       пральні, хімчистки                                            1,0
 
-        перукарні, салони краси                                  1,6
 
-       громадські бані, сауни                                      1,2 
                               
-   виробничі комплекси, заводи, цехи та ін.        1,5
 
-   аптеки                                                                   2,0
 
-       міні–ринки, ринки                                              2,0
 
-   бари, кафе                                                             2,0
 
-   павільйони, магазини,                                            
    торгові центри, супермаркети                            2,0
 
 - офіси, адміністративні забудови                        2,0
    
 - кемпінги, готелі, бази відпочинку                     
    дискотеки, танцклуби, пансіонати                     2,0
          
- ресторани                                                              2,5
 
 - ігорний бізнес                                                       2,5
 
 
Керуюча справами                                                                               Т.М. Єршова

 


Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від _______________
№ ________________
 
 Типовий договір
Пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси
 Виконавчий комітет Одеської міської ради в особі заступника міського голови _______________________, діючого на підставі статей 27, 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 14 Закону України «Про основи містобудування», статті 27 Закону України «Про планування та забудову територій», Земельного кодексу України, Указу Президента України «Про пріоритетні завдання у сфері містобудування» від 13.05.1997 року                   № 422/97, постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 року № 40 «Про встановлення граничного розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів», «Правил забудови міста Одеси», затверджених рішенням Одеської міської ради від 26.09.2003 р. № 1716-IV, іменований далі «Виконком», з одного боку, і організація ___________, в особі керівника _______________, що діє на підставі Статуту, зареєстрованого _________________________, іменоване далі «Замовник», з іншого боку, разом іменовані сторони, уклали даний Договір про наступне: 
 
1. Предмет договору
 
1.1. Предметом даного Договору є надання Замовнику від імені Виконкому права забудови земельної ділянки, у межах відводу, за адресою: __________________, строком до ___________, для здійснення будівництва (реконструкції) _______________ та комплексного благоустрою прилеглої території, а також залучення участі замовників в комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси. 
1.2. Надання права забудови земельної ділянки здійснюється відповідно                до рішення Виконкому від __________№________.
1.3. Кошти (майно), які залучаються в якості участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси, не є коштами (майном) Замовника, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси (Пайова участь).
 
 2. Виконком зобов'язується
 
2.1. Надати Замовнику право забудови земельної ділянки, обговореної в   п. 1.1, на строк до ___________, для здійснення будівництва (реконструкції) ______________, а також комплексного благоустрою прилеглої території                    (далі – об’єкт) .
2.2. Контролювати будівництво на обговореній у п. 1.1 земельній ділянці, відповідно до її цільового використання.
2.3. Сприяти в межах закону Замовнику при здійсненні будівництва об’єкту та координувати відповідні роботи.
2.4. Спрямовувати кошти (майно) Замовника на заходи з комплексного соціально-економічного розвитку міста Одеси у встановленому порядку.
 
 3. Замовник зобов'язується
 
3.1. Здійснити самостійно або із залученням підрядника будівництво (реконструкцію) _______________, а також комплексний благоустрій прилеглої території на земельній ділянці, обговореній у п.1.1, відповідно до технічних умов і прийнятими Замовником зобов'язаннями в строк до ______________.
3.2. На етапі зведення 50% коробки житлового будинку за адресою:                  м. Одеса, _______________, письмово повідомити Виконкому перелік конкретних квартир (№ квартири, її загальна й житлова площі, поверх) по номенклатурі та поверховості, узгодженої окремо, у розмірі ___ % житла від загальної площі квартир житлового будинку за зазначеною адресою, з подальшою передачею зазначених квартир із внутрішнім оздобленням, згідно з Державним стандартом, діючим на момент укладання Договору, як пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси (Підстава: протокол засідання комісії з визначення розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси від_______ №___).
3.3. На етапі зведення 50% коробки житлового будинку за адресою:                 м. Одеса, ____________ письмово повідомити Виконкому перелік конкретних квартир (№ квартири, її загальна й житлова площі, поверх) по номенклатурі та поверховості, узгодженої окремо, у розмірі ______% житла від загальної площі квартир житлового будинку за зазначеною адресою, з подальшою передачею зазначених квартир із внутрішнім оздобленням, згідно з Державним стандартом, діючим на момент укладання Договору, як участь в комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси. (Підстава: протокол засідання комісії з визначення розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси від ______ № ____).
3.3. Виділити в житловому будинку:
-       приміщення для консьєржа;
-       приміщення для роботи з дітьми, площею не менше 50,0 м2, розташоване на 1-му поверсі;
-        приміщення для розміщення будинкоуправління з трьох кімнат площею не менше ніж 50,0 м2.
3.4. Протягом двох місяців після прийняття Одеською міською радою рішення про відведення земельної ділянки для будівництва (реконструкції) ________________ перерахувати Пайову участь в розмірі (_____) гривень                (без ПДВ) на рахунок управління капітального будівництва Одеської міської ради (далі - УКБ) _________________ (Підстава: протокол засідання комісії з визначення розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси від_____ № ___).
3.5. Протягом двох місяців після прийняття Одеською міською радою рішення про відведення земельної ділянки для будівництва (реконструкції) перерахувати участь в комплексному соціально-економічному розвитку                  м. Одеси в розмірі (_______) гривень (без ПДВ) на рахунок ____________, відкритий у ______________ (Підстава: протокол засідання комісії з визначення розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі у замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси від_____ № ___).
3.6. Здійснювати:
-       відгороджування будівельного майданчика в естетичному вигляді;
-       миття коліс автомашин при виїзді машин з будівельного майданчика;
-       під час перевезення сипучих матеріалів автотранспортними засобами покривати тентами матеріали, що перевозяться.
-        установлення інформаційних позначок про належність автотранспорту до того замовника, якого він обслуговує.
3.7. До початку будівництва (реконструкції) об’єкта укласти Договір на страхування будівельно-монтажних робіт, відповідно до Закону України „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”.
3.8. Погоджувати й затверджувати у встановленому порядку усі зміни й доповнення до проектної документації, внесені в процесі будівництва (реконструкції) об’єкта .
3.9. У разі якщо зміни й доповнення до проектної документації, виконані в ході будівництва (реконструкції), спричиняють зміни основних техніко-економічних показників (за Генеральним планом, загальної площі, потужності тощо), Замовник зобов'язаний виступити із клопотанням перед Виконкомом про внесення відповідних змін до рішення Виконкому від _________ № _____.
3.10. До початку будівництва (реконструкції) оформити дозвіл на використання будівельних робіт у інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю управління архітектури та містобудування Одеської міської ради (далі - інспекція ДАБК).
3.11. Усі будівельні роботи (або) роботи з реконструкції проводити в точній відповідності до проектної документації.
3.12. У разі виявлення Виконкомом або вповноваженими органами порушень установленого порядку будівництва (реконструкції) об'єкта негайно усунути за свій рахунок наслідки цих робіт у строк, встановлений одностороннім приписом інспекції ДАБК.
3.13. Проводити будівельні роботи (або) роботи з реконструкції тільки силами підприємств (організацій), що мають Державну ліцензію на виконання будівельних робіт або) роботи з реконструкції з відповідних видів будівництва.
3.14. Забезпечувати в період будівництва (реконструкції) належний санітарний, протипожежний стан будинків і споруд, розташованих на відведеній земельній ділянці.
3.15. Забезпечувати в період підготовки й ведення будівництва (реконструкції) безперешкодний доступ на земельну ділянку, в будинки й споруди, до інженерних комунікацій, розташованих на ній, фахівців експлуатуючих служб та організацій при необхідності проведення ремонтно-відбудовчих робіт, а також управлінь та інших служб Виконкому для контролю будівництва й цільового використання земельної ділянки.
3.16. Вчасно вживати заходи з усунення аварійних ситуацій або інших обставин, що виникли під час будівництва (реконструкції).
3.17. Після закінчення будівництва (реконструкції) об'єкта:
- оформити в УКБ довідку про виконання зобов'язань за Договором для подання до інспекції ДАБК;
- ввести зазначений об'єкт в експлуатацію, відповідно до чинного законодавства.
 
4. Відповідальність сторін
 
4.1. Відповідальність Виконкому:
4.1.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, Виконком несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
4.2. Відповідальність Замовника:
4.2.1. У разі невчасної або неповної сплати грошових коштів, передбачених у пунктах 3.4, 3.5 розділу 3 даного Договору, Замовник виплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від не перерахованої суми за кожний день прострочення.
Пеня перераховується на рахунок _________________
4.2.2. У разі порушення Замовником умов забудови, обговорених Договором, рішеннями Одеської міської ради й Виконкому, а також вимогами Будівельних норм і правил, Замовник компенсує завдані збитки, включаючи витрати на приведення майданчика в належний стан. Факти й склад порушень, допущених Замовником, фіксуються відповідними приписами (актами), складеними інспекцією ДАБК у порядку, передбаченому законодавством.
4.2.3. Неналежне виконання зобов'язань, а також відшкодування збитків не звільняє Замовника від виконання своїх зобов'язань за Договором.
 
5. Особливі умови
5.1. У разі настання форс-мажорних обставин, право забудови земельної ділянки зберігається за Замовником до завершення терміну дії Договору.
5.2. У разі, якщо будівництво (реконструкція) об'єкта повинно продовжуватися після завершення дії Договору, Замовник не менш ніж за три місяці до завершення терміну дії Договору повинен звернутися до Виконкому з письмовим клопотанням стосовно пролонгації Договору й внесення змін до рішення Виконкому від __________ № _________, в частині продовження терміну завершення будівництва (реконструкції) об’єкта.
6. Вирішення спірних питань 
6.1. Усі суперечки й розбіжності, що виникають між сторонами, Договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.
6.2. У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають розгляду в господарському суді Одеської області у встановленому законодавством порядку.
 
7. Зміни й доповнення до Договору 
7.1. У разі зміни юридичної адреси або зміни осіб, що підписали Договір, сторони зобов'язані в 10-денний строк повідомити письмово одне одного.
7.2. Зміни Договору й доповнення до нього можуть вноситися тільки в письмовому вигляді за взаємною домовленістю, які є дійсними й обов'язковими після затвердження рішенням Виконкому.
 
8. Строки вступу Договору в силу
і його припинення 
8.1. Договір діє до введення об'єкта в експлуатацію відповідно до рішення Виконкому від _________ № _______.
8.2. Договір набуває чинності після затвердження його рішенням Виконкому від ________ № _________ , підписання сторонами та реєстрації в УКБ.
 
9.  Розірвання Договору 
9.1. Дострокове розірвання Договору може мати місце за згодою сторін або на підставах, передбачених чинним на території України законодавством, з відшкодуванням завданих збитків. Сторона, що вирішила розірвати Договір, зобов'язана письмово повідомити про це іншу сторону в 10-денний строк.
9.2. При невиконанні зобов'язань Замовником, зазначених у                              п. 3.5 Договору, Договір підлягає розірванню в односторонньому порядку.
 
10. Реквізити сторін 
          Виконком:                                                    Замовник:
 Юридична адреса:                                          Юридична адреса:
 65004, м. Одеса,                                              м.
 Думська пл.,1                                                  вул.
        тел.
 
Зроблено в Одесі _____________________________________________ в трьох екз. Усі екземпляри Договору мають рівну юридичну чинність. Договір зберігається: 1-й екз. - у Замовника, 2-й екз. – у Виконкому, 3 екз.- в УКБ.
 
11. Підписи сторін 
         Від Виконкому:                                                       Від Замовника:
Заступник міського голови                                  
_________________                                                        _______________
М. П.                                                                     М. П.          
 
Договір складений, оформлений і зареєстрований в УКБ за № _______/кс від __________ 
 
Начальник управління 
капітального будівництва                                                                 
 
 Керуюча справами                                                                                Т.М.Єршова

 
Додаток 3
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від ___________
№ ____________
  
 Типовий договір
Пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси 
Виконавчий комітет Одеської міської ради в особі заступника міського голови _______________________, діючого на підставі статей 27, 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 14 Закону України «Про основи містобудування», статті 27 Закону України «Про планування та забудову територій», Земельного кодексу України, Указу Президента України «Про пріоритетні завдання у сфері містобудування» від 13.05.1997 року                   № 422/97, постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 року № 40 «Про встановлення граничного розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів», «Правил забудови міста Одеси», затверджених рішенням Одеської міської ради від 26.09.2003 р. № 1716-IV, іменований далі «Виконком», з одного боку, і організація ___________, в особі керівника _______________, що діє на підставі Статуту, зареєстрованого _________________________, іменоване далі «Замовник», з іншого боку, разом іменовані сторони, уклали даний Договір про наступне: 
 
1. Предмет договору 
1.1. Предметом даного Договору є надання Замовникові від імені Виконкому права забудови земельної ділянки, у межах відводу, за               адресою: ____________, строком до ______________, для здійснення будівництва (реконструкції) __________________, а також комплексного благоустрою прилеглої території ( далі - об’єкт).
1.2. Надання права забудови земельної ділянки здійснюється відповідно до рішення Виконкому від _________ № ______.
 
2. Виконком зобов’язується 
2.1. Надати Замовникові право забудови земельної ділянки, обговореної в п.1.1, на строк до ___________, для здійснення будівництва (реконструкції) ______________, а також комплексного благоустрою прилеглої території.
2.2. Контролювати будівництво (реконструкції) на обумовленій в п.1.1 земельній ділянці, відповідно до її цільового використання.
 
3.  Замовник зобов’язується 
3.1. Здійснити самостійно або із залученням підрядника будівництво (реконструкцію) ______________, а також комплексний благоустрій прилеглої території на земельній ділянці, обговореній у п.1.1, відповідно до технічних умов і прийнятих Замовником зобов'язаннями в строк до _____________.
3.2. Здійснювати:
-       відгороджування будівельного майданчика в естетичному вигляді;
-       миття коліс автомашин при виїзді машин з будівельного майданчика;
-       під час перевезення сипучих матеріалів автотранспортними засобами покривати тентами матеріали, що перевозяться.
3.3. До початку будівництва (реконструкції) об’єкта укласти Договір на страхування будівельно-монтажних робіт, відповідно до Закону України „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”.
3.4. Погоджувати й затверджувати у встановленому порядку усі зміни й доповнення до проектної документації, внесені в процесі будівництва (реконструкції).
3.5. У разі якщо зміни й доповнення до проектної документації, виконані в ході будівництва (реконструкції), спричиняють зміни основних техніко-економічних показників (за Генеральним планом, загальної площі, потужності тощо), Забудовник зобов'язаний виступити із клопотанням перед Виконкомом про внесення відповідних змін до рішення Виконкому від _____ № _______.
3.6. До початку будівництва (реконструкції) об’єкта оформити дозвіл на виконання будівельних робіт (або) робіт з реконструкції у інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю управління архітектури та містобудування Одеської міської ради (далі – інспекція ДАБК).
3.7. Усі будівельні роботи (або) роботи з реконструкції проводити в точній відповідності до проектної документації.
3.8. У разі виявлення Виконкомом або вповноваженими органами порушень установленого порядку будівництва (реконструкції) об'єкта, негайно усунути за свій рахунок наслідки цих робіт у строк, встановлений одностороннім приписом інспекції ДАБК.
3.9. Проводити будівельні роботи (або) роботи з реконструкції тільки силами підприємств (організацій), що мають Державну ліцензію на виконання будівельних робіт (або) робіт з реконструкції з відповідних видів будівництва.
3.10. Забезпечувати в період будівництва (реконструкції) належний санітарний, протипожежний стан будинків і споруд, розташованих на відведеній земельній ділянці.
3.11. Забезпечувати в період підготовки й ведення будівництва (реконструкції) безперешкодний доступ на земельну ділянку, в будинки й споруди, до інженерних комунікацій, розташованих на ній, фахівців експлуатуючих служб та організацій при необхідності проведення ремонтно-відбудовчих робіт, а також управлінь та інших служб Виконкому для контролю будівництва (реконструкції) й цільового використання земельної ділянки.
3.12. Вчасно вживати заходи з усунення аварійних ситуацій або інших обставин, що виниклих під час будівництва (реконструкції).
3.13. Після закінчення будівництва (реконструкції) об'єкта:
- оформити в УКБ довідку про виконання зобов'язань за Договором для подання в інспекцію ДАБК;
- ввести зазначений об'єкт в експлуатацію відповідно до чинного законодавства.
 
4. Відповідальність сторін 
4.1. Відповідальність Виконкому:
4.1.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Виконком несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.
4.2. Відповідальність Замовника:
4.2.1. У разі порушення Замовником умов забудови, обумовлених Договором, рішеннями Одеської міської ради й Виконкому, а також вимогами Будівельних норм і правил, Замовник компенсує нанесені збитки, включаючи витрати на приведення площадки в належний стан. Факти й склад порушень, допущених Замовником, фіксуються відповідними приписами (актами), складеними інспекцією ДАБК у порядку, передбаченому законодавством.
4.2.2. Неналежне виконання зобов'язань, а також відшкодування збитків, не звільняє Замовника від виконання своїх зобов'язань за Договором.
 
5. Особливі умови 
5.1. У разі настання форс-мажорних обставин, право забудови земельної ділянки зберігається за Замовником до закінчення терміну дії Договору.
5.2. У разі, якщо будівництво (реконструкції) об'єкта повинно продовжуватися після завершення дії Договору, Замовник не менш ніж за три місяці до завершення терміну дії Договору повинен звернутися до Виконкому з письмовим клопотанням стосовно пролонгації Договору й внесення змін до рішення Виконкому від ________ № _________, в частині продовження терміну завершення будівництва (реконструкції) об’єкта.
5.3. Звільнити від Пайової участі на підставі протоколу засідання комісії з визначення розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси від_______ №___.
 
6. Вирішення спірних питань 
6.1. Усі суперечки й розбіжності, що виникають між сторонами, Договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.
6.2. У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в господарському суді Одеської області у встановленому законодавством порядку.
 
7. Зміни й доповнення до Договору 
7.1. У разі зміни юридичної адреси або зміни осіб, що підписали Договір, сторони зобов'язані в 10-денний строк повідомити письмово одне одного.
7.2. Зміни Договору й доповнення до нього можуть вноситися тільки в письмовому вигляді за взаємною домовленістю, які є дійсними й обов'язковими після затвердження рішенням Виконкому.
 
8. Строки вступу Договору в сили
і його припинення 
8.1. Договір діє до введення об’єкта в експлуатацію відповідно до рішення Виконкому від ________ № ________.
8.2. Договір набуває чинності після затвердження його рішенням Виконкому від __________ № ________ й підписання Сторонами та реєстрації в УКБ.
 
9. Розірвання Договору
 
9.1. Дострокове розірвання Договору може мати місце за угодою сторін або на підставах, передбачених чинним на території України законодавством, з відшкодуванням завданих збитків. Сторона, що вирішила розірвати Договір, зобов'язана письмово повідомити про це іншу сторону в 10-денний строк.
9.2. При невиконанні зобов'язань Замовником, вказаних у                                   п. 3.2 Договору, Договір підлягає розірванню в односторонньому порядку.
 
10. Реквізити сторін
 
          Виконком:                                                               Замовник:
 Юридична адреса:                                               Юридична адреса:
 65004, м. Одеса                                                         м. Одеса
 Думська пл.,1                                                            вул.
                                                                                      тел. 
                                                                                
Зроблено в Одесі __________________________________________________
в трьох екз. Усі екземпляри Договору мають рівну юридичну силу. Договір зберігається: 1-й екз. – у Замовника, 2-й екз. – у Виконкому, 3 екз. - в УКБ.
 
11. Підписи сторін
          Від Виконкому:                                                       Від Замовника:
Заступник міського голови                                            
 
__________________                                                       _____________
М.П.                                                                                   М.П.           
 
Договір, оформлений і зареєстрований в УКБ за №_______/кс від__________р. 
 
 Начальник управління капітального будівництва                                                         
 
 Керуюча справами                                                                                 Т.М. Єршова
АНАЛІЗ   РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 02.03.2006 року № 223 «Про затвердження Методики визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси»
 
1. Опис проблем, які передбачається розв’язати шляхом прийняття регуляторного акта.
 
Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 р. № 40 «Про встановлення граничного розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів», визнана такою, що втратила чинність, постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2000 р. № 1930 “Про встановлення граничного розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів”.
При цьому, постановою КМ України від 24.01.2007 р. № 40 змінений граничний розмір коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів (з урахуванням вартості робіт, передбачених вихідними даними на проектування), який не може перевищувати:
- 20 відсотків вартості будівництва інженерних споруд та нежитлових будинків (крім будівель закладів культури і закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення);
- 10 відсотків вартості спорудження житлових будинків, будівель закладів культури і закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення.
Методикою визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси, яка затверджена рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 02.03.2006 р. № 223 визначалось, що граничний розмір залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси, не може перевищувати розміру, зазначеного у постанові Кабінету Міністрів України                від 30.12. 2000 р. № 1930, а саме – 25 відсотків вартості будівництва об’єкта незалежно від його функціонального призначення.
З викладеного слідує, що діюча на теперішній час Методика визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси в частині встановлення граничних розмірів залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів не відповідає вимогам нині діючого законодавства України. З цієї причини в проекті рішення пропонується зменшити граничний розмір залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси до 20 відсотків вартості будівництва інженерних споруд та нежитлових будинків та                     10 відсотків вартості спорудження житлових будинків, будівель закладів культури і закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення.
З підстав зростаючих темпів забудови м. Одеси виникає потреба в вирішені кола питань, які не відображені в діючій на теперішній час Методиці визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси. В проекті рішення пропонуються розв’язання наступних питань :
- компенсація витрат бюджету міста на розширене відтворення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;
- комплексного підходу до розвитку соціальної та інженерно транспортної інфраструктури міста;
- урахування соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста;
- сприяння залученню інвестицій в економіку міста.
Відповідно до п.п. 7 пункту «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень виконавчих органів міської ради належить залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста та координація цієї роботи на відповідній території. Методикою визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси, яка діє на сьогоднішній день не визначена можливість участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси та не визначений її граничний розмір.
Проектом рішення пропонується встановити участь замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси та визначити її граничний розмір, який не може перевищувати 10 відсотків вартості спорудження житлових будинків, будівель закладів культури і закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення.
Залучення замовників до участі у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси збільшить дохідну частину бюджету міста Одеси.
Так за період з 08.08.2005 року по 01.07.2007 року за договорами пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси до бюджету міста Одеси надійшло грошових коштів у розмірі – 189,4 млн.грн.
Очікувані доходи від пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси та комплексної участі замовників у соціально-економічному розвитку м. Одеси складають приблизно 206,6 млн.грн., що прогнозовано складає 50 % запланованих власних надходжень міського бюджету на 2007 рік.
Очікувані надходження грошових коштів за вже укладеними договорами пайової участі замовників в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси з 2007 по 2010 роки складає 235, 2 млн.грн.
На теперішній час існують окремі судові скарги стосовно сплати замовниками пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси та стосовно встановлених розмірів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси.
Вищенаведені відносини прямо розповсюджуються на суб’єктів господарювання – фізичних та юридичних осіб (далі – Замовники), які отримали дозвіл на будівництво (реконструкцію) об'єкта містобудування та на органи місцевого самоврядування.
Зміни, що пропонується внести новим регуляторним актом не впливають та не змінюють вже існуючих договорів на пайову участь замовників в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси та договорів на право забудови.
 
2. Цілі державного регулювання.
 Розробка і запровадження даного документу переслідує наступні цілі:
-      приведення у відповідність до діючого законодавства України граничних розмірів пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси;
-      залучення коштів на програми соціально-економічного розвитку м. Одеси;
-      удосконалення взаємовідносин органів місцевої влади та Замовників;
-      оптимізація розміру залучення коштів Замовників з урахуванням інтересів територіальної громади м. Одеси та інтересів Замовників.
 
3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей.
 Альтернативою даному регулюванню є відмова від прийняття запропонованого регуляторного акта та залишення старого регулювання без змін. Однак такий підхід не вирішить зазначених у розділі першому проблем та суперечить спільним потребам територіальної громади міста.
Ще одним альтернативним способом регулюванням є залучення коштів пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси керуючись лише постановою Кабінету Міністрів України  від 24.01.2007 р. № 40 та нагальною необхідністю у фінансуванні міських програм без запровадження чіткого механізму.
 
4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.
 Пропонований проект Методики спрямований на вирішення питання урегулювання відносин між Замовниками та органами місцевої влади.
Механізмами даного регулювання є:
1. Визначення розмірів пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси здійснюється з урахуванням всіх необхідних показників та приймається рішенням колегіального розгляду.
2. Відповідно до рішення Одеської міської ради від 15.07.2005 року № 4225-IV була створена комісія з визначення розміру залучення коштів замовників в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури         м. Одеси. Завданням комісії є колегіальний розгляд та прийняття рішень відносно розмірів пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси.
За період з 08.08.2005 року по 01.07.2007 року було проведено 34 засідання комісії з визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси.
За вказаний період було укладено – 294 договори пайової участі (договори на право забудови), які були затверджені рішеннями виконавчого комітету Одеської міської ради, з яких:
-       на будівництво житлового фонду – 125 договорів, згідно з якими загальна площа квартир, яка підлягає передачі у власність територіальній громаді міста складатиме – 162 572,00 м2;
на будівництво нежитлового фонду – 169 договорів, на суму – 398,00 млн.грн.                       
При здійснені розрахунку розміру пайової участі замовника, Комісія, яка у своїй діяльності повинна керуватися пропонованою Методикою, бере до уваги:
- опосередковану вартість будівництва житла, відповідно до Держбуду України;
- територіальне розміщення та цільове призначення об’єкта будівництва (реконструкції);
- соціальне – економічне значення об’єкта будівництва (реконструкції) для міста.   
3. Отримані грошові кошти, що надходять від Замовників як пайова участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси та участь замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси будуть спрямовані на:
- розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
м. Одеси;
- забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових та фінансових ресурсів;
- будівництво (реконструкцію) та ремонт об’єктів комунального господарства та соціально – культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого призначення;
- створення, розвиток та реконструкцію об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування.
 
5. Обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.
Запропонований проект рішення встановить права та обов’язки для всіх Замовників при укладені між ними та виконавчим комітетом Одеської міської ради договорів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси. Також проектом рішення визначається порядок розрахунку розмірів та сплати замовниками пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічного розвитку м. Одеси.
Реалізація проекту регуляторного акта допоможе «застрахувати» Замовників від встановлення безпідставно завищених розмірів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічного розвитку м. Одеси.
 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.
Вигоди
Витрати
Органи місцевого самоврядування
Здійснення контролю за розвитком будівельного комплексу міста
Необхідність додаткового адміністрування
Збільшення доходної частини бюджету м. Одеси
 
Можливість фінансування програм соціально-економічного розвитку  м. Одеси
 
Часткове вирішення житлових проблем територіальної громади міста
 
Суб’єкти господарювання - замовники
Зменшення ризику встановлення безпідставно завищених розмірів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси
Грошові витрати на сплату пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси
Звільнення від сплати пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси замовників які здійснюють будівництво житлового фонду соціального призначення, в разі передачі його до комунальної власності територіальної громади м. Одеси, будівництво об’єктів, які будуються замість пошкоджених або зруйнованих внаслідок стихійного лиха та будівництво представництв іноземних держав відповідно до рішення Віденської конвенції.
 
Спрощення механізму розрахунку розміру пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексної соціально-економічному розвитку м. Одеси в випадку будівництва (реконструкції) житлового фонду
 
Жителі міста
Збільшення фінансування програм соціально-економічного розвитку м. Одеси
Включення у вартість житла витрат замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та соціально-економічний розвиток
Можливість забезпечення житлом громадян, які мешкають у ветхих, аварійних будинках та покращення в цілому житлових умов жителів міста Одеси
 
 
Впровадження в дію запропонованого рішення не тягне додаткових витрат на його контроль, тому як не передбачає збільшення кадрового складу органів місцевого самоврядування та відповідних податкових органів.
Необхідно зауважити, що сплату пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси загалом не можна вважати додатковою витратою для суб’єктів господарювання - Замовників, адже без такої сплати Замовник не може здійснювати містобудівну діяльність. До того ж така сплата згодом перетвориться в вигоду для територіальної громади в цілому.
 
7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.
 Запропонований проект рішення вступить в силу з моменту його опублікування та передбачається не обмежувати строку його чинності, так як це співвідноситься з цілями його прийняття.
 
8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
 До показників результативності запропонованого проекту рішення, які характеризуватимуть наслідки його дії у разі прийняття можна віднести:
1. Кількість Замовників - суб’єктів господарювання, які звернулися за послугами розрахунку розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку.
2. Кількість договорів пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси, які були укладені між Замовниками та виконавчим комітетом Одеської міської ради.
3. Середній строк, який проходить від моменту подачі заявником звернення стосовно розрахунку розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси до моменту прийняття виконавчим комітетом Одеської міської ради рішення про затвердження договору пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси.
4. Сума грошових кошт, які надійшли та повинні надійти до бюджету                        м. Одеси від Замовників за договорами пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси.
5. Площа квартир житлового фонду, у відповідній кількості квадратних метрів житла, які передані та підлягають передачі у власність територіальної громади м. Одеси.
6. Середній відсоток, який використовується при розрахунку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси за об’єкт.
Кожний із наведених показників розглядатиметься окремо за видами укладених договорів.
 
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття.
 Повторне відстеження результативності проекту регуляторного акта проводитиметься зі спливом одного року з дня його прийняття за допомогою аналізу статистичних даних, які будуть в наявності в управлінні капітального будівництва Одеської міської ради, управлінні фінансів Одеської міської ради та комісії з визначення розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Одеси.
 
Зауваження і пропозиції по проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його опублікування за адресою управління капітального будівництва Одеської міської ради :
65091 м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А,
і на адресу юридичного управління Одеської міської ради:
65004,г. Одеса, Думська пл.1,
а також на e-mail: reguljаtornost@ukr.net
 
 Начальник управління
капітального будівництва                                                                            І.І. Стас
 
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More